Monday, June 16, 2014

TERORISME DALAM SASTERA MELAYU“The reign of terror” dalam sastera Melayu mula kelihatan jelas dalam wacana sastera di kalangan para sarjana dan para sasterawan yang mendapat perlindungan dan sokongan daripada Panel Anugerah Sastera Negara. Apakah yang dimaksudkan dengan terorisme dalam sastera?  Bagaimana terorisme muncul dalam sastera Melayu? Mengapa muncul ketika ini?  Bagi saya terorisme dalam sastera Melayu bukan masalah kritikan, tetapi masalah wacana. Terdapat kumpulan yang tidak mahu dikritik dalam wacana yang mereka anggap “sacred” (kudus) setelah diberi status “sacred” itu oleh pemerintah melalui penglibatan golongan istana dan kerajaan sendiri.  Sesuai dengan kedudukan yang diberikan, menurut kefahaman mereka yang dipaksakan kepada orang lain untuk diterima dengan memberi alasan rasmi tadi, maka pengkudusan sasterawan negara wajib diterima oleh semua pihak, kerana menolaknya bererti menderhaka kepada raja dan istana, walaupun pengkudusan itu  melanggar kesopanan kebudayaan Melayu yang memang terbuka dan sedia menerima sebarang cabaran yang datang dari mana sekalipun. Dalam konteks inilah istilah terorisme budaya dan terorisme sastera itu digunakan untuk menyerlahkan sikap tidak toleran kepada kritikan, walaupun karya sastera dan penulisnya secara hakiki memang terdedah kepada kritikan. Mereka berkata, boleh kritik, tetapi hendaklah berhemah, dengan lebih banyak memberi pujian daripada kritikan. Di sinilah timbul masalah yang sebenarnya mahu ditutup oleh pihak yang satu lagi. Mereka ingin menutup kelemahan penilaian mereka dan kelemahan karya yang mereka nilai. Penilai dan sasterawan bersekongkol untuk mempertahankan pandirisme yang menjiwai kegiatan mereka dengan meletakkan sekatan yang berbunyi, “boleh kritik tapi mesti puji”. Semua ini sebenarnya tidak lebih daripada permainan retorik saja, oleh itu dalam tulisan golongan ini, kegemaran mereka kepada retorik peragaan sangat besar, yang timbul daripada kecetekan ilmu mereka dan kekerdilan daya kreatif mereka. Mesti berhemah, kata mereka; tetapi mereka sendiri bersikap kurang ajar dan biadab dengan tidak mahu meneliti dengan kritis dan saksama pandangan yang mereka tidak suka. Mereka berjiwa teroris. Dan golongan inilah, secara ironik, yang berusaha mengkuduskan sasterawan negara dan diri mereka sendiri supaya tidak boleh dikritik melainkan dalam konteks yang mereka izinkan.

Adakah ini pendirian feudal atau pendirian ilmiah, pendirian akademik? Sudah jelas ini bukan pendirian akademik, yang sentiasa terbuka untuk dikritik dan dibuat koreksi sepanjang masa, tanpa batasan masa dan sempadan budaya. Perlindungan yang melampau dan berlebihan terhadap para sasterawan negara yang cuba dibuat di Malaysia akan hanya merendahkan darjat sasterawan negara dengan meletakkan mereka dalam gelanggang yang mereka tidak mempunyai keupayaan untuk mempertahankan diri mereka. Adakah ini pendirian manusia baradab? Dalam Islam (semua sasterawan negara beragama Islam; sebahagian besar penilai Panel Anugerah Sastera Negara juga Muslim), terdapat konsep ijtihad yang sentiasa terbuka untuk dikritik, sehingga tercapai ijmak (persetujuan ramai, consensus), atau ijtihad itu ditinggalkan terus atau diberi gantian baru. Yang ditinggalkan itu pun masih berguna kerana pada suatu waktu nanti, besar kemungkinan hujah yang dikemukakan di situ masih boleh digunakan untuk mendapat hujah yang lebih mantap. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam pemikiran Islam. Timbul pertanyaan: Jika para sasterawan dan penilai mereka, anggota Panel Anugerah Sastera Negara itu mempunyai sedikit jiwa Islam di dalam diri mereka, maka apakah yang menyebabkan mereka tidak boleh menerima kritikan dalam bentuk yang paling kritis, atau paling ganas sekalipun? Jika kritikan itu dilancarkan dengan teratur, dengan pembuktian dan penghujahan yang mantap? Dengan menunjukkan sikap negatif mereka kepada kritikan seperti yang mereka pertahankan sekarang, mereka telah merendahkan darjat para  sasterawan negara dan diri para penilai sendiri yang begitu lembek ubun-ubunnya. Oleh itu mereka tidak layak berada di dalam gelanggang ilmu atau gelanggang akademik yang setiap masa akan terdedah kepada ribut taufan perbahasan sengit, yang tidak dapat dielakkan, kerana itulah ciri asas bidang akademik itu sendiri.

Tunggulah ribut taufan itu apabila persoalan ini akan dibincang dalam tiga siri rencana, berjudul: kemunculan sasterawan negara adalah satu penyelewengan budaya yang amat besar dan yang paling bodoh yang kita lakukan ketika kita seharusnya sudah cerdik. 

Mohd. Affandi Hassan,
16 Jun 2012

No comments:

Post a Comment