Saturday, October 22, 2016

KESAN POSITIF DAN NEGATIF KONSEP INGKAR ILMU PROF. WAN MOHD NOR WAN DAUD DALAM PERSURATAN MELAYU

Entri tentang “ingkar ilmu” ini mendapat sambutan yang amat luar biasa, jika dilihat dari jumlah pageviews yang direkodkan seluruh dunia, bukan di Malaysia sahaja.  Memang ramai peminatnya. Oleh itu saya perlu memberi sedikit lagi catatan mengenainya.

Yang saya maksudkan dengan kesan positif dan negatif itu bukan merujuk kepada ingkar ilmu sebagai satu konsep, tetapi merujuk kepada kefahaman dan penerimaan para penulis atau sarjana dan masyarakat secara umum. Adakah ingkar ilmu satu konsep atau satu ungkapan? Kedua-duanya.  Sebagai konsep ia merujuk kepada cara kita melihat sesuatu masalah, yang kita sedar atau tidak sedar, yang membolehkan kita meneliti masalah itu dengan cermat dan melihat keadaan sebenarnya masalah itu dan keadaan kita sendiri, sama ada kita menghadapi masalah itu atau pura-pura tidak menghadapinya atau memang tidak tahu apa-apa. Di mana anda berada? Saya tidak tahu, yang tahu anda sendiri. Adakah itu penting bagi anda? Ini pun terpulang kepada cara anda meneliti sesuatu masalah. Katalah anda memang tidak bermasalah dengan ilmu, dan bagi anda belajar bukan untuk mendapat ilmu, tetapi hanya untuk mendapat maklumat (sekadarnya saja) dan sedikit kemahiran, apa juga jenis kemahiran itu. Adakah sikap ini sikap orang yang cerdik, yang tahu menggunakan otak dan akalnya? Bagi saya tidak. Inilah sikap Pak Pandir. Katalah anda belajar hanya sekadar untuk mendapat maklumat, apakah jenis maklumat itu? Anda perlu tahu sumbernya, betul atau tidak, tepat atau tidak. Adakah sumber itu authentik? Nah, kalau anda mula berfikir sejauh itu, anda sudah bermula menjadi orang yang mahu mencari ilmu. Ini tidak terjadi dalam sastera Melayu moden. Para sarjana dan pengkritik sastera tidak mempunyai maklumat yang menepati ciri-ciri yang saya sebutkan itu. Anda boleh tahu semua ini jika anda membaca tulisan mereka dengan kritis, DAN kreatif.  Untuk berlaku kritis, anda perlu mempunyai kelebihan tersendiri dalam bidang anda, dapat menempatkan di mana duduknya tulisan yang anda baca itu, jenis yang benar-benar akademik atau hanya penuh dengan pretensi intelektual semata-mata. Anda tidak dapat ini dalam tulisan para sarjana yang menulis tentang sasterawan negara. Tidak percaya? Bacalah makalah mereka tentang “pemikiran sasterawan negara”. Anda akan tahu, dan dapat melihat dengan jelas, kualiti “pemikiran” dan analisis mereka sendiri, yang sangat jelas dalam kesimpulan yang mereka dapat dari bukan penelitian mereka, tetapi dari andaian mereka. Satu lagi, setiap maklumat adalah amat berguna untuk anda berkomunikasi. Perhatikan bagaimana para pakar kita bercakap dalam temu ramah di TV misalnya? Atau jika kita mendengar ceramah para ustaz dan ahli politik. Kita akan berasa kasihan kepada diri kita sendiri kerana terpaksa mendengar “rubbish” disogok dengan begitu bangga. Jarang kita boleh mendengar orang berilmu bercakap, mereka tidak diketahui dan jika diketahui pun tidak dijemput kerana takutkan kebenaran yang akan mereka ucapkan. Ini masalah kebebasan yang setiap orang di Malaysia mesti peka, oleh itu dia amat selesa berbohong atau pura-pura bercakap benar. Misalnya, apabila ada orang bercakap-cakap tentang “maqasid syariah”, dia hanya memasukkan perkara-perkara yang ingin didengar oleh ahli politik dan kerajaan. Tidak ada seorang pun bercakap tentang kedudukan 1MDB  dalam konteks “maqasid syariah” ini. Semua orang jadi takut, takut tak boleh keluar TV, takut dimarahi orang politik, takut macam-macam. Begitu juga apabila orang politik bercakap tentang bantuan dan segala macam insentif (perkataan ini sangat mulia dan popular di Malaysia), mereka tidak mahu bezakan aspek korupsi dan bukan korupsi. Sebab? Mereka tahu apa yang mereka buat itu amat jelas ciri korupsinya. Di sinilah konsep ilmu itu penting, kerana jika hanya maklumat yang kita cari, kita akan dapati ada teori pembangunan ekonomi yang menegaskan korupsi adalah suatu amalan yang diperlukan dalam menjana pembagunan, tetapi diberi istilah dan nama-nama yang sesuai yang menutup hakikat sebenarnya. Dua perkara yang saya sebut di sini, maklumat dan komunikasi, gagal diberikan oleh kebanyakan sarjana dan sasterawan. Anda tentu dapat agak sebabnya.

Sekarang saya beralih kepada ingkar ilmu sebagai ungkapan yang perlu dibiasakan supaya dapat didengar dan diketahui oleh masyarakat. Sebagai ungkapan, ingkar ilmu menyerlahkan sikap anda terhadap kebenaran, terhadap ilmu, dan terhadap kejujuran anda sendiri. Anda tidak mahu mendengarnya kerana anda, sebenarnya, tahu di mana anda berada. Mahukah anda ingkar? Tentu saja tidak mahu, oleh itu tidak perlu disebut kerana ini akan membuat anda rasa benci kepada yang menyebutnya dan benci kepada diri anda sendiri yang rendah maruahnya (low in self esteem). Ini melahirkan sejenis keangkuhan yang luar biasa, yang anda lemparkan kepada orang lain, “Ehh, dia ingat dia baik sangat.” Ada tidak anda pernah mengucapkan ayat itu? Saya biasa dengar, walaupun saya diberitahu tidak ada orang yang pernah mengucapkannya!

Sama ada sebagai konsep, mahu pun sebagai ungkapan, “ingkar ilmu” akan membawa anda kepada sikap dan konsep anda terhadap ilmu. Dan kalau anda sebagai seorang yang beriman dan iman itu tulen, maka anda tahu di mana tempat anda di akhirat.  Ini satu malapetaka besar yang jarang disedari oleh orang Islam sendiri.  Inilah kegagalan dalam memahami konsep ilmu, yang menjadikan anda ingkar ilmu.  Saya berhenti di sini.

Mohd. Affandi Hassan,

Petaling Jaya, 22/10/2016.

Monday, October 17, 2016

KONSEP “INGKAR ILMU”: SATU CATATAN KECIL UNTUK RENUNGAN SERIUS PARA SARJANA

Prof. Wan Mohd. Nor Wan Daud, seorang yang banyak menulis tentang konsep ilmu dalam Islam, mengemukakan satu istilah baru, “ingkar ilmu”, untuk menyaingi istilah “anti-ilmu” dan “anti-intelektual” yang kerap dipakai dalam  perbahasan akademik di Barat. Istilah ini penting kerana trerdapat dua prinsip utama yang menjadi tunjangnya: Pertama, istilah ini merujuk kepada makna “ingkar ilmu” itu terus kepada sumber ilmu, yakni al-Quran.  Implikasinya ialah yang “ingkar ilmu” itu ialah Iblis. Kedua, implikasinya yang lain ialah sangat penting dalam hubungannya dengan sikap para sarjana sastera Malaysia yang menerima teori sastera Barat secara tidak kritis, tanpa meperdulikan sumber ilmu yang menjadi asasnya, dengan itu para sarjana ini tidak dapat meletakkan teori Barat itu pada tempatnya seperti yang dikehendaki dalam Islam. Kesannya amat buruk dalam kegiatan ilmiah dan kreatif dalam sastera Melayu. Itulah antara persoalan penting yang dibincang di dalam entri yang lepas (bertarikh 29/9/2016).

Sikap anti-ilmu dan anti-intelektual yang berleluasa dalam kegiatan sastera Malaysia tidak kelihatan dengan jelas sifat dan cirinya kerana pada waktu ini para sarjana dan sasterawan boleh berselindung dalam kepuraan ilmiah dan kepuraan kreatif mereka dengan berkata bahawa mereka tidak menolak konsep ilmu yang benar, tetapi tidak dapat menerimannya seperti yang dikonsepsikan dalam gagasan Persuratan Baru. Jika diterima konsep ilmu yang benar seperti yang dihuraikan dalam Persuratan Baru, sasterawan negara tidak lagi wujud kerana tidak seorang pun di antara mereka menulis dalam konteks yang dibicarakan oleh PB. Kata mereka, ini satu penyelewengan sejarah yang sangat memalukan, yang mesti, tidak dapat tidak, ditolak dengan tuntas hatta sekiranya perlu dengan menolak kosep ilmu yang benar itu sekalipun. Inilah pendirian rasmi para sarjana dan sasterawan Malaysia. Adakah pendirian ini berasaskan kefahaman yang betul atau hanya gambaran pandirisme yang menjadi pegangan mereka yang tidak dapat menghuraikan dengan jelas kedudukan para sasterawan negara yang mereka pertahankan itu.  Selalu ditamsilkan, keadaan seumapama ini adalah situasi  burung unta (kasawari) yang membenamkan kepalanya di dalam pasir, seolah-olah menyembunyikan kepalanya; padahal perbuatannya itu ialah untuk menentukan dari mana sumber bahaya yang dihadapinya supaya dia senang melepaskan dirinya. Tetapi para sarjana dan sasterawan yang menyembunyikan kepala mereka di dalam pasir pandirisme bukan untuk mendapat kepastian tentang bagaimana menyelamatkan diri dari kekeliruan, sebaliknya kekal berada dalam pasir pandirisme mereka. Nampaknya burung unta jauh lebih cerdik daripada para sarjana dan sasterawan ini!

Saya telah mengulang berkali-kali bahawa ini bukanlah isunya; malah saya menegaskan para sasterawan negara ini boleh terus tercokol dalam sastera Melayu moden, tetapi sebagai penulis karya sastera, bukan sebagai penulis karya persuratan. Perbezaan antara karya persuratan dan karya sastera sangat jelas: satu berasaskan ilmu yang benar; yang satu lagi berasaskan fictionality dan emosi serta sentimentaliti.  Dalam konteks dan maksud ingkar ilmu yang difahamkan dalam Islam, sastera seperti yang dikonsepsikan di Barat dan diikuti di Malaysia oleh para sasterawan dan sarjana, sudah jelas berada dalam konteks “ingkar ilmu” itu.  Akibat dari ingkar ilmu maka lahirlah keadaan kehilangan adab dan berleluasanya kekeliruan akibat dari kekeliruan dalam konsep ilmu. Ini menimbulkan keadaan biadab, yang diterjemahkan dalam kegiatan sastera oleh para sasterawan dan sarjana sebagai kegiatan golongan pinggiran yang keliru dari segi kefahaman ilmunya dan akibatnya mereka adalah golongan yang cetek meraba-raba. Sekarang anda boleh faham dengan mudah, dan jelas, kesimpulan Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas dalam syarahan pengkukuhan beliau di UKM tahun 1972, yang terangkum dalam buku beliau Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Kesimpulan beliau sehingga kini belum lagi dicabar secara ilmiah oleh mana-mana sarjana sastera. Sudah tiba masanya mereka tampil untuk menolak atau menerima kesimpulan itu, demi menjaga dan mempertahankan maruah akademik dan maruah intelektual mereka. Mereka harus belajar daripada burung unta yang cerdik itu, dengan itu mereka akan dapat mengenal pasti sumber kekeliruan mereka dan terus membetulkannya.  Itulah tindakan yang paling siuman; jikalau mereka menolak sifat siuman ini, maka mereka akan berada dalam dunia schezophrenia yang dibincangkan dalam entri yang lepas.  Kesediaan burung unta menerima rahmat Allah yang memberinya kepandaian membenamkan kepalanya ke dalam pasir untuk menentukan sumber bahaya yang akan dihadapinya, diterima oleh burung unta dengan rasa syukur. Tetapi tidak manusia, yang lebih rela menurut Iblis yang ingkar ilmu untuk membuktikan dialah yang paling unggul dari antara makhluk Allah. Tetapi keunggulan itu dalam  bentuk ingkar ilmu, dan tempatnya telah ditentukan Allah di neraka jahanam. Inikah pilihan sarjana dan sasterawan yang ingkar ilmu?  Nampaknya begitulah, sekiranya kita menerima teksdealisme sebagai teori sastera yang mengagungkan pelanggaran sebagai unsur utama dan penting dalam mencapai keunggulan para sasterawan negara yang membuat mereka berhak berada di atas takhta keunggulan kerana telah melakukan pelanggaran yang sangat hebat dalam karya mereka. Bolehkah akal sihat menerima logik sinting ini? Tetapi kerana para sasterawan dan sarjana sastera mengaku mereka berada dalam kumpulan yang mengalami schizophrenia, maka mereka menerima “ingkar ilmu” sabagai hujah dalam bentuk pelanggaran yang diajarkan oleh Mana Sikana dan diterima dengan baik oleh semua sasterawan negara, para sarjana dan sasterawan lain.


Nota Tambahan

Dalam tahun 2014 ITBM mengadakan satu pertemuan besar dan penting yang dipanggil  Sidang Kemuncak Penulis Malaysia 2014 (SKPM), dengan penerbitan semua kertas kerja dalam buku berjudul Sastera Teras Negara Bangsa. Apakah yang diberikan oleh buku ini dan oleh para penulis kertas kerja?  Dokumen ini penting kerana ia menjadi bukti betapa karutnya tulisan yang diselaputi dan diselubungi “ingkar ilmu” yang hanya berjaya mengusutkan semua persoalan tentang peranan ilmu dalam perkembangan penulisan (akademik dan kreatif.)  Tidak ada sebuah pun kertas yang secara serius membicarakan konsep ilmu dan peranan ilmu dalam pembangunan tamadun manusia.  Walaupun dokumen ini penting dari segi bukti betapa hanyut dan kelirunya para sarjana dan sasterawan, namun kehadirannya pada waktu ini menjadi bukti kegagalan sastera dalam pembinaan negara bangsa, yakni dalam pembinaan tamadun Malaysia.  Para penulis kertas kerja dan ITBM sendiri tidak sedar dan tidak dapat melihat kepalsuan projek mereka kerana mereka sudah dibelenggu oleh gerakan “ingkar ilmu” yang menjadi asas perkembangan sastera Melayu moden. Inilah kecelakaan yang kita terima daripada Asas 50 yang melahirkan para sasterawan negara.Mohd. Affandi Hassan,

Petaling Jaya, 16 Oktober 2016.