Monday, April 24, 2017

NARATIF OGONSHOTO DAN PUJANGGA MELAYU: Antara Dunia Penglipur Lara dengan Dunia Ilmu (Bahagian III)

Dalam dua entri yang lepas, saya mempertikaikan analisis dan kesimpulan Dr. Mohamad Saleeh Rahamad yang meletakkan Naratif Ogonshoto sebagai karya novel terpenting dan terbaik dalam sastera Melayu. Saya mengatakan analisis dan penilaian beliau tidak berasas dari segi penghujahan akademik, yang bersimpang siur kayak seorang sarjana “mat rempit “ yang berpusing-pusing di lebuh raya kritikan sastera, merempuh semua tiang teori Barat yang tidak dikuasainya dengan memuaskan. Contoh terbaik di sini ialah ketika beliau mengaitkan Naratif Ogonshoto dengan pascamodenisme, dengan itu meletakkan novel agung ini ke dalam kelompok karya nihilis.  Supaya anda faham maksud saya, saya turunkan penjelasan tentang nihilism  seperti yang diberikan oleh The Oxford Companion to Philosophy:  “The extreme view that there is no justification for values and, in particular, no justification for morality.  It is sometimes used to mean the active rejection of and attack on such values. The word was invented by Russian novelist Turgenev to describe young rebels in Tsarist Russia. Ever since, the word has been used to condemn those who refuse to accept certain preferred prevailing values. Philosophically, ‘nihilism’ is often employed as an ominous alternative characterization of relativism and other views that deny the existence of ‘absolute’ moral standards.” Itulah Naratif Ogonshoto, seperti yang dihuraikan oleh Dr. Mohamad Saleeh Rahamad.  Kini anda tahu novel terbesar sastera Melayu sepanjang zaman ini adalah sebuah karya nihilis. Dalam bahagian II saya menegaskan pengarang Naratif Ogohshoto dan penulis makalah tentangnya menolak konsep “uswatun hasanah”, yang memang tidak terdapat di dalam novel dan tidak juga terdapat dalam makalah Dr. Mohamad Saleeh Rahamad.

Sekarang kita lihat pula Pujangga Melayu.  Edisi kedua novel persuratan ini baru saja diterbitkan oleh Klasika Media April 2017, lengkap dengan Indeks untuk memudahkan pembaca mengikuti persoalan yang menjadi isu penting di dalam novel persuratan ini.  Sekiranya Naratif Ogonshoto juga diberi Indeks, nescaya anda akan dapat melihat dengan jelas sifat nihilis karya ini. Saya harap penerbitnya akan menyediakan Indeks itu. Ini sesuai dengan kedudukan karya itu sendiri yang harus mempertahankan dirinya, bukan sasterawan yang menulisnya, tidak juga Dr. Mohamad Saleeh Rahamad yang menyanjungnya.

Sebaliknya Pujangga Melayu adalah seratus peratus bersifat didaktik, diasaskan kepada konsep ilmu yang benar dengan matlamat semua karya persuratan harus memenuhi prinsip “indah dan bermakna” yang dijelaskan dalam Pendidikan Estetika Daripada Pendekatan Tauhid (1992, 2005: Dewan Bahasa dan Pustaka). Baik Anwar Ridwan mahu pun Dr. Mohamad Saleeh Rahamad, kedua-duanya  tidak tahu buku ini sudah diterbitkan sejak 1992, disalin daripada sebuah rencana panjang dalam Dewan Sastera sekitar tahun 1989, dijadikan buku dengan usaha seorang pegawai Dewan Bahasa dan Pustaka ketika itu, Puan Rogayah Abdul Hamid. Terima kasih kepada beliau yang berani menerbitkan rencana pajang itu sebagai sebuah buku. Usaha beliau tidak sia-sia kerana akhirnya Gagasan Persuratan Baru mendapat tapak yang kukuh melalui buku itu. Saya tidak pasti sejauh mana Anwar Ridhwan yang ketika itu seorang pegawai penting, terlibat dalam penerbitan Pendidikan Estetika Daripada Pendekatan Tauhid ini. Fakta ini penting, tetapi saya tidak mahu kupas mengenainya di sini.

Sebuah idea penting tidak akan lahir daripada  cerita pendek, malah cerita pendek itulah kemudiannya lahir untuk memberi makna kepada idea atau pemikiran itu. Contohnya dalam Balai Maqamat. Demikian seterusnya dalam genre-genre lain.  Pujangga Melayu lahir di bawah tapak kaki Ratu Balqis, ketika baginda mengangkat pakaiannya untuk mengelak terkena air di lantai istana Nabi Sulaiman ‘a.s. yang berkilat seperti air. Lantai itu kelihatan seperti kolam, hasil kerja seni bina yang amat tinggi kualitinya.  Apakah yang anda dapat daripada peristiwa ini? Anda diberi dua jenis realiti: realiti semu tentang air yang kelihatan tetapi tidak wujud; realiti hakiki yang juga tidak kelihatan tetapi wujud. Seorang sasterawan yang tidak dapat membezakan dua jenis realiti ini, atau dikaburi oleh realiti palsu seperti yang mereka gelarkan  realiti magis, akan menulis seperti menulisnya sasterawan negara Anwar Ridhwan  dan melahirkan karya yang palsu, yang beredar di permukaan realiti semu sahaja. Apa bila saya mengatakan karya para sasterawan negara ini hanya picisan, saya dapati semua mereka berada dalam realiti semu. Tetapi pandai juga mereka menjawab, Kami menulis dalam konteks realiti empirikal. Mereka tegaskan, maka lahirlah karya seperti Salina, TIVI, Kuala Lumpur Kita Punya dan lain-lain karya sasterawan negara, termasuk sajak agung realiti semu ini ciptaan Muhammad Haji Salleh, “Pulang Si Tenggang”. Apakah maksud realiti empirikal. Cuba anda lihat matahari, atau bulan, atau bintang-bintang, anda lihat sesuatu yang kecil, padahal dari segi realitinya … lain.  Bayangkan seluruh cakerawala tunduk sujud kepada Nabi Yusuf ‘a.s. ketika baginda masih budak-budak, apa yang anda boleh dapat? Anda hanya akan faham peristiwa ini jika anda tahu makna realiti hakiki tadi.  Tidak terdapat aspek realiti hakiki dalam mana-mana teori sastera Barat yang anda gunakan dengan sombong dan angkuh: sombong memperagakan nama-nama teori segala macam; angkuh mengatakan itulah teori yang universal, walaupun pada hakikatnya palsu.  Maka apabila lahir Gagasan Persuratan Baru, segala-galanya berubah, diberi tempat yang sesuai untuk mereka. Dr. Mohamad Saleeh Rahamad dan kawan-kawannya, dan para sasterawan, tidak dapat melihat semua ini, hanya kerana mereka menolak adanya hakikat ilmu, yakni ilmu yang benar. Orang-orang yang tidak menerima konsep ilmu yang benar tidaklah pula  murtad jika mereka beragama Islam, mereka hanya jahil dan bangga berada dalam kejahilan. Maka demikianlah lahirnya karya-karya picisan oleh para sasterawan negara.  Seiring dengan itu lahirlah pula kritikan picisan seperti yang kita baca yang ditulis oleh para sarjana (ciritan). Makalah Dr. Mohamad Saleeh Rahamad termasuk dalam kategori mana? Saya tidak boleh tentukan untuk anda; anda sendirilah menempatkannya dalam kategori mana.

Pujangga Melayu adalah sebuah karya yang amat berbeza dari yang pernah anda baca. Kalau anda biasa membaca karya dunia, anda akan dapati tidak sebuah pun daripada karya dunia yang hebat-hebat itu boleh dibandingkan dengan Pujangga Melayu. Isunya sangat mudah. Pujangga Melayu ditulis seluruhnya berasaskan konsep ilmu yang benar. Mana ada karya dunia yang seperti itu? Di Malaysia pun tidak ada karya seperti Pujangga Melayu. Kata para sarjana sastera dan sasterawan, tiada siapa pun yang mahu menulis sebuah novel seperti Pujangga Melayu yang membosankan dan penuh dengan khutbah didaktik yang amat sangat membosankan. Tapi saya fikir hanya orang yang kurang adab saja yang berkata begitu; yang cerdik dan tahu nilai kecerdikan, tidak begitu reaksi mereka membaca Pujangga Melayu. Mereka mendapat keseronokan intelektual yang mereka tidak dapat ketika membaca novel teragung Malaysia, Naratif Ogonshoto. Bagus juga jika ada di antara pembaca Naratif Ogonshoto tampil memberitahu keseronokan mereka membaca novel agung itu. Ceritalah sedikit tentang kualiti pemikiran yang terdapat di dalam novel agung itu; dan kalau dapat, beri sedikit pandangan kritis andainya anda juga membaca Pujangga Melayu.

Dalam percaturan intelektual di mana-mana sekali pun, terdapat hanya dua keadaan. Pertama, yang bersetuju akan menjelaskan lagi dalam tulisan mereka supaya idea yang mereka sokong akan mendapat perhatian lebih luas. Yang kedua, jika mereka tidak bersetuju, mereka akan memberikan pandangan kritis yang cukup objektif, untuk membuktikan bahawa masih ada ruang untuk membuat perubahan yang lebih membina. Apa yang dilakukan oleh Dr. Mohamad Saleeh Rahamad adalah berbeza, dan bagi saya agak negatif. Dia terlalu boros dengan pujian yang tidak wajar oleh sebab Naratif Ogonshoto yang dipujinya itu tidak terdaya menanggung beratnya pujian itu yang sebenarnya tidak ada di dalam karya itu. Sebagai seorang ahli akademik, keengganannya untuk mengikuti perkembangan baru dalam bidang kritikan, yang jauh lebih bermakna jika beliau menelitinya dengan kritis dan objektif,  seharusnya sudah membawa beliau mendekati sebuah karya seperti Pujangga Melayu.  Dengan mengkritik Pujangga Melayu yang memberikan tentangan hebat kepada Naratif Ogonshoto,  beliau mungkin dapat melihat perkembangan dari segi pemikiran dan teknik yang original yang amat jelas terserlah dalam Pujangga Melayu, sekurang-kurangnya dari segi pengolahan idea dan penerokaan teknik yang belum pernah dilakukan oleh mana-mana penulis Malaysia dengan misalnya menjadikan sisipan sebagai cara menyampaikan idea dan pemikiran yang teratur dan tersusun kemas untuk mencapai matlamat indah dan bermakna dalam sebarang karya kreatif yang mengutamakan pemikiran. Jika dilihat dari perspektif ini, kita akan melihat dengan jelas betapa kerdilnya Naratif Ogonshoto yang jelas tidak memberikan  idea yang bernas yang dibahaskan dengan rapi dan jelas. Perbuatan Anwar Ridhwan merangkaikan cerita-cerita pendek sensasi untuk dijadikan sebuah novel, kononnya, bukanlah satu teknik baru seperti yang didakwa oleh Dr. Mohamad Saleeh Rahamad. Kritikan ini, walaupun agak keras, adalah tepat dengan kelemahan yang amat jelas yang terdapat dalam karya agung ini yang tidak dapat mempertahankan dirinya apabila dikritik. Kelemahan ini tidak ada di dalam Pujangga Melayu, yang dengan berani dan yakin menyerang kembali para pengkritiknya untuk membuktikan pendapat mereka  tidak objektif dan tidak bernilai ilmu. Mampukah seorang sarjana seperti Dr. Mohamad Saleeh Rahamad mengkritik sebuah novel ilmu seperti Pujangga Melayu? Beliau tidak perlu membuktikannya, kerana tulisannya memuji Naratif Ogonshoto memberi bukti yang baik akan kemampuan akademik dan intelektual beliau. Bagi anda yang pernah membaca perbahasan dalam dunia ilmu di Barat antara Skinner dengan Chomsky, atau antara Derrida dengan lawan-lawannya seperti John R. Searle; atau di negara Arab antara Ahmad Amin dengan bekas gurunya dari Damascus; malah antara Prof Syed Muhammad  Naquib al-Attas dengan Prof. Teeuw tentang asal usul syair Melayu, tentulah anda akan melihat ketajaman hujah masing-masing, atau keselekehan hujah seperti yang terbukti dari kesilapan Teeuw yang disangkal dengan mudah dan tepat oleh Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas. Kita mempunyai maklumat lengkap dan dokumen tercetak untuk semua perbahasan ini. Di mana Dr. Mohamad Saleeh Rahamad dan Naratif Ogonshoto berada? Pertanyaan ini sangat penting, sesuai dengan kedudukan novel ini yang terbaik dalam sejarah sastera Melayu, sehingga memaksa kita bertindak lebih cermat untuk menentukan kedudukan sebenar novel ini, supaya apa juga penilaian yang kita buat benar-benar mantap. Lebih penting ialah para pelajar tidak diberi maklumat yang salah. Dalam keadaan sekarang, Naratif Ogonshoto belum lagi teruji dari segi akademik. Paling mudah untuk melakukan hal ini ialah dengan menolak hujah-hujah yang saya kemukakan mengenai novel yang dalam pandangan saya adalah sebuah karya picisan yang penuh sensasi dan bersifat sadistic.  Saya belum bertemu sanggahan yang meyakinkan. Apatah lagi jika novel ini dinilai dari perspektif seperti yang saya senaraikan dalam entri bertarikh 15/4/2017.

Pujangga Melayu, sebuah novel persuratan, saya gelar novel mini ensiklopedia untuk memberinya kedudukan istimewa sebagai satu-satunya novel jenis ini yang saya yakin, insha Allah akan ditulis oleh penulis generasi muda yang terdidik dalam bidang pemikiran dan filsafat. Saya yakin orangnya sudah ada, menunggu untuk memasuki gelanggang persuratan sahaja. Ucapan selamat datang kepada mereka.

Mohd. Affandi Hassan,

Petaling Jaya, 23/4/2017.

Saturday, April 22, 2017

NARATIF OGONSHOTO DAN PUJANGGA MELAYU: Antara Dunia Penglipur Lara dengan Dunia Ilmu (Bahagian II)

Ada beberapa isu yang masih perlu disebut mengenai tajuk ini. Tajuk ini penting kerana kita perlu tentukan dengan pasti apakah sebenarnya perutusan (message) yang ingin disampaikan kepada masyarakat seluruhnya, yang akan terakam dalam sejarah kebudayaan kita.  Saya dengan tegas mengatakan Naratif Ogonshoto membawa perutusan yang salah dan menyesatkan, oleh itu kita tidak perlukan novel ini diangkat ke taraf novel paling istimewa dan novel terbaik sepanjang zaman dalam sastera Melayu. Kita perlu menentukan dengan pasti adakah penilaian kita itu betul, dengan itu kita perlu bahaskan standard yang kita pakai dan ciri-ciri penilaian yang kita gunakan. Ketika membincangkan makalah Dr. Mohamad Saleeh Rahamad, saya dengan tegas menolak penilaian ini diiringi sebab-sebab yang telah saya hujahkan dengan jelas.  Apa juga benda yang ingin kita wariskan, mestilah yang terbaik. Ini sudah diterima umum sebagai standard yang mesti dicapai. Dalam penelitian saya, Naratif Ogonshoto tidak mencapai standard itu.

Dalam makalahnya yang mendapat Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2004-2005 itu tidak terserlah sedikit pun kebaikan novel besar Malaysia ini, terutama jika dilihat dari perspektif yang bersifat ilmu. Walaupun Dr. Mohamad Saleeh Rahamad berkali-kali menegaskan bahawa novel itu mempunyai makna yang berlapis-lapis, namun tidak jelas apakah lapis-lapis itu.  Kalau kita boleh hitung (sepatutnya kita hitung), berapa jumlah kebaikan dan berapa pula kejahatannya. Fakta ini menjadi lebih penting lagi kerana novel agung ini sudah dijadikan buku teks. Apakah kebaikan yang akan diterima oleh para pelajar jika seluruh buku ini hanya mengenai penipuan, kezaliman, sadisme, pembohongan dan yang sejenis dengan senarai itu? Sebagai contoh, apakah kebaikan yang kita boleh ajar kepada para pelajar apabila sasterawan negara mengatakan cerita Nabi Nuh ‘a.s. itu satu mitos yang sama kedudukannya dengan kisah Si Tanggang? Ini disebut oleh Dr. Mohamad Saleeh Rahamad dalam makalahnya yang mendapat Hadiah Sastera Perdana Malaysia itu. Berapa jenis nilai-nilai murni yang menjadi teras novel agung ini?  Kementerian Pelajaran selalu menekankan aspek ini dalam menentukan sesuai tidaknya sesebuah karya dijadikan buku teks. Nampaknya semua mereka ini – sasterawan, sarjana, pegawai Kementerian, guru-guru sastera dan pelajar – tidak lagi mementingkan nilai-nilai murni itu. Mungkin juga mempertahankan kuasa, seperti yang dibuat oleh Presiden, adalah nilai murni teragung. Nampaknya inilah hakikat politik di Malaysia sendiri. Kalau begitu, memang sesuai novel agung ini dijadikan teks sastera, kerana novel agung ini menyerlahkan dengan tepat kejahatan para pemimpin politik. Ini diakui dengan cantik oleh Dr. Mohamad Saleeh Rahamad dalam kata-kata berikut, “Karya ini telah menampilkan keupayaan karya seni memberikan teguran yang keras tetapi berkias. Dari segi ini, Anwar telah memanipulasi kaedah kritikan cara Melayu yang banyak ditemukan dalam sastera rakyat dan sastera sejarah dengan cara yang sangat halus dan menikam.” Kesimpulan Dr. Mohamad Saleeh Rahamad ini adalah mimpi beliau sendiri yang menjadi igauan seorang sarjana yang sudah begitu keliru dengan segala macam konteks yang dipintalnya sendiri dengan menggunakan beberapa istilah sastera Barat yang tidak satu pun menjurus kepada kebaikan. Apakah kebaikan faham pascamodenisme yang dipuji oleh Dr. Mohamad Saleeh Rahamad yang kononnya menjadi tonggak kekuatan novel agung ini? Sangat aneh dan sungguh pelik apabila beliau sendiri mengaku faham pascamodenisme itu menolak sebarang nilai mutlak, malah nilai, kata sarjana ini, adalah bikinan pembaca sendiri. Inikah ajaran yang dikatakan bertaraf nilai murni itu? Ini bukan lagi masalah cetek meraba-raba yang menjadi aset besar kebanyakan para sarjana dan sasterawan; tetapi inilah hasil dari sikap anti-ilmu, atau ingkar ilmu, yang menjadi pegangan para sarjana dan sasterawan ini. Semua ini jelas dalam karya mereka, tidak usah mereka nafikan sebagai salah tafsir. Yang salah tafsir itu mereka, yang sewenang-wenang menggunakan pendekatan Barat dan idea Barat yang bercampur aduk dengan cerita-cerita penglipur lara Melayu yang kononnya menjadi warisan besar dalam kebudayaan Melayu.

Kesimpulan

Saya ingin mengulang kesimpulan dalam Bahagian I. Kita perlu beri peluang kepada karya itu sendiri mempertahankan dirinya dari segala kritikan dari arah mana sekalipun. Di Malaysia hal ini tidak berlaku. Sarjana dan sasterawan menggigil apabila mereka dicabar untuk kembali kepada konsep ilmu yang bersumberkan al-Quran. Mereka tidak mahu, kerana kata mereka tidak sebuah pun karya sastera Melayu ditulis dalam konteks itu, oleh itu tidak wajar dinilai daripada pendekatan yang mengutamakan konsep ilmu yang benar. Ini satu pandangan yang silap dan amat cetek.  Pertama, anda telah merendahkan martabat sesebuah karya, apatah lagi sebuah karya besar seperti Naratif Ogonshoto, dengan menghalang karya itu berada di tengah-tengah pergolakan ilmu, seperti sebuah kapal di tengah lautan bergelora, untuk menguji dirinya sendiri sejauh mana karya besar seperti Naratif Ogonshoto itu boleh membawa diri dengan selamat ketika dilambung ombak kritikan yang paling sengit sekalipun. Dengan membiarkan karya besar seperti Naratif Ogonshoto itu seolah-olah pondan, anda sendiri telah memondankan (menjadikan seperti pondan) kemampuan intelektual anda yang seolah-olah menjadi kaku apabila diuji dengan serangan ilmiah yang agak keras.  Kedua, dengan mengasingkan diri menjadi seolah-olah kucing kurap dalam dunia kreatif atau dunia akademik, anda telah menjadikan bidang kreatif dan akademik itu begitu lembik dan rapuh boleh dilanyak-lanyak dan dipatah-patah seperti lidi. Sebuah karya besar dan paling ulung, seperti Naratif Ogonshoto, harus berdiri seperti bukit Jabal Tarik (bukit Gibraltar) yang tetap kukuh berdiri gagah walaupun telah didaki dalam satu perjuangan (peperangan)  besar.  Menjadikan karya besar seperti Naratif Ogonshoto hanya sebuah busut kecil adalah tidak wajar dan tidak beradab, walaupun maksudnya untuk menyelamatkan busut itu daripada ditarah rata oleh cangkul kritikan yang kuat menyodok dan menggali Sang Busut yang boleh diratakan begitu mudah untuk dibuat tempat menanam bangkai ayam yang terkena hawar.  Dalam bahasa al-Quran, hanya orang-orang berilmu dan bijak saja yang dapat memahami dan membuat tafsiran terhadap tamsil ibarat.  Apakah tamsil ibarat yang ada di dalam novel besar Naratif Ogonshoto?  Tamsil ibarat yang dimaksudkan oleh al-Quran ialah yang menuju ke arah keselamatan di dunia dan akhirat, bukan cara yang kita lihat dalam Naratif Ogonshoto, misalnya yang diucapkan oleh sang resi tua yang sukar ditafsirkan kerana dia hanya mengeluarkan “…kata paling terpilih, bagai madu lewat saringan. Kata-kata terpilih itu pula tidak pernah mempunyai makna tunggal, tetapi membawa makna berlapis-lapis serta perlambangan”.  Ini ucapan Anwar Ridhwan sendiri, yang dipetik oleh Dr. Mohamad Saleeh Rahamad dalam makalahnya.  Apakah yang berlapis-lapis itu? Dr. Mohamad Saleeh Rahamad tidak memberi contohnya, oleh itu yang berlapis-lapis itu tidak diketahui oleh sesiapa pun, termasuk sasterawan negara sendiri. Padahal inilah antara tonggak keagungan novel terbaik Malaysia ini. Jika kita ingin memahami maksud berlapis-lapis itu, kita harus melihat konteksnya. Mungkin kejahatan watak utama novel ini mempunyai makna berlapis-lapis ketika melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu. Jika andaian ini benar, adakah untuk kebaikan umum? Kalau untuk kebaikan umum tidak perlu  ucapan yang maknanya berlapis-lapis itu, kerana tidak difahami oleh masyarakat. Kalau untuk menjaga kepentingan Presiden, maka itu bukan maksud berlapis-lapis tetapi hanya sejenis penipuan yang disembunyikan. Dengan itu “konsep” makna berlapis-lapis itu tidak lain daripada idle talk, atau bullshit yang diucapkan oleh watak penting. Di sinilah pentingnya konsep perwatakan yang bersifat “uswatun hasanah” dijadikan ukuran, kerana hanya di situ saja kita dapat membaca matlamatnya.  Tetapi ini telah ditolak bulat-bulat oleh Dr. Mohamad Saleeh Rahamad dan Dr. Anwar Ridhwan. Menurut mereka, itu sifat nabi SAW, bukan sifat para pengikut Islam. Orang Islam tak perlu tunjuk apa-apa, cukup dengan hanya memakai nama Islam. Saya harap ada ulama beri komen terhadap pendapat ini. Benarkah konsep “uswatun hasanah” itu khusus untuk Nabi SAW saja?  Saya ingin mendapat pandangan Mohd. Shahrizal Nasir atau Dr. Adli Yacob dan lain-lain yang lebih tahu mengenai persoalan ini. Penjelasan itu sagat penting kerana seolah-olah terdapat sejenis kesewenangan untuk menolak konsep-konsep Islam, atau paling tidak mengelirukannya untuk maksud tertentu.  Memang betul dalam karya sastera yang ditulis oleh para sasterawan dan sasterawan negara watak tidak perlu memberi contoh yang baik, kerana terdapat unsur didaktik yang amat dibenci oleh sarjana sastera dan para sasterawan sendiri.  Tersirat dalam pandangan ini ialah konsep watak yang kuat itu tidak semestinya watak yang baik. Watak jahat pun boleh menjadi watak yang kuat dan boleh dijadikan ukuran kejayaan sesebuah novel. Inilah kedudukan Naratif Ogonshoto, seperti yang dihuraikan oleh Dr. Mohamad Saleeh Rahamad dalam makalahnya.  Inilah hujah yang dipakai untuk mewajarkan Naratif Ogonshoto dijadikan buku teks. Menurut pandangan ini, para pelajar perlu didedahkan kepada watak-watak jahat kerana dalam masyarakat sendiri orang-orang jahat itu sangat ramai. Adakah termasuk penulis juga? Atau mereka boleh dikecualikan?.  Kalau kita pakai penghujahan yang dikemukakan dalam Naratif Ogonshoto, seorang resi adalah seorang yang patut dicontohi. Tetapi mengapa resi? Ini pun perlukan penjelasan, kerana dalam Islam ulama itulah yang dijadikan teladan, bukan resi. Mungkin Dr. Mohamad Saleeh Rahamad boleh memberi penjelasan kerana penjelasan itu sangat perlu, supaya tidak mengelirukan terutama sekali para pelajar yang menggunakan novel ini.

Banyak lagi perkara yang ingin saya bincang, tetapi sebelum itu diperlukan penjelasan tentang konsep contoh yang baik itu, uswatun hasanah, yang menurut sarjana sastera dan para sasterawan tidak diperlukan dalam karya sastera.  Dengan penolakan ini, Naratif Ogonshoto boleh berdiri gagah mewakili watak-watak jahat dalam sastera Melayu untuk dikagumi oleh pembaca dan para pelajar.

Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya, 22 April 2017.