Sunday, February 18, 2018

TIDAK MAHU BERDEPAN DENGAN PB, TIDAK JUGA BOLEH LARI DARI PB…

Kemunculan the poetics of adultery dalam sastera Melayu memberi wajah baru kepada sastera Melayu,  tetapi pada waktu yang sama kita lihat betapa ceteknya para  sarjana ciritan yang tergila-gilakan sesuatu pendekatan Barat tanpa memahaminya, oleh itu tidak dapat melihat pengaruh buruk yang jahat dibawa masuk dalam sastera Melayu.  Inilah yang terjadi dengan kehadiran tesis Ph.D. yang diterbitkan dengan judul  Puitika  Sastera Wanita Indonesia dan Malaysia: Satu Bacaan Ginokritik, oleh Dr. Norhayati Ab. Rahman.  Buku ini menggunakan pendekatan feminisme jenis ginokritik yang mengutuk peranan bapa sebagai ketua keluarga dan tidak menerima kepemimpinan lelaki dalam apa juga keadaan kerana menurut Elaine Showalter, yang memperkenalkan pendekatan ini, kaum lelaki adalah punca kezaliman dalam tamadun manusia dari dulu hingga sekarang.  Menurut beliau, wanita perlu dibebaskan dari sebarang ikatan patriarki yang zalim itu, untuk bebas sebebas-bebasnya dalam sebarang tindakan mereka. Inilah yang dipuja oleh Dr. Norhayati Ab. Rahman dalam bukunya ini, yang menjadikan perzinaan sebagai cara kaum wanita membebaskan diri mereka dari sebarang ikatan terhadap lelaki. Tetapi amatlah ironik, apabila pengarang wanita Ayu Utami masih memerlukan lelaki untuk melakukan persetubuhan. Dari segi itu, lelaki masih berguna untuk memuaskan nafsu seks wanita.  Itulah makna partriarki dari perspektif feminisme.  Bolehkah bidang kreatif di Malaysia dimajukan dengan mengasaskannya kepada the poetics of adultery yang dihuraikan dengan baik sekali oleh Dr. Norhayati Ab. Rahman?

Satu-satunya cara berkesan untuk memajukan bidang kreatif di Malaysia untuk memberi maruah intelektual ialah dengan kembali kepada konsep ilmu seperti yang diajarkan dalam al-Quran, seperti yang dijelaskan dalam entri yang lepas. Satu-satunya kaedah yang berkesan untuk digunakan ialah dengan menerima Persuratan Baru sebagai metodologi yang terbaik yang dapat difikirkan oleh manusia ketika ini, jika dibandingkan dengan apa juga teori  Barat yang menjadi candu para sarjana dan sasterawan Malaysia.  Antara pengaruh Barat yang paling  buruk kesannya kepada tamadun kita  ialah kehadiran feminisme dalam sastera Melayu. Seperti yang dijelaskan dalam entri yang lepas, feminisme memecah-belahkan keluarga dan amat bertentangan dengan kepercayaan kepada Tuhan. Ini juga telah dijelaskan dalam entri yang lepas. Keburukan feminisme boleh dilihat dengan jelas dalam buku Puitika Sastera Wanita Indonesia dan Malaysia: Satu bacaan Ginokritik, yang menjadikan perzinaan sebagai asas puitika itu.  Hakikat ini  tidak disedari oleh para sarjana dan sasterawan kerana sensitiviti intelektual mereka telah tertutup rapat oleh pengaruh teori sastera Barat, yang mereka jadikan tempat rujukan dan pergantungan akademik. Pengaruh ini kemudiannya melahirkan pandirisme dalam sastera Melayu.

Cara berfikir Pak Pandir diberi kedudukan istimewa oleh cucunya, Polan Cupan, seorang genius yang menggunakan AI (Artificial Intelligence) untuk mencipta bahan binaan yang mesra alam: ketika musim panas mencurahkan kesejukan yang diperlukan; manakala ketika sejuk memberikan kepanasan yang diperlukan. Persis inilah yang terjadi di Andalus di Masjid Cordoba. Masjid yang indah itu memancarkan cahaya pada waktu malam yang disimpan daripada cahaya siang, cukup untuk para jemaah beribadat dengan selesa sambil membaca kitab; waktu siang pula ketika di musim panas cuaca di dalam masjid menjadi sejuk. Idea itulah yang digunakan oleh Polan Cupan untuk mencipta bahan binaannya, seperti yang diceritakan oleh pencerita dalam kisah “Rumah Impian Polan Cupan”.

Kalau orang Melayu boleh terhibur, sambil mengkritik dan menyindir,  melalui cerita-cerita jenaka mereka, maka demikian itulah yang berlaku kepada Polan Cupan, sang genius yang tidak dikenali oleh para sarjana dan sasterawan kerana kisahnya yang pelik itu tidak diketahui mereka kerana mereka tidak membacanya akibat kebencian mereka kepada watak Polan Cupan yang cerdik itu.  Bezanya, mereka yang moden dan terpelajar itu tidak terhibur dengan kemunculan Polan Cupan; dan setelah mereka tahu Polan Cupan adalah keturunan Pak Pandir, maka mereka menjadi sangat benci kepada teknik bercerita yang kemudiannya melahirkan Hikayat Buyung Lurus dan Hikayat Salim Adil.  Dua orang tokoh besar persuratan Melayu ini melenyapkan sama sekali kemegahan palsu para sasterawan negara yang tidak seorang pun di antara mereka berjaya melahirkan watak agung dalam karya mereka. Adakah seorang pelacur, misalnya, layak dipanggil seorang watak agung, yang menjadi obsesi seorang sasterawan negara? Watak ini mudah diceritakan, kerana tidak memerlukan pemikiran mendalam untuk membinanya seperti yang terjadi terhadap perwatakan Buyung Lurus dan Salim Adil.  Apatah lagi jika diambil watak Polan Cupan yang aneh itu, padahal dia keturunan Pak Pandir. Bagaimana seorang keturunan Pak Pandir muncul sebagai seorang tokoh yang lebih cerdik daripada para sasterawan negara dan sarjana sastera sendiri?  Itulah kekuatan kreatif yang  lahir dari Gagasan Persuratan Baru. Suatu kejadian biasa, yang hanya wujud dalam khayalan, diberi makna baru yang boleh mencetuskan pemikiran kreatif yang segar, yang hanya dapat diterjemahkan dalam karya kreatif oleh seorang pengarang yang mempunyai pengetahuan yang luas.  Inilah yang melahirkan karya hikayat moden seperti Hikayat Buyung Lurus dan Hikayat Salim Adil. Tiga karya ini, tentang Polan Cupan, Buyung Lurus dan Salim Adil, jika dianalisis dengan kritis akan menghasilkan kesedaran peri pentingnya  tentang aspek perwatakan yang kuat dalam karya kreatif.  Antara kelemahan paling besar, yang amat menonjol pula, dalam karya kreatif Malaysia ialah kelemahan dalam perwatakan, seperti yang telah saya huraikan ketika membicarakan karya Anwar Ridhwan.

Bagaimana seorang keturunan Pak Pandir muncul sebagai seorang tokoh yang lebih cerdik daripada para sasterawan negara dan sarjana sastera sendiri?  Sebelum lahirnya Gagasan Persuratan Baru, pertanyaan seumpama ini tidak pernah ditanyakan dalam sastera Melayu kerana keterbatasan ilmu para sasterawan sendiri.  Yang mereka lakukan hanya bercerita, dan ini masih diteruskan dalam karya para sasterawan negara sendiri.  Dengan memberi penekanan kepada cerita dalam konteks penglipur lara, maka karya kreatif tidak mempunyai wacana pemikiran, kecuali hanya cerita. Perbezaan ini sangat jelas jika anda membaca dengan kritis Balai Maqamat, sebuah karya yang dibina daripada dialog yang melatari setiap episod dalam karya itu.  Jika anda membaca dengan kritis dan kreatif Balai Maqamat, anda akan dapati karya itu memberi tumpuan utama kepada pemikiran, tetapi tidak meninggalkan cerita, sebaliknya cerita digunakan untuk menjadi wadah pemikiran yang diwacanakan dalam karya itu.  Contoh terbaik untuk memahami kesimpulan ini ialah “Rumah Impian Polan Cupan”.

Inilah bentuk perkembangan baru yang sering diungkit oleh Panel Anugerah Sastera Negara, tanpa memberi sebarang penjelasan yang konkrit tentang makna dan maksud pembaharuan itu.  Tidak terdapat apa-apa pembaharuan dalam karya para sasterawan negara; sebaliknya yang terdapat ialah peniruan teknik dan gaya yang dikagumi oleh para sasterawan negara ketika membaca karya Barat, lalu mereka tiru dan jadikan asas penulisan karya mereka.  Semua laporan Panel Anugerah Sastera Negara membuktikan kayanya peniruan ini dalam penilaian mereka.  Saya sudah bincang persoalan ini dalam blog ini, oleh itu saya tidak perlu mengulasnya lagi. Sesiapa yang berminat boleh membacanya sendiri.  Tetapi ada dua persoalan besar yang ingin saya ketengahkan untuk kesekian kalinya, kerana memang sifat manusia pelupa dan tidak peduli walaupun berada dalam khusran.

Perhitungan untung rugi dari perspektif kebendaan telah diberi peringatan oleh al-Quran dalam suatu sedutan ayat yang pendek saja, tetapi dari segi makna mengandungi amaran yang amat besar. Inilah dia: “Nuwallihi ma tawalla”, yang diterjemahkan oleh John Penrice dalam bukunya,  Dictionary and Glossary of the Koran  (London: Curzon Press, 1873; new edition 1971, reprinted 1976), hal. 163), sebagai berikut, “We will put it into his power to follow the bent of his inclination”).

Apa yang jelas daripada kutipan al-Quran ini ialah perihal kebebasan penuh diberikan kepada Dr. Norhayati Ab. Rahman untuk berbuat apa saja yang dia mahu. Jika kita terjemahkan keratan ayat itu dalam loghat Kelantan, kita boleh berkata: “Lah gi lah; buat apa mu nak!”   Cuba kita lihat tafsiran Muhammad Asad:  “him We shall cause to turn to that to which he himself has turned”. Menurut Muhammad Asad ungkapan ini merupakan “a stress on mans’s freedom of choice” (hal. 127, nota 139 Tafsirnya:  The Message of the Qur’an.)  Bagi saya nampaknya lebih jelas ialah tafsiran yang diberikan oleh Penrise. Cuba lihat pula terjemahan  M. Quraish Shihab dalam tafsirnya, Tafsir al-Mishbah, jilid 2, hal. 717:  “Kami arahkan  dia ke arah yang dipilih”.  Nampak macam innocent, tetapi lihat implikasinya: “dan Kami masukkan dia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.”   Cuba kita lihat kembali makna ayat ini dalam konteks ginokritik yang melahirkan buku agung karya Dr. Norhayati Ab. Rahman, yang mendapat hadiah-hadiah “berprestij”.

Barat mencipta dua jenis budaya: budaya betina (feminisme); budaya jantan (humanisme).  Budaya feminisme adalah gambaran penyakit jiwa yang dialami oleh wanita Barat, yang tidak puas hati menjadi betina, tidak pula boleh menjadi jantan, kerana kekangan alat jantina masing-masing yang amat berbeza. Fungsi keduanya juga berbeza: yang betina akan basah ketika mahukan jantan; yang jantan akan keras ketika mahukan betina. Ini benar-benar dunia binatang kerana itulah caranya binatang mengawan. Kenyataan ini digambarkan dengan cukup cantik oleh Dr. Norhayati Ab. Rahman dalam bukunya. Apa yang dianalisisnya ialah kebinatangan manusia dalam penulisan, yang digambarkan dalam karya Ayu Utami yang menjadi teras huraian Dr. Norhayati Ab. Rahman tentang feminisme.  Adakah Dr. Norhayati Ab. Rahman tidak sedar tentang perkara ini? Jika beliau sedar, tentulah beliau akan dapat melihat kepalsuan konsep feminisme yang kini menjadi penyakit jiwa baru dalam budaya Barat. Anda boleh baca semua ini jika anda meneliti buku-buku tentang feminisme; terutama sekali buku  Prof. Mimi Marinucci, Feminism is Queer.  Dalam konteks inilah para sarjana yang membawa masuk feminisme dalam sastera Melayu sebenarnya membawa mala petaka besar yang mendekati syirik dan ajaran sesat dalam budaya ilmu yang menjadi pegangan kita selama ini. Kita perlu bincang aspek ini dengan mendalam sebelum golongan ini membawa pembacanya yang cetek ilmu pergi lebih jauh dalam mala petaka ajaran sesat dalam budaya Barat ini. Anda boleh melihat semua ini jika anda menelitinya dari perspektif psikologi Freud.  Anda harus sedar, budaya Barat diasaskan kepada konsep pemberontakan yang tidak mahu menerima adanya Tuhan kerana bagi mereka sudah lengkap jika diikuti sifat kebinatangan manusia dengan menghuraikannya secara falsafah modenisme dan pascamodernisme.  Pemberontakan ini adalah bermula dari keengganan Iblis menerima Nabi Adam ‘a.s., walaupun Iblis mengaku adanya Tuhan dan dia sendiri dicipta oleh Allah SWT  daripada api, kerana itulah Iblis menggunakan logik Iblisnya dengan mengatakan api itu lebih tinggi darjatnya daripada tanah yang menjadi unsur manusia. Inilah gerakan yang melahirkan the poetics of adultery yang dihuraikan dengan begitu bergaya oleh Dr. Norhayati Ab. Rahman dalam bukunya, berasaskan feminisme yang menolak bulat-bulat al-Quran, Surah An-Nisa, ayat pertama (disalin dengan lengkap dalam entri yang lepas dengan huraiannya/tafsirnya sekali).  Apa yang dikembangkan dalam budaya Barat adalah persis seperti yang ditegaskan dalam An-Nisa, ayat 115 yang disalin di atas.  Adakah keadaan inilah yang melahirkan the poetics of adultery itu?

Jawapannya diberikan oleh seorang sarjana terkenal yang menulis  buku Puitika Sastera Wanita Indonesia dan Malaysia: Satu Bacaan Ginokritik, oleh Dr. Norhayati Ab. Rahman.  Buku ini serius, kerana inilah sebuah buku yang memperkenalkan the poetics of adultery dalam sastera Melayu, yang sebelumnya tidak wujud.  Tetapi dari perspektif lain, jika kita melihatnya dari perspektif pandirisme, maka buku ini menggambarkan dengan cantik sekali kepalsuan faham feminisme yang menjadi anutan sarjana ini dan para sasterawan dan sarjana sastera sendiri. Apakah yang aneh tentang feminisme? Seperti yang dijelaskan dalam entri yang lepas, yang memakai tajuk the poetics of adultery, kita dapati feminisme menolak konsep ilmu dan asal usul manusia dari Nabi Adam ‘a.s.; sebaliknya feminisme menerima pendapat seorang wanita Amerika yang bernama  Showalter yang mencipta “teori” patriarki yang diberi nama oleh beliau gynocritic.  Kelahiran teori ini mendorong seorang ahli falsafah menulis sebuah buku, Feminism is Queer (dalam bahasa Melayu boleh diterjemahkan, Feminisme Itu Tidak Siuman, yakni gila. Sekiranya anda mempunyai terjemahan yang lebih baik, sila kemukakan untuk diabadikan dalam perbincangan tentang feminisme di Malaysia.)  Mengapa hal ini terjadi? Jawapannya cukup mudah. Para sarjana dan sasterawan yang menolak konsep ilmu yang benar ini dan tidak menerima sumber ilmu dari al-Quran, mempersetankan Gagasan Persuratan Baru yang berasaskan konsep ilmu yang benar, sebaliknya menerima “teori” palsu sarjana Amerika hanya untuk mereka tayangkan kepada teman-teman mereka bahawa pengetahuan mereka tentang kritikan sastera adalah up- to- date, paling terkini. (Sebenarnya idea Showalter itu muncul dalam tahun 1970-an, jadi tidaklah baru!).  Mereka ini ibarat ikan yang sudah masuk tembilai (ejaan dalam kamus “tembilar”, saya pakai loghat Kelantan;  sebelah Kedah dan  daerah utara mereka panggil “bilai”), tidak boleh keluar lagi.  Orang-orang yang terpengaruh dengan sikap “sesat Barat” (ini ungkapan biasa di kalangan orang kampung yang nampaknya jauh lebih cerdik daripada para sarjana ciritan ini) akan berhabisan mempertahankan kekeliruan mereka, kerana dengan itu saja mereka boleh mengekalkan kedudukan mereka yang palsu itu. Kedudukan itu menjadi palsu kerana ketergantungannya kepada teori palsu yang golongan ini jadikan panduan mereka.  Amat aneh apabila golongan ini lebih mempercayai pendapat peribadi sarjana Barat daripada wahyu yang terdapat dalam Quran.  Mengapa hal ini terjadi tidak seorang pun dari mereka yang mahu berterus terang. Kelakuan begini sangat pelik bagi seorang sarjana yang mengaku selalu objektif, tidak ada nada kelentong sedikit pun. Soalnya, mendiamkan diri sebenarnya adalah sejenis kelakuan kelentong yang nyata.

Pendukung  feminisme di Barat jelas terdiri daripada mereka yang menghadapi penyakit jiwa yang teruk. Mereka ingin jadi binatang, tetapi dilahirkan sebagai manusia yang tidak puas hati kerana lahir sebagai perempuan yang terpaksa menghadapi patriarki… Tidakhah ini sejenis kegilaan? Feminis adalah golongan ahli sihir zaman moden. Kerana menolak Tuhan dan etika kemanusiaan, hidup mereka tak tentu arah. Tak tahu makna keadilan, tak tahu konsep ilmu, terlalu kecewa sebagai perempuan dengan mengkritik lelaki yang jahat!!!  Anais Nin, simbol penipuan para feminis dunia (ini kesimpulan penulis biografi beliau dan  pengkritik Anais); yang menulis tentang beliau pun sedar Anais Nin seorang pembohong. Itulah feminisme dalam wajahnya yang sebenar, yang amat jelas ditunjukkan dalam buku  Dr. Norhayati Ab. Rahman itu yang amat jelas beliau begitu terpesona dengan Ayu Utama, seorang Anais Nin di Nusantara.  Apakah sebenarnya yang mendorong Dr. Norhayati Ab. Rahman menulis tesisnya tentang ginokritik ciptaan Elaine Showalter itu? Satu misteri yang perlukan jawapan,  tetapi yang boleh menjawabnya hanya Dr. Norhayati Ab. Rahman sendiri.  Tak mungkin beliau akan memberi penjelasan, kerana ini akan menjadi pengakuan kepada kesilapan akademiknya, yang tidak akan dapat diterima olehnya walaupun beliau telah melakukan kesalahan besar sebagai seorang Islam yang bertaqwa.  Satu-satunya jalan keluar yang terbuka ialah seperti yang saya pernah cadangkan, supaya beliau membawa bukunya untuk dikaji dengan teliti oleh JAKIM.  Sayang, itu pun beliau tidak mahu lakukan.  Pilihan beliau tepat sekali dengan Ayat 115,  Surah An-Nissa’ itu:  “Kami arahkan dia ke arah yang dipilihnya”.

Kesimpulan dan Amaran.

Perhatikan ayat 34 ini yang juga terdapat dalam Surah An-Nissa’:  “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh sebab Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan kerana mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian daripada harta mereka. …”  Kalau anda masih mahu menggunakan istilah “feminisme”, maka inilah “feminisme” dalam Islam, yang menerima kedudukan lelaki sebagai pemimpin kaum wanita.  Andainya Dr. Norhayati Ab. Rahman membaca  Surah An-Nisa’ dan tafsirnya, tetapi masih mahu menjadi pengikut Elaine Showalter, maka seratus persen jelas beliau adalah golongan yang menolak al-Quran sebagai sumber ilmu.  Dan sesiapa juga yang menerima dan memuji buku  Puitika Sastera Wanita Indonesia dan Malaysia: Satu Bacaan Ginokritik,  terutama sekali para juri yang memilih buku ini untuk diberi hadiah “berprestij” itu, maka mereka juga adalah golongan ingkar ilmu, yang dari pandangan al-Quran adalah para pengikut Iblis yang menolak kehadiran Nabi Adam ‘a.s. dan peranan lelaki dalam kehidupan manusia seluruhnya. Rujuk kembali ayat pertama An-nisa’. Dengan itu amat jelas mereka adalah penyokong the poetics of adultery dalam sastera Melayu.

Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya, 18 Februari 2018.



Sunday, February 4, 2018

THE POETICS OF ADULTERY DALAM SASTERA INDONESIA DAN MELAYU

Tajuk entri kali ini mungkin mengejutkan setengah orang yang lemah semangat; tetapi saya tiada pilihan kecuali  membangkitkan persoalan ini kerana nampaknya terdapat sarjana dan pensyarah yang tidak bertanggungjawab dari segi akademik dan moral; yang pengetahuan agamanya amat disangsikan. Biarlah saya tegaskan bahawa feminisme tidak ada tempat dalam Islam, dengan itu sesiapa juga yang membawa faham Jahiliah ini dalam sastera Melayu dan berbangga pula seolah-olah membawa perspektif baru dalam sastera Melayu,  maka yang terlibat itu mesti ditentang habis-habisan untuk mengelak kekeliruan besar dalam dunia akademik kita, terutama sekali di kalangan pelajar sastera yang diberi maklumat yang salah dan menyesatkan.

Feminisme ditolak dengan jelas dan tegas dalam ayat pertama  Surah  An-nisa’ (Surah 4) yang maknanya disalin di sini: “Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah mencipta kamu dari diri yang satu, dan menciptakan darinya pasangannya; Allah memperkembangbiakkan dari keduanya laki-laki yang banyak dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan (pelihara pula) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah Maha Mengawasi kamu” ( Surah 4: 1)  (Terjemahan M. Quraish Shihab dalam tafsirnya, Tafsir al-Misbah, jilid 2, hal. 397).  Beliau membaca ayat ini bersama Surah 49: 13, “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (hal. 398).

Pembaca yang paling bodoh sekali pun dapat melihat tidak ada feminisme dan patriarki dalam Islam.  Kalau begitu, bagaimana feminisme dan patriarki boleh menjadi isu besar dalam sastera Melayu?

Untuk terjemahan Inggeris saya ambil tafsir Abdullah Yusuf Ali:  “O mankind, fear your Guardian Lord who created you from a single Person, created out of it his mate, and from them twain scattered (like seeds) countless men and women; fear Allah, through Whom ye demand your mutual  rights, and be heedful of the wombs that bore you: for Allah ever watches over you. (hal 205).

Antara penjelasan Yusuf Ali mengenai ayat ini saya turunkan bahagian yang penting ini: 

“All our mutual rights and duties are referred to Allah. We are His creatures: His Will is the standard and measure of Allah, and our duties are measured by our conformity with His Will. … Among the most wonderful mysteries of our nature is that of sex.  The unregenerate male is apt, in the pride of his physical strength, to forget that all-important part which the female plays in his very existence, and in all the social relationships that arise in our collective human lives. The mother that bore us must ever have our reverence. The wife, through whom we enter parentage must have our reverence. Sex, which governs so much of our physical life, and has so much influence on our emotional and higher nature, deserves  (not our fear, or our contempt, or our amused indulgence, but) our reverence in the highest sense of the term. With this fitting introduction we enter on a discussion of women, orphans, and family relationships.” (p. 205). 

The poetics of adultery ini termuat dalam Puitika Sastera Wanita Indonesia dan Malaysia: Satu Bacaan Ginokritik, oleh Dr. Norhayati Ab. Rahman.

Buku ini berasal dari sebuah tesis Ph.D., setelah diterbitkan mendapat beberapa hadiah berprestij.  Apakah kandungan buku ini? Sepintas lalu kita lihat rumusan pengarangnya sendiri.  Kata beliau: “… puitika merujuk kepada kerangka teori yang menumpukan pada jenis, sifat atau asas-asas puisi atau sastera secara keseluruhan. Secara umumnya, puitika berkaitan dengan perumusan dasar yang menerangkan komposisi karya sastera serta menjelaskan tentang fungsi-fungsi dan matlamatnya.” (hal. 49-50).  Rumusan ini diambilnya daripada beberapa pandangan tentang poetics dalam bahasa Inggeris.

Kesimpulan beliau berbeza daripada kandungan buku beliau yang kononnya ingin membebaskan wanita daripada sebarang kekangan adat, adab, dan peraturan agama dengan itu bertentangan dengan rumusannya tentang puitika itu. Pertama sekali, yang memang jelas terpapar dalam keseluruhan bukunya, ialah sikapnya yang begitu berani menjadikan perzinaan sebagai puitika, maka jadilah bukunya itu sebuah buku yang membicarakan “the poetics of adultery”. Keseluruhan buku beliau yang mendapat hadiah besar ini adalah mengenai perzinaan dan peranannya dalam usaha kaum wanita membebaskan diri mereka dari apa juga norma masyarakat dan sistem nilai dan adab. Para penulis yang dipuji oleh Dr. Norhayati Ab. Rahman terutama dari kalangan penulis wanita Indonesia adalah penulis yang menjadikan matlamat kebebasan seks sebagai matlamat feminisme di kalangan wanita yang ingin bebas mengejar kepuasan seks dan hawa nafsu mereka. Kutipan saya dalam Hikayat Salim Adil (hal. 58) memberi sedikit imbasan tentang isi buku ini, apabila Dr. Norhayati Ab. Rahman memuji novel lucah karya Ayu Utami. Novel itu mendapat hadiah pertama  Sayembara Mengarang Roman Dewan Kesenian Jakarta 1998, yang panelnya dipengerusikan oleh seorang sasterawan Indonesia yang terkenal.  Novel itu terpilih kerana dianggap memberi jiwa baru kepada sastera Indonesia dan juga kerana berani membuka pakaian wanita ketika empat orang teman wanita “pastor” (paderi) yang bernama Saman membuang jubah pastornya untuk kononnya menentang regim Suharto, sambil itu melompat-lompat di atas tubuh empat orang perempuan muda yang menjadi sahabatnya. Novel ini telah diterjemahkan ke bahasa Inggeris dan bahasa Belanda, malah telah pun mendapat hadiah “berprestij” dari Belanda. Selain karya Ayu Utami, dibincangkan juga karya lain yang juga menjadikan seks sebagai pembebasan wanita sebagai wanita. Semua novel ini adalah hasil budaya hawa nafsu (sensate culture) yang dibicarakan oleh Pitirim Sorokin dalam beberapa buah bukunya.  Apakah yang mendorong Dr. Norhayati Ab. Rahman menjadikan karya lucah sebagai asas “puitika” sastera wanita Indonesia?  Mungkin kerana beliau terpengaruh dengan konsep patriarki yang dari segi budaya Melayu adalah satu konsep yang songsang, dan ditolak bulat-bulat oleh Islam. Seperti yang kita ketahui sebagai orang beragama, manusia pertama yang diciptakan Allah SWT ialah Nabi Adam ‘a.s., dikuti dengan Hawa yang menjadi pasangan baginda. Jadi sejak awal apa yang dipanggil patriarki itu sudah wujud, maka kerana itulah semua Nabi dan Rasul semuanya lelaki, dan selepas Rasulullah SAW wafat, tidak ada khalifah wanita bukan kerana tidak ada yang layak, tetapi kerana politik Islam tidak membenarkan. Hanya kemudian hari baru muncul raja-raja perempuan di Nusantara, terutama di Aceh dan Kelantan.

Dengan menolak sumber ilmu dari al-Quran seperti yang dapat dibaca melalui hasil kajian beliau ini, Dr. Norhayati Ab. Rahman telah meletakkan dirinya dalam kumpulan penentang nilai-nilai Islam, malah menentang aqidah Islam sendiri. Bagaimana boleh kita bayangkan seorang sarjana Islam membuat kajian untuk menafikan nilai-nilai Islam dan sumber ilmu dari al-Quran? Hasil kajian itu dijadikan rujukan para pelajar sastera, dengan alasan karya yang menerima segala pujian terhadap kajian ini sebagai hujah bahawa buku ini bagus dan selamat digunakan. Dalam konteks inilah saya telah menyarankan kepada Dr. Norhayati Ab. Rahman dan seorang lagi temannya yang menulis tesis berasaskan konsep intertekstualiti yang kemudiannya menyamakan Banjir Besar Nabi Nuh ‘a.s. dengan tsunami khayalan dalam Naratif Ogonshoto meminta JAKIM menilai kedua buah buku ini sejauh mana bertentangan dengan ajaran Islam. Buku ini pun mendapat hadiah dari UKM dan Kementerian Pelajaran. Adakah ini suatu bukti betapa jauhnya penyelewengan ilmu dalam bidang akademik Malaysia?  Semua ini boleh diselesaikan dengan kedua orang sarjana ini menyerahkan karya mereka kepada JAKIM untuk dinilai sejauh mana isi buku ini bertentangan dengan Islam atau tidak melanggar apa-apa pun nilai Islam. Badan penulis yang sensitif kepada persoalan ini wajar membuat laporan (kepada sesiapa yang mempunyai autoriti) untuk menjelaskan kedudukan dua buah buku akademik yang boleh diragui kerana jelas bersifat anti-Islam tanpa disedari oleh penulisnya. Nampaknya Dr. Norhayati Ab. Rahman terpengaruh dengan ajaran Darwinisme yang menyatakan manusia berasal dari beruk, bukan dari Nabi Adam ‘a.s. Jika manusia berasal dari teori Darwin sekali pun, kedudukan patriarki itu tidak dapat dielakkan. Misalnya mawas Borneo (orang utan) bila sampai masa mengawan, yang jantan paling perkasa akan menjerit sekuat-kuatnya memberitahu semua mawas betina supaya bersedia untuk mengawan dengan beratur mengikut seniority di kalangan mawas betina. Barisan itu biasanya terdiri daripada 40 ekor mawas betina. Bagaimana dengan dunia manusia, rationya berapa pula? Masalah ratio ini tidak timbul dalam feminisme Barat. Tidakkah kes mawas ini pun sejenis patriarki juga, yang tidak dapat dinafikan dalam teori beruk Darwin sekali pun. Banyak sungguh kekeliruan para sarjana kita dalam dunia akademik mereka, dan telah saya sentuh di sana sini dalam blog ini.  Dua orang sarjana ini, dan teman-teman mereka, wajib tampil mempertahankan diri mereka dan membuktikan tafsiran saya tidak tepat. Sebagai sarjana yang menjadi pengajar di universiti, mereka mempunyai pengaruh, oleh itu mereka perlu mempertahankan keutuhan akademik mereka dan universiti mereka dengan membuat penafian bahawa karya mereka hanya mempunyai tafsiran seperti yang mereka berikan sendiri, dan tidak boleh disentuh oleh pembaca yang kritis  dengan memberi pandangan kritis mereka pula.  Pendeknya, mereka mesti tegaskan kepada masyarakat bahawa semua karya akademik tidak boleh dikritik, lebih-lebih lagi yang telah diluluskan oleh universiti layak diangkat penulisnya untuk menerima ijazah kedoktoran. Tidak boleh disentuh dan dikritik, walaupun palsu dan salah dari perspektif Islam.

Bagi seorang perempuan Islam yang menganut faham feminisme, ketika dia dinikahkan, siapakah yang menjadi walinya? Siapa pula yang menjadi imam dan saksi perkahwinan seorang perempuan Islam? Sekiranya kita terima penentangan sarjana feminis terhadap apa yang dipanggil sistem patriarki, maka seorang perempuan seharusnya bernikah di tempat yang lebih sesuai, bukan di hadapan jurunikah dan diwalikan oleh ayah pengantin perempuan atau saudara mara lelaki yang boleh menjadi wali. Adakah ini telah melanggar puitika wanita yang ingin bebas itu? Jika benar, demikian hebatnya kekeliruan dan jauhnya kekeliruan intelektual sarjana beragama Islam yang mendukung pandangan ini. Bagaimana buku kajian yang diragui isi seperti yang dibincangkan di sini, boleh diberikan hadiah yang begitu istimewa oleh DBP dan Universiti Malaya? Sesuatu yang sangat aneh telah berlaku.  

Dalam konteks perbincangan ini mengenai buku Puitika Sastera Wanita Indonesia dan Malaysia: Satu Bacaan Ginokritik, Dr. Norhayati Ab. Rahman sebagai seorang sarjana yang memperagakan sokongannya kepada feminisme ini boleh menafikan itu semua dengan mudah jika beliau cerdik dan jujur terhadap ilmu dan agamanya. Dia boleh berkata, dengan selesa dan tanpa sedikit pun rasa bersalah, bahawa dia hanya mengkaji peranan penulis wanita dalam menangani masalah kewanitaan dalam konteks yang mereka alami. Istimewanya, kata beliau, ialah kemampuan akademiknya yang tinggi yang boleh memahami satu teori yang rumit dari Amerika yang menurut beliau sangat diperlukan untuk memahami mengapa terjadi seperti yang terjadi dan mengapa pula semua itu terjadi di Indonesia, tetapi tidak di Malaysia.  Tetapi tunggu dulu, ada masalah yang lebih besar yang perlukan penjelasan beliau. Kita lihat sekadarnya hanya untuk menyedarkan kita bahawa ada sesuatu yang pelik dalam kes ini. Apakah sesuatu itu?

Mengapa kita perlukan teori feminisme yang dikemukakan oleh sarjana Amerika itu untuk membicarakan apa yang dibicarakan oleh Dr. Norhayati Ab. Rahman? Adakah pilihan itu yang terbaik dan paling tepat digunakan untuk mencapai sesuatu maksud dan matlamat penting dalam perkembangan akademik yang bersih dari unsur anti ilmu dan anti Islam? Barangkali yang lebih penting, adakah tajuk yang beliau pilih itu satu tajuk yang boleh mendorong ke arah perkembangan ilmu yang benar?  Ataukah masalah ilmu tidak penting dalam bidang akademik? Dalam bukunya ini, jawapan untuk pertanyaan ini tidak ada, tidak terbayang sedikit pun. Yang jelas ialah pujian yang tinggi terhadap usaha penulis wanita Indonesia yang berjaya, kata Dr. Norhayati Ab. Rahman, memulai satu corak baru yang istimewa dalam sastera Indonesia moden, dipelopori oleh penulis novel erotik dan pornografi yang bernama Ayu Utami.  Penulis ini telah membina puitika sastera wanita yang menakjubkan, seperti yang ditulis oleh Dr. Norhayati Ab. Rahman dalam bukunya ini.  Saya kutip secebis pujian beliau dalam Hikayat Salim Adil untuk makluman pembaca hikayat itu. Rujukan saya hal. 109-110 buku Dr. Norhayati Ab. Rahman.  Sedikit cabutan dari kutipan itu: Ayu Utami “bersikap berani, terbuka dan jujur dalam menggambarkan soal seks wanita… ungkapan seks wanita yang ditampilkan pengarang bukan semata-mata untuk “bercerita” tentang dunia peribadi wanita sebaliknya lebih kepada keinginan pengarang untuk menegaskan hak dan kebebasan wanita.”  Tegasnya,  Ayu Utama adalah perintis kepada pembaharuan dalam penulisan novel di Indonesia, yang “mencipta  penggayaan dengan menampilkan maknanya berlapis-lapis yang perlu ditanggapi secara mendalam terhadap  hal yang tersurat dan tersirat.”

Yang dirujuk sebagai “kebebasan wanita” itu ialah kebebasan untuk melakukan persetubuhan bebas seperti dunia mawas tadi tanpa sebarang rasa bersalah, kerana menurut logik sarjana ini, perasaan itu tidak penting dalam mencapai matlamat yang lebih penting dan utama, iaitu kebebasan wanita untuk melakukan persetubuhan bebas tanpa sebarang sekatan adab dan adat. Itulah yang disebut beliau puitika sastera penulis wanita Indonesia. Puitika jenis apa pula di kalangan penulis wanita Malaysia? Anda perlu baca kajian istimewa ini untuk mendapat jawapannya, atau boleh saja Dr. Norhayati Ab. Rahman sendiri menjelaskannya.  Kita perlukan penjelasan itu supaya tidak terjadi fitnah intelektual di kalangan sarjana yang nampaknya juga ingin bebas membawa masuk segala jenis pendekatan Barat tanpa sebarang pertimbangan cermat dari segi sumbangan sebenar dalam konteks ilmu dengan membawa masuk pendekatan itu.  

Dalam perkiraan saya, membawa feminisme dalam sastera Melayu adalah satu langkah yang amat tidak siuman tanpa sebarang tanggungjawab ilmiah yang boleh dipegang.  Gerakan feminisme itu sendiri menjadi persoalan akademik yang besar dalam perkembangannya di Amerika Syarikat dan di Eropah, seperti yang dihuraikan dengan mendalam oleh Prof. Mimi Marinucci dalam bukunya, Feminism is Queer: The Intimate connection between queer and feminist theory  (edisi kedua 2016; edisi pertama 2010: Zed Books, London.)  Prof. Mimi Marinucci  adalah “Prof. of Philosophy and women’s and gender studies at Eastern Washington University.”

Apakah yang membuat Dr. Norhayati Ab. Rahman menganggap orang Malaysia membutuhkan feminisme? Di Indonesia mereka memang memerlukan feminisme kerana para sasterawan mereka amat membutuhkan kebebasan dalam berkarya untuk membebaskan kaum wanita dari segala halangan untuk melakukan perzinaan, seperti yang ditegaskan oleh Ayu Utami dalam novelnya dan dalam interview beliau di Indonesia dan di Amerika Syarikat dan di Belanda.  Para sasterawan wanita Malaysia belum sebiadab itu, walaupun karya mereka memberi  ruang yang besar untuk bergosip, seperti dalam karya yang diulas dan dikaji oleh Dr. Norhayati, terutama sekali dalam novel-novel  Rosmini Shaari (contohnya diberikan oleh Dr. Norhayati Ab. Rahman dalam bukunya).  Tidak jelas, dan tidak pula dijelaskan oleh Dr. Norhayati dalam bukunya,  bahawa sasterawan wanita Malaysia tergila-gilakan feminisme, meskipun memang terdapat sarjana wanita yang amat bangga  memperkenalkan feminisme ini sebagai satu pendekatan untuk membicarakan beberapa buah novel yang tidak dapat dikatakan ditulis dalam semangat feminisme itu. Hanya para sarjana wanita saja yang memandai-mandai melihat karya mereka dalam konteks feminisme. Kita tidak tahu adakah Dr. Fatimah Busu menerima feminisme sebagai kerangka analisis untuk membaca Salam Maria yang dianggapnya sebuah karya Islam.  Beliau telah menolak bulat-bulat bacaan Prof. Ungku Maimunah berasaskan Persuratan Baru. Jika Dr. Fatimah Busu serius, beliau tentu tahu Islam menolak feminisme, apatah lagi yang bercorak ginokritik a la Showalter kegemaran Dr. Norhayati Ab. Rahman. 

Masalah yang disebut sebagai feminisme itu timbul di Barat akibat penindasan terhadap wanita sejak 5000 tahun lagi, bukan perkara baru. Wanita Barat memang ditindas oleh masyarakat Barat, hingga ke hari ini pun walaupun sejak 1920 golongan wanita diberi hak mengundi, tetapi mereka masih lagi menjadi perkakas dalam perniagaan dan persundalan yang bukan lagi dipanggil pelacuran, sebaliknya diberi gelaran atau nama baru sebagai pekerja seks. Inilah kemenangan kedua feminisme Barat selepas kaum wanita diberi hak mengundi, dengan memberi mereka hak untuk menjadi pelacur. Di Barat pelacuran pada umumnya mempunyai dua kelas. Kelas pertama untuk para VIP,  diberikan oleh para model pilihan dan bintang filem. Baru-baru ini heboh tentang wanita diceroboh (molested) di tempat kerja di Amerika Syarikat, sehingga muncul satu gerakan feminisme yang digelar “Me Too”. Maksud “Me Too” itu secara mudah dalam bahasa Melayu ialah “Aku pun kena.”  Sekarang setiap masa gerakan “Me Too” ini muncul di media Amerika, sehingga melibatkan Presiden Amerika sendiri. Bagusnya mereka mengaku dengan bangga (?) menghadapi malapetaka ini. Tetapi seperti biasa di Amerika, semuanya beres jika diberi imbuhan kewangan yang munasabah.  Wanita Barat tidak saja mendapat wang sebagai pekerja seks yang sah; mereka pun dapat habuan itu dalam jumlah yang lebih besar sebagai wanita istimewa. Inilah perkembangan terbaru dalam gerakan feminisme Barat, yang boleh ditiru oleh para wanita Malaysia jika mereka mahu.  Saya anjurkan semua wanita Malaysia membaca buku Dr. Norhayati Ab. Rahman ini untuk mendapat sedikit nasihat mengenai perkembangan baru dalam gerakan feminisme ini. Beranikah wanita Melayu membebaskan dirinya daripada ikatan patriarki yang mereka terima sebagai wanita beragama? Dr. Norhayati Ab. Rahman boleh menjadi pelopor untuk mendapatkan kebebasan ini supaya para wanita tidak lagi terikat kepada sistem patriarki ini. Tidak mungkinkah sistem patriarki itulah yang memberi perlindungan kepada golongan wanita? Jika idea patriarki itu ditafsirkan seperti yang ditafsirkan oleh Dr. Norhayati Ab. Rahman, maka segala hukum tentang pembahagian harta dan hukum dalam perkahwinan yang dijelaskan dalam al-Quran akan didapati bertentangan dengan sistem patriarki itu. Mana satu yang anda pilih?  Islam memberi hak pusaka kepada wanita, yang wajib ditunaikan; tetapi tidak di Barat yang tidak menerima peraturan itu. Dr. Norhayati Ab. Rahman wajib memberi penjelasan mengenai perkara ini, kerana kita mahu lihat sejauh mana sistem patriarki itu menghalang kaum wanita daripada mendapat keadilan, terutama wanita Islam. Kalau beliau tidak sanggup melakukannya, maka amatlah wajar beliau menyerahkan bukunya kepada JAKIM untuk dinilai aspek patriarki dalam buku itu sejauh mana pula menggambarkan cara hidup Islam. Dan paling penting, sejauh mana pula bertentangan dengan Islam. Untuk kebaikan bersama, dan untuk pemurnian akademik daripada sebarang keraguan, cadangan ini amat wajar beliau tunaikan. Jika tidak, dosa ilmiah yang beliau tanggung akan berkekalan.

Semua persoalan ini sewajarnya digalakkan oleh Dr. Norhayati Ab. Rahman dibangkitkan oleh para pelajar beliau yang telah diwajibkan membaca buku beliau ini. Adakah beliau sendiri berpegang kepada pemikiran feminisme a la patriarki untuk memberi kebebasan kepada para pelajar beliau? Dalam Gagasan Persuratan Baru, kebebasan itu tidak saja diberikan sepenuhnya, malah digalakkan kerana matlamat PB ialah untuk menjadikan manusia cerdik, terutama para pelajar, supaya mereka boleh berfikir dengan cerdas dan bebas. Tetapi ini ada syaratnya, iaitu semua perbincangan itu mestilah dalam konteks hakikat ilmu yang difahami dalam Islam, bukan seperti yang difahami dan dipraktikkan dalam budaya Barat. Dalam budaya Barat, sumber ilmu ialah manusia sendiri, yang setiap masa membuat kesilapan, dan sering kali pula kesilapan itu berupa kesilapan besar. Anda boleh fikirkan perkara ini untuk mendapat kefahaman yang tepat. Baiklah saya tegaskan di sini tanpa sebarang keraguan, para sarjana sastera dan sasterawan menerima pendirian Barat ini sepenuhnya, seperti yang mereka tayangkan dengan bangga dalam tulisan mereka. Saya telah bincang perkara ini banyak kali dalam blog ini.

Bolehkah kita berkata, Dr. Norhayati Ab. Rahman secara tidak sedarnya telah melantik dirinya sebagai pelopor the poetics of adultery dalam sastera Melayu melalui bukunya yang secara tegas menjurus ke arah itu? Anda sebagai pembaca kritis perlu menentukan adakah bacaan saya salah atau buku Puitika Sastera Wanita Indonesia dan Malaysia: Satu Kajian Ginokritik  itulah yang salah, atau paling tidak yang amat keliru? Mana satu pendirian yang anda pilih, anda perlu memberi hujahnya berasaskan bukti yang tepat. Saya sentiasa terbuka untuk dikritik; tetapi saya tidak tahu apakah pendirian Dr. Norhayati Ab. Rahman sebagai seorang sarjana. Pengalaman saya, sarjana Malaysia tidak mahu dan tidak suka dikritik, apatah lagi oleh seorang yang tidak ada gelaran doktor atau jawatan profesor seperti saya, (dibuktikan dengan jelas oleh Prof. Dato’ Rahman Shaari dalam selarannya terhadap Prof. Ungku Maimunah) yang hanya pandai menulis buku yang tidak boleh ditulis oleh para sarjana ini sendiri. Mungkin di situlah kelebihan saya! Seperti selalu saya tegaskan, saya serahkan kepada karya saya menentukannya.  Anda boleh pilih bidang mana saja yang anda suka untuk mengkritik saya, sama ada bidang kreatif (dalam cerita pendek, novel atau sajak)  atau bidang akademik. Saya terbuka untuk dikritik. Ini bukan cabaran, tetapi tawaran. Dua perkara ini tidak sama. Terpulang kepada anda mana satu yang anda pilih, sesuai dengan kemampuan intelektual dan kemampuan akademik anda memahami persoalan ini. Dengan mematahkan hujah dan bukti yang saya berikan dalam tulisan saya, anda bolehlah membawa ajaran Jahiliah yang bernama feminisme itu dalam gelanggang akademik Malaysia.

Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya, 30 Januari 2018.

Wednesday, January 24, 2018

GAGASAN PERSURATAN BARU SEBAGAI PILIHAN



Penerimaan terhadap PB agak lembab, seolah-olah ada usaha terancang hendak memburukkan PB dan pencetusnya.  Kalau betul, ini bukan cerita baru. Dalam sastera dunia perkara begini memang biasa berlaku, misalnya antara Sartre dan seorang temannya (lebih tepat pengikutnya) yang kemudiannya menjadi musuh ketatnya. Komen Sartre pun kesat. Siapa yang seorang lagi? Sudah diberi Nobel Prize pada usia 44 tahun, lebih awal daripada yang diberikan kepada Sartre dan ditolaknya.  Jadi kalau sikap hostile itu betul ada di kalangan sasterawan dan sarjana, sudah semestinya begitu. Tak dapat tanduk telinga dipulas, kata orang Melayu yang cerdik zaman dulu-dulu.  Adakah yang menentang PB menghadapi masalah rendah diri, atau tinggi diri? Bagus juga jika ada sesiapa yang dapat memberi penjelasan tentang inferiority complex dan superiority complex  di kalangan sasterawan dan sarjana ini. Mana satu yang lebih ketara?  Agak anda, dari gelagat mereka, mana satu yang lebih menonjol? Saya ada jawapannya yang agak lucu, tetapi bagi saya tepat mencirikan dua golongan yang sebenarnya satu ini. Lain kali saja saya akan bincang.

Gagasan Persuratan Baru memberi peluang kepada penulis Melayu menyerlahkan kemampuan intelek dan kreatifnya, bukan perkara baru dan tidak pula sukar untuk difahami dan dipraktikkan bagi yang mempunyai kelebihan itu.  Oleh itu, tidak ada alasan untuk memburukkannya.  Barangkali yang patut difikirkan ialah apakah alternatif lain yang lebih baik daripada PB. Jika memang tidak ada, sekurang-kurangnya pada waktu ini, maka pilihan terbaik ialah Gagasan Persuratan Baru.  Yang menjadi masalah bukan PB, tetapi orang yang tidak pun tahu tentangnya pandai-pandai bersikap memandai-memandai.  Saya kira semua sikap panda-pandai memandai-mandai ini terjadi kerana ada orang sangat kecewa penilaian terhadap para sasterawan negara dicabar dengan hujah dan pembuktian yang objektif berasaskan pendekatan PB.  Ini pun sebenarnya bukan masalah, kerana setiap cabaran mesti disambut dengan tenang dan ditangkis dengan hujah-hujah yang lebih gagah.  Penyelesaiannya semudah itu, tetapi nampaknya amat sukar dilakukan kerana mereka ini berada dalam tempurung ilmu yang cetek meraba-raba.  Ini pun sebenarnya amat mudah diselesaikan: perlengkapkanlah diri anda  dengan ilmu.  Rujukan sudah banyak diterbitkan, antaranya buku-buku mengenai PB yang senang didapati dan senang pula membacanya. Kalau anda tidak mahu membacanya, dengan alasan apa sekalipun, anda boleh mendapat alternatif lain.  Saya hanya ingin sebut satu contoh yang senang anda dapat. Baca karya Thomas Mann, antaranya empat buah novelnya mengenai Nabi Yusuf (dari perspektif Barat, bukan perspektif Islam). Judulnya:  Joseph and His Brothers (1934), The Young Joseph (1935),  Joseph in Egypt (1936),  Joseph the Provider (1944). Melihat nama pengarang besar Abad 20 ini tak pernah disebut oleh mana-mana sasterawan dan sarjana sastera, saya kira mereka tidak pernah dengar namanya!

Di Malaysia cerita Nabi Yusuf ‘a.s. dijadikan dagangan sastera untuk mendapat wang sambil mengelirukan penulis dan pembaca.  Puak inilah antara yang menentang hebat PB dan tidak menerima konsep ilmu yang benar sebagai asas penulisan kreatif. Seperti biasa, mereka tidak memberikan hujah kepada penolakan mereka.  Dalam konteks inilah saya pernah mencadangkan kepada mereka supaya membaca dengan kritis dan kreatif buku Prof. Matthew L. N. Wilkinson (seorang Islam): A Fresh Look at Islam in a Multi-Faith World:  A Philosophy for success through education (Routledge, 2105).  Perhatikan terutamanya peringatan beliau di halaman 44: “The phrase used to characterised believers, ‘Those who believe and do right acts” (Qur’an 2-82-83). … That is to say, belief and right action in the Qur’an exist in a relationship of essential mutual interdependence.”  Itulah antara lain makna ilmu yang benar secara mudah   difahami. 

Dari Singapura saya dapat khabar, seorang penulis (atau sasterawan) Singapura yang terkenal, dan menurut maklumat yang sampai kepada saya, amat digemari oleh Harry Aveling (pernah masuk Islam satu ketika dan kawin dengan seorang sarjana Melayu) yang banyak membicarakan novel-novel Isa Kamari. Tahniah kepada beliau diberi perhatian dan pujian oleh seorang sarjana luar negeri yang terkenal pula. Saya dimaklumkan, Isa Kamari boleh dikatakan kenal apa bendanya yang dipanggil Gagasan Persuratan Baru itu, dan pernah memberitahu Siti Aisyah binti Mohamed Salim yang menulis tesis sarjana bertajuk “Sejarah Alternatif dalam Novel Duka Tuan Bertakhta: Satu Analisis Menurut Gagasan Persuratan Baru” (UKM 2014) supaya mengkaji novelnya dari pendekatan PB. Siti Aisyah malah menyalin nota daripada FB beliau yang berbunyi, “Secara peribadi saya dambakan seseorang menganalisis Duka Tuan Bertakhta menurut Gagasan Persuratan Baru.” Permintaan ini bunyinya amat asing bagi sasterawan Malaysia, yang boleh dikatakan rata-rata anti ilmu dan dengan itu anti Gagasan Persuratan Baru.  Berasaskan kesedaran beliau akan adanya dalam dunia persuratan yang dipanggil Gagasan Persuratan Baru, maka beliau menulis catatan terbarunya mencadangkan beberapa perubahan kepada PB. Apakah maksud beliau tidak jelas kepada saya, tetapi saya kira cadangan itu boleh beliau perjelaskan dengan membicarakan sehabis kritis dan kreatif dua buah karya saya, Pujangga Melayu dan yang terbaru Hikayat Salim Adil, dengan tidak melupakan Hikayat Buyung Lurus yang mendapat ilham daripada peninju Muhammad Ali itu.  Beliau tidak perlu menjadi seorang pengkritik sastera, jika beliau tidak selesa, tetapi cukup hanya membicarakan karya tadi sebagai seorang sasterawan yang nampak adanya sesuatu yang menarik dalam Gagasan Persuratan Baru dan sudah pun diterapkan dalam karya yang saya sebutkan itu.  Saya kira ini merupakan satu penghormatan kepada budaya ilmu dalam sastera Melayu, kiranya terdapat seorang sasterawan terkenal membicarakan satu idea  yang ditakuti dan dimusuhi serta dicemuh oleh para sasterawan dan sarjana Malaysia. Saya harap Isa Kamari akan menimbangkan cadangan  saya, dengan itu beliau juga akan memberi sedikit pengajaran kepada para sarjana dan sasterawan Malaysia yang kini menghadapi masalah jiwa dengan munculnya PB.

Pujangga Melayu jauh berbeza daripada Hikayat Salim Adil, walaupun sumbernya Gagasan Persuratan Baru.  Perbezaan ini, jika dapat dikesan oleh pembaca yang kritis, akan memberi manfaat besar kepada pembaca yang lembap dan yang bersikap anti ilmu pula.  Saya sudah bayangkan perkara ini dalam beberapa entri dalam blog ini, tetapi saya tidak pasti berapa orang yang dapat mengesan perbezaan itu dan mengapa terjadi demikian. Saya bangkitkan perkara ini untuk menunjukkan kepada anda bahawa kemungkinan kreatif seseorang tidak terhalang dengan menggunakan pendekatan PB, malah saya sangat pasti mereka akan menjadi lebih kreatif dan lebih seronok menulis karya kreatif.  Bagaimana ini boleh terjadi saya bayangkan secara ringkas begini.  Sekiranya anda telah memilih sesuatu tema yang agak berat, misalnya tentang perhambaan baru dalam politik Melayu, dan bagaimana perhambaan ini diterima dengan senang hati oleh orang Melayu. Perhambaan lama ialah di kalangan raja-raja Melayu terutama sekali sebelum kedatangan Inggeris dan sebelum merdeka; sekarang orang Melayu dengan sedar dan rela menjadi hamba ahli politik Warisan Malayan Union, malah mereka sangat bangga mendapat pemimpin Warisan Malayan Union itu. Ini satu persoalan besar dalam perkembangan politik Semenanjung di kalangan orang Melayu. Jika anda tidak berhati-hati dan tidak menguasai tema yang anda pilih, maka jadilah seperti novel Duka Tuan Bertakhta.  Tema pilihan Isa Kamari itu amat baik dan jika ditulis kembali oleh beliau dengan beberapa saranan yang saya kemukakan di sini, kita akan mendapat sebuah karya yang hebat. Saya yakin Isa Kamari boleh melakukannya, sekiranya beliau dapat melihat dengan jelas bagaimana Pujangga Melayu dan Hikayat Salim Adil ditulis. Saya tidak bermaksud beliau  mencontohi karya itu; saya hanya meminta beliau meneliti dengan kritis, sehabis kritis yang beliau mahu, untuk melihat bagaimana suatu idea dibahaskan dalam sebuah karya persuratan.  Selepas itu beliau menulis kembali Duka Tuan Bertakhta menggunakan judul baru, atau apa saja yang beliau pilih. Jangan tinggalkan tema yang sehebat itu tergantung dalam khayalan; buktikan tema sebesar itu dapat dijelmakan dengan mudah dalam sebuah karya kreatif sekiranya diberi pertimbangan yang lebih kritis ketika menulisnya.

Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya, 24 Januari, 2018.

Wednesday, January 10, 2018

KEBENARAN MILIK SALIM ADIL, BUKAN MILIK SASTERAWAN NEGARA



Tajuk ini biasa saja, tidak akan memberi apa-apa kesan kepada kedudukan para sasterawan negara yang semakin kukuh setelah para sarjana yang menyokong mereka mengambil keputusan bijak untuk tidak melayan apa juga bentuk cabaran terhadap para sasterawan negara yang kini sudah disahkan sebagai Brahmin Sastera, satu kedudukan berprestij dalam naratif Melayu lama yang berasaskan penglipur lara yang dipengaruhi unsur Hindu.  Sejauh mana unsur Hindu itu masih wujud dalam karya para sasterawan negara hanya boleh ditentukan oleh para sarjana, tetapi pengaruh Hindu itu memang wujud.  Walau bagaimana pun tidak perlu disebut kerana sudah disebut berkali-kali dan memang sudah dimaklumi. Tetapi ini tidak bererti mereka sudah selamat dari kritikan, malah akan menggalakkan lagi kritikan terhadap mereka yang digambarkan oleh para penyokong mereka tidak mementingkan kebenaran, sebaliknya berjuang untuk menang. Mereka sudah menang, dan mendapat apa yang mereka mahu selama ini. Kemenangan adalah lebih penting dan lebih penting daripada kebenaran,  seperti falsafah ahli politik dalam  cerita pendek “Bukan Orang Jahat” (Gagasan Persuratan Baru, edisi ke-2 (ATMA 20014).

Hikayat Salim Adil yang kini berada dalam pasaran, muncul sebagai sebuah karya kreatif yang paling unik dalam sejarah sastera Melayu, yang memberi cabaran kepada karya para sasterawan negara dengan meletakkan ukuran yang paling jelas berasaskan prinsip-prinsip yang dijadikan landasan dalam Gagasan Persuratan Baru.  Walaupun para penyokong sasterawan negara tidak menerima Gagasan Persuratan Baru sebagai asas penilaian karya kreatif,  mereka juga tidak bole kembali menggunakan teori sastera Barat kerana ini telah diberi amaran oleh sarjana terpenting Malaysia, Prof. Emeritus Dr. Muhammad Haji Salleh.  Kini timbul satu percanggahan (contradiction) yang amat memalukan kumpulan ini apabila mereka dapati mereka sedang berada dalam kubang teori sastera Barat dan berasa amat selesa berada di situ walaupun telah dikutuk oleh sarjana terbesar di kalangan mereka. (Lihat kembali entri lepas, 31 Disember 2017 mengenai perkara ini.)  Akhirnya mereka dan tokoh besar mereka sedar bahawa berada dalam kubang teori Barat adalah lebih mudah dan lebih selesa daripada berdepan dengan Gagasan Persuratan Baru yang akan menyingkirkan mereka kepada kedudukan kedua yang tidak dapat dielakkan.  Sekarang kita sedang menunggu bagaimana mereka akan mempertahankan kedudukan mereka dalam kubang teori Barat itu walaupun telah ditolak dengan tegas dan tuntas oleh sarjana besar mereka sendiri, Prof. Emeritus Dr. Muhammad Haji Salleh yang mengatakan mereka telah melakukan kesalahan menilai karya Melayu berasaskan ukuran Barat.  Kita mempunyai bukti yang jelas mengenai perkara ini. Sekiranya mereka mengaku bahawa sarjana besar mereka telah membuat kesilapan besar dengan mengutuk teori Barat, oleh itu mereka harus kembali kepada teori Barat dan bergantung seterusnya kepada ukuran Barat, maka keputusan itu akan menjadi bukti betapa palsunya segala keputusan dan pertimbangan mereka selama ini.  Oleh itu, bagaimana mereka dapat mempertahankan kedudukan para sasterawan negara jika pelantikan mereka berasaskan ukuran Barat yang palsu?  Untuk mengatakan sarjana besar mereka membuat kesilapan yang tidak disengajakan, bagaimanakah tokoh besar itu, seorang sasterawan negara, boleh berasa aman berada dalam kelompok yang dia sendiri mengaku dipilih berasaskan ukuran teori Barat? Dan ini termasuk dirinya sendiri. Tetapi mereka tidak perlu berasa bersalah, kerana jasa terbesar mereka ialah pengakuan mereka bahawa teori Barat yang memberi mereka kedudukan yang tinggi itu pada hakikatnya adalah palsu, dengan itu kedudukan mereka sendiri adalah palsu. Mereka telah memberikan penilaian yang tepat kepada diri dan kedudukan mereka, tidak memerlukan hujah lain. Dengan itu cabaran Gagasan Persuratan Baru adalah sia-sia, tidak berfaedah dan tidak bermakna apa-apa, tidak memberi bekas sedikit pun kerana kepalsuan telah diterima dan diperkukuhkan dengan gelaran yang berprestij.  Adakah ini bermakna Gagasan Persuratan Baru tertolak dengan sendirinya setelah golongan anti-Barat ini memperkukuhkan kedudukan mereka?  Soalan ini penting dan menarik, tetapi siapakah yang akan memberikan jawapannya?

Jawapan itu sebenarnya telah tersedia dalam Hikayat Salim Adil.  Bacalah karya itu dengan kritis dan kreatif supaya anda dapat memahami jawapan yang diberikan oleh Salim Adil. Di sini, anda tidak ada pilihan melainkan berdepan dengan Salim Adil. Itulah makna kebenaran itu milik Salim Adil. Kalau anda mahu, anda masih boleh menolak kesimpulan ini.  Tetapi penolakan anda itulah berupa penerimaan hakikat kebenaran yang dibawa oleh Gagasan Persuratan Baru, dalam bahasa Inggeris saya terjemahkan sebagai genuine literature, genuine merujuk kepada konsep ilmu yang benar yang tidak akan dapat ditolak manusia dan jin sekali pun, kerana ilmu yang benar itu menjadi asas wahyu yang diturunkan kepada seluruh manusia, sama ada mereka mahu menerima dan percaya atau tidak. Pilihan diberikan kepada mereka untuk menentukan kedudukan mereka nanti.  Jalan  ke syurga jelas; jalan ke neraka pun jelas.  Ke mana yang hendak dibawa oleh sastera yang kini menjadi pegangan para sasterawan? Jika kita faham ini, tiada masalah. Jika kita faham, kita akan kembali kepada persuratan. Itu sahaja. Sangat mudah.  Mengapa sasterawan mahu terus kekal dalam sastera berasaskan teori Barat mudah saja jawapannya, yang memang diketahui oleh para sasterawan dan sarjana sastera. Oleh itu, saya tidak perlu memberi jawapannya; biarkan mereka sendiri memberi jawapannya. Itu lebih wajar dan lebih adil, memberi mereka kebebasan sepenuhnya untuk membuat keputusan.  Cuma yang menjadi masalah hanya satu saja: mereka tidak jelas tentang konsep ilmu. Mereka samakan ilmu dengan maklumat. Yang ada pada mereka adalah maklumat yang sebagai maklumat sangat cetek. Itu saja masalahnya, dan ini telah diberi jawapannya oleh Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas sejak tahun 1972 lagi. Sekali lagi, jika anda membaca Hikayat Salim Adil dengan kritis dan kreatif, anda akan menemui jawapannya. Tetapi anda tidak mahu jawapan itu, kerana anda akan kembali kepada konsep ilmu dalam Islam dan ini akan membawa anda berpegang kepada konsep persuratan yang difahami dan dipraktikkan dalam persuratan Melayu oleh para ulama dan cendekiawan sejak beratus tahun. Malah dengan amat memalukan anda sendiri tidak lagi boleh  membaca khazanah persuratan dalam tulisan Jawi kerana tradisi itu telah terputus sama sekali. Jawi yang ada sekarang bukan Jawi yang menjadi warisan persuratan Melayu; tetapi  tulisan Rumi yang diberi wajah Jawi. Jawi yang dirumikan, yang tidak sedikit pun boleh membantu anda memahami tulisan Jawi yang asal. Anda telah terputus dari warisan ilmu anda sendiri, dan anda sangat megah kerana tidak lagi dapat memahami tradisi asal anda.  Jika anda belum tahu, itulah jasa terbesar Asas 50, iaitu melenyapkan tradisi persuratan dan sekali gus  menolak sumber ilmu daripada al-Quran. Inilah yang anda boleh lihat dan yang anda dapat dalam karya para sasterawan negara. Seorang sasterawan negara yang mempunyai sedikit kesedaran Islam dan mahu diterima karyanya sebagai karya berunsur nilai-nilai Islam, diisytiharkan oleh teman-temannya sebagai sasterawan teragung yang melahirkan karya terbesar sepanjang zaman dalam sastera Melayu. Begitu jauh sekali mereka ini sesat dalam belantara ilmu, dan bangga menjadi manusia sesat di tengah belantara Jahiliah moden. 

Kemunculan Hikayat Salim Adil memberi tamparan hebat kepada sasterawan negara apabila tidak sebuah pun karya mereka dapat menandingi Hikayat Salim Adil dari segi pemikiran, teknik, dan pembaharuan dalam penulisan kreatif.  Yang amat menyakitkan hati para sarjana (ciritan) dan para sasterawan ialah Hikayat Salim Adil muncul sebagai kayu ukur kepada karya para sasterawan negara. Tiada sesiapa pun di kalangan penyokong projek sasterawan negara bikinan Asas 50 yang telah mengkhianati persuratan itu berani tampil mempertahankan kepalsuan gelaran sasterawan negara yang tidak sedikit pun terbayang dalam karya picisan para sasterawan negara ini. Cabaran besar ini  tidak mungkin ditolak apabila Gagasan Persuratan Baru memperkenalkan konsep karya persuratan, karya sastera, dan karya picisan/erotik.  Tiga kategori karya ini telah wujud sejak tahun 1939 lagi apabila Abdul Kadir Adabi menerbitkan karyanya, Melati Kota Baharu yang telah dianalisis dan diberi penilaian akademik oleh Prof. Madya Dr. Mohd. Zariat Abdul Rani dalam makalah beliau.  Sehingga ini belum ada lagi sanggahan daripada mana-mana sarjana ciritan tentang analisis ini, yang membuat kesimpulan karya persuratan itu telah wujud lama sebelum karya sastera yang dipelopori Asas 50 wujud.  Lebih dari sepuluh tahun sebelum muncul Asas 50 sebagai satu organisasi sudah ada kesedaran di kalangan pengarang Kelantan tentang unsur ilmu dalam penulisan kreatif, seperti yang dibuktikan dari karya Abdul Kadir Adabi.  Anggota Asas 50 tidak pernah iktiraf, mungkin mereka tidak tahu kehadiran Abdul Kadir Adabi sebagai seorang pengarang novel. Kita menunggu sanggahan daripada para sarjana sastera (ciritan) untuk membuat penafian bahawa tidak ada unsur ilmu dan wacana dalam novel Abdul Kadir Adabi.  Sejauh mana karya ini diberi perhatian oleh para pendukung feminisme di Malaysia tidak jelas, tidak dibicarakan dalam karya mereka kerana bagi mereka Abdul Kadir Adabi bukan seorang pengarang penting. 

Karya para sasterawan negara ini mengingatkan saya kepada novel Jean-Paul Sartre, Nausea.  Dalam bahasa Melayu boleh diterjemahkan “nak muntah atau nak termuntah”, mual dan meloyakan.  Saya sedang merancang untuk menulis novel persuratan tentang para sasterawan dengan judul Nausea,  khusus membicarakan unsur dan sifat nauseous dalam karya mereka. Kita berharap para penyokong sasterawan negara akan tampil mempertahankan sasterawan negara dengan analisis yang mendalam dan objektif tentang karya mereka; tetapi nampaknya tiada seorang pun daripada sarjana ciritan ini boleh melakukannya. Maka novel yang memualkan ini perlu ditulis dan diterbitkan dengan segera. Ini penting untuk memberi kesempatan kepada para penyokong sasterawan negara mengenal dari dekat para sasterawan negara ini dari segi kreatif dan pemikiran mereka. Kepalsuan pemilihan para sasterawan negara ini perlu dinilai secara objektif dalam sebuah karya kreatif berasaskan konsep ilmu yang benar, yakni berpandukan PB. Di sini anda akan diberi kesempatan untuk menguji dua perkara: kaedah yang dianjurkan oleh PB dalam analisis dan menilai karya kreatif; dan kemampuan intelektual sebenar para sasterawan negara.  Mana satu, atau kedua-duanya yang anda pilih, akan memberi manfaat kepada perkembangan intelektual dalam penulisan kreatif.

Tanpa mereka sedar, para sarjana ciritan dan pengkritik sastera pada umumnya berfaham existentialist, oleh itu mereka sendirilah yang menentukan nilai-nilai, yang tidak semestinya ada kaitan dengan agama. Faham agama mereka hanya dalam bentuk ritual, pergi ke masjid setiap Jumaat, atau mengerjakan terawih pada bulan puasa.  Berasaskan pemerhatian ini, yang memang tepat, mereka menolak sebarang kaitan agama dengan penulisan seperti yang dianjurkan oleh Persuratan Baru. Hujah mereka, mereka tidak perlukan PB, kerana nilai-nilai agama itu sudah tertanam dalam diri mereka, cuma tidak dipraktikkan dalam penulisan kreatif secara sedar seperti yang dianjurkan oleh Gagasan Persuratan Baru, yang memberi penekanan kepada konsep ilmu yang benar. Menurut kaum existentialist Melayu ini, agama tidak perlu teori, walaupun ada di antara sarjana mengemukakan teori sastera Islam. Islam hanya pilihan yang boleh diketepikan dalam sastera, tanpa merosakkan akidah.  Masalahnya, mereka tidak mahu memberi komitmen, seperti yang dianjurkan oleh Gagasan Persuratan Baru. Kerana tidak adanya komitmen itu, maka mereka tidak berasa perlu memberi penekanan kepada epistemologi Islam dalam sastera. Mereka menolak konsep ilmu kerana bagi mereka aspek ilmu itu sudah terdapat dalam teori Barat yang menjadi ikutan mereka. Inilah pendirian mereka; dan inilah yang salah jika mereka faham makna konsep salah itu dalam konteks ilmu yang difahami dalam Islam.  Aspek paling penting dalam masalah ini ialah jelas tentang konsep ilmu dan sumbernya. Apakah sumber ilmu dalam teori sastera Barat? Tidak sama dengan sumber yang menjadi pegangan orang Islam. Perkaranya cukup mudah, tetapi kalau sudah degil, ada-ada saja alasan bodoh dan angkuh. Biar saya tegaskan sekali lagi, semua teori Barat boleh dipatahkan dengan mudah oleh Gagasan Persuratan Baru, atau genuine literature dalam bahasa Inggeris.  Perkenalan saya dengan teori sastera Barat dan falsafah mereka secara umum memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh ateisme; dan orang-orang atheist  inilah yang meletakkan prinsip-prinsip kehidupan manusia dalam semua bidang, termasuk moral  (mengenai persoalan baik dan buruk sesuatu perilaku).  Manusialah yang menentukan semuanya. Pada umumnya inilah aspek nihilisme dalam kehidupan manusia moden yang dijadikan panduan hidup mereka yang menjadikan ajaran Nietzsche  sebagai panduan  kehidupan moden Barat. Saya mahu sebut satu perkara lucu yang serius. Nietzsche menulis bukunya tentang Zarathustra di Pergunungan Alps; manakala Prof. Emeritus Dr. Muhammad Haji Salleh menulis karya besarnya dalam bidang akademik, yang dipersembahkannya sebagai kertas kerja dalam Sidang Kemuncak Penulis Malaysia 2014,  mendapat ilham ketika berada di atas bumbung kilang berkarat, lantas judul karyanya, “Mimpi Sastera di Atas Bumbung Kilang Yang Berkarat” (buku ITBM, Sastera Teras Negara Bangsa, 2014). Bayangkan hasil di Pergunungan Alps dengan hasil di bumbung kilang berkarat!  Mengikut para penyokong dan pengikut Prof. Emeritus Dr. Muhammad Haji Salleh, karya beliau adalah hasil “pemikiran” dan renungan mendalam seorang sarjana yang siuman; manakala karya Nietzsche hasil seorang yang tidak siuman!  Kalau itulah standard kita, kita terima sajalah.  Kita juga harus terima hakikat seluruh novel agung Anwar Ridhwan, Naratif Ogonshoto, ditulis dalam imej nihilisme dan pengaruh Mafia, oleh itu sudah mencapai taraf global dan universal dan setaraf dengan karya Nietzsche, maka sanjungan Naratif Ogonshoto sebagai karya agung Melayu sepanjang zaman tidak boleh diungkit lagi, walaupun dari segi pemikiran Hikayat Salim Adil lebih cemerlang.

Bagaimana kedudukan Hikayat Salim Adil jika dibandingkan dengan karya Nietzsche tentang Zarathustra?    Sekali lagi saya mahu ulang, Hikayat Salim Adil  boleh dijadikan ukuran dalam membuat perhitungan tentang kualiti pemikiran dalam karya para sasterawan negara ini. Kalau anda tidak mahu menerima cadangan ini, bentangkan hujah anda mengikut konsep ilmu anda sendiri, supaya kita boleh membuat pertimbangan sewajarnya mana satu yang lebih wajar dijadikan panduan dan ikutan. Kerja ini tidak sukar lagi, kerana Naratif Ogonshoto sudah mencapai taraf universal dan setanding dengan karya Nietzsche tentang Zarathustra.

Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya, 10 Januari, 2018.