Saturday, October 24, 2020

PENTING: BACA KEMBALI TULISAN LAMA YANG TIDAK DIARKAN

 

Raja Adil Raja Disembah …

 

 

Dalam perjanjian antara Demang Lebar Daun dengan perlente Keling yang diangkat menjadi raja mereka oleh rakyat Palembang, termaktub persetujuan bahawa raja tidak boleh memalukan rakyat, manakala rakyat pula tidak dibenarkan menderhaka kepada raja. Tidak disebut raja tidak boleh dihina jika melakukan kezaliman; oleh itu orang tua-tua telah meminda persetujuan itu melalui peribahasa mereka yang terkenal, Raja adil raja disembah; raja zalim raja disangggah. Tetapi peribahasa ini tidak boleh dipakai lagi, seperti banyak lagi peribahasa lain yang diharamkan selepas merdeka. Antaranya peribahasa berkaitan dengan gelaran “Keling” dan ular siapa dulu yang harus dibunuh, atau yang perahunya karam. Kini semuanya ditafsir dan dihukum mengikut istilah “ketuanan Melayu” yang dicipta oleh UMNO untuk mengabui mata orang Melayu sambil menakutkan orang bukan Melayu. UMNO mendakwa mereka telah diberi hak istimewa untuk mempertahankan “ketuanan Melayu” itu, oleh itu mereka boleh berbuat apa saja dalam konteks itu, termasuk menolak demokrasi jika didapati tidak memihak kepada mereka. Peristiwa di Perak adalah contoh paling baik membenarkan kesimpulan ini.

 

Dalam politik Malaysia moden, raja-raja Melayu telah mengkhianati rakyatnya dengan menyebelah kepada penjajah untuk menerima Malayan Union; tetapi raja-raja ini telah diselamatkan oleh para pembesar Melayu, golongan bangsawan Melayu, yang kehilangan kuasa dan kedudukan jika Malayan Union itu dilaksanakan. Golongan bangsawan dan para pembesar ini digunakan oleh Inggeris untuk melaksanakan projek kemerdekaan tajaan mereka, sebagai hadiah mereka kepada orang bukan Melayu yang telah menyokong mereka ketika perang. Orang Melayu menyokong Jepun dengan harapan akan diberi kemerdekaan selepas Jepun berundur. Dengan kemenangan Inggeris dalam Perang Dunia II, maka Inggeris meletakkan syarat yang ketat kepada pembesar Melayu jika mereka ingin merdeka mengikut tajaan Inggeris. Paling berat ialah persetujuan mereka untuk memberi kerakyatan kepada kaum pendatang secara total melalui jus soli. UMNO menerimanya sebagai hadiah kepada kebaikan Inggeris yang berjanji akan memerdekakan Tanah Melayu. Inggeris pun tunaikan janjinya, dan orang Melayu pun hilang Tanah Melayu; tetapi UMNO sangat gembira serta megah kerana raja-raja mereka telah diberi kedudukan tinggi oleh Inggeris dengan menyerahkan hal ehwal adat dan agama Islam kepada raja, sambil merampas semua kuasa lain yang seharusnya ada pada seorang raja tulen.

 

Walau bagaimanapun sejarah Tanah Melayu dan raja-rajanya ditulis, hakikat ini tidak dapat ditolak. Penenggekan raja-raja Melayu di atas takhta adalah bukti kegagalan perjuangan orang Melayu untuk mendapat kemerdekaan sebenar. Oleh itu mereka akan menghadapi masalah politik seperti di Perak sepanjang hayat dan sepanjang sejarah mereka. Demikianlah celakanya orang Melayu yang menerima perjanjian Demang Lebar Daun dengan perlente Keling yang dilantik orang Melayu menjadi raja mereka di Palembang, yang kemudiannya diturunkan di Tanah Melayu. Yang pertama harus berani menerima hakikat ini ialah ahli sejarah sendiri, yang telah mengkhianati sejarah bangsanya.

 

 

bertarikh 13 Februari 2009.

BACA KEMBALI ENTRI PENTING INI

 

Sunday, November 13, 2011

Kembali ke Pangkal Jalan: Membendung Sikap Negatif Panel Anugerah Sastera Negara

Kegagalan Panel Anugerah Sastera Negara menyediakan arah yang betul dalam kritikan dan penilaian sastera di Malaysia perlu diperbetulkan, oleh itu menjadi tanggungjawab setiap sarjana dan pengkritik sastera di Malaysia untuk membina kembali kerosakan yang telah dilakukan oleh Panel Anugerah Sastera Negara dalam masa lebih dari 30 tahun ini.  Dalam usaha untuk membaiki kerosakan ini, Dewan Bahasa dan Pustaka harus memainkan peranan yang lebih aktif dalam membina persuratan Melayu moden yang bertunjangkan nilai-nilai Islam, tanpa meninggalkan langsung penggunaan teori Barat dalam kritikan.  Dalam hal ini, kita tidak perlukan perimbangan, seolah-olah kedudukan teori Barat itu disetarafkan dengan nilai-nilai Islam atau diletakkan lebih tinggi daripada nilai-nilai Islam. Kita harus membuat pilihan yang bijak, bukan saja untuk memajukan karya kreatif kita yang bersumberkan ilmu yang benar yang difahami dalam Islam, tetapi juga untuk memilih yang terbaik daripada teori dan pemikiran Barat dengan diberi rujukan dan pertimbangan akademik daripada perspektif Islam. Dengan itu kita boleh menerima apa saja pengalaman ilmiah manusia seluruh dunia, tidak hanya terbatas yang bersumber dari Barat saja, untuk memperkaya pengalaman kita dalam dunia persuratan Melayu moden. Kini yang terjadi adalah sebaliknya, apabila kita terlalu terikat kepada pengalaman intelektual dari Barat, dengan meninggalkan langsung tradisi keilmuan Islam yang amat kaya itu. Inilah yang telah dilakukan oleh Panel Anugerah Sastera Negara, yang amat dikesali dan sungguh merugikan kita. Sikap berat sebelah ini tidak wajar diteruskan, apatah lagi diteruskan dengan segala kedegilan dan kebencian kepada perubahan untuk membaiki kedudukan ilmiah dalam seni mengarang di negara kita.  Untuk kemabli ke tradisi Islam kita perlukan sekumpulan sarjana yang tidak saja mendalam  penguasaannya  dalam ilmu-ilmu Islam yang berkaitan dengan persuratan, tetapi juga luas pengalaman ilmiahnya dalam alam fikiran Barat dan lain-lain tradisi besar dunia seperti China, India dan lain-lain (termasuk Jepun, Eropah Timur, Korea dan sebagainya). Ini memerlukan pembelajaran khusus dalam bidang-bidang ini.

 

Dalam masa 10 tahun ini, kita harus menyediakan sarjana dalam kumpulan ini, yang asas ilmunya daripada warisan Islam, tetapi mempunyai kefahaman yang agak mendalam dalam tradisi Barat dan lain-lain.  Dilihat dari perspektif ini, Panel Anugerah Sastera Negara adalah amat ketinggalan zaman, gagal menyediakan arah yang sepatutnya bagi masyarakat yang masih lagi (?) berpegang teguh kepada ajaran Islam.  Mereka menolak unsur Islam dalam penilaian mereka kerana mereka berpendirian karya kreatif tidak harus terikat kepada unsur-unsur Islam oleh sebab karya sastera untuk semua manusia, bukan untuk orang Islam saja. Logik yang cetek, dangkal, dan salah ini (hampir-hampir saya mengatakan bodoh!) lupa bahawa selama lebih dari 30 tahun orang yang berkata tidak diperlukan nilai Islam itu menggunakan nilai-nilai teori Barat untuk menentukan mana karya yang berjaya, mana yang gagal. Tidakkah itu dengan jelas memperlihatkan bahawa mereka, yang diwakili oleh Panel Anugerah Sastera Negara, menggunakan nilai-nilai dalam teori sastera Barat untuk menjadi asas penilaian mereka. Mengapa dalam hal ini diadakan pengecualian?  Pendirian songsang ini tidak boleh dipertahankan lagi, apalagi jika hasilnya tidaklah sebaik yang kita mahu. Jika kita membaca laporan Panel Anugerah Sastera Negara, kita akan berasa kecewa sekali diberikan laporan yang tidak dihujahkan dengan pembuktian yang boleh diterima secara objektif. Saya telah banyak kali membangkitkan perkara ini dalam blog ini terutamanya, oleh itu tidak perlu diulang di sini. Saya juga mengumpulkan tulisan mengenai kritikan saya terhadap Panel Anugerah Sastera Negara, yang saya harap ada tersimpan di universiti dan di Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri. Kita harus bahaskan perkara ini dengan mendalam, melihatnya dari semua sudut supaya kita tidak lagi hanyut dalam teori Barat yang selalu berubah, dan dalam banyak perkara hanyalah agakan atau andaian semata.  Tidak ada yang konkrit dalam teori-teori itu. Maksud konkrit di sini ialah pandangan dan pendapat yang boleh dipakai sepanjang masa dengan selamat, tidak ketinggalan zaman kerana sifatnya yang sejagat dalam erti sesuai dengan kejadian manusia seperti yang difahamkan dalam Islam.  Ciri-ciri ini tidak wujud dalam teori sastera Barat, oleh yang demikian semua teori itu berubah sepanjang masa, sentiasa dalam pencarian yang tidak pernah ditemui, kerana yang mencarinya tidak percaya adanya kepastian dan keyakinan yang tidak berubah. Inilah sifat jiwa yang ingkar dan pendirian yang bertentangan dengan sifat semula jadi manusia yang memang sentiasa mencari kepastian dan keyakinan, yang hanya didapati melalui ajaran agama dan kepercayaan wujudnya Allah Yang Maha Esa yang menentukan segala kejadian.  Adakah Panel Anugerah Sastera Negara termasuk dalam golongan ini? Mereka perlu memberi penjelasan supaya kita semua mengerti mengapa mereka menolak nilai-nilai Islam dalam penilaian mereka.  Persoalan ini amat penting kerana dalam penilaian mereka, ditekankan peri pentignnya aspek realisme dalam karya sastera dijadikan ukuran yang menentukan bermutu tidaknya karya berkenaan. Panel Anugerah Sastera Negara tidak memberitahu kita bahawa apa yang disebut sebagai realisme itu hanyalah andaian tentang peranan khayalan dan imaginasi dalam penulisan kreatif, bukan realisme dalam kenyataan kehidupan yang sebenar dilalui manusia. Misalya, apa yang disebut sebagai realisme kemiskinan dalam Ranjau Sepanjang Jalan adalah realisme khayali menurut tafsiran penulisnya, bukan realisme yang dialami para petani yang pada hakikatnya tidak sebodoh para petani dalam novel itu. Tetapi ada lagi aspek realisme yang diketepikan oleh Panel Anugerah Sastera Negara, iaitu mengenai sistem nilai dalam masyarakat Melayu yang melahirkan para penulis yang kononnya membicarakan kehidupan mereka secara realistik dalam karya-karya mereka.  Panel Anugerah Sastera Negara tidak menerima realisme tamadun dan sistem nilai masyarakat Melayu ini yang masih kuat berpegang kepada nilai-nilai Islam, oleh itu mereka tidak mengambil-kira aspek ini dalam penilaian mereka. Dari segi ini, mereka tidak realistik sama sekali, kerana dengan sikap tidak bertanggungjawab telah menolak realiti tamadun Melayu yang berteraskan nilai-nilai Islam. Panel Anugerah Sastera Negara terbelenggu begitu kuat oleh fahaman realisme semu yang diketengahkan dalam pemikiran Barat, oleh itu dengan secara langsung membela kebodohan dan pandirisme dalam penulisan kreatif di Malaysia yang dilakukan oleh para sasterawan negara. Aspek ini menjadi persoalan penting dalam analisis berteraskan gagasan Persuratan Baru, yang tidak diiktiraf oleh Panel Anugerah Sasrtera Negara kerana bertentangan dengan nilai-nilai sekular yang mereka pegang, yang bersumber dari teori-teori sastera Barat. Demikianlah betapa tidak realistiknya pendirian Panel Anugerah Sastera Negara ini, oleh itu mereka mesti berubah atau diubah. Tuntutan akademik dan tuntutan intelektual serta tuntutan moral memerlukan mereka berubah atau diubah. Hujah paling kuat untuk membenarkan kesimpulan ini ialah sikap tidak realistik mereka sendiri yang menafikan niliai-nilai Islam dalam analisis dan penilaian mereka.

 

Agenda utama Panel Anugerah Sastera Negara sekarang ialah kembali ke pangkal jalan, kembali kepada asal kejadian anda dan mula bergerak dari kefahaman hakikat insan yang menjadi acuan kejadian dan kehidupan anda sebagai ahli akademik. Anda dituntut menjadi cerdik dan objektif dengan kembali kepada hakikat insan, dan dari situ cuba memahami hakikat ilmu supaya anda tidak lagi tersasar jauh dalam tindakan anda, sehingga mempersiakan kehidupan anda sendiri dan memberi keputusan yang salah kepada masyarakat, padahal pilihan terbaik dan objektif itu sentiasa terbuka sekiranya anda faham hakikat keinsanan anda sendiri.  Kembali ke pangkal jalan, itulah sepatutnya keputusan anda yang paling utama.  Itulah seharusnya yang menjadi slogan dan matlamat akademik anda.  Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri harus membantu Panel Anugerah Sastera Negara kembali ke pangkal jalan dengan membetulkan tindakan DBP sendiri. Sudah jelas bahawa kewujudan Anugerah Sastera Negara menjadi pencetus utama munculnya tiga beban besar dalam kesusasteraan Melayu moden: beban intelektual, beban akademik, dan beban moral (lihat posting bertarikh 9 November 2011).  Sesiapa juga yang menyangkal kesimpulan ini, dan tidak mahu menerima hakikat bahawa kita menghadapi tiga beban besar ini, harus mengemukakan hujahnya dan pembuktian yang tidak boleh diragui dalam analisisnya untuk menolak persoalan tentang tiga beban besar ini. Dia harus membuktikan bahawa kemunculan Anugerah Sastera Negara telah meningkatkan kemajuan berfikir masyarakat yang menerima karya para sasterawan negara, dan bahawa Panel Anugerah Sastera Negara telah membuat keputusan yang betul dengan menolak kehadiran unsur-unsur Islam dalam persuratan Melayu, oleh itu mereka telah membuat keputusan yang tepat dengan mengetepikan unsur-unsur Islam itu dalam penilaian mereka dan dalam membuat keputusan ketika memilih para sasterawan negara.  Jika Panel Anugerah Sastera Negara tidak melakukan kesalahan besar ini, sehingga melahirkan tiga beban besar dalam kesusasteraan Melayu moden, maka kita perlu diberi analisis berasaskan penelitian objektif laporan Panel Anugerah Sastera Negara bahawa Panel itu sepanjang kewujudannya selama lebih dari 30 tahun ini memang menggalakkan tumbuhnya kesedaran kepada tuntutan ilmu dalam penulisan kreatif dan memberi perhatian kepada pembentukan nilai-nilai penulisan berteraskan taklif. Jika semua ini tidak terdapat, maka apakah yang digalakkan dan ditonjolkan oleh Panel Anugerah Sastera Negara? Kita perlu tahu semua ini, kerana kita telah diberitahu bahawa kemunculan Panel Anugerah Sastera Negara telah memajukan pemikiran bangsa kita dan telah menjulang kemunculan karya besar dalam kesusasteraan Melayu moden. Apakah ukuran yang digunakan dalam menentukan kemunculan karya besar itu? Kita perlu tahu semua ini kerana kita telah diberitahu bahawa kemunculan Panel Anugerah Sastera Negara telah memulai tahap baru yang amat penting dalam pembinaan tamadun dan kebudayaan Melayu berasaskan bahasa Melayu. Untuk membetulkan semua kesilapan besar Abad 20 dan disambung dalam Abad 21 ini, Dewan Bahasa dan Pustaka harus bertanggungjawab sepenuhnya memberi hujah yang mewajarkan semua kesilapan ini perlu diteruskan untuk mencapai tahap tertinggi dalam perkembangan kesusasteraan Melayu moden.

 

Andainya Dewan Bahasa dan Pustaka tidak dapat memberikan jawapan yang meyakinkan, maka semua kesilapan ini harus dihentikan dan kewujudan institusi Anugerah Sastera Negara dihapuskan serta merta, diganti dengan hadiah dan anugerah yang berteraskan nilai-nilai sejagat berasaskan Islam untuk meneruskan pembinaan tamadun bangsa kita yang memang dibangunkan di atas nilai-nilai Islam menggunakan bahasa Melayu. Semua ini boleh dilakukan kerana caranya telah dibahaskan dalam satu seminar yang dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri dalam tahun 2006, iaitu “Seminar: Impak Anugerah dan Hadiah Sastera Ke Atas Perkembangan Sastera Kebangsaaan”, 25 Mei 2006.

 

Mohd. Affandi Hassan, 11/11/2011.

 


 

Posted by Mohd Affandi Hassan at 9:03 PM

1 comments:

http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif

Mohd Affandi Hassan said...

Jawapan kepada komen melalui telefon dan e-mail.

Panel Anugerah Sastera Negara sudah berusia lebih dari 30 tahun. Kajian semula diperlukan untuk melihat keberkesanannya dan sejauh mana telah mencapai matlamat. Patutkah Panel dibiarkan terus menggunakan ukuran Barat dalam penilaian mereka? Apakah keistimewaan teori dan nilai-nilai Barat itu? Adakah ini yang kita mahukan, atau kita sudah ada alternatif yang lebih baik? Mengenai Hadiah Persuratan Petronas: Cadangan ini wajar dikaji serius. Jika kita betul-betul ingin mendaulatkan bahasa Melayu, inilah yang perlu kita lakukan. Kita harus beri pengiktirafan kepada penggunaan bahasa Melayu dalam bidang ilmu, bukan bidang kreatif yang sempit seperti sekarang. Kerajaan cakap besar tentang perlunya perubahan untuk kebaikan; mengapa pula orang sastera membisu? Kewarasan bererti keberanian membuat perubahan untuk kebaikan.

November 14, 2011 8:38 AM http://www.blogger.com/img/icon_delete13.gif

 

Wednesday, October 21, 2020

Tears for Mazeni Alwi and Cheers for Jamal Abdillah

Nota kecil: Saya bertemu tulisan ini dalam fail lama. Saya siarkan di sini dengan harapan ada pembaca yang boleh beri komen apa sebenarnya yang ditulis oleh penulis dalam bahasa Inggeris. Mengapa menggunakan bahasa Inggeris? Siapakah Mazeni Alwi?

 

            Mazeni Alwi’s “Tears for the Taliban” reads like a good narrative from Bush’s propaganda machine. It sounds like Mahathir’s familiar argument in rejecting political  Islam, by propogating the so called “secular Islam”. Mazeni’s condemnation of the Taliban  reads  exactly like many analyses in the Western press, the only difference here is that Mazeni’s is more polite and subtle. Luckily Islamic intellectual history has a name for this kind of discourse, by calling it “hypocritical discourse”. While “praising” Islam for its brotherhood among believers, its quest for equality and its strive for justice, etc. etc., Mazeni’s main thrust is that Islam is a bygone religion, not suitable for the modern time. The conclusion is simple and looks falsely forceful: If you make Islam as a basis for modern administration, you will end like the Taliban. Sounds exactly like Mahathir’s argument.

 

My readings on the Taliban movement, especially after the American attack, show me a different picture. The Taliban was not given the chance to rule Afghanistan in peace because of  its Islamic stand. The emergence of the Taliban movement was in response to the chaotic and anarchic situation in Afghanistan under the mujahidin government. With the defeat of the Taliban, the Northern Alliance emerges as the Hypocrites (Al-Munafiqun) by inviting the Great Satan and Russia to attack Islamic Afghanistan after failing to rule Afghanistan. Imagine the irony of this episode: the Mujahidin expelled the Russians, only to welcome them later as the saviours, giving the honour of establishing the first embassy in Kabul. Imagine how the Stalin of Afghanistan, Abdul Rashid Dastom, the very person who  fought along the Communists, is now one of the great liberators of Afghanistan. These Munafiqun are happy to see the destruction of Afghanistan under the American attack, as they hope to be given another opportunity to rule again. Looking from this perspective, the Taliban emerges as the real mujahidin, who, given the freedom to rule Afghanistan in peace, will become a powerful Islamic force. Not only Russia and the United States oppose this development, Iran is also trying to quench the Taliban movement.  The enemies of  Islam, including the Shiite Iran, will not permit the emergence of a true Islamic state in  a country as atrategic as Afghanistan. But the Taliban was welcomed by the ordinary people, who want to live a normal peaceful life.  They praise  the Taliban for discipline, bringing peace in the country where there is no theft and robbery. Even people who have been “captured” by the Taliban government are praising the Taliban’s kindness and  fairness. The judges who sit on the Christian workers’ case declared that they will not deliver their judgement after the American attack because they are angry at that  time, therefore they are afraid of being bias and unfair. This is a truly  Islamic stand, if you are familiar with Islamic legal history.

 

It is not a crime to acknowledge the positive sides of the Taliban, even to praise them. I think it is too early to declare the Taliban movement as finished. Defeated momentarily perhaps, but definitely not vanquished. Like it or not, a new consciousness is emerging in the Islamic world arising from this Taliban phenomenon that the Muslims have no choice but to be more assertive and combative at the same time. They are not weak, in fact they are so strong  in their belief that they have to be “tamed”. It is not for nothing when the ulama divide the world into “the world of Islam” and “the world of war”, as this is what happens in realpolitik. Osama bin Laden, like it or not, will be regarded as a hero by the Muslims, for his courage and sacrifices. It is not a crime to regard him as such, while definitely a great crime indeed to regard Abdul Rashid Dastom, the Stalin of Afghanistan, as the liberator. The West, especially the Americans, like to curse that Osama is the terrorist who hates America and the West in general;  but the Muslims who understand their history regard him to be a brave man who loves Islam, as manifested in his humble behaviour and great sacrifices. Many books will be written and published about the Taliban and Osama, books that will highlight the kind of narratives that will make the Muslims aware of the sacrifices they are expected to suffer if they really love Islam and would like to see it emerging as a world power in the near future. Only Allah knows what will happen. But we can see this kind of change even in our country. Jamal Abdillah, the popular Malay singer, has proudly named his first child Usamah Yamani. See what I mean? A small beginning, no doubt, but under “Malaysia Boleh”, anything is possible. It is not a crime (yet?) to call your son Usamah, though he probably will not be permitted to enter the United States in the future. My hope is that Jamal Abdillah will not be detained under ISA for his courage and that we can still hear his songs.  But his son will be welcomed in Muslim states. Welcome to the new world Usamah Yamani bin Jamal Abdillah!

 

 

                                                                      Arslan Zamin Ambar

                                                                       3 December 2001

Monday, September 28, 2020

BERJUANG UNTUK AKHIRAT …

 

(1)Tajuk ini agak menggerunkan. Menggerunkan untuk penulisnya; menggerunkan untuk pembacanya. Itulah tajuk sebuah novel yang ditulis special untuk bangsa Melayu dan umat Islam seluruh dunia.

 

(2)Untuk menghasilkan novel agung ini, saya perlukan idea dari anda semua yang berminat untuk bersama saya menulis karya agung ini. Semua pendapat anda dan nama anda akan disenaraikan sebagai hujungan kepada novel ini, supaya anak cucu anda dapat melihat betapa datuk neneknya terlibat dalam penulisan sebuah novel yang akan menjadi peringatan kepada seluruh bangsa Melayu dan umat Islam seluruh dunia hingga ke hari akhirat.

 

(3)Bangsa Melayu perlu digerakkan supaya bangun dari kealpaan berzaman oleh ahli politik yang berbohong dan yang menipu mereka; juga untuk menjadi peringatan bahawa mereka pun tertipu oleh para sasterawan yang memberikan mereka karya picisan tetapi diberi taraf karya besar setelah dinobatkan sebagai sasterawan negara, walaupun karya mereka adalah karya picisan dan cara pemilihan mereka sendiri pun berasaskan ukuran picisan. Perkara ini telah dibincangkan dengan panjang lebar dalam buku mengenai sasterawan negara ini.

 

(4)Kalau anda berminat hendak memberikan sumbangan idea anda untuk projek ini, anda terlebih dahulu perlu membaca Pujangga Melayu, Hikayat Salim Adil, dan Hikayat Buyung Lurus. Ketiga-tiga buah novel ini membicarakan beberapa aspek kehidupan bangsa Melayu , dengan memberi penekanan kepada makna ilmu dalam pembinaan tamadun.

 

(5)Saya mahu sumbangan yang kritis. Bagaimana ini boleh dilakukan terpulang kepada kecerdikan dan kebijaksanaan anda sendiri. Kalau anda fikir memaki hamun dan menyindir kasar sebagai cara terbaik untuk menyatakan “pemikiran” dan pendirian ada, teruskan. Saya boleh terima seadanya, yang barangkali menjadi antara pendapat terbaik setelah saya pertimbangkan dan memberi makna saya sendiri berasaskan pandangan anda. Salah satu sebab mengapa saya minta anda membaca dulu tiga buah novel itu ialah kerana anda harus mempunyai asas yang kukuh untuk memberi pendapat bernas yang berguna dalam usaha saya menulis novel baru ini.  Dengan itu hanya orang yang berminat dan ikhlas untuk memberi pendapat bernas berasaskan kritikan terhadap tiga buah novel itu yang mungkin  boleh memberi pandangan yang bernas untuk kegunaan saya nanti. Kalau memang tidak ada orang seperti ini, saya tidak rasa terkilan sedikit pun kerana saya tahu tidaklah senang untuk menghadapi cabaran ini dengan objektif dan rasa tanggungjawab terhadap konsep ilmu yang benar yang saya perjuangkan.

 

(6)Sama ada anda terima atau tidak kaedah yang saya kemukakan ini bukan urusan saya, itu masalah anda sendiri. Saya akan meneruskan usaha ini sehingga terbitnya novel yang dimaksudkan, untuk menjadi satu lagi tanda bahawa keunggulan sesebuah karya kreatif mestilah dinilai daripada kemampuan penulisnya mengemukakan idea baru dan dapat pula mencipta karya yang bermutu dilihat dari perspektif pemikiran dan kemampuan kreatif untuk mencipta karya itu.  Ayat ini agak berbelit-belit, tetapi maksud dan maknanya jelas. Kalau ada yang tidak faham, maka itu bukan urusan saya; andalah sebaliknya yang perlu memberikan kritikan bernas yang mungkin boleh digunakan oleh sesiapa saja yang ingin mencipta karya kreatif yang asasnya konsep ilmu yang benar dan dari segi style pula menggunakan teknik yang saya gelar stylization of ideas, atau dalam bahasa Melayunya siratan makna. Saya gunakan bahasa Inggeris kerana saya mahu orang luar negeri yang biasa dengan bahasa Inggeris tahu maksud saya dan mungkin dapat menerima stylization of ideas seperti yang saya konsepsikan itu sebagai satu teknik penulisan yang belum diketahui oleh para penulis luar negeri. Persoalan pokok di sini ialah siratan makna itu mestilah berasaskan konsep ilmu yang benar, bukan khayalan dan cerita rekaan yang penuh fantasi yang tidak mempunyai kualiti ilmu di dalamnya. Perspektif ini telah banyak saya jelaskan dalam tulisan saya, dengan itu tidak ada sebab anda perlu bertanya seolah-olah ini adalah persoalan baru. Semak dulu dan baca dengan kritis tulisan-tulisan saya, sebelum anda mengemukakan kritikan anda yang tidak berasas.

 

(7)Kita lihat persoalan ini begini. Tidak seperti Aristotle dan Plato, Socrates tidak menulis buku; dia hanya bercakap dan berbahas dengan sesiapa juga yang mahu berbahas dengan beliau.  Percakapan adalah bahasa; demikian juga penulisan. Bagi orang Indonesia, pidato Soekarno menjadi senjata yang sangat tajam dalam Revolusi Indonesia.  Bagaimana dengan Malaysia? Kita berjuang dengan perundingan, oleh itu orang selalu berkata kemerdekaan yang kita dapat daripada British diletak di atas dulang emas.  Ada orang mengejek kita bahawa  kemerdekaan yang kita perolehi bukan kemerdekaan, tetapi penjajahan mental dan budaya yang mengikat kita hingga sekarang. Ingat saja bagaimana Tun Dr Mahathir Mohammad mencuba lagi untuk mengiggeriskan orang Melayu dengan memaksa mereka mempelajari sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Mahathir tidak tahu sejarah ilmu dalam Islam, oleh itu dia tidak tahu semua penemuan sains dan matematik (algebra) dibina dan diperkenalkan oleh ilmuwan Arab/Islam kepada Barat. Saya sebut perkara ini kerana kita perlu membebaskan diri kita daripada perhambaan intelektual yang bersumber dari Barat. Tetapi inilah perhambaan yang ingin dilanjutkan selama-lamanya oleh Tun Dr. Mahathir Molhammad sebagai PM dua kali. Maka rosaklah orang Melayu, dan dengan itu mereka terus dibelenggu oleh faham kemajuan Barat yang mementingkan kebendaan dan kemewahan. Inilah yang menjadi kebanggaan para sasterawan, sarjana sastera, dan pengkritik sastera yang tetap memperjuangkan perhambaan Barat dalam sastera Melayu.

 

(8)Saya ingin menegaskan bahawa para sasterawan Melayu, para sarjana sastera, dan para pengkritik sastera, kesemuanya masih menjadi hamba intelektual kepada “pemikiran” Barat yang telah membelenggu mereka begitu lama, dan nampaknya mereka ini sangat senang menjadi hamba pemikiran Barat. Mengapa begitu? Sebabnya mudah. Mereka tidak kenal Barat dan yang lebih parah mereka tidak kenal Islam dan keagungan pemikiran tokoh Islam yang telah memberi asas tamadun baru kepada dunia. Mengapa Melayu sebodoh itu? Saya maksudkan, Melayu yang jadi sasterawan, sarjana sastera dan pengkritik sastera. Mengapa mereka sebodoh itu? Dengan bersandarkan kebodohan atau bebalisme (kata seorang pemikir Melayu satu masa dulu), maka digalakkanlah “kemajuan” palsu yang dipanggil karya picisan, pemikiran (??) picisan, dan gerakan picisan melalui badan-badan penulis yang menjadi peminta sedekah kepada kerajaan yang menggunakan mereka untuk mendapat sokongan politik penipuan yang memang menjadi ukuran penting dalam kehidupan seseorang tokoh politik Malaysia. Anda perlu berhenti di sini sekejap untuk memikirkan dengan serius apa yang saya maksudkan dalam kesimpulan di atas. Ini penting, kerana jika anda tidak faham, maka anda akan terus terbelenggu dalam bebalisme yang hanya melahirkan sasterawan picisan, sarjana picisan, dan pengkritik sastera picisan. Kerana saya seorang yang amat pemurah, maka saya cabar anda untuk menolak kesimpulan ini dengan menjadikan karya saya sendiri sebagai sandaran sejauh mana saya telah membawa sastera Melayu jauh ke depan dalam pemikiran dan penerokaan teknik baru dalam penulisan. Sila hadapi cabaran ini sebagai seorang sarjana yang bukan picisan dari segi kefahaman tentang konsep ilmu dan teknik penulisan baru yang dikemukakan dalam karya-karya kreatif saya. Pintu luas terbuka, masuklah untuk duduk bersila dengan kami membentangkan idea picisan anda sambil mempertahankannya bahawa Malaysia perlukan karya picisan untuk maju.

 

(9)“Malaysia memerlukan karya picisan untuk maju …”  Kesimpulan ini boleh dilihat dalam pemilihan para sasterawan negara, ukuran yang digunakan, dan laporan yang dikemukakan terhadap setiap sasterawan negara. Semuanya picisan. (Rujuk buku saya mengenai perkara ini, terbit 2019). Inilah kehebatan sastera Malaysia, meletakkan karya picisan sebagai karya agung yang telah memberi sumbangan besar kepada perkembangan gerakan picisan dalam sastera.  Penegasan ini saya ulang beratus kali untuk memikat para sarjana memberi makna yang tepat kepada konsep picisan, yang tentulah berbeza daripada yang saya jadikan istilah dalam kritikan sastera Melayu yang asasnya bersifat picisan.  Kalau semua karya para sasterawan negara picisan, tidak adakah sebuah pun karya mereka yang tidak picisan? Pertanyaan ini pun tidak mahu dijawab oleh sesiapa pun yang menyokong sasterawan picisan, kerana sebarang jawapan yang menafikan wujudnya karya picisan itu akan berdepan dengan Pujangga Melayu dan dua buah novel lagi. Adakah ketiga-tiganya karya picisan? Tidak ada seorang pun sarjana sastera Malaysia mahu menjawab soalan ini, kerana jawapan itu akan memaksa mereka menerima Gagasan Persuratan Baru, dan dengan itu menerima hakikat bahawa semua para sasterawan negara adalah sasterawan picisan kerana tidak sebuah pun karya mereka dapat disetarafkan dengan tiga buah novel persuratan itu. Atau, jika mereka cerdik dan jujur, mereka akan membuat kesimpulan bahawa yang picisan itu ialah tiga buah novel itu, dan mereka pun memberi definisi picisan berasaskan pembacaan mereka terhadap tiga buah novel  itu. Inilah jalan mudah yang boleh mereka ambil, tetapi mereka pun tahu jika mereka berbuat demikian mereka akan duduk bersama Pak Pandir sambil meratah dengan rakus keropok pandirisme dalam sastera Melayu. Kalau begitu, apakah pilihan mereka. Mereka tidak ada pilihan kecuali menerima hakikat bahawa karya para sasterawan negara adalah karya picisan dalam konteks Gagasan Persuratan Baru. Mahu tidak mahu, mereka harus memberi hujah yang konkrit mengapa mereka menolak Gagasan Persuratan Baru. Itulah yang kita tunggu.

 

(10)Kegagalan sastera Melayu untuk menghadapi cabaran Gagasan Persuratan Baru membawa kita kepada keadaan huru-hara dalam pendidikan sastera di Malaysia. Keengganan para sarjana menerima karya persuratan sebagai satu alternatif terbaik dalam penulisan kreatif dan dalam kritikan sastera membuat mereka kelihatan sangat bodoh berbicara di hadapan para siswa yang sudah terbuka kepada perubahan, sedangkan guru-guru mereka masih mempertahankan pandirisme dalam sastera Melayu. Tidakkah ini satu pengkhianatan dalam pendidikan sastera?  Soalan ini menjadi satu sergahan yang amat lucu bila kita mengetahui bahawa Menteri Pelajaran/Pendidikan sendiri tidak tahu adanya perubahan dalam persoalan ini, kerana Sang Menteri tidak diberi maklumat yang benar, sehingga beliau sendiri muncul sebagai seorang ahli politik yang jahil dalam perkembangan ilmu dalam kesusasteraan Melayu. Saya nasihatkan, berilah sedikit maklumat kepada Pak Menteri (ini istilah saja, kerana Menteri sekarang seorang wanita) mengenai perkara ini. Jika dia bijak dan jujur, dia mungkin ingin mengetahui lebih mendalam. Walaupun kita tidak pernah mengharapkan perkembangan begini berlaku dalam politik Malaysia, tidak ada salahnya kita berusaha mencerdikkan Pak Menteri kita sendiri.  Halangan terbesar ialah tidak ada seorang pun Menteri yang berminat dalam sesuatu perubahan jika perubahan itu tidak memihak kepadanya. Inilah kejujuran seorang ahli politik yang sejak dahulu perlu diteruskan untuk memastikan mereka mendapat kedudukan politik yang menguntungkan.  Adakah ini sejenis rasuah intelektual yang diizinkan?  Bagi ahli politik, sesuatu hanya dianggap rasuah jika melibatkan wang. Penipuan dalam politik bukan rasuah, padahal dalam al-Quran itulah antara rasuah yang terbesar bagi orang Islam. Kerana itu penipuan dalam politik diizinkan jika dengan penipuan itu rakyat “mendapat” faedah. Walaupun ini suatu konsep gila dan jahat, dalam politik rasuah jenis ini adalah satu keistimewaan yang perlu dilaksanakan oleh ahli politik jika dia mahu karier politiknya berterusan. Rasuah adalah alat politik yang ampuh dan semua ahli politik melakukannya dengan sombong dan angkuh atas nama demi kebajikan rakyat.

 

(11)Bagaimana pula dengan rasuah dalam sastera?  Dalam penelitian saya, keadaannya sama saja dengan yang terdapat dalam politik. Rasuah intelektual memang berleluasa dalam sastera Malaysia, malah sampai begitu berpengaruh sehingga dijadikan satu gerakan besar-besaran untuk menipu dalam penilaian sastera. Dokumen penting dalam sastera Melayu ialah sebuah buku yang diterbitkan oleh ITBM yang memuat kertas kerja satu seminar di Kedah. Saya telah membuat ulasan kritis tentang buku ini. Carilah dalam mana-mana entri dalam blog ini.

 

(12)Sekarang, apakah yang boleh lakukan untuk membaiki dan menghapuskan kesilapan besar dalam perkembangan intelektual kita yang khusus mengenai kegiatan sastera dan penulisan kreatif, serta kritikan sastera yang benar-benar objektif berasaskan konsep ilmu yang benar.  Paling celaka ialah apabila konsep ilmu yang benar itu ditolak hanya untuk mempertahankan karya picisan para sasterawan negara. Inilah kejahatan intelektual yang mesti dihadapi secara kontan, dengan menolak apa juga alasan yang bertentangan dengan konsep ilmu yang benar itu. Sudah banyak tulisan diterbitkan untuk menghadapi kesilapan besar dalam perkembangan ilmu ini, antaranya yang terbaru ialah yang ditulis dan diterbitkan oleh Prof. Ungku Maimunah Mohd. Tahir dalam rencana terbaru beliau yang diterbitkan di dalam jurnal MANU Bil. 30, 1-45, 2019 (Disember)

E-ISSN 2590-4086© Ungku Maimunah Mohd. Tahir, dengan judul, “Sendeng- Barat Dalam Sastera Melayu Moden: Cabaran Sebuah Cengkaman.”  Anda perlu dapatkan rencana ini dan baca dengan cermat kerana banyak persoalan penting dibangkitkan oleh beliau untuk difikirkan bersama.  Paling penting ialah bagaimana seharusnya kita menghadapi teori sastera Barat. Banyak sekali kekeliruan mengenai persoalan ini; oleh itu saya sendiri telah menegaskan bahawa kita perlu mengetahui seberapa banyak teori yang dicetuskan dalam sastera Barat dan menilai bagaimana kita boleh menggunakannya di mana sesuai.

 

(13)Akhir sekali inilah pesan saya yang saya harap akan dibahaskan dengan kritis sekiranya anda berpendapat sastera moden Malaysia tidak akan lahir tanpa teori sastera Barat. Sejauh mana kesimpulan ini tepat, dan adakah ini merupakan  kesimpulan yang dilontarkan begitu saja tanpa sebarang analisis yang cermat untuk melihat implikasi teori Barat dalam membina sastera Melayu moden. Tidak adanya analisis ini membuktikan tidak adanya sarjana sastera Malaysia yang betul-betul faham apakah yang dikatakan teori sastera Barat itu dan apakah implikasinya jika digunakan dalam kritikan sastera Melayu. Pembohong paling besar dalam persoalan ini terdapat berkeliaran dalam sastera Melayu, yang anda boleh dapat di dalam buku-bukunya yang telah saya kritik tempoh hari. (Rujuk entri blog berkenaan.) Secara membabi buta terdapat sarjana sastera Malaysia menerima semua teori Barat, yang tidak difahaminya dengan mendalam, sebagai pencetus sastera Melayu moden, dengan itu tanpa teori Barat tidak ada sastera Melayu. Pendapat tidak siuman ini nampaknya diterima oleh para sarjana sastera dan tentu saja para sasterawan negara, kerana jika ini diterima sebagai fakta, maka mereka ini bersandar kepada teori sastera Barat untuk mendapat pengiktirafan akademik. Walaupun sikap ini tidak siuman, tidak ada sarjana sastera memberi teguran secara akademik bahawa sikap begitu menghina kemampuan intelektual para sasterawan. Tetapi jika mereka bangga menerimanya, maka betullah rumusan saya selama ini bahawa para sarjana dan sasterawan ini pada hakikatnya adalah lackey kepada teori Barat. Jika sikap ini tidak memalukan, maka bukalah seluar mereka jika anda mahu memalukan mereka yang cetek meraba-raba ini.  The great lackey dalam sastera Malaysia ialah sang tokoh yang naik ke bumbung kilang berkarat untuk menulis sebuah kertas kerja dalam satu seminar sastera yang dihadiri oleh para lackeys dalam sastera Melayu. Sekarang mudahlah bagi anda hendak membandingkan kualiti karya para lackeys ini dengan Karya Persuratan.  Kita tunggu kritikan mereka jika mereka berani menafikan kesimpulan ini.  Saya perlu tegaskan di sini bahawa kesimpulan ini bukan untuk menghina mereka, tetapi menyatakan sesuatu yang benar berasaskan pembacaan yang teliti terhadap karya mereka.  [Catatan:  Saya sudah lama, dan banyak kali, menggunakan perkataan ini. Sehingga ini tidak ada apa-apa bantahan daripada pihak berkenaan. Terima kasih.]

 

(14)Saya menunggu cadangan dan komen anda tentang novel ini dengan menulis terus kepada saya di alamat:

MOHD. Affandi Hassan, 

No. 3 Jalan 19/19, 

Post code 46300 Petaling Jaya.

 

(15)Saya tidak terima komen di entri ini. Anda perlu menulisnya dan mengirimkan kepada saya di alamat di atas. Semua sumbangan akan dikumpul. Jika jumlahnya melebihi 50 halaman, saya akan terbitkan pandangan anda sebagai hujungan kepada novel itu dalam penerbitan tersendiri. Tujuannya supaya anak cucu anda dapat melihat datuk neneknya pernah terlibat dalam penulisan sebuah novel dengan memberikan cadangan, pandangan, dan kritikan. Terima kasih banyak.

 

Selamatlah jiwa yang sempurna!

 

Mohd. Affandi Hassan,

Petaling Jaya, 15-28 September 2020.