Wednesday, October 11, 2017

MASUK KE LEMBAH NIHILISME SEBAGAI KUMPULAN LEMBU KENYANGUngkapan “lembu kenyang” sudah menjadi satu ungkapan penting dalam kritikan sastera Melayu. Ungkapan ini memberi gambaran sebenar tentang apa yang berlaku dalam kritikan sastera Melayu  dilihat dari dua perspektif: perspektif perilaku dan perspektif tabiat “berfikir”.  Dari segi perilaku, sifat dan sikap lembu kenyang menggambarkan kepuasan kumpulan lembu kenyang ini kerana mendapat apa yang mereka usahakan untuk kumpulan mereka. Kemenangan terbesar mereka ialah apabila cadangan mereka untuk memberi gelaran sasterawan negara diterima oleh Tun Razak dan terlantiklah Keris Mas sebagai sasterawan negara pertama 1981.  Dari perspektif tabiat “berfikir”,  mereka memperkenalkan konsep dan falsafah pandirisme sebagai pegangan mereka yang kini sudah dijadikan arus perdana.   Khusus mengenai sasterawan negara, dengan kekuatan pandirisme dalam arus perdana, maka kedudukan para sasterawan negara ini tidak  boleh dikritik, hanya untuk dipuji dan dipuji secara berlebihan.  Menurut Mana Sikana, para sasterawan negara itu berada di takhta keunggulan. Sebuah buku beliau diberi judul, Sasterawan Negara di Takhta Keunggulan.  Buku ini telah saya kritik dalam beberapa entri blog, terutama sekali yang berjudul, “Keunggulan Yang Cacat” (bertarikh 28/10/2014).  Yang “unggul” itu pandirisme para sasterawan negara, bukan pemikiran mereka.

Sampai bila keadaan ini akan berterusan?  Beberapa isu penting dalam sastera Melayu ada dibincang secara kritis dalam sebuah karya persuratan, dengan memberi tumpuan kepada isu-isu mengenai sikap dan tabiat “berfikir” para sarjana, sasterawan dan pengkritik sastera.  Melalui karya ini, penyelewengan dalam perkembangan sastera Melayu akan terus dibaca, dan saya harap akan mendapat perhatian para sasterawan dan sarjana sendiri.  Teras persoalannya ialah konsep ilmu, yang ditolak oleh para sasterawan, sarjana dan pengkritik sastera.  Ini mereka luahkan dalam kebencian mereka kepada Gagasan Persuratan Baru, yang kononnya meletakkan mereka dalam keadaan serba salah kerana kedudukan mereka sebagai orang Islam menyusahkan mereka berkarya sekiranya Gagasan Persuratan Baru diterima sebagai satu ukuran yang objektif dalam kerjaya mereka.  Sikap mereka yang ingkar ilmu menjadi hambatan kepada kemajuan intelektual dalam sastera Melayu. Tidak seorang pun di antara sasterawan negara ini memperlihatkan kemampuan mereka sebagai pemikir, seperti yang dapat kita lihat dalam karya mereka sekiranya kita menggunakan ukuran Gagasan Persuratan Baru.  Sudah beberapa kali mereka diminta menilai semua karya para sasterawan negara ini dengan membuat perbandingan dengan misalnya Pujangga Melayu.  Belum ada lagi sarjana yang berani melakukannya; malah saya diberitahu kajian perbandingan itu tidak diperlukan jika hanya untuk membuktikan PB satu kaedah yang terbaik yang dicetuskan oleh sarjana tempatan, yang boleh menandingi apa juga pendekatan Barat. Walaupun ini merupakan satu cabaran besar, bagi para sarjana apa juga yang mereka dapat  dari kaedah Barat sudah lebih dari mencukupi untuk menaikkan nama para sasterawan negara. Apakah gunanya satu pendekatan, seperti PB, jika akhirnya sasterawan negara tidak lagi muncul sebagai golongan genius terpenting dalam budaya intelektual Melayu? Bagi para sarjana ini, kesimpulan mereka ini bukan satu pembohongan, tetapi satu strategi yang diperlukan untuk mempertahankan kedudukan para sasterawan negara. Mereka tidak sedar, dengan sikap itu mereka sebenarnya sudah pun mengaku para sasterawan negara ini akan tersungkur di lumpur pandirisme jika pendekatan PB digunakan untuk menganalisis dan menilai karya mereka. Satu hari nanti saya harap akan muncul pelajar yang berminat untuk membuat penyelidikan yang teliti mengenai perkara ini, untuk sama ada mendapat ijazah master atau kedoktoran. Yang hendak dikaji bukanlah cerita, tetapi kandungan intelektual berupa pemikiran yang disampaikan oleh para sasterawan negara ini. Mereka perlu dikaji dari segi pemikiran, bukan dari aspek cerita semata-mata. Jika inilah tujuannya, maka pendekatan yang paling sesuai ialah PB.  Oleh itu anda tidak boleh lari dari pendekatan PB jika anda benar-benar berminat kepada pemikiran dalam kegiatan kreatif dalam sastera Melayu.

Seseorang memberitahu saya, tidak baik menggunakan ungkapan “lembu kenyang”. Terlalu ofensif. Melembukan manusia adalah terlalu biadab walaupun ungkapan itu biasa digunakan di Kelantan. Bila saya bertanya, apakah yang tidak biadab? Kalau anda menggunakan perkataan kerancuan untuk dijadikan asas penilaian sebuah karya besar, adakah beradab? Itu sudah kurang ajar, katanya sambil tertawa. Saya tidak pergi sejauh itu, kerana “konsep” (?)  “kerancuan bentuk dan makna” amat berguna untuk dijadikan bukti betapa mendalamnya pengaruh pandirisme dalam penilaian dan kritikan sastera Melayu. Dengan menggunakan ungkapan (?) yang kini sudah dipanggil “teori sastera” oleh para penyokong pandirisme, maka kedudukan para sasterawan negara telah dibuktikan, tanpa disedari, adalah golongan yang rancu  dalam sastera. Kamus Dewan memberi makna “rancu”  “tidak teratur, campur aduk, kacau (bahasa).”  Kamus Besar Bahasa Indonesia  memberi makna “rancu”  “tidak teratur, kacau (tentang berfikir, bahasa dan sebagainya);  campur aduk”.  Hassan Noel Ariffin dalam kamusnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia (1951) menyatakan, “rancu” (bahasa Melayu Jakarta/Betawi) bermaksud “tidak beratur, tentang sesuatu yang dilakukan; juga: janggal, tentang kalimat.”  Sementara  R. O. Winstedt dalam Kamus Bahasa Melayu (1960) memberi makna rancu, “campur, kacau (bahasa).”  Makna ini telah dipinda dengan memberi makna baru oleh Dr. Mohamad Saleeh Rahamad. Menurut beliau, perkataan “kerancuan” itu bermaksud “kepelbagaian makna, makna yang berlapis-lapis” yang secara khusus hanya terdapat dalam novel Naratif Ogonshoto.  Dalam pengertian moden, terutama dalam konteks pascamodernisme, “kerancuan” adalah nihilisme, dengan itu benarlah kesimpulan saya bahawa novel agung ini adalah sebuah novel nihilis, yakni dalam maksud “nihilisme” yang dipakai oleh Nietzsche sebagai falsafah yang terhasil dari slogannya “Tuhan telah mati” (God is dead)  apabila nilai-nilai agama dan moral diketepikan, malah dihapuskan. Inilah inti pati novel Naratif Ogonshoto, oleh itu maksud “kerancuan” dalam pemikiran (?) sarjana kita ini ialah nihilisme yang disebut oleh Nietzsche itu.  Sama ada kita mengambil pengertian Dr. Mohamad Saleeh Rahamad mahupun pengertian daripada beberapa kamus, kerancuan adalah nihilisme. Kesimpulannya, novel terbesar dalam sastera Melayu, Naratif Ogonshoto, adalah sebuah karya yang menolak nilai dan moral keagamaan dan kemanusiaan. Sebenarnya itulah kesimpulan saya apabila saya mengatakan novel ini sebuah karya picisan.  Slogan Nietzsche samalah dengan ungkapan Kassim Ahmad dalam sebuah sajaknya, “Tuhan telah mati”. Adalah cukup ironis apabila Anwar Ridhwan menjadikan slogan itu satu realiti dalam novel agung sepanjang zamannya itu.  Siapa sangka “konsep” kerancuan Dr. Mohamad Saleeh Rahamad sudah menjadi falsafah penulisan dalam sastera Melayu, dengan itu “teori kerancuan sastera” bikinan beliau adalah satu perkembangan yang membanggakan dalam sastera Melayu. Thaniah!

Untuk makluman anda, dalam kritikan sastera, sesiapa juga yang pintar bermain dengan idea berhak membuat kesimpulannya sendiri walaupun mungkin bertentangan dengan hasrat para sarjana yang menyelewengkan makna sesuatu konsep seperti yang berlaku dalam kes “kerancuan sastera” ini. Dalam sastera Barat, kes Harold Bloom sangat terkenal dan diketahui umum, malah oleh para sarjana Malaysia sekalipun. Itulah dunia sastera … Boleh tanya Mana Sikana untuk mendapat penjelasan terperinci. Dia pakar Harold Bloom.

Lembah nihilisme akan kekal dalam sastera Melayu sekiranya pandirisme diteruskan sebagai arus perdana dalam kegiatan sastera.  Lembah nihilisme inilah tempat kumpulan lembu kenyang bermastautin.  Jika anda suka, boleh juga dipanggil lembah kerancuan sastera, tempat lahir karya yang berlapis-lapis maknanya.  Sekiranya anda ingin menulis karya yang berlapis-lapis maknanya, anda perlu berpindah ke lembah nihilisme; ini bererti anda menjadi pengikut kumpulan arus perdana yang menjadikan falsafah pandirisme sebagai panduan dan matlamat mereka.

Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya, 10/10/2017.Sunday, October 8, 2017

PENGKHIANATAN TERHADAP SASTERA DAN BUDAYA INTELEKTUALKita sudah tahu siapakah yang mengkhianati sastera dan budaya  ilmu di Malaysia.  Soalnya sekarang: Mengapa pengkhianatan itu masih diteruskan?  Kita perlu jelaskan dua persoalan. Pertama, apakah yang dimaksudkan dengan pengkhianatan?  Kedua, mengapa ini sengaja dilakukan?

Yang dimaksudkan dengan pengkhianatan itu ialah keengganan untuk menerima konsep ilmu yang benar untuk dijadikan asas penulisan.  Kesannya sangat buruk  kerana sikap ingkar ilmu itu dijadikan arus perdana dalam sastera Melayu.  Sebarang usaha untuk membina kembali persuratan Melayu berasaskan konsep ilmu yang benar ditentang dengan menghalang berlakunya perubahan dalam pendidikan sastera di sekolah-sekolah dan di universiti.  Halangan ini penting bagi kumpulan ini kerana ini saja caranya mereka boleh meneruskan usaha mereka mengembangkan kerancuan dalam pendidikan sastera. Kerancuan adalah sebahagian daripada faham nihilisme yang kini menjadi pegangan kukuh para sarjana dan pengkritik sastera yang menentang konsep ilmu yang benar itu.  Pilihan untuk menentang peranan ilmu dalam penulisan kreatif dan kritikan sastera telah mengakibatkan lahirnya penilaian yang tidak tepat dalam kritikan sastera, seperti yang terjadi ke atas Naratif Ogonshoto.

Sikap negatif dan tidak siuman yang diambil oleh sarjana, pengkritik dan sasterawan  timbul dari keinginan untuk mempertahankan kedudukan para sasterawan negara sebagai  pemegang gelaran itu, tetapi tidak berasaskan pembacaan yang kritis terhadap karya mereka.  Mereka ini tidak dapat membaca dengan kritis kerana kelemahan kemampuan  akademik mereka sendiri, baik sebagai peniru teori sastera Barat mahu pun sebagai peneliti yang kritis dan cermat terhadap karya para sasterawan negara ini. Dalam entri yang lepas, saya memberi contoh yang bagi saya boleh memalukan para sarjana sendiri jika mereka membaca komentar Prof. Solehah Ishak seperti yang saya kutip, ketika memuji Naratif Ogonshoto dengan “pujian” yang bukan-bukan. Nampaknya  sarjana ini tidak membaca karya besar dunia dan bagaimana para sarjana Barat membaca dan menilai karya itu, seperti misalnya yang dilakukan oleh T.S. Eliot, yang pernah mengkritik drama-drama  Shakespeare, terutama sekali Hamlet dan Macbeth.  (Rujuk pengakuan beliau dalam Selected Prose T. S. Eliot, ed. John Hayward, Penguin Books 1963. (hal. 103).Saya beli ketika di Penang Free School, 22/6/63 daripada wang menang hadiah mengarang Minggu Bahasa Kebangsaan  Pulau Pinang, RM15. Harga buku RM3.00; sebuah lagi The Analysis of Mind, oleh Bertrand Russell.) Dalam masa 50-60 tahun dulu para sarjana Melayu bolehlah berborak iseng-isengan sesama mereka, seperti yang kini masih diteruskan  oleh Dr. Mohamad Saleeh Rahamad, Dr. Mawar Shafei, Prof. Solehah Ishak dan lain-lain dalam kumpulan mereka; sekarang borak yang bersifat hogwash itu tidak laku lagi, oleh itu lebih baik  tidak diketengahkan lagi supaya cerperlai (cerpelai) tidak tertawa.  Seperti yang anda tahu, cerpelai (mongoose) suka mempermainkan tedung selar, bukan ular lidi.  Kita perlukan sarjana seperti cerpelai, bukan seperti tikus. T. S. Eliot adalah sarjana cerpelai itu; sementara di Malaysia ramai sekali sarjana tikus dan mereka tidak suka dicabar kerana gigi akademik  mereka tidak setajam gigi cerpelai. Dengan itu lahirlah komentar seperti yang diputar oleh sarjana yang saya senaraikan.

Banyak yang gila dan tidak siuman dalam dunia sastera seluruh dunia. Seorang sasterawan asal Jepun yang menjadi rakyat British diberi Hadiah Nobel 2107. Beliau seorang penulis novel mengarut berasaskan imaginasi yang dari segi sensasi mengalahkan novel-novel Anwar Ridhwan.  Sekiranya anda seorang yang siuman, dan tahu makna ‘iwajan yang dikutuk al-Quran, anda tidak akan sanggup menghormati seorang pembunuh seperti Alfred Nobel. Masalahnya, semua sasterawan negara sudah lama bermimpi akan diberi Hadiah Nobel Sastera. Adakah mereka bermaruah? Mana ada sasterawan bermaruah jika anda membaca resolusi yang mereka bentang dalam Sidang Kemuncak Penulis Malaysia 2014. Semua resolusi itu untuk mereka, bukan untuk sastera atau apa juga yang mereka mahu panggil.  Sebenarnya para pengganas ISIS lebih layak dan lebih berhak diberi Hadiah Nobel Keamanan, atau apa-apa jenis hadiah yang sesuai.  Orang gila dalam falsafah yang menjadi ikutan di Malaysia, dalam konteks nihilisme, lebih layak diberi Hadiah Nobel.  Kritikan saya terhadap para sasterawan negara adalah tepat, berasaskan kehilangan maruah mereka yang terhegeh-hegeh mengemis Hadiah Nobel Sastera, padahal manusia yang menjadi pembunuh dari usahanya mencipta bahan letupan dan senjata,  yang menjadi kaya kerana ciptaan jahatnya, tidak layak dihormati jika anda benar-benar faham maksud ‘iwajan yang anda baca dalam al-Quran.  Katalah memang akan muncul dari kalangan sasterawan ini seorang yang akan diberi Hadiah Nobel Sastera, bolehkah kita berkata dia telah menghina al-Quran? Andalah yang menjawab soalan ini. Saya mengemukakan soalan ini dengan maksud untuk menimbulkan sedikit kesedaran anda bahawa apa yang anda anggap baik, jika anda tahu hakikat sebenarnya, adalah satu kejahatan yang tiada tolok bandingnya dalam ajaran Islam. Sebab itulah Naguib Mahfuz diisytiharkan murtad oleh para Sheikh al-Azhar. Apa macam, nampaknya anda pula mengisytiharkan para sheikh itu bodoh dan buta sastera?  Yang celik sastera ialah seorang sasterawan negara yang menterjemahkan sebuah novel Naguib Mahfuz ke bahasa Melayu. Apakah yang menarik dalam novel itu?  Lebih tepat, apakah yang menarik perhatian penterjemah novel ini?

Bukanlah Hadiah Nobel Sastera itu suatu anugerah besar yang bermakna dalam perjuangan ilmu seorang pujangga; hanya sasterawan kucing kurap yang tidak percayakan sumber ilmu itu daripada al-Quran akan menerima Hadiah Nobel Sastera sebagai suatu anugerah besar dalam kesusasteraan, kerana syarat utamanya mestilah anti-Islam atau sekurang-kurangnya berani memburukkan Islam dalam karya sastera mereka.  Inilah yang dilakukan oleh Naguib Mahfuz.


Sekiranya anda fikir kesimpulan ini tidak betul, tidak benar, anda berhak, dan sewajarnya membetulkan kesimpulan yang anda anggap salah. Dalam konteks dan pegangan saya mengenai kesusasteraan dan persuratan, pendirian para aktivis sastera (penulis, sarjana, dan seterusnya) adalah salah dan bertentangan dengan akal sihat sekiranya menerima al-Quran sebagai sumber ilmu itu termasuk dalam kategori akal sihat.  Sekiranya anda mempunyai fikiran yang berbeza, anda harus menyuarakannya dengan penuh tanggungjawab.  Jangan biarkan orang lain sesat!

Jika anda faham, dan mengerti, jalannya penghujahan saya, maka kesimpulan saya bahawa pelantikan para sasterawan negara adalah suatu penyelewengan intelektual yang memalukan, yang tidak sepatutnya berlaku di kalangan manusia yang menerima ajaran al-Quran. Kecuali anda sudah menolaknya, maka itu membenarkan anda berbuat apa saja kerana anda tidak terikat kepada sumber ilmu dalam penulisan yang siuman. Asal saja anda jelas dalam persoalan ini, maka kedudukan anda mestilah disesuaikan dengan sikap anda terhadap ilmu yang bersumberkan al-Quran. Ini mesti jelas, tidak boleh berdolak-dalik.

Kemunculan Gagasan Persuratan Baru memberi jalan keluar yang jelas kepada sesiapa juga yang ingin melepaskan dirinya dari sifat jahil dan angkuh.  Jahil kerana tidak menerima konsep ilmu yang benar; angkuh kerana bangga untuk  terus menjadi jahil.  Inilah dua sifat yang masih dipertahankan dengan gigih oleh sasterawan, sarjana dan pengkritik sastera, dengan itu mereka terus berada dalam kekeliruan dan cetek meraba-raba.  Sekarang kekeliruan diganti dengan kerancuan, dan sudah pun ada teorinya yang dibikin oleh Dr. Mohamad Saleeh Rahamad. Asasnya, menurut sarjana ini, “kerancuan bentuk dan makna”, dengan contoh teragungnya Naratif Ogonshoto.  Teori kerancuan sastera ini penting kerana hanya melalui teori ini saja para sasterawan negara boleh diberi kedudukan tinggi; akan lebih bermakna jika digunakan juga “teksdealisme” Mana Sikana yang juga diasaskan kepada “kerancuan bentuk dan makna”, tetapi memakai istilah yang dicedok daripada Harold Bloom.  Pendapat mengarut tokoh besar kritikan sastera ini telah saya ulas berjela-jela untuk memberi amaran kepada masyarakat bahawa pembicara sastera seperti Mana Sikana merosakkan konsep kritikan dan peranan ilmu dalam penulisan kreatif.  Keseluruhan tulisan tokoh besar ini tidak dapat dijadikan panduan dalam memahami konsep ilmu dan konsep kreatif seperti yang difahamkan dalam Gagasan  Persuratan Baru.

Pada waktu ini tiada lagi sarjana, pengkritik dan sasterawan yang berasa malu kerana tidak tahu apa dia Gagasan Persuratan Baru; sebaliknya mereka berasa amat bangga kerana tidak mempedulikan PB.  Mereka bangga dan megah menjadi pengikut teori sastera Barat, walaupun tidak mendalam. Buktinya kita boleh lihat dalam tulisan mereka ketika membicarakan “pemikiran” para sasterawan negara. Terdapat keghairahan menderetkan nama-nama pengkritik Barat dan pendekatan Barat; dari tulisan mereka kita dapati semua sasterawan negara akan bangkit dengan megah dan bergaya kerana semua teori dan pendekatan Barat amat serasi dengan karya semua sasterawan negara.  Jika kesimpulan ini benar, jelaslah teori sastera Barat telah gagal membaca dengan tepat para sasterawan negara dan karya mereka.  Apa gunanya teori yang membisu tentang kebenaran?  Para sarjana dan pengkritik sastera tidak berfikir sejauh itu, oleh itu para sasterawan ini belum lagi diberi penilaian yang tepat dan objektif. Kerja ini berada dalam tangan Persuratan Baru. Ke mana lagi anda hendak lari? Ke sudut mana pun anda mengelak, anda akan bertemu cabaran PB. Tidak boleh lari, oleh itu anda hanya mempunyai satu pilihan: berdepan dengan PB secara kontan.

Dari perspektif inilah anda akhirnya meluru ke arah nihilisme, dan mendakap nihilisme sebagai satu-satunya jalan keluar. Inilah hakikat akademik yang membuat anda memilih untuk menjadi tidak siuman.  Untuk memahami kesimpulan ini, anda perlu membaca dengan kritis tulisan daripada tokoh-tokoh akademik yang saya sebut di atas. Nampaknya anda semua kena tahu serba sedikit tentang nihilisme ini, kerana berkait rapat dengan persoalan nilai dan peranan agama dalam kehidupan manusia. Kalau tidak tahu, maka jadilah seperti Anwar Ridhwan yang menulis Naratif Ogonshoto, sebuah karya nihilisme; kemudian disokong dengan bebal sekali oleh sarjana yang mengupas novel nihilisme ini kononnya inilah novel teragung dalam sastera Melayu. Tidakkah itu tidak siuman? Hampir-hampir menjadi gila betul-betul jika tidak berhati-hati. Jadi ada alasan yang mendesak apabila saya meminta anda semua kembali kepada konsep ilmu yang benar. Gagasan Persuratan Baru boleh membantu anda untuk menjadi siuman kembali; dan cerdik. Sesiapa juga yang menolak pelawaan untuk menjadi cerdik adalah manusia paling bebal, paling bodoh, dan paling angkuh. Jangan masukkan diri anda dalam kumpulan ini. Satu nasihat ikhlas daripada seorang pencinta ilmu.

Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya, 8/10/2017.

Monday, October 2, 2017

UNSUR NIHILISME YANG KETARA DALAM SASTERA MELAYUSaya ingin mulai tulisan ini dengan satu perisytiharan penting: Sarjana sastera dan pengkritik serta para sasterawan telah dipukau oleh Naratif Ogonshoto untuk terjun ke dalam lubuk nihilisme dan selesa duduk di lembah pandirisme.

Bagaimana kita boleh terjemahkan nihilisme dalam bahasa Melayu? Orang Melayu yang tidak masuk universiti dan tidak bergelar sarjana sudah ada istilahnya sejak lama. Mereka gunakan ungkapan Sesat Barat.  Itulah makna nihilisme sebenarnya. Itulah wajah nihilisme yang asal. Itulah juga arah nihilisme dalam kehidupan moden seperti yang diramalkan oleh Nietzsche dan lain-lain sarjana Barat.   Paling menarik, hasil dari nihilisme ini ialah wujudnya pascamodernisme yang menolak semua nilai; dan inilah yang dijadikan hujah terpenting oleh Dr. Mohamad Saleeh Rahamad ketika menyanjung Naratif Ogonshoto, seperti yang beliau tegaskan dalam makalah “kerancuan sastera” itu.  Kalau anda tidak melihat kepalsuan ini, bermakna anda sudah lemas dalam faham nihilisme ini.

Keadaan Sesat Barat yang kita hadapi dalam sastera Melayu telah dijadikan arus perdana oleh para sarjana dan persatuan penulis, setelah kerajaan melantik dan memberi gelaran sasterawan negara kepada para pengikut Asas 50, dimulai dengan tokoh besar Asas 50, Keris Mas (1981).  Semua penerima anugerah itu selepas 1981 adalah pengikut Asas 50.  Apa salahnya? Mereka semua berjasa besar mengembangkan sastera Melayu dan memberi warna indah kepada sastera Melayu.  Semua sasterawan negara adalah genius, kata para sarjana. Mereka pencipta karya berbentuk baru dengan semangat baru dan tema baru serta teknik baru, kata Panel Anugerah  Sastera Negara.  Tiada siapa pun menyebut bahawa mereka inilah yang menolak peranan ilmu yang benar dalam kegiatan kreatif. Dalam bahasa yang mudah, yang sering digunakan oleh orang Melayu yang tidak bersekolah, mereka adalah kumpulan Sesat Barat, yang keliru dari segi ilmu dan cetek meraba-raba. Mereka telah menjadikan faham nihilisme sebagai pegangan mereka untuk memastikan, menurut mereka, bahawa mereka terus bebas menulis dalam cara dan teknik yang mereka pilih.  Kemuncak karya nihilisme ini ialah Naratif Ogonshoto, novel teragung dalam sastera Melayu dan sastera dunia menurut para sarjana Malaysia. Kehebatan novel ini kerana sifat picisannya yang mendukung semangat nihilisme.  Unsur nihilisme itulah yang menurut para sarjana sastera menjadikan novel ini mempunyai makna yang berlapis-lapis.  Lapisan itu terlalu banyak, sehingga tidak terkira dan menurut para sarjana sastera lapisan baru akan muncul dari semasa ke semasa hingga kiamat. (Rasa macam nak tertawa walaupun tidak lucu!) Saya fikir mereka ini betul-betul sudah tidak siuman, telah dirasuk Sang resi nihilisme. Resi adalah salah satu watak utama dalam novel agung ini.  Sebenarnya watak-watak dalam novel ini berkeliaran mencari kesempatan untuk mengkhianati orang lain, sampai-sampai semua jenis binatang pun memainkan peranan yang sama. Inilah agaknya yang membuat Prof. Solehah Ishak memberi komen berikut:  “I have been most fortunate to have texts which has so many interesting stories to unfold which were  all told in such a wondrous manner.  … Anwar is the master pelipur lara (raconteur) who will regale his readers with such a wondrous tales. It is not only the stories but also Anwar’s craftsmanship which forms an interesting and revealing study.” (ix terjemahan, Tales of Ogonshoto, DBP 2016).  Membaca komen ini membuat saya tercengang, tidak jadi hendak tertawa walaupun amat lucu.  Sampai begitu sekali kuatnya sihir novel agung ini hingga boleh membuat seorang profesor hilang sifat siuman akademiknya.   

Paling aneh ialah bagaimana masyarakat boleh menerima pendapat tidak siuman para sarjana yang cukup galak memberi pendapat bersifat hogwash ini, dan dengan bangga pula memilih Naratif Ogonshoto sebagai buku teks. Sepatutnya para pelajar ini diajar untuk berfikir dengan siuman, bukan dilatih untuk menjadi tidak siuman dengan membicarakan sebuah novel picisan yang mendukung “falsafah” nihilisme.  Terbayang di fikiran saya, sekiranya Wak Long, satu tokoh lawak dalam Wayang Kulit membaca komen-komen para sarjana ini, akan riuh rendah penonton orang kampung bila mendengar komen balas  Wak  Long dengan gayanya yang istimewa itu.  Orang yang tidak pernah menonton Wayang Kulit tidak akan faham maksud saya; oleh itu anda tidak saja perlu mempunyai  pengalaman intelektual yang luas, tetapi juga pengalaman kebudayaan yang kaya. Kalau tidak, anda akan menuduh “lagu bertabuh” Wayang Kulit sebagai mengajak bergaduh, padahal anda mengaku anda seorang budayawan, tetapi kecil lingkungan pengalamannya.  Sekiranya anda membaca pendahuluan Prof. Solehah Ishak yang saya kutip itu, anda akan dapat melihat kebenaran kesimpulan saya ini dan akibatnya jika anda tidak berhati-hati.

Setelah melihat perbincangan sejauh ini, anda mungkin sedar bahawa dengan munculnya Gagasan Persuratan Baru, perbincangan dan penilaian dalam kritikan menjadi lebih jelas, kemas penghujahannya, dan senang dikuti kesimpulannya. Hal ini terjadi kerana PB diasaskan kepada konsep ilmu yang benar, yang mengikat semua penghujahan dan kesimpulannya kepada kehadiran unsur ilmu itu.  Tidak demikian halnya dalam teori sastera Barat yang anda sayangi itu. Tidak ada kepastian ini, maka dengan itu terjadilah seperti kesimpulan yang dibuat oleh Prof. Solehah Ishak tadi. Sekiranya anda faham perkara ini, anda akan faham dengan mudah mengapa saya membuat kesimpulan dengan tegas bahawa Naratif Ogonshoto itu sebuah karya berunsur syirik yang bersifat picisan.  Tugas anda sekarang ialah menghuraikan mengapa kesimpulan ini salah, dan dari perspektif mana kesimpulan ini salah. Ini suatu tugas yang amat sulit, maka dengan itu kita lihat belum ada lagi penafian terhadap kesimpulan 1972 yang diberikan oleh Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas dalam syarahan pengukuhannya itu. Demikian juga tidak ada dan tidak mungkin lahir penghujahan yang mantap untuk menolak kesimpulan saya bahawa sasterawan negara tidak perlu dan tidak wajar diwujudkan dan karya mereka adalah picisan jika dinilai dari perspektif PB.  Sekiranya anda tidak bersetuju, apa yang perlu anda buat cukup mudah: Buktikan dengan dalil dan penghujahan bahawa PB hanya sejenis kritikan hogwash seperti yang lain-lain juga.  Anda hanya perlu berhati-hati supaya apa yang anda hasilkan itu tidak bertaraf hogwash. Nasihat saya,  anda akan muncul sebagai sarjana istimewa jika anda dapat membuktikan PB hanya omong-kosong, diguna atau tidak dalam kritikan sastera tidak menjejaskan kedudukan sasterawan negara dan kedudukan sastera Melayu secara umum, apalagi boleh menggugat para sasterawan negara yang sudah begitu mantap kedudukannya. Saya mengatakan dengan tegas kesimpulan anda ini palsu, dan sama sekali tidak berasas. Asas yang saya maksudkan ialah konsep ilmu yang benar.

Kemunculan PB menyerlahkan dengan konkrit kegagalan sastera Melayu dalam membina budaya ilmu dalam kebudayaan Melayu dan dalam pembangunan tamadun negara. Adakah ini bermakna para sasterawan ini tidak ada jasa dan sumbangan langsung? Ada, tetapi terlalu kecil dan insignificant dalam pembinaan budaya ilmu.  Saya menggunakan perkataan Inggeris, seperti biasa, sebagai satu kaedah dalam retorik untuk menguatkan kesimpulan saya dan berharap dengannya akan menimbulkan kesangsian di kalangan pembaca. Dua jenis kesangsian: tentang tepatnya kesimpulan itu; dan tentang kedudukan sebenar para sasterawan itu. Ini pun satu kaedah dalam retorik untuk menguatkan hujah dan sekali gus menarik perhatian pembaca yang cerdik untuk menolak atau menerimanya. Inilah antara gaya PB yang dipanggil stylization of ideas.  Ciri pemikiran yang tersembunyi  dalam PB tidak dapat dikesan oleh para sasterawan dan sarjana sastera kerana mereka tidak mempunyai pengalaman intelektual yang luas untuk memahaminya, sesuai dengan sifat mereka yang Sesat Barat. Keadaan Sesat Barat ini membuat mereka berlagak sebagai lembu kenyang dan berasa seronok berada dalam kebodohan, persis seperti lembu yang bangga menjadi lembu.  Semua makanannya disediakan dan tersedia untuk dimakan. Tidak seperti harimau, yang harus mencari mangsanya dan memburunya. Kalau anda lihat bagaimana Naratif Ogonshoto dibangunkan sebagai sebuah cerita, dan bagaimana para sarjana mengolahnya, anda dapat melihat dengan jelas apa yang saya maksudkan sikap lembu kenyang.  Walaupun Panel Anugerah Sastera Negara bermati-matian percaya Naratif Ogonshoto itu sebuah eksperimen, pembaharuan dan kelainan yang istimewa, para sarjana, tanpa mereka sedar, menolak kesimpulan itu apa bila mereka, seperti Dr. Mohamad Saleeh Rahamad menggunakan perkataan “kerancuan” dan Dr Mawar Shafei “intertekstualiti”, maka mereka telah menegaskan, tanpa mereka sedari, bahawa tiada apa-apa pembaharuan yang dibikin oleh Naratif Ogonshoto, yang mengambil kerak kisah penglipur lara untuk dijadikan asas dongeng baru Naratif Ogonshoto. Inilah sifat sebenar sastera jenis hogwash.  Berasaskan pandangan kritis inilah saya cabar anda membaca Pujangga Melayu bersama karya hogwash ini. Kalau anda mempunyai ketajaman pemerhatian dan kepintaran berfikir, anda akan menemui pelbagai “pembaharuan” dalam teknik stylization of ideas novel persuratan itu. Maka itulah sebabnya saya panggil novel itu novel mini ensiklopedia. Novel ini tidak menarik minat sasterawan, sarjana, dan pengkritik sastera kerana mereka tidak mempunyai kemampuan kreatif dan kemampuan intelektual yang membolehkan mereka  merasakan kepuasan dari perspektif “indah dan bermakna” yang menjadi matlamat karya persuratan.  Ungkapan “indah dan bermakna” penting difahami kerana di situlah terletaknya makna stylization of ideas atau siratan makna dalam karya persuratan. Ungkapan ini merangkum kemampuan kreatif dan kemampuan intelektual yang tinggi.

Anda yang mengikuti blog ini akan sedar, barangkali, betapa saya mengulang berkali-kali persoalan ini, kerana sangat penting dalam perkembangan intelektual kita. Kita semua, yang membaca sastera (termasuk menilai, menganalisis dan lain-lain), sudah sepatutnya meninggalkan konsep-konsep yang biasa digunakan selama ini, yang sudah menjadi klise dan gagal memberikan penilaian yang mengarah kepada memahami konsep indah dan bermakna dalam konteks yang disebutkan. Contoh: jika anda menggunakan konsep plot, anda hanya  mengikuti jalan cerita, tetapi tidak dapat menilai mengapa jalan cerita itu begitu, untuk mencapai matlamat apa, dan mengapa perlu diceritakan? Contoh terbaik dalam konteks ini ialah Naratif Ogonshoto.  Penilaian yang saya sebut berkali-kali dalam blog ini yang diberikan oleh para sarjana dan lain-lain cukup jelas bagaimana mereka menerima cerita dalam konteks plot yang tidak mengarah kepada aspek “indah dan bermakna” yang menjadi matlamat utama apa juga jenis penulisan, bukan hanya yang berbentuk karya sastera.  Baca dan fahami aspek ini dengan melihatnya dari perspektif PB yang memberi penekanan kepada konsep wacana,  ruang naratif, dan sebagainya. Ungkapan “mempunyai makna yang berlapis-lapis” yang mereka gunakan untuk mempertahankan kedudukan novel agung ini tidak bermakna apa-apa sekiranya mereka fikirkan dengan kritis yang berlapis-lapis itu adakah dalam konteks kebaikan atau campur-aduk antara kebaikan dan mana satu yang lebih banyak sama ada kebaikan atau keburukan?  Tidak seorang pun sarjana dan pengkritik sastera memperincikan aspek yang mereka maksudkan dengan “makna yang berlapis-lapis” itu.  Apa yang terjadi adalah jelas: Mereka hanya beromong-kosong untuk sekadar memberi keyakinan (?) kepada kepalsuan penilaian mereka. Anda boleh uji kesimpulan ini dengan menggunakan penilaian berasaskan konsep ilmu yang benar yang ditampilkan oleh PB.  Sekiranya anda menolak konsep “ilmu yang benar” sebagai tidak relevan dengan karya sastera, bagaimana anda boleh meningkatkan kedudukan karya itu hanya dengan menyandarkannya kepada penglipur lara (seperti yang disebut oleh Dr. Solehah Ishak) yang tidak langsung memberikan kualiti yang bersifat ilmu, tetapi hanya memberi penekanan kepada aspek khayalan sema-mata. Bolehkah anda buktikan khayalan lebih utama daripada ilmu? Dolak-dalik begini telah menipu kita sejak sekian lama, maka dengan itu perlu dihapuskan supaya kita tidak lagi diperbodohkan dan terus menjadi bodoh ketika kita telah diberi peluang untuk menjadi cerdik dan berhemah. Semua hujah ini memberi anda peluang untuk menilai Naratif Ogonshoto dengan objektif.  Penjelasan yang panjang lebar ini menjelaskan makna nihilisme yang menjadi tajuk entri ini.

Kes Naratif Ogonshoto adalah amat unik dalam sastera Melayu. Tidak semena-mena kita diberitahu oleh para sarjana sastera, pengkritik sastera, dan para sasterawan bahawa sebuah novel agung sepanjang zaman telah muncul di Malaysia, hasil tulisan sasterawan negara Dato’ Dr. Anwar Ridhwan. Apakah yang istimewa tentang novel ini? Tidak seorang pun di antara sarjana sastera, pengkritik, dan para sasterawan sendiri dapat memberi jawapan. Tetapi semua mereka memujinya. Apakah yang sebenarnya terjadi?  Beberapa percubaan oleh para pemuja novel ini tidak satu pun boleh diterima, semuanya penuh andaian, tidak ada sebarang ukuran yang diberikan. Semua ukuran yang cuba diada-adakan oleh para sarjana dan lain-lain telah ditolak oleh Gagasan Persuratan Baru. Apakah pelajaran dan pengajaran yang boleh kita ambil dari peristiwa pelik ini? Pertama sekali, tidak ada ukuran yang dikemukakan untuk dijadikan sandaran, sama ada untuk menerima atau menolaknya. Kedua, semua sanjungan itu tidak dapat dipertahankan secara akademik; dan ini menimbulkan masalah lain pula.  Kita dapati para sarjana, pengkritik dan sasterawan  telah memberi gambaran yang salah dengan memperdayakan masyarakat  bahawa hasil sastera dan para sasterawan telah memberikan sumbangan besar dalam perkembangan ilmu dan kebudayaan, padahal  karya mereka tidak mencerminkan dua perkara itu. Ketiga, sudah jelas bahawa para sarjana dan sasterawan adalah golongan yang keliru dan cetek meraba-raba yang menjadikan kata-kata untuk mengelirukan masyarakat supaya mempercayai mereka, padahal mereka telah gagal memperlihatkan kejujuran mereka dan kemampuan intelektual dan kemampuan kreatif mereka.  Ketiga-tiga kesimpulan ini boleh dilihat dalam kegagalan Naratif Ogonshoto sebagai sebuah karya intelektual dan mencerminkan nilai-nilai murni. Yang terjadi adalah sebaliknya.  Inilah kemuncak karya nihilisme dalam sastera Melayu.  Dari perspektif lain, jika kita meneliti sanjungan para sarjana dan pengkritik sastera terhadap karya agung ini, maka kita juga boleh membuat kesimpulan yang lebih tepat dan objektif: Naratif Ogonshoto adalah lambang pandirisme dalam sastera Melayu.  Nihilisme adalah sebahagian daripada wajah pandirisme.

Apakah kesan atau pengaruh negatif Sesat Barat ini?  Paling jelas ialah sastera Melayu menjadi lesu, tidak bermaya, keliru, penuh kerancuan dalam penulisan kreatif dan juga akademik (telah dibincang dengan panjang lebar dalam beberapa entri).  Pendeknya sastera Melayu dan seluruh pendukungnya benar-benar berada dalam kubang hogwash.

Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya, 2 Oktober 2017.