Monday, November 26, 2012

RESPON DARIPADA DR. MUHAMMAD SALEEH RAHAMAD: SATU CATATAN KECIL


Terima kasih tuan...Walaupun semua itu tidak benar sama sekali saya berbangga kerana masih diberi perhatian. Saya memang berhajat untuk menjemput tuan memberikan ceramah tentang sastera tetapi belum ada kesempatan. lama sebelum ini telah saya simpan hasrat itu. TIdak pernah saya menentang Persuratan baru walaupun saya tidak menolak pendekatan lain. saya meraikan semuanya. salam Ramadan, semoga terus sihat dan sejahtera.Mohon alamat emel tuan.. hantar kepada emel saya: maisarah43@hotmail.com..saya ada hasrat untuk menjemput tuan memberikan ceramah..tetapi bukan kerana tulisan tuan ini. Memang sejak dulu saya menyimpan hasrat ini.

Itulah respon Dr. Saleeh Rahamad.

Saya baru lihat respon Dr. Saleeh Rahamad hari ini, 26/11/2012 ketika saya melihat semula beberapa posting untuk diedit dan dimasukkan dalam dokumen yang sedang disiapkan. Posting itu bertarikh 16/5/2012.  Terima kasih di atas undangan yang belum disampaikan. Saya sudah banyak menulis tentang PB, lebih dari mencukupi untuk dibincangkan dengan kritis. Oleh itu, saya tidak perlu diundang memberi ceramah, kerana saya tidak akan menghadirinya untuk hanya mengucapkan kembali pendapat yang telah ditulis dalam beribu halaman dan telah pun diterbitkan di sana sini. Lebih baik diadakan saja pertemuan akademik atau ilmiah membincangkan persuratan Melayu, terutama dilihat dari perspektif PB. Jemput ahli akadmeik yang tidak bersetuju dengan PB, biarkan mereka memberi pandangan kritis mereka untuk dibincangkan dengan “cool”.  Jemput juga wakil dari Kementerian Pelajaran yang diberi tugas memilih karya untuk dijadikan teks supaya kita juga dapat bincang hasrat dan matlamat mereka dalam pendidikan sastera.  Saya diberitahu para guru tidak mahu PB kerana susah difahami oleh mereka, apatah lagi oleh murid-murid sekolah. Tetapi ini tidak bererti PB tidak relevan untuk dijadikan sebahagian daripada  subjek dalam pendidikan sastera. Saya kira PB dapat menghidupkan perbincangan dalam kelas sekiranya guru sastera lebih terbuka dan bersedia untuk mencuba cara baru mengnalisis dan menilai karya kreatif. Satu lagi perubahan besar yang dicetuskan oleh PB ialah mengenai konsep realisme, seperti yang dihuraikan dengan mendalam oleh Prof. Ungku Maimunah. Ini ada kaitannya dengan peranan Panel Anugerah Sastera Negara, yang menjadikan realisme sebagai dasar analisis dan penilaian karya. Adakah ini masih relevan? Perlu juga kita bincang, terutama sekali apabila ada di antara ahli Panel menyebut teori sastera Barat tidak sesuai dipakai untuk menilai karya sastera Melayu. Ini pun perlu dibincang, kerana kekeliruan yang terbit dari pendapat ini cukup mengelirukan orang yang memberi pendapat itu sendiri. Jadi peranan Panel Anugerah Sastera Negara perlu diteliti, sejauh mana Panel ini telah membantu kita menjadi lebih cerdik dan peka  terhadap sastera. Saya pun telah banyak menulis tentang perkara ini. Benarkah Panel Anugerah Sastera Negara telah gagal memberi arah yang betul  dalam perkembangan kritikan di Malaysia?  Nampaknya kita ambil mudah tentang aspek ini, lupa bahawa Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas telah mengkritik golongan sasterawan ini sebagai golongan yang “cetek meraba-raba”. Benarkah  kesimpulan ini dan adakah masih terpakai hingga kini? Persoalan ini penting kerana ini berkaitan rapat dengan peranan para sasterawan negara sebagai “pemikir” bangsa. Adakah para sasterawan negara ini golongan “pemikir”? Belum ada lagi takrif untuk istilah ini, yang nampaknya digunakan sewenang-wenang saja. Kalau kita selesaikan persoalan ini, tidak timbul lagi keraguan tentang para sasterawan dan ahli akademik sebagai golongan yang “cetek meraba-raba”.  Barangkali satu perkara penting yang cuba dielakkan oleh para sasterawan dan sarjana sastera ialah hakikat bahawa PB merupakan pendekatan baru yang merobah sama sekali persepsi kita terhadap apa yang dinamakan sastera dan karya sastera dengan menjadikan konsep ilmu yang benar sebagai asas dan pada waktu yang sama menjadikan konsep taklif sebagai panduan dalam penulisan dan  penilaian karya. Prof. Ungku Maimunah telah menulis tentang aspek ini dalam makalah beliau yang dibentangkan dalam seminar kritikan di UPSI September lepas. Ini yang nampaknya sukar difahami, walaupun perkaranya mudah saja. Adalah aneh, bagi saya, jika dikatakan PB sukar difahami, padahal orang yang sama begitu yakin dengan teori dan pendekatan Barat yang memang sukar dan banyak pula jenisnya.  Adakah ini penjelmaan daripada masalah sikap? Saya gembira apabila Dr. Saleeh Rahamad menunjukkan sikap terbuka beliau, yang wajar diikuti teman-teman yang lain.

Mohd. Affandi Hassan
26/11/2012.
Friday, November 23, 2012

PANDIRISME DALAM PENDIDIKAN SASTERA DAN PENILAIAN KREATIF


Pemilihan karya untuk pelajaran sastera di sekolah-sekolah Malaysia sudah acapkali dikritik oleh para penulis/sasterawan sendiri, tetapi tidak berkesan kerana ukuran yang diajukan dan penghujahan yang dikemukakan tidak konkrit, tidak berasaskan ukuran yang boleh dinilai dengan objektif ketepatannya. Oleh hal yang demikian, kesilapan dalam pemilihan karya terus berlaku, dan ini memberi kesan yang amat negatif dalam pelajaran sastera.  Karya yang tidak bermutu dan mempunyai nilai moral yang negatif dipilih kerana pihak yang membuat pilihan terlalu bergantung kepada penilaian yang dibuat oleh juri yang tidak cekap dalam sesuatu peraduan menulis. Walaupun para juri ini dari segi zahirnya seolah-olah mempunyai kewibawaan tertentu, tetapi kerana ukuran yang mereka gunakan itu kabur dan tidak konkrit, maka mereka seringkali membuat kesilapan dalam penilaian mereka. Penilaian yang salah dan tidak tepat ini dijadikan sandaran oleh pihak-pihak tertentu untuk membantu mereka melilih karya yang boleh dipakai dalam pelajaran sastera. Dalam tulisan ini saya akan kemukakan satu makalah mengenai masalah ini untuk perhatian pihak berkenaan. Moga-moga mereka terbuka untuk menerima pandangan yang agak kritis, sesuai dengan nilai-nilai murni yang menjadi panduan mereka sendiri ketika memilih karya untuk dijadikan teks.

Dalam makalah mereka, “Kelemahan Novel Jeriji Kasih Sebagai Teks Pendidikan Kesusasteraan Melayu: Satu Penilaian Berdasarkan Gagasan Persuratan Baru”, Muhammad Zarif Hassan dan Dr. Roselan Baki dari Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia,  dalam bahagian penutup tulisan mereka, menegaskan dengan kata-kata yang jelas dan tepat seperti yang berikut:  “Melalui analisis yang dilakukan, jelas kandungan novel Jeriji Kasih memaparkan paksi naratif dan ruang naratif yang dipenuhi dengan isian cerita yang berkisar pada soal akhlak yang negatif.  Dengan pemilihan paksi naratif yang sedemikian rupa, pemanipulasian alat penceritaan seperti watak dan perwatakan, plot serta insiden menjadikan hampir keseluruhan penceritaan novel Jeriji Kasih didasari oleh perkara yang tidak bermanfaat dan bertentangan sama sekali dengan nilai ilmu. Ternyata ruang naratif novel dipenuhi dengan penceritaan yang berlegar pada perihal kejahatan akhlak remaja yang dibentuk dari awal penceritaan sehingga ke akhir penceritaan novel.  Sehubungan itu, dakwaan Laporan (merujuk kepada sayembara Jubli Emas DBP 2007) dan Kementerian Pelajaran Malaysia yang menjelaskan bahawa novel ini mengandungi “penceritaan yang menarik” dan “ilmu” serta mampu menjadikan murid seorang insan yang berfikir tentang “kebaikan, kebenaran, dan kehalusan budi pekerti” sama sekali bertentangan dengan kandungan novel Jeriji Kasih.  Hal ini menandakan bahawa kualiti novel Jeriji Kasih sebagai teks pendidikan wajib Kesusasteraan Melayu sebenarnya masih boleh dipertikaikan dan penelitian yang lebih serius dan mendalam perlu dilakukan oleh pihak yang berwajib bagi menjaga kualiti pendidikan Kesusasteraan Melayu.”  Tulisan mereka boleh dicapai di sini  http://www.medc.com.my/medc/seminar_medc/fromCD/pdf/125.pdf

Pendapat yang dirumuskan dalam Penutup makalah ini penting kerana sebelum ini belum lagi ada kritikan secara akademik tentang pemilihan teks sastera dalam mata pelajaran Kesusasteraan Melayu, walaupun sudah umum diketahui banyak sekali kelemahannya.  Sebelum muncul Gagasan Persuratan Baru, alat analisis yang dipakai tidak berupaya menilai dengan kritis karya sastera yang dipilih.  Konsep-konsep lama dan usang yang sudah menjadi klise seperti plot, tema, perutusan, perwatakan, latar dan sebagainya terlalu umum dan boleh bermakna apa saja, sehingga sukar sekali untuk dijadikan ukuran yang tepat dalam membuat penilaian sesebuah karya kreatif.  Sebagai alat analisis, konsep-konsep itu keseluruhannya menekankan aspek cerita, padahal Kementerian Pelajaran sendiri telah sedar aspek ilmu juga amat penting dalam sesebuah karya kreatif. Bagaimana aspek ini boleh diserlahkan? Secara umum, konsep-konsep yang sudah klise tadi menyentuh juga aspek ilmu, tetapi secara sipi dan kurang tepat, malah seringkali menyeleweng, seperti yang dibuktikkan dalam analisis kertas ini. Tetapi dengan menggunakan teknik analisis yang dikenalpasti dalam Gagasan Persuratan Baru, terutama perbezaan antara wacana dan cerita, kita dapat melihat bagaimana pengarang yang cekap menggunakan wacana untuk menyerlahkan aspek ilmu dalam karya kreatifnya, dengan memberi keutamaan kepada wacana dan ilmu berbanding cerita. Lantas karya itu boleh dibaca dalam dua cara, iaitu dengan mod bacaan intelektual atau mod bacaan cerita. Apa yang terjadi selama ini ialah hanya mod bacaaan cerita saja yang digunakan, dengan memberi perhatian kepada perjalanan  cerita. Itulah yang terjadi dalam novel Jeriji Kasih. Keinginan untuk bercerita itu terlalu besar, sehingga pengarang tidak dapat membezakan sesuatu kebaikan dengan kejahatan yang disembunyikan dalam pengisahan cerita itu.

Dengan menggunakan kerangka analisis yang diberikan oleh Persuratan Baru, perbincangan tentang sesebuah novel akan menjadi lebih hidup dan lebih menarik. Dalam analisis ini, perkara utama yang ditekankan ialah aspek ilmu yang dilahirkan melalui wacana yang digunakan oleh pengarang; aspek cerita turun menjadi perkara kedua dalam konteks untuk menjadikan wacana itu tidak saja menarik tetapi juga mempunyai makna yang mendalam dari segi penonjolan unsur ilmu yang dibawanya. Yang dimaksudkan dengan unsur ilmu di sini bukanlah ilmu-ilmu seperti ilmu hisab, ilmu sejarah, ilmu alam, dan lain-lain disiplin ilmu yang biasa; tetapi sebaliknya penonjolan aspek kebijaksanaan dalam kehidupan manusia. Misalnya aspek akhlak negatif yang menjadi paksi naratif dalam novel Jeriji Kasih, apakah jenis kebijaksanaan yang akan diperolehi oleh murid-murid yang membaca novel itu jika kejahatan perilaku wataknya dijadikan keutamaan dalam  penceritaan novel ini? Jika tujuannya untuk menjadikan seseorang murid bersopan santun, berbudi pekerti mulia, mengapa watak yang biadab dijadikan model seperti dalam novel Jeriji Kasih? Di sinilah pentingnya unsur ilmu, kerana semua jenis kejahatan yang dipaparkan itu hanya dapat dinilai dengan objektif sekiranya pembaca novel diberi persediaan secukupnya untuk memahami tingkah laku jahat tadi yang dikontraskan dengan tingkah laku yang baik dan terpuji. Kesediaan seorang murid perempuan melaporkan kejahatan watak utama, sewajarnya dilindungi habis-habisan oleh para guru dan murid lain yang mengetahui perkara itu, kerana memberi perlindungan sedemikian adalah sebahagian daripada amanah dalam kehidupan, satu nilai yang amat terpuji. Dengan itu, watak jahat tadi tidak diberi pembelaan begitu rupa seperti yang diberikan oleh pengarang novel ini, untuk membolehkannya merogol murid perempuan berkenaan.  Perlukah babak perogolan Ruhaiza di halaman 204-205 itu diberi tempat dalam novel yang dikatakan ingin mendidik murid-murid sekolah menjadi bersopan dan berperangai baik?

Jika kita dapat terima analisis dalam makalah itu sebagai tepat, apakah tindakan yang boleh kita ambil terhadap novel Jeriji Kasih? Sebenarnya tidak ada apa-apa tindakan diperlukan. Sudah diterima umum, apa juga penilaian yang dibuat, sifatnya adalah subjektif, oleh itu boleh apa saja.  Lagi pula, novel ini telah diperakukan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia berasaskan pilihan juri yang berwibawa dalam peraduan menulis anjuran DBP itu. Tidak mungkin juri melakukan kesalahan, kerana kedudukan mereka sebagai penilai tidak boleh dan tidak sepatutnya dicabar. Lagi pula keputusan adalah muktamad, tidak boleh diungkit. Tetapi persoalan paling penting di sini ialah: bolehkah Gagasan Persuratan Baru dipercayai dapat memberi penilaian yang tepat dan objektif?  Akhirnya yang dipersoalkan bukan kualiti novel tadi, tetapi kedudukan Gagasan Persuratan Baru dalam kritikan sastera Malaysia. Adalah lebih mudah untuk membela novel Jeriji Kasih daripada mempertahankan kewibawaan Gagasan Persuratan Baru yang tidak pun dikenali oleh guru-guru sastera, dan tidak pula diterima oleh ahli akademik dan pengkritik sastera sendiri.

Apakah yang boleh kita belajar dari sini? Saya telah menyatakan dalam beberapa tulisan saya bahawa feudalisme akademik di Malaysia sudah diterima sebagai aliran arus perdana yang mesti dipertahankan dan terus diamalkan oleh ahli-ahli akademik kerana asasnya ialah teori Barat yang memang sudah established.  Tidak saja penulis novel Jeriji Kasih tidak rela novelnya dinilai berasaskan Persuratan Baru; malah para sasterawan negara sendiri pun tidak mahu, dan membantah keras, jika karya mereka dinilai dari perspektif Gagasan Persuratan Baru.  Satu-satunya organisasi yang boleh diharapkan ialah PENA, yang akan memulai satu projek memperkenalkan sastera kepada murid-murid sekolah dengan melawat sekolah-sekolah pilihan untuk menjinakkan mereka kepada sastera. Bolehkah kita mengharapkan PENA membawa kes novel Jeriji Kasih ini kepada para guru dan Kementerian Pelajaran? Tidak juga. PENA mempunyai agenda mereka sendiri yang tidak berkaitan dengan mutu karya yang dipakai di sekolah-sekolah, yang dipilih sendiri oleh Kementerian Pelajaran. Siapa PENA untuk mempersoalkan kualiti teks yang dipilih oleh Kementerian Pelajaran? Demikianlah realiti yang ada sekarang. Oleh itu cengkaman budaya pandirisme akan berterusan dan terus menjadi aliran perdana dalam pengajaran dan pendidikan sastera di Malaysia. Demikian juga kehadiran karya picisan yang tidak bermutu akan diteruskan dengan sokongan badan-badan penulis, para sasterawan dan ahli akademik serta pengkritik sastera. Masing-masing mempunyai kepentingan tersendiri yang perlu diteruskan dengan persetujuan Kementerian Pelajaran sendiri.  Oleh itu amat wajar mereka tidak bercakap tentang kepentingan sastera dan tentang kualiti karya yang dijadikan teks. Mereka tidak mempunyai maruah dan harga diri untuk melakukannya.

Mohd. Affandi Hassan,
23/11/2012.

Monday, November 19, 2012

CENGKAMAN PENGARUH BUDAYA PANDIRISME KE ATAS KESUSASTERAAN MELAYU MODEN


Posting bertarikh 1/11/2012 dan 15/11/2012 membuktikan betapa kuatnya cengkaman budaya pandirisme dalam kesusasteraan Melayu, khususnya dalam bidang akademik dan kritikan sastera.  Sejauh mana pengaruh cengkaman budaya pandirisme itu bertapak dalam kritikan sastera Malaysia? Barangkali pertanyaan ini boleh digunakan untuk membaca sebuah buku terbaru terbitan Dewan Bahasan Pustaka, Pemikiran Sasterawan Negara Shahnon Ahmad (2012, jumlah halaman 529+ prakata dan pengenalan oleh Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh mulai hal. ix-xxiii).  Buku ini penting kerana pengenalannya diberikan oleh seorang tokoh akademik yang telah dianugerahkan gelaran Tokoh Akademik Negara, di samping gelaran Sasterawan Negara. Pengenalan beliau menjadi sangat bermakna jika dilihat dari beberapa saranan besar beliau tentang mutu akademik dalam kritikan sastera dan juga di kalangan para sarjana. Saya telah mengulas perkara ini agak panjang dalam tulisan saya yang dimuat dalam Kedudukan Ilmu Dalam Kesusasteraan: Teori dan Praktik (UKM, 2010; diselegaggarakan oleh Prof. Ungku Maimunah Mohd. Tahir). Untuk pengetahuan pembaca yang tidak membaca buku itu, saya akan ulang pendapat Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh yang perlu diberi perhatian serius untuk kemajuan akademik dalam kritikan sastera Malaysia.

Dalam pengenalannya kepada buku tentang Shahnon Ahmad itu, Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh hanya bercerita tentang “keunggulan” sasterawan itu, tetapi tidak memberikan pandangan kritis beliau berasaskan analisis dan penilaian yang konkrit, bukan hanya meluahkan semula pendapat penulis kertas kerja yang ramai itu. Sekarang kita lihat apa yang “cuba diingini” (frasa ini sumbang, tetapi sesuai sebagai  gaya retorik) oleh beliau, tetapi tidak mungkin terlaksana kerana keterbatasan beliau sendiri sebagai seorang ahli akademik yang bukan luar biasa seperti misalnya seorang Sutan Takdir Ali Sjahbana, atau kerana beliau begitu terbelenggu dengan klise yang kini dijadikan pendapat arus perdana dalam kritikan sastera Melayu, dengan naungan dan sokongan Panel Anugerah Sastera Negara, yang Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh dan Prof. Emeritus Shahnon Ahmad sendiri sudah berkali-kali menjadi anggotanya.  Kedua-dua mereka bukanlah tokoh akademik luar biasa seperti luar biasanya Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas sebagai mahaguru dan seorang ahli akademik yang teliti dan amat perceptive, yang meletakkan standard yang tinggi dalam bidang akademik untuk dirinya dan para murid beliau (lihat sebagai contoh buku Adab dan Peradaban: Karya Peng’tirafan untuk Syed Muhammad Naquib al-Attas, 2012).  Tetapi kedua-duanya amat popular sebagai tokoh popular, bukan sebagai tokoh yang benar-benar tokoh seperti seorang Sutan Takdir Ali Sjahbana atau Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas.  Maka itulah buku terbaru tentang Shahnon Ahmad ini ditulis secara popular dalam bentuk cerita akademik, sesuai dengan corak kritikan cerita yang amat popular di kalangan ahli akademik Malaysia, tetapi tetap cerita kerana kekeringan analisis yang mendalam yang akan benar-benar menonjolkan ketokohan beliau seperti yang berlaku terhadap Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas dalam buku yang disebutkan itu. 

Prof. Dr. Muhamad Salleh yang menulis pengenalan kepada buku Shahnon Ahmad ini nampaknya telah mengkhianati hasrat hati beliau sendiri yang diucapkannya dalam satu pertemuan penting yang membicarakan kritikan sastera Nusantara. Antara lain kata beliau: “... [S]udah puluhan tahun kita menggunakan teori yang muncul di Barat untuk menilai diri kita yang bukan Barat, sebaliknya dibentuk oleh bahasa Melayu dengan wataknya yang khusus pula. Jadi kita sudah lama melakukan kesalahan dalam menilai karya kita, kadang-kadang termasuk saya sendiri”. (Dalam Teori dan Kritikan Sastera Melayu Serantau (DBP, 2005); dalam ucap utama beliau yang panjang).  Kalau sudah sedar menggunakan teori Barat itu satu kesalahan, mengapa diteruskan dengan leluasa dalam membicarakan karya Shahnon Ahmad, dengan direstui oleh Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh sendiri? Tidak sepatah pun disebut ole Tokoh Akademik Negara ini mengenai perkara ini, dengan itu kita dapat membuat kesimpulan mudah bahawa beliau hanya melontarkan saja pendpat itu, tetapi tidak mempercayainya.  Dia tahu, tanpa teori Barat karya beliau sendiri tidak dapat dibicarakan dengan megah, seperti yang kita lihat dalam buku tentang beliau, Critical Perspectives on Muhammad Haji Salleh (ed. Zawiah Yahya, DBP 2003). Apakah maksud dan matlamat Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh mengucapkan ucapan keprofesorannya yang bersemangat itu? Hanya untuk bermuka-muka, kononnya dia cukup sedar akan “masalah” yang sebenarnya bukan masalah, tetapi menjadi masalah baginya kerana dia telah “mengadakan” satu macam “teori” sastera yang dinamakannya “Puitika Sastera Melayu”, yang diucapkannya dalam syarahan perdana, sebagai satu sumbangan besar dalam bidang keilmuan sastera, tetapi tidak dipedulikan oleh ahli akademik sendiri dan tidak digunakan dalam sebarang kajian sastera. Dalam syarahan perdana itu pun dia hanya bercerita tentang sastera Melayu lama, kayak  seorang penglipur lara sesuai dengan pengakuannya sendiri bahawa dia di dalam syarahan itu bersimpuh di depan tokoh “besar” (?) penglipur lara yang bernama Pak Mahmud Awang Batil dari Negeri Indera Kayangan!  Saya tekankan perkara ini di sini kerana pengenalan yang dibuat oleh Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh itu amat mengecewakan, padahal dia telah diberi peluang yang begitu baik dan luas terbuka untuk memperincikan pendapatnya yang saya kutip tadi.  Biarlah kita peringatkan beliau bahawa penggunaan teori Barat dalam sastera Melayu tidak dapat dielakkan, tidak ada pilihan kecuali jika beliau mahu menggunakan Gagasan Persuratan Baru, satu-satunya gagasan dalam kritikan sastera Melayu yang boleh dipanggil sebuah “teori”.  Beliau juga diberi kesempatan untuk menyebut Persuratan Baru sebagai seorang sarjana yang bergelar Tokoh Akademik Negara yang mentereng itu, tetapi sebaliknya dia memperlihatkan sikap selekeh dari segi akademik dengan maksud untuk memperlekehkan Persuratan Baru dengan menyamakan Persuratan Baru dengan Persuratan Melayu, sama seperti yang dilakukan oleh Panel Anugerah Sastera Negara dalam Laporan 2003.

Dengan hanya memilih untuk bercerita, meluahkan kembali secara ringkas kertas kerja tertentu, maka kritikan sastera Malaysia tidak dapat melonjakkan dirinya daripada cengkaman  budaya pandirisme yang selesa berada di bawah bayangan teori Barat, walaupun sang profesor mengatakan perbuatan itu satu kesalahan yang wajar diperbetulkan. Profesor ini amat jelas  memberi pandangan yang tidak diyakininya. Nampaknya semua penulis kertas kerja menempelak beliau kerana tidak seorang pun daripada mereka memperdulikan amaran beliau supaya meninggalkan teori Barat kerana “kita yang dibentuk oleh bahasa Melayu  dengan wataknya yang khusus”  itu tidak wajar menggunakan teori Barat “untuk menilai diri kita yang bukan Barat.”  Dari satu segi, pandangan Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh ada benarnya, kerana dalam buku ini jelas sekali teori Barat telah gagal menyerlahkan kehebatan Shahnon Ahmad sebagai pemikir dan penulis karya kreatif. Walaupun di sana sini diperlihatkan bagaimana hebatnya Shahnon Ahmad “menulis” tentang berbagai aspek kehidupan orang Melayu, tetapi yang dipilih oleh beliau bukanlah kumpulan yang membentuk dan membina tamadun Melayu, sebaliknya segelintir watak biasa yang dikuasai hawa nafsu dan amat cetek pula perwatakannya digambarkan oleh pengarang ini.  Apakah sebenarnya yang dicari oleh sasterawan ini? Melalui karyanya, sangat jelas kegemarannya kepada sensasi dan persoalan seks, kerana menurut beliau (secara jujur, mungkin) aspek seks itu menjadi bumbu penting dalam penulisan kreatif (lihat Dewan Sastera, Oktober 1997).  Antara lain kata Shahnon Ahmad:  “... [U]nsur-unsur lucah itu perlu wujud kerana itulah realiti pun, ... hanya dijadikan semacam umpan dalam babak-babak kehidupan kini yang sememangnya serba lucah ...” (hal. 40).  Dengan sikap itu, Shahnon Ahmad tidak segan-segan lagi menjadikan unsur seks sebagai antara unsur utama dalam karyanya dari dahulu hingga kini (contoh terbaik ialah TIVI yang dengan tidak bertanggungjawab dilontar olehnya sebagai ‘karya berunsur Islam yang mithali’ (Dewan Sastera, Oktober 1997, “Shahnon Ahmad dan TIVI”). Tidak seorang pun penulis kertas kerja cuba menganalisis persoalan ini, terutama sekali mengapa Shahnon Ahmad mengambil pendirian itu.

Pada hemat saya, inilah bukti bahawa Shahnon Ahmad pada dasarnya seorang novelis Barat yang menulis dalam bahasa Melayu. Konsep sasteranya adalah konsep sastera yang difahami di Barat. Walaupun beliau dikatakan pernah membincangkan tentang sastera Islam, tetapi dalam karyanya tentang Islam itu lebih sarat dengan babak-babak seks, tidak langsung membicarakan persoalan Islam secara mendalam. Aspek ini sebenarnya menarik untuk diperkembangkan dalam “teori sastera Islam” bikinan Shahnon Ahmad, kerana peranan seks dalam agama Hindu, sebagai perbandingan, muncul dengan mewah dalam arca dan candi yang khusus memperaga kemewahan seks dengan aneka ragam aksinya  dalam kehidupan manusia. Jika Shahnon Ahmad meneruskan usahanya dalam “teori sastera seks Islam”, maka kita akan mendapat satu bentuk pemikiran yang mungkin original dan berani, yang menjadikan karya lucah beliau, TIVI, sebagai kemuncak karya Islam versi Shahnon Ahmad yang menurutnya berunsur sufistik dan layak diletakkan sebagai “karya Islam mithali” (lihat penegasan beliau dalam Dewan Sastera, Oktober 1997). Memang itulah sifat dan ciri karya Shahnon Ahmad, iaitu menyentuh secara popular dan ringan segala persoalan masyarakat yang dilihatnya dalam akhbar dan TV untuk dijadikan bahan novel dan cerita pendeknya dengan menjadikan unsur seks sebagai unsur penting. Kerana itu karyanya tidak membicarakan sesuatu persoalan secara mendalam, tetapi hanya menyentuh sipi-sipi sekadar untuk menunjukkan beliau kononnya prihatin kepada persoalan itu. Boleh dikatakan semua penulis kertas kerja, dan terutama sekali Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh, terpedaya dengan cara Shahnon Ahmad ini, oleh itu mereka dengan ghairah mengisytiharkan bahawa Shahnon Ahmad adalah “pemikir” yang handalan, padahal tidak sebuah pun novelnya yang ditulis dan diterbitkan, membentangkan dengan meyakinkan sesuatu persoalan dalam konteks pemikiran seperti yang dimaksudkan dalam karya-karya Iqbal, malah dalam karya-karya Sutan Takdir Ali Sjahbana sekalipun.  Sebagai perbandingan, tentang unsur seks ini, kita lihat pendapat Oakley Hall, seorang novelis yang juga seorang pensyarah kreatif di University of California at Irvine, dalam bukunya yang ditulis khas untuk rujukan para pelajarnya, The Art & Craft of Novel Writing, 1973), yang menyediakan satu bab khusus, bab yang diberi tajuk, “Information and Sex” (hal. 128-138). Kata beliau: “[Sex] has become almost one of the components of the novel, like plot, character, and setting; indeed sex is inextricable from both plot and character. Plot turns on sexual tensions, and sex is a useful method of presenting character” (hal. 133). Itulah pada hakikatnya pendapat Shahnon Ahmad sendiri ketika mempertahankan TIVI, sebuah novel yang sarat dengan adegan seks dan diberi status sebagai sebuah karya mithali dalam genre sastera Islam versi beliau!.  Pendeknya, seperti yang ditunjukkan dalam kertas kerja dalam buku ini, setiap buah novel Shahnon Ahmad menjadikan seks sebagai paksi naratif yang memenuhi ruang naratif cerita sensasi yang dihidangnya. Baik novel politik mahu pun novel agama, paksi naratifnya adalah unsur seks, kerana menurut Shahnon Ahmad seks dan kelucahan adalah realiti masyarakat yang perlu dijadikan tema karya kreatif yang “bermutu”!

Siapakah Shahnon Ahmad sebenarnya? Soalan ini penting apabila dikaitkan dengan kesimpulan Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas dalam syarahan pengukuhan beliau (1972), yang mengkritik para sasterawan sebagai golongan pinggiran yang tidak mendalam pengetahuannya tentang tradisi dan budaya Melayu dan cetek pula pengetahuannya tentang tamadun Barat yang menjadi tempat pergantungannya, oleh itu para sasterawan ini adalah kumpulan yang “cetek meraba-raba”. Adakah Shahnon Ahmad termasuk ke dalam golongan ini? Jika tidak, mengapa beliau dikecualikan?  Soalan ini penting diberi jawapan dan penjelasan untuk memastikan kedudukan Shahnon Ahmad sebagai “pemikir” itu bukan sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang pada hakikatnya bertentangan dengan kenyataan.  Tidak sebuah pun daripada tulisan yang terdapat dalam buku ini cuba memberi jawapan kepada persoalan ini, malah bagi mereka ini tidak penting, dengan alasan Panel Anugerah Sastera Negara telah menerima beliau sebagai seorang tokoh yang layak menerima gelaran sasterawan negara. Tetapi jawapan kepada soalan itu amat penting kerana dari jawapan itulah kita dapat membuktikan kedudukan Shahnon Ahmad sebagai “pemikir”.  Perkara ini menjadi lebih penting lagi apabila dikatakan beliau seorang “pelopor” dalam penulisan novel yang bercorak politik.  Apakah pemikiran politik beliau? Ada usaha untuk menunjukkan beliau seorang sasterawan yang telah mentakrifkan dengan mendalam unsur kepemimpinan dalam politik Melayu. Tetapi tidak ada pun sebarang bukti dikemukakan dalam mana-mana tulisan mengenai beliau, meskipun kita diperlihatkan rangkain gambar rajah yang bersimpang siur dalam tulisan seorang pakar Shahnon Ahmad, untuk kononnya membuktikan Shahnon Ahmad seorang pemikir yang unggul dalam aspek kepemimpinan politik Melayu ini.

Kesan saya sendiri adalah berbeza. Semua rajah dan gambar yang bersimpang siur itu hanya menceritakan betapa kelam-kabutnya penulis yang cuba menaikkan taraf Shahnon Ahmad sebagai pemikir politik.  Saya rujuk di sini tulisan Prof. Emeritus Yusof Hasan yang sudah diterima sebagai pakar ulung tentang pemikiran Shahnon Ahmad.  Dalam novelnya yang dikatakan bercorak politik itu, kita tidak mendapat apa-apa imbasan tentang falsafah politik Shahnon Ahmad. Kita hanya mendapat cerita mengenai kononnya para pemimpin politik yang korup, tamak, penipu dan sebagainya. Persoalan paling penting di sini ialah, dalam sistem apa orang-orang ini beroperasi? Adakah sistem itu bikinan baru atau lanjutan daripada sistem lama? Apabila kita bertanyakan soalan-soalan ini, kita ingin mendapat jawapan kepada satu soalan penting: Mengapa orang Melayu mendapat pemimpin seperti yang mereka dapat sekarang? Apakah pengaruh yang menjadi sumber lahirnya para pemimpin yang korup dan sebagainya itu? Adakah mereka terpengaruh dengan Dua Mitos Agung dalam politik Melayu?  Semua ini tidak diberikan dalam mana-mana novel Shahnon Ahmad yang dikatakan menjadi pelopor novel politik Melayu itu. Semua ini mengarah ke arah pemitosan belaka, tidak diasaskan kepada analisis mendalam dengan cukup pembuktian. “Analisis” yang pada umumnya cetek seperti yang diberikan dalam beberapa kertas kerja tidak boleh diterima sebagai hujah, kerana di situ memang tidak ada hujah kecuali cerita tentang kehebatan Shahnon Ahmad. Dengan itu, adalah lebih wajar dan lebih tepat untuk kita membuat kesimpulan bahawa Shahnon Ahmad bukanlah seorang pemikir, tetapi hanya seorang pencatat biasa seperti seorang wartawan yang membuat catatan tentang peristiwa yang berlaku. Itulah sifat karya sasterawan ini, dan ini membuktikan betapa tepatnya pemerhatian Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas dalam syarahan pengkukuhan beliau itu.

Mohd. Affandi Hassan,
19/11/2012.

Thursday, November 15, 2012

BOLEHKAH SESEORANG JADI NANAR KERANA TIDAK FAHAM PB?


Menurut gosip sastera, seseorang dikatakan betul-betul meluat dengan Persuratan Baru yang menyekat kebebasannya untuk meluahkan apa saja yang ingin dikatakannya, tidak dibenarkan kerana perbuatan itu sia-sia dan mengelirukan. Akibatnya, jika dulu dia ada sedikit minat untuk mendampingi PB, selepas timbul kesedaran yang menggelapkan pemikirannya itu, dia jadi amat meluat. Kata gosip itu, dia seorang pelajar yang sedang berusaha menulis tesis Ph. D. tentang sastera, kononnya menggunakan kerangka PB. Dia dapati dia tidak dapat bergerak, terikat kaki-tangan macam seorang tawanan intelektual yang dinafikan kebebasannya. Sekiranya dia mahu meneruskan tesisnya, maka dia perlu menolak PB dan tidak akan menggunakannya bila-bila sekali pun kerana terlalu merimaskan hatinya.  Itulah cerita yang disampaikan kepada saya.

Soalan pertama yang muncul dalam otak saya: Adakah dia akan jadi sasau jika dia teruskan juga?  Tidak mungkin, kerana seseorang yang menolak PB setelah menelaahnya, maka beliau itu seorang yang kuat dari segi kemampuan intelektualnya, yang tidak akan tunduk kepada kebenaran sekiranya konsep taklif yang dijadikan landasan PB itu sesuatu yang benar.  Anda boleh faham ayat ini? Baca lagi sampai anda faham. Kalau bukan sesuatu yang benar dalam Islam, apakah yang benar?  Bila kita lihat lebih lanjut, ternyata yang ditolak bukanlah PB, tetapi beberapa konsep penting dalam Islam yang menghuraikan tentang manusia dan sifat-sifat ilmu yang boleh dikuasainya.  Apabila seseorang menolak taklif, maka PB tidak relevan lagi baginya. Betullah keputusannya. Apakah yang jadi pengganti taklif?  Tidak ada, jika dia ingin berbicara tentang manusia sama ada yang Islam mahu pun yang bukan Islam.  Manusia yang hidup di depan matanya mahu pun yang “hidup” dalam dunia khayal seorang sasterawan, yang Islam atau yang kafir.  Di sinilah masalah itu timbul, yang membuatnya hampir menjadi nanar (moga-moga belum benar-benar gila).

Jika dia meletakkan taklif itu untuk orang Islam saja, maka jelaslah dia telah menolak Islam itu sendiri, jika dia seorang Islam.  Taklif adalah kunci untuk memahami manusia dalam semua aspek kehidupannya, sama ada sebagai seorang yang beriman atau yang memilih untuk menjadi kafir. Semua aspek, termasuk dalam penulisan kreatif dan dalam kritikan sastera. Tugas seorang sarjana Islam ialah untuk memahamkan persoalan ini kepada semua manusia, yang Islam dan yang bukan Islam. Mengapa aspek ini penting? Bagi orang Islam, kesedaran tentang hakikat taklif akan membuatnya sedar diri bahawa dia hamba Allah yang diberi dua tugas besar, iaitu menjadi hamba Allah dan khalifah Nya di bumi. Menjadi hamba Allah itu, walaupun mudah, tetapi memerlukan pengorbanan yang amat besar. Tidak lain tidak bukan maksud pengorbanan itu di sini ialah kesediaannya memahami dan mematuhi konsep taklif dalam kehidupannya sebagai manusia. Jika dia menolak taklif, maka bagaimana dia sanggup mendakwa dirinya seorang Islam kerana Islamnya dia ditentukan oleh kedudukannya sebagai manusia yang terikat kepada hakikat taklif? Adakah penghujahan ini berpusing-pusing? Tidak. Yang berpusing-pusing ialah orang yang akan menerimanya, kerana pada hakikatnya dia sudah meletakkan dirinya sebagai orang yang tidak percaya (tidak beriman) walaupun dia mendakwa dirinya Islam.

Jadi punca yang membuat manusia menjadi nanar dari perspktif intelektual ialah keengganan untuk memahami dan menerima hakikat taklif ini.  Dunia intelektualnya menjadi gelap gelita sebaik saja dia meletakkan dirinya menjadi hamba pemikiran dan teori Barat, bukan hamba Allah yang terikat kepada hakikat taklif. Ini tidak bererti orang yang kukuh kepercayaannya kepada taklif, yakni yang imannya tidak tergugat oleh sebarang pengaruh yang menentang hakikat taklif tadi, akan dan perlu menolak semua yang datang dari Barat. Unta yang dianggap bodoh pun tidak begitu, kerana masih menerima pemberian Barat berupa bahan makanan dan ubatan keuntaannya. Apatah lagi manusia yang siuman dan tahu menggunakan akalnya. Yang ditolak oleh orang-orang cerdik yang kukuh pendirian taklifnya itu ialah keangkuhan manusia Barat yang meletakkan dirinya sebagai sumber segala nilai; padahal dari perspektif taklif, nilai itu ditentukan oleh Allah yang  mencipta manusia. Sebaik saja manusia meletakkan dirinya sebagai sumber nilai, maka dia akan merosakkan dunia seluruhnya, termasuk dirinya sendiri. Dia akan melakukan perbuatan fasad, sama ada disedarinya atau tidak. Kalau anda seorang yang cerdik dalam konteks taklif ini, anda perlu tahu perbuatan fasad itu tidak saja perbuatan zahir, tetapi juga perbuatan yang bersifat kerohanian dan bersifat intelektual. Dari segi intelektual, anda telah melakukan perbuatan fasad itu sekiranya anda terus degil mempertahankan bahawa nilai adalah bikinan manusia, distrukturkan oleh cara pendidikan yang mereka terima atau cara pentadbiran yang mereka amalkan.  Inilah maksud kehilangan adab yang menjadi teras falsafah pendidikan Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas.  Jika anda berminat, anda perlu membaca karya Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas, terutama sekali Islam and Secularism. Jika anda tidak berminat dan meremehkan saja pemikiran beliau, maka anda akan terus berada dalam keadaan biadab dan keliru dalam konsep ilmu. Kesimpulan ini agak keras, oleh itu anda perlu meneliti pemikiran Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas dengan mendalam untuk mengelak dari sebarang kekeliruan tentang konsep ilmu yang anda pegang yang membuat anda hampir gila berada dalam kecelaruan kognitif (cognitive dissonance) sepanjang masa.

Jika anda berasa anda tidak perlukan pemikiran orang lain untuk memahami konsep ilmu yang benar itu (sebenarnya anda mungkin menggunakan pemikiran totok Barat yang menggelapkan nurani anda), maka teruskanlah hanyut dalam kecelaruan kognitif yang anda pilih dan berasa selesa berada di dalamnya. Anda tidak perlu berasa sepi atau kekurangan apa-apa, kerana anda berada di bawah naungan Iblis, seperti yang berlaku terhadap Faust yang menjadi tema agung Goethe, yang telah mengagumkan Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh, si Sasterawan Negara yang menulis bahawa beliau kagum dengan kepintaran Mephistopheles, Raja Iblis yang terkenal dalam sastera Eropah itu. (Lihat Sebuah Unggun di Tepi Danau, hal. 5. Bunyinya:  sepertimu aku terlantar/ pada sungai takdir,/ sekali murung sebagai sarjana/ tetapi sering bercermin kaca rusuh/ dan memihak pada pintar mephistopheles.).  Adakah anda nampak apa-apa dalam cerita gosip ini?  Kebenaran yang anda mahu tolak itu terjongol di depan mata anda, yang tidak lagi kelihatan kepada anda kerana anda benar-benar sudah tidak siuman lagi!  Itulah cabaran yang dilontarkan oleh PB terhadap anda.  Itulah ubat yang anda perlukan.

Mohd. Affandi Hassan,
Maal Hijrah 1434,  bersamaan 15/11/2012

Thursday, November 1, 2012

SEKITAR KONSEP TEORI DALAM BUDAYA PANDIRISME


Pandangan saya tentang teksdealisme menimbulkan sedikit (atau banyak?) bantahan, tidak pasti sama ada daripada para penyokong Dr. Mana Sikana aka Dr.  Abdul Rahman Napiah atau daripada sarjana yang terkena cili kritikan.  Perkara yang ditimbulkan itu ialah: Sekiranya analisis dan kesimpulan Mohd. Affandi Hassan tentang konsep teori  (sebenarnya saya tidak pun bercakap tentang konsep “teori”, hanya meminta para sarjana menjelaskan apa yang mereka maksudkan dengan istilah “teori”), khususnya tentang teksdealisme, maka bagaimanakah kedudukan tesis sarjana dan kedoktoran, juga latihan ilmiah yang telah ditulis dan diluluskan dengan menggunakan “teori” teksdealisme, adakah palsu juga, atau sekurang-kurangnya tidak mencerminkan persoalan sebenarnya kerana telah ditutup dengan “teori” teksdealisme? Kalau ini dianggap satu masalah, maka masalah itu tidak seharusnya ditujukan kepada saya untuk diselesaikan. Saya hanya memberi pendapat saya, yang boleh saja ditolak (dengan itu masalah yang ditimbulkan itu terhapus dengan sendirinya), atau diterima dan diberi pertimbangan akademik. Walaupun diterima untuk dibincangkan, jika mahu, tetapi itu tidak bermakna dipersetujui, sepenuhnya atau separuh atau lebih kecil dari itu. Jadi sebenarnya masalahnya bukan di situ. Masalahnya ialah istilah “teori”, sama ada digunakan dengan betul mengikut standard antarabangsa  (mesti antarabangsa kerana semua sarjana sastera Malaysia  bertaraf antarabangsa), atau terdapat kesewenangan dalam penggunaan istilah itu. Inilah perkara yang saya cuba ketengahkan, kerana jika kita tidak jelas, ertinya keliru, dalam memahami kedudukan “teori” dalam pemikiran yang berciri dan bertaraf akademik dan dalam praktik yang dipakai di kalangan ahli akademik antarabangsa, maka kita akan mudah, dengan sewenang-wenangnya, menggunakan istilah itu tidak pada tempatnya. Contohnya saya huraikan dalam tulisan berkenaan.  Yang diminta itu mudah saja, yang sukar ialah untuk menjawabnya dengan pasti. Menurut hemat  saya, penggunaan istilah “teori” itu mestilah mengikut piawaian antarabangsa. Yakni berasaskan standard atau ukuran yang diterima di kalangan ahli akademik yang menggunakan istilah itu. Ini penting, untuk menghalang kita daripada hanyut dalam khayalan kononnya kita sudah punya macam-macam “teori” sastera, padahal hanya sejenis omongan, sejenis idle talk saja.  Padahal semuanya itu, menurut Harry G. Frankfurt dalam bukunya, On Bullshit, tidak lebih daripada sejenis bullshit saja.

Katalah teksdealisme bukan sebuah “teori” (tetapi something else!), maka adakah latihan ilmiah, tesis sarjana dan kedoktoran yang ditulis berdasarkan teksdealisme terbatal dengan sendirinya?  Tidak semudah itu, kerana pihak institusi dan sarjana yang menyelia kerja-kerja akademik itulah yang akan menentukan keputusan yang bagaimana yang mereka akan ambil. Mungkin dibiarkan begitu saja, yakni dianggap sah. Atau lebih baik lagi, teksdealisme dinaikkan taraf menjadi sebuah “teori”. Ini tidak menimbulkan masalah, kerana sebaik saja teksdealisme dijadikan asas penulisan tesis, sudah jelas memang terdapat pengesahan daripada universiti dan para sarjana bahawa teksdealisme adalah sebuah “teori” sastera yang unggul.  Adakah ini bererti analisis saya terbatal dengan sendirinya?  Tidak juga. Analisis itu masih utuh sehingga dibuktikan sebaliknya. Di sinilah akan terjadi pertempuran akademik yang sengit antara kumpulan Dr. Mana Sikana dan pengkritiknya. Tetapi semua ini hanya andaian, kerana besar kemungkinan Dr. Mana Sikana tidak akan menurunkan darjat akademiknya untuk menyanggah kritikan terhadapnya, seperti yang terjadi kepada Skinner yang dikritik hebat oleh Chomsky, atau seperti yang dicontohkan oleh guru Dr. Mana Sikana sendiri, Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh yang tidak memberi perhatian sedikitpun terhadap sanggahan Mohd. Affandi Hassan terhadap syarahan perdananya. Hanya kira-kira sepuluh tahun kemudian barulah muncul murid (atau pengikut) Skinner membela gurunya. Agak lewat, kerana Chomsky telah membuktikan kehebatannya sebagai seorang sarjana yang berwibawa, walaupun Skinner mengatakan beliau “a nobody” yang tidak perlu dilayan.  Lebih baik jika Dr. Mana Sikana membiarkan murid beliau atau para pengikut beliau yang akan mengemukakan sanggahan, kerana sekarang kita boleh menilai dengan objektif guru dan muridnya dari segi kehebatan akademik mereka. Sekiranya Dr. Mana Sikana silap sekali pun, tetapi jika muridnya atau pengikutnya memperlihatkan ketangkasan berfikir dan berhujah tentang  persoalan akademik (bukan lagi persoalan ilmu, satu hal lain pula) yang ditutup atau didedah dalam “teori” teksdealisme itu, maka jelaslah teksdealisme boleh dipertahankan dari segi akademik, walaupun tidak dari segi ilmu.  (Ini anda kena faham betul-betul supaya tidak keliru.)  Cuma di sini timbul persoalan: adakah teksdealisme begitu kukuh kedudukannya dalam bidang akademik, sehingga boleh memaksa  konsep “teori” itu ditakrifkan daripada perspektif teksdealisme; atau sebaliknya konsep “teori” itu begitu lekeh sekali difahami oleh para ahli akademik dalam bidang sastera di Malaysia  sehingga hasil “pemikiran” yang foni pun boleh dan sanggup dipertahankan semata-mata untuk melindungi kepentingan akademik yang boleh dicurigai kualiti akademiknya. 

Mohd. Affandi Hassan
1 November 2012.