Friday, November 23, 2012

PANDIRISME DALAM PENDIDIKAN SASTERA DAN PENILAIAN KREATIF


Pemilihan karya untuk pelajaran sastera di sekolah-sekolah Malaysia sudah acapkali dikritik oleh para penulis/sasterawan sendiri, tetapi tidak berkesan kerana ukuran yang diajukan dan penghujahan yang dikemukakan tidak konkrit, tidak berasaskan ukuran yang boleh dinilai dengan objektif ketepatannya. Oleh hal yang demikian, kesilapan dalam pemilihan karya terus berlaku, dan ini memberi kesan yang amat negatif dalam pelajaran sastera.  Karya yang tidak bermutu dan mempunyai nilai moral yang negatif dipilih kerana pihak yang membuat pilihan terlalu bergantung kepada penilaian yang dibuat oleh juri yang tidak cekap dalam sesuatu peraduan menulis. Walaupun para juri ini dari segi zahirnya seolah-olah mempunyai kewibawaan tertentu, tetapi kerana ukuran yang mereka gunakan itu kabur dan tidak konkrit, maka mereka seringkali membuat kesilapan dalam penilaian mereka. Penilaian yang salah dan tidak tepat ini dijadikan sandaran oleh pihak-pihak tertentu untuk membantu mereka melilih karya yang boleh dipakai dalam pelajaran sastera. Dalam tulisan ini saya akan kemukakan satu makalah mengenai masalah ini untuk perhatian pihak berkenaan. Moga-moga mereka terbuka untuk menerima pandangan yang agak kritis, sesuai dengan nilai-nilai murni yang menjadi panduan mereka sendiri ketika memilih karya untuk dijadikan teks.

Dalam makalah mereka, “Kelemahan Novel Jeriji Kasih Sebagai Teks Pendidikan Kesusasteraan Melayu: Satu Penilaian Berdasarkan Gagasan Persuratan Baru”, Muhammad Zarif Hassan dan Dr. Roselan Baki dari Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia,  dalam bahagian penutup tulisan mereka, menegaskan dengan kata-kata yang jelas dan tepat seperti yang berikut:  “Melalui analisis yang dilakukan, jelas kandungan novel Jeriji Kasih memaparkan paksi naratif dan ruang naratif yang dipenuhi dengan isian cerita yang berkisar pada soal akhlak yang negatif.  Dengan pemilihan paksi naratif yang sedemikian rupa, pemanipulasian alat penceritaan seperti watak dan perwatakan, plot serta insiden menjadikan hampir keseluruhan penceritaan novel Jeriji Kasih didasari oleh perkara yang tidak bermanfaat dan bertentangan sama sekali dengan nilai ilmu. Ternyata ruang naratif novel dipenuhi dengan penceritaan yang berlegar pada perihal kejahatan akhlak remaja yang dibentuk dari awal penceritaan sehingga ke akhir penceritaan novel.  Sehubungan itu, dakwaan Laporan (merujuk kepada sayembara Jubli Emas DBP 2007) dan Kementerian Pelajaran Malaysia yang menjelaskan bahawa novel ini mengandungi “penceritaan yang menarik” dan “ilmu” serta mampu menjadikan murid seorang insan yang berfikir tentang “kebaikan, kebenaran, dan kehalusan budi pekerti” sama sekali bertentangan dengan kandungan novel Jeriji Kasih.  Hal ini menandakan bahawa kualiti novel Jeriji Kasih sebagai teks pendidikan wajib Kesusasteraan Melayu sebenarnya masih boleh dipertikaikan dan penelitian yang lebih serius dan mendalam perlu dilakukan oleh pihak yang berwajib bagi menjaga kualiti pendidikan Kesusasteraan Melayu.”  Tulisan mereka boleh dicapai di sini  http://www.medc.com.my/medc/seminar_medc/fromCD/pdf/125.pdf

Pendapat yang dirumuskan dalam Penutup makalah ini penting kerana sebelum ini belum lagi ada kritikan secara akademik tentang pemilihan teks sastera dalam mata pelajaran Kesusasteraan Melayu, walaupun sudah umum diketahui banyak sekali kelemahannya.  Sebelum muncul Gagasan Persuratan Baru, alat analisis yang dipakai tidak berupaya menilai dengan kritis karya sastera yang dipilih.  Konsep-konsep lama dan usang yang sudah menjadi klise seperti plot, tema, perutusan, perwatakan, latar dan sebagainya terlalu umum dan boleh bermakna apa saja, sehingga sukar sekali untuk dijadikan ukuran yang tepat dalam membuat penilaian sesebuah karya kreatif.  Sebagai alat analisis, konsep-konsep itu keseluruhannya menekankan aspek cerita, padahal Kementerian Pelajaran sendiri telah sedar aspek ilmu juga amat penting dalam sesebuah karya kreatif. Bagaimana aspek ini boleh diserlahkan? Secara umum, konsep-konsep yang sudah klise tadi menyentuh juga aspek ilmu, tetapi secara sipi dan kurang tepat, malah seringkali menyeleweng, seperti yang dibuktikkan dalam analisis kertas ini. Tetapi dengan menggunakan teknik analisis yang dikenalpasti dalam Gagasan Persuratan Baru, terutama perbezaan antara wacana dan cerita, kita dapat melihat bagaimana pengarang yang cekap menggunakan wacana untuk menyerlahkan aspek ilmu dalam karya kreatifnya, dengan memberi keutamaan kepada wacana dan ilmu berbanding cerita. Lantas karya itu boleh dibaca dalam dua cara, iaitu dengan mod bacaan intelektual atau mod bacaan cerita. Apa yang terjadi selama ini ialah hanya mod bacaaan cerita saja yang digunakan, dengan memberi perhatian kepada perjalanan  cerita. Itulah yang terjadi dalam novel Jeriji Kasih. Keinginan untuk bercerita itu terlalu besar, sehingga pengarang tidak dapat membezakan sesuatu kebaikan dengan kejahatan yang disembunyikan dalam pengisahan cerita itu.

Dengan menggunakan kerangka analisis yang diberikan oleh Persuratan Baru, perbincangan tentang sesebuah novel akan menjadi lebih hidup dan lebih menarik. Dalam analisis ini, perkara utama yang ditekankan ialah aspek ilmu yang dilahirkan melalui wacana yang digunakan oleh pengarang; aspek cerita turun menjadi perkara kedua dalam konteks untuk menjadikan wacana itu tidak saja menarik tetapi juga mempunyai makna yang mendalam dari segi penonjolan unsur ilmu yang dibawanya. Yang dimaksudkan dengan unsur ilmu di sini bukanlah ilmu-ilmu seperti ilmu hisab, ilmu sejarah, ilmu alam, dan lain-lain disiplin ilmu yang biasa; tetapi sebaliknya penonjolan aspek kebijaksanaan dalam kehidupan manusia. Misalnya aspek akhlak negatif yang menjadi paksi naratif dalam novel Jeriji Kasih, apakah jenis kebijaksanaan yang akan diperolehi oleh murid-murid yang membaca novel itu jika kejahatan perilaku wataknya dijadikan keutamaan dalam  penceritaan novel ini? Jika tujuannya untuk menjadikan seseorang murid bersopan santun, berbudi pekerti mulia, mengapa watak yang biadab dijadikan model seperti dalam novel Jeriji Kasih? Di sinilah pentingnya unsur ilmu, kerana semua jenis kejahatan yang dipaparkan itu hanya dapat dinilai dengan objektif sekiranya pembaca novel diberi persediaan secukupnya untuk memahami tingkah laku jahat tadi yang dikontraskan dengan tingkah laku yang baik dan terpuji. Kesediaan seorang murid perempuan melaporkan kejahatan watak utama, sewajarnya dilindungi habis-habisan oleh para guru dan murid lain yang mengetahui perkara itu, kerana memberi perlindungan sedemikian adalah sebahagian daripada amanah dalam kehidupan, satu nilai yang amat terpuji. Dengan itu, watak jahat tadi tidak diberi pembelaan begitu rupa seperti yang diberikan oleh pengarang novel ini, untuk membolehkannya merogol murid perempuan berkenaan.  Perlukah babak perogolan Ruhaiza di halaman 204-205 itu diberi tempat dalam novel yang dikatakan ingin mendidik murid-murid sekolah menjadi bersopan dan berperangai baik?

Jika kita dapat terima analisis dalam makalah itu sebagai tepat, apakah tindakan yang boleh kita ambil terhadap novel Jeriji Kasih? Sebenarnya tidak ada apa-apa tindakan diperlukan. Sudah diterima umum, apa juga penilaian yang dibuat, sifatnya adalah subjektif, oleh itu boleh apa saja.  Lagi pula, novel ini telah diperakukan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia berasaskan pilihan juri yang berwibawa dalam peraduan menulis anjuran DBP itu. Tidak mungkin juri melakukan kesalahan, kerana kedudukan mereka sebagai penilai tidak boleh dan tidak sepatutnya dicabar. Lagi pula keputusan adalah muktamad, tidak boleh diungkit. Tetapi persoalan paling penting di sini ialah: bolehkah Gagasan Persuratan Baru dipercayai dapat memberi penilaian yang tepat dan objektif?  Akhirnya yang dipersoalkan bukan kualiti novel tadi, tetapi kedudukan Gagasan Persuratan Baru dalam kritikan sastera Malaysia. Adalah lebih mudah untuk membela novel Jeriji Kasih daripada mempertahankan kewibawaan Gagasan Persuratan Baru yang tidak pun dikenali oleh guru-guru sastera, dan tidak pula diterima oleh ahli akademik dan pengkritik sastera sendiri.

Apakah yang boleh kita belajar dari sini? Saya telah menyatakan dalam beberapa tulisan saya bahawa feudalisme akademik di Malaysia sudah diterima sebagai aliran arus perdana yang mesti dipertahankan dan terus diamalkan oleh ahli-ahli akademik kerana asasnya ialah teori Barat yang memang sudah established.  Tidak saja penulis novel Jeriji Kasih tidak rela novelnya dinilai berasaskan Persuratan Baru; malah para sasterawan negara sendiri pun tidak mahu, dan membantah keras, jika karya mereka dinilai dari perspektif Gagasan Persuratan Baru.  Satu-satunya organisasi yang boleh diharapkan ialah PENA, yang akan memulai satu projek memperkenalkan sastera kepada murid-murid sekolah dengan melawat sekolah-sekolah pilihan untuk menjinakkan mereka kepada sastera. Bolehkah kita mengharapkan PENA membawa kes novel Jeriji Kasih ini kepada para guru dan Kementerian Pelajaran? Tidak juga. PENA mempunyai agenda mereka sendiri yang tidak berkaitan dengan mutu karya yang dipakai di sekolah-sekolah, yang dipilih sendiri oleh Kementerian Pelajaran. Siapa PENA untuk mempersoalkan kualiti teks yang dipilih oleh Kementerian Pelajaran? Demikianlah realiti yang ada sekarang. Oleh itu cengkaman budaya pandirisme akan berterusan dan terus menjadi aliran perdana dalam pengajaran dan pendidikan sastera di Malaysia. Demikian juga kehadiran karya picisan yang tidak bermutu akan diteruskan dengan sokongan badan-badan penulis, para sasterawan dan ahli akademik serta pengkritik sastera. Masing-masing mempunyai kepentingan tersendiri yang perlu diteruskan dengan persetujuan Kementerian Pelajaran sendiri.  Oleh itu amat wajar mereka tidak bercakap tentang kepentingan sastera dan tentang kualiti karya yang dijadikan teks. Mereka tidak mempunyai maruah dan harga diri untuk melakukannya.

Mohd. Affandi Hassan,
23/11/2012.

No comments:

Post a Comment