Saturday, February 21, 2015

PANDIRISME DALAM KRITIKAN SASTERA MELAYUSalah satu aspek kecemerlangan dalam kritikan sastera di Malaysia ialah kukuhnya pengaruh pandirisme dalam menganalisis, menggunakan maklumat yang tidak relevan, dan membuat penilaian yang penuh sensasi.  Pengaruh pandirisme telah memberi kesan positif dari segi mempromosi karya para sasterawan, terutama sekali karya sasterawan negara. Keadaan ini dimungkinkan oleh sikap lunak dan menyerah para pembaca Malaysia, yang tidak bersedia untuk mempersoalkan penilaian yang dibuat berasaskan pandirisme itu. Lagi pula, pembaca sangat menghormati para penilai sebagai sekumpulan pakar sastera yang serba tahu dan amat jujur dalam membuat penilaian, sehingga tidak mungkin terjadi salah nilai atau salah sanjung terhadap seseorang yang diberi pujian tinggi.  Tetapi sebaik saja kita meneliti penilaian itu dengan kritis, berasaskan ukuran yang objektif dan jitu berdasarkan konsep ilmu yang benar, misalnya, maka akan muncul beberapa kontradiksi yang tidak disangka-sangka, yang membuktikan penilaian itu tidak tepat dengan nilai yang ada di dalam karya  itu sendiri.  Ketika menganalisis satu keputusan sayembara menulis novel anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka,  Prof. Ungku Maimunah Mohd. Tahir telah membuktikan betapa kriteria pemilihan yang ditetapkan tidak diikuti ketika membuat pilihan, oleh itu karya yang terpilih tidak memenuhi ukuran yang ditetapkan. Beliau memberi contoh yang menarik tentang pemilihan novel Azizi Haji Abdullah Harga Sebuah Maruah, yang tidak langsung memenuhi kriteria atau ukuran yang ditetapkan oleh penganjur sayembara. Analisis beliau terhadap novel Salam Maria, walaupun menimbulkan kemarahan penulisnya dan para penyokong beliau, namun telah berjaya menyerlahkan bagaimana semangat pandirisme itu mendasari penulisan karya ini dan penilaian terhadap novel ini dicacatkan dengan pretensi intelektual, yang hanya berada pada peringkat idle talk.  [Baca ulasan Prof. Ungku Maimunah dalam Gagasan Persuratan Baru, edisi ke-2,  2014, bab 9]. Saya sendiri telah membicarakan dengan kritis keputusan Hadiah Sako II dan pemilihan novel Azizi Haji Abdullah sebagai tidak tepat dan tidak berasaskan nilai yang konkrit. (Lihat Gagasan Persuratan Baru, edisi ke-2, hal. 219-220.)   

Satu kesan yang sangat negatif yang berpunca daripada penilaian berasaskan pandirisme ini ialah kemunculan karya-karya picisan yang diberi penilaian tinggi akibat pandirisme. Contoh paling terkenal dan paling baik ialah pendapat sarjana yang mengatakan novel lucah dan picisan TIVI oleh Shahnon Ahmad sebagai sebuah karya sufi! (Lihat Dewan Sastera,  September 2004, hal. 23-27).  Pandirisme memberi kesan negatif yang amat buruk dalam pendidikan sastera, apabila karya-karya mediocre dijadikan teks untuk dikaji dengan kaedah yang menjurus kepada pandirisme, tidak kritis dan tidak berteraskan kefahaman yang mencukupi dalam penggunaan teori atau pendekatan yang sesuai. Akibatnya ialah kita gagal melahirkan pelajar sastera yang pintar dan berupaya berfikir dengan kritis. Apabila pelajar seumpama ini kemudiannya mendapat gelar doktor, dan mula mengajar, mereka akan meneruskan pandirisme itu dengan lebih tekun, kerana mereka tidak mempunyai standard yang membolehkan mereka mengetahui mana yang bersifat pandirisme mana yang tidak. Dalam keadaan inilah kritikan sastera Melayu dan hasil kajian akademik hanya mengeluarkan bullshit dan idle talk saja. Sebagai contoh, kajian terhadap karya Anwar Ridhwan yang menggunakan pendekatan tertentu, penuh dengan pujian dan kenyataan yang tidak dianalisis dengan kritis. Sekali lagi, entri 24/10/2014 dengan tajuk “Keunggulan yang Cacat”  perlu dibaca dengan kritis untuk memahami kesimpulan ini.

Mengapa Pandirisme Menjadi Pilihan

Pandirisme berkembang subur dalam kegiatan akademik dan kreatif di Malaysia kerana pengaruh teori sastera Barat yang tidak mementingkan matlamat kreatif dan kritikan dalam konteks perkembangan budaya ilmu berasaskan epistemologi Islam yang jelas dan pasti. Sebaliknya, hasil sastera masih lagi dilihat daripada perspektif hiburan berasaskan budaya hawa nafsu (hedonisme) untuk memenuhi tuntutan perdagangan di satu pihak, dan tuntutan kepuasan individu penulis di pihak yang lain.  Kini diperkenalkan konsep industri kreatif yang seluruhnya hedonistik itu, dan para penulis digesa untuk menyokong dan menyuburkan industri kreatif itu dengan menghasilkan karya yang boleh dipasarkan di dalam dan di luar negara (dalam bentuk terjemahan).  Menurut logik golongan ini, tidak ada gunanya mencipta karya kreatif yang tidak boleh dijual dan yang membolehkan penciptanya mendapat faedah ekonomi yang setimpal.  Inilah pendekatan yang diambil oleh Sidang Kemuncak Penulis Malaysia 2014, yang diabadikan dalam buku mereka Sastera Teras Negara Bangsa.  Dengan tema persidangan itu “Strategi dan Pendekatan Baru dalam Pemerkasaan Sastera Malaysia,”  seluruh usaha diarahkan kepada sekularisasi sastera sepenuhnya untuk memastikan mendapat tempat dalam pasaran antara bangsa. Kecenderungan kepada apa yang dipanggil mereka “pengantarabangsaan” (buruk betul istilahnya!) sastera Melayu membuat mereka mengalih pandangan dan cita rasa mereka untuk memenuhi budaya hedonisme Barat, dengan gesaan kepada para penulis untuk menulis karya yang dapat dipasarkan di peringkat antara bangsa.  Semua perbincangan diarahkan kepada isu ini. Tidak sepatah pun ditimbulkan peranan ilmu dalam seni kreatif walaupun seluruh peserta Sidang Kemuncak ini beragama Islam. Di sana sini memang disebut perkataan Islam, Muslim, khalifah dan sebagainya, tetapi semuanya dalam konteks sekularisasi sastera. Apa yang disebut sebagai “pemerkasaan sastera” itu terarah sepenuhnya kepada keuntungan  perdagangan dalam dunia baru yang kini mempromosi industri kreatif.  Sebaik saja istilah industri itu dipakai, maka sastera sudah diiktiraf sebagai salah satu komoditi dalam ekonomi kapitalisme yang menjadikan kuasa ekonomi global sebagai alat kolonialisme intelektual.  Seorang penulis muda dalam kertasnya menampakkan sedikit kesedaran kepada pentingnya ilmu, tetapi masih teragak-agak untuk menjadikan ilmu sebagai teras dalam penulisan kreatif dan bidang akademik.  Walaupun  mereka bercakap tentang perubahan dan sebagainya, tetapi mereka masih berada dalam “paradigma lama” yang anti-ilmu, suatu sikap yang sangat pelik kerana selalu diucapkan sastera itu adalah juga ilmu. Kalau begitu, mengapa mesti anti-ilmu? Setelah berbelit-belit merayau ke sana ke mari untuk mencari cara memperkasakan sastera, mereka akhirnya sampai kepada sikap hamba untuk menyokong sepenuhnya Transformasi Ekonomi dan Politik yang dipromosikan oleh kerajaan sekarang (belum tentu, sebenarnya, masih lagi berada di taraf slogan saja) dengan harapan yang berlebihan sikap optimistiknya. Terdapat keangkuhan intelektual yang cukup jelas apabila golongan ini membisu dan membutakan mata akal mereka untuk tidak  melihat dengan kritis satu projek pembangunan persuratan Melayu Abad 21 ini, yang ditawarkan oleh gagasan Persuratan Baru. Dengan meremehkan usaha pembinaan tamadun ilmu menurut Islam ini, maka mereka yang riuh-rendah bercakap tentang “pemerkasaan sastera,”  padahal sebenarnya sedang berseronok dalam kegiatan yang bersifat bullshit dengan memperagakan dengan megah idle talk mereka sehingga sanggup memanjat bumbung kilang berkarat untuk bermimpi mencari  cadangan yang cetek dan amat jauh  ketinggalan zaman. What a humbug indeed!

Sidang Puncak ini lebih tepat jika diklasifikasikan sebagai pesta pandirisme yang hanya mencari kesempatan untuk mendapat faedah diri individu. Semua ini terserlah dalam rumusan yang mereka kemukakan kepada kerajaan.  Dengan rasa tamak yang tidak terbatas, mereka minta itu ini untuk memastikan mereka mendapat faedah peribadi, misalnya dengan pretensi kononnya kehadiran mereka dalam delegasi rasmi adalah perlu untuk mempromosi sastera Malaysia!  Cara berfikir mereka juga terlalu pekat dengan semangat dan kesan kolonialisme budaya yang ingin menyekat “kebebasan memilih” dengan mencadangkan apa yang mereka namakan Dasar Kesusasteraan Negara.  Apakah yang mendorong mereka mengusahakan sebuah dasar untuk mengikat kebebasan berkarya? Yang kita perlukan bukan “dasar kebangsaan” yang gila-gilaan, yang didorong oleh rasa tamak dan kepentingan diri yang berlebihan. (Mereka menegaskan, sebagai syarat, jawatankuasa penggubal mestilah terdiri daripada sasterawan negara dan ahli akademik dalam kelompok Mutual Admiration Club, termasuk wakil dari persatuan penulis dan lain-lain).  Tujuan menubuhkan  Majlis Sastera, Bahasa, dan Kesenian Malaysia ialah untuk membina falsafah, hala tuju penciptaan karya dan promosi karya untuk dilaksanakan dalam  Dasar Kesusasteraan Negara. Motifnya ialah mereka akan mendapat faedah dari segi kewangan, dana untuk kepentingan puak sendiri, penghormatan, dan yang seumpama itu bila berada dalam kandang birokrasi.  Sepatutnya mereka mempermudahkan perkembangan ilmu yang benar dengan mengadakan perbincangan berterusan dalam seminar dan kolokium, kerana yang kita perlukan ialah sedikit penglibatan aktif dalam mewujudkan tamadun ilmu berasaskan konsep ilmu yang benar. Hanya di sini saja kita mempunyai harapan dan kemungkinan meningkatkan kualiti kreatif dan akademik kita, dan dapat melepaskan diri daripada kincir intelektual yang berpusing-pusing di telaga keruh teori sastera Barat. Kerana telah ditutup mata hatinya begitu lama, seperti keldai ditutup matanya dikincir air, maka nampaknya amat sukar bagi golongan pendukung pandirisme ini untuk berubah. Mereka sering bercakap tentang perubahan itu untuk orang lain.

Faktor yang Menjadikan Pandirisme Sebagai Arus Perdana

Dengan wujudnya sasterawan negara, maka terjadilah perkumpulan yang dikenali sebagai Mutual Admiration Club di kalangan para sasterawan. Sarjana, pengkritik dan sasterawan sendiri menerima para sasterawan negara sebagai tokoh sastera yang tidak boleh dipertikaikan, maka dengan itu terjadilah pemitosan secara besar-besaran terhada para sasterawan negara ini. Alat yang mereka gunakan ialah teori sastera Barat, yang mereka jadikan ukuran untuk mengangkat para sasterawan negara ini. Maka dengan itu kita lihat bermacam-macam teori Barat diperkenalkan dalam seminar khusus untuk membicarakan “pemikiran” para sasterawan negara ini. Teori-teori itu diperagakan begitu sahaja, tanpa sebarang analisis yang boleh meyakinkan atau yang cocok dengan kualiti karya yang dibicarakan. Sebagai contoh, apabila teori semiotik dicuba untuk menganalisis sajak-sajak Muhammad Haji Salleh, sarjana yang mengemukakan teori itu buntu kerana tidak dapat menentukan dengan tepat makna dan nilai karya itu. (Lihat kertas kerja Prof. Madya Arbak Othman).  Adakah teori semiotik tidak sesuai, atau sajak-sajak yang dinilai berasaskan teori itu gagal menonjolkan mutu kreatifnya?  Mungkin juga kedua-duannya, yakni sajak-sajak itu memang tidak bermutu dan penggunaan teori itu sendiri hanya pada peringkat recipe knowledge saja.  Bila kesimpulan yang tidak tepat ini dapat kepada pelajar atau pembaca yang tidak tahu menahu tentang semiotik, maka terjadilah perlumbaan untuk memuji sasterawan berkenaan sehinnga kemudiannya menjadi kebiasaan, oleh itu segala kesilapan dan penilaian yang picisan akan diterima sebagai bertaraf ilmiah dan mempunyai nilai akademik yang tinggi. Inilah cerita sebenarnya, yang meletakkan pandirisme sebagai hujah dalam membuat penilaian terhadap karya para sasterawan negara ini.

Dengan meningkatnya pengaruh pandirisme dalam arus perdana  kesusasteraan Melayu, maka kita dapati semakin jelas sikap anti-ilmu dan anti-Islam dalam kegiatan kesusasteraan Melayu. Semua ini timbul dari sejenis ketakutan tidak berasas bahawa jika gerakan memartabatkan peranan ilmu yang benar seperti yang difahami dalam Islam mendapat sokongan, maka para sasterawan negara dan sarjana yang menyokong mereka akan menghadapi masalah kredibiliti mereka dalam mempertahankan kedudukan mereka dalam arus perdana yang diasaskan pada falsafah pandirisme itu. Kita lihat ketakutan ini menyerlah sangat jelas dalam kertas kerja yang dibentangkan dalam Sidang Kemuncak Penulis Malaysia, yang sekali sekala menyebut peranan Islam secara kabur dan amat mengelirukan, seperti yang ditunjukkan oleh Anwar Ridhwan dalam kertasnya, dan perihal Prof. Emeritus Dr. Muhammad Haji Salleh mempromosikan Salman Rushdie untuk dijadikan ikutan.  Kertas kerja Dr. Mohamad Salleh Rahamad tentang peranan hegemoni bertujuan untuk mengekalkan pandirisme dalam kesusasteraan Melayu. Beliau pernah memberi penegasan yang menyatakan bahawa walaupun gagasan Persuratan Baru “mungkin” mendapat perhatian beberapa orang sasterawan dan sarjana, secara umumnya asas-asas pandirisme yang dikritik oleh golongan taasub (istilah beliau) ini masih terus dijadikan arus perdana ialah kesusasteraan dalam konteks penerapan nilai-nilai Barat dan teori sastera Barat. Dalam tulisannya, Dr. Saleeh Rahamad menafikan peranan wahyu dalam pembangunan tamadun, tetapi menerima peranan sastera melalui ucapannya yang pelik dan tidak berasas, “Keberdayaan kesusasteraan sebagai tenaga hegemoni berkait erat dengan sifatnya yang diskursif. Bahasa sebagai alat penjanaan idea dalam karya sastera tidak bersifat neutral, sebaliknya mempunyai upaya dan ideologi tertentu. Atau dalam erti kata lain, karya sastera adalah wacana, discourse, yang memiliki ideologi tersirat.   … Karya tersebut membawa ideologi, memiliki kuasa yang menentukan apa-apa yang boleh dimasukkan untuk tatapan khalayaknya. Dengan hal yang demikian, setiap perkara dalam karya itu disisipi unsur hegemoni untuk menundukkan masyarakat agar mereka mematuhinya secara sah. Di sinilah berperanannya ideologi dalam karya sastera.” (hal. 21-22).  Inilah mimpi kaum Marxist di Eropah, yang hanya berada dalam teori hegemoni Gramsci.  Adakah idea ini menjadi pegangan para sasterawan dan sarjana Malaysia? Kalau kita boleh percaya kesungguhan Dr. Saleeh Rahamad itu satu gambaran benar tentang sikap sarjana dan sasterawan Malaysia, maka benarlah andaian saya selama ini bahawa mereka memperjuangkan sekularisasi sastera dan menjadikan Sidang Kemuncak Penulis Malaysia untuk mencapai maksud mereka.  Tetapi faham ini sebenarnya karut, bullshit saja, kerana sejarah Eropah dan sejarah di tempat-tempat lain juga memberitahu kita bahawa yang dimaksudkan dengan hegemoni itu tidak pernah dalam konteks kebudayaan, sebaliknya ditegakkan dengan kuasa tentera atau perundangan yang keras. Kebenaran andaian ini cukup jelas terlihat dalam kertas kerja yang dibentangkan dalam Sidang Kemuncak ini, yang menerima hegemoni Barisan Nasional sebagai satu-satunya cara untuk memajukan negara Malaysia. Sasterawan negara Baha Zain menulis satu kertas khusus untuk mewakili Sidang ini bahawa yang diperlukan sekarang ialah sokongan tidak berbelah bahagi para penulis, sasterawan, sarjana dan ilmuwan untuk mencapai cita-cita Barisan Nasional melalui apa yang mereka sebut “Transformasi Negara/Nasional…”  Inilah kali pertama, dalam pengalaman saya berkecimpung dalam kegiatan kesusasteraan, saya melihat para sasterawan dan segala yang menjadi pengikut mereka memberi kepercayaan penuh kepada cita-cita politik BN dengan harapan mereka juga dapat tumpang semangkuk. Bolehkah saya bertanya: Adakah mereka masih bermoral? Jawapan yang akan saya terima cukup senang: sikap negatif Mohd. Affandi Hassan masih tidak berubah, dengan melihat semua usaha orang lain adalah sia-sia kerana beliau tidak bersetuju.  Really, this is humbug of the first order!

Para sarjana, pengkritik sastera dan para sasterawan, jika mereka betul-betul percaya sastera yang mereka anuti itu adalah wacana bersifat ilmu, dengan kefahaman bahawa tidak mungkin muncul wacana dalam paksaan hegemoni, tetapi mesti terbuka untuk didebatkan, seperti yang diajar dan dipraktikkan di kalangan ulama Islam, maka mereka tidaklah akan berada dalam ketakutan akan kehilangan pengaruh dan faedah kebendaan lainnya, terutama dari segi wang dan penghormatan, dengan menolak peranan ilmu yang benar dalam pembangunan tamadun ilmu.  Mereka tidak boleh lagi berdolak-dalik untuk melancarkan penafian kerana semua tulisan yang mereka bentang dalam Sidang Kemuncak Penulis Malaysia itu hostile (saya sengaja guna perkataan Inggeris kerana saya seorang pengamal teknik stylization of ideas) kepada wacana ilmu dalam konteks ilmu yang benar. Mereka hanya mempromosikan idea wacana yang totok sekular, untuk dikunyah dan ditelan oleh masyarakat yang mereka tahu masih berpegang kepada ajaran wahyu. Sebenarnya apakah yang diingini oleh golongan ini?

Kesimpulan Tegas

Pandirisme yang menjadi arus perdana dalam kehidupan rakyat Malaysia sekarang, bukan hanya dalam kesusasteraan, perlu ditangani dengan cermat dan dengan penuh sabar, dengan penuh pengertian. Kekeliruan masyarakat dan para pemimpin tentang nilai-nilai murni yang sering mereka sebut-sebut, tidak menjadi pakaian basahan mereka dalam kehidupan seharian, hanya untuk disebut sebagai slogan sahaja. Ini jelas dalam cara kita melaksanakan undang-undang, yang sentiasa menjadi tanda-tanya semua anggota masyarakat, adakah kita telah melaksanakan keadilan seperti yang dituntut dalam Islam, sesuai dengan kedudukan negara ini yang sering disebut sebagai sebuah negara Islam, walaupun undang-undang Islam tidak diterima dalam Perlembagaan yang menegaskan apa-apa juga undang yang dipakai di Malaysia mestilah serasi dengan kehendak Perlembagaan, walaupun bertentangan dengan hukum Islam dan nilai-nilai Islam. Inilah maksud hegemoni yang sebenarnya, seperti yang dipelopori dan difahamkan dalam konteks politik sekular.  Kes Altantuya dan kes Anwar Ibrahim hanya tahi gigi dalam sistem undang-undang kita, tidak menjadi halangan untuk diteruskan dalam keadaan yang ada walaupun semakin ramai yang menjerit mahukan keadilan. Hujah yang digunakan cukup senang: semua undang-undang yang dipakai di negara ini diluluskan oleh Parlimen, dengan persetujuan majoriti Ahli Parlimen, yang mewakili rakyat yang memang meletakkan mereka di Dewan Rakyat untuk menguruskan segala urusan dunia mereka. Khusus dalam kes Anwar Ibrahim, selain kita lihat betapa gigihnya kerajaan berusaha untuk memastikan dia dipenjarakan, satu perkembangan baru telah muncul dalam kehidupan Malaysia. Peguam yang membela kerajaan yang diupah dengan bayaran mahal, muncul di dalam forum yang dianjurkan oleh UMNO untuk mendedahkan segala kejahatan Anwar Ibrahim yang dilindungi Mahkamah selama ini. Adakah ini satu ajaran moral yang baru? Bagi saya yang tidak tahu undang-undang, pendedahan tentang kejahatan beliau yang sudah pun dihukum dengan sempurna adalah pembelaan yang terbaik yang diberikan kepada beliau. Kalau kita masih yakin kepada ajaran Islam, sesiapa juga yang mendedahkan kejahatan orang lain dengan sengaja adalah memfitnahkannya, dan dari segi hukum dia telah melakukan jenayah yang berat dari segi etika Islam. Semua kejahatannya dan kejahatan yang orang yang dituduhnya, akan kembali kepadanya dan kebaikannya, kalau ada, akan kembali kepada Anwar Ibrahim. Tidakkah ini satu cara pelaburan saham yang baik? Tetapi dalam era pascamoden ini orang Islam sendiri pun sudah tidak percaya lagi kepada prinsip ini.

Satu ketika dulu, dalam tahun 1980-an, dalam satu seminar di Dewan Bahasa dan Pustaka membicarakan tentang rasuah, Prof. Syed Hussein al-Attas berkata (lebih kurang, dari ingatan, ambil maknanya saja), “Apabila masyarakat tidak jijik lagi pada kejahatan, sudah menerima korupsi sebagai cara hidup,  dan menerima kezaliman sebagai asas hukum, maka bolehkah kita berkata masyarakat kita masih bermoral?” (Orang yang tahu dan punya dokumen, harap buat pembetulan. Jangan biarkan kesilapan saya berterusan.)

Pada umumnya pandirisme boleh saja digunakan untuk melakukan segala jenis kezaliman dalam masyarakat, seperti mempromosi korupsi dengan menggunakan slogan tertentu untuk memberi harapan palsu kepada masyarakat; di samping itu pandirisme juga boleh menjadi benteng dalam menyuburkan bullshit dalam budaya Malaysia dengan memberinya wajah intelektual dalam bentuk karya sastera picisan yang diberi kedudukan tinggi melalui peraduan atau pemilihan hadiah, dan yang picisan ini akan dijadikan teks di sekolah-sekolah. Baru-baru ini kita diberitahu novel picisan yang menghina kemanusiaan dan yang memberi markah tinggi kepada kejahatan, berjudul Naratif Ogonshoto, telah diberi tempat selesa sebagai sebuah teks untuk dikunyah para pelajar yang melalui novel ini akan melihat bagaimana kejahatan akan membuahkan hasil jika diusahakan bersungguh-sungguh. Tidaklah aneh sekiranya pandirisme mendapat hegemoninya yang tersendiri jika itulah yang diingini oleh sarjana, sasterawan dan pengkritik sastera. Inilah kejayaan Sidang Kemuncak Penulis Malaysia 2014. Tentulah para sastrerawan negara, sasterawan lain-lain, sarjana dan pengkritik sastera berasa bangga kerana kini mereka dilindungi oleh pandirisme yang sentiasa memberi mereka peluang dan sokongan untuk meneruskan budaya pandirisme ini dalam arus perdana.

Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya, 20 Februari 2015.