Wednesday, August 31, 2016

MANA SIKANA: PENGLIPUR LARA KRITIKAN SASTERA, TUKANG KARUT SASTERA MELAYU (Satu Pembicaraan Iseng-iseng Tentang Buku Penulisan Akademik Sastera)

Mengapa sastera Melayu perlukan seorang tokoh handalan seperti Mana Sikana ini?  Beliau seorang yang amat rajin menulis, untuk melengkapkan gerakan pandirisme yang dipelopori oleh para sarjana ciritan yang menghuni Mutual Admiration Club sastera Melayu. Mana Sikana adalah seorang sarjana yang memilih untuk menjadi seorang penglipur lara dalam kritikan sastera,  seorang tokoh besar yang amat tabah dan teliti mengitar semula karya lama beliau untuk dijadikan buku “baru”, mengulang dengan rakus segala tulisan lama yang sudah tersiar atau yang sudah dibukukan.  Inilah style akademik sarjana besar kitar semula ini. Buku terbitan DBP 2015 ini perlu dibaca bersama dua buah buku Mana Sikana yang diterbitkan oleh ITBM, sebuah tentang keunggulan sasterawan negara, sebuah lagi tentang pandirisme dalam bentuk pascamodenisme dalam kritikan sastera Melayu. Ketiga-tiganya adalah sebuah buku yang dicerai-cerai untuk melengkapkan kesarjanaan pinggiran tokoh besar ini.  Beliau telah memberi digniti yang tinggi kepada istilah “tukang karut” dalam Dikir Barat dengan menjadikan diri beliau sendiri seorang “tukang karut” sastera Melayu yang walaupun kualiti kritikannya jauh lebih rendah daripada “tukang karut” Dikir Barat yang amat tajam dan pedas sindirannya itu,  namun dengan usaha beliau membawa pengaruh tukang karut dalam kesarjanaan Melayu, beliau telah berjaya menjadikan dunia akademik satu kegiatan popular yang amat diminati oleh para sasterawan dan pensyarah universiti yang mengajar sastera. 

Menjadi penglipur lara di Malaysia adalah satu penghormatan yang amat tinggi.  Profesor Muhammad Haji Salleh dalam syarahan perdananya meletakkan Awang Batil Pak Mahmud Perlis sebagai ikon beliau, oleh itu tidaklah hairan jika dalam ucaputamanya kepada seminar “pemikiran” Anwar Ridhwan, dia memuji Anwar  Ridhwan kerana telah menjadi penglipur lara paling berjaya sehingga membawa cerita-cerita penglipur lara ke seantero dunia dan karya itu pula telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa besar dunia. Hebat jadi penglipur lara di Malaysia. Dalam kertas yang ditulis di atas bumbung kilang berkarat,  Profesor Muhammad Haji Salleh memberitahu sasterawan Malaysia betapa hebatnya menjadi penglipur lara. Kata beliau: “Banyak yang baik tersimpan dalam sastera lisan dan bertulis.. Sekiranya kita mengenal karya-karya ini kita mungkin bereskperimen dengan pantun, syair, gurindam, hikayat dan cerita lisan... Apabila Salman Rushdie atau Orhan Pamuk membuatnya, hasilnya cukup menarik dan bergemerlapan.” (hal. 244).  Seterusnya kata dia lagi: “Pilihlah daripada genius dunia ...  daripada Tagore dan Rushdie dan Arvind Adiga ...” (hal. 244). Mengapa Rushdie begitu istimewa kepada Profesor Muhammad Haji Salleh? Tidak mungkin kerana dia menghina Nabi SAW dan keluarga baginda dalam The Satanic Verses.  Mungkin juga novel itu adalah penjelmaan daripada cerita lisan atau hikayat. Manalah kita tahu, kalau beliau tidak mahu beritahu.  Ini pun sejenis sarjana penglipur lara juga, kerana baginya semua cerita/naratif adalah sama nilainya, tidak ada yang benar malah yang tidak benar itulah yang benar, yang indah. Inilah pandangan ahli sastera zaman romantisisme dalam teori sastera Barat. Hal ini diceritakan dengan meyakinkan oleh T. S.  Eliot dalam sebuah karangannya, “The Modern Mind”, dalam bukunya The Use of Poetry and the Use Of Criticism (Faber Editions). Rujukan lebih jelas dan mudah terdapat dalam Alvin Kernan,  The Death of Literature  (Yale University Press 1990), Introduction dan bab 1.  Perlu baca untuk mengetahui betapa rumitnya persoalan yang mudah jika dibahaskan daripada perspektif keterbatasan akal yang tidak percaya kepada konsep ilmu yang benar, oleh itu mereka meraba-raba seolah-olah mencari kebenaran, padahal mereka tidak percaya kepada kebenaran. Inilah juga masalah yang kita hadapi dalam kritikan sastera kita sendiri. Lihat misalnya nasihat Profesor Muhammad Haji Salleh, “Criticism with kindness  ialah suatu prinsip yang dapat diikuti” (hal 246.)  Adakah beliau ikuti nasihat beliau sendiri? Tidak. Beliau mengkritik apa yang disebutnya  “orang gasang yang tidak berbudi sastera, yang menulis dengan kata-kata racun dan kebencian, tanpa etika dan maruah diri atau hormat terhadap penulis lain.” (hal. 246).  Tetapi beliau tidak perlu ikut nasihatnya sendiri, kerana itu  beliau mengatakan, seperti yang dilaporkan oleh Dr. Fatimah Busu dalam bukunya, orang yang dikatakannya orang gasang yang tidak berbudi sastera itu adalah “anjing kurap” yang tidak boleh ditendang kerana kurapnya akan berjangkit kepada yang menendangnya. Itulah jenis “criticism with kindness” yang dimaksudkan oleh Profesor Muhammad Haji Salleh. Dalam tahun 1984 beliau pernah menasihatkan para pengkritik sastera supaya mula menulis kritikan mereka dengan “langkah kaedah”. Itu pun beliau tidak ikut, seperti yang boleh kita lihat dalam kertas kerjanya itu.  Dengan sikap ini, beliau menerima  Salman Rushdie sebagai contoh genius yang tahu menggunakan penglipur lara (mitos?) untuk dijadikan novel yang “bergemerlapan”, dengan melupakan bahawa yang gemerlapan itu termasuk juga The Satanic Verses yang mengutuk Nabi SAW yang menjadi contoh kehidupannya sebagai seorang Muslim. Masalah begini tidak ada dalam kutipan yang saya berikan di atas. Mana Sikana pun menghadapi keadaan yang sama, memberi nasihat kepada orang lain supaya unggul dalam tulisan mereka, tetapi tidak mengapa tidak unggul dalam tulisan beliau sendiri. Apakah yang unggul dalam tulisan Mana Sikana? Kita perlu bincang persoalan ini dalam konteks nasihatnya supaya para sasterawan “melanggar” praktik lama untuk digantikan dengan yang baru, yang unggul.  Dalam tulisan Profesor Muhammad Haji Salleh dan Mana Sikana kita mendapat bagaimana aspek ‘iwajan yang dikutuk al-Quran dijadikan amalan yang membanggakan dan gemerlapan dengan pencapaian seorang genius. Untuk memahami konsep ‘iwajan, baca tafsirannya dalam Tafsir al-Misbah, Surah al-Kahfi.

Oleh itu jika sekarang Mana Sikana diangkat menjadi pengkritik penglipur lara teragung di Malaysia, maka itu satu penghormatan yang amat tinggi, yang seharusnya dihargai dengan bangga. Cuma di sini perlu diingat satu perkara yang tidak boleh diabaikan: karya akademik anda hendaknya tidak berada di peringkat penglipur lara paling rendah, hingga menjadi sampah akademik kerana tidak memberi perhatian kepada kualiti pemikiran anda dan pembacaan anda. Menjadi pengkritik penglipur lara itu bagus, tetapi tidaklah sampai meletakkan diri anda setaraf dengan Awang Batil. Anda lebih tinggi darjatnya daripada Awang Batil yang kerjanya hanya melalut siang malam. Ahli akademik tidak begitu.  Walaupun kita tidak bersetuju dengan pandangan yang dirujuk itu, sekurang-kurangnya kita tahu apakah masalah yang mereka hadapi. Apakah masalah pengkritik penglipur lara ini? Kedudukannya sebagai pengkritik penglipur lara tidak memungkinkan beliau cemerlang dalam kerja akademiknya. Kita lihat beberapa contoh.

Dalam buku Penulisan Akademik Sastera, antara isi buku yang menjadi kebanggaan Mana Sikana ialah perbincangannya tentang teori sastera moden dan teori tempatan.  Dalam perbincangannya tentang teori sastera Barat, Mana Sikana berpusing-pusing ke sana ke mari seperti kucing mengejar tikus, tetapi tidak dapat menangkapnya. Tidak satu pun perbincangannya tentang teori sastera Barat boleh dipakai kerana huraian yang tidak kritis itu tidak menampakkan betapa kelirunya teori itu jika dinilai daripada perspektif ilmu dalam Islam. Mengapa Mana Sikana, yang menulis “teori”nya sendiri yang diberi judul Ta’abudiyyah itu tidak berdaya menilai teori sastera Barat yang penuh dengan perspektif ‘iwajan itu?  Apa gunanya “teori” (yang bukan teori sebenarnya) beliau yang begitu hebat judulnya itu jika tidak berguna samasekali untuk menghadapi cabaran kepalsuan teori sastera Barat? Inilah sifat pengkritik penglipur lara yang hanya tahu bercerita (dalam hal ini bercerita tentang teori sastera Barat) tetapi tidak dapat memahami dengan mendalam makna dan maksud cerita itu. Kritikan cerita yang menjadi pegangan para sarjana ciritan dan sasterawan picisan ini membuat mereka terus sesat meraba-raba dalam lingkaran ‘iwajan  yang dikutuk oleh al-Quran, yang menjadi pegangan para sarjana ciritan dan sasterawan picisan ini. Saya maksudkan, mereka masih berpegang kepada al-Quran sebagai orang Islam, menurut dakwaan mereka sendiri, yang kadang-kadang dijeritkan dengan lantang dan marah walaupun tiada siapa pun menuduh mereka  buta al-Quran. Mereka hanya tidak mahu menggunakan konsep ilmu yang diajarkan oleh al-Quran, kitab yang menjadi sumber ilmu dalam semua bidang kehidupan manusia itu. Dilihat dari perpektif ini, apakah tujuan Mana Sikana “mencipta” (?) teori sastera Islamnya itu jika teori itu sendiri yang memisahkan beliau dari berpegang kepada konsep ilmu dalam Islam?  Kita boleh faham jika Profesor Muhammad Haji Salleh tidak mahu menerima konsep ilmu dalam Islam, kerana beliau lebih yakin kepada “ilmu” penglipur lara seperti yang diajarkan oleh Awang Batil (ini disebutnya sendiri dalam syarahan perdananya 1989).  Perbincangan tentang teori sastera Barat akan terus kusut dan membingungkan sarjana Melayu jika mereka tidak mahu menerima kerangka yang diberikan sendiri oleh para sarjana Barat bahawa teori sastera mereka perlu difahamai dalam konteks Romanticism, new criticism dan hermeneutik (reception theory). Yakni, memberi tumpuan kepada pengarang, kepada karya yang autonomous, dan kepada pembaca menentukan makna sesebuah karya mengikut pengalaman intelektual mereka. Dalam huraiannya yang kusut dan berbelit-belit itu, Mana Sikana jelas sekali tidak menerima kerangka analisis yang diberikan sendiri oleh sarjana Barat yang membicarakan teori sastera mereka sendiri. Perkaranya cukup mudah, tetapi menjadi sulit dan kacau kerana anda tidak memahaminya. Itulah kesan paling buruk yang diberikan oleh pengkritik penglipur lara ini, mengelirukan dirinya sendiri, pembacanya, dan para pelajar yang ingin belajar serba sedikit tentang teori sastera Barat.  Kalau perkara semudah ini anda tidak tahu, atau tidak faham, atau berasa sukar hendak faham, maka bagaimana anda boleh dengan begitu yakin, seperti Mana Sikana ini, untuk mengajar orang lain menulis karya akademik yang berkualiti? You must be joking, my friend!

Buku Penulisan Akademik Sastera adalah sebuah buku panduan yang tidak memberi apa-apa panduan akademik yang diperlukan untuk menjadi seorang ahli akademik yang berwibawa. Sesuai dengan kedudukannya sebagai sebuah buku popular dengan pretensi akademik yang dibuat-buat, buku ini tidak memberikan apa-apa panduan yang boleh membantu seorang pelajar sastera memahami bidang kritikan sastera moden. Kelemahan paling besar ialah sikap anti-ilmunya, yang juga bersifat anti-akademik.  Jika anda membaca buku-buku akademik tentang kritikan yang terkenal dalam kritikan sastera Barat, umpamanya tulisan-tulisan T. S. Eliot yang tajam dan kritis itu (baca misalnya kritikannya terhadap drama Hamlet) yang mengemukakan istilah-istilah penting dalam kritikan, yang hingga kini masih diperdebatkan, maka buku Mana Sikana ini samalah kedudukannya dengan novel Sampah karya Shahnon Ahmad yang diulas oleh Mana Sikana dalam bukunya ini (sebuah tulisan recycle beliau). Contoh lain yang anda perlu teliti ialah beberapa buah hasil kritikan sastera Barat yang ditulis oleh antara lain John M. Ellis, Against Deconstruction;  Michael Fischer,  Does Deconstruction Make Any Difference?  Poststructuralism and the Defence of Poetry in Moden Criticism;  Stephen R. C. Hicks,  Explaining Postmodernism: Skepticism and Socialism from Rousseau to Foucault;  Alvin Kernan,  The Death of Literature.  Tentu saja anda perlu telaah buku yang penting ini: Frank Lentricchia,  After the New Criticism.  Buku R. C. Hicks adalah penting dikunyah dengan rakus oleh sesiapa juga yang berlagak dengan faham  pascamodernisme ini.  Penjelasannya mudah difaham oleh pembaca yang tidak menguasai high English sekalipun.  Buku Lentricchia memerlukan penguasaan bahasa Inggeris tinggi, yang boleh difahami oleh Profesor Muhammad Haji Salleh, tetapi akan menyusahkan Mana  Sikana yang penguasaan bahasa Inggerisnya amat terbatas.  Akhirnya saya ulang lagi supaya anda membaca dengan tekun buku  Matthew L. N. Wilkinson, A Fresh Look at Islam in a Multi-Faith World: A philosophy for success through education. Buku ini memerlukan penguasaan bahasa Inggeris tinggi, yang mungkin amat terbatas meskipun di kalangan para profesor sekalipun.  British Council Kuala Lumpur ada memberi kursus bahasa Inggeris tinggi kepada sesiapa yang berminat. Kerajaan telah gagal mengajar bahasa Inggeris dengan baik; dan lebih besar lagi kegagalan mereka dalam pengajaran bahasa Melayu. Sebab itulah sukar sekali kita hendak membaca tulisan yang bermutu dalam sastera. Yang banyak kita dapat ialah jenis Mana Sikana, yang tentu saja tidak terkecuali di kalangan sasterawan negara sendiri. Para sarjana mesti kemaskan bahasa Inggeris mereka.

Barangkali kecelakaan paling besar dalam sastera Melayu yang diteruskan dengan bangga oleh terutamanya kumpulan Mutual Admiration Club, ialah perasaan hasad dan anti-ilmu. Dalam syarahan di UKM 2004 (ATMA) saya kemukakan perkara ini dan memperkenalkan konsep pandirisme. Ternyata apa yang saya bincangkan itu adalah penyakit akademik yang parah, yang telah membunuh kemampuan berfikir di kalangan para pelajar sastera. Walaupun ramai yang lulus dalam bidang ini, namun kita sukar hendak mendapat sarjana baru yang betul-betul boleh bermain dengan idea dan dapat pula menulis dengan jelas dan padat. Yang kita dapat ialah type Mana Sikana dan Profesor Muhammad Haji Salleh yang masih terikat kepada kritikan cerita dan amat jelas sikap anti-ilmunya. Kedua-dua sarjana agung Malaysia ini telah gagal seluruhnya untuk melahirkan generasi celik sastera yang kritis dan kreatif, yang tahu membaca dengan betul dan dapat menilai dengan objektif.  Walaupun mereka bercakap tentang perubahan, pelanggaran dan sebagainya yang kedengaran amat muluk, tetapi ternyata hanya sejenis mempelam besar yang masam dan tawar isinya. Mereka bercakap tentang kesopanan akademik, tetapi mereka tidak menunjukkan kesopanan akademik itu dengan memberi perhatian, walaupun dengan sikap benci dan angkuh, kepada misalnya Gagasan Persuratan Baru, yang boleh digunakan dengan berkesan untuk mengajar pelajar sastera berfikir dengan kritis dan kreatif. Paling memalukan apabila mereka dan kumpulan mereka menyekat kemaraan PB ke universiti kerana kata mereka tidak diperlukan dan tidak boleh memberi apa-apa sumbangan dari segi ilmiah. Mereka sajalah yang boleh memberikannya, walaupun pengetahuan mereka bersifat pinggiran dan cetek meraba-raba. Kerana kepanasan di bumi, ada di antara mereka yang memanjat bumbung kilang berkarat untuk mencari ilham dengan bermimpi di atas bumbung itu. Hasilnya ialah kertas kerja Profesor Muhammad Haji Salleh untuk SKPM 2014 yang memuji Salman Rushdie itu. 

Sastera Melayu kerugian besar jika terdapat sarjana sastera dan pensyarah universiti belum pernah dengar PB; atau jika sudah dengar dan sudah tahu sedikit sebanyak, mereka bersikap negatif tidak mahu mengenal PB lebih dekat. Sekurang-kurangnya mereka perlu hormat pandangan bernas Profesor Muhammad Haji Salleh yang memberi kita semua satu petua, atau satu prinsip  bagaimana menulis kritikan sastera, dengan menegaskan betapa perlunya setiap sarjana dan pengkritik sastera menggunakan teknik “criticism with kindness”.  Dalam hal ini, tentu tidak ada yang tidak bersetuju dengan beliau. Tetapi yang menjadi masalah besar kepada sarjana ulung ini ialah sikap negatif beliau terhadap anjuran beliau sendiri. Beliau sendiri tidak mahu ikut, kerana tidak menguntungkan beliau. Jika beliau ikut nasihat beliau sendiri, tentulah dia akan approach PB dengan penuh belas ihsan, membelai PB dengan kasih mesra, dan cuba memahami PB dengan ikhlas, lalu bercakap dan menulis tentangnya sesuai dengan sikapnya yang menganjurkan “pengkritik gasang: menggunakan pendekatan “criticism with kindness”.  Tetapi ini tidak terjadi; sebaliknya beliau memaki hamun PB sebagai hanya salakan “anjing kurap”, dengan sokongan padu daripada Dr. Fatimah Busu yang menulis novel-novel berunsur Islam yang mementingkan sex (baca tesis Dr. Norhayati Ab. Rahman, Puitika Sastera Wanita ... mengenai feminisme.)  Mana Sikana sebagai seorang pengikut setia Profesor Muhammad Haji Salleh juga tidak peduli nasihat ikhlas profesor supaya semua pengkritik menggunakan approach yang disenangi beliau, walaupun tidak beliau gunakan dalam tulisan kritikan beliau sendiri.

Satu-satunya “pemikiran” original Mana Sikana ialah sejumlah petua dalam kritikan yang diberi nama “teksdealisme”, tentang bagaimana menulis teks yang unggul. Masalah beliau paling besar ialah beliau sendiri tidak tahu menggunakan petuanya itu. Tulisannya sendiri tidak menampakkan kecanggihnan berfikir dan memahami pemikiran orang lain. Terdapat kecenderuga yang aneh apabila beliau sendiri tidak memahami “teksdealisme” yang dikasihinya itu. Beliau tidak mendapat faedah daripadanya. Yang didapatnya hanya sejumlah istilah daripada Harold Bloom yang beliau cedok tanpa memahaminya. Dengan istilah itulah beliau berlagak pandai kononnya “teksdealisme” adalah ciptaan beliau yang paling unggul dalam kritikan penglipur lara Melayu. Beliau mahu letak ke mana pula “teori” beliau yang paling besar dan paling canggih yang beliau beri nama yang menakutkan itu, Ta’abudiyyah. Cantik nama itu, tetapi tidak dapat digunakan kerana bertentangan dengan Teksdealisme. Mana satu pilihan beliau? Lagak sebagai penjual sayur pasar tani yang membawa produk baru ini tidak menguntungkan beliau, malah lebih mengusutkan lagi pembaca beliau yang cetek meraba-raba. Jika demikian, petua yang mana satu yang harus dipilih oleh sesiapa juga yang mahukan teks unggul untuk dirinya? Ta’abudiyyah nampaknya percayakan Tuhan; manakala Teksdealisme menolak Tuhan dan sangat terpengaruh dengan gerakan mulhid pascamodernisme, yang secara total menolak adanya kebenaran. Kata pengkritik pascamodernisme, dengan menolak kebenaran, maka puak pascamodernisme mengisytiharkan merekalah yang benar. Kalau bukan demikian, tentu mereka berbohong? Aporia lagi. Gila betul dunia dekonstruksi dan pascamodernisme ini, yang amat digilai Mana Sikana, yang memuji sastera Islam Shahnon Ahmad serasi dengan konsep pascamodernisme (rujuk bukunya, Saterawan Negara di Takhta Keunggulan, hal. 38-39.  Sekadar imbasan, disalin kesimpulan Mana Sikana ini: “... sastera Islam Shahnon Ahmad sempurna dari segi teoretisnya dan selari dengan suasana masyarakat pascamoden dan hipermoden”) . Kalau begitu betul juga pendapat Derrida setiap teks penuh dengan aporia, kontradiksi atas kontradiksi, dengan itu tidak mungkin dapat ditafsirkan kerana setiap tafsiran adalah pembohongan kepada maksud sebenar teks yang tidak mungkin difahami. Derrida marah sungguh pada seorang sarjana Amerika yang menurutnya tidak faham teks beliau, dan membacanya dengan sengaja dengan tafsiran sikap negatif hanya untuk mencari kesalahan beliau yang sebenarnya tidak terdapat dalam teks itu. (Anda kena baca buku Derrida,  Limited INC, dari mas.142-154; terutama sekali halaman 146). Untuk pembelaan terhadap Derrida, rujuk  Christopher Norris, Deconstruction: Theory and Practice, 3rd. edition, 2000.

Sebenarnya cukup banyak pandangan Mana Sikana yang memang tidak berguna untuk membina budaya intelektual yang sihat, yang dari segi akademik memang merosakkan kefahaman kita terhadap ilmu dan peranan pendekatan dalam kritikan sastera.  Pembacaan yang keliru oleh Mana Sikana tentang Hang Tuah dan Hang Jebat akan saya ulas di lain kesempatan. Kononnya Hang Jebat itu seorang revolusioner adalah karut.  Hang Jebat adalah seorang pemberontak yang bersendirian, sedangkan seorang revolusioner adalah seorang penggerak masyarakat untuk menentang pemerintah yang tidak adil. Kesetiaan Hang Jebat kepada Hang Tuah lebih gila daripada kesetiaan Hang Tuah kepada sultan Melaka. Kedua-dua tokoh ini adalah pembela feudalisme. Rakyat Melaka tidak ada tempat bergantung tanpa feudalisme. Mereka perlukan raja dan sultan untuk menjadi pelindung mereka. Inilah warisan Sejarah Melayu, yang diteruskan oleh UMNO dalam bentuk Warisan Malayan Union yang dijelmakan oleh British.  Inilah sistem politik Melayu yang didukung UMNO dengan sokongan British. Di mana Hang Jebat dalam sistem ini? Kita mahu Mana Sikana menjawabnya, kalau beliau tahu dan mahu menjawabnya.

Sebagai kesimpulan, buku Mana Sikana, Penulisan Akademik Sastera adalah sebuah buku panduan yang akan mengusutkan sesiapa juga yang menggunakannya. Penerbitan buku ini adalah bukti bahawa DBP tidak mempunyai editor yang cerdik dan DBP sendiri bukanlah organisasi intelektual yang berwibawa. Tetapi Mana Sikana tidak perlu risau. Beliau telah diperakukan oleh Shahnon Ahmad, bersama Dr. Fatimah Busu, untuk dilantik sebagai sasterawan negara. Sebaik saja mereka diberi kedudukan itu, walaupun  mereka, seperti sasterawan negara lainnya, tidak unggul dan bukan kumpulan pemikir yang canggih, tetapi sebaik saja mereka diberi gelaran sasterawan negara, maka dengan serta-merta semua karya mereka akan diberi kedudukan karya unggul. Inilah sihir Melayu yang sangat terkenal.

Mohd. Affandi Hassan,

Petaling Jaya, 31/8/2016.

Monday, August 29, 2016

JAWAPAN KEPADA TEGURAN YANG BIASA DIDENGAR ...

Nota: Saudara Ramlee Wahab beri komen ringkas kepada entri 13 April 2016. Saya balas komen beliau seperti di bawah. Komen beliau berbunyi:
ramlee wahabMarch 14, 2016 at 12:10 AM
Asslm.wbkth.
Tulisan yang menarik, mencabar wibawa jiwa dan ketajaman minda...syabas!

Ini pula respon saya:

Sdr. Ramlee Wahab, terima kasih kerana membaca blog ini.
Ada teguran mengatakan saya terlalu memberi perhatian kepada sasterawan negara, seolah-olah mereka saja yang wujud dalam sastera Melayu. Perlukah saya jawab? Beginilah, untuk mudah difahami. Katalah saya suka ayam percik, dan memilih ayam percik dari masakan yang lain, dan setelah merasanya berkata dengan tegas: Ini bukan ayam percik, ini ayam bakar yang tak masak disapu santan masam, bukan ramuan percik yang betul. Sekira-kira begitulah karya para sasterawan negara ini. Dipasarkan sebagai ayam percik yang tak masak, dengan ramuan santan yang masam, bukan ramuan ayam percik yang betul. Bagi orang yang tak pernah makan ayam percik, atau tidak mempunyai pengalaman menikmati ayam percik yang tulen, yang asli, maka dia pakai hantam saja, tak kira kualitinya kerana dia memang tidak tahu kualiti ayam percik yang sebenar. Itulah kedudukan para sarjana yang memuji melangit para sasterawan negara ini, dengan menempelkan segala istilah dari Barat yang mereka sendiri tidak faham secara mendalam dan dalam konteks yang melahirkan konsep-konsep yang mereka ratah mentah-mentah itu. Saya akan menulis tentang isu ini pada kesempatan lain, secara khusus, walaupun sebenarnya telah saya sebut banyak kali dalam blog ini. Isunya ialah mereka ini tidak mempunyai konsep ilmu yang betul, dan menolak konsep ilmu yang betul itu. Mereka tidak dapat membezakan antara ilmu dan maklumat, seperti mereka tidak dapat membezakan ayam percik yang tulen dengan ayam mentah yang disapu santan masam, bukan ramuan percik yang sebenar. 
Ini pula komen Prof. Dato’ Rahman Shaari untuk Baha Zain, kini seorang sasterawan negara:
" ...Baharuddin Zainal ialah pengkritik sastera yang cukup berjaya. Ia sebenarnya berjaya akibat daripada sikap berhati-hati yang ada padanya, dan sikap itu sentiasa dipeliharanya. Sikap berhati-hati itu menyebabkan kritikannya kerap kali mengandungi isi yang bernas, dan isi itu disampaikan melalui bahasa yang kreatif. Elok saya tegaskan , bahawa tidak besar jumlah pengkritik sastera yang berkeupayaan membina bahasa yang kreatif." -- Prof. A. Rahman Shaari, "Baharuddin Zainal Pengkritik Sastera dan Penyair." dalam Esei& Puisi Baha Zain (2000)

Pujian ini saya dapat dalam blog Baha Zain sendiri. Nampaknya beliau memuji kejujuran Prof. Rahman Shaari memuji beliau, dengan memuji dirinya sendiri dengan menggunakan kata-kata Rahman Shaari. Hakikat bahawa beliau amat tertarik dengan pujian ini menunjukkan beliau sangat terhutang budi kepada Prof. Rahman Shaari yang jujur memberi pujian kepadanya.  Ini biasa berlaku dalam sastera Melayu, oleh itu Baha Zain hanya meneruskan saja tradisi intelektual para sasterawan dan sarjana. Perbuatan Prof. Rahman Shaari bertepatan dengan nasihat Prof. Muhammad Haji Salleh supaya menjadikan Baha Zain contoh sarjana unggul yang patut dikuti oleh pengkritik Malaysia. Tetapi perbuatan ini dikeji dengan keras oleh seorang ulama besar Aceh dalam sebuah kitabnya, yang mengambil sebuah hadis sahih dari Sahih Muslim  ketika Nabi SAW memberi amaran kepada umat Islam dengan melarang mereka dari memuji manusia kerana yang layak mendapat pujian hanya Allah SWT saja. Siapa ulama itu, judul kitabnya, dan bunyi hadis itu, telah saya sebut berulang kali dalam blog ini.

The point is, adakah pujian ini kepada ayam percik asli yang sedap atau hanya memuji ayam bakar mentah yang disapu santan masam?  Mengenal mana satu yang asli dan mana satu yang fake adalah kewajipan orang berilmu.  Di Malaysia, hanya para sasterawan negara, para sasterawan dan sarjana saja yang kenal percik asli walaupun rasanya masam dan isinya mentah. Inilah contoh “pemikiran” yang diperoleh dengan bermimpi di atas bumbung kilang berkarat ala Prof. Dr. Muhammad Haji Salleh dan teman-teman dalam Mutual Admiration Club mereka.

Inilah warisan kita, menurut ITBM dalam bukunya,  Sastera Teras Negara Bangsa.

Bagi orang yang biasa makan ayam percik asli, semua ini contoh ayam bakar biasa yang mentah disapu santan masam, bukan ayam percik asli.  Kerana saya sudah biasa makan ayam percik asli, dan dibesarkan dalam budaya itu, maka tentu saja saya tolak ayam bakar mentah yang disapu santan masam. It is as simple as that!

Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya, 28/8/2016.Sunday, August 28, 2016

SIAPAKAH GOLOGAN PINGGIRAN DALAM SASTERA MELAYU?

Dalam syarahan pengukuhan (istilah ini tepat dan perlu kita pakai menggantikan syarahan perdana yang tidak perdana tetapi hanya sejenis penglipur lara akademik) 1972, Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas menyentuh tentang kehadiran kumpulan pinggiran yang cetek meraba-raba dalam sastera Melayu. Beliau maksudkan para sasterawan dan sarjana sastera. Sepanjang yang saya tahu, belum ada sanggahan secara akademik pernah ditulis; ada tidaknya ialah reaksi Prof. Ismail Hussein dan kawan-kawan membantah pendapat itu, tetapi tidak membuktikannya salah. Telah juga diadakan satu forum mengenainya, tetapi kesimpulan Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas hanya dibantah, tetapi tidak ditolak secara akademik. Oleh itu, kesimpulan beliau masih utuh, dan itulah kenyataannya.  Maka apabila dilantik sasterawan negara dengan gelaran itu, kesimpulan Prof. Syed Naquib al-Attas menjadi lebih kuat dan disahkan oleh gelaran itu. Para sasterawan negara telah membuktikan mereka adalah golongan pinggiran yang cetek meraba-raba, hanya sekumpulan penglipur lara moden yang sumbangan intelektualnya tidak signifikan dan berada di pinggiran budaya ilmu yang mereka kutuk sebagai penghalang kepada perkembangan sastera. Ini sangat jelas dalam tulisan yang dimuat dalam buku ITBM, Sastera Teras Negara Bangsa.

Tiba-tiba muncul apa yang disebut sebagai kumpulan indie dalam penerbitan dan penulisan di Malaysia. Terdapat tulisan dalam buku ITBM itu yang menyebut kumpulan ini adalah kumpulan pinggiran, tidak termasuk dalam arus perdana. Yang dikatakan arus perdana itu ialah kumpulan pinggiran yang cetek meraba-raba dalam konteks syarahan pengukuhan Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas. Sekarang timbul persoalan yang memerlukan penyelesaian: adakah yang kononnya arus perdana itu pada hakikatnya masih lagi pinggiran yang cetek meraba-raba? Nampaknya begitulah, jika kita membaca kertas kerja SKPM yang diterbitkan oleh ITBM itu. Jadi di mana duduknya kumpulan indie ini? Sejenis kumpulan pinggiran yang berada di pinggiran kumpulan pinggiran perdana?  Jadi sekarang kita mempunyai dua kategori pinggiran: penggiran perdana yang diwakili kumpulan Mutual Admiration Club yang tercokol di dalamnya para sasterawan negara di bawah naungan Panel Anugerah Sastera Negara yang melantik mereka. Satu lagi kumpulan indie yang ditegaskan dengan angkuh oleh kumpulan pinggiran perdana sebagai kumpulan pengacau perkembangan sastera Malaysia. Nampaknya hebat juga perkembangan terbaru ini. Pinggiran di atas pinggiran, maka di mana pula bertenggeknya pandirisme dalam kegiatan intelektual Malaysia?  Saya lebih cenderung meletakkan kumpulan pinggiran perdana itulah pelopor pandirisme dalam gerakan intelektual Malaysia. Untuk memahami kesimpulan ini, sila rujuk senarai entri blog untuk mendapat entri yang membicarakan persoalan ini.  Atau pilihan terbaik ialah membaca dengan kritis kertas kerja dalam SKPM dan juga kertas kerja seminar “pemikiran” sasterawan negara. Kedua-duanya adalah sumber terbaik untuk melihat bagaimana pandirisme memainkan peranannya dalam tulisan “akademik” kita.  Diperlukan sedikit peringatan: jika anda tidak jelas konsep ilmu anda dan tidak dapat menempatkan ilmu dalam penilaian anda, saya jamin anda akan menghadapi kesukaran yang luar biasa untuk melihat belukur pandirisme dalam budaya intelektual Malaysia. Anda tidak dapat membezakan mana satu belukur dan mana satu haruan, walaupun kedua-duanya jenis air tawar.

Kita mahu tingkatkan perbincangan kita tentang perkembangan intelektual di Malaysia kerana kita sebenarnya ketinggalan terlalu jauh. Semuanya terjadi, menurut pemerhatian saya, kerana terdapat keraguan yang amat ketara di kalangan sasterawan dan sarjana tentang konsep ilmu yang benar itu. Sikap mereka menunjukkan mereka menolak aspek ini dalam perbincangan serius, hanya untuk menutup kelemahan mereka sendiri. Kerana itulah saya mengalih harapan kepada kumpulan indie, dengan keyakinan bahawa pasti ada di kalangan mereka yang berminat kepada ilmu dan bersedia untuk menjadi ilmuan tulen, bukan ilmuan celup yang kini menjadi golongan  opportunis yang bersikap anti-ilmu. Itulah sebabnya saya kutip pandangan al-Quran tentang “ulama” dengan harapan golongan indie ini akan memberi perhatian serius kepada persoalan ilmu ini. Itu sebabnya saya minta mereka membaca dengan kritis buku Prof. Wilkinson tentang peranan Islam di Eropah dan negara-negara sekutu mereka. Banyak yang boleh kita pelajari daripada buku itu, andainya kita faham membacanya dan bersedia untuk berbincang tentangnya.

Tafsiran yang diberikan oleh pengarang kitab Tafsir al-Misbah (jilid 11, hal. 61-62) tentang konsep “ulama” boleh dijadikan panduan: “Pendapat yang menyatakan bahawa yang dimaksud dengan “ulama” pada ayat ini adalah “yang berpengetahuan agama” bila ditinjau dari segi penggunaan bahasa Arab tidaklah mutlak demikian. Siapa pun yang memiliki pengetahuan, dan dalam disiplin apa pun pengetahuan itu, maka ia dapat dinamai ‘alim.  Dari konteks ayat ini pun kita memeroleh kesan bahawa ilmu yang disandang oleh ulama itu adalah yang berkaitan dengan fenomena alam.  Sayyid Quthub menamai fenomena alam antara lain yang diuraikan ayat-ayat di atas dengan nama Kitab alam yang sangat indah lembaran-lembarannya dan sangat menakjubkan bentuk dan warnanya. Ulama ini kemudian menulis bahawa: Ulama adalah mereka yang memerhatikan kitab yang menakjubkan itu. Kerana itu, mereka mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenarnya. Mereka mengenal-Nya melalui hasil ciptaan-Nya, mereka menjangkau-Nya melalui dampak kuasa-Nya, serta merasakan hakikat kebesaran-Nya dengan melihat hakikat ciptaan-Nya, dari sini maka mereka takut kepada-Nya serta bertakwa sebenar-benarnya. Demikian Sayyid Quthub.”

Golongan pinggiran perdana tidak boleh diharapkan. Mereka telah gagal memberi kemimpinan intelektual yang kita harapkan. Konsep sastera yang menjadi pegangan mereka telah merosakkan diri mereka dan seterusnya melambakkan karya yang bertaraf pandirisme untuk dijadikan karya arus perdana pinggiran ini.  Jika anda dapat melihat apa yang saya maksudkan, anda tentu akan berusaha untuk membaiki kerosakan yang telah dikerjakan tanpa teguran oleh para sarjana ciritan dan sasterawan picisan ini. Di sinilah peranan yang boleh dimainkan oleh kumpulan indie. Saya yakin sudah ada di kalangan mereka tokoh yang boleh kita anggap bertaraf genius sekiranya kita memberi mereka peluang, seperti yang saya impikan dalam “Rumah Impian Polan Cupan”.

Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya, 28/8/2016.

Saturday, August 27, 2016

MEMBINA KEMBALI PERSURATAN MELAYU ABAD 21

“Sesungguhnya yang takut kepada Allah
di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama”.
(Surah Fatir 35: 28)

Kesedaran bahawa sastera tidak akan membawa perkembangan intelektual Malaysia ke tahap yang cemerlang, kini semakin disedari oleh generasi baru walaupun para anggota Mutual Admiration Club, dengan dokongan dan perlindungan Panel Anugerah Sastera Negara, sudah berusaha keras untuk menyekat sebarang perubahan supaya pandirisme yang dipelihara oleh kumpulan Mutual Admiration Club terus kekal dalam perkembangan pandirisme negara.  Di kalangan anak muda nampaknya sudah bosan meluat melihat telatah mengada-ada anggota Mutual Admiration Club ini, kerana amat jelas kumpulan pinggiran yang cetek meraba-raba ini gigih sekali mempertahankan pandirisme di kalangan mereka sambil menjadikannya apa yang disebut mereka hegemoni budaya. Kita amat terkilan apabila ITBM dan DBP menerima hegemoni palsu yang anti-ilmu ini untuk dijadikan teras negara bangsa, seperti yang diusahakan oleh ITBM melalui SKPM.  Siapakah “kita”yang dimaksudkan di sini?

Kita yang amat terkilan itu ialah selain dari kumpulan Mutual Admiration Club dan Penaungnya Panel Anugerah Sastera Negara yang juga disertai oleh ITBM dan DBP. Inilah empat kumpulan yang amat mewah dari segi pengaruh yang dibina dengan peruntukan kewangan yang besar dari pemerintah. Dua pertubuhan penulis yang popular dinaungi oleh dua institusi ini, dengan PENA berada dalam naungan ITBM, manakala GAPENA pula berada di bawah naungan DBP. Siapa mempengaruhi siapa mungkin tidak perlu dibesar-besarkan kerana mereka sebenarnya saling bekerjasama untuk faedah, terutamanya, kumpulan Mutual Admiration Club.  DBP tidak sempat membina tradisi intelektual yang kuat dalam bidang penerbitan, kesusasteraan dan bahasa, seperti yang berlaku (sebagai contoh) di Oxford University Press dan Cambridge University Press, serta lain-lain contoh terkenal di Amerika Syarikat.  Walaupun DBP telah memainkan peranan yang cemerlang dalam empat dekad pertama, selepas  itu, terutama sekali dalam sepuluh tahun terakhir, DBP menghadapi zaman merosot dalam bidang-bidang yang sepatutnya mereka cemerlang. Saya masih ingat cadangan saya supaya DBP memulai projek menerbitkan kumpulan lengkap karya para penulis/pengarang terpilih yang boleh diusahakan dengan kerjasama universiti tertentu.  Bilakah projek ini akan dimulai? Usaha DBP memberi perhatian berlebihan kepada sasterawan negara adalah bertentangan dengan perkembangan intelektual kerana para sasterawan negara ini bukanlah terdiri daripada golongan pemikir bangsa, malah mereka hanya penglipur lara moden yang memang diakui oleh mereka sendiri. Pencapaian terbesar DBP ialah dalam bidang perkamusan, tetapi sayangnya kamus terbitan DBP tidak menonjolkan warisan persuratan Melayu yang berteraskan bahasa ilmu yang dibina daripada tradisi Islam. Bilakah bahasa Melayu akan mempunyai sebuah kitab besar seperti Lisanul Arab yang istimewa itu?  Tidak adakah ahli kamus dan pakar bahasa kita yang dapat mencapai tingkat ilmu seperti penyusun Lisanul Arab itu?  Kita begitu jauh ketinggalan kerana tidak memikirkan persoalan ilmu ini, dengan itu kita memberi perhatian kepada pendekatan popular dalam semua bidang; malah pada waktu ini DBP sangat ghairah menerbitkan novel picisan oleh penulis muda yang menggunakan bahasa yang bombastik yang tidak sedikit pun memancarkan sedikit sinar ilmu dalam karya mereka.  Alasan untuk membina generasi penulis baru tidak boleh diterima. Tempatnya bukan di DBP. Menjaga standard yang tinggi adalah kewajipan DBP yang tidak boleh diungkit, mesti diteruskan sehingga disedari dan diterima bahawa DBP bukan penerbit karya picisan.  Masalahnya ialah, bagaimana jika karya para sasterawan negara sendiri picisan?  Anda boleh rujuk senarai entri untuk memahami kontradiksi ini.  Sebenarnya inilah antara persoalan besar dalam kritikan dan penilaian sastera Melayu.  Penilaian yang dipaksakan ke atas kita, jika diteliti secara kritis, tidak boleh diterima oleh akal sihat. Apabila ditolak, maka terjadilah konflik, yang sebenarnya boleh dielak jika kita mempunyai standard yang tinggi dan berpegang teguh kepada konsep ilmu yang benar sebagai asas penilaian kita.

Inilah keadaan yang mendorong saya berpaling kepada kumpulan indie, dengan harapan kegagalan ITBM dan DBP boleh ditampung oleh kumpulan indie, jika mereka juga aggressive dalam bidang intelektual seperti mereka aggressive dalam penerbitan dan penjualan buku. Malu DBP, dan ITBM, yang tak akan mampu menawarkan hadiah sebuah kereta seperti yang ditawarkan oleh golongan indie dalam Pesta Buku Antarabangsa April lepas. Hebat, tentu saja dari segi promosi. Semoga juga hebat dari segi isi dan pengisian intelektualnya. Sanggupkah kumpulan indie melaksanakan tugas besar membina persuratan Melayu, meneruskan tradisi yang telah mantap itu. Soalnya adakah mereka mahu? Atau mereka berasa lebih makmur, dan lebih mudah, untuk mencari wang dan memperagakannya, seperti dalam Pesta Buku yang lepas.

Jika anda membaca dengan kritis kertas kerja SKPM 2014 anjuran ITBM, anda akan mengerti mengapa saya memberi harapan tinggi kepada kumpulan indie ini.  Mereka adalah kumpulan baru yang muncul di tengah-tengah gelombang IT yang sudah melahirkan ramai genius muda seluruh dunia. Sudah banyak dokumentari tentang mereka, antaranya yang menarik ialah perbualan Charlie Rose dengan seorang novelis perempuan berkulit hitam baru berumur 13 tahun. Caranya bercakap dan isinya mengalahkan seratus sasterawan negara Malaysia. Cari interview yang menarik itu, dan lihat bagaimana Charlie Rose begitu hormat (admire) gadis remaja yang bijak itu.  Siapa tahu, kumpulan indie pun mempunyai orang seperti itu. Era ini ialah era yang melahirkan ramai genius muda seluruh dunia. Tentu kita pun sudah ada orangnya.  Welcome you all young geniuses!

Kepercayaan saya kepada kemampuan kumpulan indie ini bulat (solid) kerana beberapa sebab. Pertama, era mereka adalah era ilmu, dengan itu mereka lebih terbuka kepada maklumat seluruh dunia. Kemungkinan mereka mendapat ilham dari perkenalan dengan segala bagai maklumat itu amat besar. Kedua, dengan wujudnya begitu banyak universiti, dan beribu profesor dalam segala bidang, mereka terdedah kepada kegiatan intelektual yang lebih mantap dan berbagai-bagai jenis. Ketiga, yang bagi saya penting, ialah adanya persaingan sesama mereka dengan adanya komputer dan segala peralatan IT yang memungkinkan mereka berkomunikasi lebih pantas dan selesa. Tetapi adakah mereka menggunakan peluang ini dengan positif? Saya fikir mereka tahu apa yang mereka buat dan rasanya lebih bertanggungjawab. Jika dibandingkan mereka dengan generasi saya, kita akan dapati generasi tua ini telah lumpuh secara intelektual dan mereka menjadi lebih ganas dari segi intelektual. Bayangkan, betapa beraninya orang tua yang sudah lumpuh daya inteleknya ini naik ke atas bumbung untuk bermimpi sambil menulis kertas kerja, dan mereka begitu bangga memperagakan kecetekan ilmu mereka dengan bercakap mengenai “tansformasi budaya”.  Yang perlukan transformasi adalah mereka sendiri, bukan masyarakat jika yang mereka perjuangkan ialah pandirisme.  Bagaimana pun, terdapat sedikit keraguan, yang tidaklah berat, tetapi sekali sekala terlintas juga. Sejauh mana mereka ini serius? Inilah yang mendorong saya meminta mereka membaca dengan kritis dan kreatif buku Prof. Wilkinson, A Fresh Look at Islam in a Multi-Faith World: A philosophy for success through education. Saya harap mereka berkumpul sesama mereka membincangnan buku itu, yang jika difahami akan menjadikan mereka benar-benar celik ilmu.  Inilah senjata mereka yang paling berguna untuk menghadapi cabaran mulhid dunia Barat yang semakin kejam sekarang.  Kita boleh saksikan berjuta umat Islam dibunuh kerana mereka takutkan pengaruh Islam, yang tidak mungkin mereka ketepikan. Kita tidak tahu, tidak sedar, berapa juta pula yang sudah dibunuh dan dimusnahkan jiwanya untuk menjadi pak turut Barat. Yang pasti golongan tua yang sudah merayau tak tentu arah itu sudah menjadi hamba teori sastera Barat. Adakah kumpulan indie juga menuju ke arah itu? Jangan hendaknya mereka juga sanggup panjat bumbung kilang berkarat untuk mendapat ilham.  Mulai sekarang kumpulan indie perlu belajar kembali teknik “tadah kitab” yang digunakan para ulama silam, dan masih aktif dilakukan hingga sekarang. Teknik ini akan memberi anda peluang mendalami sesebuah kitab yang penting dalam tradisi ilmu Islam.

Bahagian akhir entri ini akan berbicara tentang perlunya kita memahami tradisi persuratan dalam perkembangan ilmu di negara kita, malah di seluruh Nusantara. Sekarang konsep persuratan sudah menjadi begitu kabur dan dibenci oleh para sasterawan dan sarjana ciritan.  Terdapat dua punca besar mengapa hal ini terjadi. Pertama, para sasterawan ini terputus dari tradisi keilmuan Islam, ketika Barat berebut-rebut menterjemah kitab-kitab klasik dalam Islam untuk dipelajari. Kedua, sistem pendidikan moden yang kita warisi pada umumnya anti-ilmu, tetapi amat ditekankan penggunaan maklumat untuk mendapat pekerjaan yang baik dalam sistem birokrasi, baik yang jenis swasta mahu pun jenis pentadbiran kerajaan  atau pentadbiran awam. Golongan Mutual Admiration Club yang menghuni ITBM dan DBP berada dalam sistem pentadbiran awam dan leka dalam budaya “lembu kenyang” (satu ungkapan yang berasal dari Kelantan yang terkenal).  Budaya “lembu kenyang” ini tidak bebas, amat terikat kepada peraturan yang sebahagian besarnya tidak diperlukan.  Kumpulan indie yang berada di luar birokrasi ini terlepas dari budaya “lembu kenyang” kerana mereka harus mencari padang ragut mereka sendiri. Inilah yang melahirkan penerbitan indie yang lebih terbuka kepada perubahan.  Kumpulan “lembu kenyang”  bercakap tentang perubahan dan sebagainya, tetapi mereka sendiri tidak berubah. Sebaliknya, kumpulan indie melakukan perubahan, bukan bercakap saja. Oleh itu mereka lebih dinamik dan lebih boleh dipercayai. Kerana itu lebih selamat untuk kita memberi kepercayaan kepada mereka untuk melakukan perubahan dalam konteks persuratan moden, bukan sastera yang hanyut dalam ambiguiti nilai itu dan para penganutnya lemas dalam budaya Barat yang menolak kebenaran.

Persoalan kebenaran menjadi perdebatan sengit di Barat, tetapi tak pernah ada penyelesaian. Mereka bukan ingin mencari penyelesaian, kerana menurut mereka setiap penyelesaian adalah bertentangan dengan kebebasan manusia yang semula jadi. Bagaimana mereka tahu kebebasan itu semula jadi? Siapa yang menjadikannya begitu, jika benar pendapat mereka?  Bagi mereka, kebenaran dan kebebasan adalah milik semua manusia sepenuhnya, setelah mengalami proses persetujuan kepada prinsip-prinsip yang disepakati melalui penghujahan secara logik dan filsafat. Prinsipnya ialah, manusia sendirilah yang menentukan segala-galanya ketika mereka berada di dunia sahaja. Tidak ada akhirat, kata mereka dengan “yakin”. Siapa pula yang menentukan tidak ada akhirat? Semuannya manusia. Inilah punca kezaliman yang kita saksikan sekarang, dengan pembunuhan beramai-ramai tanpa sekatan. Inilah realiti, kata para sasterawan dan sarjana sastera.  Tugas sasterawan, kata mereka, ialah membawa realiti itu kepada masyarakat. Inilah inti-sari karya sastera, menurut para sasterawan dan sarjana. Inilah yang dikerjakan oleh para sasterawan negara.  Apakah sebenarnya yang ingin diperkatakan? Dalam teori sastera Barat, realiti adalah fictionality yang dijadikan realiti melalui tindakan kreatif. Itulah hasil sastera.  Inilah falsafah sastera Melayu moden. Siapa yang mahu menafikan?  Inilah yang hendak dijadikan teras negara bangsa oleh ITBM dan PENA. Anda boleh terima?

ITBM dan DBP tidak mempunyai pilihan melainkan bersedia untuk dibicarkan di Mahkamah Kebudayaan bahawa pilihan mereka untuk menjadikan sastera sebagai teras negara bangsa adalah tidak berasas, melumpuhkan pemikiran bangsa  Melayu, menjadikan mereka terbelenggu dalam feudalisme intelektual yang dibawa masuk dari Barat. Tradisi kita yang melahirkan persuratan Melayu yang gemilang yang dibina dengan gigih oleh para ulama dan cendekiawan Melayu tidak menerima pilihan kumpulan Mutual Admiration Club yang mendapat ilham mereka di atas bumbung kilang berkarat, yang menggelar para pejuang persuratan sebagai “anjing kurap”.  Mereka yang membuat tuduhan ini  bukan jenis manusia yang beradab, oleh itu bagaimana mereka dengan angkuh berkata mereka adalah pembina peradaban Melayu, padahal mereka menolak konsep ilmu yang benar yang menjadi asas peradaban Melayu. Penjelasan saya tentang sifat sastera yang sesat dalam teori sastera Barat dan hanyut dalam lautan ambiguiti nilai-nilai palsu yang mereka terima dari Barat yang secara tegas menolak kebenaran itu tidak membenarkan kita menjadikan sastera sebagai asas negara bangsa.  Ini suatu kenyataan yang tidak boleh dipalsukan, walaupun kumpulan Mutual Admiration Club cuba memberi wajah pura-pura dengan menggelarkannya “transformasi sastera” padahal semuanya untuk memastikan mereka terus mendapat faedah peribadi. Kalau bukan itu tujuan mereka, maka apakah hujah yang boleh mereka kemukakan bahawa konsep ilmu yang benar itu tidak praktikal dan akan membunuh kegiatan sastera yang sedang berkembang? Sangat hairan, dan cukup aneh, bila kumpulan Mutual Admiration Club ini mengutuk ilmu dan mengutuk para pejuang ilmu dalam persuratan Melayu. Mereka jujur dalam kebencian mereka kepada Gagasan Persuratan Baru, tetapi apabila mereka terbawa-bawa untuk membenci dan mengutuk konsep ilmu yang benar, maka mereka tidak lagi mempunyai status untuk membina budaya ilmu dalam peradaban kita. Ini hujah saya yang tidak mungkin mereka nafikan. Kerana itu usaha mereka melalui ITBM dan PENA untuk menjadikan sastera teras negara bangsa  adalah sia-sia dan batal, walaupun mereka sangat jujur dalam kebencian mereka kepada konsep ilmu yang benar.

Dalam konteks ini kita memberi harapan baru kepada kumpulan indie yang saya fikir lebih terbuka kepada perubahan untuk kebaikan bersama, tidak terpalit dengan gerakan Mutual Admiration Club walaupun anggota kelab ini berjaya mengangkat para sasterawan negara lebih tinggi taraf dan kedudukannya daripada para ulama dan cendekiawan persuratan Melayu.

Nota kecil permulaan entri ini, tentang hanya ulama yang mempunyai perasaan takut kepada Allah, diberi tafsiran oleh para penyusun kitab Al-Quran dan Terjemahnya seperti berikut:  “Yang dimaksud dengan ulama dalam ayat ini ialah orang-orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah” (nota 1259, hal. 700.)  Penjelasan yang cukup baik dan boleh dikatakan sempurna diberikan oleh pengharang kitab Tafsir al-Mishbah (jilid 11, Ayat 28 ini; hal. 59-63).

Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya, 25 Ogos, 2016.


Monday, August 22, 2016

KARYA PERSURATAN TIDAK SAMA DENGAN KARYA SASTERA: Cabaran Intelektual Untuk Golongan Indie

Dalam entri lepas saya mencadangkan supaya kumpulan indie mengambil alih gerakan intelektual di Malaysia setelah gagal dilaksanakan oleh ITBM dan DBP. Sehubungan dengan itu, saya ingin mencadangkan seseorang dari kumpulan indie yang berminat kepada penyelidikan menulis sebuah buku tentang sejarah gerakan indie di Malaysia.  Antara isu penting yang perlu dicatat ialah mengapa tiba-tiba saja muncul gerakan indie ini. Apa yang hendak dicapai mereka dan mengapa mereka menggelar kumpulan mereka kumpulan indie.  Dengan latar belakang ini, kita  boleh mengesan peranan yang dimainkan oleh ITBM dan DBP yang mendorong munculnya kumpulan indie ini. Adakah kumpulan ini serius? Isu seterusnya ialah penglibatan mereka dalam penerbitan dan penulisan.  Adakah mereka ini hanya penjual buku di kaki lima atau lebih dari itu? Sejauh mana mereka berbeza daripada kumpulan tradisional (ITBM dan DBP)?  Penjelasan kepada isu ini akan memberi kita sedikit gambaran tentang cita-cita kumpulan indie ini. Adakah mereka hanya peniaga biasa saja? Apakah visi mereka?  Bahagian ketiga buku ini akan membicarakan projek dan program masa depan kumpulan indie. Barangkali inilah bahagian terpenting kerana di sinilah kita dapat melihat sumbangan sebenar yang ingin dicapai oleh gerakan ini. Saya harap cadangan ini mendapat respon yang positif. Kita tunggu siapakah agaknya yang akan mengambil tanggujngjawab besar ini. Menurut perhitungan saya, orangnya sudah ada, tinggal hanya mendorongnya mengerjaksan tugas ini. Kalau ini terlaksana, maka inilah buku pertama yang akan ditulis tentang perkembangan gerakan intelektual di Malaysia. Akan muncul nanti buku-buku yang hampir senada, misalnya yang akan menulis tentang perjuangan (?) Asas 50, peranan GAPENA dalam memalapkan perkembangan intelektual yang bernas di Malaysia, dan lain-lain tajuk yang seiras.  Semoga harapan ini tidak dihampakan.

Perkara kedua ialah mengenai penerbitan Jurnal Persuratan Melayu.  Yang ada dalam fikirn saya waktu ini ialah tugas ini diambilalih oleh UPSI, kerana di sana sudah ada unit khas mengenai pengajaran Jawi. Jurnal ini akan diterbitkan dalam tulisan Jawi ejaan Za’ba yang standard, bukan ejaan baru yang hanya tidak lebih daripada trasliterasi bunyi mengikut fonetik Inggeris, bukan asal Melayu yang kaya dengan konsep ilmu yang dikembangkan oleh para ulama melalui persuratan Melayu,  menggunakan tulisan Jawi. Diterbitkan juga makalah dalam tulisan Rumi, untuk dibaca oleh yang buta Jawi.  ITBM yag menganjurkan SKPM tidak langsung menyebut dan berminat dalam penerbitan jurnal seumpama ini, kerana tidak memberi faedah dan keuntungan secara langsung kepada para sarjana dan sasterawan yang kebanyakannya tidak cekap (malah mungkin ada yang tidak tahu) membaca Jawi.  Mereka anggap Jawi penghalang kemajuan, seperti yang mereka warisi daripada Asas 50.

Sekarang saya akan berbicara tentang karya persuratan dan karya sastera. Konsep sastera yang difahami dan dipraktikkan di Malaysia telah membekukan pemikiran dan gagal melahirkan karya besar dari segi pemikiran. Saya telah menulis panjang tentang perkara ini dalam blog ini, yang anda boleh semak dengan meneliti senarai blog yang saya sediakan. Saya juga telah menulis tentangnya dalam Gagasan Persuratan Baru (2014, edisi kedua).  Para sarjana ciritan dan sasterawan picisan, termasuk sasterawan negara, menolak kategori karya persuratan. Mereka tidak memberikan apa-apa hujah, sekadar menolak kerana tidak dapat menghujahkannya. Ini bukan kerja orang berfikir, seperti yang mereka peragakan dalam tulisan mereka untuk dibaca oleh pembaca yang mereka didik untuk menjadi bodoh, tidak kritis dan tidak kreatif. Bagaiamana pula pendirian golongan indie?  Anda pun tidak ada hujah untuk menolaknya, kerana pilihan yang diberikan kepada anda hanya utuk memahaminya dengan mendalam berasasksn konsep ilmu yang benar. Jika anda menolak konsep ilmu yang benar sekali pun, anda tidak dapat menolak kategori karya persuratan itu. Idea ini telah masuk ke dalam pemikiran Barat sendiri, yang mereka tertawakan seperti mereka tertawakan al-Quran. Adakah itu menjadikan al-Quran tidak relevan? Tidak. Yang tidak relevan mereka, bukan al-Quran. Inilah persoalan yang dibahaskan dengan mendalam oleh Prof. Wilkinson dalam bukunya yang saya minta dibaca dengan teliti dan difahami oleh kumpulan indie.  Jika anda menolaknya, kerana anda fikir dengan sikap kurang ajar dan biadab yang anda banggakan itu anda boleh melakukan apa saja yang bertetangan dengan akal sihat, maka anda tidaklah  berbeza dengan golongan sasterawan konvensional yang anda tolak melalui gerakan indie anda. Apakah cabaran yang perlu anda faham? Al-Quran memberi nama “iwajan”, kebengkokan (crookedness). Rujuk dalam  Surah al-Kahfi dan baca huraian Maulana Ali Nadwi yang menulis buku khusus untuk membicarakan surah ini. Jadilah orang cerdik yang tahu memilih yan g terbaik untuk anda.

Saya harap sekarang sudah jelas mengapa kategori karya persuratan itu penting, kerana inilah jenis karya yang akan kita bina untuk generasi akan datang dan masa kini, dan untuk mencabar karya dunia seluruhnya. Anda boleh melakukannya kerana contoh dalam tamadun Islam terlalu banyak, apabila para ulama dan ahli fikir kita memberi pencerahan kepada kegelapan Barat zaman itu. Kini anda pula diwajibkan memberi pencerahan baru kepada kekejaman dunia yang kita sedang saksikan in stark reality!  Bukan mudah untuk menggelar diri anda golongan indie, jika anda masih mahu menjadi pak turut sastera yang telah menjadikan orang Melayu bodoh selama hampir 100 tahun. Apakah pilihan anda? Hapuskan kebodohan itu dan puncanya. Itulah misi perjuangan anda, yang anda fahamkan kepada saya melalui segala macam kenyataan dan tulisan anda. Adakah anda mahu nafikan sekarang setelah anda dapat merasakan kesukarannya untuk mencapai hasrat anda sendiri?

Mohd. Affandi Hassan,

Petaling Jaya, 22 Ogos 2016.

Sunday, August 21, 2016

KUMPULAN INDIE MENGAMBIL ALIH PERANAN ITBM DAN DBP YANG GAGAL MEMBAWA PERUBAHAN DALAM BIDANG KREATIF

Apakah yang telah dicapai oleh ITBM dan DBP selama ini? Banyak, tetapi akhir-akhir ini mereka mula meletakkan diri mereka dalam keadaan untuk hanya mempertahankan status quo, tidak kreatif apatah lagi inovatif. Bukti paling jelas ialah kegagalan SKPM anjuran ITBM memberi arah yang betul dan dinamik kepada perkembangan ilmu dan perkembangan kreatif.  Semua kertas kerja yang dibentang di dalam SKPM tidak memberikan apa-apa yang baru, kecuali hanya untuk mengitar semula cerita dan projek lama yang telah gagal. Dalam resolusi yang  dicapai dalam SKPM itu terlalu banyak permintaan untuk memuaskan kumpulan Mutual Admiration Club, yang dikemukakan atas nama sastera. Sila baca dengan teliti resolusi itu. Saya telah memberi sedikit gambaran tentang kegagalan ini dalam komentar saya dalam blog ini. Yang paling menonjol ialah tidak ada arah yang jelas yang ingin dicapai, kecuali hanya untuk membuat cadangan untuk memuaskan anggota Mutual Admiration Club dalam sastera Melayu.  Sila teliti resolusi mereka.  Lagak para penulis kertas kerja melebihi sumbangan yang mereka kemukakan dalam kertas mereka. Paling jelas, mereka sangat gemar bercerita, bukan menganalisis dan menilai pencapaian yang telah dibuat selama ini. Kegemaran bercerita ini sudah menjadi mercu tanda dalam penulisan kertas kerja di Malaysia. Kita juga boleh lihat dalam kertas kerja yang dibentangkan dalam seminar “pemikiran” sasterawan negara yang dianjurkan oleh DBP.  Jika anda berminat, anda boleh membacanya dalam banyak entri yang dimuat dalam blog ini. Sila rujuk senarai entri blog yang saya siarkan dalam blog ini untuk semakan anda yang berminat.

Sekarang, apakah yang perlu kita buat? Tugas untuk memberi makna kepada gerakan intelektual di Malaysia harus mula diusahakan oleh kumpulan indie yang lebih dinamik dan terbuka. Walaupun banyak kritikan yang dilemparkan terhadap mereka, kita tidak dapat menafikan memang ada di kalangan mereka yang pintar dan boleh berfikir secara kritis. Mereka sesama sendiri tahu siapa mereka ini. Apa yang perlu kita lakukan sekarang ialah memberi mereka keyakinan bahawa di tangan merekalah kita mengharapkan perubahan positif dalam bidang kreatif dan akademik.  Mereka perlu mencabar orang tua yang sudah lembik otaknya dan tidak mampu lagi berfikir,  kecuali memanjat bumbung kilang berkarat untuk bermimpi di atas bumbung.  Inilah inovasi dan kreativiti yang mereka cuba lemparkan kepada khalayak sastera dan golongan intelektual Malaysia.  Inilah yang kita dapat dalam kertas kerja yang dibentang di dalam SKPM itu.  Beberapa contoh yang saya berikan sudah cukup untuk membuktikan perkara ini. Sila rujuk senarai entri blog.

Apakah yang kumpulan indie ini perlu buat? Saya lebih suka memberi kebebasan sepenuhnya kepada mereka untuk memikirkan bagaimana mereka ingin membina bidang kreatif dan akademik di Malaysia dengan tujuan untuk mencerdikkan masyarakat kita dan memberi peluang kepada golongan muda berfikir dengan kritis dalam segala persoalan masyarakat yang kita hadapi sekarang, khusus dilihat dari perspektif kreatif dan akademik. Untuk menca;pai matlamat ini, satu persidangan besar peringkat kebangsaan perlu diadakan, diuruskan sepenuh oleh kumpulan indie sendiri. Untuk sementara waktu, kita berikan mereka masa untuk memikirkan perkara ini sesama mereka, sekurang-kurangnya melakar rangka persidangan itu untuk dibincang iseng-iseng sesama mereka, mencari idea dan format yang terbaik. Cuma di sini saya ingin memperingatkan mereka supaya menentukan bahawa hasilnya mestilah jauh lebih baik daripada yang telah dicapai oleh ITBM  dalam SKPM dan DBP dalam seminar sasterawan negara.

Saya cadangkan supaya buku Wilkinson yang saya rujuk dalam entri lepas dijadikan bacaan dan dibincang sesama anggota indie untuk mendapat idea bagaimana persoalan yang rumit, sukar dan berat yang dihadapi Islam di Eropah, khususnya di Britain, dijadikan panduan untuk meneroka kelesuan masyarakat intelektual di Malaysia yang semakin materialistik dan mementingkan diri, seperti yang mereka tunjukkan dalam SKPM. Sesuai dengan indie juga menjual buku, bagus sekali jika mereka perkenalkan buku ini di kalangan anak muda Malaysia untuk mengajar mereka berfikir dengan serius dan kreatif. Faedahnya bukan hanya untuk mereka sendiri, tetapi juga untuk masyarakat. Selamat berjuang untuk mencerdikkan bangsa kita dan masyarakat Malaysia seluruhnya.

Mohd. Affandi Hassan

Petaling Jaya  21/8/2016

Saturday, August 20, 2016

ITBM, DBP, “ANJING KURAP”, DUBOK, “KURANG AJAR” DAN SETERUSNYA

Bagaimanakah wajah sastera kita sekarang sejak kita mempunyai sasterawan negara?

Sukar atau mudah menjawab pertanyaan ini bergantung kepada bagaimana anda membaca tulisan para sarjana dan sasterawan, yang akademik atau yang kreatif.  Tetapi yang lebih penting ialah bagaimana reaksi anda ketika membaca laporan Panel Anugerah Sastera Negara.  Apakah yang anda dapat daripada laporan itu? Tidak banyak yang berguna di dalamnya, tetapi yang tidak banyak itu sangat penting dalam perkembangan budaya ilmu di Malaysia. Penting bukan kerana bergunanya, tetapi penting kerana tidak bergunanya.  Sebenarnya saya sudah kerap mengulangi hujah saya, tetapi hingga kini belum ada lagi yang membantah atau mengkritik kesimpulan saya dalam banyak tulisan yang tersiar dalam blog ini dan dalam buku-buku saya.  Kerana tidak adanya reaksi itu, maka bolehlah kita membuat kesimpulan bahawa para sarjana dan sasterawan telah menerima keadaan itu sebagai sesuatu yang sepatutnya, dengan itu authoriti Panel tidak boleh dicabar kerana kedudukan mereka tidak saja rasmi, mewakili pandangan rasmi, tetapi juga kedudukan mereka sebagai ahli akademik dan pakar sastera tidak boleh dicabar oleh sesiapa sekali pun, kerana cabaran itu bermakna kehadiran para sasterawan negara ditolak. Ini tidak boleh berlaku.  Tetapi inilah yang menjadi masalah, kerana para sasterawan negara ini belum dinilai dari perspektif ilmu, walaupun sudah banyak kertas kerja ditulis tentang pemikiran mereka.  Aspek “pemikiran” ini menjadi amat kabur apabila kita dapati tidak ada kertas yang betul-betul membahaskan tiga aspek penting pemikiran: tema asas, seperti Iqbal menjadikan pembinaan peribadi dalam Islam itu sebagai tema asas; bagaimana tema itu dikembangkan dalam puisi dll, seperti Iqbal menggunakan dialog dengan para ahli falsahah dunia yang menarik perhatiannya, seperti Plato, Neitzsche dan lainnya, termasuk bagaimana beliau menggunakan image al-Quran dalam menyalurkan pemikirannya ; dan yang ketiga adakah sumbangan beliau sangat bermakna dalam perkembangan ilmu dan gerakan intelektual dalam Islam, malah secara umumnya secara universal tanpa sempadan khusus.  Siapakah di antara sasterawan negara yang sudah sampai ke peringkat itu? Kalau belum ada, bagaimana kita boleh jadikan karya mereka teras negara bangsa?  Andainya para sasterawan negara ini tidak berbeza dengan sasterawan lain, kecuali gelaran yang diberikan kepada mereka, maka atas dasar apakah ITBM dan PENA mahu menjadikan sastera teras negara bangsa? Semua ini tidak dibicarakan oleh mana-mana laporan yang ditulis oleh Panel Anugerah Sastera Negara.  Tidak juga terdapat dalam mana-mana kertas kerja tentang “pemikiran” para sasterawan negara. Oleh itu, apabila ITBM dan PENA bercakap tentang hegemoni sastera dan tentang sastera sebagai teras negara bangsa, adakah mereka bercakap di atas angin, tidak lebih daripada sejenis “kentut berebus” menurut peribahasa Minangkabau?  Jangan-jangan anda sendiri tidak tahu menahu tentang peribahasa itu? Kalau anda membaca Hikayat Buyung Lurus, anda akan temui aspek ini yang menjadi bahan jenaka di kedai kopi apabila di kampung itu terdapat seorang tokoh kentut yang kentutnya sangat kuat dan busuk pula.  Itulah kentut WMD, yang telah dibuktikan benar dalam kes pemusnahan Iraq oleh Amerika Syarikat dan sekutunya, yang bermati-matian  mengatakan terdapat simpanan WMD yang besar di Iraq, tetapi kemudiannya didapati bohong oleh suruhanjaya yang menyiasat tentang perang itu, tertulis dalam The Iraq War Report. (Judul rasmi: The Report of the Iraq Inquiry (The Chilcot Report). Yang dikatakan WMD itu hanya sejenis kentut berebus saja, tidak wujud pun. Sebuah negara telah hancur kerananya, dan selepas itu berturut-turut negara Islam dihancur selumat-lumatnya oleh pengganas dunia yang diketuai oleh Amerika Syarikat untuk memastikan Israel tidak terancam dan terus kekal memusnahkan negara-negara Arab, terutama Palestine.  Mungkin juga hegemoni sastera yang ditekankan oleh Dr. Mohamad  Saleeh Rahamad adalah dari spesis “kentut berebus” juga. Sekiranya karya para sasterawan negara tidak sampai ke tahap pemikiran Iqbal, maka kita harus berhati-hati apabila meletakkan mereka lebih tinggi daripada para ulama dan cendekiawan, dan kemudiannya menjadikan karya mereka yang picisan dan tidak bermutu itu sebagai teras negara bangsa. Di mana maruah intelektual kita jikalau kita mempunyai nilai yang begitu rendah terhadap ilmu?  Jika anda membaca dengan teliti ulasan saya terhadap pandangan Baha Zain dalam tulisannya, tentang “transformasi sastera,”  anda akan melihat dengan jelas betapa kelirunya sasterawan negara ini tentang konsep ilmu, kerana beliau berada di luar warisan keilmuan Islam seperti yang saya bahaskan. Tidak ada sebarang sebab dan alasan untuk beliau dan teman-temannya dalam Mutual Admiration Club menolak konsep ilmu yang benar, dengan menerima hakikat bahawa sumber ilmu itu ialah Pencipta  seluruh alam dan semua manusia, bukan para sarjana dalam teori sastera Barat atau Awang Batil seperti yang ditegaskan oleh Profesor Muhamad Haji Salleh.  Ini pun anda tidak boleh faham?  Apakah akan jadi kepada tamadun Melayu jika anda benar-benar percaya sastera layak dijadikan teras negara bangsa? Yang boleh kita bayangkan ialah kita akan melihat bangsa Melayu berebut-rebut naik bumbung untuk bermimpi, kemudian turun bersama kertas yang penuh nota untuk dijadikan buku. Adakah itu satu pembaharuan yang kita tunggu-tunggu?  Perkembangan ini hanya mungkin dengan munculnya 1MDB yang telah memberi badan penulis dan penggiat sastera bantuan kewangan yang besar.  Kita telah berbelanja besar untuk mengadakan pembaharuan ini, tetapi akhirnya yang kita hidupkan ialah klise lama yang masih menjadi pegangan sarjana dan sasterawan. Kita lihat ini dalam cadangan mereka untuk memajukan pembelajaran sastera, satu resolusi penting dalam SKPM.

Menurut resolusi itu, di bawah tajuk “Sastera dalam Pendidikan Negara,”  disenaraikan 6 cadangan yang strategik, menurut SKPM, untuk mendinamiskan pembelajaran sastera di sekolah-sekolah.  Tetapi tidak satu pun daripada cadangan itu boleh dianggap strategik, malah semuanya adalah kitar semula klise lama yang terbukti sudah berjaya menjadikan pengajaran sastera semakin jumud, beku dan keliru. Apakah yang kita perlukan sebenarnya? Kita perlukan kaedah baru yang akan mendidik para pelajar berfikir dengan kritis dan kreatif, bukan cara lama yang masih mahu dipertahankan oleh SKPM yang telah terbukti menjadikan para pelajar membenci pelajaran sastera kerana tidak mencabar kemampuan intelek mereka dan daya estetik mereka.  Cara lama yang klise itu telah berjaya menyelamatkan karya picisan para sasterawan untuk diangkat menjadi karya bermutu dengan menggunakan konsep-konsep yang sudah lumpuh, yang tidak lagi berupaya menyerlahkan pemikiran pengarang, sebaliknya hanya bercerita di sekitar bagaimana mereka menulis novel, cerita pendek, atau sajak. Dengan menggunakan konsep-konsep baru, kononnya, seperti unsur tekstualiti, teks, interteks dan lain-lain, dengan itu pengarang diberi pujian tinggi kerana menurut para penganalisis sastera, pengarang telah berjaya menulis karya baru yang bersifat gobal dan sebagainya, walaupun asasnya, menurut mereka, adalah penglipur lara. Saya telah memberi bayangan tentang perkara ini dalam entri yang lepas dan dalam lain-lain entri yang anda boleh rujuk dengan mudah. Yang ingin saya tekankan ialah kaedah lama yang diberi wajah baru (konon) ini tidak mencabar daya berfikir pelajar, tidak membuat mereka berfikir dengan kritis. Mereka masih diminta hanya berbicara tentang aspek cerita dengan memberi penekanan kepada konsep plot, perwatakan, latar, dialog, permainan (?) bahasa, yang masih dikekalkan ketika mengajar para pelajar membaca karya sastera. Kaedah ini adalah kaedah yang baik untuk mematikan daya berfikir kritis para pelajar, kerana mereka diarah ke arah tertentu seolah-olah mereka adalah lembu yang dicucuk hidung dengan konsep-konsep klise itu. Oleh itu, apabila mereka membaca sesebuah karya, mereka tidak diberi peluang untuk melihat bagaimana idea diwacanakan dalam sebuah karya kreatif. Mereka hanya diberi panduan untuk mengulang balik bacaan mereka berasaskan cerita yang mereka perolehi daripada karya itu. Tidak saja karya itu mati, pengarangnnya juga lumpuh, tidak diberi peluang untuk menunjukkan ketangkasan mereka berfikir sebagai seorang pengarang. Maka itulah dikemukakan Gagasan Persuratan Baru, supaya dinamisme sesebuah karya boleh dilihat daripada perspektif yang berlainan sama sekali seperti yang disarankan dalam Gagasan Persuratan Baru. Sudah banyak dokumen ditulis dan dihuraikan tentang gagasan ini, yang kini sedang disekat oleh para sarjana dan sasterawan supaya tidak didedahkan kepada para pelajar untuk memastikan karya yang tidak bermutu hasil karya para sasterawan negara tetap utuh, walaupun sebenarnya tidak bermutu dari segi pemikiran. Inilah hegemoni palsu yang dibicarakan dengan angkuh oleh Dr. Mohamad Saleeh Rahamad dalam kertasnya. Inilah wajah sebenar sastera Melayu.

Salah satu tajuk utama yang cuba dibicarakan dalam SKPM ialah “Wajah Sastera Malaysia: Seharusnya Bagaimana?”, mengemukakan dua kertas kerja.  Membaca kertas kerja ini membuat kita berasa hairan, adakah penulisnya faham tajuk yang diberikan kepada mereka? Tulisan mereka lebih tepat dimasukkan dalam bahagian bertajuk, “Latar belakang dan Perkembangan Semasa dalam Sastera Malaysia”. Itulah yag mereka bincang, lebih tertumpu ke arah mengekalkan status quo yang ada daripada mencadangkan sesuatu yang benar-benar kita perlukan. Apakah yang benar-benar kita perlukan?  Kedua-dua penulis kertas ini takut untuk menyatakan dengan tegas, atau memang tidak tahu apa yang kita perlukan itu. Adalah lucu untuk kita bercakap tentang sasterawan sebagai golongan pemikir dan pembina budaya ilmu, kalau para sarjana tidak jelas apakah yang dimaksudkan dengan aspek pemikiran itu, dan bagaimana dijelmakan dalam karya sastera. Masalah ini telah saya bincang berulang kali, malah dalam entri ini pun saya sentuh ketika membicarakan tentang pegajaran sastera di sekolah-sekolah dan universiti. Itulah yang kita perlukan pada waktu ini: membina persuratan yang dinamik berasaskan konsep ilmu yang benar. Konsep sastera seperti yang difahami sekarang, yang difahami oleh dua orang penulis ini, adalah konsep yang kabur, yang telah megelirukan dunia akademik dan dunia intelektual kita. Ini yang perlu kita bincangkan dengan jelas, bukan hanya sekadar menonjolksan pretensi intelektual yang naif dalam retorik peragaan yang menjemukan, tidak ada pemikiran. Tidak saja sasterawan perlu mewacanakan pemikiran mereka, seperti yang saya contohkan dalam ketokohan Iqbal; para sarjana pun, malah lebih lagi, harus muncul sebagai golongan pemikir yang boleh memberi sumbangan, tidak hanya sekadar bercerita. Kita sudah bosan mendengar cerita daripada sarjana kita. Kita mahu pemikiran mereka yang dikonsepsikan dengan jelas. Inilah kegagalan kita yang menjadi kebanggaan kita, yang menjadikan perbincangan tentang sastera hanya untuk mengekalkan status quo yang sudah sekian lama mengelirukan kita semua.

Jika kita benar-benar serius untuk membincangkan aspek wajah sastera Melayu masa depan, kita harus melihat berkembangannya. Kita harus menjelaskan latar belakang wujudnya masalah ini, tentang peranan Asas 50 yang menentang konsep ilmu dan mencemuh persuratan Melayu sebagai ketinggalan zaman; apakah kesannya terhadap perkembangan selepas itu; kita lihat merebaknya idea Marxis dalam sastera Melayu yang menjauhkan lagi sastera dari perspektif kerohanian dan ilmu; dan seterusnya masa kini, apa yang sudah kita lakukan dan adakah kita sudah kenal pasti masalah kita itu. Sesiapa juga yang ingin berbicara tentang wajah sastera Melayu, perlu bersifat adil kepada ilmu dan perlu tahu perkembangan intelektual dalam bidang penulisan dan bagaimana perkembangan itu melahirkan kekeliruan yang sedang kita hadapi. Sudahkah ada jalan keluarnya? Jika kita meneliti kertas kerja ITBM itu kita tidak menemui jawapan positif, malah yang jelas mereka tidak mahu adanya jawapan positif itu untuk terus melindungi para sasterawan negara dan sastera Melayu moden dalam wajah Asas 50 yang anti-ilmu. Apa yang berlaku pada waktu ini ialah meluasnya ciri-ciri dan unsur-unsur ‘iwajan dalam perkembangan intelektual Malaysia.  Nampaknya kecenderungan sekarang ialah untuk meneruskan dengan lebih gigih lagi perspektif ‘iwajan dalam perkembangan intelektual Malaysia. 

Mungkin kita perlu memberi perhatian serius peringatan Prof. Matthew L. N. Wilkinson dalam bukunya, A Fresh Look at Islam in a Multi-Faith World: A philosophy for success through education, yang membuat penegasan ini:  “The natural-social signs (ayat) are objectively real – night follows day (Q: 7: 5), death follows life objectively for all – and yet the meanings of the ontology of the universe at the level of the empirical, the actual and the real do not disclose themselves without reflection, hard intellecutal work and spiritual purificaton of the eye of the heart, as well as the availing oneself to a range of interpretative possibilities at social and individual, emotional and spiritual levels. The application of the criteria of reasonableness and of the probabality of truth is a necessary part  of understanding of the relationship between the universe and the Creator. This proces of spiritual judgemental rationality opens up the possibility of transcendental understanding both within the self and in communication with other people and with God. Critical rationality is a key component part of Qur’anic belief and sets up the conditions for the living connection of principle with context.” (hal. 63.)

Untuk memudahkan anda memahami kutipan ini, lihat seterusnya kutipan ini:  “Seriousness [in religion] is evidenced Qur’anically by the fact that belief and practice enjoy an intrinsic and inseparable relationship in the Revealed Text. The phrase used to characterized believers, ‘Those who believe and do  right acts  (Q. 2: 82-83), is the most repeated of all Qur’anic refrains. The Arabic pronoun for  ‘and’ (wa) in this characterization indicates an intrinsic partnership, not an extrinsic relationship. That is to say, belief and right action in the Qur’an exist in a relationship of essential mutual interdependence.” (hal. 44).

Dua kutipan yang sangat cantik, yang akan membolehkan anda memahami  mengapa konsep ilmu yang benar itu amat penting difahami dan dipraktikkan.

Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya, 20/8/2016.
Thursday, August 18, 2016

BAKAT DAN ILMU DALAM PENULISAN: Meneruskan Pandirisme Dalam Perkembangan Intelektual

Bolehkah seorang penulis bergantung hanya kepada bakat? Apakah bakat? Seorang sasterawan Indonesia menulis sebuah buku tentang “bakat alam”, yakni “natural talent” dalam penulisan.  Terpengaruh dengan pendapat sasterawan Indonesia ini, pada keseluruhannya sasterawan Malaysia (Melayu) berpegang kepada konsep bakat alam dan pada umumnya menolak kepentingan ilmu dalam penulisan, tetapi mereka mengakui seseorang penulis perlu mempunyai maklumat yang sekira-kira memadai untuk menulis dengan baik. Tetapi ini pun tidak tepat, kerana pada keseluruhannya mereka menyamakan maklumat dengan ilmu; dan yang amat ketara dalam penulisan mereka ialah penguasaan maklumat itu pun tidak sebaik seperti sepatutnya, dan tidak pula kritis.  Kalau anda membaca kertas kerja para sarjana ini, yang membicarakan “pemikiran” para sasterawan negara, anda akan dapat melihat dengan ketara penguasaan maklumat tentang teori sastera Barat yang mereka jadikan pegangan itu pun sebenanya cetek. Lihat saja bagaimana mereka menggunakan istilah seperti dekonstruksi, intertekstualiti, konsep teks itu sendiri, tentang perbezaan dalam teori sastera Barat dan mengapa perbezaan itu sentiasa dicari-cari oleh para sarjana mereka. Saya  telah meminta para sarjana ini merujuk sebuah buku penting tentang feminisme, yang ditulis oleh seorang profesor falsafah,  berjudul  Feminism is Queer: The intimate connection between queer and feminist theory, oleh Mimi Marinucci.  Anda akan melihat betapa serabut dan kelamkabutnya feminisme ini dalam pemikiran Barat, hanya kerana satu sebab sahaja, iaitu kerana mereka tidak mempunyai sumber ilmu. Setiap sarjana menyatakan pendapat masing-masing, kerana mereka menolak hakikat manusia itu dijadikan oleh Allah SWT yang berasal daripada Nabi Adam dan isteri baginda Hawa. Yang amat aneh, para sarjana yang membicarakan feminisme di Malaysia juga menolak hakikat kejadian manusia, dan menerima hanya pendapat peribadi daripada para sarjana Amerika Syarikat. Ini jelas dalam buku-buku yang ditulis oleh mereka yang   menyebut kononnya mereka sebagai pakar feminisme dan selain mereka, orang lain tidak berhak berbicara tentang feminisme. Maka lahirlah apa yang disebut sebagai “puitika sastera wanita,” sebuah konsep yang sebenarnya karut. Apakah pendirian para feminis Melayu ini tentang kebenaran? Nampaknya mereka menolak adanya kebenaran, kerana para guru  mereka dari Amerika Syarikat tidak menerima adanya konsep kebenaran itu. Ini dijelaskan dengan mendalam oleh Mimi Marinucci dalam bukunya. Baca di situ jika anda belum yakin dengan penjelasan saya.  Atau, jika anda sendiri tidak pasti di mana kedudukan anda sebenarnya.  Anda akan pasti bahawa anda adalah kumpulan yang  “cetek meraba-raba” tetapi ingin memaksa hegemoni palsu anda kepada orang lain berasaskan kekeliruan anda.  Ini telah dapat kita lihat dalam perbincngan di FB milik salah seorang sarjana ciritan ini yang mengajak teman-temannya yang sama cetek meraba-raba sepertinya memberi pendapat yang cukup merapu hingga kita menjadi hairan bagaimana ini boleh dibenarkan dalam dunia akademik kita. Maklumat itu ada dalam Internet, sila cari atau bertanya orang yang tahu.

Sastera Melayu sudah lama berada dalam dunia mengarut ini, tetapi mereka yang terlibat tidak sedar kerana mereka tidak mempunyai ukuran yang membolehkan mereka mengetahui kedudukan mereka. Itulah sebabnya saya selalu mengajak mereka kembali kepada konsep ilmu yang benar, atau jika mereka tidak mahu sekalipun mengakui ilmu itu bersumber dari Allah SWT, mereka sekurang-kurangnya perlu menjelaskan premis setiap andaian teori sastera Barat, seperti yang telah dilakukan dengan begitu baik dan jelas oleh Frank Lentricchia dalam bukunya, After the New Criticism (1980) atau sekurang-kurangnnya membaca Jacques Derrida, terutama polemiknya dengan beberapa orang sarjana terkenal di Perancis, German, Amerika Syarikat dan Britain. Mereka seharusnya familiar dengan aspek ini. Mereka adalah sarjana, yang melahirkan ramai pelajar sastera. Apakah yang mereka ajar sebenarnya? Kalau dapat, bagus sekali jika para pelajar ini memberitahu kita apa yang mereka pelajari daripada para sarjana ini tentang sastera dan teori sastera. Mereka tidak berani? Atau mereka tidak mahu peduli kerana sudah dapat digri. Mereka selesa dalam dunia pandirisme.

Ternyata konsep “bakat alam” yang mereka fahami, yang dibeberkan oleh sasterawan Indonesia itu, telah menjadikan mereka, para sarjana ciritan ini, keliru besar tentang konsep ilmu, malah secara sedar menolak wujudnya konsep ilmu yang benar.  Seperti yang saya tegaskan berkali-kali, Sidang Kemuncak Penulis Malaysia (SKPM) menjadi bukti yang sangat jelas betapa sikap anti-ilmu dan anti-intelektual para sarjana ciritan yang menulis kertas kerja untuk persidangan ini meremehkan saja peranan ilmu dalam pembinaan tamadun negara ini, dengan memilih untuk merayau-rayau dalam belantara sensasi teori sastera Barat, kononnya mereka sedang berbicara tentang persoalan penting. Terdapat kecenderungan untuk mengikut lagak ahli politik dalam memberi cadangan mereka untuk memajukan negara, tetapi tidak mempunyai asas ilmu. Kita digesa oleh Profesor Muhammad Haji Salleh supaya meniru dan belajar daripada teman rapatnya, Baha Zain, seorang sasterawan negara, untuk mengambil contoh bagaimana karya kritikan ditulis. Oleh itu wajarlah jika kita bincang dengan kritis kertas kerja Baha Zain, untuk melihat sejauh mana Profesor Muhammad Haji Salleh bercakap benar. Apakah yang ditulis oleh Baha Zain? Dia mahukan apa yang disebutnya trasformasi sastera. What kind of creature is this? Sorry  to say,  dia hanya meluahkan retorik teh tarik kedai mamak dalam kertasnya. Saya mahu bahaskan beberapa pendapat beliau yang saya anggap penting, walaupun mengelirukan jika tidak diperinci dengan teliti. Transformasi dalam bentuk kekeliruan inikah yang diperjuangkan oleh para sasterawan dan sarjana sastera? Kita lihat pendapat pengkritik contoh ini:

“Sastera bukan sekadar gambar atau potret cerita yang mati, tetapi membawa bersama-samanya idea, persepsi, dan perasaan, terutama daripada pengarangnya. Ia memberikan pujian dan persetujuan, kritikan yang keras atau peringatan yang mesra. Kalau falsafah menuju kepada kebenaran akal, sastera pula menghidangkan kebenaran pengalaman; dan sastera kita akan memberikan tindak balas estetik terhadap transformasi negara.” (hal. 229 edisi pertama).

Apakah yang dimaksudkan oleh pengkritik contoh ini dengan “kebenaran akal”? Akal yang beriman tidak sama dengan akal yang tidak beriman; perbezaan ini mesti diketahui dengan jelas oleh orang Islam. Anda hanya dapat melihat perbezaan ini dengan membandingkan falsafah ulama Islam seperti Imam Ghazali dan Ibn Rushd dengan falsafah Descartes yang selalu dibandingkan dengan Imam Ghazali. Anda boleh lihat perbezaannya? Lebih jelas, ketika membicarakan konsep ilmu dalam kitabnya yang pertama sebelum beliau menghuraikan ilmu-ilmu Islam dalam Ihya Ulumid-Din, beliau menegaskan matlamat ilmu dalam Islam ialah mencapai keyakinan. Ini tidak ada dalam konsep ilmu orang tidak beriman. Mereka akan bertanya: Apa keyakinan? Para sarjana Melayu dan sasterawan juga menyerlahkan tabiat berfikir ini, yang jelas dalam cara berfikir Baha Zain dalam kertasnya ini. Mengapa persoalan ini penting? Ia penting kerana hakikat ini ada hubungannya dengan hakikat kejadian insan, hakikat ilmu, dan hakikat amal.  Tiga perkara ini menjadi keutamaan untuk anda fahami dalam konteks ilmu yang benar, kalau tidak anda tidak akan dapat membaca dengan tepat pemikiran Barat dalam bidang apa pun juga.  Jadi pemahaman ini sangat penting untuk anda mengerti apakah yang dimaksudkan dengan “kebenaran pengalaman” yang disebut oleh Baha Zain.  Kebenaran pengalaman itu hanya bererti jika dilihat daripada perspektif taklif, seperti yang dihuraikan dengan jelas oleh Shah Wali Allah. Bacalah di sana.  Lain-lain perkara, umpamanya tentang hakikat insan, telah dibicarakan dengan amat mendalam oleh Imam Ghazali dan dihuraikan dengan amat jelas oleh Dr. Abul Quasieim  dalam kitabnya The Ethics of al-Ghazali: A Composite Ethics in Islam (1975).  Tekuni buku itu dan lain-lain buku yang membicarakan hakikat insan ini, misalnya dengan meneliti sebuah kitab oleh seorang sarjana Indonesia,  Dr. H. Saeful Anwar, M.A., Filsafat Ilmu al-Ghazali:  Dimensi Ontologi dan Aksiologi  (Penerbit Pustaka Setia, Bandung (2007).  Apabila sudah memahami aspek ini, maka apakah yang diperlukan dalam “transformasi” yang dibicarakan oleh Baha Zain ini? Senang: faham terlebih dulu konsep ilmu yang benar, ketika itulah baru anda boleh bercakap tentang transformasi. Itulah yang cuba dihidangkan kepada anda oleh Gagasan Persuratan Baru. Tetapi kerana anda meremehkan saja pemikiran orang lain yang tidak berada dalam kumplan anda,  kumpulan Mutual Admiration Club, anda sanggup menyesatkan diri anda dalam belantara teori sastera Barat. Kalau begitu, tidak usah dulu bercakap tetang transformasi sastera. Sia-sia dan mengelirukan.

Seterusnya kita lihat penegasan Baha Zain lagi: “Tidak terlalu banyak yang dituntut oleh sasterawan dan penulis untuk dirinya, kecuali kebebasan berucap dan mencipta demi memenuhi panggilan bakat semula jadi atau untuk turut membangunkan warisan kebudayaan dan tamadun. Mereka sedar bahawa bakatnya itu amanah Tuhan demi memakmurkan alam serta megangkat darjat manusia, baik sebagai individu, masyarakat mahupun bangsa. Amanah dan bakat yang dipinjamkan kepadanya juga tidak sekadar meraikan orang atau gagasan yang baik, tetapi juga untuk menegur keburukan, korupsi, penyelewengan, dan ketidakadilan kerana kemakmuran bukan sahaja menyenangkan kehidupan tetapi dapat juga menimbulkan akses sosial, ketamakan, dan perebutan kemewahan yang melanggar ketetapan hukum, amalan etik, dan moral.” (hal. 229).

Apakah maksud Baha Zain dalam retorik teh tariknya ini? Sekali imbas, bagi pembaca yang tidak menilai secara kritis berasaskan konsep ilmu yang benar, beliau seolah-olah sedang mengucapkan sesuatu yang amat bermakna bagi manusia sejagat. Tetapi dengan wujudnya kontradiksi yang bersimpang siur, beliau hanya bermain dengan kata-kata, bukan mengemukakan pemikiran yang boleh dicontohi. Betulkah sasterawan tidak menuntut lebih dari sumbangan mereka? Apabila mereka dilantik menjadi sasterawan negara, mereka telah mengangkat diri mereka lebih tinggi daripada para ulama dan cenekiawan, kerana empat sasterawan negara yang menjadi hiasan dalam SKPM tidak bercakap sepatah pun (tidak direkod pun dalam laporan) tentang ucaputama Profesor Ulung Tan Sri Muhammad Kamal Hassan, apatah lagi memberi sokongan supaya ucap utama itu dijadikan risalah penting sebagai manifesto penulis yang wajar dijadikan rujukan para sasterawan. Sangat jelas sasterawan negara ini mementingkkan diri, tidak mementingkan ilmu, hanya bercakap sahaja dalam retorik teh tarik kononnya mereka sedar amanah mereka sebagai pencinta ilmu.  Seterusnya, menarik juga bila Baha Zain berkata sasterawan mahukan kebebasan bercakap diberikan kepada mereka, dalam kata-kata berikut, “kebebasan berucap dan mencipta demi memenuhi panggilan bakat semula jadi atau untuk turut membangunkan warisan kebudayaan dan tamadun”. Adakah semua sasterawan negara tidak diberi kebebasan itu? Inilah retorik teh tarik yang sunguh memualkan. Sebenarnya yang menyekat kebebasan bersuara itu ialah mereka sendiri, yang berada dalam Mutual Admiration Club. Semua orang tahu bagaimana kumpulan berpura-pura ini berusaha dengan gigih untuk menyekat Gagasan Persuratan Baru dari memasuki universiti untuk dibahaskan dengan tuntas dalam pengajian kesusasteraan.  Kita semua ingin sekali mendengar penapian daripada golongan Mutual Admiration Club ini. Sebaliknya, ketua mereka memanggil penggiat Persuratan Baru sebagai “anjing kurap”. Jika ini tidak benar, bermakna Dr. Fatimah Busu telah berbohong, kerana ungkapan ini tertulis dalam buku beliau. Kita tunggu penapian mereka. Kita mahu lihat betulkah mereka punya maruah atau tidak. Kita juga ingin tahu adakah mereka bersedia mempertahankan maruah orang lain yang ternyata lebih bijak daripada mereka?  Kita tunggu kucing bertanduk ini bertindak.

Ke manakah sasterawan negara Baha Zain ini ingin membawa para sasterawan yang istimewa itu? Beliau ingin membawa para sasterawan ini “turut membangunkan warisan kebudayaan dan tamadun.”  Apakah jenis warisan itu? Apakah jenis tamadun itu? Sebenarnya beliau tidak tahu makna warisan dan tamadun, yang di seluruh dunia berasaskan ilmu, termasuk semua warisan besar dunia yang kita kenal.  Apakah yang harus dilakukan oleh para sasterawan dan sarjana jika betullah mereka ingin membangun warisan dan tamadun? Mereka harus jelas apakah asas warisan dan tamadun itu. Apabila ada manusia yang menegaskan warisan dan tamadun itu haruslah berasaskan konsep ilmu yang benar, mereka menyelar dengan keras anjuran itu sebagai tidak lebih daripada “salakan anjing kurap” saja.  Sebenarnya ke mana Baha Zain dan kawan-kawannya yang terdiri daripada para sasterawan negara dan sarjana ciritan ini ingin membawa rakyat dalam “transformasi sastera” pilihan mereka? Kini kita semua  sudah dapat melihat dengan jelas matlamat mereka. Anda mahu ikut?

Perbincangan ini ialah perbincangan tentang konsep ilmu. Kita tidak perlukan “transformasi sastera” seperti yang dikemukakan oleh Baha Zain dan ITBM, sebaliknya kita perlukan perbincangan lebih mendalam tentang konsep ilmu yang benar sebagai asas pembinaan tamadun negara kita. Para sasterawan dan sarjana sastera telah gagal membina tradisi intelektual berasaskan ilmu yang benar itu, maka tidak ada alasan sama sekali untuk kita membiarkan mereka meneruskan “transformasi sastera” yang mereka cadangkan itu, kerana semua itu akhirya kembali kepada kegagalan lama yang kini mahu diberi wajah baru dan “istilah” baru, atau slogan baru untuk meniru kemahuan pemerintah yang kini sedang bergelumang dengan korupsi dalam skandal 1MDB. Adakah para sarjana dan sasterawan menyokong kemunculan gergasi korupsi 1MDB itu? Kita lihat ini dalam konteks yang diberikan oleh Baha Zain, yang menegaskan bahawa “kemakmuran” menimbulksan akses kepada ketamakan dan perebutan kemewahan. Adakah ini terlepas daripada perilaku para sastrerawan negara dan lain-lain sasterawan serta para sarjana? Yang boleh menjawab soalan ini hanya sejumlah resolusi yang diputuskan oleh mereka dalam SKPM 2014 itu, yang sayangnya tidak dimasukkan ke dalam edisi terkini Sastera Teras Negara Bangsa. Tidak pentingkah resolusi itu, atau resolusi itu agaknya memalukan mereka kerana banyak sangat permintaan mereka yang bukan-bukan, hingga menjadi duta sastera (?) dan dimestikan ikut serta apa juga rombongan kerajaan ke luar negara supaya mereka dapat memperkenalkan diri mereka sebagai sasaterawan negara. Ada resolusi yang dengan tegas mesti melantik hanya para sasterawan negara menduduki beberapa organisasi baru yang dicadangkan. Dan banyak lagi yang agak pelik jika kita lupa bahawa mereka juga manusia biasa yang juga ingin kemewahan dan kedudukan secara rasmi untuk ditayang-tayang kepada masyarakat, seperti yang dibuat oleh ahli politik.  Dalam hal ini nampaknya mereka tidak original, walaupun mereka klaim dengan bangga bahawa mereka paling original dalam karya mereka. Anda boleh percaya? Perbincangan saya di sini hanya untuk menarik perhatian anda semua kepada beberap perkara yang agak menonjol. Banyak lagi yang boleh kita persoalkan dalam tulisan tokoh contoh Baha Zain ini.  Tepat sekali bila saya meggunakan ungkapan “retorik teh tarik” satu masa dulu, kerana inilah yang kita dapat daripada kertas kerja tokoh contoh Baha Zain ini.

Cadangan Baha Zain supaya kerajaan Malaysia menubuhkan Pusat Dokumentasi Melayu terbesar perlu dilihat dalam konteks sejarah bagaimana para sarjana Melayu sendiri, ada di antaranya sahabat baik Baha Zain sendiri, mengkhianati penubuhan IBKKM di UKM oleh Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas.   Mereka berusaha gigih untuk memusnahkan IBKKM kerana perasaan hasad yang tidak terbendung. Kini  mereka mahu satu lagi pusat yang dulu sudah dimusnahkan itu? Anda perlu baca catatan saya dalam Gagasan Persuratan Baru (edisi kedua, hal. 199 nota 10) untuk mendapat sedikit gambaran tentang perkara ini.  Walau bagaimana pun, saya fikir kita patut ada pusat seumpama itu. Tempatnya yang sesuai tentulah di DBP. Tetapi ini memerlukan rombakan besar-besaran di DBP, dari segi struktur pentadbiran dan pelantikan kakitangan yang pelbagai disiplin, dengan mengkhususkan bahagian pentadbiran kepada pakarnya yang arif dalam management.  Saya lebih cenderung untuk menjadikan DBP sebuah organisasi pelbagai bangsa, kerana kita sudah ramai mempunyai pakar bahasa Melayu dalam pelbagai bidang yang tidak lagi terbatas kepada orang Melayu saja. DBP mesti bersifat dan bersikap terbuka. Para sarjana Melayu, jika mereka benar-benar berkualiti, tidak harus takut menghadapi cabaran ini.

Jika anda tiada perasaan malu untuk menggesa manusia menjadikan sahabat anda sendiri, yang tidak pula seorang ahli ilmu, untuk dicontohi, sebagai uswatun hasanah dalam sastera Melayu, maka jelaslah anda tidak ada maruah. Malu. Belajarlah menjadi malu yang positif.

Keterbatasan bakat alam sangat jelas dalam kes Baha Zain dan Profesor Muhammad Haji Salleh ini. Walaupun profesor yang gah ini seorang sarjana, belum tentu beliau mempunyai ilmu. Bukti dari tulisan beliau hanya menunjukkan beliau ada sedikit maklumat yang tidak mencukupi untuk dijadikan tokoh yang boleh dicontohi. So sorry for that!  Begitu juga dengan Baha Zain, oleh itu amatlah aneh apabila Profesor Muhammad Haji Salleh mencadangkan kepada kita yang mereka anggap bodoh ini supaya mencontohi Baha Zain yang tidak ada bezanya dengan Profesor Muhammad Haji Salleh sendiri sebagai seorang tokoh biasa-biasa saja yang telah dimitoskan oleh Mana Sikana sebagai dua orang sasterawan terbesar Malaysia sepanjang zaman.

Kesimpulan: Meneruskan Pandirisme Dalam Perkembangan Intelektual

Konsep bakat alam, atau bakat semula jadi dalam istilah yang dipakai oleh Baha Zain, tidak cukup untuk menjadikan anda seorang penulis yang cemerlang tanpa sokongan ilmu. Maklumat saja tidak cukup untuk membuat anda faham, kerana setiap teori sastera Barat yang anda baca anda akan dapati mempunyai hingga 12 wajah, seperti feminisme misalnya. Tetapi semua teori hanya berkisar kepada tiga paksi saja: kepada pengarang (melahirkan romantisisme); kepada karya (melahirkan  New Criticism); kepada pembaca (melahirkan bermacam-macam teori pula). Di manakah para sarjana Malaysia berada?  Mereka berada di mana-mana untuk tidak ke mana-mana. Suatu keadaan yang aneh, tetapi inilah corak kesarjanaan Melayu dalam sastera. Banyak sekali mereka tayangkan segala macam teori yang mereka jiplak daripada teori sastera Barat, tetapi tidak satu pun mereka kuasai dengan baik. Tahu serba sedikit, lalu berlagak tahu semuanya, akhirnya mereka lebih banyak merapu tak tentu arah di atas bumbung kilang berkarat untuk bermimpi mencari ilham, tetapi hasilnya ocehan kosong saja. Inilah hasil tulisan manusia yang meminta kita meniru dan belajar daripada Baha Zain, yang tidak lebih baik kualiti tulisannya daripada beliau sendiri yang membuat cadangan itu. Itulah saja yang dapat diberikan oleh “bakat semula jadi” atau bakat alam. Akhirnya mereka mempromosikan pandirisme.  Amatlah besar kemaluannya!

Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya, 18 Ogos, 2016.

LAMPIRAN  (Untuk makluman yang berminat)

RESOLUSI
SIDANG KEMUNCAK PENULIS MALAYSIA 2014
DARULAMAN GOLF & COUNTRY RESORT, JITRA KEDAH
24 – 26 OKTOBER 2014

Sumbangan sasterawan dan intelektual dalam pembinaan peradaban negara bangsa sangat besar ertinya. Tidak ada peradaban yang diingati kebesarannya tanpa memiliki khazanah kesusasteraan yang tinggi. Oleh itu, untuk membina sebuah negara bangsa yang berharkat tinggi dan meneguhkan peradaban yang sedia kita miliki, kesusasteraan khususnya, dan persuratan amnya, perlulah diperkukuh dengan dimensi baharu, mengikut perkembangan zaman.
Bagi melunasi cita-cita tersebut, satu perhimpunan telah diadakan pada 24-26 Oktober 2014, bertempat di Darulaman Golf and Country Resort, Jitra, Kedah. Perhimpunan yang dinamai Sidang Kemuncak Penulis Malaysia (SKPM) ini menghimpunkan 250 pengarang, sasterawan, budayawan, dan  cendekiawan yang mewakili 46 institusi yang terdiri daripada persatuan penulis, syarikat penerbitan, aktivis bahasa dan kebudayaan, pengamal media, serta ahli akademik yang berkaitan. Pertemuan yang diisi dengan perbincangan ilmiah serta perbahasan intelektual itu berhasrat mencari gagasan yang diharapkan dapat memantapkan martabat persuratan bangsa. Lanjutan daripada itu telah terhasil sebuah resolusi yang praktis untuk diusulkan kepada pihak-pihak yang berwewenang:

A.  Sastera dalam Pendidikan Negara

Menyedari bahawa kesusasteraan semakin dilemahkan dan dipinggirkan dalam sistem pendidikan, Kementerian Pendidikan diminta memulihkan dan memperkasakan subjek sastera dalam sistem pendidikan kebangsaan dengan beberapa saranan yang strategik:
1.   Mewajibkan subjek sastera sejak di peringkat sekolah rendah hingga institusi pengajian tinggi mengikut kesesuaiannya.
2.   Sastera daripada huraian ketamadunan dijadikan subjek wajib dalam sistem pendidikan negara.
3.   Teks kesusasteraan daripada tamadun Islam, India, dan Cina yang representatif dimasukkan sebagai unsur luar yang memperkaya subjek sastera dalam huraian ketamadunan.
4.   Menggunakan teks kesusasteraan yang representatif dalam subjek sastera, iaitu teks-teks yang memancarkan akal budi tamadun wilayah ini dari abad ke-16 hingga ke-21.
5.   Penambahbaikan kurikulum subjek Kesusasteraan Melayu dengan penekanan kepada nilai sejagat.
6.   Memperkasakan semula kurikulum mengkaji teks klasik dan karya agung Melayu di peringkat sekolah dan institusi pengajian tinggi sebagai asas pengukuhan keperibadian tamadun Melayu.

B.          Pengembangan Sastera Melayu  Nasional, Serantau dan Antarabangsa
Menyedari bahawa kesusasteraan nasional akan lebih maju dan dikenali di peringkat antarabangsa beberapa strategi perlu dilaksanaka. Dalam konteks ini, SKPM menyokong penubuhan Yayasan Penulis Malaysia yang diumumkan oleh YAB Dato’ Seri Haji Mukhriz Tun Mahathir, dan dalam masa yang sama meminta kerajaan menyalurkan bantuan tahunan secara tetap untuk Yayasan terus memainkan peranan dalam konteks pembangunan kesusasteraan nasional. Yayasan Penulis Malaysia perlu memberikan penekanan kepada kebajikan penulis, sama ada dalam konteks kebajikan peribadi mahupun penataan, pengkaryaan, dan penerbitan.
          Di samping itu, kerajaan perlu memperuntukkan dana tetap untuk tujuan pengembangan dan penterjemahan karya sastera nasional kepada agensi-agensi yang berkaitan, iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Institut Terjemahan & Buku Malaysia (ITBM), Perbadanan Kota Buku, dan Majlis Buku Kebangsaan Malaysia. Secara konkrit dan praktisnya, langkah yang perlu dilakukan adalah seperti yang berikut:

1.       Penterjemahan:
1.1    Mempergiat penterjemahan karya sastera Melayu Malaysia pelbagai genre dan peringkat khalayak ke dalam bahasa-bahasa utama dunia. 

1.2    Mewujudkan geran untuk melantik penterjemah tamu bagi menterjemahkan sastera Melayu ke bahasa natifnya. Misalnya, dilantik penterjemah dari Perancis untuk menterjemahkan sastera Melayu ke bahasa Perancis bagi menghasilkan terjemahan yang berwibawa.

1.3    Menterjemahkan karya kontemporari yang berpotensi untuk dikemukakan kepada pihak yang menganjurkan anugerah sastera di peringkat antarabangsa seperti Anugerah Sastera Komanwel.

2.       Anugerah Persuratan Melayu-Islam:
                    Mewujudkan Anugerah Persuratan Melayu-Islam Nusantara yang dinaungi oleh DYMM Yang di-Pertuan Agong.  Selain bertujuan mengiktirafkan sasterawan Melayu-Islam,   anugerah ini bersungsi sebagai medan solidariti ummah di peringkat Nusantara.

3.       Kerajaan, melalui agensi-agensi yang berkaitan, sama ada Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Institut Terjemahan & Buku     Malaysia (ITBM), Perbadanan Kota Buku, atau Majlis Buku Kebangsaan Malaysia, perlu menyediakan Dana Pembangunan Penulis bagi tujuan penyelidikan, penciptaan karya, penyertaan dalam kegiatan sastera peringkat antarabangsa, mengikuti kursus berkaitan, dan residensi penulis muda, yakni berusia 40 tahun ke bawah.

4.      Kerajaan perlu menubuhkan Majlis Sastera, Bahasa, dan Kesenian Malaysia yang berperanan sebagai badan pemikir bersifat autonomi dan bertanggungjawab kepada menteri yang berkaitan bagi tujuan menyemarakkan pengkaryaan dan penciptaan, peluasan kegiatan apresiasi, penataran bakat, kemahiran, dan keilmuan serta merancang strategi pemasaran karya dalam dan luar negara, sekali gus mencipta peluang pekerjaan baharu yang berasaskan modal insan kreatif dan inovatif.

5.       Kerajaan perlu memilih dan melantik penulis tempatan yang berwibawa untuk menduduki Kerusi Pengajian Bahasa dan Sastera Melayu di luar negara, termasuk di universiti-universiti antarabangsa yang menawarkan kursus bahasa dan sastera Melayu. Keutamaan hendaklah diberikan kepada penulis mapan yang memperlihatkan mutu pemikiran yang tinggi, karya yang teruji serta sumbangan yang jelas terhadap dunia kesusasteraan.

6.       Menyediakan anugerah untuk penulis muda berumur 40 tahun ke bawah yang memperlihatkan mutu pemikiran garda depan dan komitmen dalam pembangunan dunia sastera kontemporari. Hadiah tersebut adalah dalam bentuk penyediaan prasarana untuk penulis memajukan pengkaryaannya serta untuk memasyarakatkan karyanya.


8. Mewujudkan sayembara penulisan esei dan kajian ilmiah sastera untuk penulis muda, tidak terhad kepada pelajar institusi pengajian tinggi sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh DBP dengan kerjasama Kementerian Pendidikan (Pengajian Tinggi).

9 .      Penubuhan Institut Penulisan Sastera Kreatif berwibawa yang berada di bawah satu bumbung bagi melatih bakal penulis dan profesionalisme penulisan kreatif. Hal ini telah dilakukan oleh negara-negara Barat seperti Universiti Iowa di USA.

10. Meminta Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dan universiti tempatan menerbitkan jurnal akademik dalam talian yang berfokus pada sastera Melayu dalam dwibahasa yang bertaraf Scopus dan International Science Index (ISI).

11.    Promosi
11.1. Kerajaan melalui Kementerian Luar hendaklah mewujudkan atase kebudayaan di peringkat kedutaan bagi membantu memperkenalkan dan menyebarluaskan sastera Melayu di luar negara.

11.2  Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia perlu mewajibkan semua syarikat penerbangan tempatan menyisipkan karya terjemahan daripada sastera kebangsaan (cerpen dan puisi) di dalam majalah yang diletakkan di dalam pesawat.

11.3  Kerajaan hendaklah membawa sasterawan sebagai delegasi dalam setiap lawatan rasmi pemimpin tertinggi negara bagi tujuan promosi sastera.

11.4  Kerajaan perlu mewajibkan semua Badan Berkaitan Kerajaan (GLC) khususnya, dan menggalakkan syarikat swasta untuk memperuntukkan sumbangan tahunan bagi menampung pembiayaan program sastera dan bahasa kebangsaan serta kos operasi Yayasan Penulis Malaysia yang akan ditubuhkan.

11.5  DBP perlu mengaktifkan semula Majlis Sastera Pelbagai Kaum bagi melaksanakan fungsi penataraan, pengiktirafan, penterjemahan (daripada bahasa Melayu kepada bahasa etnik lain), dan penerbitan.

12.    Kerajaan perlu menubuhkan Muzium Penulis Malaysia bagi tujuan pendokumentasian dan pelestarian bahan tentang persejarahan persuratan Melayu, merangkumi susur galur penulis dan perkembangan penulis di Malaysia.

13. Pihak Kerajaan Negeri Kedah khususnya wajar menjadikan rumah pusaka Sasterawan Negara Prof. Emeritus Dato’ Shahnon Ahmad di Sik sebagai Muzium/Galeri  Sasterawan Negara Shahnon Ahmad. Pewujudan muzium atau galeri tersebut membuktikan pengiktirafan Kerajaan Negeri kepada bidang sastera di samping dapat menjadikannya sebagai produk pelancongan.


C.      Dasar Kesusasteraan Negara.
Menyedari bahawa kedudukan sastera di negara ini masih belum
mempunyai dasar yang jitu untuk menentukan falsafah dan hala tujunya dalam agenda pembangunan Negara,  Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) perlu menggubal Dasar Kesusasteraan Negara. Dasar ini bertujuan melegitimasi bidang kesusasteraan sebagai suatu hasil kreativiti bidang ilmu yang sama nilainya dengan bidang-bidang lain dalam agenda pembangunan negara.
Penggubalan sebuah Dasar Kesusasteraan Negara dapat menjadi panduan, landasan kukuh serta penegasan teguh bagi membina falsafah, hala tuju penciptaan karya, penerbitan, pengedaran, dan matlamatnya bagi memenuhi aspirasi nasional.
Jawatankuasa penggubal Dasar Sastera Negara perlu dilantik daripada kalangan Sasterawan Negara, ahli akademik, wakil persatuan penulis yang tertentu, pengamal undang-undang di samping wakil daripada agensi kerajaan yang berkaitan


Dibentangkan pada 26 Oktober 2014
(Sumber: DBP). 

Anda perlu baca ini dan beri pandangan kritis anda. Misalnya, cadangan untuk menggubal  Dasar Kesusasteraan Negara adalah naif, penjelasannya bercelaru, dan cadangan siapa yang akan duduk dalam penggubalan itu membuktikan betapa tamaknya golongan ini kepada kedudukan, kemewahan (?), dan prestij, walaupun mereka tidak memberikan sumbangan yang cemerlang di mana-mana pun dalam bidang apa pun. Mereka akan hanya meneruskan pandirisme dalam budaya Melayu, bukan dinamisme bersifat ilmu. Klise. Itulah sebenarnya.