Wednesday, August 31, 2016

MANA SIKANA: PENGLIPUR LARA KRITIKAN SASTERA, TUKANG KARUT SASTERA MELAYU (Satu Pembicaraan Iseng-iseng Tentang Buku Penulisan Akademik Sastera)

Mengapa sastera Melayu perlukan seorang tokoh handalan seperti Mana Sikana ini?  Beliau seorang yang amat rajin menulis, untuk melengkapkan gerakan pandirisme yang dipelopori oleh para sarjana ciritan yang menghuni Mutual Admiration Club sastera Melayu. Mana Sikana adalah seorang sarjana yang memilih untuk menjadi seorang penglipur lara dalam kritikan sastera,  seorang tokoh besar yang amat tabah dan teliti mengitar semula karya lama beliau untuk dijadikan buku “baru”, mengulang dengan rakus segala tulisan lama yang sudah tersiar atau yang sudah dibukukan.  Inilah style akademik sarjana besar kitar semula ini. Buku terbitan DBP 2015 ini perlu dibaca bersama dua buah buku Mana Sikana yang diterbitkan oleh ITBM, sebuah tentang keunggulan sasterawan negara, sebuah lagi tentang pandirisme dalam bentuk pascamodenisme dalam kritikan sastera Melayu. Ketiga-tiganya adalah sebuah buku yang dicerai-cerai untuk melengkapkan kesarjanaan pinggiran tokoh besar ini.  Beliau telah memberi digniti yang tinggi kepada istilah “tukang karut” dalam Dikir Barat dengan menjadikan diri beliau sendiri seorang “tukang karut” sastera Melayu yang walaupun kualiti kritikannya jauh lebih rendah daripada “tukang karut” Dikir Barat yang amat tajam dan pedas sindirannya itu,  namun dengan usaha beliau membawa pengaruh tukang karut dalam kesarjanaan Melayu, beliau telah berjaya menjadikan dunia akademik satu kegiatan popular yang amat diminati oleh para sasterawan dan pensyarah universiti yang mengajar sastera. 

Menjadi penglipur lara di Malaysia adalah satu penghormatan yang amat tinggi.  Profesor Muhammad Haji Salleh dalam syarahan perdananya meletakkan Awang Batil Pak Mahmud Perlis sebagai ikon beliau, oleh itu tidaklah hairan jika dalam ucaputamanya kepada seminar “pemikiran” Anwar Ridhwan, dia memuji Anwar  Ridhwan kerana telah menjadi penglipur lara paling berjaya sehingga membawa cerita-cerita penglipur lara ke seantero dunia dan karya itu pula telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa besar dunia. Hebat jadi penglipur lara di Malaysia. Dalam kertas yang ditulis di atas bumbung kilang berkarat,  Profesor Muhammad Haji Salleh memberitahu sasterawan Malaysia betapa hebatnya menjadi penglipur lara. Kata beliau: “Banyak yang baik tersimpan dalam sastera lisan dan bertulis.. Sekiranya kita mengenal karya-karya ini kita mungkin bereskperimen dengan pantun, syair, gurindam, hikayat dan cerita lisan... Apabila Salman Rushdie atau Orhan Pamuk membuatnya, hasilnya cukup menarik dan bergemerlapan.” (hal. 244).  Seterusnya kata dia lagi: “Pilihlah daripada genius dunia ...  daripada Tagore dan Rushdie dan Arvind Adiga ...” (hal. 244). Mengapa Rushdie begitu istimewa kepada Profesor Muhammad Haji Salleh? Tidak mungkin kerana dia menghina Nabi SAW dan keluarga baginda dalam The Satanic Verses.  Mungkin juga novel itu adalah penjelmaan daripada cerita lisan atau hikayat. Manalah kita tahu, kalau beliau tidak mahu beritahu.  Ini pun sejenis sarjana penglipur lara juga, kerana baginya semua cerita/naratif adalah sama nilainya, tidak ada yang benar malah yang tidak benar itulah yang benar, yang indah. Inilah pandangan ahli sastera zaman romantisisme dalam teori sastera Barat. Hal ini diceritakan dengan meyakinkan oleh T. S.  Eliot dalam sebuah karangannya, “The Modern Mind”, dalam bukunya The Use of Poetry and the Use Of Criticism (Faber Editions). Rujukan lebih jelas dan mudah terdapat dalam Alvin Kernan,  The Death of Literature  (Yale University Press 1990), Introduction dan bab 1.  Perlu baca untuk mengetahui betapa rumitnya persoalan yang mudah jika dibahaskan daripada perspektif keterbatasan akal yang tidak percaya kepada konsep ilmu yang benar, oleh itu mereka meraba-raba seolah-olah mencari kebenaran, padahal mereka tidak percaya kepada kebenaran. Inilah juga masalah yang kita hadapi dalam kritikan sastera kita sendiri. Lihat misalnya nasihat Profesor Muhammad Haji Salleh, “Criticism with kindness  ialah suatu prinsip yang dapat diikuti” (hal 246.)  Adakah beliau ikuti nasihat beliau sendiri? Tidak. Beliau mengkritik apa yang disebutnya  “orang gasang yang tidak berbudi sastera, yang menulis dengan kata-kata racun dan kebencian, tanpa etika dan maruah diri atau hormat terhadap penulis lain.” (hal. 246).  Tetapi beliau tidak perlu ikut nasihatnya sendiri, kerana itu  beliau mengatakan, seperti yang dilaporkan oleh Dr. Fatimah Busu dalam bukunya, orang yang dikatakannya orang gasang yang tidak berbudi sastera itu adalah “anjing kurap” yang tidak boleh ditendang kerana kurapnya akan berjangkit kepada yang menendangnya. Itulah jenis “criticism with kindness” yang dimaksudkan oleh Profesor Muhammad Haji Salleh. Dalam tahun 1984 beliau pernah menasihatkan para pengkritik sastera supaya mula menulis kritikan mereka dengan “langkah kaedah”. Itu pun beliau tidak ikut, seperti yang boleh kita lihat dalam kertas kerjanya itu.  Dengan sikap ini, beliau menerima  Salman Rushdie sebagai contoh genius yang tahu menggunakan penglipur lara (mitos?) untuk dijadikan novel yang “bergemerlapan”, dengan melupakan bahawa yang gemerlapan itu termasuk juga The Satanic Verses yang mengutuk Nabi SAW yang menjadi contoh kehidupannya sebagai seorang Muslim. Masalah begini tidak ada dalam kutipan yang saya berikan di atas. Mana Sikana pun menghadapi keadaan yang sama, memberi nasihat kepada orang lain supaya unggul dalam tulisan mereka, tetapi tidak mengapa tidak unggul dalam tulisan beliau sendiri. Apakah yang unggul dalam tulisan Mana Sikana? Kita perlu bincang persoalan ini dalam konteks nasihatnya supaya para sasterawan “melanggar” praktik lama untuk digantikan dengan yang baru, yang unggul.  Dalam tulisan Profesor Muhammad Haji Salleh dan Mana Sikana kita mendapat bagaimana aspek ‘iwajan yang dikutuk al-Quran dijadikan amalan yang membanggakan dan gemerlapan dengan pencapaian seorang genius. Untuk memahami konsep ‘iwajan, baca tafsirannya dalam Tafsir al-Misbah, Surah al-Kahfi.

Oleh itu jika sekarang Mana Sikana diangkat menjadi pengkritik penglipur lara teragung di Malaysia, maka itu satu penghormatan yang amat tinggi, yang seharusnya dihargai dengan bangga. Cuma di sini perlu diingat satu perkara yang tidak boleh diabaikan: karya akademik anda hendaknya tidak berada di peringkat penglipur lara paling rendah, hingga menjadi sampah akademik kerana tidak memberi perhatian kepada kualiti pemikiran anda dan pembacaan anda. Menjadi pengkritik penglipur lara itu bagus, tetapi tidaklah sampai meletakkan diri anda setaraf dengan Awang Batil. Anda lebih tinggi darjatnya daripada Awang Batil yang kerjanya hanya melalut siang malam. Ahli akademik tidak begitu.  Walaupun kita tidak bersetuju dengan pandangan yang dirujuk itu, sekurang-kurangnya kita tahu apakah masalah yang mereka hadapi. Apakah masalah pengkritik penglipur lara ini? Kedudukannya sebagai pengkritik penglipur lara tidak memungkinkan beliau cemerlang dalam kerja akademiknya. Kita lihat beberapa contoh.

Dalam buku Penulisan Akademik Sastera, antara isi buku yang menjadi kebanggaan Mana Sikana ialah perbincangannya tentang teori sastera moden dan teori tempatan.  Dalam perbincangannya tentang teori sastera Barat, Mana Sikana berpusing-pusing ke sana ke mari seperti kucing mengejar tikus, tetapi tidak dapat menangkapnya. Tidak satu pun perbincangannya tentang teori sastera Barat boleh dipakai kerana huraian yang tidak kritis itu tidak menampakkan betapa kelirunya teori itu jika dinilai daripada perspektif ilmu dalam Islam. Mengapa Mana Sikana, yang menulis “teori”nya sendiri yang diberi judul Ta’abudiyyah itu tidak berdaya menilai teori sastera Barat yang penuh dengan perspektif ‘iwajan itu?  Apa gunanya “teori” (yang bukan teori sebenarnya) beliau yang begitu hebat judulnya itu jika tidak berguna samasekali untuk menghadapi cabaran kepalsuan teori sastera Barat? Inilah sifat pengkritik penglipur lara yang hanya tahu bercerita (dalam hal ini bercerita tentang teori sastera Barat) tetapi tidak dapat memahami dengan mendalam makna dan maksud cerita itu. Kritikan cerita yang menjadi pegangan para sarjana ciritan dan sasterawan picisan ini membuat mereka terus sesat meraba-raba dalam lingkaran ‘iwajan  yang dikutuk oleh al-Quran, yang menjadi pegangan para sarjana ciritan dan sasterawan picisan ini. Saya maksudkan, mereka masih berpegang kepada al-Quran sebagai orang Islam, menurut dakwaan mereka sendiri, yang kadang-kadang dijeritkan dengan lantang dan marah walaupun tiada siapa pun menuduh mereka  buta al-Quran. Mereka hanya tidak mahu menggunakan konsep ilmu yang diajarkan oleh al-Quran, kitab yang menjadi sumber ilmu dalam semua bidang kehidupan manusia itu. Dilihat dari perpektif ini, apakah tujuan Mana Sikana “mencipta” (?) teori sastera Islamnya itu jika teori itu sendiri yang memisahkan beliau dari berpegang kepada konsep ilmu dalam Islam?  Kita boleh faham jika Profesor Muhammad Haji Salleh tidak mahu menerima konsep ilmu dalam Islam, kerana beliau lebih yakin kepada “ilmu” penglipur lara seperti yang diajarkan oleh Awang Batil (ini disebutnya sendiri dalam syarahan perdananya 1989).  Perbincangan tentang teori sastera Barat akan terus kusut dan membingungkan sarjana Melayu jika mereka tidak mahu menerima kerangka yang diberikan sendiri oleh para sarjana Barat bahawa teori sastera mereka perlu difahamai dalam konteks Romanticism, new criticism dan hermeneutik (reception theory). Yakni, memberi tumpuan kepada pengarang, kepada karya yang autonomous, dan kepada pembaca menentukan makna sesebuah karya mengikut pengalaman intelektual mereka. Dalam huraiannya yang kusut dan berbelit-belit itu, Mana Sikana jelas sekali tidak menerima kerangka analisis yang diberikan sendiri oleh sarjana Barat yang membicarakan teori sastera mereka sendiri. Perkaranya cukup mudah, tetapi menjadi sulit dan kacau kerana anda tidak memahaminya. Itulah kesan paling buruk yang diberikan oleh pengkritik penglipur lara ini, mengelirukan dirinya sendiri, pembacanya, dan para pelajar yang ingin belajar serba sedikit tentang teori sastera Barat.  Kalau perkara semudah ini anda tidak tahu, atau tidak faham, atau berasa sukar hendak faham, maka bagaimana anda boleh dengan begitu yakin, seperti Mana Sikana ini, untuk mengajar orang lain menulis karya akademik yang berkualiti? You must be joking, my friend!

Buku Penulisan Akademik Sastera adalah sebuah buku panduan yang tidak memberi apa-apa panduan akademik yang diperlukan untuk menjadi seorang ahli akademik yang berwibawa. Sesuai dengan kedudukannya sebagai sebuah buku popular dengan pretensi akademik yang dibuat-buat, buku ini tidak memberikan apa-apa panduan yang boleh membantu seorang pelajar sastera memahami bidang kritikan sastera moden. Kelemahan paling besar ialah sikap anti-ilmunya, yang juga bersifat anti-akademik.  Jika anda membaca buku-buku akademik tentang kritikan yang terkenal dalam kritikan sastera Barat, umpamanya tulisan-tulisan T. S. Eliot yang tajam dan kritis itu (baca misalnya kritikannya terhadap drama Hamlet) yang mengemukakan istilah-istilah penting dalam kritikan, yang hingga kini masih diperdebatkan, maka buku Mana Sikana ini samalah kedudukannya dengan novel Sampah karya Shahnon Ahmad yang diulas oleh Mana Sikana dalam bukunya ini (sebuah tulisan recycle beliau). Contoh lain yang anda perlu teliti ialah beberapa buah hasil kritikan sastera Barat yang ditulis oleh antara lain John M. Ellis, Against Deconstruction;  Michael Fischer,  Does Deconstruction Make Any Difference?  Poststructuralism and the Defence of Poetry in Moden Criticism;  Stephen R. C. Hicks,  Explaining Postmodernism: Skepticism and Socialism from Rousseau to Foucault;  Alvin Kernan,  The Death of Literature.  Tentu saja anda perlu telaah buku yang penting ini: Frank Lentricchia,  After the New Criticism.  Buku R. C. Hicks adalah penting dikunyah dengan rakus oleh sesiapa juga yang berlagak dengan faham  pascamodernisme ini.  Penjelasannya mudah difaham oleh pembaca yang tidak menguasai high English sekalipun.  Buku Lentricchia memerlukan penguasaan bahasa Inggeris tinggi, yang boleh difahami oleh Profesor Muhammad Haji Salleh, tetapi akan menyusahkan Mana  Sikana yang penguasaan bahasa Inggerisnya amat terbatas.  Akhirnya saya ulang lagi supaya anda membaca dengan tekun buku  Matthew L. N. Wilkinson, A Fresh Look at Islam in a Multi-Faith World: A philosophy for success through education. Buku ini memerlukan penguasaan bahasa Inggeris tinggi, yang mungkin amat terbatas meskipun di kalangan para profesor sekalipun.  British Council Kuala Lumpur ada memberi kursus bahasa Inggeris tinggi kepada sesiapa yang berminat. Kerajaan telah gagal mengajar bahasa Inggeris dengan baik; dan lebih besar lagi kegagalan mereka dalam pengajaran bahasa Melayu. Sebab itulah sukar sekali kita hendak membaca tulisan yang bermutu dalam sastera. Yang banyak kita dapat ialah jenis Mana Sikana, yang tentu saja tidak terkecuali di kalangan sasterawan negara sendiri. Para sarjana mesti kemaskan bahasa Inggeris mereka.

Barangkali kecelakaan paling besar dalam sastera Melayu yang diteruskan dengan bangga oleh terutamanya kumpulan Mutual Admiration Club, ialah perasaan hasad dan anti-ilmu. Dalam syarahan di UKM 2004 (ATMA) saya kemukakan perkara ini dan memperkenalkan konsep pandirisme. Ternyata apa yang saya bincangkan itu adalah penyakit akademik yang parah, yang telah membunuh kemampuan berfikir di kalangan para pelajar sastera. Walaupun ramai yang lulus dalam bidang ini, namun kita sukar hendak mendapat sarjana baru yang betul-betul boleh bermain dengan idea dan dapat pula menulis dengan jelas dan padat. Yang kita dapat ialah type Mana Sikana dan Profesor Muhammad Haji Salleh yang masih terikat kepada kritikan cerita dan amat jelas sikap anti-ilmunya. Kedua-dua sarjana agung Malaysia ini telah gagal seluruhnya untuk melahirkan generasi celik sastera yang kritis dan kreatif, yang tahu membaca dengan betul dan dapat menilai dengan objektif.  Walaupun mereka bercakap tentang perubahan, pelanggaran dan sebagainya yang kedengaran amat muluk, tetapi ternyata hanya sejenis mempelam besar yang masam dan tawar isinya. Mereka bercakap tentang kesopanan akademik, tetapi mereka tidak menunjukkan kesopanan akademik itu dengan memberi perhatian, walaupun dengan sikap benci dan angkuh, kepada misalnya Gagasan Persuratan Baru, yang boleh digunakan dengan berkesan untuk mengajar pelajar sastera berfikir dengan kritis dan kreatif. Paling memalukan apabila mereka dan kumpulan mereka menyekat kemaraan PB ke universiti kerana kata mereka tidak diperlukan dan tidak boleh memberi apa-apa sumbangan dari segi ilmiah. Mereka sajalah yang boleh memberikannya, walaupun pengetahuan mereka bersifat pinggiran dan cetek meraba-raba. Kerana kepanasan di bumi, ada di antara mereka yang memanjat bumbung kilang berkarat untuk mencari ilham dengan bermimpi di atas bumbung itu. Hasilnya ialah kertas kerja Profesor Muhammad Haji Salleh untuk SKPM 2014 yang memuji Salman Rushdie itu. 

Sastera Melayu kerugian besar jika terdapat sarjana sastera dan pensyarah universiti belum pernah dengar PB; atau jika sudah dengar dan sudah tahu sedikit sebanyak, mereka bersikap negatif tidak mahu mengenal PB lebih dekat. Sekurang-kurangnya mereka perlu hormat pandangan bernas Profesor Muhammad Haji Salleh yang memberi kita semua satu petua, atau satu prinsip  bagaimana menulis kritikan sastera, dengan menegaskan betapa perlunya setiap sarjana dan pengkritik sastera menggunakan teknik “criticism with kindness”.  Dalam hal ini, tentu tidak ada yang tidak bersetuju dengan beliau. Tetapi yang menjadi masalah besar kepada sarjana ulung ini ialah sikap negatif beliau terhadap anjuran beliau sendiri. Beliau sendiri tidak mahu ikut, kerana tidak menguntungkan beliau. Jika beliau ikut nasihat beliau sendiri, tentulah dia akan approach PB dengan penuh belas ihsan, membelai PB dengan kasih mesra, dan cuba memahami PB dengan ikhlas, lalu bercakap dan menulis tentangnya sesuai dengan sikapnya yang menganjurkan “pengkritik gasang: menggunakan pendekatan “criticism with kindness”.  Tetapi ini tidak terjadi; sebaliknya beliau memaki hamun PB sebagai hanya salakan “anjing kurap”, dengan sokongan padu daripada Dr. Fatimah Busu yang menulis novel-novel berunsur Islam yang mementingkan sex (baca tesis Dr. Norhayati Ab. Rahman, Puitika Sastera Wanita ... mengenai feminisme.)  Mana Sikana sebagai seorang pengikut setia Profesor Muhammad Haji Salleh juga tidak peduli nasihat ikhlas profesor supaya semua pengkritik menggunakan approach yang disenangi beliau, walaupun tidak beliau gunakan dalam tulisan kritikan beliau sendiri.

Satu-satunya “pemikiran” original Mana Sikana ialah sejumlah petua dalam kritikan yang diberi nama “teksdealisme”, tentang bagaimana menulis teks yang unggul. Masalah beliau paling besar ialah beliau sendiri tidak tahu menggunakan petuanya itu. Tulisannya sendiri tidak menampakkan kecanggihnan berfikir dan memahami pemikiran orang lain. Terdapat kecenderuga yang aneh apabila beliau sendiri tidak memahami “teksdealisme” yang dikasihinya itu. Beliau tidak mendapat faedah daripadanya. Yang didapatnya hanya sejumlah istilah daripada Harold Bloom yang beliau cedok tanpa memahaminya. Dengan istilah itulah beliau berlagak pandai kononnya “teksdealisme” adalah ciptaan beliau yang paling unggul dalam kritikan penglipur lara Melayu. Beliau mahu letak ke mana pula “teori” beliau yang paling besar dan paling canggih yang beliau beri nama yang menakutkan itu, Ta’abudiyyah. Cantik nama itu, tetapi tidak dapat digunakan kerana bertentangan dengan Teksdealisme. Mana satu pilihan beliau? Lagak sebagai penjual sayur pasar tani yang membawa produk baru ini tidak menguntungkan beliau, malah lebih mengusutkan lagi pembaca beliau yang cetek meraba-raba. Jika demikian, petua yang mana satu yang harus dipilih oleh sesiapa juga yang mahukan teks unggul untuk dirinya? Ta’abudiyyah nampaknya percayakan Tuhan; manakala Teksdealisme menolak Tuhan dan sangat terpengaruh dengan gerakan mulhid pascamodernisme, yang secara total menolak adanya kebenaran. Kata pengkritik pascamodernisme, dengan menolak kebenaran, maka puak pascamodernisme mengisytiharkan merekalah yang benar. Kalau bukan demikian, tentu mereka berbohong? Aporia lagi. Gila betul dunia dekonstruksi dan pascamodernisme ini, yang amat digilai Mana Sikana, yang memuji sastera Islam Shahnon Ahmad serasi dengan konsep pascamodernisme (rujuk bukunya, Saterawan Negara di Takhta Keunggulan, hal. 38-39.  Sekadar imbasan, disalin kesimpulan Mana Sikana ini: “... sastera Islam Shahnon Ahmad sempurna dari segi teoretisnya dan selari dengan suasana masyarakat pascamoden dan hipermoden”) . Kalau begitu betul juga pendapat Derrida setiap teks penuh dengan aporia, kontradiksi atas kontradiksi, dengan itu tidak mungkin dapat ditafsirkan kerana setiap tafsiran adalah pembohongan kepada maksud sebenar teks yang tidak mungkin difahami. Derrida marah sungguh pada seorang sarjana Amerika yang menurutnya tidak faham teks beliau, dan membacanya dengan sengaja dengan tafsiran sikap negatif hanya untuk mencari kesalahan beliau yang sebenarnya tidak terdapat dalam teks itu. (Anda kena baca buku Derrida,  Limited INC, dari mas.142-154; terutama sekali halaman 146). Untuk pembelaan terhadap Derrida, rujuk  Christopher Norris, Deconstruction: Theory and Practice, 3rd. edition, 2000.

Sebenarnya cukup banyak pandangan Mana Sikana yang memang tidak berguna untuk membina budaya intelektual yang sihat, yang dari segi akademik memang merosakkan kefahaman kita terhadap ilmu dan peranan pendekatan dalam kritikan sastera.  Pembacaan yang keliru oleh Mana Sikana tentang Hang Tuah dan Hang Jebat akan saya ulas di lain kesempatan. Kononnya Hang Jebat itu seorang revolusioner adalah karut.  Hang Jebat adalah seorang pemberontak yang bersendirian, sedangkan seorang revolusioner adalah seorang penggerak masyarakat untuk menentang pemerintah yang tidak adil. Kesetiaan Hang Jebat kepada Hang Tuah lebih gila daripada kesetiaan Hang Tuah kepada sultan Melaka. Kedua-dua tokoh ini adalah pembela feudalisme. Rakyat Melaka tidak ada tempat bergantung tanpa feudalisme. Mereka perlukan raja dan sultan untuk menjadi pelindung mereka. Inilah warisan Sejarah Melayu, yang diteruskan oleh UMNO dalam bentuk Warisan Malayan Union yang dijelmakan oleh British.  Inilah sistem politik Melayu yang didukung UMNO dengan sokongan British. Di mana Hang Jebat dalam sistem ini? Kita mahu Mana Sikana menjawabnya, kalau beliau tahu dan mahu menjawabnya.

Sebagai kesimpulan, buku Mana Sikana, Penulisan Akademik Sastera adalah sebuah buku panduan yang akan mengusutkan sesiapa juga yang menggunakannya. Penerbitan buku ini adalah bukti bahawa DBP tidak mempunyai editor yang cerdik dan DBP sendiri bukanlah organisasi intelektual yang berwibawa. Tetapi Mana Sikana tidak perlu risau. Beliau telah diperakukan oleh Shahnon Ahmad, bersama Dr. Fatimah Busu, untuk dilantik sebagai sasterawan negara. Sebaik saja mereka diberi kedudukan itu, walaupun  mereka, seperti sasterawan negara lainnya, tidak unggul dan bukan kumpulan pemikir yang canggih, tetapi sebaik saja mereka diberi gelaran sasterawan negara, maka dengan serta-merta semua karya mereka akan diberi kedudukan karya unggul. Inilah sihir Melayu yang sangat terkenal.

Mohd. Affandi Hassan,

Petaling Jaya, 31/8/2016.

No comments:

Post a Comment