Saturday, August 27, 2016

MEMBINA KEMBALI PERSURATAN MELAYU ABAD 21

“Sesungguhnya yang takut kepada Allah
di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama”.
(Surah Fatir 35: 28)

Kesedaran bahawa sastera tidak akan membawa perkembangan intelektual Malaysia ke tahap yang cemerlang, kini semakin disedari oleh generasi baru walaupun para anggota Mutual Admiration Club, dengan dokongan dan perlindungan Panel Anugerah Sastera Negara, sudah berusaha keras untuk menyekat sebarang perubahan supaya pandirisme yang dipelihara oleh kumpulan Mutual Admiration Club terus kekal dalam perkembangan pandirisme negara.  Di kalangan anak muda nampaknya sudah bosan meluat melihat telatah mengada-ada anggota Mutual Admiration Club ini, kerana amat jelas kumpulan pinggiran yang cetek meraba-raba ini gigih sekali mempertahankan pandirisme di kalangan mereka sambil menjadikannya apa yang disebut mereka hegemoni budaya. Kita amat terkilan apabila ITBM dan DBP menerima hegemoni palsu yang anti-ilmu ini untuk dijadikan teras negara bangsa, seperti yang diusahakan oleh ITBM melalui SKPM.  Siapakah “kita”yang dimaksudkan di sini?

Kita yang amat terkilan itu ialah selain dari kumpulan Mutual Admiration Club dan Penaungnya Panel Anugerah Sastera Negara yang juga disertai oleh ITBM dan DBP. Inilah empat kumpulan yang amat mewah dari segi pengaruh yang dibina dengan peruntukan kewangan yang besar dari pemerintah. Dua pertubuhan penulis yang popular dinaungi oleh dua institusi ini, dengan PENA berada dalam naungan ITBM, manakala GAPENA pula berada di bawah naungan DBP. Siapa mempengaruhi siapa mungkin tidak perlu dibesar-besarkan kerana mereka sebenarnya saling bekerjasama untuk faedah, terutamanya, kumpulan Mutual Admiration Club.  DBP tidak sempat membina tradisi intelektual yang kuat dalam bidang penerbitan, kesusasteraan dan bahasa, seperti yang berlaku (sebagai contoh) di Oxford University Press dan Cambridge University Press, serta lain-lain contoh terkenal di Amerika Syarikat.  Walaupun DBP telah memainkan peranan yang cemerlang dalam empat dekad pertama, selepas  itu, terutama sekali dalam sepuluh tahun terakhir, DBP menghadapi zaman merosot dalam bidang-bidang yang sepatutnya mereka cemerlang. Saya masih ingat cadangan saya supaya DBP memulai projek menerbitkan kumpulan lengkap karya para penulis/pengarang terpilih yang boleh diusahakan dengan kerjasama universiti tertentu.  Bilakah projek ini akan dimulai? Usaha DBP memberi perhatian berlebihan kepada sasterawan negara adalah bertentangan dengan perkembangan intelektual kerana para sasterawan negara ini bukanlah terdiri daripada golongan pemikir bangsa, malah mereka hanya penglipur lara moden yang memang diakui oleh mereka sendiri. Pencapaian terbesar DBP ialah dalam bidang perkamusan, tetapi sayangnya kamus terbitan DBP tidak menonjolkan warisan persuratan Melayu yang berteraskan bahasa ilmu yang dibina daripada tradisi Islam. Bilakah bahasa Melayu akan mempunyai sebuah kitab besar seperti Lisanul Arab yang istimewa itu?  Tidak adakah ahli kamus dan pakar bahasa kita yang dapat mencapai tingkat ilmu seperti penyusun Lisanul Arab itu?  Kita begitu jauh ketinggalan kerana tidak memikirkan persoalan ilmu ini, dengan itu kita memberi perhatian kepada pendekatan popular dalam semua bidang; malah pada waktu ini DBP sangat ghairah menerbitkan novel picisan oleh penulis muda yang menggunakan bahasa yang bombastik yang tidak sedikit pun memancarkan sedikit sinar ilmu dalam karya mereka.  Alasan untuk membina generasi penulis baru tidak boleh diterima. Tempatnya bukan di DBP. Menjaga standard yang tinggi adalah kewajipan DBP yang tidak boleh diungkit, mesti diteruskan sehingga disedari dan diterima bahawa DBP bukan penerbit karya picisan.  Masalahnya ialah, bagaimana jika karya para sasterawan negara sendiri picisan?  Anda boleh rujuk senarai entri untuk memahami kontradiksi ini.  Sebenarnya inilah antara persoalan besar dalam kritikan dan penilaian sastera Melayu.  Penilaian yang dipaksakan ke atas kita, jika diteliti secara kritis, tidak boleh diterima oleh akal sihat. Apabila ditolak, maka terjadilah konflik, yang sebenarnya boleh dielak jika kita mempunyai standard yang tinggi dan berpegang teguh kepada konsep ilmu yang benar sebagai asas penilaian kita.

Inilah keadaan yang mendorong saya berpaling kepada kumpulan indie, dengan harapan kegagalan ITBM dan DBP boleh ditampung oleh kumpulan indie, jika mereka juga aggressive dalam bidang intelektual seperti mereka aggressive dalam penerbitan dan penjualan buku. Malu DBP, dan ITBM, yang tak akan mampu menawarkan hadiah sebuah kereta seperti yang ditawarkan oleh golongan indie dalam Pesta Buku Antarabangsa April lepas. Hebat, tentu saja dari segi promosi. Semoga juga hebat dari segi isi dan pengisian intelektualnya. Sanggupkah kumpulan indie melaksanakan tugas besar membina persuratan Melayu, meneruskan tradisi yang telah mantap itu. Soalnya adakah mereka mahu? Atau mereka berasa lebih makmur, dan lebih mudah, untuk mencari wang dan memperagakannya, seperti dalam Pesta Buku yang lepas.

Jika anda membaca dengan kritis kertas kerja SKPM 2014 anjuran ITBM, anda akan mengerti mengapa saya memberi harapan tinggi kepada kumpulan indie ini.  Mereka adalah kumpulan baru yang muncul di tengah-tengah gelombang IT yang sudah melahirkan ramai genius muda seluruh dunia. Sudah banyak dokumentari tentang mereka, antaranya yang menarik ialah perbualan Charlie Rose dengan seorang novelis perempuan berkulit hitam baru berumur 13 tahun. Caranya bercakap dan isinya mengalahkan seratus sasterawan negara Malaysia. Cari interview yang menarik itu, dan lihat bagaimana Charlie Rose begitu hormat (admire) gadis remaja yang bijak itu.  Siapa tahu, kumpulan indie pun mempunyai orang seperti itu. Era ini ialah era yang melahirkan ramai genius muda seluruh dunia. Tentu kita pun sudah ada orangnya.  Welcome you all young geniuses!

Kepercayaan saya kepada kemampuan kumpulan indie ini bulat (solid) kerana beberapa sebab. Pertama, era mereka adalah era ilmu, dengan itu mereka lebih terbuka kepada maklumat seluruh dunia. Kemungkinan mereka mendapat ilham dari perkenalan dengan segala bagai maklumat itu amat besar. Kedua, dengan wujudnya begitu banyak universiti, dan beribu profesor dalam segala bidang, mereka terdedah kepada kegiatan intelektual yang lebih mantap dan berbagai-bagai jenis. Ketiga, yang bagi saya penting, ialah adanya persaingan sesama mereka dengan adanya komputer dan segala peralatan IT yang memungkinkan mereka berkomunikasi lebih pantas dan selesa. Tetapi adakah mereka menggunakan peluang ini dengan positif? Saya fikir mereka tahu apa yang mereka buat dan rasanya lebih bertanggungjawab. Jika dibandingkan mereka dengan generasi saya, kita akan dapati generasi tua ini telah lumpuh secara intelektual dan mereka menjadi lebih ganas dari segi intelektual. Bayangkan, betapa beraninya orang tua yang sudah lumpuh daya inteleknya ini naik ke atas bumbung untuk bermimpi sambil menulis kertas kerja, dan mereka begitu bangga memperagakan kecetekan ilmu mereka dengan bercakap mengenai “tansformasi budaya”.  Yang perlukan transformasi adalah mereka sendiri, bukan masyarakat jika yang mereka perjuangkan ialah pandirisme.  Bagaimana pun, terdapat sedikit keraguan, yang tidaklah berat, tetapi sekali sekala terlintas juga. Sejauh mana mereka ini serius? Inilah yang mendorong saya meminta mereka membaca dengan kritis dan kreatif buku Prof. Wilkinson, A Fresh Look at Islam in a Multi-Faith World: A philosophy for success through education. Saya harap mereka berkumpul sesama mereka membincangnan buku itu, yang jika difahami akan menjadikan mereka benar-benar celik ilmu.  Inilah senjata mereka yang paling berguna untuk menghadapi cabaran mulhid dunia Barat yang semakin kejam sekarang.  Kita boleh saksikan berjuta umat Islam dibunuh kerana mereka takutkan pengaruh Islam, yang tidak mungkin mereka ketepikan. Kita tidak tahu, tidak sedar, berapa juta pula yang sudah dibunuh dan dimusnahkan jiwanya untuk menjadi pak turut Barat. Yang pasti golongan tua yang sudah merayau tak tentu arah itu sudah menjadi hamba teori sastera Barat. Adakah kumpulan indie juga menuju ke arah itu? Jangan hendaknya mereka juga sanggup panjat bumbung kilang berkarat untuk mendapat ilham.  Mulai sekarang kumpulan indie perlu belajar kembali teknik “tadah kitab” yang digunakan para ulama silam, dan masih aktif dilakukan hingga sekarang. Teknik ini akan memberi anda peluang mendalami sesebuah kitab yang penting dalam tradisi ilmu Islam.

Bahagian akhir entri ini akan berbicara tentang perlunya kita memahami tradisi persuratan dalam perkembangan ilmu di negara kita, malah di seluruh Nusantara. Sekarang konsep persuratan sudah menjadi begitu kabur dan dibenci oleh para sasterawan dan sarjana ciritan.  Terdapat dua punca besar mengapa hal ini terjadi. Pertama, para sasterawan ini terputus dari tradisi keilmuan Islam, ketika Barat berebut-rebut menterjemah kitab-kitab klasik dalam Islam untuk dipelajari. Kedua, sistem pendidikan moden yang kita warisi pada umumnya anti-ilmu, tetapi amat ditekankan penggunaan maklumat untuk mendapat pekerjaan yang baik dalam sistem birokrasi, baik yang jenis swasta mahu pun jenis pentadbiran kerajaan  atau pentadbiran awam. Golongan Mutual Admiration Club yang menghuni ITBM dan DBP berada dalam sistem pentadbiran awam dan leka dalam budaya “lembu kenyang” (satu ungkapan yang berasal dari Kelantan yang terkenal).  Budaya “lembu kenyang” ini tidak bebas, amat terikat kepada peraturan yang sebahagian besarnya tidak diperlukan.  Kumpulan indie yang berada di luar birokrasi ini terlepas dari budaya “lembu kenyang” kerana mereka harus mencari padang ragut mereka sendiri. Inilah yang melahirkan penerbitan indie yang lebih terbuka kepada perubahan.  Kumpulan “lembu kenyang”  bercakap tentang perubahan dan sebagainya, tetapi mereka sendiri tidak berubah. Sebaliknya, kumpulan indie melakukan perubahan, bukan bercakap saja. Oleh itu mereka lebih dinamik dan lebih boleh dipercayai. Kerana itu lebih selamat untuk kita memberi kepercayaan kepada mereka untuk melakukan perubahan dalam konteks persuratan moden, bukan sastera yang hanyut dalam ambiguiti nilai itu dan para penganutnya lemas dalam budaya Barat yang menolak kebenaran.

Persoalan kebenaran menjadi perdebatan sengit di Barat, tetapi tak pernah ada penyelesaian. Mereka bukan ingin mencari penyelesaian, kerana menurut mereka setiap penyelesaian adalah bertentangan dengan kebebasan manusia yang semula jadi. Bagaimana mereka tahu kebebasan itu semula jadi? Siapa yang menjadikannya begitu, jika benar pendapat mereka?  Bagi mereka, kebenaran dan kebebasan adalah milik semua manusia sepenuhnya, setelah mengalami proses persetujuan kepada prinsip-prinsip yang disepakati melalui penghujahan secara logik dan filsafat. Prinsipnya ialah, manusia sendirilah yang menentukan segala-galanya ketika mereka berada di dunia sahaja. Tidak ada akhirat, kata mereka dengan “yakin”. Siapa pula yang menentukan tidak ada akhirat? Semuannya manusia. Inilah punca kezaliman yang kita saksikan sekarang, dengan pembunuhan beramai-ramai tanpa sekatan. Inilah realiti, kata para sasterawan dan sarjana sastera.  Tugas sasterawan, kata mereka, ialah membawa realiti itu kepada masyarakat. Inilah inti-sari karya sastera, menurut para sasterawan dan sarjana. Inilah yang dikerjakan oleh para sasterawan negara.  Apakah sebenarnya yang ingin diperkatakan? Dalam teori sastera Barat, realiti adalah fictionality yang dijadikan realiti melalui tindakan kreatif. Itulah hasil sastera.  Inilah falsafah sastera Melayu moden. Siapa yang mahu menafikan?  Inilah yang hendak dijadikan teras negara bangsa oleh ITBM dan PENA. Anda boleh terima?

ITBM dan DBP tidak mempunyai pilihan melainkan bersedia untuk dibicarkan di Mahkamah Kebudayaan bahawa pilihan mereka untuk menjadikan sastera sebagai teras negara bangsa adalah tidak berasas, melumpuhkan pemikiran bangsa  Melayu, menjadikan mereka terbelenggu dalam feudalisme intelektual yang dibawa masuk dari Barat. Tradisi kita yang melahirkan persuratan Melayu yang gemilang yang dibina dengan gigih oleh para ulama dan cendekiawan Melayu tidak menerima pilihan kumpulan Mutual Admiration Club yang mendapat ilham mereka di atas bumbung kilang berkarat, yang menggelar para pejuang persuratan sebagai “anjing kurap”.  Mereka yang membuat tuduhan ini  bukan jenis manusia yang beradab, oleh itu bagaimana mereka dengan angkuh berkata mereka adalah pembina peradaban Melayu, padahal mereka menolak konsep ilmu yang benar yang menjadi asas peradaban Melayu. Penjelasan saya tentang sifat sastera yang sesat dalam teori sastera Barat dan hanyut dalam lautan ambiguiti nilai-nilai palsu yang mereka terima dari Barat yang secara tegas menolak kebenaran itu tidak membenarkan kita menjadikan sastera sebagai asas negara bangsa.  Ini suatu kenyataan yang tidak boleh dipalsukan, walaupun kumpulan Mutual Admiration Club cuba memberi wajah pura-pura dengan menggelarkannya “transformasi sastera” padahal semuanya untuk memastikan mereka terus mendapat faedah peribadi. Kalau bukan itu tujuan mereka, maka apakah hujah yang boleh mereka kemukakan bahawa konsep ilmu yang benar itu tidak praktikal dan akan membunuh kegiatan sastera yang sedang berkembang? Sangat hairan, dan cukup aneh, bila kumpulan Mutual Admiration Club ini mengutuk ilmu dan mengutuk para pejuang ilmu dalam persuratan Melayu. Mereka jujur dalam kebencian mereka kepada Gagasan Persuratan Baru, tetapi apabila mereka terbawa-bawa untuk membenci dan mengutuk konsep ilmu yang benar, maka mereka tidak lagi mempunyai status untuk membina budaya ilmu dalam peradaban kita. Ini hujah saya yang tidak mungkin mereka nafikan. Kerana itu usaha mereka melalui ITBM dan PENA untuk menjadikan sastera teras negara bangsa  adalah sia-sia dan batal, walaupun mereka sangat jujur dalam kebencian mereka kepada konsep ilmu yang benar.

Dalam konteks ini kita memberi harapan baru kepada kumpulan indie yang saya fikir lebih terbuka kepada perubahan untuk kebaikan bersama, tidak terpalit dengan gerakan Mutual Admiration Club walaupun anggota kelab ini berjaya mengangkat para sasterawan negara lebih tinggi taraf dan kedudukannya daripada para ulama dan cendekiawan persuratan Melayu.

Nota kecil permulaan entri ini, tentang hanya ulama yang mempunyai perasaan takut kepada Allah, diberi tafsiran oleh para penyusun kitab Al-Quran dan Terjemahnya seperti berikut:  “Yang dimaksud dengan ulama dalam ayat ini ialah orang-orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah” (nota 1259, hal. 700.)  Penjelasan yang cukup baik dan boleh dikatakan sempurna diberikan oleh pengharang kitab Tafsir al-Mishbah (jilid 11, Ayat 28 ini; hal. 59-63).

Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya, 25 Ogos, 2016.


No comments:

Post a Comment