Wednesday, October 21, 2015

ULASAN BUKU: SASTERA TERAS NEGARA BANGSA (ITBM, 2014).BAHAGIAN III

Sastera Abangan dan Sasterawan Abangan
dalam Sastera Melayu Moden


Bahagian ini adalah bahagian penting dan benar-benar mencabar dalam kritikan saya terhadap buku ITBM Sastera Teras Negara Bangsa. Perkara yang saya bincangkan dalam bahagian ini sudah saya bincangkan sejak 2010 apabila saya mula menulis dalam blog Gagasan Persuratan Baru.  Dari semasa ke semasa saya menarik perhatian anda, sebagai pembaca kritis, kepada beberapa entri khusus membicarakan persoalan ini, yang akhirnya dirumuskan dalam sebuah tulisan panjang, “Pandirisme dalam Komuniti Dunia” (bertarikh 10 Mac, 2015).  Aspek pandirisme ini amat jelas dalam kertas kerja yang dimuat dalam buku ITBM itu, tetapi tidak dapat dilihat oleh para sarjana dan sasterawan kerana hujah yang saya kemukakan tidak dapat mereka kaitkan dengan kekeliruan yang sedang mereka hadapi. Ketika menulis kesimpulan ini, saya teringat sebuah tulisan Prof. Sutan Takdir Alisjahbana yang membicarakan kehancuran nilai dalam masyarakat Islam abangan (masyarakat Jawa abangan) di dalam bukunya, Indonesia: Social and Cultural Revolution (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1966). Saya rujuk bab 5, “The disintegration of society and culture” (hal. 51-55), sebuah analisis beliau yang amat menarik tentang sebuah penempatan Jawa abangan di Pisangan, kira-kira 50km dari Jakarta.  Saya telah menyebut tulisan beliau ini dalam beberapa tulisan saya ketika berbicara tentang peranan Islam dalam kehidupan di Nusantara. Yang menarik ialah kesimpulan Sutan Takdir tentang kehidupan merempat dan berakhlak rendah Jawa abangan, walaupun beragama  Islam, sebenarnya tidak mengamalkan nilai-nilai Islam. Mereka dengan itu tidak tahu harga wang dalam kehidupan,  seperti yang difahami dan diamalkan oleh golongan “haji” atau priayai yang tahu nilai wang dalam kehidupan manusia seperti yang diajarkan oleh Islam. Mereka jadi golongan yang berjaya kerana kesedaran ekonomi mereka yang tinggi dan faham nilai wang dalam kehidupan manusia, dalam melakukan amal ibadat mereka sebagai seorang Islam. Untuk membayar zakat mereka perlu sejumlah wang, dari zakat itu boleh dibuat pelbagai kemajuan untuk manusia sejagat. Dengan wang juga mereka bersedekah, melaksananakan wakaf dari kekayaan mereka, membangun sekolah, hospital,  masjid dan sebagainya. Semua ini tidak ada dalam masyarakat Jawa abangan itu, yang membuat mereka terus miskin. Ini memberi saya satu alat analisis untuk memahami mengapa para sarjana sastera dan para sasterawan Melayu yang Islam menolak konsep ilmu yang benar. Mereka adalah golongan sarjana abangan dan sasterawan abangan dalam bidang akademik dan sastera, walaupun mereka sangat rakus dalam mencapai kemahuan material mereka seperti yang mereka tunjukkan dalam resolusi yang mereka bentang dalam Sidang Kemuncak Penulis Malaysia itu. Mereka adalah kumpulan pinggiran yang cetek meraba-raba, menurut kesimpulan Prof. Syed Muhammad Naguib al-Attas dalam syarahan pengkukuhannya 1972, yang hingga kini tidak pernah disanggah. Kumpulan pinggiran yang cetek meraba-raba inilah yang berkumpul dalam Mutual Admiration Club, membentuk golongan sarjana abangan dan sasterawan abangan dalam sastera Melayu moden, yang tetap dan terus keliru dalam konsep  ilmu mereka dan menjadi penghalang kepada perkemban budaya ilmu menurut pandangan Islam itu. Walaupun ada di antara sasterawan abangan itu kemudiannya diangkat menjadi sasterawan negara, namun sifat mereka yang pinggiran dan cetek meraba-raba itu mereka terus pamerkan dalam karya kreatif dan karya akademik mereka seperti yang terbukti dalam Sastera Teras Negara Bangsa.  Sifat “abangan” para sarjana  abangan dan sasterawan abangan ini terserlah dengan jelas dalam sikap mereka terhadap peranan ilmu dalam karya kreatif dan dalam analisis serta penilaian karya kreatif. Mereka tidak mempunyai kaedah yang boleh mereka gunakan dengan berkesan dan tepat untuk menganalisis dan menilai karya sastera daripada perspektif ilmu. Walaupun ada di antara mereka yang mengomel bahawa pendekatan Barat tidak sesuai digunakan untuk menilai karya sastera Melayu, namun mereka menjadi buntu apabila pada akhirnya mereka masih terus menggunakan pendekatan Barat yang mereka anggap tidak sesuai itu. Dalam hal ini mereka bercakap besar, tetapi kosong dari segi makna. Mereka tidak saja jahil dari segi konsep ilmu yang benar; malah mereka juga tidak jujur dalam menghadapi masalah ini. Mari kita lihat perangai sebenar mereka ini.

Buku Sastera Teras Negara Bangsa  memuat tulisan oleh empat orang sasterawan negara, yang dijadikan tumpuan dalam perbincangan sesuai dengan kedudukan mereka yang tinggi sebagai menusia pilihan yang tarafnya lebih tinggi daripada para ulama dan cendekiawan Melayu.  Adakah kedudukan mereka mencerminkan ketangkasan mereka berfikir dan menghujahkan isu-isu penting dalam Sidang Kemuncak Penulis Malaysia 2014 itu? Mereka sebenarnya tidak tahu, atau sekurang-kurangnya tidak jelas apakah isu-isu penting itu, oleh itu mereka hanyut dalam ocehan (idle talk) yang tidak memberi apa-apa manfaat kepada perkembangan budaya ilmu di Malaysia. Baha Zain, seperti biasa dengan gaya bombastiknya, memberi pendapat yang mungkin memikat pembaca yang tidak kritis dari segi retoriknya,  tetapi tidak bererti apa-apa selain hanya untuk memamerkan peragaan pretensi intelektual yang sudah dicurahkannya ketika memberi ucap-utama dalam pertemuan penulis di Johor 2005. Kata beliau dalam kertas kerjanya:  “Sastera bukan sekadar gambar atau potret cerita yang mati, tetapi membawa bersama-sama dengannya idea, persepsi dan perasaan; kritikan yang keras atau peringatan yang mesra.  Kalau falsafah menuju kepada kebenaran akal, sastera pula menghidangkan kebenaran pengalaman; dan sastera kita akan memberikan tindak balas estetik terhadap transformasi negara.  ...  Tidak terlalu banyak yang dituntut oleh sasterawan dan penulis untuk dirinya, kecuali kebebasan berucap dan mencipta demi memenuhi bakat semula jadi atau untuk turut membangunkan warisan kebudayaan dan tamadun. Mereka sedar bahawa bakatnya itu amanah Tuhan demi memakmurkan alam serta mengangkat darjat manusia, baik sebagai individu, masyarakat atau pun bangsa. Amanah dan bakat yang dipinjamkan kepadanya juga tidak sekadar untuk meraikan orang atau gagasan yang baik, tetapi juga untuk menegur keburukan, korupsi, penyelewengan, dan ketidakadilan kerana kemakmuran bukan saja menyenangkan kehidupan, tetapi dapat juga menimbulkan akses sosial, ketamakan, dan perebutan kemewahan yang melanggar ketetapan hukum, amalan etik, dan moral” (hal. 229). Cuba kita baca Baha Zain dalam konteks ucapan dalam kertas kerjanya yang dibentang di  “Seminar 6 Sasterawan Negara” (UPM, 26 April 2014):   Bangsa kita juga masih sangat memerlukan pemikiran yang hebat , dan semangat yang besar bagi membangunkan kebudayaan rohaniah, bahasa kebangsaan , persuratan, ilmu pengetahuan, seni dan budaya yang menjurus kepada pemersatuan penduduk, dan jati diri bangsa.”

 Inilah ucapan penting dalam kertas kerja beliau yang berjudul, “Beberapa persoalan kesusasteraan Melayu sekarang dan masa depan  -  Mencari arah dalam kabus zaman: di mana sasterawan berada?”  Satu tajuk yang amat mencabar, sesuai dengan kutipan yang disalin di atas.  Di manakah “pemikiran yang hebat” dalam kertas kerja yang dimuat dalam buku ITBM itu?  Ayat pertama kertas kerja Baha Zain yang berada dalam kabus zaman itu berbunyi, “Dari waktu ke waktu penulis dan sasterawan perlu menilai zamannya; dan menaksir kedudukan dan tanggungjawab kebudayaannya.”  Dalam konteks inilah beliau meminta “pemikiran yang hebat” itu, yang tidak dapat diberikan oleh beliau sendiri, dan tidak juga oleh tiga orang sasterawan negara yang lain yang menulis di dalam buku ini, apatah lagi para penulis kertas kerja yang “kerdil-kerdil” belaka dibandingkan dengan stature empat orang sasterawan negara ini. Jika orang yang begitu hebat kedudukannya, yang diletakkan oleh Mana Sikana di atas singgahsana keunggulan,  gagal memberi apa-apa yang bermakna seperti yang mereka minta sendiri diharapkan untuk diberikan oleh orang lain, maka apakah rasionalnya memberikan mereka gelaran sasterawan negara, dan di mana pula buktinya karya sastera mereka boleh dijadikan “teras negara bangsa”?


Inilah contoh “pemikiran abangan” daripada sasterawan abangan yang kini dilantik menjadi sasterawan negara, mengatasi para ulama dan cendekiawan Melayu dalam persuratan Melayu. Sikap negatif mereka terhadap ilmu mendorong mereka  menolak konsep ilmu yang benar, walaupun mereka menggunakan istilah “amanah” penulis, yang tidak dikaitkan dengan tauhid dan penerapannya dalam kehidupan manusia melalui konsep taklif, yang di dalamnya terdapat tiga rahsia, menurut pandangan Shah Wali Allah. Amanah itu diterima ketika mereka mengakui keesaan Allah di alam alastu, tetapi kemudiannya diremehkan walaupun masih mahu bercakap tentang amanah dalam keadaan mereka yang tidak amanah dan menolak amanah itu. Inilah tabiat sasterawan abangan, yang tidak jauh bezanya dengan masyarakat abangan di Pisangan yang diceritakan oleh Prof. Sutan Takdir Alisjahbana itu. Tidak mungkin sasterawan abangan ini dijadikan contoh dalam pembangunan tamadun kita, apatah lagi karya mereka dijadikan teras pembangunan negara bangsa. Di sinilah silapnya ITBM dan PENA yang menerbitkan buku itu.  Mereka akan meneruskan kekeliruan ini kerana mereka tidak mempunyai maruah intelektual dan maruah keinsanan yang hanya mereka sebut sebagai retorik semata-mata, bukan sebagai komitmen dalam kehidupan mereka.


Dalam teori kritikan moden, terutama apa yang disebut postmodernisme, “the best is always the most irrational”  yang dikuasai aporia, kontradiksi dan ambiguiti, ketaksaan makna.  Mungkin salah faham inilah yang melahirkan konsep “pelanggaran” Mana Sikana, yang membuat seorang penulis menjadi besar dan hebat setelah melakukan pelanggaran itu. Oleh itu, dalam kamus sasterawan dan pengkritik sastera, sebuah teks yang ideal ialah yang tidak dapat difahami, yang berlapis-lapis maknanya dan semua lapisan itu mempunyai autoriti tersendiri, yakni semuanya betul. Dari segi aporianya, boleh jadi semuanya tidak betul, kerana “a reading is always a misreading; an understanding is always a misunderstanding”.  Inilah kegilaan kritikan sastera moden, yang timbul dari keyakinan yang irrational bahawa bahasa tidak pernah dikuasai pengarang, malah bahasa itulah yang menguasai pengarang, oleh hal yang demikian pengarang yang berjaya, yang ideal, ialah yang cekap bermain bahasa. Itulah maksud retorik, sebagai perhiasan semata-mata; bukan untuk mempertajam makna yang akhirnya berupaya membaca ayat-ayat (tanda-tanda) kewujudan dan kebesaran Allah, yang mencipta bahasa. Apakah implikasinya bagi orang beriman? Pencipta bahasa itu yang difahami dalam kritikan Barat sendiri bukanlah Allah ta’ala, seperti yang ditegaskan dalam al-Quran apabila para malaikat dicabar untuk menyatakan sesuatu, mereka tidak dapat kerana ilmu itu tidak diberikan kepada mereka, tetapi diberikan kepada Nabi Adam ‘a.s. secara fitrah; dengan itu bahasa tetap terarah untuk memahami ayat-ayat (tanda-tanda) kebesaran Allah dan di situlah manusia mendapat makna kehidupannya; dan dari situlah lahir konsep takwa, pengabdian, khalifah dan hamba Allah dan semua istilah yang dipakai dalam tamadun Islam. Semua ini tidak ada dalam kritikan moden, dan tidak kelihatan dengan jelas dalam karya para sasterawan negara. Saya telah memberi banyak contoh, terutama dalam “Keunggulan yang Cacat” untuk menolak kegilaan ini yang dalam penilaian karya kreatif Melayu dijadikan asas yang mendasari semua penilaian. Inilah kemudiannya menimbulkan idea keliru dan palsu bahawa sastera, yang demikian sifatnya, patut dijadikan teras negara bangsa (sastera sebagai teras negara bangsa). 

Jika anda tidak memahami konteks sebenarnya bagaimana teori Barat lahir dan menjadi kegemaran seketika, kemudian ditinggalkan, maka anda akan tetap berada dalam kegelapan makna kerana anda menolak konsep ilmu yang benar, seperti yang dilakukan oleh para sarjana abangan dan para sasterawan abangan. Di sinilah anda perlu membaca kembali dua kutipan penting yang saya perturunkan beberapa kali dalam blog ini, masing-masing oleh Prof. Fazlur Rahman tentang “self-deception” dan oleh Prof (Paderi) Montgemory Watt yang dengan amat halus menuduh Rasulullah SAW berbohong kerana pemikirannya lemah. Untuk mendapatkan panduan yang jelas dan tegas, anda perlu membaca Surah al-Kafirun sebanyak seratus kali, atau seribu kali, atau lebih dari itu supaya anda dapat melihat betapa besarnya perbezaan makna kebenaran orang Islam berbanding dengan golongan kafir. Kepada para sarjana dan sasterawan abangan, terutama sekali yang telah diberi gelaran sasterawan negara, anda harus memahami perbezaan ini supaya anda dapat melihat di mana letaknya nilai karya anda.  Semua ini akan memberi anda kesedaran betapa palsunya slogan baru (menggantikan slogan Asas 50 “seni untuk masyarakat”) yang dijadikan judul buku ITBM, “Sastera Teras Negara Bangsa”. Ini semua hasil cetusan “pemikiran” abangan dalam sastera Melayu moden.

Membaca teori dan kesarjanaan Barat dalam sastera anda akan menemui sebuah dunia yang gelap gelita, yang penuh dengan pertengkaran berasaskan hawa nafsu masing-masing. Bukan semuanya tidak betul, memang ada juga yang munasabah dan boleh dimanfaatkan, tetapi matlamat perbincangan mereka hanya untuk menegakkan rasionalisme peribadi mereka, bukan mencari kepastian yang diperlukan manusia, terutama sekali manusia moden. Sebaliknya, jika anda membaca perbahasan para ulama, anda akan melihat cahaya terang benderang, walaupun mereka berbeza pendapat. Matlamat mereka satu dan sama, iaitu mencari keredahaan Allah dan cuba memahami ayat-ayat Allah supaya manusia dapat diselematkan dari kesesatan yang menjadi projek utama Iblis sejak penciptaan Nabi Adam ‘a.s. lagi. Ini tidak diberi perhatian oleh para sarjana abangan dan sasterawan abangan apabila mereka lebih menerima dan mengutamakan pandangan Barat, seperti yang mereka perlihatkan dalam tulisan mereka dalam Sastera Teras Negara Bangsa. Supaya kesimpulan ini boleh difahami dengan mudah, sila rujuk John M. Ellis, Against Deconstruction; Michael Fischer, Does Deconstruction Make Any Difference?;  Fank Lentricchia,  After the New Criticism;  dan Geofrey H. Hartman, Ctriticism in the Wilderness: The Study of Literature Today.  Kunci kekeliruan dan kesesatan ini ialah konsep ilmu yang benar yang ditolak oleh Barat, dan diremehkan oleh sarjana dan sasterawan abangan Malaysia.

Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya, 20/10/2015.Monday, October 5, 2015

ULASAN BUKU: SASTERA TERAS NEGARA BANGSA (ITBM, 2014).  BAHAGIAN II

Seminar Kritikan Sastera di UPSI

Dalam kertas kerjanya yang dimuat dalam Sastera Teras Negara Bangsa, Prof. Emeritus Dr. Muhammad Haji Salleh menempelak pengkritik sastera yang telah mematahkan sayap kritikan sastera Melayu dengan tindakan biadab yang penuh dengan kata-kata beracun, penuh kebencian, tidak beretika, rendah maruah diri dan tidak hormat orang lain.  Beliau mahu kritikan sastera  “dipupuk kembali menjadi  bidang yang bermoral, beretika, bertanggungjawab, dan juga membantu penulis berkembang” (hal. 206).  Beliau sendiri tidak bersedia untuk bertanggungjawab dengan tuduhan itu, oleh itu beliau tidak menamakan para pengkritik yang dikatakan biadab itu. Apakah yang mereka telah buat yang boleh melumpuhkan kritikan sastera Melayu?  Inilah sebenarnya contoh kata-kata beracun, yang dihamburkan dengan penuh kebencian, yang tidak pula  beretika, rendah maruah diri dan tidak hormat orang lain yang dimusuhi. Kita tidak perlu memusuhi sesiapa untuk berlaku kritis terhadapnya. Apabila profesor ini meminta kita meniru Goenawan Mohamad dan Baha Zain, beliau hanya meminta kita memasuki Mutual Admiration Club yang diketuainya.  Apa yang anda boleh pelajari daripada dua orang sahabat profesor ini?  Bagi saya inilah contoh seorang yang tidak mempunyai maruah intelektual,  yang jelas tidak dapat membezakan antara tokoh ilmu dan tokoh buatan.  Memberi contoh begini nyatalah  tidak beretika kerana contoh yang diberikan untuk diikuti itu tidak boleh  membantu penulis berkembang. Seorang penulis hanya boleh berkembang sekiranya dia dibantu untuk memahami konsep ilmu yang benar, yang tidak dapat diberikan oleh Prof. Emeritus Dr. Muhammad Haji Salleh sendiri dan dua orang sahabatnya yang dijadikan contoh olehnya.

Siapakah orang yang mematahkan kritikan itu? Ada gosip mengatakan  bahawa orang yang dimaksudkan oleh sang profesor  ialah Mohd. Affandi Hassan.  Saya tidak fikir begitu, tidak mungkin seorang profesor yang amat bersantun dan menghormati orang lain, sanggup memburukkan orang serendah itu.  Lagi pula, jika benarlah tuduhan itu, beliau patut  berasa malu kerana orang yang beliau tuduh itu sudah membuktikan kemampuan akademik dan ilmiah beliau untuk menulis dan membicarakan dengan mendalam beberapa aspek pendidikan estetika, mengemukakan gagasan Persuratan Baru yang boleh diterima sebagai satu teori sastera. Jadi tentulah sangat aneh jika usaha yang beliau sendiri tidak mampu melakukannya itu telah dibuat oleh orang yang dikatakan menjadi matlamat kutukan beliau. Oleh itu, saya tidak fikir beliau menujukan tuduhan itu kepada Mohd. Affandi Hassan.  Saya fikir apa yang diusahakan oleh Mohd. Affandi Hassan sebenarnya amat membantu perkembangan kreatif dan akademik penulis Malaysia, jika mereka menjadikan gagasan Persuratan Baru sebagai panduan kritis dan kreatif.  Saya pernah mencadangkan kepada para pengikut profesor ini untuk membicarakan sajak-sajak Mohd. Affandi Hassan, terutama sekali “al-Andalus” untuk dibicarakan dengan kritis bersama sajak “Pulang Si Tenggang”, supaya dapat dilihat sajak yang mana satu yang mempunyai isi dan visi yang unggul. Sehingga ini belum lagi tampil murid profesor ini yang ramai itu untuk menyahut cabaran itu. Beliau sendiri tentulah tidak akan melakukannya kerana perbuatan itu akan menjatuhkan maruahnya yang tinggi sebagai sarjana ulung dan sasterawan negara yang telah diangkat ke singgahsana keunggulan oleh Mana Sikana. Jika benar kritikan sastera Melayu telah patah sayap, maka gagasan Persuratan Baru telah memberikan sayap baru yang lebih kuat, yang mampu terbang ke seluruh dunia, sebagai helang perkasa dalam teori sastera dunia.  Ada pun para merbah dan murai yang bising, ke Gunung Tahan  pun tidak sampai, hanya berkeliling di sekitar kampung mencari ulat dan serangga saja. Pengkritik jenis ulat bulu dan serangga ini tidak ke mana sebenarnya, walaupun suara mereka kadang-kadang sangat bising ketika berebut ulat dan serangga.  Ini boleh kita lihat dalam resolusi mereka di Sidang Kemuncak Penulis Malaysia 2014.

Prof. Emeritus Dr. Muhammad  Haji Salleh sudah ketinggalan amat jauh dalam perkembangan kritikan di Malaysia. Dia tidak tahu satu seminar besar telah diadakan di Universiti Pendidikan Sultan Idris, 28-29 September 2012. Sebuah buku prosiding seminar diterbitkan, dan dalam buku itu dimuat semua kertas kerja, kecuali mengenai PB oleh Prof. Ungku Maimunah Mohd. Tahir tidak sempat diterbitkan. Kertas itu dijadikan Pendahuluan kepada buku Gagasan Persuratan Baru, edisi kedua 2014. Kalau kritikan sastera sudah patah sayap, tentulah tidak dapat diadakan seminar di UPSI itu, sayangnya beliau tidak dijemput memberi ucap utama, padahal sudah dijadikan kanun setiap majlis sastera mesti diberi ucap utama oleh sasterawan negara, kerana mereka juga perlu tunjuk muka dalam majlis seumpama itu, walaupun ucap utama mereka, sepanjang yang sampai kepada saya, lebih baik sedikit saja daripada ucapan Ketua Murid di sekolah saya dahulu, mungkin kerana saya yang menulis ucapan kawan saya itu. Sekiranya diadakan seminar antarabangsa di Kuala Lumpur membicarakan “pemikiran tinggi” para sasterawan negara, dengan pembentangan laporan terperinci kemajuan sastera yang telah mereka laksanakan sebagai sasterawan negara, maka orang yang paling layak  memberi ucap utama di pertemuan itu ialah Mohd. Affandi Hassan, sebagai satu-satunya pemikir dalam bidang kritikan sastera terulung di Malaysia, berupa satu-satunya pengkritik Malaysia yang berupaya mencabar setiap teori sastera Barat. Bagaimana pendapat anda, mahu sasterawan negara juga memberi ucap utama sambil membebel seperti tukang sapu di KLCC kerana dibayar gaji yang rendah padahal kerja tukang sapu itu, kalau di Eropah atau di USA, dibayar sama tinggi dengan gaji seorang profesor di Malaysia. Saya tahu sebab saya bercakap dengan mereka, sebagai seorang pengarang yang sentiasa terbuka kepada maklumat. Walaupun gaji mereka sama, kedudukan mereka berbeza. Profesor tetap lebih tinggi, tetapi ada kalanya tukang sapu lebih mulia hatinya dan tidak angkuh kerana masih kenal manusia dan masih mahu menolong mereka ketika pertolongan dari mereka diperlukan, walaupun pertolongan itu hanya mengangkat bakul seorang perempuan tua yang mahu melintas jalan. Anda pernah tengok peristiwa seperti itu? Saya pernah tengok seorang profesor tua di Kanada membantu pelajarnya yang cacat untuk melintas jalan, dan semua kereta berhenti untuk mereka berdua. Cantik bukan, pemandangan  begitu? Boleh dapat di Malaysia? Saya belum lagi diberi kesempatan melihatnya.

Prof. Emeritus Dr. Muhammad Haji Salleh sendiri dikatakan telah menelurkan satu teori sastera yang bernama “Puitika Sastera Melayu.”  Saya diberitahu oleh beberapa sarjana sastera,  Puitika Sastera Melayu bukan sebuah teori kerana tidak terdapat syarat-syarat untuk membolehkannya diterima sebagai sebuah teori. Sesiapa yang berminat boleh membantu saya merujuk tulisan yang berkata begitu. Mungkin betul, kerana Puitika Sastera Melayu, berbanding gagasan Persuratan Baru, tidak berkembang, malah ada sarjana memberitahu saya telah difosilkan awal-awal lagi. Tidak boleh hidup sebagai teori kerana tidak ada syarat untuk membolehkannya diterima sebagai sebuah teori sastera. Antara syarat penting, saya diberitahu, ialah mengenai prinsip yang boleh dipakai untuk menganalisis dan menilai karya sastera. Prinsip itu tidak ada, atau tidak jelas. Berbanding dengan gagasan Persuratan Baru yang kini muncul sebagai satu sistem yang mantap, yang cukup kuat untuk menangkis dengan mudah sebarang kritikan atau sanggahan. Malah dikatakan PB berupaya menyanggah apa juga teori sastera Barat yang kini amat digilai oleh para sarjana sastera Malaysia. Sejauh mana kesimpulan  ini benar terpulang kepada penilaian anda sendiri. Tetapi dalam konteks ini ada satu perkara penting yang perlu saya sebut, yang mungkin anda tidak mahu terima atau tidak mahu mendengarnya.

Kedudukan Ilmu Dalam Kritikan Sastera

Saya rujuk sikap Sidang Kemuncak Penulis Malaysia terhadap kedudukan ilmu dalam kesusasteraan. Saya dapati tidak sebuah pun antara kertas kerja itu secara khusus membahaskan tajuk ini dengan tuntas dan mendalam. Mengapa berlaku pengabaian ini? Adakah disengajakan? Atau kerana tidak ada penulis yang berupaya membicarakannya? Bagi satu sidang kemuncak yang penting, yang mahu menjadikan sastera sebagai teras pembangunan tamadun bangsa, soal ilmu tidak boleh diabaikan sesuka hati. Tidak ada tamadun yang tidak berpaksikan konsep ilmu, walau bagaimana sekalipun konsep itu ditakrifkan. Semua tamadun dunia diasaskan kepada ilmu tertentu. Bagaimana pula tamadun Melayu boleh menolak prinsip ini? Mungkin jawapannya ada di dalam kertas Dr. Mohamad Saleeh Rahamad. Tetapi sebelum saya bincang aspek ini, saya ingin komen sedikit lagi kertas Prof. Emeritus Dr. Muhammad Haji Salleh. Saya setuju dengan pandangan beliau pengkritik dan sarjana tidak boleh bersikap kurang ajar, biadab dan sewenang-wenang memperlekeh sesiapa juga. Ini soal sikap, selain dari soal adab dan etika. Sekiranya anda diminta menulis kertas kerja, perkara pertama yang perlu diberi perhatian ialah rasa hormat kepada penganjur dan pembaca anda. Untuk itu, anda tidak boleh mengemukakan kertas yang ditulis sambil lewa, yang tidak memperlihatkan rasa hormat anda kepada tuan rumah dan kepada pembaca anda. Hanya Prof. Muhammad Haji Salleh saja yang tidak berbuat  begitu, padahal semua yang lain menulis dengan baik. Mengapa beliau mesti dikecualikan? Inilah soal etika yang disebut oleh beliau. Dari segi etika, adalah biadab untuk mengemukakan kertas yang selekeh untuk dihidangkan kepada khalayak yang terhormat, membincangkan tajuk yang begitu penting dalam seminar yang begitu gah diatur. Dari segi isi pula, kertas Prof. Dr. Muhammad Haji  Salleh dengan sengaja meninggalkan dari berbincang dengan objektif dan agak mendalam tentang perkembangan kritikan sastera. Kita sudah mempunyai alternatif yang kuat dalam bidang ini, dalam gagasan Persuratan Baru. Jika beliau tidak dapat menerimanya, beliau wajib, kerana kedudukannya sebagai sarjana yang dihormati, untuk membicarakan dengan objektif gagasan PB dalam konteks seminar itu. Beliau mempunyai kepakaran yang mencukupi, hanya sanya sikap beliau yang negatif tentang peranan ilmu membuat beliau memilih untuk menjadi biadab, satu pilihan yang tidak wajar bagi seorang sarjana. Pilihan yang sangat buruk dan benar-benar menghina ilmu. Beliau memberi contoh yang  buruk kepada sarjana baru, menjadikan emosi, bukan intelek, untuk membuat pertimbangan. Saya lihat ini sebagai kesan kolonialisme dalam sastera Melayu, kerana sikap angkuh ini memang diajar oleh Inggeris kepada anak jajahannya. Kita tentu masih ingat pengakuan Prof. Muhammad Haji Salleh yang mengaku dengan bangga: “English colonized me”. Keangkuhan akademik dan sifat ego yang diajar oleh Inggeris menjadi darah daging profesor ini, yang dulunya mengutuk Mutual Admiration Club (1973), tetapi kini menjadi ketua yang tidak rasmi dalam kelompok ini. Nampaknya dalam hal ini ada kaitannya dengan tulisan Dr. Mohamad  Saleeh Rahamad yang berbicara tentang masalah hegemoni dalam kebudayaan, khususnya kesusasteraan.

Apakah maksud hegemoni dalam kertas kerja Dr. Saleeh Rahamad? Maksudnya amat jelas, iaitu hanya satu arus pemikiran (?) saja yang diterima dan boleh dibincangkan. Inilah juga pendirian Prof. Emeritus Dr. Muhammad Haji Salleh. Lain dari itu akan ditutup rapat dan tidak diberi tempat. Kerana itu Sidang Kemuncak ini sampai ke kemuncak pandirisme dalam sastera Melayu moden apabila seluruh kertas kerja difokuskan kepada mempertahankan sasterawan negara semata-mata, bukan mempertahankan ilmu. Ilmu tidak penting dibandingkan dengan kedudukan sasterawan negara. Mengapa mereka begitu taasub? Mudah saja sebabnya: kerana itulah saja pilihan mereka kerana mereka terikat kepada pandangan teori Barat sepenuhnya. Mereka menjadi hamba teori sastera Barat, dan sangat bangga menghambakan diri. Sifat hamba ini amat jelas dalam kertas kerja yang dibentangkan, sehingga apabila ada di antara mereka yang bercakap tentang “minda tertawan”, mereka masih melihatnya dalam konteks sebagai hamba pemikiran  Barat. Konsep minda itu sendiri adalah satu konsep yang menjadi masalah besar dalam falsafah Barat, sehingga ahli falsafah Inggeris mengkritik keras sekali falsafah Descartes yang menganggap mind itu sejenis mesin, dan ini melahirkan satu gerakan untuk membina artificial intelligence dan  akhirnya melahirkan the robot society. Kini robot hidup sudah berjangkit dan bertapak di Malaysia, di kalangan para sarjana yang menjadi hamba teori sastera Barat dan sarjana Barat. Inilah inti pati kertas Dr. Mohamad Saleeh Rahamad. Berasaskan konsep hegemoni yang difahamkan dari dan dalam konteks Barat, sastera hanya wujud sebagai pernyataan nasionalisme yang terpisah dari konsep ilmu yang benar. Bagaimana sikap ini mahu dijadikan asas pembinaan tamadun, dengan menjadikan sastera sebagai seni yang seluruhnya sekular sebagai teras? Mereka tidak boleh menolak kesimpulan ini kerana dalam persembahan mereka, tidak disebut pun peranan ilmu dalam pembinaan tamadun dan karya sastera. Siapakah yang memberi mereka autoriti untuk menjadikan  pandangan hidup seratus peratus Barat ini menjadi tunjang tamadun Malaysia yang kononnya berasaskan bahasa Melayu dan sastera Melayu. Ini masalah besar yang tidak disentuh sedikit pun. Jelas mereka menolak konsep adab yang dihuraikan dengan mendalam oleh Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas, tetapi mereka tidak mengemukakan apa-apa hujah. Akhirnya yang mereka lakukan dengan mengadakan Sidang Kemuncak Penulis Malaysia ini ialah to endorse pandangan hidup sekular yang diperjuangkan oleh Asas 50. Inilah agenda mereka, dan agenda ini  mesti ditentang kerana sudah jelas Asas 50 adalah musuh ilmu yang benar.

Jikalau anda melihat Sidang Kemuncak Penulis Malaysia ini dalam konteks yang betul, anda mungkin tidak dapat menerimanya kerana terdapat sejenis kediktatoran budaya di kalangan mereka ini. Mereka sebenarnya membina masyarakat tertutup, yang menerima hanya satu tafsiran saja tentang konsep sastera itu, untuk menjamin semua sasterawan negara terselamat daripada penilaian kritis berasaskan konsep ilmu yang benar. Adakah mereka anti-ilmu? Pertanyaan ini tidak perlu lagi, kerana semuanya sudah jelas tersirat dalam kertas kerja yang mereka bentang. Kerana itu, ke manakah mereka hendak membawa tamadun Malaysia versi mereka yang tertutup itu? Inilah sejenis  ekstremisme budaya yang sedang diperjuangkan oleh golongan Mutual Admiration Club ini.

Cadangan Konkrit Untuk Membina Tamadun Berasaskan Ilmu

Idea yang bagi mereka sangat bernas walaupun cetek, yang mereka mahu jadikan asas tamadun, dikonsepsikan oleh Prof. Dr. Muhammad Haji Salleh dalam kata-kata berikut:  “Saya cadangkan diadakan suatu Kerusi Sastera Lisan dan suatu Kerusi Sastera Lama di Universiti dan juga Jabatan Folklor atau Sastera Lisan. Tanpanya dua bidang ini biasanya tidak diberi ruang atau makna yang hak padanya, dan hak pada jati diri kita.” (hal. 208). Jika kerajaan sudah sasau dan bersetuju dengan cadangan ini, apakah yang hendak kita capai? Bolehkah kita melahirkan generasi celik ilmu dan cerdik melalui pelaksanaan dua cadangan ini? Dalam kebudayaan Melayu, penglipur lara adalah kegiatan hiburan yang bersifat pinggiran, tidak layak dibawa atau diangkat sebagai kegiatan seni yang utama. Awang Batil adalah gelaran pencerita di kampung-kampung sebelah utara Semenanjung, yang sudah pupus dan tidak perlu dikembalikan lagi dalam kebudayaan tinggi yang sedang kita bina sekarang; apatah lagi membawanya ke dalam sistem pelajaran/pendidikan kita. Gilalah bangsa yang berusaha mengembalikan suatu budaya yang sudah ditolak oleh masyarakat melalui proses pembelajaran moden dan yang berteraskan agama, atas alasan kononnya untuk mendapat jati diri. Kekeliruan seumpama ini tidak wajar dijadikan tajuk perbincangan dalam Sidang Kemuncak Penulis Malaysia, kalau sekadar ingin memuaskan kemahuan hawa nafsu seorang sarjana yang sepanjang hidupnya tidak pernah memikirkan persoalan tamadun ini daripada perspektif ilmu, tetapi hanya melihat sepintas lalu dalam konteks hiburan semata-mata. Malulah kita kalau inilah yang kita perjuangkan untuk kononnya menjadikan sastera teras pembangunan negara bangsa. Dalam konteks ini saya ingin mengemukakan beberapa cadangan yang akan membolehkan kita memajukan bahasa Melayu dan memberi kesedaran ilmu kepada masyarakat dan para pelajar. Kita tidak perlu kembali ke zaman lampau, ke zaman animisme yang melahirkan penglipur lara dan cerita-cerita dongeng berunsur Hindu-Buddha seperti yang cuba dilakukan oleh sang profesor yang kelesuan daya intelek dan ingin kembali hidup bersantai dalam dunia khayal zaman animisme kononnya itulah zaman asli Melayu yang perlu dikembalikan semula secara aktif dalam dunia pendidikan moden. Supaya lintasan angan-angan karut seumpama ini tidak lagi menjadi impian kosong para sarjana, maka yang kita perlukan pada waktu ini ialah satu sejarah pemikiran, satu sejarah intelektual bagi bangsa Melayu, untuk melihat bagaimana mereka menerima pengaruh dan menggunakan pengaruh atau pengalaman intelektual dari pelbagai sumber tamadun itu untuk membangunkan negara. Untuk permulaan, kita boleh mulai terlebih dahulu menulis perkembangan pemikiran dalam persuratan dan kesusasteraan Melayu, mungkin dengan bermulanya kerajaan Melayu Melaka. 

Perkembangan Pemikiran Dalam Persuratan Melayu

Tapi saya fikir lebih mudah dikerjakan dan lebih banyak manfaat jika dimulai dari Za’ba, Syed Sheikh al-Hadi hingga sekarang, untuk melihat bagaimana idea tentang persuratan perlahan-lahan disingkirkan dengan tibanya gelombang sastera moden yang diperkenalkan oleh Asas 50. Peranan Panel Anugerah Sastera Negara dan karya para sasterawan negara yang mereka pilih perlu dianalisis supaya lebih jelas apakah sumbangan mereka yang sebenarnya dalam input yang bersifat intelektual dan ilmu. Apakah nilai baru yang mereka tampilkan? Adakah ini yang kita mahu? Kalau dihuraikan semua ini, kita nanti akan melihat apa yang sebenarnya berlaku dalam perkembangan intelektual para sasterawan dan kesannya dalam pembinaan budaya ilmu. Adakah kita sebenarnya membina budaya pandirisme, bukan budaya ilmu? Tentu menarik jika persoalan ini dapat dilihat dengan jelas dalam karya para sasterawan negara ini dan dalam kritikan sastera, terutama yang diserlahkan dalam laporan Panel Anugerah Sastera Negara. Sejarah kritikan yang ditulis oleh Prof. Hashim Awang dan kawan-kawannya tidak menyentuh sumbangan Panel, yang saya kira akan menjadi sangat menarik jika dibaca bersama syarahan pengukuhan Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas, Islam Dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu (1972). Sarjana sastera tidak melihat karya ini sebagai sumbangan penting dalam kritikan sastera Melayu, satu keputusan yang salah. Konsep hegemoni yang disentuh oleh Dr. Mohamad Saleeh Rahamad dalam kertasnya perlukan analisis yang kritis, kerana yang beliau maksudkan ialah pentingnya status quo dikekalkan seperti sekarang. Dengan itu tidak perlu diadakan perubahan, dan ini pula memberi implikasi pengaruh Barat mesti dipertahankan dan dijadikan ukuran yang standard dalam kritikan sastera. Apakah nanti nilai-nilai yang dijadikan sandaran? Semua ini perlu dijelaskan dan diberi konteksnya yang betul. Jika tidak, penilaian kita terhadap karya kreatif tidak tepat, seperti yang dapat dilihat dalam penilaian para sarjana terhadap karya para sasterawan negara. Benarkah karya para sasterawan negara ini kaya dengan muatan ilmu? Atau hanya rimbun dengan cerita penglipur lara saja? Pengaruh penglipur lara itu sangat besar, tetapi tidak dilihat dengan jelas dan pasti oleh para sarjana sastera kerana mereka terikat kepada teori sastera Barat. Misalnya sajak “Pulang Si Tenggang”, Panel menganggapnya karya intelektual dan sajak ini menjadi begitu terkenal. Padahal sajak ini adalah simbol pandirisme yang paling menonjol dalam sastera Melayu moden. Bagaimana kita boleh huraikan kesimpulan Panel dan kesimpulan kedua itu? Kita perlu meneliti teori sastera dan  kaedah penilaian yang dipakai. Dalam konteks inilah kita perlukan sejarah intelektual yang saya maksudkan.

Seperti yang saya tegaskan, Sidang Kemuncak Penulis Malaysia adalah usaha terancang untuk melindungi para sasterawan negara dan para sarjana ciritan daripada kritikan. Mereka tidak mahu adanya pembaharuan dan perubahan, kerana itu mereka sepakat tidak perlu bincang dengan mendalam konsep ilmu dalam kesusasteraan dan dalam kritikan sastera. Mereka tidak mahu gagasan Persuratan Baru dibincangkan, kerana mereka berasa jika itu dilakukan, maka gagasan Persuratan Baru seolah-olah ditonjolkan sebagai satu alternatif dalam kritikan sastera. Bagaimana mereka akan hidup sebagai sarjana jika semua hasil tulisan mereka akan dinilai daripada perspektif  Persuratan Baru? Sekarang anda lihat apa makna istilah hegemoni yang menjadi kegemaran Dr. Mohamad Saleeh Rahamad itu. Maknanya: jangan ada perubahan, kerana ini akan menyusahkan kita semua. Kena belajar balik banyak perkara, kena kritik pendekatan Barat yang memang senang digunakan dalam penulisan kertas yang cetek meraba-raba itu. Persis inilah “minda tertawan” yang mereka perkatakan tanpa memahaminya dalam konteks perkembangan falsafah Barat. Mereka berbicara tentang diri mereka sendiri yang terbelenggu dengan fahaman yang cetek tentang teori sastera Barat yang mereka peragakan dengan sombong dalam tulisan mereka, mereka-reka cerita sambil menderetkan hujah mereka dengan ambilan dari teori Barat padahal yang mereka jadikan hujah itu kedudukannya seperti baju kertas Pak Kaduk, dijentik saja sudah koyak rabak. Contoh paling mudah saya kemukakan dalam “Keunggulan yang Cacat” ( lihat entri bertarikh 28/10/2014).

Tiga Jalur Perkembangan Intelektual

Pada pemerhatian saya, kita mempunyai tiga jalur perkembangan dalam kesusasteran dan persuratan Melayu. Jalur pertama berteraskan Islam, kita mulai dari Za’ba, Syed Sheikh al-Hadi, Dr. Burhanuddin, Rahim Kajai, Syed Muhammad Naquib al-Attas, Mohd. Affandi Hassan, Dr. Wan Mohd Nor dan lain-lain.  Sebenarnya jalur pertama ini bermula dari Hamzah Fansuri lagi, tetapi untuk memudahkan analisis, kita mulai dari Za’ba.  Apa nama yang sesuai untuk jalur pertama ini? Saya cadangkan jalur persuratan, tetapi ini hanya cadangan mudah, boleh diubah jika kita menemui judul yang lebih tepat. Jalur kedua saya cadangkan dipanggil jalur nasionalis, Ishak Hj. Muhammad, Ahmad Boestamam, Hamdam, Ahmad  Bakhtiar (?), Harun Mohd. Amin, Pungguk dan seterusnya. Jalur ketiga dipelopori Asas 50, boleh kita panggil jalur sosialis marxis, atau lebih tepat lagi inilah jalur sasterawan.

Selepas kerajaan Malaysia memberi muka dengan melantik anggota Mutual Admiration Club ini untuk dijadikan sasterawan negara, maka mereka semakin berani mendesak supaya kumpulan  Mutual Admiration Club ini diberi kemudahan yang melampau seperti yang diputuskan dalam rumusan (mereka panggil resolusi) Sidang Kemuncak Penulis Malaysia. Dalam resolusi itu, tidak terbayang peranan ilmu dalam pembinaan budaya ilmu di Malaysia, sebaliknya ditekankan pentingnya mereka diberikan beberapa faedah baru/faedah tambahan. Semuanya untuk faedah kumpulan Mutual Admiration Club.  Kalau anda baca dengan teliti resolusi ini, anda akan dapat melihat semua yang dicadangkan itu untuk memberi faedah kepada kumpulan ini. Jika mereka sebut tentang pengajaran dan pendidikan sastera, mereka berminat untuk menjadikan karya golongan mereka sebagai bahan bacaan atau teks. Dari segi perkembangan ilmu dan pembinaan tamadun, kumpulan ini sebenarnya berbahaya kerana mereka hanya berminat dalam mendapatkan faedah maksimum untuk keuntungan kumpulan mereka. Baiklah ditegaskan di sini, jika resolusi ini diterima dan dilaksanakan, maka terbinalah hegemoni kumpulan Mutual Admiration Club ini. Persatuan penulis seluruh Malaysia, terutama yang bergabung dengan Gapena, perlu mengkaji resolusi ini dengan kritis supaya anda semua tidak terpedaya. Anda tidak boleh ambil mudah dalam perkara ini, kerana anda sendiri akan bertanggungjawab dalam pembinaan tamadun negara anda. Jangan biarkan kumpulan ini bertindak atas nama anda sedangkan yang buat itu bertentangan dengan sifat peradaban yang diasaskan kepada konsep ilmu, bukan berasaskan khayalan kreatif yang dikenali sebagai sastera.

Kesimpulan

Akhirnya untuk faedah persuratan Melayu yang sedang kita bina kembali, saya ingin mengemukakan beberapa cadangan yang boleh membawa kita ke arah pembinaan budaya ilmu dan akhirnya menjadi tonggak pembinaan tamadun kita yang berteraskan ilmu yang benar.

Pertama sekali, kita perlukan penulisan sejarah pemikiran para cendekiawan Malaysia untuk menjadi rujukan dan panduan kita, terutama dalam pendidikan. Kita perlu tahu siapakah tokoh kita sendiri dan apakah sumbangan mereka dari segi pemikiran. Untuk tujuan menjayakan projek ini, universiti perlu memberi kerjasama untuk menamakan pakar mereka dalam bidang masing-masing. Supaya projek yang bersifat ilmu ini dapat diteruskan, kita perlu wujudkan satu badan untuk meneliti semua aspek yang bersifat intelektual, pemikiran, inovasi dan sebagainya. Apakah namanya yang sesuai boleh kita fikirkan kemudian, tetapi kita perlu tahu apa yang kita hendak laksanakan dan untuk maksud apa. Kita tidak boleh membuang masa, wang dan tenaga jika kita tidak jelas dalam matlamat yang kita ingin capai. Kita tidak perlu bangunan baru untuk menempatkan institusi ini, gunakan saja kemudahan yang ada kerana hasilnya nanti akan berguna kepada institusi pengajian tinggi dan penerbitan berkualiti. Siapa beruntung dia akan menerima tanggungjawab ilmiah ini untuk ditempatkan di institusi mereka. Kalau kita benar-benar mahu perkenalkan negara kita, inilah caranya yang paling bijak, kerana kita akan memperkenalkan tokoh kita dalam semua bidang kehidupan kita dan pada waktu yang sama memperkenalkan idea bernas yang mereka telah lahirkan. Rasanya cadangan ini tidak wajar ditolak atau diketepikan dan semua persatuan penulis harus menyokongnya. Pembangunan tidak saja pada bangunan dan berapa ribu ekar kelapa sawit yang kita tanam, tetapi lebih utama ialah berapa ratus pemikir dan tokoh penting dalam segala bidang kehidupan yang telah kita lahirkan, yang layak diperkenalkan di seluruh dunia. Projek ini sangat bermakna kerana kita nanti akan melihat manusia istimewa di negara kita dari semua bangsa dan semua golongan masyarakat, termasuk di kalangan orang asal, yang mungkin akan muncul sebagai pembina naratif penglipur lara yang ulung yang selama ini kita tidak kenal kerana terlalu mementingkan kemajuan dalam budaya pandirisme untuk faedah anggota Mutual Admiration Club semata-mata.

Pada waktu ini kita amat perlukan satu antologi esei dalam bahasa Melayu yang mengandungi makalah dalam pelbagai bidang, ditulis oleh pakar-pakar kita sendiri atau pakar-pakar luar. Katalah judulnya, Antologi Persuratan Melayu: Kumpulan Makalah dalam Pelbagai Bidang Ilmu. Sudah ada tulisan yang baik-baik dalam bahasa Melayu, misalnya tentang falsafah sejarah, falsafah sains, falsafah pendidikan, kritikan sastera, tentang ilmu alam, dan dalam bidang-bidang sains kemasyarakatan dan sains tulen, serta matematik. Kita hanya perlu seorang atau dua orang editor yang akan membuat pilihan dan menulis pendahuluannya. Dengan kata-kata aluan daripada sama ada Prof. di Raja Ungku Aziz atau Prof. Tan Sri Syed Muhammad Naquib al-Attas. Tak sabar nak tengok buku ini diterbitkan, untuk dijadikan teman waktu bosan membaca yang remeh-temeh yang tak dapat dielakkan. 

Pada waktu ini kita sepatutnya sudah mempunyai sejumlah pengarang kita yang telah diteliti sumbangan mereka secara kritis dan diterbitkan dalam bentuk karya lengkap pengarang yang kita pilih itu. Bila agaknya kita boleh melihat hasil kerja para sarjana kita dalam menghormati para pengarang kita dengan terbitnya kumpulan karya lengkap mereka? Ini yang kita mahu lihat, kerana inilah tanda adanya pengarang kita yang layak diberi penghormatan itu. Inilah bukti kejujuran kita membina budaya ilmu. Apakah yang menghalang kita daripada melakukan usaha terpuji ini?

Cengkaman Budaya Pandirisme

Sidang Kemuncak Penulis Malaysia diadakan tergesa-gesa untuk menghabiskan peruntukan kewangan yang tidak dibelanjakan.  Walaupun sidang ini dari segi persiapannya cukup memuaskan, namun dari segi perancangan pengisiannya tidak berapa tersusun.  Kertas yang dibentangkan tidak ada yang boleh dijadikan bahan perbincangan yang mengarah kepada pembinaan budaya ilmu, sebaliknya yang menyerlah ialah budaya pandirisme dalam pretensi intelektual yang terlalu ketara dibuat-buat. Ambil saja kertas “akademik” Ketua I PENA. Apakah yang dapat kita ambil manfaatnya daripada kertas yang berjela dengan kutipan panjang-panjang ini? Kalau hanya untuk memberitahu apa maksud hegemoni dalam politik (yang boleh dibawa dalam perbincangan sastera?) sebagai kesan dari sesuatu ideologi yang dipaksakan ke atas masyarakat, maka rasanya kertas itu telah salah masuk majlis, oleh itu tidak patut berada dalam majlis sastera. Walaupun kertas ini memakai judul tema buku, isinya tidak sedikit pun menghuraikan bagaimana karya sastera boleh dijadikan teras negara bangsa.  ITBM telah banyak berbelanja dan peserta membuang masa hanya untuk menulis resolusi yang lebih mengarah kepada kepentingan diri sasterawan, minta itu minta ini, semuanya untuk kepentingan diri masing-masing.

Supaya tidak terlalu kecewa, saya cadangkan supaya ITBM berani mengadakan pertemuan untuk membincangkan aspek ilmu dalam penulisan. Dan ini ada kaitannya dengan kaedah yang digunakan untuk menilai karya bermutu atau tidak; dan bagaimana subjek sastera itu boleh diajar dengan berkesan untuk membangkitkan daya fikir para pelajar. Kaedah yang digunakan sekarang membebankan kerana terlalu banyak yang remeh temeh dijadikan syarat untuk membangkitkan rasa gemar kepada karya sastera. Tidak mungkin terjadi dalam kaedah yang ada sekarang. Para pelajar tidak diajar untuk mengenal apa yang dimaksudkan dengan karya yang baik dan bermutu, dari segi apa mereka dapat mengesannya, bagaimana pengarang menjalin wacana dan cerita di dalam karya, dan apakah mesej besar yang mahu disampaikan. Adakah mesej itu mengandungi nilai-nilai murni seperti yang dijadikan syarat oleh Kementerian Pendidikan? Dengan kaedah yang betul yang memberi peluang kepada pelajar untuk berdialog dengan bimbingan guru, apa juga karya yang terpilih boleh dijadikan menarik untuk dibincangkan, paling tidak pelajar didedahkan kepada kebodohan atau kecerdikan pengarang, biar mereka dapat merasakan sendiri kepintaran pengarang menjalin karyanya atau gagal berbuat demikian. Semua ini boleh dibincangkan dengan mendalam sekiranya diadakan seminar mengenai peranan ilmu dalam kesusasteraan dan penilaian hasil kreatif. Inilah yang akan membantu para pelajar membaca dengan betul, dan dari situ mereka akan dapat melihat dan merasakan kehebatan karya yang hebat atau kebodohan karya yang tidak terurus dari segi penampilan idea dan ilmu. Fokus mestilah kepada ilmu, hanya dengan itu saja kita dapat mencerdikkan para pelajar kita, dan guru-guru mereka juga.

Apakah yang menghalang Sidang Kemuncak Penulis Malaysia daripada membincangkan peranan persuratan dalam membangunkan tamadun ilmu di Malaysia? Saya tertarik membaca tulisan mengenai “minda tertawan” tulisan seorang peserta. Kesan saya, pertemuan penting dengan judul yang begitu hebat (Sidang Kemuncak…), sebenarnya telah berjaya mendedahkan bagaimana kukuhnya cengkaman “minda tertawan” itu dalam perbincangan tentang sastera di Malaysia. Paling jelas, mereka  seolah-olah dalam ketakutan untuk membincangkan peranan ilmu dalam kesusasteraan, yang sepatutnya mereka jadikan tema utama. Tetapi kerana “minda” mereka tertawan, sudah ditawan oleh pengaruh pandirisme dalam kesusasteraan Melayu moden, maka jadilah mereka seperti yang disebut oleh Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas, mereka adalah kumpulan pinggiran yang “cetek meraba-raba”, yang tidak mendalami tradisi bangsa sendiri, dan tidak pula mendalami tradisi Barat yang mereka tiru dengan penuh ghairah. Inilah wajah sebenar para sasterawan dan sarjana sastera, sehingga membuat mereka jadi pemalu untuk berdepan dengan persoalan sebenar dalam kesusasteraan Melayu, iaitu tentang kuatnya pengaruh budaya pandirisme yang sudah dijadikan arus perdana. “Minda” yang tertawan itu hanya dapat dibebaskan jika anda menolak pandirisme dan menerima peranan ilmu dalam perkembangan sastera. Peranan pandirisme dalam sastera Melayu moden dibincangkan dalam Gagasan Persuratan Baru, edisi kedua 2014.

 Pandirisme adalah satu tajuk yang tidak boleh diketepikan dalam apa-apa juga persidangan yang bercorak intelektual.  Jika aspek ini tidak diberi perhatian serius dan dibincangnan dengan mendalam,  kemunculan para sasterawan negara akan dianggap sebagai kemuncak hegemoni pandirisme dalam perkembangan intelektual Malaysia.  Ini telah dibuktikan dengan baik sekali oleh Mana Sikana dalam bukunya, Sasterawan Negara di Takhta Keunggulan, yang walaupun tujuannya untuk menyanjung para sasterawan negara, namun buku itu gagal menghujahkan tujuan itu kerana tidak ada ukuran yang boleh digunakan dan diuji ketepatannya. Dengan menggunakan kaedah yang dinamakan teksdealisme yang dicadangkan oleh Mana Sikana, para sasterawan negara telah gagal diberi analisis dan penilaian yang tepat. Teksdealisme memberi tumpuan kepada kreativiti penulis, satu kaedah yang popular Abad 19 dulu, gagal membuktikan para sasterawan negara ini telah menghasilkan teks yang ideal, yang benar-benar unggul. Teksdealisme sendiri telah dicabar sebagai  kaedah yang amat sloppy dan selekeh, yang menolak aspek intelektual dalam penulisan kreatif, terutama sekali jika dinilai daripada perspektif konsep ilmu yang benar.  Kalau ukurannya sudah salah dan mengelirukan, maka bagaimana kita boleh pasti para sasterawan negara ini telah menghasilkan karya yang benar-benar layak dijadikan asas tamadun negara bangsa. Inilah isu besar yang sepatutnya dibincangkan dengan mendalam di Sidang Kemuncak Penulis Malaysia.


Mohd. Affandi Hassan,
14 Januari 2015. Dibaiki/sunting kembali 4/10/2015.