Tuesday, November 29, 2011

Membina Institusi Sastera Melalui Pembinaan Mitos

Penulis blog Lutfi Ishak dalam entri bertajuk, “Pengalaman Berpersatuan” (bertarikh 26/11/2011), mengemukakan satu pandangan yang bagi saya cukup menarik untuk dibahaskan. Kata beliau:  Realiti di negara kita, kita tahu, bahawa penulis secara individu sukar untuk menjadi satu institusi. Tidak seperti di negara-negara maju, yang mana, seorang penulis menjadi satu institusi.” Tidak adakah di Malaysia tokoh yang telah diinstitusikan? Misalnya di kalangan para sasterawan negara. Saya diberitahu, VC USM pernah berkata bahawa SN Negara Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh sudah menjadi institusi dalam tamadun Melayu, terutama dalam bidang sastera Melayu.  Saya diberitahu, anggota akademik dan pelajar USM telah menerima kenyataan VC mereka tanpa bantahan, dengan itu sekurang-kurangnya bagi USM, Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh sudah mencapai tahap institusi itu.  Soal sama ada pandangan VC USM ini betul atau salah boleh kita pertikaikan, oleh itu bukan satu persoalan besar. Yang pentingnya ialah seorang tokoh telah diajukan sebagai layak menduduki tempat tertinggi sebagai satu institusi. Di Indonesia tokoh yang mencapai taraf itu sudah ramai,  misalnya untuk dunia sastera Amir Hamzah, Sutan Takdir Ali Shahbana, Hamka, H.B. Jassin dalam kritikan dan lain-lain (boleh tambah sendiri) sudah boleh diterima sebagai satu institusi tersendiri. Dalam bidang agama pula, Haji Agus Salim adalah satu institusi, seperti juga Hamka, Hassan Bandung, dan ramai lagi. Dalam politik tak perlu disenaraikan di sini, sudah diketahui. Di Malaysia, dalam bidang politik, Dr. Burhanuddin Helmi dan Ishak Hj. Muhammad adalah dua orang tokoh yang sudah mencapai taraf institusi itu. Dalam bidang bahasa dan bidang intelektual secara umum, siapa dapat menafikan Za’ba itu adalah satu institusi dan akan kekal di situ selagi ada bulan dan matahari! Bagaimana dalam bidang ekonomi? Anda semua tentu tahu Prof. Diraja Ungku Aziz. Tidak layakkah beliau menduduki tempat yang kita berikan kepada Pendeta Za’ba?  Saya sengaja menyebut agama sebagai bidang terakhir, sebab di sinilah kita mempunyai tokoh-tokoh ulama besar yang mencapai taraf institusi yang kita maksudkan. Tidak ada sesiapa pun yang dapat menafikan kedudukan Tok Kenali sebagai satu insitusi yang menjadi kebanggaan kita. Siapa lagi di antara para ulama yang setaraf dengan beliau? Biarlah anda senaraikan sendiri.

Jika anda ingin berbicara tentang sastera Indonesia, tidak lengkap dan amat cacat jika nama-nama yang disebut tadi tidak disebut dan dibicarakan. Mereka tidak boleh ditinggalkan.  Di Malaysia bagaimana? Katalah kita meninggalkan nama Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh dalam pembicaraan kita tentang sastera moden, besar mana cacatnya tulisan itu jika nama beliau tidak disebut? Ini telah dilakukan sendiri oleh Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh dalam syarahan perdananya. Beliau menyebut dan berbicara tentang  syair, tetapi beliau meninggalkan nama dan sumbangan Prof. Syed Muhammad Naguib al-Attas yang telah diterima umum bahawa bentuk syair itu bermula dari syair-syair Hamzah Fansuri (lihat bukunya, The Origin of the Malay Syair, DBP). Adakah perbuatan ini membuat syarahan perdana Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh sangat cacat, yakni amat besar cacatnya?  Bagaimana pun,  Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh sedar Pendeta Za’ba tidak boleh ditinggalkan, oleh itu beliau mengutip pendapat Za’ba tentang “persuratan Melayu”; malah dalam hal ini, beliau lebih berani lagi dengan meletakkan penglipur lara dari Perlis, Mahmud Wahid sebagai gurunya yang beliau sanggup duduk bersimpuh untuk mendapatkan “ilmu” tentang sastera lisan yang baginya sangat penting itu.  Dalam tahun 1973, sebagai sebahagian dari tugas saya di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan ketika itu, saya menemui Pak Mahmud Wahid di rumahnya. Saya bertanya beliau, apakah pandangan masyarakat terhadap kegiatannya. Terus terang dia menjawab, masyarakat tidak suka penglipur lara, malah menganggap kegiatan itu satu maksiat. Pak Mahmud mula terkenal selepas Kongres Kebudayaan Kebangsaan 1971, malah beliau dijemput oleh Prof. Taib Osman untuk membawa batilnya dan bercerita di Kongres itu di Universiti Malaya. Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh yang ketika itu sedang mencari tokoh dan guru, mendapati Pak Mahmud seorang yang serasi dengan mimpinya tentang sastera lisan dan tentang estetika Melayu yang asli menurut anggapannya. Ketika itu dia baru berkenalan dengan tamadun Melayu. Maka dia pun “berguru” dengan penglipur lara itu. Tetapi  dalam pandangan beliau, Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas tidak layak disetarafkan dengan penglipur lara Mahmud Wahid! Kerana itu beliau tidak merujuk pandangan Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas tentang syair, mungkin juga beliau tidak pernah membaca karya Prof. Naquib atau jika membacanya tidak menarik hatinya seperti beliau tertarik kepada keunggulan Pak Mahmud Wahid Sang Penglipur Lara itu.

Mari kita lihat celoteh beliau dalam syarahan perdananya tentang perkara ini:  “Seperti Mahmud Wahid, penglipur lara yang bersila di hadapan khalayak penuh dengan tertib tradisi, saya berdiri dalam konteks sebuah universiti, di hadapan suatu khalayak ilmiah yang dihormati, tetapi masih digemakan tradisi Mahmud, yang tercipta oleh waktu, persekitaran dan pengalaman kesenian bangsanya.” (Permulaan syarahan perdana, Puitika Sastera Melayu: Suatu Pertimbangan, UKM 1989. Perhatikan penggunaan istilah ‘tradisi Mahmud’). Kemudian diikuti sederet nama penglipur lara, dalang dan bomoh; seterusnya diikuti sederet nama para sarjana luar dan dalam negeri yang diakuinya sebagai guru beliau.  Selepas itu, mulai halaman 10, bermulalah retorik peragaan hingga ke halaman 34, untuk disudahi dengan sedikit pembicaraan yang terlalu ringkas tentang estetika sastera Melayu, berupa satu senarai yang tidak dibahaskan. Dilihat sebagai penglipur lara akademik sekali pun, syarahan perdana ini membosankan dan gagal berbicara tentang “puitika sastera Melayu”, apatah lagi menemui “sebuah teori dalam bidangnya”.  (Komentar lebih terperinci dalam buku saya, Medan-medan Dalam Sistem Persuratan Melayu: Sanggahan Terhadap Syarahan Perdana Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh, 1994; pertama kali terbit dalam Dewan Sastera, Mac-Julai 1991. Lihat juga posting bertarikh 9 November 2011, “Beban Intelektual, Beban Akademik, dan Beban Moral Dalam Kesusasteraan Melayu Moden”).  Dinilai dengan ukuran akademik yang paling rendah sekali pun, syarahan perdana ini mengecewakan, gagal menemui “sebuah teori” yang cuba diteroka oleh pensyarah ini.  Bolehkah kita membuat kesimpulan ini terhadap seorang tokoh yang telah diinstitusikan oleh VC USM?  Jawapannya diberikan oleh seorang pensyarah dari USM sendiri, Prof. Madya Dr. Siti Hajar binti Che Man yang telah menamakan tokoh ini sebagai “Raja Penyair Malaysia”.  Betulkah pensajak (hanya penulis sajak, bukan penyair) ini layak digelar seperti itu? Dalam usaha untuk menjadikan seseorang tokoh yang dikagumi secara peribadi, orang boleh berkata apa saja, dalam istilah rakyat dipanggil mengarut,  walaupun (menggunakan peribahasa Melayu) “jauh panggang dari api”. 

Inilah sifat budaya pandirisme yang telah diinstitusikan dalam kesusasteraan Melayu moden. Perlukah sarjana jujur dalam tulisannya? Dalam budaya pandirisme, kejujuran intelektual tidak diperlukan.  Walaupun sikap jujur dalam tulisan disebut setiap masa dalam tulisan sarjana dan ahli akademik di Malaysia, tetapi tidak disebut “kejujuran” terhadap subjek mereka. Misalnya, apabila seorang sarjana menulis tentang sesuatu perkara, bagaimanakah kita boleh tahu dia berlaku jujur terhadap subjeknya? Adakah dia bertujuan ingin mempertahankan seseorang yang dikaguminya atau disokongnya, dengan itu cuba sedaya upaya untuk melindungi kelemahan tokoh itu dengan menulis secara tidak jujur kerana terlalu memuji tokoh itu padahal tokoh itu diketahui tidaklah sehebat pujian yang ditampal ke atas dirinya. Sebaliknya, seseorang yang tidak disukai akan dikenakan berbagai-bagai tuduhan, tanpa membincangkan idea atau pemikiran orang yang dituduh itu. Dalam budaya pandirisme yang telah menjadi institusi dalam kegiatan intelektual di Malaysia, aspek “kejujuran” ini sering ditimbulkan apabila seseorang tidak dapat menangkis sesuatu hujah yang ditujukan ke arahnya ketika orang yang dituduh itu mempersoalkan kejituan pendapatnya. Dalam keadaan begini, apakah yang ingin kita pertahankan: mitos yang mahu dibina terhadap seseorang tokoh, atau kebenaran yang cuba dilindungi (dilindungi bermaksud disembunyikan)?  Soalan ini penting dalam membina institusi, kerana kita tidak dapat menolak kedua-duanya; atau menerima kedua-duanya. Kita harus membuat pilihan. Tetapi dalam budaya pandirisme yang menjadi arus pedana waktu ini, persoalannya lain sama sekali: bukan soal mitos, tidak juga soal kebenaran.  Soalnya ialah sejauh mana pembinaan mitos itu boleh dipertahankan secara logik supaya kebenaran yang dilindungi itu tidak menjadi halangan dalam pembinaan mitos itu. Inilah kejayaan Panel Anugerah Sastera Negara: Mereka berjaya membina mitos di sekitar sasterawan negara yang mereka pilih dan tulis laporan tentangnya; dan pada waktu yang sama mereka juga berjaya menyerlahkan “kebenaran” dalam konteks yang mereka bina.  Dengan itu setiap sasterawan negara yang mereka pilih adalah layak dan wajar untuk diinstitusikan dalam kesusasteraan Melayu moden. Inilah yang dilakukan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka ketika mengadakan seminar mengenai pemikiran para sasterawan negara. Oleh itu apa yang dilakukan oleh Prof. Madya Dr. Siti Hajar Che Man terhadap Prof.  Dr.  Muhammad Hj. Salleh adalah wajar dalam konteks budaya pandirisme yang menjadi budaya arus perdana waktu ini. Hanya jika perkara ini dilihat dari perspektif gagasan Persuratan Baru saja kita akan mendapat kesimpulan yang berbeza sama sekali.  Tetapi adakah jawapan yang diberikan oleh gagasan Persuratan Baru itu wajar diterima?  Inilah cabaran yang mesti dihadapi secara ilmiah, secara akademik, dalam suatu dialog besar yang tidak semestinya layak dicampuri (baca: disertai) oleh semua orang.

Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya, 27/11/2011.

Sunday, November 20, 2011

CATATAN HUJUNG


Wujudkan Hadiah Persuratan Petronas Untuk Memartabatkan Bahasa Melayu dan Ilmu

Satu kesilapan besar telah berlaku apabila para sasterawan diberi keistimewaan dengan menubuhkan Sekretariat Anugerah Sastera oleh Dewan Bahasa dan Pustaka untuk mencari dan menabalkan seorang sasterawan negara. Penubuhan Panel Anugerah Sastera Negara untuk melantik sasterawan negara tidak membawa faedah dari segi ilmu kerana sifat sastera itu sendiri, seperti yang dipraktikkan di Malaysia, tidak mengarah untuk membina budaya ilmu. Kesusasteraan yang dipraktikkan di Malaysia oleh para sasterawan pada umumnya berkisar di sekitar apa yang mereka sebut sebagai “kegiatan kreatif” dengan mencipta novel, sajak, drama, dan cerita pendek yang kebanyakannya untuk memenuhi keperluan hiburan dengan sedikit renjisan (hanya renjisan) pengajaran yang tidak pula jelas dan terputus-putus, tidak berupa satu wacana lengkap berteraskan ilmu yang benar.  Makna dan maksud kreatif itu disempitkan begitu rupa untuk hanya dibataskan kepada  bidang-bidang itu saja sebagai bidang kreatif. Tidak ada “pemikiran kreatif” bagi golongan ini, oleh itu mereka tidak menerima adanya kreativiti dalam penyelidikan dan penulisan bersifat akademik yang membicarakan tentang sesuatu bidang ilmu, baik ilmu bersifat sains mahupun yang bersifat kemasyarakatan.  Pada hal  kreativiti jenis ini jauh lebih tinggi darjatnya daripada apa yang disebut sebagai “penulisan kreatif” yang diberi keistimewaan itu. Dari segi itu, tidakkah analisis dan penilaian karya, seperti yang dilakukan oleh Panel Anugerah Sastera Negara, memerlukan kreativiti dalam menggunakan konsep dan cara berhujah?  Kita tidak bertemu kreativiti jenis ini dalam laporan Panel Anugerah Sastera Negara. Laporan mereka hanya sekadar pemerian kembali karya sasterawan yang mereka nilai, bukan memperlihatkan analisis dan penghujahan yang tajam dalam meneroka “pemikiran” yang terdapat dalam karya berkenaan, jika ada. Tentulah aneh dan menghairankan jika karya seseorang sasterawwan yang dianggap layak diberi gelaran sasterawan negara itu dinilai secara terpisah, satu persatu, tidak secara analitis dan kritis dengan mencuba melihat apakah sumbangan pemikiran dalam keseluruhan karya sang sasterawan.  Contoh terbaik ialah cara mereka membicarakan karya A. Samad Said dan Muhammad Haji Salleh. Mereka tidak berjaya menyerlahkan “kejantanan kreatif” dua orang sasterawan ini, malah berbicara meleret-leret tentang “keistimewaan” yang tidak ada, misalnya dengan mengatakan A. Samad Said itu berjaya menjadi peniru teknik Barat dalam menulis karyanya; manakala Prof. Dr.  Muhammad Hj. Salleh pula adalah seorang “penyair intelektual” tanpa memberikan sebarang bukti dan hujah. Apakah yang “intelektual” dalam karya pensajak ini jika sajak “terbaiknya” mengajak orang Melayu menjadi kurang ajar? Untuk memahami jalur hujah seperti ini, anda perlu membaca karya Amir Hamzah, Iqbal, Rumi dan lain-lain penyair sebenar untuk memahami kesimpulan ini. 

Inilah konteks penghujahan yang saya pakai untuk menolak anugerah sastera negara yang saya kemukakan dalam tulisan saya yang sebahagian daripadanya dilampirkan dalam buku ini. Saya mencadangkan jenis anugerah yang lebih bermakna dan lebih bercorak keilmuan dengan mengemukakan idea Hadiah Persuratan Petronas (sila lihat cadangan dalam lampiran) untuk mengiktiraf perkembangan ilmu melalui bahasa Melayu yang diusahakan oleh para ahli akademik dan pemikir kita yang kini sudah ramai mencapai tahap ilmiah yang tinggi, baik dari segi ilmu mahupun dari segi kreativiti mereka menyampaikan ilmu-ilmu dalam bidang mereka masing-masing. Tidakkah mereka ini pernah menarik perhatian Dewan Bahasa dan Pustaka dengan menyediakan senarai karya dan tokoh-tokoh yang dimaksudkan? Adalah mustahil jika kita tidak mempunyai tokoh-tokoh ilmuan yang boleh dibanggakan, padahal kita mempunyai beribu orang sasterawan yang menunggu untuk dinobatkan sebagai “sasterawan negara”.  Tidakkah ini merupakan sejenis lawak-jenaka murahan, melonggokkan para sasterawan tetapi meninggalkan ahli-ahli ilmu yang telah menaikkan darjat bahasa Melayu.  Kita masih boleh menerima yang terbaik di antara sasterawan ini, dengan memberikan mereka Hadiah Persuratan Petronas, sekiranya mereka layak, bersama-sama tokoh akademik dan para pemikir kita yang menulis dalam bahasa Melayu.  Inilah corak anugerah atau hadiah yang perlu kita anjurkan dan berikan kepada yang berhak, dengan mengutamakan ilmu dan bukannya memberi perhatian berlebihan kepada para sasterawan yang belum tentu kreatif jika dianalisis dengan menggunakan kaedah yang mengutamakan pemikiran  dan ilmu. 

Cadangan ini telah dikemukakan sejak Mei 2006, secara rasmi dalam satu seminar tentang hadiah dan anugerah sastera yang dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka.  Belum ada reaksi dari mana-mana pihak, seperti  daripada para sasterawan  (yang tentu saja menentangnya kerana mereka anggap merugikan mereka), badan-badan penulis (yang secara tradisi tidak berminat kepada idea atau apa-apa juga perubahan yang mereka anggap akan merosakkan status quo yang ada), malah daripada DBP sendiri  (yang secara tabii lebih tidak inginkan perubahan, seperti juga badan-badan penulis yang disokong olehnya). Jadi adakah terdapat sebarang kemungkinan cadangan ini akan dilaksanakan?  Dalam waktu terdekat, nampaknya tidak ada. Oleh itu saya beri peluang kepada pihak terbabit 30-40 tahun untuk memikirkannya, atau jika diperlukan 100 tahun untuk memikirkannya dan memahaminya,  maka masa satu abad itu rasanya sudah mencukupi untuk mematangkan pemikiran orang Melayu. Ketika itu saya yakin anugerah sastera negara sudah tiada lagi, kerana agak saya, ketika itu akan lebih ramai cerdik-pandai kita sedar kesilapan generasi lalu memberi keistimewaan kepada para sasterawan yang tidak layak menerima keistimewaan itu.  Kalau tidak layak, mengapa mereka diberi gelaran sasterawan negara? Dari segi apa mereka tidak layak?  Dua soalan ini penting dan perlu dilayan dengan saksama; anda akan dapat jawapannya yang saksama dengan memahami terlebih dahulu persoalan di sekitar tiga beban besar dalam sastera Melayu moden. Jika anda tidak memahaminya, selama itulah anda tidak akan mendapat jawapan yang memuaskan, dan jawapan yang memuaskan itu anda harus cari dan berikan sendiri, kerana tidak ada orang lain yang akan dapat memuaskan kemusykilan anda. Pendeknya, anda harus menjadi seorang yang berfikir secara kritis.

Demikian juga, jika anda tidak menerima adanya tiga beban besar itu dan tidak pula memahaminya (seharusnya anda perlu memahaminya terlebih dahulu sebelum menerima atau menolaknya), maka anda tidak akan mengerti mengapa perubahan besar perlu dilakukan, iaitu dengan mewujudkan Hadiah Persuratan Petronas.  Inilah cara terbaik untuk mendaulatkan bahasa Melayu dan menghargai para penyelidik, ahli akdemik dan para penulis yang mencurahkan kemampuan kognitif dan kreatifnya untuk memberi sumbangan yang bererti dalam perkembangan ilmu melalui penulisan dalam bahasa Melayu. Anda harus dapat melihat logik mengapa memartabatkan bahasa Melayu dan ilmu itu lebih utama daripada memberi gelaran dan kedudukan istimewa kepada seorang sasterawan yang tidak memberikan sumbangan yang asli dari segi pemikiran dan kemajuan teknik penulisan tanpa meniru dari sesiapa, sama ada dari Barat mahu pun dari mana saja. Dari segi ini, para sasterawan negara tidak terserlah sebagai pemikir dan tidak pula sebagai peneroka teknik baru tanpa meniru daripada teknik yang sudah dipopularkan oleh orang lain. Kedua-dua kelemahan ini diakui oleh Panel Anugerah Sastera Negara, jika anda membaca laporan mereka dengan kritis.  Oleh itu, dari segi apa dan dari perspektif yang bagaimana pula mereka itu istimewa dan layak diberi keistimewaan?  Jika anda seorang yang berfikir dan luas pula pengalaman intelektual, anda tidak dapat menerima keistimewaan yang dimitoskan dengan memberi hujah-hujah palsu walaupun hujah-hujah itu istimewa dari segi kepalsuannya. Sekali lagi, anda hanya dapat memahami kesimpulan ini jika anda memahami kedudukan sebenar tiga beban besar dalam sastera Melayu itu di kalangan para sasterawan negara dan juga dikalangan ahli Panel Anugerah Sastera Negara.  Jika anda tidak memahaminya, anda akan terus tertipu dan percaya anda tidak tertipu, seperti yang dialami Ratu Balqis yang percaya lantai berkilat itu sebuah kolam, lalu menyingkap kainnya dan mendedahkan keaibannya. Sudah berapa lama anda berada dalam keaiban intelektual? 

Mohd. Affandi Hassan,
19/11/2011.Sunday, November 13, 2011

Kembali ke Pangkal Jalan: Membendung Sikap Negatif Panel Anugerah Sastera Negara

Kegagalan Panel Anugerah Sastera Negara menyediakan arah yang betul dalam kritikan dan penilaian sastera di Malaysia perlu diperbetulkan, oleh itu menjadi tanggungjawab setiap sarjana dan pengkritik sastera di Malaysia untuk membina kembali kerosakan yang telah dilakukan oleh Panel Anugerah Sastera Negara dalam masa lebih dari 30 tahun ini.  Dalam usaha untuk membaiki kerosakan ini, Dewan Bahasa dan Pustaka harus memainkan peranan yang lebih aktif dalam membina persuratan Melayu moden yang bertunjangkan nilai-nilai Islam, tanpa meninggalkan langsung penggunaan teori Barat dalam kritikan.  Dalam hal ini, kita tidak perlukan perimbangan, seolah-olah kedudukan teori Barat itu disetarafkan dengan nilai-nilai Islam atau diletakkan lebih tinggi daripada nilai-nilai Islam. Kita harus membuat pilihan yang bijak, bukan saja untuk memajukan karya kreatif kita yang bersumberkan ilmu yang benar yang difahami dalam Islam, tetapi juga untuk memilih yang terbaik daripada teori dan pemikiran Barat dengan diberi rujukan dan pertimbangan akademik daripada perspektif Islam. Dengan itu kita boleh menerima apa saja pengalaman ilmiah manusia seluruh dunia, tidak hanya terbatas yang bersumber dari Barat saja, untuk memperkaya pengalaman kita dalam dunia persuratan Melayu moden. Kini yang terjadi adalah sebaliknya, apabila kita terlalu terikat kepada pengalaman intelektual dari Barat, dengan meninggalkan langsung tradisi keilmuan Islam yang amat kaya itu. Inilah yang telah dilakukan oleh Panel Anugerah Sastera Negara, yang amat dikesali dan sungguh merugikan kita. Sikap berat sebelah ini tidak wajar diteruskan, apatah lagi diteruskan dengan segala kedegilan dan kebencian kepada perubahan untuk membaiki kedudukan ilmiah dalam seni mengarang di negara kita.  Untuk kemabli ke tradisi Islam kita perlukan sekumpulan sarjana yang tidak saja mendalam  penguasaannya  dalam ilmu-ilmu Islam yang berkaitan dengan persuratan, tetapi juga luas pengalaman ilmiahnya dalam alam fikiran Barat dan lain-lain tradisi besar dunia seperti China, India dan lain-lain (termasuk Jepun, Eropah Timur, Korea dan sebagainya). Ini memerlukan pembelajaran khusus dalam bidang-bidang ini.

Dalam masa 10 tahun ini, kita harus menyediakan sarjana dalam kumpulan ini, yang asas ilmunya daripada warisan Islam, tetapi mempunyai kefahaman yang agak mendalam dalam tradisi Barat dan lain-lain.  Dilihat dari perspektif ini, Panel Anugerah Sastera Negara adalah amat ketinggalan zaman, gagal menyediakan arah yang sepatutnya bagi masyarakat yang masih lagi (?) berpegang teguh kepada ajaran Islam.  Mereka menolak unsur Islam dalam penilaian mereka kerana mereka berpendirian karya kreatif tidak harus terikat kepada unsur-unsur Islam oleh sebab karya sastera untuk semua manusia, bukan untuk orang Islam saja. Logik yang cetek, dangkal, dan salah ini (hampir-hampir saya mengatakan bodoh!) lupa bahawa selama lebih dari 30 tahun orang yang berkata tidak diperlukan nilai Islam itu menggunakan nilai-nilai teori Barat untuk menentukan mana karya yang berjaya, mana yang gagal. Tidakkah itu dengan jelas memperlihatkan bahawa mereka, yang diwakili oleh Panel Anugerah Sastera Negara, menggunakan nilai-nilai dalam teori sastera Barat untuk menjadi asas penilaian mereka. Mengapa dalam hal ini diadakan pengecualian?  Pendirian songsang ini tidak boleh dipertahankan lagi, apalagi jika hasilnya tidaklah sebaik yang kita mahu. Jika kita membaca laporan Panel Anugerah Sastera Negara, kita akan berasa kecewa sekali diberikan laporan yang tidak dihujahkan dengan pembuktian yang boleh diterima secara objektif. Saya telah banyak kali membangkitkan perkara ini dalam blog ini terutamanya, oleh itu tidak perlu diulang di sini. Saya juga mengumpulkan tulisan mengenai kritikan saya terhadap Panel Anugerah Sastera Negara, yang saya harap ada tersimpan di universiti dan di Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri. Kita harus bahaskan perkara ini dengan mendalam, melihatnya dari semua sudut supaya kita tidak lagi hanyut dalam teori Barat yang selalu berubah, dan dalam banyak perkara hanyalah agakan atau andaian semata.  Tidak ada yang konkrit dalam teori-teori itu. Maksud konkrit di sini ialah pandangan dan pendapat yang boleh dipakai sepanjang masa dengan selamat, tidak ketinggalan zaman kerana sifatnya yang sejagat dalam erti sesuai dengan kejadian manusia seperti yang difahamkan dalam Islam.  Ciri-ciri ini tidak wujud dalam teori sastera Barat, oleh yang demikian semua teori itu berubah sepanjang masa, sentiasa dalam pencarian yang tidak pernah ditemui, kerana yang mencarinya tidak percaya adanya kepastian dan keyakinan yang tidak berubah. Inilah sifat jiwa yang ingkar dan pendirian yang bertentangan dengan sifat semula jadi manusia yang memang sentiasa mencari kepastian dan keyakinan, yang hanya didapati melalui ajaran agama dan kepercayaan wujudnya Allah Yang Maha Esa yang menentukan segala kejadian.  Adakah Panel Anugerah Sastera Negara termasuk dalam golongan ini? Mereka perlu memberi penjelasan supaya kita semua mengerti mengapa mereka menolak nilai-nilai Islam dalam penilaian mereka.  Persoalan ini amat penting kerana dalam penilaian mereka, ditekankan peri pentignnya aspek realisme dalam karya sastera dijadikan ukuran yang menentukan bermutu tidaknya karya berkenaan. Panel Anugerah Sastera Negara tidak memberitahu kita bahawa apa yang disebut sebagai realisme itu hanyalah andaian tentang peranan khayalan dan imaginasi dalam penulisan kreatif, bukan realisme dalam kenyataan kehidupan yang sebenar dilalui manusia. Misalya, apa yang disebut sebagai realisme kemiskinan dalam Ranjau Sepanjang Jalan adalah realisme khayali menurut tafsiran penulisnya, bukan realisme yang dialami para petani yang pada hakikatnya tidak sebodoh para petani dalam novel itu. Tetapi ada lagi aspek realisme yang diketepikan oleh Panel Anugerah Sastera Negara, iaitu mengenai sistem nilai dalam masyarakat Melayu yang melahirkan para penulis yang kononnya membicarakan kehidupan mereka secara realistik dalam karya-karya mereka.  Panel Anugerah Sastera Negara tidak menerima realisme tamadun dan sistem nilai masyarakat Melayu ini yang masih kuat berpegang kepada nilai-nilai Islam, oleh itu mereka tidak mengambil-kira aspek ini dalam penilaian mereka. Dari segi ini, mereka tidak realistik sama sekali, kerana dengan sikap tidak bertanggungjawab telah menolak realiti tamadun Melayu yang berteraskan nilai-nilai Islam. Panel Anugerah Sastera Negara terbelenggu begitu kuat oleh fahaman realisme semu yang diketengahkan dalam pemikiran Barat, oleh itu dengan secara langsung membela kebodohan dan pandirisme dalam penulisan kreatif di Malaysia yang dilakukan oleh para sasterawan negara. Aspek ini menjadi persoalan penting dalam analisis berteraskan gagasan Persuratan Baru, yang tidak diiktiraf oleh Panel Anugerah Sasrtera Negara kerana bertentangan dengan nilai-nilai sekular yang mereka pegang, yang bersumber dari teori-teori sastera Barat. Demikianlah betapa tidak realistiknya pendirian Panel Anugerah Sastera Negara ini, oleh itu mereka mesti berubah atau diubah. Tuntutan akademik dan tuntutan intelektual serta tuntutan moral memerlukan mereka berubah atau diubah. Hujah paling kuat untuk membenarkan kesimpulan ini ialah sikap tidak realistik mereka sendiri yang menafikan niliai-nilai Islam dalam analisis dan penilaian mereka.

Agenda utama Panel Anugerah Sastera Negara sekarang ialah kembali ke pangkal jalan, kembali kepada asal kejadian anda dan mula bergerak dari kefahaman hakikat insan yang menjadi acuan kejadian dan kehidupan anda sebagai ahli akademik. Anda dituntut menjadi cerdik dan objektif dengan kembali kepada hakikat insan, dan dari situ cuba memahami hakikat ilmu supaya anda tidak lagi tersasar jauh dalam tindakan anda, sehingga mempersiakan kehidupan anda sendiri dan memberi keputusan yang salah kepada masyarakat, padahal pilihan terbaik dan objektif itu sentiasa terbuka sekiranya anda faham hakikat keinsanan anda sendiri.  Kembali ke pangkal jalan, itulah sepatutnya keputusan anda yang paling utama.  Itulah seharusnya yang menjadi slogan dan matlamat akademik anda.  Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri harus membantu Panel Anugerah Sastera Negara kembali ke pangkal jalan dengan membetulkan tindakan DBP sendiri. Sudah jelas bahawa kewujudan Anugerah Sastera Negara menjadi pencetus utama munculnya tiga beban besar dalam kesusasteraan Melayu moden: beban intelektual, beban akademik, dan beban moral (lihat posting bertarikh 9 November 2011).  Sesiapa juga yang menyangkal kesimpulan ini, dan tidak mahu menerima hakikat bahawa kita menghadapi tiga beban besar ini, harus mengemukakan hujahnya dan pembuktian yang tidak boleh diragui dalam analisisnya untuk menolak persoalan tentang tiga beban besar ini. Dia harus membuktikan bahawa kemunculan Anugerah Sastera Negara telah meningkatkan kemajuan berfikir masyarakat yang menerima karya para sasterawan negara, dan bahawa Panel Anugerah Sastera Negara telah membuat keputusan yang betul dengan menolak kehadiran unsur-unsur Islam dalam persuratan Melayu, oleh itu mereka telah membuat keputusan yang tepat dengan mengetepikan unsur-unsur Islam itu dalam penilaian mereka dan dalam membuat keputusan ketika memilih para sasterawan negara.  Jika Panel Anugerah Sastera Negara tidak melakukan kesalahan besar ini, sehingga melahirkan tiga beban besar dalam kesusasteraan Melayu moden, maka kita perlu diberi analisis berasaskan penelitian objektif laporan Panel Anugerah Sastera Negara bahawa Panel itu sepanjang kewujudannya selama lebih dari 30 tahun ini memang menggalakkan tumbuhnya kesedaran kepada tuntutan ilmu dalam penulisan kreatif dan memberi perhatian kepada pembentukan nilai-nilai penulisan berteraskan taklif. Jika semua ini tidak terdapat, maka apakah yang digalakkan dan ditonjolkan oleh Panel Anugerah Sastera Negara? Kita perlu tahu semua ini, kerana kita telah diberitahu bahawa kemunculan Panel Anugerah Sastera Negara telah memajukan pemikiran bangsa kita dan telah menjulang kemunculan karya besar dalam kesusasteraan Melayu moden. Apakah ukuran yang digunakan dalam menentukan kemunculan karya besar itu? Kita perlu tahu semua ini kerana kita telah diberitahu bahawa kemunculan Panel Anugerah Sastera Negara telah memulai tahap baru yang amat penting dalam pembinaan tamadun dan kebudayaan Melayu berasaskan bahasa Melayu. Untuk membetulkan semua kesilapan besar Abad 20 dan disambung dalam Abad 21 ini, Dewan Bahasa dan Pustaka harus bertanggungjawab sepenuhnya memberi hujah yang mewajarkan semua kesilapan ini perlu diteruskan untuk mencapai tahap tertinggi dalam perkembangan kesusasteraan Melayu moden.

Andainya Dewan Bahasa dan Pustaka tidak dapat memberikan jawapan yang meyakinkan, maka semua kesilapan ini harus dihentikan dan kewujudan institusi Anugerah Sastera Negara dihapuskan serta merta, diganti dengan hadiah dan anugerah yang berteraskan nilai-nilai sejagat berasaskan Islam untuk meneruskan pembinaan tamadun bangsa kita yang memang dibangunkan di atas nilai-nilai Islam menggunakan bahasa Melayu. Semua ini boleh dilakukan kerana caranya telah dibahaskan dalam satu seminar yang dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri dalam tahun 2006, iaitu “Seminar: Impak Anugerah dan Hadiah Sastera Ke Atas Perkembangan Sastera Kebangsaaan”, 25 Mei 2006.

Mohd. Affandi Hassan, 11/11/2011.Wednesday, November 9, 2011

Beban Intelektual, Beban Akademik, dan Beban Moral Dalam Kesusasteraan Melayu Moden

Masalah tiga beban besar dalam kesusasteraan Melayu moden tidak pernah dibincangkan, kerana selama ini masalah ini tidak disedari, sehinggalah ditimbulkan oleh gagasan Persuratan Baru dalam analisis dan penilaian tentang karya kreatif  para sasterawan dan sasterawan negara. Ketiga-tiga beban ini saya rangkum dalam ungkapan “keaiban intelektual” yang menjadi masalah besar dalam kesusasteraan Melayu moden. (Rujuk Peradaban Melayu Timur Laut, DBP Wilayah Timur 2005, hal. 209-226). Secara tidak langsung persoalan ini telah ditimbulkan oleh dua orang sarjana yang kedua-duanya menjadi anggota Panel Anugerah Sastera Negara. Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh pernah membangkitkan perkara ini dalam kata-kata beliau seperti berikut:  “... sudah puluhan tahun kita menggunakan teori yang muncul di Barat untuk menilai diri kita yang bukan Barat, sebaliknya dibentuk oleh bahasa Melayu dengan wataknya yang khusus pula. Jadi kita sudah lama melakukan kesalahan dalam menilai karya kita, kadang-kadang termasuk saya sendiri.” (Teori dan Kritikan Sastera Melayu Serantau, DBP 2005, hal. 14). Puluhan tahun itu berapa tahun? Tiga puluh tahun? Paling kurang dua puluh tahun, tidak mungkin dalam masa sepuluh tahun ini. Saya lebih cenderung untuk memulai tarikhnya tahun 1981, apabila Panel Anugerah Sastera Negara ditubuhkan. Sejak itulah secara rasmi teori Barat digunakan sepenuhnya untuk menilai karya kreatif para sasterawan Melayu yang dilantik menjadi “sasterawan negara”.  Sejak itulah bermulanya, secara rasmi dan dengan pilihan sendiri, penggunaan teori Barat dalam kritikan dan penilaian karya sastera. Sebelum itu tidak rasmi, kerana belum dikanunkan. Mulai tahun 1981, Panel Anugerah Sastera Negara mengkanunkan teori kritikan sastera Barat sebagai satu-satunya teori yang sah digunakan dan perlu digunakan untuk menilai karya para sasterawan negara. Inilah yang mereka namakan aliran perdana dalam sastera Melayu moden. Turut mengkanunkannya ialah Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh sendiri, yang hingga sekarang masih menjadi anggota Panel Anugerah Sastera Negara. Perkembangan yang menarik ini telah dianalisis dan dihuraikan dengan mendalam oleh Prof. Ungku Maimunah Mohd. Tahir dalam Kuliah MASTERA beliau, Dinamika Pemikiran Sastera Melayu (DBP 2009).  Seorang anggota Panel yang lain, Prof. Dr. Zawiah Yahya, secara radikal (mungkin lebih tepat secara sinikal) berkata, “we have to unseat England, Europe, and the United States of America as the centre of our universe and  replace them with the centrality of our own country and our own region ...”, maka dengan itu, “we will approach a text with our own cultural schema to interpret.  Bagaimana hendak dilakukan? Masih kabur, malah masih sangat gelap, tiada penjelasan sedikit pun yang boleh membantu kita untuk melaksanakan gesaan yang radikal (atau sinikal)  ini.  Supaya perkara ini boleh dilihat dengan lebih terperinci, sila rujuk posting bertarikh 25 Mei 2011, bertajuk “Fitnah dalam politik dan fitnah dalam sastera”.  Dua orang anggota Panel Anugerah Sastera Negara ini dengan jelas menggambarkan betapa beratnya beban intelektual, beban akademik, dan beban moral dalam kritikan sastera Melayu.  Orang yang kita harapkan akan menjelaskan yang kacau, membetulkan yang salah (mereka sedar akan kesalahan itu, tetapi tidak tahu apakah kesalahan itu), sebaliknya menambahkan lagi beban itu dengan ucapan yang langsung tidak bermakna kerana tidak dapat dijelaskan secara akademik. Inilah jenis “pemikiran” yang dijadikan aliran perdana dalam kritikan sastera Melayu.  (Catatan: maksud ‘fitnah’ di sini ialah ‘musibah’.)

Beban intelektual ini terlihat jelas dalam cara Panel Anugerah Sastera Negara menulis laporan mereka. Jika anda baca laporan itu secara kritis, anda akan berasa hairan bagaimana sekumpulan sarjana yang dikatakan pakar dalam kesusasteraan, tidak menampakkan keaslian mereka dalam membuat analisis dan penilaian.  Seluruh konsep dan istilah yang mereka gunakan diambil bulat-bulat dari buku-buku teori kritikan Barat. Mereka memuji para sasterawan yang pandai meniru, seperti A. Samad Said yang meniru teknik Barat, kerana mereka sendiri adalah peniru yang paling unggul. Apakah yang mereka tiru dan pakai tanpa kefahaman yang wajar tentang teori sastera Barat? Paling jelas ialah kekeliruan mereka dalam memahami konsep realisme, yang mereka puji dijadikan asas penulisan oleh para sasterawan. Mereka tidak jelaskan mengapa realisme itu bagus dan dari segi apa realisme itu perlu dijadikan ukuran dalam kemajuan penulisan novel, cerita pendek dan lain-lain.

Apakah kesan beban intelektual ini? Pertama sekali, kesan paling buruk ialah pemikiran tentang sastera menjadi mandul, ketinggalan zaman, dan diikuti dengan sikap negatif kepada perubahan, yakni orang-orang ini menjadi golongan yang anti-perubahan. Kemandulan intelektual ini tidak dapat dielakkan, kerana mereka tidak berupaya menghadapi pengaruh Barat itu secara akademik, kecuali hanya untuk menjadi peniru. Sebagai peniru, mereka ketinggalan zaman. Sebagai contoh, mereka ini masih menggunakan kaedah Kritikan Baru (New Criticism) dalam analisis mereka, walaupun kaedah itu telah diambil-alih oleh dekonstruksi sejak pertengahan 1960-an di Amerika Syarikat. Mengapa mereka masih menggunakan kaedah lama? Kerana hanya itulah saja yang memikat minat mereka kerana lebih senang difahami (adakah mereka benar-benar faham?) dan lebih senang digunakan dalam analisis. Mereka sebut dekonstruksi, tetapi tidak berminat kerana mereka dapati agak sukar difahami. Ada usaha daripada Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh mendorong pengkritik sastera menggunakan dekonstruksi, tetapi dia sendiri terkejut apabila karyanya dianalisis daripada perspektif itu, yang hasilnya tidak menyenangkan beliau. Contoh ini perlu diberi perhatian, kerana dari contoh ini kita dapat lihat bagaimana para sarjana kita menggunakan pendekatan tertentu untuk memuji, bukan untuk mengkaji dengan kritis sesebuah karya atau sumbangan sebenar seorang sasterawan.  Kita boleh lihat kebenaran kesimpulan ini dalam kertas kerja yang membincangkan “pemikiran” para sasterawan negara dalam seminar yang dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Khusus mengenai Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh, anda boleh lihat bagaimana kesemua kertas kerja ditulis untuk memuji beliau. Tidak terdapat kertas yang agak kritis. Sebabnya ialah kerana Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri telah meletakkan syarat, setiap kertas kerja mestilah ditulis untuk hanya memuji, bukan mengkritik. Menurut DBP, tidak ada gunanya dilantik sasterawan negara, jika mereka kemudiannya dikritik dan dinilai semula. Inilah kemuncak kemandulan intelektual yang saya maksudkan, yang menjadi beban kepada kesusasteraan Melayu moden.  Kemandulan intelektual ini mengakibatkan lahirnya sikap negatif kepada apa juga perubahan untuk memajukan pemikiran dalam persuratan Melayu moden. Keyakinan golongan ini kepada teori Barat menjadikan mereka tidak boleh menerima sebarang cabaran terhadap teori yang mereka pegang. Dalam program Akademi Sastera yang dianjurkan oleh DBP dengan kerjasama Universiti Malaya dan lain-lain, ditekankan bahawa hanya pendekatan Barat saja boleh digunakan dalam menganalisis karya yang ditandingi. Di ASWARA, yang dikendalikan oleh Kementerian Kebudayaan etc., pengelola bahagian sastera menekankan hanya pendekatan Barat saja yang boleh digunakan; semua teori tempatan diharamkan dengan alasan belum diuji kesesuaiannya. Strategi ini bagus kerana ada alasan untuk menyekat gagasan Persuratan Baru masuk ke ASWARA!.  Sikap anti-ilmu  begini adalah kesan langsung daripada pengaruh Barat dalam sastera Melayu.  Kesan langsung ini akhirnya menyemarakkan perasaan hasad dengki yang berlebihan di kalangan segolongan sarjana dan sasterawan, untuk mempertahankan kedudukan mereka daripada dicabar oleh pendekatan yang berbeza daripada yang mereka pegang. 

Beban akademik pula menimbulkan kegersangan pemikiran dalam penyelidikan sastera di universiti dan dalam penerbitan. Ini terdapat dalam kegiatan akademik “pakar” sekali pun. Saya ingin sebut dua contoh kerana kedudukan mereka agak “istimewa” dalam kesusasteraan Melayu moden. Contoh pertama saya ambil dari Prof. Rahman Shaari. Saya akan bincangkan syarahan perdana beliau (2004): Kemantapan Puisi Melayu Moden: Satu Tinjauan. Saya juga akan bincang syarahan perdana Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh (1989): Puitika Sastera Melayu: Suatu Pertimbangan.  Kedua-dua contoh ini penting kerana mereka telah diterima oleh teman-teman mereka dan diakui sebagai pakar sastera Melayu moden yang unggul dan cukup berwibawa oleh murid-murid mereka.

Syarahan perdana Prof. Rahman Shaari dan Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh bagi saya mengecewakan, terlalu jauh terkebawah daripada standard yang saya jadikan ukuran, yakni syarahan pengukuhan Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas (1972). Saya telah memberi pandangan kritis terhadap syarahan perdana Prof. Dr. Muhammad dalam sebuah risalah panjang, Medan-medan Dalam Sistem Persuratan Melayu: Sanggahana Terhadap Syarahan Perdana Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh (Sarjana dan Sasterawan Negara) (1994). (Disiarkan pertama kali dalam Dewan Sastera, Mac-Julai 1991).  Walaupun Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh mempunyuai pelajar 4000-5000 yang pengetahuan sasteranya jauh lebih mendalam daripada pengetahuan Mohd. Affandi Hassan  sendiri, namun hingga kini beliau dan para pelajarnya itu tidak pernah menyanggah kembali pandangan dan kritikan Mohd. Affandi Hassan. Saya diberitahu, Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh berkata,  Mohd. Affandi Hassan tidak layak mengkritik syarahan perdana beliau, kerana tidak mempunyai kedudukan akademik yang setaraf dengan beliau, bukan seorang profesor dan tidak pula seorang sarjana sastera yang diakui. Agak menarik apabila Prof. Rahman Shaari juga mempunyai sikap dan pandangan yang hampir serupa, malah bagi saya terasa sangat aneh mengapa beliau memilih untuk menunjukkan sikap tidak sopan apabila beliau  menujukan komennya untuk merendahkan kedudukan akademik saya dan Prof. Ungku Maimunah Mohd. Tahir, tanpa memberikan sebarang hujah dan analisis secara akademik,  ketika beliau mengulas syarahan perdana Prof. Ungku Maimunah. (Lihat komen beliau dalam Mingguan Malaysia, 16/12/2007). Inilah kesimpulan beliau: “Kandungan buku ini [Kritikan Sastera Melayu: Antara Cerita Dengan Ilmu] merupakan salinan (carbon copy) pandangan pengkritik itu [Mohd. Affandi Hassan]. Sukar sekali untuk kita menemukan pandangan Ungku Maimunah sendiri, malah kelihatannya Ungku Maimunah memang berhasrat membiarkan ketiadaan pandangannya. Mungkin beliau berpendapat, eloklah beliau menyampaikan pandangan Mohd. Affandi Hassan melalui satu syarahan perdana, kerana Mohd. Affandi tidak mempunyai kedudukan untuk berbuat demikian.” (Huruf condong ditambah).

Jelas sekali beliau tidak mempunyai pengetahuan dan maklumat yang paling asas sekalipun tentang Gagasan Persuratan Baru untuk membolehkan beliau memberikan komen yang objektif, oleh itu beliau tidak dapat mengesan pembaikan dan tambahan (tentang gagasan PB) yang dilakukan oleh Prof. Ungku Maimunah dalam syarahan perdananya.  Apa yang dibuat oleh Prof. Ungku Maimunah ialah menganalisis dan menilai pandangan saya tentang gagasan Persuratan Baru, sambil menambah pendapat beliau sendiri yang membolehkan sarjana seperti Prof. Rahman Shaari lebih senang memahami PB. Misalnya, beliau mengemukakan konsep ruang naratif,  konsep mod bacaan intelektual dan mod bacaan cerita, isian ilmu dan isian cerita, untuk menyebut beberapa sumbangan beliau yang cukup berguna untuk membantu sesiapa juga yang ingin memahami gagasan Persuratan Baru.  Tetapi kelemahan Prof. Rahman Shaari paling menonjol ialah beliau tidak pun membaca syarahan perdana Prof. Ungku Maimunah. Jika kita andaikan beliau membacanya, maka jelaslah beliau tidak faham, oleh itu kesimpulan beliau tadi tidak berasas sama sekali, kecuali untuk merendah dan mempersendakan saja. Dari halaman pertama hingga halaman 58, Prof. Ungku Maimunah memberikan maklumat dan analisis yang mendalam tentang faham sastera yang dipegang para sasterawan dan faham kritikan yang menjadi ikutan para sarjana dan pengkritik sastera, termasuk Prof. Rahman Shaari sendiri. Kedua-duanya menjadikan aspek cerita sebagai tunjang penghujahan mereka, dengan meminggirkan ilmu atau apa-apa aspek yang bersifat ilmu. Huraian Prof. Ungku Maimunah  memberi kita gambaran yang sangat berguna untuk kita memahami mengapa kita menghasilkan karya sastera seperti yang kita terima dan cara kritikan yang juga meletakkan cerita sebagai aspek utama dalam kesusasteraan (karya kreatif). Hanya mulai bahagian akhir halaman 58 hingga seterusnya beliau berbicara tentang gagasan Persuratan Baru sebagai alternatif. Di sini pun beliau tidak menyalin tulisan Mohd. Affandi Hassan seperti yang dituduh oleh Prof. Rahman Shaari. Sebaliknya, Prof. Ungku Maimunah menjelaskan dalam analisis beliau mengapa gagasan Persuratan Baru itu dapat diterima sebagai alternatif yang lebih baik daripada fahaman sastera yang dipegang sekarang, kerana PB mengutamakan ilmu yang benar, dengan itu meneruskan warisan persuratan Melayu yang sudah beratus tahun dikembangkan oleh para pujangga Melayu dan Islam, yang hasilnya belum lagi dapat ditandingi oleh mana-mana sasterawan negara sekali pun. Jadi jelas tidak timbul langsung perkara carbon copy yang ditohmah oleh Prof. Rahman Shaari.  Prof Ungku Maimunah memberikan kesempatan yang begitu luas kepada pembacanya, termasuk Prof.
Rahman Shaari, untuk mempertikai secara ilmiah analisis beliau. Mengapa ini tidak dilakukan oleh Prof. Rahman Shaari? Jawapannya cukup jelas: beliau tidak membaca buku Prof. Ungku Maimunah; dan andainya beliau membacanya, beliau tidak faham. Terdapat dua kelemahan beliau di sini: pertama, kemampuan kognitifnya menjadi halangan untuk beliau memahami analisis Prof. Ungku Maimunah. Kedua, dari segi adab akademik dan etika penulisan, beliau tidak berasa penting memberi perhatian kepada dua perkara itu, oleh itu beliau memilih untuk berbicara sebagai pembicara yang tidak membaca dan tidak memahami persoalan yang begitu penting yang diketengahkan oleh Prof. Ungku Maimunah.  Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam dua aspek: pertama dalam kesimpulan beliau tentang PB; kedua dalam syarahan perdana beliau yang secara persis membuktikan dengan meyakinkan betapa kecenderungan kepada cerita itu tidak saja menjadi amalan para sasterawan, tetapi juga menjadi tabiat para ahli akademik seperti Prof. Rahman Shaari yang seluruh syarahan perdananya itu adalah pembebelan sebuah cerita biasa tentang sajak Melayu, tanpa sebarang analisis dan tiada pula penghujahan yang membolehkan kita memahami perkembangan sajak-sajak Melayu sejauh ini. 

Mengenai kesimpulan beliau tentang PB, inilah kata-kata beliau: “Gagasan ini mudah, iaitu ringankan cerita dan beratkan ilmu. Pelaksanaannya juga tidak sukar, kerana sebarang karya yang dipenuhi hujahan yang mantap adalah karya yang dikehendaki.  ... saya masih yakin saya dapat menghasilkan karya yang berpadanan dengan kehendak Affandi, Ungku Maimunah dan Zariat itu, jika nanti saya terdorong.” Kesimpulan ini tidak saja mengarut, tetapi jelas timbul dari  seorang profesor yang tidak membaca buku yang dinilainya, atau jika sekiranya beliau baca, tidak memahaminya. Jika beliau seorang ahli akademik yang menulis dalam konteks adab akademik dan etika perbahasan yang menjadi amalan dalam dunia akademik, beliau akan terlebih dahulu membahaskan beberapa perkara utama dalam syarahan Prof. Ungku Maimunah (beliau harus tahu apakah isu-isu utama itu jikalau beliau tidak menghadapi masalah kognitif), kemudian memberikan pendapat kritis beliau. Contoh paling jelas: adakah beliau faham konsep stylization of ideas dan bagaimana konsep itu dapat dikaitkan dengan matlamat karya persuratan untuk sampai ke tahap “indah dan bermakna”?  Tidakkah ini satu cabaran akademik dan kreatif sekali gus? Ketika itu barulah beliau boleh berkata, “gagasan ini mudah, iaitu ringankan cerita dan beratkan ilmu”. Sebagai seorang profesor yang sudah memberikan syarahan perdananya, beliau tidak boleh lagi berkata sesuka hati sebagai seorang pelajar tahun pertama yang baru ingin mengenal sastera!

Dari perspektif inilah saya akan bicarakan syarahan perdana Prof. Rahman Shaari.  Jika kita gunakan istilah “syarahan perdana” dalam konteks kematangan penyelidikan dan penguasaan “ilmu” seseorang profesor dalam bidangnya, maka “syarahan perdana” yang diberikan oleh Prof. Rahman Shaari tidak boleh digolongkan dalam kategori itu. Ini hanya syarahan biasa, mungkin satu kuliah biasa saja tentang “cerita” sajak-sajak Melayu moden. Di dalam syarahan ini tidak ada analisis dan penghujahan yang mantap, sesuatu yang tidak mungkin terjadi kerana tajuknya begitu umum, tidak dikonsepsikan dalam konteks satu syarahan ilmiah yang bertujuan meneroka dengan mendalam bidang yang dipilih. Hasilnya ialah sejenis resensi biasa tentang apa yang berlaku dalam sajak-sajak Melayu dari zaman permulaan hingga yang terkini. Hanya sebuah cerita, yang tidak memberi apa-apa “insight” tentang sajak Melayu. Apa yang dilakukan oleh Prof. Rahman Shaari tidak lebih dari menderetkan beberapa kategori sajak menurut penjenisan subjektif yang dibuatnya: ada jenis sajak patriotik, ada sajak imaginatif (?), ada sajak sukar, dan lain-lain kategori. Apakah yang hendak ditunjukkan oleh profesor ini? Beliau sendiri tidak jelas, oleh itu setiap kategori yang dikemukakannya tidak dapat membantu kita memahami mengapa sajak-sajak Melayu ditulis dalam bentuknya yang kita terima sekarang, mengapa tiadanya pemikiran yang mendalam dalam sajak-sajak itu, mengapa sajak-sajak itu lebih merupakan sajak-sajak peristiwa yang berbentuk topikal, dan “mengapa” yang macam-macam lagi.  Sekiranya beliau seorang yang tajam pemerhatiannya dan mempunyai kebolehan menganalisis yang tangkas bermain dengan idea, dia mungkin dapat melihat beberapa pola dalam penulisan sajak-sajak Melayu. Misalnya, benarkah terdapat sajak-sajak intelektual, dan siapakah pensajaknya? Apakah persoalan yang mereka kemukakan dalam sajak-sajak intelektual itu? Mengapa begitu banyak sajak-sajak protes ditulis, apakah persoalannya dan mengapa persoalan itu menjadi pilihan pensajak? Adakah semua pensajak Melayu bersifat suka mamprotes melalui sajak-sajak mereka? Kita selalu dengar wujudnya sajak-sajak romantis. Apakah ciri sajak romantis? Mengapa ditulis dan oleh siapa? Tetapi yang lebih penting, yang akan benar-benar membuat kita tidak berasa malu menggunakan istilah “penyair” dan puisi, ialah penemuan kita nanti siapakah tokoh yang dapat digelar penyair itu? Apakah sumbangannya dari segi pemikiran dan pemuisian? Kita sepatutnya sudah boleh menulis dalam konteks yang dibayangkan di sini, mengingat kita mempunyai beribu-ribu pensajak dan semua mereka menggelarkan diri mereka “penyair”. Dalam konteks ini, adakah istilah “penyair” itu tepat dan saksama untuk digunakan?  Berkaitan dengan persoalan ini juga ialah persoalan mengapa tidak terdapat sajak falsafah, sajak keagamaan yang membicarakan falsafah Islam dan ajaran Islam, atau sajak-sajak jihad. Di dalam cerita tentang sajak yang dipaparkan oleh Prof. Rahman Shaari ini, tidak ada langsung dikemukakan sajak-sajak keagamaan. Adakah ini membuktikan kesusasteraan Melayu moden, dan sajak-sajak moden, meminggirkan persoalan ilmu dan persoalan agama ini? Padahal para pensajak ini semuanya beragama Islam. Apa sudah jadi terhadap mereka? Kita mahu tahu kerana ini akan membuktikan kepada kita sifat dan hakikat sastera Melayu moden itu sendiri, sejauh mana dekatnya dengan Islam dan sedekat mana pula jauhya dengan Islam? Semua ini perlu dibahaskan, kerana dari perbahasan bercorak begini saja baru kita dapat berkata: sajak-sajak Melayu moden telah memberi sumbangan yang besar dalam pembinaan tamadun bangsa Melayu moden. Kerana ini tidak dianalisis dan dinilai dengan teliti dan objektif, kita tidak sekali-kali boleh berkata sajak-sajak dan para pensajak telah memberi saham yang besar dalam pembinaan tamadun kita, kerana kita tidak mempunyai bukti yang dihujahkan dengan mendalam. Oleh itu, apa yang disebut syarahan perdana tentang sajak-sajak moden yang mantap itu sebenarnya hanyalah sebuah esei biasa yang layak ditulis oleh seorang pelajar tahun pertama yang baru belajar tentang sastera, atau paling baik ditulis oleh pelajar tahun empat Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh.  Tetapi tidak sekali-kali boleh diterima sebagai sebuah syarahan perdana seorang profesor.

Kita agak keras dalam membuat penilaian ini, tetapi ini tidak dapat dielakkan, kerana kita kini berdepan dengan perkembangan ilmu di universiti. Adakah “ilmu” itu hanya sejenis cerita biasa tentang sesuatu tajuk yang kita pilih, atau terdapat ciri-ciri lain yang menjadikan tajuk itu satu tajuk yang penting dalam perkembangan ilmu, yang mesti dihuraikan dengan mendalam dalam satu analisis yang cermat dan benar-benar untuk menyumbang dalam bidang ilmu.  Dari perspektif ini, istilah “syarahan perdana” yang kita pakai seharusnya mencerminkan kecanggihan berfikir dan menganalisis sesuatu persoalan besar dalam bidang ilmu yang kita pilih, bukan hanya sejenis ocehan biasa seperti yang dikritik oleh Martin Heidegger.  Dalam pengertian yang sepatutnya kita gunakan untuk istilah “syarahan perdana” itu, kita dapat menerima “syarahan perdana” yang diberikan oleh Prof. Ungku Maimunah sebagai “syarahan perdana” kerana ciri-ciri ilmiahnya sangat ketara, dan syarahan itu benar-benar memberi sumbangan yang besar dalam usaha memahami apa yang sebenarnya berlaku dalam sastera Melayu moden. Tetapi ciri-ciri ini tidak ada dalam “syarahan perdana” Prof. Rahman Shaari. Oleh itu, tidak perlulah beliau “berasa terkilan” kerana Mohd. Affandi Hassan tidak berpeluang mengucapkan “syarahan perdana” beliau, jika yang akan beliau lakukan hanya meluahkan sejenis ocehan dengan pretensi akademik yang sebenarnya tidak akademik. Kita tidak perlukan “syarahan perdana” selak kain seperti yang dilakukan oleh Ratu Balqis, yang tidak dapat membezakan antara realiti semu, atau ilusi, dengan realiti hakiki bahawa air yang dilihat Balqis bukanlah air, tetapi hanya lantai berkilat untuk dipijak, bukan kolam untuk direnangi. Barangsiapa yang tidak faham ibarat ini, maka orang itu tidak layak memberikan syarahan perdananya walaupun dia sudah jadi profesor seratus tahun!

Kelemahan paling besar dan paling menonjol dalam syarahan perdana Prof. Rahman Shaari ialah aspek teori dan kaedah yang digunakan. Pertama sekali, seperti yang telah saya sebut, tajuknya terlalu umum dan tidak mengarah kepada “tujuan terakhir semua kajian”, seperti yang ditegaskan oleh Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh, “ialah menemukan suatu teori untuk bidangnya, yang dalam liputan dan perbincangannya dapat menerangkan, sekurang-kurangnya dengan wawasan terbaru, makna bidang itu sendiri.” Petua Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh adalah tepat dan perlu dijadikan panduan, walaupun beliau sendiri gagal melakukannya dalam syarahan perdana beliau sendiri.   Kita sebenarnya tidak mendapat apa-apa yang berguna atau yang luar biasa setelah membaca syarahan perdana Prof. Rahman Shaari, kecuali menemui beberapa buah sajak yang menurutnya “mantap”, yang telah kita temui lebih awal daripada beliau. Definisi “mantap” itu sendiri pun tidak jelas, hanya mengutip pendapat atau pandangan beberapa orang sarjana, penulis sajak, dan kupasan ringkas (terlalu ringkas) beliau sendiri yang tidak jelas. Daripada H. Coombes diambil idea “poetic thought” (diterjemahkan sebagai “pemikiran puitis”): “Puisi yang memuatkan pemikiran tinggi yang dibaluti teknik dan stail yang indah” (hal. 9). Sekejap kemudian Prof. Rahman Shaari memberikan sanggahan kecil: “Kemantapan puisi tidak ditentukan oleh ciri yang di atas saja.” Lalu beliau mengutip pendapat Subagio Sastrowardoyo (ejaan Ensiklopedi Sastera Indonesia, hal. 760) yang menurutnya kekuatan puisi moden amat bergantung pada keaslian pengucapan penyair (hal. 10). Penyair tidak mengulang ucapan yang sedia ada. “Isi tidak akan dapat menghasilkan kemantapan karya jika tidak dibantu keaslian yang memikat”. Dan inilah kesimpulan beliau: “Kemantapan akhirnya terlihat bergantung pada keupayaan penyair mengeksploitasikan bahasa hingga menghasilkan puisi yang tebal dengan unsur estetika”.  Entah bagaimana kita membaca kesimpulan yang aneh ini: “Penyair mungkin mengaplikasikan pengetahuan psikologi (terutama psikoanalisis) dan falsafah ...” untuk menulis sajak yang mantap, lalu disebut nama Baha Zain dan Subagio Sastrowardoyo sebagai  contoh penulis yang menggunakan psikologi. (Sekadar catatan kecil: Baha Zain sebenarnya terpengaruh oleh Subagio, atau sekurang-kurangnya mendapat ilham daripada penulis Indonesia itu. Prof. Rahman Shaari menegaskan, dua orang penulis ini terpengaruh oleh psikoanalisis!).  Dengan berkata, isi tidak menentukan kemantapan sesebuah sajak, tanpa keaslian bahasa yang memikat, maka beliau telah menafikan sajak-sajak Muhammad Hj. Salleh yang menurut beliau, “Penekanan terhadap pemikiran dalam sajak-sajak Muhammad Hj. Salleh tidak terlalu mencabar fikiran pembaca, kerana pengutamaannya bukanlah aspek itu, sebaliknya dia bersajak dengan perasaan yang ditipiskan. Baginya, sajak-sajak tidak boleh terlalu emosional, kerana ketebalan emosi akan dengan sendirinya menipiskan pemikiran” (hal. 35).  Apakah maksud Prof. Rahman Shaari dengan kesimpulan ini? Dia mengatakan sajak “Pulang Si Tenggang” menggoncangkan fikiran (hal. 31). Sajak itu tidak mempunyai pemikiran apa-apa, hanya sebuah naratif peribadi penulisnya yang berasa bangga menjadi kurang ajar (bukan terpelajar) setelah lama belajar di Amerika Syarikat; bahasanya juga biasa saja, malah ada yang berkata agak “prosaik”, bukan bahasa “puisi”. Jadi di mana kamantapan sajak ini? Sajak ini menjadi terkenal kerana pensajak menggunakan Si Tenggang sebagai model manusia Melayu baru sepertinya; dan model ini ditentang kerana tidak mencerminkan nilai-nilai tamadun Melayu yang baku, yang menentang penderhakaan dan perangai yang biadab, terutama sekali terhadap ibu bapa.  Inilah contoh beban intelektual dan beban moral yang paling baik yang diberikan kepada kita oleh seorang pensajak Melayu.  Sajak ini tidak boleh dianggap sajak intelektual kerana nialai-nilai intelektualnya tidak ada, tetapi kaya dengan faham individualisme Barat  yang meletakkan diri individu, terutama seorang pengarang, sebagai ukuran baru (?) dalam menilai kemajuan diri peribadi dan masyarakat. Faham ini telah ditolak oleh tamadun Melayu yang berteraskan Islam. Jadi di mana istimewanya sajak ini? Jika kita memakai ukuran yang dicadangkan oleh Prof. Rahman Shaari sendiri sekali pun, sajak ini bukanlah sebuah sajak yang mantap, tetapi boleh diterima sebagai sebuah sajak naratif yang menarik yang menceritakan kehilangan peribadi seorang penulis Melayu yang tidak kenal budayanya sendiri, dan dalam pencarian itu dia menemui Si Tenggang yang dikutuk oleh masyarakatnya.  Adalah malang bagi Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh sendiri apabila percubaannya untuk menonjolkan dirinya sebagai Si Tenggang moden tidak diterima oleh masyarakat, kecuali oleh segelintir kecil peminat sajak yang cita rasanya dalam seni berada di tahap rendah (crude). Untuk melihat kejituan kesimpulan yang objektif ini, anda dipersilakan untuk menggunakan gagasan Persuratan Baru untuk menganalisis dan menilai sajak ini dengan kritis.  Pilihan ini tepat, kerana anda tidak boleh “menggunakan teori yang muncul di Barat untuk menilai diri kita yang bukan Barat, sebaliknya dibentuk oleh bahasa Melayu dengan wataknya yang khusus pula” (Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh, dalam Teori dan Kritikan Sastera Melayu Serantau, DBP 2005, hal. 14).

Prof. Rahman Shaari telah mensia-siakan peluang yang baik melalui syarahan perdananya untuk mengenal pasti siapakah tokoh sebenar persajakan Melayu yang layak digelar “penyair”.  Kita mempunyai ramai pensajak (yakni penulis sajak), tetapi belum ada seorang penyair yang boleh dibanggakan.  Dalam konteks ini, adalah lebih bermanfaat dan lebih munasabah untuk membuat kajian mendalam bidang persajakan ini dengan matlamat untuk mencari, jika ada, pensajak yang layak digelar “penyair”.  Prof. Rahman Shaari terlepas peluang ini kerana beliau tidak membuat kajian menyeluruh, oleh itu beliau tidak merujuk dua buah buku penting oleh Prof. Dr. Ali Ahmad, Perintis Sajak-Sajak Melayu (Penerbit Fajar Bakti, 1971), dan Tema Sajak-Sajak Melayu 1933-1969 (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1974).  Dalam buku pertama, Prof. Ali menyenaraikan sejumlah nama pensajak yang dikenal pasti olehnya layak dipanggil “pelopor sajak-sajak Melayu”. Berapa orang di antara mereka yang masih hidup dalam dunia persajakan? Apakah sumbangan mereka? Siapa di antara mereka yang menonjol dan layak digelar “penyair”?  Dengan meneliti, mengkaji, menganalisis dan menilai pensajak terkemuka di antara mereka, kita mungkin akan bertemu dengan seorang (atau lebih) tokoh yang benar-benar layak digelar “penyair”. Pada waktu ini, istilah “penyair” sama tarafnya dengan air suling, atau tinggi sedikit tarafnya air mineral semula jadi. Berapa ribu “penyair” yang ada di Malaysia? Di antara beribu jumlahnya itu, tidakkah terserlah seorang dua yang benar-benar layak digelar “penyair”? Jika jalur penyelidikan ini yang diambil oleh Prof. Rahman Shaari, yang ternyata lebih sukar tetapi berguna untuk kepuasan akademik, maka kita mungkin akan bersua dengan seorang atau dua pensajak yang boleh dipertahankan sebagai “penyair”.  Panel Anugerah Sastera Negara telah memilih beberapa orang, tetapi adakah mereka benar-benar layak digelar “penyair”?  Nampaknya sukar, kerana setiap sasterawan negara telah diseminarkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dari perspektif “pemikirannya”, tetapi tiada seorang pun yang muncul sebagai “pemikir”. Malah Prof. Rahman Shaari sendiri, bila ditanya oleh Mohd. Affandi Hassan, adakah A. Samad Said seorang pemikir, menjawab secara negatif. Tetapi beliau, menurut Prof. Rahman Shaari dalam syarahannya, adalah di antara pensajak mantap yang berjaya menghasilkan beberapa buah sajak “mantap”. Jadi apanya yang mantap jika beliau tidak boleh dianggap seorang “pemikir”?  Atau memang sifat “penyair” tidak perlu berfikir dan tidak wajar dinilai dari segi pemikirannya? Semua persoalan ini perlu dijawab secara akademik. Tidak cukup dengan hanya menggunakan retorik peragaan seperti yang dilakukan oleh Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh dalam syarahan perdananya.  Sebenarnya huraian Prof. Ali Ahmad dalam dua buah bukunya itu jauh lebih sistematik dan lebih akademik dan lebih bermanfaat daripada syarahan perdana Prof. Rahman Shaari yang salah fokus itu.

Matlamat yang ditetapkan oleh Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh bahawa “tujuan semua (huruf tebal ditambah) kajian ialah menemukan suatu teori untuk bidangnya” saya kira tepat dan wajar dijadikan panduan. Saya pasti Prof. Rahman Shaari membaca syarahan perdana Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh dan bertemu dengan petua itu, dan saya kira beliau tidak menolaknya. Beliau mempunyai peluang lagi untuk mengemukakan syarahan perdana beliau lagi. Saya dimaklumkan, di Papua New Guinea, seorang profesor boleh mengemukakan tiga syarahan perdana, di universiti yang berlainan, sekiranya beliau dijemput untuk mengemukakan penemuan terbaru dalam bidang penyelidikannya. Saya fikir universiti di Malaysia patut mencontohi Papua New Guinea. Saya sendiri pernah bertemu dengan seorang tokoh dari Papua New Guinea di Washington 1994 ketika menghadiri seminar berkenaan peranan etika dalam pentadbiran awam. Beliau mengepalai satu organisasi penting, “The Ombudsman Institute/ Organization” (nama yang tepat sudah lupa).  Sebarang jawatan politik di negara itu perlu mendapat pengesahan dari jabatan ini bahawa tokoh politik itu tidak rasuah; hanya setelah disahkan barulah beliau boleh dilantik sebagai seorang Perdana Menteri. Tidakkah ini baik? Malaysia pun sepatutnya mencontohi Papua New Guinea dalam aspek rasuah ini; dan tentu saja dalam dunia akademik pula untuk memberi peluang kepada sesiapa juga profesor yang gagal dalam syarahan perdana pertamanya boleh mengemukakannya sekali atau dua kali lagi di universiti yang berlainan dalam bidang yang sama dengan tajuk yang berbeza. Jika pelajar dibenarkan mengulang sekiranya gagal dalam peperiksaan akhir, tidaklah mengaibkan sekiranya seorang profesor pun dibenarkan untuk mengulang memberikan syarahan perdananya sekali lagi untuk memastikan kualiti penyelidikannya tidak memalukan universiti.  Orang seperti saya, yang tidak berpeluang memberikan syarahan perdana, tidak perlu mengulang, hanya perlu menulis dan menerbitkan tulisan yang tidak memalukan dunia akademik dan layak diterima sebagai sumbangan kecil dalam dunia ilmu yang luas ini.  Nampknya saya agak berjaya, walaupun dari segi akademik tak ada glamor langsung!

Jika kita terima petua Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh, dan tak ada sebab kita tidak boleh menerimanya, maka apakah “teori” yang ditemui oleh Prof. Ungku Maimunah dalam syarahan perdananya?  “Teori” itu, jika kita mahu menamakannya sebuah teori, mempunyai manfaat besar kepada para sasterawan dan pengkritik sastera, termasuk sarjana sastera. Prof. Ungku Maimunah telah menunjukkan tanpa ragu-ragu, dan begitu meyakinkan, bahawa cerita memainkan peranan utama dalam sastera dan kritikan sastera di Malaysia. Buktinya ialah dua syarahan perdana yang dibicarakan di sini, yang totok berkisar soal cerita dan bagaimana cerita itu disampaikan. Teknik yang dipakai oleh Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh dan Prof. Rahman Shaari ialah teknik retorik peragaan.  Dalam tangan Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh retorik peragaan itu dilakukan dengan memberi senarai teori Barat dan nama-nama teoris (istilah Prof. Siti Hawa Salleh); dalam tangan Prof. Rahman Shaari pula retorik peragaan itu disampaikan dalam bentuk senarai jenis-jenis sajak “mantap”, tanpa analisis yang meyakinkan. Dalam tangan Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh, senarai “konsep keindahan” terlalu lewat sampai diujung syarahan, sehingga tinggal bisu tidak sempat berbicara dengan fasih dan lancar mengenai aspek keindahan dalam sastera tradisional Melayu.  Dengan itu “teori” Puitika Sastera Melayu tinggal tergantung, hingga kini belum tahu bila akan diturunkan dari tali gantung supaya dapat digunakan.  Mujurlah dalam syarahan perdananya Prof. Ungku Maimunah berjaya merumuskan apa yang saya namakan, buat sementara waktu, sebagai Teori Beban Akademik (atau mungkin juga boleh dipanggil Teori Keaiban Intelektual) dalam kesusasteraan Melayu moden. Nama ini tidak diberikan oleh Prof. Ungku Maimunah, tetapi diberikan oleh saya untuk dipakai oleh para sasterawan dan pengkritik serta sarjana sastera dalam pembicaraan mereka tentang sastera Melayu moden.  Dengan adanya Teori Beban Akademik ini, saya kira para sasterawan dan sarjana sastera akan lebih mudah memahami mengapa terdapat perbezaan besar antara konsep persuratan yang melahirkan karya persuratan dan konsep kesusasteraan yang melahirkan karya sastera, yang termasuk di dalamnya karya lucah, picisan dan erotik seperti novel TIVI oleh Shahnon Ahmad, seorang sasterawan negara.

Jika kita meneliti syarahan perdana Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh, kita pasti akan bersetuju dengan kesimpulan Prof. Siti Hawa Salleh ini: “Muhammad, yang pada satu ketika dituduh ‘tersungkur di kaki Sejarah Melayu’ ini, seperti seorang tunanetra yang berada di taman pada malam yang gelap gelita, tersembam pula di lereng dunia sastera tradisional. Tidak berdaya lagi beliau membezakan melur biasa dengan melur susun, mawar kecil dengan mawar besar, mawar merah dengan mawar putih, dan kenanga dengan cempaka. Kita dibawa sekejap ke Barat, sekejap ke timur, dilayur dengan berbagai-bagai nama teori dan teoris sambil diberitahu, betapa amat rumit masalah sastera Melayu tradisional itu. Dan apa yang dilakukannya tidaklah lebih daripada mengujar sahaja.” (Budi Kencana, hal. 255). 

Tepat dan jitu sekali kesimpulan Prof. Siti Hawa Salleh ini: “Apa yang dilakukannya tidaklah lebih daripada mengujar sahaja”.  Inilah yang dimaksudkan dengan “idle talk” oleh Martin Heidegger; yakni omongan dan ocehan yang tidak menyerlahkan pemikiran dan analisis, tidak meneroka pemikiran baru yang diberi huraian menarik untuk membuat kita lebih memahami persoalan yang dikemukakan.  Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh tidak mampu melakukannya, oleh itu beliau mengambil jalan mudah dengan bercerita tentang sastera tradisional, terutama sekali tentang sastera lisan, tetapi memakai istilah moden seperti teks, khalayak, genre, dan sebagainya, yang kesudahannya tenggelam dalam retorik peragaan yang dipanggil idle talk oleh Heidegger, tanpa menghasilkan sebarang kesimpulan dalam bentuk teori. Padahal itulah yang dicarinya: “Tujuan terakhir semua kajian ialah menemukan suatu teori untuk bidangnya, yang dalam liputan dan perbincangannya dapat menerangkan, sekurang-kurangnya dengan wawasan terbaru, makna bidang itu sendiri” (hal. 10).  Apakah yang beliau capai? Hanya sederet senarai tentang ciri-ciri kesusasteraan Melayu tradisional, yang disenaraikannya di bawah tajuk, “Konsep Keindahan” (hal. 34-38), tanpa sebarang analisis. Padahal itulah yang kita tunggu-tunggu.  Syarahan perdana ini tidak lebih daripada retorik peragaan semata-mata, seperti yang disebut oleh Prof. Siti Hawa Salleh dalam kata-katanya: “Kita dibawa sekejap ke Barat, sekejap ke timur, dilayur dengan berbagai-bagai nama teori dan teoris sambil diberitahu, betapa amat rumit masalah sastera Melayu  tradisional itu.” Retorik peragaan ini sudah menjadi trade mark  Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh. Dalam tahun 1984, beliau memberi petua bagaimana menulis kritikan sastera yang bermutu  dengan memberi petua yang memang bernas, tetapi tidak diikutinya. Prinsip penting kritikan, menurut beliau, ialah “menimbulkan apa yang sebenarnya terdapat dalam karya yang dikajinya”. Untuk melakukannya, seorang pengkritik (juga seorang penyelidik) mestilah menyediakan “langkah kaedah” (istilah beliau sendiri) yang tepat dan sesuai untuk mencapai matlamat kritikan atau penyelidikan itu. (Lihat tulisan beliau dalam Berita Minggu, 25 Disember 1983 dan 1 Januari 1984; dan ulasan saya dalam Kedudukan Ilmu Dalam Kesusasteraan: Teori dan Praktis, hal. 327-331).  Dalam syarahan perdana beliau, kita tidak melihat adanya usaha menyediakan “langkah kaedah” yang dipetuakannya itu, kerana beliau terlalu terikat kepada retorik peragaan yang dipaparnya dalam bentuk latar belakang yang terlampau rimbun dengan cerita yang dimaksudkan oleh Prof. Siti Hawa Salleh tadi, memakan halman yang begitu banyak, dari permulaan syarahan, hal. 10 hingga hal. 34. Kita tidak boleh menerima latar belakang yang begitu panjang sebagai sejenis “langkah kaedah” yang beliau maksudkan dan yang kita fahami, kerana apa yang dilakukannya hanyalah satu pemerian biasa dalam konteks retorik peragaan tadi. Kita tidak dapat menerimanya sebagai langkah kaedah kerana pada halaman 34 dengan tiba-tiba beliau melompat kepada tajuk “Konsep Keindahan” (dalam sastera tradisional?) yang sekali lagi hanya berupa “kesimpulan” yang tergantung daripada retorik peragaan yang panjang itu. Di sini tidak ada analisis, penghujahan dan pembuktian yang kita tunggu-tunggu, untuk melihat dengan konkrit apakah sebenarnya yang dikatakan “puitika sastera Melayu” (tradisional?) itu. Senarai yang beliau berikan tinggal sebagai satu senarai yang bisu, yang terasing daripada pendahuluan panjang dalam retorik peragaan yang merayau-rayau dari Barat ke timur untuk akhirnya tenggelam di Selat Melaka, dihanyutkan ke Laut China Selatan! (Ulasan saya seterusnya boleh dibaca dalam buku Medan-medan Dalam Sistem Persuratan Melayu.)

Dalam dua syarahan perdana ini kita lihat bagaimana beban intelektual, beban akademik, dan beban moral saling membebankan satu sama lain untuk melahirkan syarahan perdana yang kualitinya sebagai hasil penyelidikan mendalam amat diragui.  Kedua-dua profesor ini hanya berjaya memperagakan retorik peragaan yang berlebihan, tetapi gagal memberikan analisis yang mendalam dalam bidang atau tajuk yang mereka pilih.  Timbul persoalan: Apakah yang menghalang tercapainya kualiti yang kita harapkan yang sepatutnya ada di dalam syarahan perdana? Halangan pertama ialah dari segi konsep ilmu yang keliru. Akibatnya, kedua-dua profesor ini tidak bertemu subjek yang sepatutnya menjadi tumpuannya. Dalam kes Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh, beliau hanyut dalam retorik peragaan kerana terlalu terpengaruh dan bergantung sepenuhnya kepada teori sastera Barat untuk membicarakan sastera tradisional Melayu. Beliau tidak bertemu dengan subjeknya, yang jauh lebih cerdik daripada beliau sendiri. Sekiranya beliau mempunyai konsep ilmu yang mantap, yang tidak keliru, beliau tidak akan hanyut begitu jauh hingga terantuk teruk ke era animisme, kemudian terpelantun ke era pascamodernisme tentang makna dan peranan pengarang, dan di sinilah beliau terpinga-pinga tidak dapat memahami apakah yang ingin dicarinya, lalu dengan tiba-tiba seolah-olah terkejut dari mimpi aneh, beliau memberikan “kesimpulan” yang bukan kesimpulan, kerana tergantung di pancang “langkah kaedah” yang begitu janggal dan longgar, lantas terlucut dari tali akademik lalu lemas dalam retorik peragaan tanpa memberikan kita makna yang jelas apakah sebenarnya “puitika sastera Melayu” yang dicarinya itu.  Kelemahan ini amat ketara apabila apa yang dinamakan oleh beliau “teori” puitika sastera Melayu tidak dapat digunakan untuk menganalisis karya sastera.  Yang diberikan oleh beliau bukannya “teori” sastera, tetapi hanya sebuah penglipur lara akademik, seperti kesimpulan Prof. Siti Hawa Salleh.

Dalam kes Prof. Rahman Shaari pula, beliau bertindak sebagai seorang pelawat Muzium Seni atau Art Gallery, yang ingin melihat lukisan cantik, lalu memilih beberapa buah lukisan yang disukainya, lantas memberi pendapatnya yang amat subjektif dengan berkata, “Wah, lukisan ini cantik. Lukisan ini mantap. Saya suka lukisan ini!”  Itulah yang dilakukannya terhadap sajak-sajak yang menjadi pilihannya, yang dikelompokkannya dalam kategori yang tidak semestinya mencerminkan sifat dan ciri sajak tersebut. Sebagai contoh, sajak “yang menggoncang fikiran” (sebagai satu kategori) tidak dapat diterima dalam konteks kategori yang dinamakannya: Sajak “Pulang Si Tenggang” tidak menggoncangkan fikiran, sebaliknya hanya menimbulkan kontroversi yang tidak perlu akibat menjadikan Si Tenggang sebagai seorang wira. Inilah sikap seorang romantis dalam pengertianya yang terdapat dalam sastera Barat, yang ingin mencari kelainan semata-mata untuk mencari kelainan, tetapi tidak memberi makna yang sepatutnya. Apakah makna yang sepatutnya itu? Bagi masyarakat Melayu, Si Tenggang adalah simbol perderhakaan seorang anak terhadap ibunya, tidak boleh diterima sebagai wira dalam betuk yang bagaimana sekali pun kerana perbuatan itu dianggap kurang ajar, biadab dan dengan sengaja menentang nilai-nilai yang telah diterima sebagai baku dalam kebudayaan Melayu. Tetapi persis itulah yang ingin dilontarkan oleh Muhammad Hj. Salleh: dengan melontar nilai tamadun yang sudah baku itu keluar dari sifat asasinya sambil melontarkan nilai songsang masyarakat moden yang individualistik, yang sumbernya tulen dari niai-nilai Barat yang asing itu.  Pembaca yang tidak melihat sajak ini dalam konteks yang sepatutnya seperti yang dijelaskan di sini, akan memuji sajak ini bukan kerana keindahannya, tetapi kerana “kelainannya” semata-mata. Kelainan itu ditafsirkan dalam konteks “intelektualisme” palsu berasaskan kemahuan peribadi penulis, bukan gambaran sebenar nilai-nilai yang sudah baku  dalam kebudayaan yang diwarisi oleh si pensajak. Untuk menguji kebenaran kesimpulan ini, kita boleh mengemukakan soalan ini, dan cuba menjawabnya dengan jujur: Adakah kita berasa bangga menerima sajak/karya seperti ini? Jawapannya terpulang kepada kejujuran anda sendiri, dan sejauh mana anda mengetahui nilai-nilai budaya anda sendiri, dengan itu sejauh mana pula anda sudah terpesong atau masih menerima nilai-nilai tamadun anda sendiri.

Dalam budaya akademik di Malaysia, kita mempunyai dua istilah untuk syarahan ilmiah seseorang profesor: Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas menggunakan istilah “syarahan pengukuhan”, manakala selepas beliau istilahnya “syarahan perdana”. Dari segi ilmu, istilah yang digunakan oleh Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas itulah yang tepat, kerana dalam syarahan itu sang profesor mengukuhkan kedudukannya sebagai seorang ahli ilmu, seorang ahli akademik, dengan mengemukakan hasil pemikiran dan penyelidikan beliau yang terbaik dalam bidangnya, yang boleh dijadikan ukuran dalam pencapaian ilmiahnya dan juga dalam pencapaian ilmiah dalam bidangnya.  Tetapi tidak demikian halnya dengan istilah “syarahan perdana”, yang tidak semestinya mencirikan pencapaian ilmiah yang tinggi  dan unggul seperti dalam konteks “syarahan pengukuhan”. Sering kali syarahan perdana itu lebih tertumpu untuk bercerita, dalam bentuk tersendiri yang dipilih oleh ahli akademik yang mengucapkannya. Sebaliknya, dalam syarahan pengukuhan seperti yang diucapkan oleh Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas, amat jelas di situ beliau mengemukakan  wacana pemikiran beliau yang lengkap dengan penghujahan yang kuat, seperti terbukti tiadanya sebarang cabaran ilmiah untuk menolak kesimpulan beliau dalam syarahan pengukuhan itu. Di sini sekali lagi huraian yang diberikan oleh Prof. Ungku Maimunah dalam syarahan perdana beliau (yang sebenarnya lebih tepat dipanggil syarahan pengukuhan) tentang cerita dan wacana dalam pemikiran sastera Melayu dapat membantu kita melihat sifat hakiki syarahan perdana Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh dan Prof. Rahman Shaari yang hanya bercerita, dengan pretensi cerita itu bersifat akademik; samalah seperti para sasterawan mendakwa mereka juga menerapkan ilmu dalam karya mereka kerana kesusasteraan, kata mereka, memang bercerita untuk menyampaikan ilmu. Tetapi anggapan ini ditolak bulat-bulat oleh Panel Anugerah Sastera Negara, yang menegaskan dalam laporan mereka bahawa karya sastera tidak perlukan ilmu. Lebih penting lagi, Prof. Rahman Shaari sendiri menerima kesimpulan itu sebagai sifat hakiki karya sastera. Dalam kata-kata beliau sendiri: “Dalam karya kesusasteraan, jika ada pendidikan atau ilmu, itu bukanlah syarat. Karya kesusasteraan yang menekankan ilmu secara yang ketara dianggap karya didaktik.” (Lihat tulisan beliau, “Dorongan dalaman dan karya”, Sinar Harian, 5  Jun 2011). Tidak hairan beliau menerima dengan baik, dengan pujian, sajak-sajak Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh seperti “Pulang Si Tenggang” yang bertentangan dengan budaya Melayu baku yang menolak sikap angkuh dalam sajak tersebut; malah Prof. Rahman Shaari tidak keberatan juga menerima sajak “Baris-baris dari Muzium Goethe” yang antara lain mengagumi kepintaran penipuan Iblis dalam karya Goethe yang terkenal, Faust. Jika kita boleh terima kategori sajak yang mengggocangkan fikiran, maka nyatalah sajak ini memang menggoncangkan iman penulisnya yang berkata: “Dan memihak pada pintar Mephistopheles”! Apakah maksud Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh dalam baris sajaknya ini? Prof. Rahman Shaari ternyata tidak membaca sajak ini, oleh itu tidak menyebutnya sebagai sajak yang mantap. Sekiranya beliau membacanya, apakah yang membuatnya tidak peka kepada baris yang benar-benar “menggoncangkan” ini?  Beliau tidak sedar tentang perkara ini kerana faham sastera yang dianutnya tidak cukup sensitif untuk mengesan kesongsangan baris yang pelik ini.

Beban intelektual, beban akademik, dan beban moral yang paling berat dan paling besar ialah konsep kesusasteraan itu sendiri, seperti yang ditegaskan oleh Panel Anugerah Sastera Negara dalam laporan mereka, dan diperkukuh oleh dua orang profesor dalam syarahan perdana mereka yang kita bicarakan di sini. Penilaian kembali beberapa karya para sasterawan negara membuktikan penegasan Panel Anugerah Sastera Negara adalah betul dari segi beban intelektual, beban akademik, dan beban moral yang terdapat dalam kesusasteraan Melayu. Tidak seorang pun di antara para sasterawan negara ini muncul sebagai penulis yang tidak keliru konsep ilmunya dan jelas pula konsep seninya. Semua mereka terbelenggu oleh pengaruh teori dan nilai-nilai Barat dalam memahami konsep sastera yang menjadi panduan mereka. Dari segi itu mereka masih terjajah dan agak selesa dalam penjajahan pemikiran dari Barat itu. Dalam konteks inilah kita boleh berkata bahawa Panel Anugerah Sastera Negara dan para sasterawan yang mereka nilai dan pilih sebagai sasterawan negara akan bisu tanpa teori sastera Barat; kesimpulan ini juga boleh ditujukan kepada sebahagian besar sarjana sastera sendiri. Walaupun sering kali disebut adanya usaha menghasilkan apa yang dinamakan “sastera Islam” atau pendekatan kritikan berunsur Islam, namun usaha itu masih dilihat dalam konteks teori sastera Barat. (Rujuk  syarahan perdana Prof. Ungku Maimunah yang membincangkan isu ini dalam pelbagai aspek dan konteks.) Konsep sastera ini tidak menjurus kepada kebaikan, terlalu pekat dengan emosi dan kemahuan untuk berlebihan dalam mengemukakan cerita (contoh: Ranjau Sepanjang Jalan, Salina, dalam sajak “Pulang Si Tenggang” etc);  tidak mendorong penulis dan pembaca ke arah kecerdikan kerana yang diutamakan bukan wacana, tetapi cerita sekadar untuk bercerita, apatah lagi apabila khutbah dikutuk dan diremehkan kerana kononnya sastera harus bebas lepas dari sebarang unsur didaktik untuk dinamakan sastera; dari segi moral sudah jelas, apabila perbezaan antara  kebenaran dan keindahan tidak ditonjolkan; dalam persuratan Islam keindahan itu berkait rapat dengan kebenaran, dan sesuatu yang benar itu tetap indah kerana dapat meningkatkan kesedaran manusia mengenal dirinya, bukan menjadikannya lebih jauh tersasar seperti yang berlaku  dalam sastera yang menjadi pegangan para sasterawan dan sarjana sastera di Malaysia.  Contoh betapa jauhnya satu penilaian tersasar dari hakikat sebenar karya, terdapat dalam penilaian seorang sarjana, murid Shahnon Ahmad,  yang secara mengaibkan memuji karya Shahnon yang picisan, erotik dan kaya adegan seks, TIVI, sebagai sebuah karya yang berciri “sufistik” yang indah!  Karya ini telah dianalisis dan diberi penilaian yang objektif oleh Prof. Madya Mohd. Zariat Abdul Rani dalam sebuah makalahnya yang diterbitkan dalam Gagasan Persuratan Baru: Pengenalan dan Penerapan (lihat hal.  354-379).  Supaya kekeliruan yang telah mencapai taraf  tidak siuman ini dibendung dengan tegas, maka konsep persuratan dan kesusasteraan harus dibezakan dan dihurai dengan mendalam. Perbezaan antara persuratan dan kesusasteraan adalah perbezaan yang asasi, yang perlu difahami oleh para penulis dan sarjana supaya beban intelektual, beban akademik, dan beban moral yang mereka tanggung pada waktu ini boleh dilepaskan dan mereka akan menjadi penulis yang bebas dari ikatan ketiga-tiga beban yang disebutkan itu, supaya dengan itu mereka betul-betul bersedia untuk menulis dan berhujah dalam konteks taklif, yang di dalamnya tersembunyi tiga rahsia taklif, iaitu ilmu pengetahuan, keadilan, dan usaha ikhtiar. Rahsia ketiga, usaha ikhtiar, merujuk kepada kemampuan membuat pilihan terbaik dan tepat berasaskan ilmu yang benar, dengan itu barulah para penulis dan sarjana ini dapat berlaku adil dalam usaha mereka.  Pengertian yang mendalam tentang hakikat taklif itulah yang akan membebaskan mereka daripada beban intelektual, beban akademik, dan beban moral yang kini membelenggu mereka.  Tepat sekali peringatan Prof. Ungku Maimunah: “Dalam konteks ini warisan yang mengajak kita menjulang ilmu sewajarnya dipelihara dan dibudayakan dengan penuh bangga, bukan diremehkan dengan nada sinis atau jenaka, khususnya apabila tidak berupaya untuk menyanggahnya.” (Kritikan Sastera Melayu: Antara Cerita Dengan Ilmu, hal. 67).

Wallahu a’lam.

Mohd. Affandi Hassan, 1/11/2011.