Tuesday, July 22, 2014

BALAI MAQAMAT Sebagai Ukuran Kemampuan Intelektual Pembaca KritisJika anda membaca Balai Maqamat, apakah kesan yang anda dapat? Bergantung sepenuhnya kepada kemampuan intelektual anda dan pengalaman ilmiah anda dalam kesusasteraan sebagai pembaca yang kritis dan dapat menilai sesebuah karya berasaskan ukuran yang standard, sama ada mengikut teori sastera Barat mahupun berasaskan Gagasan Persuratan Baru.  Jika anda seorang sarjana yang bukan dalam kategori sarjana ciritan yang diselokakan dalam Balai Maqamat, anda akan dapat dengan mudah meletakkan Balai Maqamat di tempat yang sesuai dalam perkembangan persuratan Melayu moden. Anda boleh berhujah dengan meyakinkan Balai Maqamat itu sekian sekian, berasaskan pengetahuan anda dalam membaca karya kreatif, dan sejauh mana pula jangkauan pengalaman anda dalam membaca karya dunia. Katalah anda ingin mempersoalkan bentuk naratif dalam Balai Maqamat, anda tentu sudah maklum akan wujudnya pandangan baru di kalangan sarjana dan sasterawan Barat tentang peranan naratif ini. Kalau anda tidak mempunyai maklumat itu, anda akan terus kabur, meraba-raba tak tentu arah, tapi ingin menilai suatu karya yang anda sendiri tidak punya kemampuan dari segi akademik dan pengalaman intelektual. Balai Maqamat mencabar anda mendekatinya sebagai pembaca yang dapat membezakan antara mod bacaan intelektual dan mod bacaan cerita. Katalah anda tolak pembahagian yang dihuraikan dengan mendalam oleh Prof. Ungku Maimunah dalam beberapa buah tulisan beliau, maka apakah hujah anda untuk dijadikan ukuran dalam penolakan itu? Mahu tidak mahu, anda tetap akan menyerlahkan kemampuan intelektual anda bila berdepan dengan persoalan kaedah bacaan ini. Dari perspektif itu, Balai Maqamat menjadi ukuran sejauh mana anda sebenarnya seorang pembaca dan penilai yang punya kemampuan intelektual yang sekira-kira dapat menghindarkan diri anda terjerumus ke dalam budaya pandirisme yang menjadi arus perdana dalam sastera Melayu sekarang. Sekiranya anda tidak dapat ikuti hujah ini, maka tidak dapat diragukan lagi anda berada dalam golongan yang menjadikan pandirisme sebagai ukuran dalam penilaian anda. Sekarang anda perlu membaca dengan teliti dan amat kritis episod “Rumah Impian Polan Cupan” untuk memahami kedudukan intelektual anda. Misalnya, anda boleh saja menolak karya itu sebagai karut; atau secara sedar meletakkan diri anda sebagai penganut faham pandirisme dalam kesusasteraan, sebagai pewaris “pemikiran” para sasterawan negara yang meletakkan pandirisme sebagai ukuran dalam analisis dan penilaian karya kreatif, seperti yang dibuat oleh Panel Anugerah Sastera Negara. Saya telah menulis agak mencukupi tentang perkara ini untuk difahami oleh pembaca yang paling tumpul sekali pun kemampuan intelektualnya.

Bagaimana membaca Balai Maqamat? Sarjana ciritan tidak bertanya soalan penting ini, oleh itu mereka dengan beraninya merempuh dunia gelap pandirisme mereka untuk memperkatakan tentang Balai Maqamat dalam konteks pandirisme mereka sendiri. Hal ini boleh dielak, jika mereka membaca dengan kritis episod pertama tentang perbezaan konsep menulis (pandai tulis) dan mengarang, (pandai mengarang) dan perbezaan antara persuratan dan kesusasteraan. Katalah anda tidak menerima perbezaan ini, apakah alternatif yang boleh anda kemukakan? Jika anda menerimanya, anda akan dapat pula menghuraikan mengapa perlu dibezakan antara kritikan wacana (ilmu) dengan kritikan cerita. Yang terjadi sekarang, kita masih berada dalam dunia kritikan cerita, maka itulah sebabnya kesusasteraan Melayu moden tidak menyerlahkan pemikiran, makna dan maksud pemikiran dalam penulisan kreatif, walaupun sudah acap kali diadakan seminar tentang pemikiran para sasterawan negara. Dalam seminar itu, penulis kertas kerja dan peserta seminar masih bercerita, bukan berbicara tentang “pemikiran” seperti sepatutnya. Kini anda harus cuba memahami aspek ini secara mendalam untuk melihat mengapa aspek “pemikiran” ini penting dalam persuratan Melayu. Persoalan ini cuba dihuraikan dengan ringkas dalam episod pertama itu; manakala episod akhir tentang Mat Komando berbicara tentang aspek penilaian itu. Sekiranya anda baca dengan teliti, dan kritis, dua episod ini, anda akan dapat membaca semua episod dalam Balai Maqamat dengan selesa. Ketika itulah anda mungkin mula memahami apakah yang dimaksudkan dengan stylization of ideas dalam Gagasan Persuratan Baru. Ketika itu juga anda dapat melihat mengapa penting dibezakan mod bacaan intelektual dengan mod bacaan cerita; dan anda akan faham apa yang diaksudkan dengan kritikan cerita yang dikritik oleh Persuratan Baru. Selamat belajar!

Mohd. Affandi Hassan,
22 Julai 2014.


Thursday, July 3, 2014

SEMAKIN CEPAT KITA BETULKAN, SEMAKIN BAIK UNTUK KITATulisan ini hendaklah dibaca bersama tulisan bertarikh 24 Jun 2014, yang membicarakan penyelewengan kebudayaan dalam pemberian anugerah sasterawan negara ini.

Projek Anugerah Sasterawan Negara yang dirancang dan dilaksanakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka oleh sekumpulan sasterawan untuk faedah diri mereka dan teman-teman rapat mereka, kini sudah mula disedari merupakan satu penyelewengan budaya yang memalukan dan merugikan kita semua. Walaupun kita kini sudah mempunyai sejumlah sasterawan negara, namun belum lagi wujud sebuah karya daripada mereka yang boleh dibanggakan dari segi kandungan atau aspek ilmu. Kita sedar terdapat karya yang mendapat perhatian sarjana di dalam dan luar negara, tetapi itu tidak bermakna karya itu bermutu tinggi dan mempunyai kelebihan dari segi pemikiran dan keunggulan kreatif. Karya-karya itu mendapat perhatian kerana terdapat anggapan bahawa itulah saja karya terbaik daripada para sasterawan Malaysia, yang diwakili sepenuhnya oleh para sasterawan negara. Anggapan begini tidak tepat, walaupun karya-karya terpilih itu mendapat pujian. Kita harus sedar semua pujian itu berdasarkan ukuran yang amat subjektif, tidak berasaskan konsep ilmu dan ciri-ciri tamadun yang melahirkan para sasterawan itu. Sesuatu yang dibanggakan mestilah mempunyai ciri-ciri positif dari segi nilai dan moral dan konstruktif dari segi pemikiran dan pendidikan. Analisis tentang karya para sasterawan negara ini terlalu tepu dengan pujian yang tidak dibuktikan dan tidak dihujahkan dengan mantap. Pujian bukanlah ukuran yang boleh dipakai untuk membuktikan karya itu benar-benar bermutu, yang positif dan konstruktif seperti yang dimaksudkan.  Namakan sebuah novel yang mempunyai pemikiran yang positif dan konsetuktif itu; atau sebuah sajak yang boleh dijadikan sandaran dalam kehidupan yang tidak saja indah, tetapi meninggalkan kesan makna yang mendalam dalam pembinaan peribadi manusia.

Jika kita boleh percaya pandangan dan penjelasan para sarjana, nampaknya tiada seorang pun sasterawan negara itu yang boleh dipanggil sebagai seorang pemikir. Supaya hakikat ini (yakni tentang pemikiran) tidak terlalu ditekankan, maka terdapat usaha yang agak tersusun daripada sarjana yang menyokong mereka untuk menolak aspek pemikiran ini sebagai ukuran yang penting dalam penilaian kita terhadap  para sasterawan negara ini. Tetapi hal ini menimbulkan kontradiksi yang terlalu jelas, setelah Dewan Bahasa dan Pustaka mengadakan seminar yang istimewa untuk membicarakan “pemikiran” para sasterawan negara ini. Pastilah istilah pemikiran itu sudah diseleweng begitu rupa oleh para sarjana sendiri untuk mempertahankan kedudukan istimewa para saterawan negara ini. Berapa jeniskah makna pemikiran dalam kajian para sarjana ini? Nampaknya tiada seorang pun di antara mereka yang sanggup menjelaskan perkara ini, membuktikan betapa kaburnya istilah “pemikiran” itu di kalangan para sarjana sendiri.  Jika keputusan mereka “pemikiran” tidak penting dalam sastera, kerana sasterawan bukan ahli fikir apatah lagi ahli falsafah, maka di mana duduknya keistimewaan para sasterawan negara ini? Dalam hal ini, dua perkara yang perlu dijelaskan. Jika pemikiran tidak penting dalam kesusasteraan, maka apakah yang penting? Kreativiti? Estetik? Dalam perbincangan yang sering dilakukan dalam kritikan sastera Barat yang ditiru oleh para sarjana kita, kreativiti dikaitkan dengan ciri genius seorang pengarang; manakala estetik pula dikaitkan dengan keistimewaan bersifat peribadi sang pengarang yang dapat menyerlahkan sesuatu yang khusus dalam aspek ini, yang membuat karyanya berbeza daripada karya sebelumnya. Kedua-dua perkara ini memerlukan originaliti yang tinggi, bukan hanya peniruan seperti yang dilakukan oleh para sasterawan negara. Kedua, jika pemikiran itu sebati dalam karya seorang sasterawan, maka mengapa pula apabila dianalisis, yang dikatakan pemikiran itu kosong? Padahal dengan menggunakan begitu banyak “teori” dari Barat, seorang sasterawan negara ditunjukkan mempunyai begitu luas bidang persoalan atau tema yang disentuh dalam karyanya. Ini menunjukkan, melalui teori tertentu, seolah-olah boleh dikesan begitu banyak bidang dan aspek tertentu kononnya dapat diserlahkan yang terdapat di dalam karya itu. Bagaimana pula bila sampai kepada aspek pemikiran, kita tidak boleh membuat analisis yang jelas? Sepatutnya, jika benarlah andaian para sarjana ini bahawa pemikiran itu sebati dalam karya sastera, dengan itu salah satu keistimewaan para sasterawan negara ini ialah aspek pemikirannya, maka bagaimana terdapat sarjana (yang bergelar profesor, yang tentulah kepakarannya tidak boleh diremehkan) yang mengatakan tiada pemikiran dalam karya para sasterawan negara ini? Jika ini benar, maka ternyata Dewan Bahasa dan Pustaka, dengan mengadakan seminar pemikiran para sasterawan negara, seolah-olah telah berusaha memberi gambaran yang salah tentang kualiti “pemikiran” para sasterawan negara ini. Atau, para sarjana yang menolak adanya pemikiran  itulah yang salah dan silap.

Semua keraguan ini menjurus kepada satu kesimpulan yang amat jelas, yakni para sasterawan negara ini tidak terdiri daripada kumpulan yang layak diberi kedudukan yang diberikan kepada mereka sekarang, kerana kehadiran mereka hanyalah sebagai tukang cerita (penglipur lara) semata-mata, dan sebagai pencerita pun mereka bukanlah pencerita yang mengasyikkan. Semua persoalan atau masalah ini boleh diselesaikan jika setiap sasterawan negara ini dianalisis daripada perspektif ilmu yang mereka wacanakan dalam karya mereka, di samping cerita yang mereka kemukakan. Tetapi inilah yang belum lagi dilakukan dengan sistematik, malah terdapat bangkangan yang hebat supaya kaedah ini tidak digunakan supaya sasterawan negara dapat dilindungi daripada dikenakan kaedah kritikan yang tegas dan objektif. Ini pun satu penyelewengan ilmu yang amat ketara, yang tidak sepatutnya berlaku di kalangan sarjana yang selalu dimegahkan sebagai penyampai “ilmu” kepada pelajar di universiti dan dalam masyarakat. Tidak ada sebab sama sekali untuk melindungi para sasterawan negara  ini daripada dinilai dengan sehabis kritis berasaskan konsep ilmu yang terdapat dalam karya mereka. Larangan ini adalah satu kecacatan yang tidak seharusnya dipertahankan. Para sasterawan negara ini tidak hanya dibenarkan dinilai daripada segala “teori” Barat semata-mata; kerana sikap itu berupa satu pengakuan yang dengan sengaja menyempitkan penilaian terhadap mereka. Sikap ini tidak saja bertentangan dengan keperluan akademik, tetapi juga boleh dianggap tidak bermoral kerana menganggap para sasterawan negara ini seolah-olah gologan Brahmin yang hanya layak dipuji, bukan diberi penilaian yang objektif dan kritis.

Masalah yang dibincangkan di sini berkaitan rapat dengan kegagalan Panel Anugerah Sastera Negara memberi penilaian yang benar-benar objektif dan tepat terhadap karya para sasterawan negara ini. Mereka tidak berbuat demikian kerana mereka hanya menggunakan ukuran common sense yang tidak berasaskan ilmu. Saya telah bincang aspek ini dalam banyak tulisan, oleh itu sesiapa yang inginkan penjelasan lanjut bolehlah rujuk tulisan-tulisan itu. Anda juga perlu membaca dengan kritis semua laporan Panel Anugerah Sastera Negara sebelum anda menilai dengan objektif pandangan para pengkritik Panel ini. Anda juga perlu membaca kumpulan kertas kerja yang membicarakan “pemikiran” para sasterawan negara untuk mendapat sedikit gambaran tentang konsep “pemikiran” yang digunakan di dalam kertas kerja itu, yang tidak berasaskan konsep ilmu yang benar. Panel amat memerlukan sokongan para sarjana untuk mempertahankan penilaian mereka, oleh itu para sarjana dan pengkritik sastera yang menyebelahi Panel haruslah bermurah hati menghujahkan sokongan mereka di samping memberi pandangan akademik mereka terhadap kritikan ke atas Panel. Hanya dengan berbuat begini saja kedudukan sasterawan negara dan kewibawaan Panel dapat dipertahankan. 

Pada umumnya Panel tidak memberikan arah yang jelas dalam kritikan dan penilaian karya sastera, dan kegagalan ini menimbulkan kepincangan akademik yang tidak boleh dimaafkan mengingat bahawa anggota Panel terdiri daripada para ahli akademik pilihan, mungkin yang terbaik yang terdapat di Malaysia. Bahawa mereka tidak menunjukkan kemampuan intelektual dan kemampuan akademik mereka yang tidak boleh diragui adalah suatu misteri, satu keanehan yang memerlukan penjelasan. Kita juga perlu mendapat penjelasan mengapa penyusun buku sejarah kritikan sastera (oleh Prof. Hashim Awang dan dua orang lagi) yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka mengetepikan laporan Panel, seolah-olah laporan itu tidak bermutu langsung dan tidak penting dalam perkembangan kritikan di Malaysia. Tetapi yang terpenting ialah kritikan Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas (dalam syarahan pengukuhan beliau, 1972) terhadap para sasterawan (termasuk para sasterawan negara) sebagai golongan pinggiran yang “cetek merab-raba”. Bagaimana kita boleh memberi kedudukan begitu istimewa kepada para sasterawan negara ini jika mereka adalah gologan pinggiran yang cetek meraba-raba? Ini pun memerlukan penjelasan.  Sehingga sekarang kesimpulan Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas belum lagi disanggah secara akademik, oleh itu pemilihan para sasterawan negara yang dimulai 1981 (selepas 10 tahun kritikan itu dikemukakan) adalah suatu penyelewengan kebudayaan yang memalukan kita semua. Ini pun perlukan penjelasan juga.  Semakin cepat kita betulkan kesilapan dan penyelewengan ini, semakin baik untuk kita, semakin terjaga maruah kita. Mempertahankan maruah akademik adalah salah satu tugas penting para sarjana. Jika ini tidak dilakukan, mereka hanya sarjana ciritan yang diselokakan dalam Balai Maqamat.

Mohd. Affandi Hassan,
2 Julai 2014.