Tuesday, October 30, 2012

DIPERLUKAN PENJELASAN LENGKAP TENTANG KONSEP TEORI DALAM KRITIKAN SASTERA


Kira-kira 18 tahun dahulu, Dewan Bahasa dan Pustaka mengadakan seminar Nadwah Ketakwaan Melalui Kreativiti, membentang 10 kertas kerja tentang sastera Islam (termasuk satu yang tidak berkaitan dengan sastera Islam tetapi memakai judul kertas sastera Islam). Pada 28-29 September 2012 baru lepas, Universiti Perguruan Sultan Idris mengadakan Seminar Teori dan Kritikan Sastera Malaysia, mengemukakan 12 kertas kerja (dalam Prosiding terdapat 11 buah kertas kerja sahaja, kertas kerja Prof. Ungku Maimunah tentang PB tidak sempat dicetak).  Seminar UPSI tidak mengkhususkan kepada sastera Islam, tetapi semua kertas kerja menuju ke arah itu. Apakah kemajuan yang telah dicapai  yang dapat kita lihat? Dari segi tajuk yang dibincangkan, terdapat kemajuan dengan adanya tambahan tajuk-tajuk tertentu; tetapi dari segi penggunaan istilah “teori”, masih terdapat masalah yang agak serius yang memerlukan penjelasan.  Istilah “teori” digunakan sewenang-wenangnya dalam Nadwah dan juga dalam seminar UPSI ini; malah begitu keliru dan kacaunya sehingga semua kertas kerja yang dibentang dipanggil “teori” walaupun ciri-ciri sebuah “teori” sama sekali tidak ada. Mengapakah ahli-ahli akademik kita membenarkan perkara ini, kekeliruan dan kekacauan ini, terjadi kepada mereka? Mengapa mereka membiarkan diri mereka hanyut dalam perbincangan yang seolah-olah tentang “teori” tetapi tidak, kerana tidak memenuhi ciri-ciri sebuah “teori”. Apakah ciri-ciri itu telah saya sentuh dalam sekurang-kurangnya tiga posting dalam blog ini.  Huraian itu tidak lengkap, secara umum saja, tetapi cukup untuk memahami apa yang biasanya dimaksudkan dengan istilah “teori”.

Kedua-dua seminar yang disebut di atas melakukan kesalahan yang perlu diperbetulkan, apatah lagi apabila kesalahan itu dilakukan oleh para ahli akademik sendiri yang memang berkewajiban untuk mempertahankan kedudukan akademik mereka dengan menghindar sebarang kekeliruan, terutama sekali terhadap para pelajar.  Dalam Nadwah, kertas kerja Dr. Abdul Rahman Napiah aka Mana Sikana dibenarkan untuk dibentang hanya kerana judulnya berbunyi, “Teori Sastera Moden dari Perspektif Islam”, padahal kertas itu tidak kena mengena dengan sastera Islam, malah seratus peratus mengenai teori sastera Barat yang diambil daripada pemikiran Harold Bloom, seorang sarjana Yahudi yang memang memperjuangkan idea Yahudi dalam teori sasteranya (bukti: salah satu buku penting dari tiga serangkai buku penting beliau berjudul, Kabbalah and Criticism.)  Kertas kerja itu mengenai teksdealisme, satu idea yang amat mengelirukan, yang dari segi akademik tidak mempunyai mutu ilmiah sama sekali. Kertas itu mengemukakan empat “prinsip” yang dikatakan akan mencernakan teks yang unggul: (1) kehadiran, (2) perlanggaran, (3) pengukuhan, dan (4) individualisme. Khadiran merujuk kepada pengalaman yang dilalui pengarang dan lintasan “pemikiran” yang bermain di dalam otaknya. Untuk membuktikan “kehadiran”  itu penting, Mana Sikana memberi contoh Usman Awang yang menulis drama Matinya Seorang Pahlawan. Kata beliau, drama ini terilham daripada Hikayat Hang Tuah dan drama Ali Aziz, Jebat Menderhaka. Katanya, drama ini memberi tafsiran baru kepada konsep wira, “dan ternyata ia memberi impak yang besar dan kukuh dalam konsep kewiraan orang Melayu” (hal.232); oleh itu drama ini adalah sebuah teks yang unggul. Kesimpulan Mana Sikana tidak benar, malah terlalu jauh lari dari kenyataan yang tidak disedari beliau. Apa yang disebutnya sebagai perubahan dan kehadiran itu tidak lain daripada pengaruh Marxisme dalam sastera Melayu moden, yang memungkinkan Usman Awang, seorang sasterawan penganut faham realisme sosialis, yang menjadi pegangan Asas 50, menulis sebuah drama berasaskan Marxisme. Mana ada pengaruh Islam di situ? Contoh ini saja sudah cukup untuk menolak teksdealisme yang tidak kena mengena dengan apa-apa keunggulan selain keunggulan dari segi kekeliruan pencetus idea ini. Dari segi perkembangan ilmu, atau perkembangan akademik, adakah pengalaman dalam realisme sosialis sesuatu yang akan membuahkan keunggulan dalam penulisan seseorang pengarang Islam? Dalam penulisan seorang penganut faham komunis mungkin betul, tetapi tidak dalam pengalaman seorang sasterawan Islam.  “Prinsip” kedua, perlanggaran,  lebih-lebih lagi tidak berguna kerana tidak diberi takrif yang jelas apakah maksud dan matlamat “perlanggaran” itu, selain daripada melakukan perubahan. Bagaimana kita mengukur perubhan itu memang diperlukan dan mendatangkan kebaikan? Semua ini tidak jelas dalam apa yang dinamakan “prinsip perlanggaran” ini. Mana Sikana memberi contoh novel Shahnon Ahmad, Patriach: “Novel ini memperlihatkan sifat-sifat perlanggaran terutama dalam peghasilan novel baru” ( dalam Nadwah Ketakwaan Melalui Kreativiti, hal. 233; seterusnya akan disebut Nadwah diikuti halaman buku). Antara perlanggaran itu ialah unsur realisme magis yang terdapat di dalam novel ini.  Maka berkatalah Mana Sikana dengan penuh keyakinan: “Di dalamnya [yakni teks atau novel] ada unsur-unsur magis dan sihir yang akan segera larut dalam diri khalayak” (Nadwah, hal. 241). Shahnon Ahmad sendiri menolak sebarang unsur realisme magis, dan menempelak A. Samad Said yang banyak menggunakannya dalam novel Hujan Pagi, dengan amaran keras penggunaan realisme magis akan menggelincirkan akidah, sehingga A. Samad Said merajuk sinis sambil berkata, dia pun seberapa boleh tidak mahu masuk neraka kerana realisme magis (Dewan Sastera, Julai 1997). Adakah ini bererti realisme magis bukan faktor yang membolehkan seorang sasterawan mencapai keunggulan? Dalam hal ini, “konsep” perlanggaran itu memang tidak boleh dijadikan ukuran untuk menghasilkan karya yang unggul, kecuali jika kita menerima bulat-bulat cara berfikir dan cara menulis para sasterawan Barat. Di kalangan mereka, tidak ada batasan itu, oleh itu semua perkara boleh dilanggar, kerana itulah muncul karya picisan yang ditulis dengan indah dari segi bahasa, tetapi kosong dari segi makna. Inilah karya-karya picisan dan lucah yang menjadi kegemaran para sasterawan Barat. Anda tentu masih ingat betapa dahsyatnya perlanggaran yang dilakukan oleh Salman Rushdie, penulis novel The Satanic Verses. Bagi orang Barat, karya itu adalah karya pascamoden yang hebat, sebuah karya pascamodenisme yang unggul mengikut ukuran Mana Sikana. Jika itulah hasil dari perlanggaran, maka amatlah tidak siuman untuk menjadikan perlanggaran suatu faktor dalam mencapai karya unggul. Dengan itu “prinsip” kedua ini pun tidak boleh dipakai, kerana eksperimen atau apa juga perubahan yang terhasil dari perlanggaran itu seringkali bertentangan dengan worldview Islam. Aspek ini telah dibicarakan dengan mendalam oleh Dr. Zulkarnain Mohamed dalam tulisannya (Kedudukan Ilmu Dalam Kesusasteraan, hal. 83-157).  Seterusnya “prinsip” ketiga, pengukuhan, “didefinisikan sebagai usaha pendewasaan pengarang untuk penghasilan teks yang unggul” (Nadwah, hal. 235). Yakni, “pengukuhan ialah usaha pematangan, pengejapan dan penyempurnaan dalam berkarya”.  Caranya tidak jelas, oleh itu anda boleh lakukan apa saja yang anda suka untuk memastikan anda menghasilkan karya yang unggul.  Akhir sekali, “sebuah teks yang unggul ialah yang mempunyai keperibadiannya sendiri dan biasanya mengasyikkan. Di dalamnya ada unsur-unsur magis dan sihir yang akan segera larut dalam diri khalayak” (Nadwah, hal. 241).  Bagaimana prinsip ini diserlahkan boleh apa saja, tidak terikat kepada apa-apa syarat asalkan yang dilakukan itu menghasilkan teks yang unggul. Kemuncak keunggulan itu ialah lahirnya prinsip keperibadian (individualisme).  Bagi Dr. Mana Sikana, unsur magis dan sihir menjadi sebahagian daripada syarat tercapainya matlamat teks yang unggul itu. Bagaimana soal magis dan sihir ini boleh masuk dalam kerangka teksdealisme hanya menjadi persoalan jika kita  mahukan keunggulan itu berjiwa Islam; tetapi oleh sebab teksdealisme tidak kena mengena dengan Islam, sebaliknya erat dengan nilai-nilai Barat yang memang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, unsur apa pun yang dibawa masuk tidak menjadi persoalan, seperti kita lihat “pelanggaran” Salman Rushdie yang menulis The Satanic Verses memperlihatkan keunggulannya kerana menghina Nabi SAW dan menghina Islam, suatu bukti bahawa “pelanggaran” adalah sama dengan bid’ah dalam Islam. Banggakah seorang sasterawan Islam melanggar agamannya sendiri demi mencapai keunggulan dirinya dan karyanya?

Sebenarnya apa yang dibebelkan oleh Dr. Mana Sikana tidak memberikan kepada kita apa-apa insight yang boleh membantu kita memahami apa sebenarnya keunggulan teks itu. Jika anda membaca Heidegger, anda akan segera teringat kritikan beliau tentang ocehan dan omongan, idle talk, dalam tulisan yang berpretensi ilmiah, padahal hanya sejenis omongan sahaja. Jika anda bandingkan ini dengan pandangan Harry G. Frankfurt tentang bullshit dalam kebudayaan Amerika, anda mungkin mendapat contohnya di Malaysia dalam teksdealisme.  Menarik juga para pertama buku kecil Frankfurt: “One of the most salient features of our culture is that there is so much bullshit” (On Bullshit, hal. 1). Adakah ini menggambarkan juga bidang kesusasteraan Melayu? Terutama sekali bidang kritikannya? Jika kita dapat menggunakan teksdealisme sebagai contoh dan bukti, nampaknya penyakit di Amerika itu sudah lama bertapak di Malaysia dalam bidang kritikan dan kesusasteraan. Ini semua terjadi kerana kita tidak memberi perhatian sewajarnya kepada penggunaan konsep yang tepat dalam tulisan ilmiah kita, misalnya konsep “teori” yang seringkali dipakai apabila orang bercakap tentang kritikan sastera.  Kehadiran unsur bullshit ini dalam kritikan sastera Melayu moden menjadi penghalang kepada kemajuan sebenar yang kita ingini. Kita mengingini persuratan Melayu moden berteraskan ilmu yang benar, seperti yang kita warisi sebelum dimusnahkan oleh Asas 50 sejak tahun 1950-an hingga kini, yang sangat gigih dipertahankan sehingga unsur bullshit ini dijadikan budaya arus perdana dan diberi kedudukan tinggi melalui kemunculan Panel Anugerah Sastera Negara yang memilih para sasterawan negara.  Dalam bahasa mudah yang saya pakai, inilah budaya pandirisme. Dalam budaya pandirisme ini, konsep ilmu kadang-kadang disebut sambil lalu, sambil lewa, tetapi tidak menjadi teras perkembangan tamadun dan budaya moden di Malaysia. Tentulah anda akan berkata, jika ini semua bullshit, maka ini bertentangan dengan kenyataan, kerana kita mempunyai beribu buah sekolah yang tinggi pencapaian akademiknya, dan kita mempunyai berpuluh buah universiti dengan para profesor yang semuanya bertaraf kelas dunia. Tetapi bolehkah kita berkata, dengan meyakinkan, bahawa pengajaran kesusasteraan di universiti kita tidak tercemar sedikit pun dengan budaya bullshit? Jika kita membaca Prosiding Seminar Teori dan Kritikan Sastera Malaysia (2012) dan Nadwah Ketakwaan Melalui Kreativiti (1995), kita mungkin menelan air liur berkali-kali kerana suara tersekat-sekat di kerongkong kerana serba salah sama ada mahu mengiakan atau pun tidak. Sebenarnya pertanyaan itu tidak perlu dijawab sama ada dengan sepatah “ya” atau “tidak”; kerana jawapan demikian akan membuktikan memang terdapat budaya bullshit itu. Kita memerlukan jawapan yang lebih bijaksana: “Memang ada kelemahan, tetapi dalam banyak hal kita telah jauh maju, malah dapat menandingi pengajaran sastera di mana-mana saja di atas dunia, oleh itu ramai di antara student kita diterima dengan mudah untuk melanjutkan pelajaran pasca ijazah mereka dan ramai yang pulang dengan kejayaan cemerlang yang kini menjadi profesor yang tersohor di Malaysia, seperti Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh, Prof. Mohd. Yusof Hasan, Prof. Shahnon Ahmad, Prof. Mohd. Mokhtar Hassan dan ramai lagi ...”  Dengan pengakuan itu, kita boleh bergerak setapak yang amat penting, iaitu perlunya konsep “teori” yang kita gunakan sewenang-wenang itu dikawal sedikit supaya tidak terlalu liar seperti rusa masuk kampung dalam dunia akademik kita. Bayangkan sebuah manual untuk melahirkan “modal insan” menurut corak UMNO/BN, yang dahulunya dikenali sebagai Teori SPB4K kini menjadi Teori SPB4L, akhirnya dilengkapkan menjadi tiga teori bersepadu: SPB4K, SEB4K dan SSB4K yang kesemuanya terdapat 12K yang menjadi unsur penting dalam pembinaan peribadi “modal insan” acuan UMNO/BN.  “Teori” ini telah melahirkan ramai doktor SPB4K atau SPB4L yang kini mengajar kritikan sastera di beberapa buah universiti. Tidakkah perkembangan ini membenarkan kenyataan Harry G. Frankfurt dalam bukunya On Bullshit? Di sini kita boleh pakai nasihat Dr. Mana Sikana, betapa pentingnya sifat keberanian dan kebijaksanaan dalam menangani masalah “teori-teorian” agar supaya tercapai hasil yang benar-benar unggul, bukan yang bersifat bullshit (Nadwah, hal. 228-229).

Kemunculan teksdealisme dalam kritikan sastera Malaysia adalah sesuatu yang amat malang.  Satu malapetaka yang tidak dapat dibaca sehinggalah munculnya gagasan Persuratan Baru menolak semua kepalsuan yang dibawanya. Lebih malang lagi apabila terdapat sarjana yang bergelar profesor menerima teksdealisme untuk dijadikan sandaran kepada beberapa tesis sarjana dan kedoktoran dalam sastera, padahal teksdealisme tidak mampu sama sekali menonjolkan analisis yang tajam dan kritis yang seharusnya ada dalam tesis sarjana dan kedoktoran. Teksdealisme tidak mempunyai sebarang ukuran yang boleh digunakan untuk menilai makna keunggulan teks yang menjadi obsesi Dr. Mana Sikana aka Abdul Rahman Napiah. Sepanjang kertas yang dibentang oleh Dr. Mana Sikana dalam Seminar Nadwah itu, tidak muncul-muncul ukuran yang boleh digunakan untuk menentukan sesebuah karya itu mencapai keunggulan yang dimaksudkan. Contoh yang diberikan oleh Dr. Mana Sikana terhadap karya Shahnon Ahmad dan Usman Awang tidak boleh dijadikan pegangan, tidak boleh dipakai untuk dijadikan bukti keunggulan karya yang dipilih daripada dua orang sasterawan negara itu, seperti yang telah saya jelaskan di atas. Kedua-dua contoh itu sebenarnya tidak memperlihatkan keunggulan karya yang dipilih; malah dalam kes Shahnon Ahmad, sudah jelas faktor yang dipilih oleh Dr. Mana Sikana tentang realisme magis tidak dapat digunakan kerana teknik itu ditolak oleh Shahnon Ahmad sendiri, oleh itu bagaimana teknik itu boleh digunakan untuk menilai keunggulan karya Shahnon Ahmad yang dipilih sebagai contoh? Demikian juga drama Usman Awang, yang lahir bukan kerana Usman Awan ingin mencapai keunggulan dalam penulisan drama, tetapi kerana pegangannya terhadap faham  realisme sosialis yang menjadi dasar Asas 50. Adakah Dr. Mana Sikana ingin kita terima bahawa faham realisme sosialis itu adalah penentu kemajuan dan keunggulan karya sastera Melayu moden? Adakah ini bermakna segala kritikan saya selama ini bahawa kesusasteraan Melayu moden telah membawa nilai-nilai baru yang negatif dan palsu telah merosakkan nilai-nilai tamadun kita memang tepat, seperti yang dicontohkan oleh Dr.  Mana Sikana dalam teksdealismenya? Sekiranya anda tidak faham keterangan saya, baca beberapa kali, Insha Allah anda akan faham maksud saya. Sekarang saya bertanya lagi: Tidakkah kritikan saya itu telah dibuktikan betul oleh teksdealisme?  Ertinya, melalui teksdealisme, semua nilai-nilai buruk dalam tamadun kita, yang disalur melalui karya sastera, diberi pengiktirafan dan dijadikan arus perdana melalui Panel Anugerah Sastera Negara. Saya telah banyak menulis tentang perkara ini, oleh itu tidak perlu diulang di sini.  Anda mungkin tidak bersetuju dengan kesimpulan saya, tetapi anda tidak dapat menolak bukti-bukti yang diberikan oleh teksdealisme dalam usahanya mencari keunggulan, padahal yang terjadi adalah sebaliknya.  Anda perlu ulang membaca ayat ini untuk sampai kepada makna yang dimaksudkan. Ketika itu nanti baru anda tahu cerita sebenarnya.  Selepas  itu baru anda  faham mengapa teksdealisme adalah malapetaka sastera Melayu dan kritikan sastera di Malaysia. Teksdealisme itu sendiri palsu, maka proses yang kononnya diperlukan untuk mencapai keunggulan teks adalah juga palsu. Anda perlu lihat kembali dengan kritis bagaimana teksdealisme memperbodohkan anda, sampai-sampai memakai nama Islam untuk menyembunyikan wajah buruknya yang tidak dapat diterima oleh sesiapa pun yang siuman. Semua ini terjadi kerana konsep “teori” dalam kritikan  tidak diperhalusi dan difahami terlebih dahulu, sehingga apa saja “idea palsu” diterima sebagai berpotensi untuk dijadikan teori kritikan.  Demikian juga halnya SPB SEB SSB 3K (tiap satu) adalah sejenis manual untuk melahirkan modal insan acuan UMNO/BN, yang disaring daripada beberapa panduan mudah dalam pengurusan Barat. Walaupun disebut manusia yang akan dilahirkan itu manusia Islam, tetapi cara mendapatnya melalui idea Barat, bukan berteraskan prinsip-prinsip Islam. Disebut konsep tauhid, tetapi ditinggalkan konsep taklif yang dari situ akan difahami hakikat insan, hakikat ilmu, hakikat amal dan jika ingin diterapkan dalam sastera, apa pula hakikat seni yang difahami dalam Islam.  Kalau anda ingin bercakap tentang Islam, asasnya mestilah dari Islam, bukan dari Barat, bukan dari de Bono misalnya.  Sekali lagi konsep “teori” perlu diperjelas dalam konteks seperti ini, supaya para pengikut dan penyokong tidak hanyut dalam kekeliruan berterusan.

Siapakah yang akan membincangkan selok belok “teori” ini? Mujurlah kita mempunyai ramai ahli akademik dari segala bidang yang boleh membantu. Pada waktu ini kita perlukan penjelasan ini supaya satu standard boleh ditetapkan apabila kita berbicara tentang konsep “teori”, seperti mudahnya kita kenal jika disebut kelapa yang tidak sama dengan kepala, walaupun kedua-duanya terdiri dari lima abjad. Dengarnya mudah, tetapi tidak semudah itu apabila kita bercakap tentang “teori”. Bilakah kita akan dapat melahirkan standard yang dimaksudkan itu?  Kita perlukan standard itu supaya tidak keliru meracau lagi seperti yang terjadi sekarang. Itulah cabaran kita dalam kritikan yang mesti diselesaikan dengan tuntas.

Gagasan Persuratan Baru membahagikan karya kreatif kepada tiga kategori: karya persuratan berasaskan konsep ilmu yang benar, menggunakan wacana untuk menyampaikan cerita; karya sastera yang mengutamakan emosi dan imaginasi bebas (hingga sampai ke alam ruh dan dunia selepas mati!), menjadikan cerita lebih penting daripada wacana bersifat ilmu; dan karya picisan dan lucah, yang menggunakan unsur seks dan lain-lain kejahatan manusia untuk bercerita dengan maksud menghibur dan mencari wang (biasanya karya begini mudah dijual).  Ketiga-tiga kategori ini telah dihuraikan di dalam buku Gagasan Persuratan Baru: Pengenalan dan Penerapan. Sejenis standard telah diusahakan melalui kategori itu, yang terbuka untuk disanggah dan dibahaskan seberapa kritis yang anda terdaya melakukannya.  Saya sebut perkara ini sekadar contoh bagaimana orang berfikir tentang teori, yang walaupun sekali imbas nampaknya susah, tetapi apabila difahami seperti sepatutnya boleh membantu sesiapa juga yang ingin menganalisis dan menilai karya kreatif dengan objektif, tepat dan jitu, tidak berpusing-pusing seperti dalam dua contoh yang saya bahaskan di atas. Orang yang terbuka untuk belajar akan mendapat manfaatnya.

Mohd. Affandi Hassan
30/10/2012Thursday, October 25, 2012

DUNIA AKADEMIK YANG SENSITIF... ?


Ada orang tidak suka saya kutip pandangan Dr. Faisal Tehrani aka Faisal Musa: “Jika diperhalus, gagasan ini memperlihatkan beberapa percanggahan yang memerlukan pembaikan.”  Tanya mereka, Adakah saudara akan menjawab tuduhan Dr. Faisal Tehrani?  Kata saya: Adakah itu masalah saya?  Teman itu tidak puas hati: Dia memperkecil usaha saudara, tidak tersinggung?  Saya hanya tertawa kecil. Lalu kata saya: Dalam hidup ini, kalau kita tidak boleh ditegur, kita tidak termasuk orang yang pintar. Itu pandangan dia, jadi dia harus selesaikan, bukan saya. Bukan masalah saya.  Teman itu nampak kecewa seolah-olah saya menyerah kalah. Lalu katanya lagi: Budak itu akan naik tocang, orang sehebat saudara boleh ditempelak begitu saja. Saudara mesti jawab.

Sebenarnya tidak ada apa-apa yang perlu dijawab. Selain komen itu bersifat umum, pandangan itu bukanlah satu tempelak, hanya satu cadangan, yang jika dilakukan, mungkin boleh membaiki lagi PB. Jika tidak dilakukan pun tidak menjejaskan kedudukan PB yang boleh berfungsi dengan memuaskan dalam keadaan adanya “percanggahan” itu,  jika betul ada, yang saya kira tidak fatal. Dalam hal ini, Prof. Ungku Maimunah telah melakukan beberapa pembaikan, hanya beliau tidak menyatakannya begitu, sebagai seorang ahli akademik yang matang dan berpengalaman serta tidak mahu mencari sensasi yang tidak perlu.  Contohnya, beliau memperkenalkan konsep ruang naratif, yang bagi saya banyak membantu penulis dan pengkritik sastera memahami dengan lebih mudah konsep wacana dan cerita dalam PB.  Ada lagi beberapa pembaikan yang dilakukan beliau, misalnya membezakan mod bacaan intelektual dan mod bacaan cerita, satu perbezaan yang sangat berguna untuk melihat dengan lebih jelas konsep wacana dan cerita dalam PB, dan bagaimana kedua-duanya berfungsi dalam membina karya berkenaan. Sesebuah karya yang memerlukan dibaca dalam mod bacaan intelektual memberi isyarat karya itu adalah karya persuratan yang mementingkan ilmu; manakala mod bacaan cerita pula memberi isyarat keterbatasan mod bacaan itu yang tidak dapat menyerlahkan permainan wacana di dalamnya sebagai sebuah karya sastera biasa.  Melalui mod bacaan intelektual, kaitannya dengan cerita boleh dilihat dengan jelas dalam konteks keutamaan wacana di atas cerita. Pada waktu ini hanya mod bacaan cerita saja yang digunakan, oleh itu penilaian sesebuah karya tidak terarah kepada pemikiran yang ada di dalam karya itu, sebaliknya lebih terarah kepada cerita dan segala alat untuk membina cerita. Perbezaan ini penting, kerana pembacaan melalui mod bacaan cerita akan memberikan penilaian yang berbeza sekiranya karya yang sama dibaca dalam mod bacaan intelektual, ertinya jika karya itu dinilai dari perspektif PB.  Saya selalu berkata, sebuah novel seperti Salina, jika dibaca dalam mod bacaan cerita, akan menyerlah sebagai sebuah cerita (walaupun ceritanya biasa, kerana cerita tentang pelacur  memang kerap dikemukakan dalam sastera Melayu); tetapi sebaik saja anda membacanya dalam mod bacaan intelektual, anda akan mendapat penilaian yang berbeza sama sekali. Menurut pandangan saya, novel itu sebenarnya sebuah novel picisan sahaja. Sekarang anda ada dua jenis bacaan: mana satukah yang lebih tepat digunakan untuk menentukan kualiti sebenar novel itu? Apakah maksud kualiti sebenar itu? Apakah ukuran yang dipakai? Adakah ukuran itu boleh diuji ketepatannya dalam membuat penilaian? Maksudnya, jika ukuran itu dipakai, karya itu sendiri akan menyerlah  sebagai sebuah karya yang bermutu, atau sebaliknya. Persoalan ini sangat kontroversial dalam kritikan sastera Melayu, dan ini menjadi salah satu sebab mengapa PB disangsikan dan tidak disukai. Seolah-olah anda sekarang dapat melihat, seperti yang dilihat oleh budak dalam cerita dongeng itu, bahawa sang raja tidak berpakaian sebenarnya!

Jadi pandangan Dr. Faisal Tehrani aka Faisal Musa mungkin saja lebih menyerlahkan keterbatasan fahaman Dr. Faisal Tehrani, atau menyerlahkan kewibawaan beliau sebagai seorang peneliti sastera yang serius. Oleh itu beliau mempunyai dua pilihan: terus berada dalam lingkungan PB dan melakukan perubahan dari dalam seperti yang dilakukan oleh Prof. Ungku Maimunah dan lain-lain (termasuk Prof. Madya Dr. Mohd. Zariat), atau terus keluar dari lingkungan itu dengan membina “teori” beliau sendiri. Dalam sejarah pemikiran Islam, hal ini sering berlaku, antaranya yang paling terkenal ialah Imam Ashaari memisahkan dirinya dari kumpulan Muktazilah untuk membina faham Ahl Sunnah wal Jamaah. Siapa tahu Dr. Faisal Tehrani akan sampai ke tahap itu, memandang faham Shiah yang didalaminya meletakkan kebijaksanaan di atas ilmu, dengan itu PB akan kelihatan kerdil jika dibandingkan dengan faham baru yang dipelopori Dr. Faisal Tehrani yang mengutamakan kebijaksanaan itu. Ini hanya berupa beberapa kemungkinan yang akan berlaku, sekiranya Dr. Faisal Tehrani berasa tidak selesa lagi berada dalam PB. Tetapi perlukah beliau berada dalam PB? Saya fikir ini bukan masalah membuat pilihan; sebaliknya ini adalah masalah cita-cita seseorang (yang dalam konteks teksdealisme, menurut faham Dr. Mana Sikana) untuk membina individualismenya yang tersendiri, tidak terikat kepada mana-mana faham kecuali faham yang diminatinya. Oleh itu, sama ada Dr. Faisal Tehrani berada di dalam lingkungan PB atau di luarnya, sastera Melayu akan beruntung kerana para ahli akademik akan lebih tajam lagi daya analisisnya kerana mereka pun perlu membuat pilihan masing-kasing secara kritis. Itulah barangkali jasa Dr. Faisal Tehrani dalam membina kritikan sastera Melayu yang lebih mantap. Sambil tersenyum, saya berkata kepada teman yang tidak puas hati itu: Ini semua hanya bisa terjadi kerana wujudnya PB yang memberi pilihan kepada sesiapa juga yang mahu mencabarnya atau menyokongnya. Insha Allah, dunia kritikan kita akan menjadi lebih mencabar berkat kemunculan PB, yang mungkin saja mendorong seorang peneliti sastera sepintar Dr. Faisal Tehrani aka Faisal Musa untuk mencari jalannya sendiri yang lebih baik baginya. Wallahu a’lam.

Mohd. Affandi Hassan,
25/10/2012

Tuesday, October 23, 2012

KECELARUAN KOGNITIF DALAM PEMBINAAN TEORI SASTERA: KES PROF. DR. MANA SIKANA aka PROF. DR. ABDUL RAHMAN NAPIAH


[Catatan: Prof. Dr. Zawiah Yahya dalam bukunya, Reading Approaches in Malay Literature: Critical Theory in the  Making, memperkenalkan Mana Sikana begini: “Abdul Rahman Napiah (a.k.a. and henceforth, Sikana)”, hal. 75).  “Mana” tertinggal.  Dalam tulisan ini saya ikut stail beliau, tanpa meninggalkan Mana].

Penulis sejarah sastera Malaysia akan mendapati tahun-tahun 1980 hingga 2000 adalah era “teori” dalam sastera Melayu. Begitu banyaknya “teori” dicetuskan, hingga sastera Melayu menjadi mandul dan mundur serta keliru (confused) tidak tahu mana satu yang akan dipilih di antara sekian banyak “pisang goreng” teori sastera itu. Penjelasan tentang “teori” itu begitu miskin dan cetek, tidak mungkin memberi perangsang (motivation) kepada pembaca, terutama sekali para pelajar universiti yang meraba-raba mencuba memahaminya. Penggunaan istilah “teori” dalam sastera Melayu adalah satu penyelewengan istilah yang tidak sepatutnya berlaku ketika kita sudah mempunyai beribu profesor sastera dan puluhan ribu sarjana sastera.  Perkara ini telah saya sentuh dalam beberapa tulisan saya dalam blog ini, oleh itu tidak perlu diulang lagi dalam tulisan ini. Berapa banyakkah tesis sarjana dan kedoktoran telah ditulis berasaskan “teori” palsu ini?  Anggaran saya, hingga sekarang tidak kurang dari 300 buah tesis sarjana dan kedoktoran telah ditulis beradasarkan “teori” palsu yang sebenarnya bukan teori ini, dengan itu kesan negatifnya terhadap kualiti akademik tentulah sangat besar. Antaranya, berasaskan “teori” palsu itu, beberapa dapatan yang tidak tepat dan tidak konkrit telah diajukan sebagai dapatan ilmiah. misalnya, sebuah tesis kedoktoran yang telah dicetak membicarakan kemunculan sajak-sajak Islam dalam kesusasteraan Melayu, dilihat dari segi simbolisme yang dipakai.  Banyak sekali maklumat yang dikumpul oleh penulis ini, namun tidak muncul seorang atau dua orang “penyair” (lebih tepat pensajak) Islam secara khusus, walaupun disebut berpuluh nama penulis sajak yang semuanya dipanggil “penyair Islam” kerana terdapat beberapa kata bersifat keagamaan dalam sajak-sajak mereka. Mengapa tidak muncul tokoh yang kita tunggu-tunggu itu? Inilah masalah metodologi dan “teori” yang digunakan, seolah-olah mata jaring (atau pukat) yang terlalu kecil, sehingga sekecil-kecil ikan pun tidak dapat lari. Siapakah yang akan menulis sebuah tesis yang lebih khusus, menggunakan teori yang berupaya menangkap ikan besar ke dalam jaring atau pukatnya, sehingga kita dapat membaca dengan meyakinkan analisis yang mendalam tentang tiga empat orang pensajak kita yang boleh dipanggil “penyair Islam”. Jika teksdealisme boleh melakukannya, tentu saja boleh dipakai, tetapi khusus untuk tesis ini nampaknya digunakan takmilah (lawan teksdealisme).

Di tengah-tengah kekeliruan dan keadaan kucar kacir inilah timbul rungutan seperti yang disuarakan oleh Prof. Dr. Abd. Rahman Napiah aka Mana Sikana yang diluahkannya dalam Seminar Teori dan Kritikan Sastera Malaysia (UPSI, Tanjung Malim, 28-29 September 2012). Rungutan dan keluhan beliau wajar diturunkan di sini kerana perkara yang beliau timbulkan itu telah saya bincang sejak tahun 1970-an lagi dalam tulisan saya dekad itu. Inilah rungutan dan keluhan Dr. Mana Sikana (kutipan ini agak panjang, harap bersabar membacanya):

“Kita selalu mengharapkan para mahasiswa yang akan menjadi pelapis baik sebagai pengkritik juga penulis. Tetapi rupa-rupanya, seperti yang diketahui umum, meskipun banyak institusi  yang menyediaka kursus penulisan kreatif dan deskriptif, mengajar teori-teori sastera moden dan pascamoden, sayangnya sangat sedikit bilangan yang menceburkan diri dalam kegiatan sastera; lebih-lebih lagi dalam bidang kritikan. Dunia sastera mengalami kehilangan atau ketidak-pedulian lagi di kalangan para siswazah itu, dan ini terjadi tahun demi tahun. Seolah-olah tugas mereka terhadap dunia sastera tamat setelah bekerja dan membiarkan segala teori kritikan dan kajian lusuh begitu sahaja di kertas ijazah. Harapan kita untuk melihat di kalangan mereka muncul sebagai pengkritik nampaknya tidak terkabul.
            Melahirkan pengkritik yang cukup iltizam  kini hampir-hampir begitu mendesak. Kita sangat kekurangan pengkritik. Sesungguhnya sekian lama kita gagal melahirkan kritikawan yang baru dan berwibawa. Di manakah silapnya? Meletakkannya kesalahan semata-mata kepada universiti tidak cukup alasan juga, kerana selama ini pun terutamanya di tahun 1970-an para penulis dan pengkritik muda adalah hasilan daripada universiti. Kita sedar yang ketara kemerosotannya ialah masa terkini. Dilihat daripada konteks perkuliahan dan kerja kursus, mahasiswa terkini lebih baik daripada yang silam. Daripada pengalaman berani  dinyatakan pelajar sekarang mendapat pengetahuan yang luas dalam penteorian sastera” (Prosiding Seminar Teori dan Kritikan Sastera Malaysia, 2012, hal.139).

Apa sebenarnya yang terjadi? Bodoh sangatkah pelajar yang ambil sastera itu? Atau guru-guru mereka  ada masalah kognitif? Saya akan komen sedikit tentang perkara ini. Sebelum itu, sedikit lagi maklumat yang lebih mengejutkan (?):  Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh pernah klaim sejak tahun 1984 lagi muridnya ketika itu kira-kira 4000, kini sudah melebihi 12,000, dan semua mereka, kata beliau, lebih tahu sastera daripada Mohd. Affandi Hassan “si pengkritik” penghuni gua batu! (Itu kata-kata beliau sendiri. Semak Berita Minggu, Disember 1983 dan 1 Januari 1984). Yang kita tahu, satu-satunya murid Prof. Dr Muhammad Hj. Salleh yang jempulan sebagai sarjana dan pengkritik ialah Maka Sikana aka Abd. Rahman Napiah sendiri. Sekarang sudah berapa ribu murid Mana Sikana pula? Katalah 20,000 (atau mungkin lebih), tentu pelik jika tidak ada seorang pun daripada sejumlah itu yang menonjol sebagai pengkritik. Sekiranya kita hitung beratus lagi profesor sastera yang ada di Malaysia, hampir jutaan murid mereka sudah diajar “ilmu” sastera. Tidak masuk akal jika tidak muncul seorang dua yang dapat menandingi Mohd. Affandi Hassan itu. Sayangnya Mohd. Affandi Hassan tak boleh klaim berapa ramai muridnya, kerana dia bukan guru di universiti, hingga Prof. Rahman Shaari dengan rasa simpati dan sedih berkata kenalah Prof. Ungku Maimunah kasi inaugural lecture (kini diterjemahkan sebagai syarahan perdana) on behalf of Mohd. Affandi Hassan. (Anda boleh baca rintihan Prof. Rahman Shaari ini dalam Mingguan Malaysia, 16/12/2007, yang antara lain berkata: “Sukar sekali untuk kita menemukan pandangan Ungku Maimunah sendiri, malah kelihatannya Ungku Maimunah memang berhasrat membiarkan ketiadaan pandangannya. Mungkin beliau berpendapat, eloklah beliau menyampaikan pandangan Mohd. Affandi Hassan melalui satu syarahan perdana, kerana Mohd. Affandi tidak mempunyai kedudukan untuk berbuat demikian”.  Prof. Rahman Shaari adalah murid Prof. Dr. Mana Si Kana kerana beliau menyelia tesis sarjana Rahman Shaari  yang diterbitkan oleh DBP dan yang Mohd. Affandi Hassan ulas dengan kritis dalam Dewan Sastera, diterbitkan semula dalam Kesusasteraan Melayu: Mitos dan Realiti (Esei/Kritikan Hadiah Sastera Malaysia 1988/89) (DBP, 1994). Prof. Dr. Mana Sikana patut berasa bangga kerana sekurang-kurangnya beliau mempunyai seorang murid yang tidak saja seorang profesor, tetapi juga pakar sajak dan pembaca sajak terbilang di Malaysia.  Syarahan perdana Prof. Rahman Shaari berjudul, Kemantapan Puisi Melayu Moden: Satu Tinjauan (2004) telah juga diulas oleh Mohd. Affandi Hassan dalam blognya di sana sini. Sekarang kita tunggu syarahan perdana Prof. Dr. Abd. Rahman Napiah aka Mana Sikana pula, mudah-mudahan dalam masa terdekat, dengan tajuk khusus mengenai “teori” sastera Malaysia. Ini peluang baik untuk beliau memperkatakan apa juga yang beliau mahu tentang “teori” sastera Malaysia, yang menurut Dr. Faisal Tehrani dalam bukunya Wacana Sastera Islam di Malaysia dan Indonesia (UPM, 2012): (merujuk kepada PB)  “Gagasan ini dapat diterima dan dirujuk sebagai sebuah teori memandangkan telah ada satu metodologi tertentu untuk membaca, dan merungkaikan teks sastera. Kedudukan ini menjadikan Persuratan Baru berbeza berbanding dengan wacana sastera Islam yang lain” (hal. 151.) 

Sebelum saya komen pandangan Prof. Dr. Mana Si Kana aka Dr. Abd. Rahman Napiah, saya mahu rujuk makalah Prof. Ugku Maimunah dalam seminar itu.  Panjang juga beliau huraikan tentang kekeliruan sarjana dalam memahami Persuratan Baru. Kerana kertas itu tidak sempat dimasukkan ke dalam Prosiding,  baiklah saya sebut apakah kekeliruan itu.  Kekeliruan itu disebut oleh Prof. Ungku Maimunah di bawah tajuk, “Siratan Makna (Stylization of Ideas) dan Teknik Bercerita” (hal. 35-40 makalah).  Sebelum itu sedikit penjelasan tentang stylization of ideas. Ada orang kurang senang mengapa saya guna bahasa Inggeris. Mudah saja: saya sudah agak Persuratan Baru akan dibicarakan dalam banyak bahasa, terutama dalam bahasa Inggeris. Saya tolong penulis/pembicara itu dengan menterjemahkan maksud saya, supaya istilahnya tidak berubah dan maknanya jelas.  Demikian juga istilah “genuine literature” untuk Persuratan Baru, lebih dulu saya terjemahkan kerana saya tidak boleh biarkan sesiapa yang ingin menulis dalam bahasa Inggeris pandai-pandai sendiri menterjemahkan Persuratan Baru sesuka hati mereka; tidak adil kepada saya dan lebih-lebih lagi tidak adil bagi si penulis yang sudah keliru dan menulis berasaskan kekeliruan itu. “Genuine literature” merujuk kepada konsep ilmu yang benar dalam epistemologi Islam, supaya konsep taklif boleh difahami dengan betul mengikut worldview Islam. Anda tidak perlu menganut Islam untuk memahaminya; seperti juga para sarjana kita tidak perlu jadi Kristian atau Yahudi untuk menggunakan istilah dan teori Barat. Tentang perkara ini saya akan sebut lagi kemudian nanti kerana penting untuk melihat hipokrasi manusia akademik dalam sikap mereka tentang ilmu. Tunggu sedikit lagi.

Kekeliruan pertama dari segi konsep, mengapa idea perlu di-“stylize”? Mudah saja: idea perlu dikonkritkan, supaya boleh dilihat bentuknya. Inilah sifat seni yang universal. Perhatikan bagaimana Basho menulis haikunya. Ada pendapat yang berkata, haiku tidak perlu distylize, terus saja diberi imej yang dikehendaki: seperti katak melompat ke dalam kolam dan terdengar percikan air, dalam haiku Basho yang paling terkenal. Katak, perbuatan melompat, kolam yang sunyi, percikan air, disirat begitu teliti untuk memberi makna tertentu mengikut Zen Buddhism. Jadi terdapat siratan makna di situ. Waktu saya sendiri menulis “haiku”, saya perlu jelaskan bahawa “haiku” yang saya tulis tiga baris, tidak ditentukan oleh suku kata atau perkataan yang berkaitan dengan musim dan lain-lain. Jadi saya mulai buku saya begini: Lima-tujuh-lima/ Itukah haiku?/ Nih, kacang goreng (Five-seven-five/ Is that haiku?/ No, peanuts!). Saya beri versi saya begini: Apakah haiku?/ Bonsai intelektual/ Hablur cermin dunia (What is a haiku?/ An intellectual bonsai/ Shimmering crystals of radiance). Berasaskan definisi itulah saya tulis sajak-sajak tiga baris. Satu contoh: Belalang melompat/Padang luas kosong/ Helang di gunung (Gasshopers jumping/ wide vacant field/ Eagles on the mountain). Haiku ini tepat sekali menggambarkan apa yang berlaku dalam Seminar Teori dan Kritikan Sastera Malaysia, jika anda faham maksud haiku itu. Adakah helang peduli kepada belalang yang melompat di padang kosong? Inilah contoh siratan makna, stylization of ideas. Tentulah anda boleh gunakan istilah perlambangan, kiasan, metafor, dan segala macam yang anda tahu dan biasa gunakan. Tetapi anda tidak berpijak kepada keseluruhan makna  sebaik saja anda memisahkan haiku tadi dengan istilah-istilah yang sudah menjadi klise dalam kritikan sastera. Saya tidak mahu yang klise itu digunakan lagi, kerana melalui stylization of ideas, anda melontar sebuah hablur (crystal) pemikiran anda untuk direnung. Adakah anda seorang ahli sihir yang meramal menggunakan hablur? Tidak. Anda seorang pemikir yang mencantumkan semua maksud anda dalam siratan yang kemas, yang sebaik saja anda ceraikan (cerakin) melalui istilah klise tadi, anda tidak lagi mempunyai hablur pemikiran penulis yang anda nilai, tetapi kecetekan anda sendiri yang terus memakai istilah klise tadi. Itulah maksud stylization of ideas. Anda boleh dapat ini dalam Pujangga Melayu, ketika Prof. Awang sedang berbicara dengan isterinya tentang memberi nama rumah mereka. Bacalah di situ.  (Ini hanya satu contoh, di antara beratus contoh yang terdapat dalam novel itu).  Stylization of ideas betul-betul menguji kepintaran anda berfikir dan membuat tafsiran, jika anda seorang pembaca yang cerdik. Tepat sekali istilah yang digunakan oleh Prof. Ungku Maimunah jenis bacaan ini, iaitu mod bacaan intelektual berbeza dengan mod bacaan cerita. Dalam contoh yang saya beri, penggunaan klise tadi adalah bacaan dalam mod bacaan cerita. Bagi seorang penulis kreatif pula, stylization of ideas memberinya kesempatan yang benar-benar mencabar untuk menyirat makna hasil kreatifnya itu begitu kemas (oleh itu indah dan bermakna) sehingga sebaik saja diceraikan dengan menggunakan istilah klise tadi, yang dilihat bukan lagi sebuah hablur yang bersinar dengan makna dan keindahan, tetapi hanya pecahan kaca seolah-olah hablur tadi dihempaskan dengan marah kerana tidak dapat dibaca. (Mungkin anda perlu menjadi seorang ahli sihir atau peramal intelektual untuk membaca hablur di depan anda. Ini bahasa metafor, oleh itu anda mesti berhati-hati membacanya.) Semoga dengan penjelasan ini, anda sedikit sebanyak boleh membayangkan apa dia yang dikatakan stylization of ideas itu. Jadi tidak perlu ada kekeliruan lagi. Kecuali jika anda menghadapi masalah kognitif. Itu soal lain, yang boleh dibantu oleh seorang psychiatrist. Sekarang sudah jadi satu cerita berbeza pula!

Prof. Ungku Maimunah menyebut satu contoh lagi, yang pernah saya dengar, tuduhan yang mengatakan PB yang menekankan ilmu, akan hanya melahirkan karya yang kaku, tanpa sebarang emosi yang sihat.  Seorang teman saya, kini seorng profesor, memberitahu bagaimana anaknya begitu terharu, menitiskan air matanya, ketika membaca episod ibu Prof. Awang sedang membelai ibunya (nenek Awang) sambil membisikkan sebuah hadis yang terkenal, seorang ibu menjaga anaknya supaya hidup; seorang anak menjaga ibunya sementara  menunggu saat kematian ibunya. Bagaimanakah dua jenis kasih sayang itu dapat dibandingkan? Kerana itulah Allah Ta’ala mengharamkan sang anak menderhakai ibunya (tiga kali Rasulullah s.a.w sebut). Hanya hati yang kering dari iman dan tidak mempunyai perasaan halus saja yang tidak tersentuh dengan episod ini!

Seterusnya kekeliruan tentang rumus tertentu, misalnya cerita pendek mesti pendek, novelet mesti lebih pendek daripada novel biasa; terikat pula kepada pengenalan, klimaks dan peleraian dari segi teknik; sebaliknya PB yang mengutamakan ilmu membebaskan dirinya daripada rumus cerita dan membikin-cerita serta kekangannya. Stylization of ideas memberi kebebasan sepenuhnya kepada penulis untuk membina karyanya dalam bentuk yang disenanginya, asal tidak melanggar prinsip-prinsip Persuratan Baru. Salah satu pelanggaran itu ialah kegemaran penulis tertentu menulis tentang alam ghaib, seperti alam ruh, syurga dan neraka dan seumpamanya. Larangn Islam bermaksud untuk menyelamatkan akidah, kerana perbuatan itu seolah-olah mencabar kekuasaan Allah Ta’ala yang menguasai alam ghaib. Dunia dengan segala peristiwanya dan segala karenahnya tidak akan habis diteroka oleh penulis yang paling handal sekali pun. Kerana itu penulis handal ini memilih dengan cermat bahan yang akan dijadikan tema tulisannya. Bebas sepenuhnya untuk membuat kebaikan; ditegah sekeras-kerasnya daripada berbuat kejahatan kerana ini merugikan diri sendiri dan masyarakat.

Kekeliruan yang dibicaraka oleh Prof. Ungku Mimunah timbul kerana pembicara belum menguasai Persuratan Baru, tetapi sudah bersedia untuk mencabarnya berasaskan kekeliruan kefahamannya. PB mudah difahami, jika anda tidak menghadapi masalah kognitif dan jika pengalaman intelektual anda agak luas, terutama sekali dalam sejarah pemikiran Islam, dalam ilmu falsafah, dan tentu sekali dalam kritikan sastera Barat. Satu aspek yag sering dilupakan, iaitu anda mestilah mempunyai pengalaman membaca karya dunia yang sudah diakui umum memang bernilai tinggi. Siapa mereka (pengarang atau penulis yang dimaksudkan) tidak perlu disenaraikan di sini, kerana anda perlu mengetahuinya berasaskan pengetahuan anda dalam kritikan sastera Barat, kerana semua tokoh itu memang menjadi bahan kajian mendalam dalam teori-teori Barat. Tetapi jangan lupa tradisi kebudayaan anda sendiri, yang mesti dikuasai terlebih dahulu. Rujukan paling penting untuk memahami kebudayaan dan sejarah tamadun Melayu ialah buku Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas, Islam Dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu, syarahan pengukuhan beliau 1972. Buku ini sepatutnya menjadi bacaan wajib semua pelajar sastera dari tahun pertama hingga seterusnya. Dua perkaa mengapa buku ini perlu dijadikan bacaan wajib. Pertama, Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas telah meletakkan standard yang tinggi dalam bidang akademik Malaysia, yang seharusnya dijadikan panduan, rujukan dan sandaran apabila kita ingin membuat perbandingan. Kedua, metodologi yang digunakan oleh Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas wajar dicontohi oleh semua sarjana Malaysia, supaya mereka tidak terjerumus dalam keadaan “cetek meraba-raba” ketika membicarakan aspek akademik ini. PB dapat difahami dengan mudah jika faktor di atas diberi perhatian. Mengapakah anda perlu memahami PB? Sekarang kita akan lihat dengan kritis sungutan Dr. Mana Sikana yang dikutip di atas.

Saya kira jawapan kepada sungutan Dr. Mana Sikana aka Dr. Abd. Rahman Napiah itu telah diberikan oleh seorang penulis yang memakai nama K. B. Tan, yang menulis satu nota yang saya fikir amat penting diberi perhatian jika kita mahu, betul-betul mahu, menjawab kemusykilan Dr. Abd. Rahman Napiah aka Dr. Mana Sikana itu. Saudara K. B. Tan menulis dalam ruangan “Reaksi” dalam Dewan Sastera 1997 (sayangnya bulan terbit tidak tercetak dalam dokumen yang diberikan kepada saya oleh seorang teman). Saudara K. B. Tan memberi judul tulisan (atau nota reaksinya), “Antara Ilmu dan Retorik Kosong”.  Saya tertarik membaca ayat pertama beliau: “Sastera Melayu masih ditukangi penukang sastera yang lemah pemikirannya.” Menurut K. B. Tan, pandangan itu diberikan oleh Azizi Hj. Abdullah (Berita Minggu, 30 Mac 1997). Lalu beliau memberi pendapat beliau: “Saya juga berpendapat bahawa sumbangan beberapa orang sarjana sastera harus dinilai semula. Kenyataan ini dibuat atas penelitian saya terhadap tulisan mereka yang jelas memperlihatkan ketidakupayaan untuk menulis dengan jelas dan bernas.” Seterusnya beliau menyambung: “Izinkanlah saya mengenengahkan hasil tulisan salah seorang sarjana sastera yang jarang-jarang memperlihatkan ciri-ciri penulisan yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk tujuan ini dua kritikan yang tersiar di dalam Dewan Sastera (Februari dan Mac 1997) dengan tajuk “Lantai T. Pinkie A. Samad Said: Nostalgia Tragis”, serta satu siri rencana yang tersiar di dalam Utusan Malaysia pada tahun 1994 akan dirujuk”. Yang menarik ialah siri tulisan dalam Utusan Malaysia itu ditulis oleh Dr. Mana Sikana aka Dr. Abd. Rahman Napiah, seperti yang diakuinya dalam buku Prosiding, hal. 118, cuma tahunnya September dan Oktober 1993, membicarakan teksdealisme, yang memang disebut oleh K. B. Tan dalam notanya.  Tulisan dalam Dewan Sastera itu pun memang punyanya Dr. Mana Sikana.  Jadi saudara K. B. Tan mengkhususkan komentarnya terhadap kegiatan akademik Dr. Mana Sikana aka Abdul Rahman Napiah. Terhadap soalan Dr. Mana Sikana mengapa sukar mendapat pengkritik baru, jawapannya berada di dalam sikapnya terhadap ilmu, yang pada umumnya kontra-akademik, yakni sejenis kepura-puraan akademik yang nampaknya secara lahiriah seolah-olah menyokong perkembangan akademik, tetapi pada hakikatnya cuba menghalang perkembangan itu sekiranya perkembangan tadi dikira boleh mencabar kedudukannya sendiri. Inilah sikap beliau yang sebenar seperti tertera dalam ucapannya dan sikapnya: (komen Mana Si Kana terhadap gagasan Persuratan Baru)“Masyarakat sastera, terutamanya pelajar institusi pengajian tinggi kurang berminat  mendekati dan mengaplikasi teori ini, akhirnya ia hanya hidup di atas kertas sahaja. Meski kita sedar, ada usaha daripada beberapa pengkaji sastera yang cuba mengetengahkannya, tetapi ia tetap kurang menarik perhatian.” (hal. 119-120). Pandangan Mana Si Kana ini cocok dengan maklumat yang saya terima tentang sikap beliau terhadap gagasan Persuratan Baru.  Mana Sikana sangat terkilan dengan kelahiran gagasan Persuratan Baru yang begitu kemas, berupa satu sistem pemikiran tentang “sastera Islam” yang boleh diikuti dan difahami dengan mudah oleh sesiapa saja yang ingin memahaminya. Mana Sikana menganggap PB adalah saingan kepada “taabudiyyah” yang beliau lakar beberapa tahun lebih awal, sehingga beliau dengan bangga mendakwa bahawa beliaulah pelopor dan pecetus “teori” sastera Islam paling awal (rujuk klaim beliau dalam Prosiding, hal. 116: “Taabudiyyah merupakan teori sastera Malaysia kali pertamanya dicipta di tanah air” iaitu tahun 1984 lagi, dicetak 1986 dalam bukunya, Teori dan Kritikan Sastera: Kaedah dan Aplikasi).  Kini tiada siapa pun tahu apa bendanya “taabudiyyah” itu, malah Mana Si Kana sendiri meninggalkannya, lalu “mencipta” teksdealisme, sebuah teori sastera Islam juga katanya, padahal bukan teori sastera dan tidak juga mengenai sastera Islam. Kini beliau mempunyai dua buah “teori” sastera Islam; satu sudah mati, satu lagi sudah terhuyung hayang menunggu tersungkur kerana didapati bukanlah “teori” sastera Islam, tetapi “teori” sastera sekular totok. Ini kesimpulan Prof. Zawiah Yahya: “Teksdealisme can be described as the secular version of Takmilah. The basic idea of achieving the perfect and the ideal is the same, but the route taken and the compass used are naturally quite different” (hal. 81, Reading Approaches in Malay Literature: Critical Theory in the Making, UKM 2010). Prof. Zawiah menyenaraikan Derrida, Lacan, Kristeva, Bakhtin sebagai sumber ambilan Mana Si Kana. Sangat aneh mengapa beliau tidak menyebut Harold Bloom, sarjana Amerika yang menggunakan idea Kabbala Yahudi untuk membina teori sasteranya, malah menulis sebuah buku, Kabbalah and Criticism yang menjadi sebahagian daripada tiga serangkai buku kritikan beliau yang terkenal; dua buah lagi ialah The Anxiety of Influence dan A Map of Misreading.  Seluruh idea tentang teksdealisme diambil secara totok daripada buku-buku tersebut, terutama sekali dua buah yang disebut kemudian. Istilah yang digunakannya pun diambil bulat-bulat daripada buku-buku Harold Bloom, seperti tertulis dalam rencana beliau yang disiarkan dalam Utusan/Mingguan Malaysia. Tetapi yang paling aneh ialah mengapa Mana Si Kana mengemukakan dua “teori” sastera Islam: yang pertama nampaknya sudah pupus, ditinggalkan terus oleh Mana Sikana sendiri. Bolehkah sebuah “teori” ditinggalkan begitu saja, seperti orang meninggalkan kucing tua di rumah ibadat untuk memastikan ada penjaganya. Satu lagi, yang tidak kurang pula menghairankan:  Bagaimana pula teksdealisme tiba-tiba menjadi Islam? Sudahkah masuk Jawi atau bersunat? Mana Sikana mengaku sendiri sumber “teorinya” daripada Derrida, Lacan, Kristeva, Bakhtin dan lain-lain. Bila pula orang-orang ini masuk Islam sehingga layak menjadi sumber sebuah teori sastera Islam yang dirumus oleh Dr. Mana Sikana aka Dr. Abdul Rahman Napiah. Kalau mereka kafir dan atheis, bagaimana mereka boleh dijadikan sumber sebuah teori sastera Islam? Nampaknya ahli sihir Firaun lebih baik daripada mereka kerana para ahli  sihir ini percayakan wujudnya Allah Ta’ala, sedangkan tokoh-tokoh yang menjadi sumber teori sastera Islam Dr. Mana Sikana itu tidak peduli pun ada tidaknya tuhan, malah sebagai atheis mereka menolak kewujudan Tuhan. Ini kes berat, kata orang Kelantan yang cakna terhadap persoalan begini. Teori sastera Islam bersumber daripada atheis? Kata lagi orang Kelantan yang bijaksana, sekarang kucing sudah bertanduk, tetapi sudah hilang ekornya, oleh itu kepalanya berpusing-pusing mencari ekornya yang hilang. Kelakar orang Kelantan ini sangat dalam maknanya, tetapi sayang hanya diketahui oleh orang-orang Kelantan saja.

Kata Dr. Mana Sikana menegaskan teksdealisme itu “teori” sastera Islam bersumber daripada sarjana mulhid:  “Idea teksdealisme ialah hasil pergomolan pelbagai teori sastera moden dan pascamodenisme yang saya kuasai sedikit demi sedikit, serta melalui penyaringan Islam yang saya lakukan sendiri. Melalui beberapa orang tokoh, terutama Lacan, Derrida dan Kristeva, saya mempelajari bagaimana kaedah mereka membina teori sastera.” (daripada makalah, “Teori sastera moden daripada perspektif Islam”, oleh Mana Sikana, dimuat dalam Nadwah Ketakwaan Melalui Kreativiti (DBP 1995), hal. 228.)

Apakah yang dimaksudkan dengan “penyaringan Islam” oleh Dr. Mana Sikana aka Dr. Abd. Rahman Napiah?  Dalam tulisan yang panjang itu tidak sepatah pun dijelaskan, kerana seluruh makalah itu membicarakan teksdealisme sebagai satu huraian bersifat sekular bagaimana apa yang disebut sebagai “teks unggul” itu boleh dihasilkan oleh seseorang pengarang.  Apakah maksud “keunggulan teks” itu? Apakah ukuran yang menentukan sesuatu teks itu mencapai taraf “keunggulan” yang dimaksudkan?  Tidak diberikan penjelasan sedikit pun tentang ukuran yang dipakai,  sebaliknya yang diceritakan dengan penjang lebar ialah proses mendapatkan “keunggulan” itu menurut fahaman umum yang dipakai dalam teori sastera Barat, bukan dalam acuan Islam. Proses itulah yang ditiru dan disalin bulat-bulat daripada pemikiran Harold Bloom dalam tiga buah bukunya yang disenaraikan di atas. Dalam tulisan asal yang tersiar dalam akhbar, Dr. Mana Sikana aka Dr. Abd. Rahman Napiah menggunakan istilah-istilah yang dipakai oleh Harold Bloom dalam buku-bukunya. Antaranya yang kerap disebut ialah serangkai konsep yang diperkenalkan oleh Harold Bloom, paling penting ialah konsep dan istilah clinamen, yang dijadikan prinsip “pelanggaran” dalam teksdealisme oleh Dr. Mana Sikana aka Dr. Abd. Rahman Napiah. Lain-lain istilah  sila rujuk buku-buku Harold Bloom yang disenarai di atas.  Satu lagi istilah Harold Bloom yang jadi favourite Dr. Mana Sikana aka Dr. Abd. Rahman Napiah ialah “misprison” atau “misreading”.  Selepas penjelasan ini, sesiapa juga yang ingin berbicara tentang teksdealisme perlu membaca Harold Bloom terlebih dahulu.

Perihal Harold Bloom ini penting dalam konteks lain. Kata Dr. Mana Sikana aka Abd. Rahman Napiah:  “Sebuah lagi teori sastera ialah Hermeneutik Kerohanian, yang berasalkan daripada gagasan Husserl, Heidegger dan Gadamar yang disaring daripada mekanisme interpretasi Bible; juga di kalangan orang Greek sebagai menafsir patung-patung kedewaan bagi melihat siratan fikiran dan kesedaran pengukirnya, teori sastera hermeneutik bertugas untuk mencari makna  kuasa besar pengarang. Md Salleh Yaafar telah menggunakan kaedah  hermeneutik ini untuk menafsirkan puisi Amir Hamzah.” Mengapa “teori” Md. Salleh  Yaafar diberi perhatian agak istimewa dengan tempelak itu? Padahal beliau tidak menciplak apa-apa idea daripada Harold Bloom.  Menurut maklumat yang saya terima, Dr. Mana Sikana mempunyai seorang teman rapat di sebuah univesiti, ingin memohon jawatan profesor. Sebelum ditemuduga, VC universiti berkenaan menerima sepucuk surat yang menceritakan perihal permohonan itu diajukan oleh sarjana berkenaan dengan mengemukakan sokongan akademik, berupa sebuah tulisan yang diciplak daripada kertas seorang sarjana di sebuah universiti. Berasaskan maklumat ini, permohonan itu ditolak.  Untuk membela temannya itu, Dr. Abd. Rahman Hanafiah aka Dr. Mana Sikana  mengkritik Md. Salleh Yaafar seolah-olah beliau bersalah membongkar kepalsuan akademik temannya itu. Padahal Md. Salleh Yaafar hanya bertindak sebagai seorang ahli akademik yang jujur.  Pada mulanya Md. Salleh Yaafar tidak digambarkan begitu buruk oleh Dr. Mana Sikana aka Abd. Rahman Napiah.  Tetapi selepas kes sahabat beliau, terdapat perubahan.  Kes ini penting kerana ia berkaitan dengan rungutan Dr. Mana Sikana aka Dr. Abd. Rahman Napiah.  Amat sukar hendak membina generasi pengkritik sastera yang baru jika para ahli akademik mencontohi cara Prof. Dr. Mana Sikana (aka Abd. Rahman Napiah) yang bersikap negatif terhadap ilmu. Beliau tidak menghormati ilmu, malah mengkhianatinya. Lihat judul makalah beliau tentang teksdealisme, yang mendakwa teksdealisme sebuah “teori” sastera Islam, padahal tidak sebesar zarah pun terdapat unsur Islam. Lagi pula, teksdealisme bukan jawapan kepada pembinaan “teori” sastera Islam, kerana tidak jelas apakah teras “teori” itu. Mudah saja untuk berkata diasaskan kepada konsep tauhid, tetapi apakah bukti konsep tauhid itu menjadi asasnya? Jika tauhid itulah yang dijadikan asas, yang akan lahir ialah takmilah seperti yang dibangunkan oleh Dr. Shafie Abu Bakar. Dalam kes teksdealisme ini, sesuatu karya akan mencapai keunggulannya jika memenuhi syarat-syarat yang dikemukakan oleh Panel Anugerah Sastera Negara, iaitu berasaskan eksperimen, tidak mempunyai tema tertentu, tidak didaktik, dan banyak lagi yang tidak dan ditidakkah dengan tegas oleh Panel Anugerah Sastera Negara untuk menegaskan pendirian sekular mereka. Dari segi itu Panel lebih tegas, walaupun ukurannya salah dilihat dari perspektif Islam. Bagaimana pula teksdealisme dikira tidak bersalah dan tidak bertentangan dengan Islam, padahal keunggulan teks yang diwar-warkannya itu memang tepat dengan ukuran Panel Anugerah Sastera Negara.  Lagi pula, dalam kes ini terdapat kontradiksi yang amat  memeranjatkan. Kata Dr. Mana Sikana aka Dr. Abd. Rahman Napiah, dia “menyaring” unsur-unsur Islam ke dalam teksdealisme; padahal jika teksdealisme itu benar-benar berjiwa Islam, mengapa pula ciri-ciri Islam “disaring”, ditapis, dipilih-pilih? Apa jenis logik yang dipakai di sini? Beginikah seorang sarjana Islam bekerja? Yang patut berlaku sebaliknya, teksdealisme itu “menyaring” beberapa konsep Barat yang tidak bertentangan dengan Islam, lalu diberi penjelasan mengapa saringan itu diperlukan dalam teksdealisme, padahal dalam gagasan Persuratan Baru tidak ada pun saringan itu, namun teori sastera Islam dapat dibina dengan meyakinkan dan dapat pula mencabar kewarasan teori Barat sendiri. Bagaimana diadakan saringan, bila Dr. Mana Sikana menerima realisme magis yang ditolak oleh Shahnon Ahmad, untuk menilai novel Shahnon, Patriach (hal. 233 dalam Nadwah ...). Ini sesuai dengan pendirian beliau bahawa antara ciri karya unggul ialah terdapat “di dalamnya unsur-unsur magis dan sihir yang akan segera larut dalam diri khalayak” (Nadwah ..., hal. 241).  Apakah maksud beliau dengan ungkapan “segera larut dalam diri khalayak’ itu? Semua ini, dan banyak lagi, perlu dijelaskan oleh Dr. Mana Sikana aka Dr. Abd. Rahman Napiah jikalau beliau benar-benar jujur bahawa teksdealisme itu sebuah “teori” sastera Islam. Kita akan patahkan hujah-hujah beliau, jika ada, satu persatu untuk membuktikan sebaliknya.

Jika kita membaca laporan Shamsuddin Jaafar tentang Nadwah Sastera Islam (Dewan Sastera, Januari 1994, mulai hal. 18-19) kita akan dapati teksdealisme telah ditolak oleh peserta nadwah itu, sebaliknya mereka menerima Pendidikan Estetika Daripada Pendekatan Tauhid sebagai model. Inilah kesimpulan Shamsuddin Jaafar yang mencerminkan pandangan peserta nadwah: “... buku Mohd. Affandi Hassan, Pendidikan Estetika Daripada Pendekatan Tauhid  banyak disebut di dalam nadwah itu sebagai model ...” (hal. 19, kesimpulan).  Tentu saja Dr. Mana Sikana bukan sebahagian daripada mereka.  Bagaimanakah Dr. Mana Sikana aka Dr. Abd. Rahman Napiah boleh mengaku beliau menjana teori sastera Islam jikalau beliau sendiri meremehkan Pendidikan Estetika Daripada Pendekatan Tauhid dan Gagasan Persuratan Baru: Pengenalan dan Penerapan, dengan kata-kata yang tidak seharusnya keluar daripada seorang sarjana yang mengaku mencintan ilmu seperti yang dikehendaki dalam Islam:  “Barangkali kita masih ingat ada sebuah gagasan teori sastera Islam yang dikemukakan oleh Mohd. Affandi Hassan ... Sebenarnya teori ini adalah hasil dari pengembangan daripada penulisan pengarangnya dalam bukunya Pendidikan Estetika Daripada Pendekatan Tauhid 1992, yang antara lainnya mengherdik sastera Melayu yang keterlaluan dirasuk oleh sastera Barat. Masyarakat sastera, terutamanya pelajar di institusi pengajian tinggi kurang berminat mendekati dan mengaplikasi teori ini, akhirnya ia hanya hidup di atas kertas sahaja. Meski kita sedar ada usaha daripada beberapa pengkaji sastera yang cuba mengetengahkannya, tetapi ia tetap kurang menarik perhatian” (hal. 119-120, Prosiding.)  Waktu ucapan seangkuh itu diucapkan oleh Dr. Mana Sikana aka Dr. Abd. Rahman Napiah, Persuratan Baru telah dibincangkan dengan mendalam dalam syarahan perdana Prof. Ungku Maimunah (2007, Kritikan Sastera Melayu: Antara Cerita Dengan Ilmu) dan dalam bukunya yang penting, berupa kuliah MASTERA 2008, Dinamika Pemikiran Sastera Melayu (2009); dan buku yang diselenggarakan oleh beliau, Kedudukan Ilmu Dalam Kesusasteraan: Teori dan Praktis (2010), untuk menyebut beberapa contoh yang terlalu mudah didapati  dan memang mendapat sambutan baik, sehingga dua buah buku yang diterbitkan oleh UKM itu sedang dalam cetakan kedua, manakala syarahan perdana itu pula sudah habis stok. Alhamdulillah. Apakah kualiti ilmiah, kualiti akademik Prof. Dr. Mana Sikana aka Prof. Dr. Abd. Rahman Napiah, apabila beliau menyebut Pendidikan Estetika Daripada Pendekatan Tauhid “mengherdik sastera Melayu yang keterlaluan dirasuk oleh sastera Barat”, tanpa menyentuh sepatah kata apakah isi buku itu, yang kini (sejak 2004) telah diterima sebagai salah sebuah karya penting Abad 20/21 dalam “The Annotated Bibliography Project” yang dianjurkan oleh Aga Khan University Institute for the Study of Muslim Civilisations (rujuk hal. 150 Gagasan Persuratan Baru: Pengenalan dan Penerapan untuk melihat dokumen tentang projek ini). Jika anda perhatikan kelakuan sasterawan dan sarjana Melayu terhadap kejadian ini, anda akan melihat bagaimana sasterawan dan sarjana Melayu melompat dan menjerit kegembiraan apabila Prof. A. Teeuw mengisytiharkan Salina sebuah novel bertaraf antara bangsa; tetapi para sasterawan dan sarjana sastera diam membisu apabila Pendidikan Estetika Daripada Pendekatan Tauhid diangkat sebagai sebuah karya penting Abad 20/21 dalam pembinaan tamadun Islam. Tidak seorang pun tahu, malah majalah-majalah Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri tidak tahu, padahal yang mengangkat buku itu ialah Prof. Ulrich Kratz dari School of Oriental & African Studies, University of London. Prof. Ulrich Kratz, by the way, adalah seorang konsultan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri. Jadi apabia Dr. Mana Sikana aka Dr. Abd. Rahman Napiah, seorang profesor di UPSI, menulis kertas kerjanya untuk Seminar Teori dan Kritikan Sastera Malaysia, beliau terus mengulang kutukannya dan rasa marah dan benci terhadap buku itu sambil menulis kembali kemarahannya itu dalam kertas kerjanya yang terbaru: “Pendidikan Estetika Daripada Pndekatan Tauhid antara  lain mengherdik sastera Melayu yang keterlaluan dirasuk oleh sastera Barat”. Itu sajakah isinya? Dengan sikap begini, bagaimana kita boleh percaya kata-kata Prof. Dr. Mana Sikana aka Prof. Dr. Abd. Rahman Napiah yang “meratap” sukarnya mendapat pengkritik  baru/muda dari sekumpulan 20,000 orang muridnya yang sudah beratus mendapat gelar doktor falsafah dan sarjana sastera. Sebabnya mudah: jika gurunya mempunyai sikap negatif terhadap ilmu, menulis karya akademik yang tidak mencapai standard yang wajar dari segi akademik, dan tidak dapat menerima kelebihan orang lain yang dianggapnya saingan yang berbahaya terhadapnya dan kumpulannya, maka tidak mungkin sarjana yang begini perangainya akan mendorong murid-muridnya menjadi lebih pandai daripadanya.  

Bandingkan pandangan seorang sarjana cerdik yang terlebih dahulu menyelidik sebelum membidik kesimpulannya: “Gagasan Persuratan Baru yang dipelopori oleh Mohd. Affandi Hassan ternyata merupakan satu gagasan yang lebih tersusun berbanding dengan gagasan sastera Islam yang muncul sebelumnya. ... Jika diperhalus, gagasan ini memperlihatkan beberapa percanggahan yang memerlukan pembaikan. Meskipun demikian, gagasan ini dapat diterima dan dirujuk sebagai sebuah teori memandangkan telah ada satu metodologi tertentu untuk membaca, dan merungkaikan teks sastera. Kedudukan ini menjadikan Persuratan Baru berbeza berbanding dengan wacana sastera Islam yang lain”. (Dr. Faisal Tehrani aka Faisal Musa dalam bukunya, Wacana Sastera Islam di Malaysia dan Indonesia (2012), hal. 150-151.

Atau pandangan Prof. Ungku Maimunah Mohd. Tahir yang berikut (tentang penglibatan beliau dan Prof. Madya Dr. Mohd. Zariat Abdul Rani meneliti Persuratan Baru):

“Seterusnya, bergelut dengan PB merupakan satu pegalaman akademik yang bagi kami cukup intellectually stimulating, iaitu begitu menguja dan mengasah ketajaman pemikiran kami. PB benar-benar mencabar daya intelektual kami, dan memaksa kami untuk bekerja keras meneliti, mendalami serta memperhalusi masalah sastera Melayu secara tekun, jitu dan menyeluruh. Di samping itu, ia juga menuntut keberanian dan kesabaran yang tinggi terutamannya dalam mengharungi liku-liku dunia kesarjanaan sastera Melayu dewasa ini yang rata-rata hostile dan sedia berprasangka terhadap PB serta idea-idea seumpamanya, selain cenderung pula untuk ber’adawah sesama sendiri. Ternyata, penerapan PB sebagai kerangka analisis menjadikan tulisan kami kritikal dan sering pula menggugah medan keselesaan (comfort zone) dunia sastera Melayu dewasa ini iaitu keutamaan cerita. Ini jelas tidak disenangi. Reaksi sedemikian, yang tidak pula diiringi perbincangan jitu tentang PB atau analisis-analisis yang kami ketengahkan, malah menyerlahkan dengan lebih jelas lagi kepada kami betapa perlunya perspektif alternatif yang menyuburkan ilmu sebagai tunggak tulisan. Ini membuat kami semakin jelas tentang apa yang perlu kami terus lakukan. Kami perpendirian bahawa usaha yang kami lakukan adalah didorong dan terbit tidak lain dan tidak bukan melainkan daripada rasa cinta kami yang mendalam terhadap ilmu, serta keprihatinan kami terhadap masa depan persuratan dan tamadun Melayu.” (Gagasan Persuratan Baru: Pengenalan dan Penerapan, UKM 2008, hal 215).

Sudah jelas bahawa komen meremehkan oleh Prof. Dr. Mana Sikana aka Prof. Dr. Abd. Rahman Napiah tentang Persuratan Baru tidak cocok dengan kedudukannya sebagai seorang ahli akademik yang sewajarnya dihormati, seorang profesor pula, yang diamanahkan untuk bercakap benar kepada para peserta seminar yang terdiri daripada ahli-ahli akademik dan para profesor serta para pelajar beliau sendiri.  Katalah beliau memang jujur ketika membuat komen yang meremehkan itu, adakah beliau melakukannya sebagai seorang profesor yang berwibawa? Seorang profesor yang berwibawa tentu saja menyemak maklumatnya terlebih dahulu, dan sekiranya dia tidak pasti dia akan bertanya atau paling baik mendiamkan diri  (seperti yang dinasihatkan oleh Nabi SAW kepada orang Islam) supaya tidak terlalu ketara motifnya yang boleh dituduh tidak baik itu. Jika beliau memang tidak jujur dan tidak amanah, bagaimana beliau akan membina para pelajar yang jujur dan mencintai ilmu, padahal guru mereka sendiri tidak amanah dan begitu mudah meremehkan ilmu.  Jika kita kaji semua ini, maka rungutan beliau yang saya salin di atas ternyata hanya omong kosong, sejenis retorik kosong seperti yang dituduh oleh K. B. Tan dalam notanya kepada Dewan Sastera.  Apakah jenis peribahasa atau bidalan yang boleh kita gunakan untuk menggambarkan keadaan ini? 

Paling dikesali, semua ini terjadi di Universiti Perguruan Sultan Idris, tempat para guru dididik untuk menjadi cerdik dan mencintai ilmu, supaya jujur dan amanah dalam mendidik para pelajar mereka. Dan jika kita benar-benar jujur, Persuratan Baru sangat wajar jika dijadikan subjek utama dalam pendidikan sastera. Tetapi yang kita perlukan, sebenarnya, ialah memulai pendidikan estetika daripada pendekatan tauhid, dengan menggunakan gagasan Persuratan Baru sebagai landasannya.  Beranikah UPSI melakukannya sebagai hasil seminar yang diadakan itu? Seperti yang diajarkan kepada kita, semuanya hanya akan terjadi dengan izin Allah, dan tiada sebarang tentangan daripada sesiapa sekali pun boleh menghalangnya. Peringatan al-Quran: “Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan daripada Allah dengan kesabaran dan dengan doa (solat); sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar.” 


Katalah teksdealisme itu boleh dipakai untuk menilai seseorang pengarang dari segi kemajuan kepengarangannya (bukan karyanya), bagaimana pula kita boleh menilai seorang ahli akademik dan seorang pengkritik sastera yang unggul? Mungkin untuk para kritikus kita boleh gunakan teori tikusdealisme, yakni kritikus yang ideal itu mempunyai empat unsur juga seperti dalam teksdealisme.  Masalah besar ialah keempat-empat faktor itu bukan ukuran, hanya pemerian (description) tentang sesuatu proses yang perlu dilalui. Ukuran tidak begitu: pengkritik perlu tunjukkan dia faham konsep yang rumit-rumit, boleh gunakan konsep dengan cekap, tahu batas-batasnya, hujahnya bernas, buktinya utuh, sistem pemikirannya jelas, dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan kecemerlangan akademik.  Semua ini, menurut K. B. Tan, tidak ada pada Dr Mana Sikana aka Abdul Rahman Napiah, sehingga memaksanya menulis satu nota untuk meluahkan kejengkelannya.  Jadi jelaslah teori tikusdealisme tidak boleh dipakai walaupun setaraf dengan teksdealisme.

Jika anda ingin tahu dan mahu melihat bagaimana seorang mahaguru tulen mendidik pelajar beliau mencapai standard yang tinggi, anda bacalah buku Adab dan Peradaban: Karya Pengi’tirafan untuk Syed Muhammad Naquib al-Attas (2012). 

Dalam tahun 1994, saya terbitkan kumpulan haiku Melayu, berjudul Cendera Kirana, yang saya gunakan untuk kursus pengurusan peringkat tinggi di INTAN dalam pemikiran kreatif. Dalam buku itu terdapat sebuah haiku berikut: Belalang melompat/ Padang luas kosong/ Helang di gunung (hal. 4). Tentu anda masih ingat beberapa peribahasa Melayu yang bercerita tentang belalang dan helang ini. Helang dari  atas gunung boleh nampak belalang yang melompat di padang luas kosong; tetapi nampakkah belalang helang yang di atas gunung? Itulah perbezaannya.

Mohd. Affandi Hassan,
22 Oktober, 2012.

Sunday, October 14, 2012

TEORI SASTERA BARAT DALAM TANGAN SARJANA ISLAM


[Catatan: Posting ini hendaklah dibaca bersama dengan  posting bertarikh 4 Jun 2012
dan 29 Ogos 2012.]

Satu rekod baru telah dibuat oleh tiga orang sarjana wanita Malaysia, yang tidak saja memperlihatkan kemampuan akademik mereka, tetapi juga keberanian mereka meneroka belantara teori Barat untuk dipersembahkan kepada pendidikan negara yang kini sedang menghadapi krisis nilai dan krisis bahasa.  Dari segi nilai, dasar pelajaran baru yang dilancarkan baru-baru ini terang-terang meminggirkan nilai-nilai Islam yang tidak lagi diberi keutamaan seperti dahulu dalam era falsafah pendidikan negara. Dari segi bahasa pula, amat jelas dasar baru ini ditumpukan untuk “memperkasa” bahasa Inggeris kerana para pembikin dasar baru ini percaya dengan yakin bahawa Malaysia akan mencapai status negara maju hanya melalui penggunaan bahasa Inggeris.  Pengajaran kesusasteraan Inggeris yang diwajibkan akan dimulai untuk memastikan bahasa Inggeris terus menjadi bahasa utama dalam bidang akademik dan ekonomi. PPSMI yang kononnya dihapuskan dihidupkan dan diberi wajah baharu dalam dasar pelajaran Wawasan 2020 ini. Dalam keadaan inilah tiga orang sarjana wanita Melayu Malaysia membuat sejarah mereka masing-masing. Mari kita lihat sejauh mana mereka berjaya menangani masalah nilai ini, atau hanya berjaya mengusutkan lagi segala kekusutan yang sedia ada.

Sarjana pertama yang mencatat sejarah itu ialah Prof. Zawiah Yahya, seorang yang sangat lantang “mengkritik” pengaruh kolonial (bukan pengaruh Barat?) dengan menegaskan, ““[we need] to unseat England, Europe, and the United States of America as the centre of our universe”, yang jelas ingin melemparkan pendekatan demikian seluruhnya untuk digantikan dengan “the centrality of our own country and our own region as a base on which we stand in relation to the rest of the world.” Beliau juga berkata: “We will [need to] approach a text with our own cultural schema to interpret”. (Kutipan ini disebut oleh Daniel L. Espiritu, seorang padri Filipina, dalam tulisannya, “Ethnohermeneutics or Oikohermeneutics? Questioning the Necessity of Caldwell’s Hermeneutics”, Journal of Asian Mission, 3/2 (2001), pp. 267-281, di halaman 271).  Cita-cita Prof. Dr. Zawiah Yahya untuk menghumban teori sastera Barat itu masih lagi berada dalam dunia misteri yang tidak dapat ditafsirkan, kerana adanya kecenderungan beliau untuk tidak memperdulikan permintaan orang supaya beliau memberi sedikit penjelasan, terutama sekali apakah maksud “our own cultural schema” yang hendak dijadikan asas penilaian itu.  Nampaknya beliau belum bersedia untuk bergelumang dalam dunia akademik yang agak lekit dengan plagiarisme sekarang, oleh itu kita harus menunggu entah berapa lama lagi idea asli beliau itu akan menjelma menjadi kenyataan.  Adakah beliau percaya bahawa ada di antara teori Barat itu yang tidak sesuai dan tidak wajar digunakan untuk menilai dan mentafsir teks sastera Melayu?  Kita tidak pasti, tetapi kita amat pasti sekurang-kurangnya dua orang sarjana sastera Melayu yakin, percaya, dan pasti bahawa feminisme adalah di antara teori sastera Barat yang wajar dijadikan dasar/asas untuk menilai karya sastera Melayu. Dua orang itu ialah Prof. Madya Dr. Siti Hajar Che Man dan Dr. Norhayati Ab. Rahman, yang masing-masing telah menerbitkan sebuah buku khusus membicarakan sastera Melayu dari perspektif feminisme. 

Buku Dr. Siti Hajar Che Man,  Esei-esei Kritikan Feminis Dalam Kesusasteraan Melayu (USM, 2007) telah saya sentuh sekadarnya dalam posting bertarikh 14 Jun 2012.   Antara lain inilah kesimpulan saya: “Setelah membaca buku Prof. Madya Dr. Siti Hajar Che Man dan makalahnya yang lain, timbul pertanyaan: Apakah yang dapat ditawarkan oleh feminisme?  Nampaknya lebih banyak yang negatif daripada yang positif, malah yang negatif itu terlalu menonjol, sehingga menghairankan kita bagaimana feminisme ini berjaya menarik minat sarjana Melayu yang sembahyang lima kali sehari dan berdoa untuk mendapat al-falah di dunia dan akhirat. Pertama sekali, perempuan solehah tidak wujud dalam feminisme, yang dinilai sangat rendah dan buruk kerana berada dalam dunia patriaki, sebagai seorang yang taat kepada ibu bapa dan suami. Semua ini adalah nilai-nilai peribadi yang tidak berguna dalam feminisme, kerana yang diutamakan ialah sifat memberontak, melawan perintah, mencemuh segala nilai keagamaan yang amat dimuliakan dalam kehidupan seorang perempuan yang solehah. Kerana yang diutamakan ialah sifat-sifat jahat dalam diri seorang perempan, maka menjadi tuntutan dalam feminisme supaya pengarang wanita, jika mahu berjaya seperti yang ditakrifkan oleh feminisme, mestilah menceritakan kejahatan seorang wanita, seorang pemberontak (secara senyap mahu pun secara lantang), seorang yang mahukan kebebasan penuh dan yang berani menampilkan dirinya sebagai penentu nilai-nilai kehidupan biasa menurut kemahuan hawa nafsunya. Ringkasnya, seorang perempuan yang biadab.”

Kesimpulan itu diperkuat dengan lebih konkrit lagi oleh Dr. Norhayati Ab. Rahman dalam buku beliau,  Puitika Sastera Wanita Indonesia dan Malaysia: Satu Bacaan Ginokritik (USM, 2012). Saya diberitahu buku ini asalnya sebuah tesis Ph. D. yang diselia oleh Prof. Madya Dr. Siti Hajar Che Man. Tahniah kepada mereka berdua kerana keterlibatan dalam faham feminisme sehingga membuahkan dua buah buku penting dalam feminisme Melayu dan Indonesia. Kedua-dua mereka begitu kuat terpengaruh dengan pemikiran feminisme Elaine Showalter, sehingga Dr. Norhayati mengambil tajuk bukunya daripada sebuah esei Elaine Showalter yang terkenal, “Toward a Feminist Poetics”.

Apakah yang ingin dibicarakan oleh Dr. Norhayati?  Dalam perkataan beliau sendiri: “Sebagai sebuah buku ilmiah dalam bidang kesusasteraan dan khususnya yang bersifat teori dan aplikasi, penghasilan buku ini diharap dapat membantu para pelajar dan pengajar kesusasteraan di semua institusi pengajian tinggi yang menawarkan kursus-kursus kesusasteraan dalam program pengajian, sama ada pada peringkat sarjana muda, sarjana atau doktor falsafah. Hal ini adalah penting memandangkan buku seumpama ini belum pernah ditulis atau dibukukan oleh mana-mana pihak. Apatah lagi teori yang digunakan dalam penulisan buku ini amat kurang dikenali di Malaysia, meskipun teori ini telah lama wujud dan berkembang di Barat. Oleh yang demikian, buku ini dipercayai merupakan satu-satunya penerbitan dalam bahasa Melayu yang khusus memperkenalkan teori ginokritik dan kaedah pengaplikasiannya terhadap korpus kesusasteraan Melayu. Oleh sebab itu, diharap buku ini dapat dimanfaatkan oleh para pelajar, para pengkaji sastera dan pengajar pada peringkat universiti termasuklah peminat-peminat bidang kesusasteraan di Malaysia.” (Prakata, hal. viii). Kita akan lihat nanti sejauh mana klaim Dr. Norhayati ini benar dan wajar diberi perhatian.

Dengan nada yang begitu meyakinkan, Dr. Norhayati mula membedah karya Indonesia dan Malaysia menggunakan “ginokritik” yang diutarakan oleh Elaine Showalter, seorang sarjana Amerika yang giat menulis tentang ginokritik ini sekitar 1970-an (atau lebih awal sedikit), satu jangka waktu yang sebenarnya tidak lama seperti yang disebut oleh Dr. Norhayati. Sebagai satu “teori”, ginokritik masih lagi terumbang-ambing mencari kedudukan kukuh, dan ini diserlahkan dalam kajian Dr. Norhayati ini. Kekurangan paling utama “teori” ini ialah tiadanya sikap tegas terhadap nilai, sama ada nilai karya itu sendiri dan nilai yang diserlahkan dalam karya. Kerana tidak memperhitungkan aspek ini, maka Dr. Norhayati mengambil contoh sebuah buku lucah dan picisan dari Indonesia, Saman, sebagai sebuah novel yang mempunyai banyak “keistimewaan” hasil karya Ayu Utami sebagai seorang sasterawan yang bebas lepas dalam menulis novelnya yang “telah mencipta penggayaan dengan menampilkan makna berlapis-lapis yang perlu ditanggapi secara mendalam terhadap hal yang tersurat dan tersirat.” Apakah yang tersurat dan tersirat itu?  Belum lagi ditemui penjelasannya; tetapi sebagai sebuah novel lucah dan picisan, tentulah Saman sebuah novel yang benar-benar hebat dan istimewa sehingga dipilih sebagai novel terbaik pada tahun terbitnya. Tetapi feminisme memberi kedudukan istimewa kepada karya serupa ini, kerana menurut feminisme tidak ada karya lucah atau picisan, semuanya setaraf, semuanya mencerminkan pembebasan wanita. Feminisme adalah satu wacana, bukan teori sastera, oleh itu bagi feminisme tidak  wujud apa-apa ukuran yang biasa dipakai dalam teori kritikan sastera. Sebagai wacana, ada tidaknya ukuran yang dipakai ialah sama ada  karya yang ditafsirkan itu mempunyai ciri-ciri yang ditetapkan oleh penjana wacana (yakni Elaine Showalter), iaitu empat jenis wacana yang disenaraikan oleh Dr. Norhayati dalam bukunya.   Hakikat bahawa feminisme bukan satu teori kritikan, tetapi satu wacana yang digunakan untuk mentafsirkan karya sastera, perlu diberi perhatian serius supaya para pengamal feminisme di Malaysia berpeluang untuk menjelaskan kedudukan feminisme sebagai wacana dalam membuat tafsiran, bukan sebuah teori yang menilai sesuatu karya.  Mentafsir dan menilai adalah dua perkara yang berbeza: anda boleh membuat tafsiran mengikut wacana tertentu untuk melihat kandungan sesuatu karya tanpa perlu menilai kualiti karya berkenaan, seperti yang dibuat oleh Dr. Norhayati dalam bukunya; sebaliknya anda menilai sesuatu karya untuk melihat  sejauh mana  karya berkenaan berjaya sebagai sebuah hasil seni. Untuk melakukan penilaian begini, anda perlukan ukuran yang boleh diuji tepat tidaknya penilaian tadi. Sebaliknya, apabila anda membuat sesuatu tafsiran, anda tidak perlu menggunakan ukuran tertentu, cukup dengan memeriksa sama ada syarat-syarat yang ditetapkan dalam tafsiran tadi ada atau tidak dalam karya yang anda tafsir. Inilah yang dibuat oleh Dr. Norhayati terhadap novel-novel yang dipilihnya.  Mengapa perbezaan ini perlu dijelaskan? Perbezaan ini perlu dijelaskan untuk memberitahu anda bahawa feminisme tidak berminat dalam penilaian seperti yang dilakukan dalam kritikan biasa dengan menggunakan teori tertentu; dengan itu anda akan tahu bahawa karya yang ditafsirkan dengan menggunakan ciri-ciri yang dipentingkan dalam feminisme tidak semestinya karya yang bermutu; kerana itulah novel picisan dan lucah seperti Saman  diberi tafsiran yang menggalakkan kerana novel itu sesuai dengan ciri-ciri yang ditetapkan dalam feminisme.  Kini anda tahu bahawa feminisme tidak membezakan kebaikan dan keburukan, yang keji dan terpuji adalah sama dan setaraf,  kerana yang dipentingkan ialah peluahan sebebas-bebasnya keinginan dan kemahuan hawa nafsu kaum wanita, kerana mereka percaya itulah imej wanita yang sebenarnya. Jika para pelajar dan masyarakat umum diberitahu apakah maksud dan tujuan sebenar feminisme, semua mereka akan menolaknya dan akan memandang jijik projek feminisme ini. Untuk memahami maksud kesimpulan ini, anda perlu membaca dengan kritis, sehabis kritis, buku Dr. Norhayati ini. Amaran yang boleh saya kemukakan kepada anda semua hanya tentang dua jenis malapetaka. Pertama, malapetaka intelektual, apabila anda disogok dengan maklumat palsu dan pengetahuan palsu tentang hakikat insan dan hakikat amal perbuatan mereka. Anda diajar untuk menerima kejahatan dan gaya hidup songsang sebagai pernyataan sebenar diri anda. Anda mugkin bebas melakukan apa saja yang anda mahu; tetapi ketika itu anda bukan lagi seorang manusia yang ada maruah dan harga diri, yang ingin dihormati  dan diterima sebagai seorang yang baik. Feminisme tidak dapat memberi semua itu kepada anda. Kedua, malapetaka  etika dan moral, yang kesannya sangat buruk dalam kehidupan anda, kerana anda tidak lagi dapat membezakan adab sopan berbanding dengan sikap biadab dan tidak lagi mementingkan kesopanan yang seharusnya ada pada manusia normal.  Untuk memahami kenyataan ini, anda perlu  perhatikan bagaimana novel-novel pilihan itu ditafsirkan berasaskan feminisme. Semua novel disetarafkan, tidak dibezakan dari segi kualiti, tidak juga dari segi pemikiran. Bayangkan bagaimana Saman mendapat pujian dan sanjungan tinggi, padahal novel itu adalah novel picisan dan novel lucah; dan melalui pujian itu anda diheret untuk menerima kebiadaban di dalam novel itu sebagai cara hidup anda sebagai seorang perempuan.   Oleh itu, harapan Dr. Norhayati supaya bukunya dipakai di sekolah dan universiti wajib ditolak kerana kesan negatifnya terlalu besar; tetapi ini tidak bermakna buku ini harus diharamkan.  Masih boleh dibaca, sekurang-kurangnya untuk mengetahui betapa bobrok pengajaran sastera di negara kita. Kerana itu kita harus bijak membuat pilihan. Jika anda terima buku ini sebagai pemberi maklumat sekali pun, anda harus membezakan antara maklumat palsu dengan maklumat yang benar. Maklumat yang diberikan dalam Saman keseluruhannya adalah palsu; manakala maklumat yang diberikan Isteri ada yang palsu dan ada yang tidak, oleh itu anda perlu belajar mana satu yang palsu dan mana pula yang benar. Feminisme tidak dapat memberikan anda pelajaran ini, yang sangat penting dalam kehidupan anda dalam masyarakat.                 

Apakah wajah sebenar feminisme ini dalam sastera Melayu? Sekurang-kurangnya terdapat tiga wajah yang menonjol dan dapat dikesan dengan mudah: wajah kebetinaan, wajah keperempuanan; dan wajah kewanitaan. Inilah tiga wajah yang dimiliki oleh para sasterawan feminis dan sarjana feminis di Malaysia.  Inilah tiga gaya penulisan para penulis dan sarjana feminis di Malaysia. Gaya kebetinaan lebih keras, berterus terang, kasar, sensasi, dan pekat dengan bumbu seks yang dijadikan teras gaya kebetinaan ini. Antara contoh: novel Saman oleh Ayu Utami;  novel-novel Fatimah Busu, termasuk yang dikaji dalam buku ini, juga novel kontroversi beliau, Salam Maria (dalam novel ini unsur seks itu berada di bawah sedar pengarang sendiri).  Gaya keperempuanan lebih jelas unsur intelektualnya, terkawal emosinya, lebih lembut dan kadang-kadang agak sentimental, lebih sederhana dari segi pengolahan. Contoh: karya Adibah Amin,  Seroja Masih di Kolam. Adapun  gaya kewanitaan pula cirinya yang utama ialah “celoteh kewanitaan” yang selalunya bercorak gosip, biasanya diiringi humor dan sindiran kewanitaan yang suka menonjolkan diri atau bermegah dengan harta benda, termasuk suami yang kaya atau tampan dan diri wanita itu sendiri yang cantik dan menarik perhatian lelaki. Gaya kewanitaan ini agak mengada-ada dan berlebihan dari segi celoteh, tetapi selalunya menyenangkan pembaca kerana unsur hiburan di dalamnya. Walaupun bahannya mungkin serius, tetapi caranya lebih mirip kepada hiburan bersifat santai, menyembunyikan hedonisme dalam retorik kewanitaan yang memuja materialisme. Inilah gaya novel-novel Rosmini Shaari, termasuk yang dibicarakan di dalam buku ini.

Jika anda biasa dengan psikologi binatang, anda akan dapati rusa betina jenis moose yang bila sampai waktu mengawan, akan mencari yang jantan paling kuat, kencing di depannya untuk memberitahu dia telah bersedia untuk mengawan. Semua binatang betina hampir sama sifatnya. Seekor kucing betina sanggup mengawan dengan berapa ekor kucing jantan dalam suatu kawasan untuk memastikan anaknya tidak dimakan oleh kucing jantan yang tidak mengawan dengannya. Anjing pun begitu, kita lihat anjing jantan sanggup menunggu giliran berjam-jam untuk mengawan. Kita lihat mawas (orang utan) agak lambat bergerak kerana berat, tetapi bila sampai waktu mengawan, mawas jantan akan mengalahkan semua pencabarnya untuk mendapat semua mawas betina di dalam kawasan kawalannya; ketika itu semua mawas betina akan beratur menunggu giliran untuk mengawan, dan mereka tahu kerana mawas jantan akan meraung dengan kuat untuk memberitahu kedatangannya. Jika anda membaca Saman, anda melihat semua perilaku ini. Malah Dr. Norhayati lebih khusus lagi memberitahu kita bahawa “Ayu Utami ialah seorang wanita muda moden serta berfikiran terbuka dan mendapati bahawa selama ini wanita hidup terkongkong serta tidak bebas mengungkap keinginan diri sendiri. Justeru, beliau ingin bersikap jujur dengan perasaan dan pengalaman wanita khususnya dalam soal seks. ... Beliau bersikap berani, terbuka dan jujur dalam menggambarkan soal seks wanita seperti pengakuannya dalam suatu temu bual, ‘Pertama, saya hanya mahu jujur. Kedua, saya tidak menampilkan seks sebagai cerita tentang seks tapi seks itu problem bagi perempuan. Misalnya, Yasmin dan Saman membicarakan seks dengan rasa bersalah. Seks jadi diskusi, bukan peristiwa’. Dalam konteks ini, beliau menjadikan penulisan sebagai satu bentuk pernyataan tentang kebebasan diri, penegasan identiti dan keperkasaan wanita. ... Sikap pengarang ini mencerminkan protesnya terhadap nilai-nilai sosiobudaya yang membezakan hak dan kedudukan wanita dalam soal seks. Justeru, keberanian dan keterbukaan dalam soal seks melambangkan satu bentuk penentangan pengarang terhadap dwistandard seks dan kepura-puraan seks dalam masyarakat.” (hal. 110).

Apakah yang ingin disampaikan oleh Dr. Norhayati? Kebebasan individu itu lebih penting daripada nilai-nilai sosiobudaya yang telah diterima dalam masyarakat dan telah dijadikan ukuran dalam menentukan kesopanan dan adab; oleh itu setiap individu yang berani melanggarnya adalah jujur, bersikap terbuka, dan bersedia melakukan perubahan radikal dalam masyarakat.  Adakah ini yang menjadi intipati feminisme? Jika betul, maka apa yang disebut sebagai kejujuran, perubahan radikal dan sikap terbuka itu pada hakikatnya adalah kebiadaban individu dan kumpulan yang rendah moralnya atau tidak bermoral. Contoh yang saya berikan dari dunia binatang tadi sebenarnya lebih bermoral dan lebih jujur, kerana itulah kehendak tabii dalam kelangsungan kehidupan binatang. Jika inilah yang cuba ditiru oleh manusia moden, atas nama feminisme atau apa-apa nama sekalipun yang membenarkan kebiadaban itu, maka feminisme bukanlah jawapan kepada masalah masyarakat (yang sebenarnya tidak dikenal pasti), tetapi mengundang mala petaka yang lebih besar apabila manusia dibawa untuk menjadi binatang demi kebebasan hawa nafsu. Dari segi semangatnya inilah falsafah feminisme Barat, jika anda membaca tulisan mereka baik yang terdapat di Perancis mahu pun yang terdapat di Amerika. Elaine Showalter, yang menjadi ikutan para feminis di Malaysia, memberikan pendapat beliau yang amat menarik tentang perkara ini,  yang bertentangan dengan gambaran yang diserlahkan oleh Dr. Norhayati, yang nampaknya tidak diberi perhatian atau tidak disedari oleh Dr. Norhayati. Inilah pandangan beliau, yang juga menjadi kesimpulan beliau:

“A theory based on a model of women’s culture can provide, I believe, a more complete and satisfying way to talk about the specificity and difference of women writing than theories based in biology, linguistics, or psychoanalysis. Indeed, a theory of culture incorporate ideas about women’s body, language, and psyche but interprets them in relation to the social contexts in which they occur. The ways in which women conceptualize their bodies and their sexual and reproductive functions are intricately linked to their cultural environments. The female psyhe can be studied as the product or construction of cultural forces. Language, too, comes back into the picture, as we consider the social dimensions and determinants of language use, the shaping of linguistic behaviour and cultural ideals. A cultural theory acknowledges that there are important differences between women as writers: class, race, nationality, and history are literary determinants as significant as gender. Nonetheless, women’s culture forms a collective experience whithin the cultural whole, an experience that binds women writers to each other over time and space. It is in the emphasis on the binding force of women’s culture that this approach differs from Marxist theories of cultural hegemony.” (Dari esei Elaine Showalter, “Feminist criticism in the wilderness”, dimuat dalam David Lodge ed. Modern Criticism and Theory: A Reader (1988), hal. 344-345.

Esei ini adalah salah sebuah tulisan terpenting Elaine Showalter, yang sudah pasti sudah pun dibaca oleh Prof. Madya Dr. Siti Hawa Che Man dan Dr. Norhayati Ab. Rahman.  Jika kesimpulan Elaine Showalter ini menjadi pegangan dan panduan dua orang sarjana ini dan sarjana lain yang berminat dalam feminisme, maka mereka mempunyai dua pilihan: sama ada menolak dengan total faham feminisme Barat yang anti-agama dan anti-Tuhan; atau membina teori mereka sendiri berasaskan nasihat Elaine Showalter yang saya kutip. Bagi para sarjana Islam di Malaysia, teori feminisme itu mestilah berasaskan tauhid, oleh itu jenis feminisme ini bolehlah kita namakan feminisme beradab.  Jenis feminisme yang terkandung dalam buku Dr. Norhayati ini tidak sesuai dibawa masuk ke sekolah atau ke bilik kuliah seperti yang ditegaskan oleh Dr. Norhayati dalam klaimnya yang saya kutip di atas.  Jika mahu juga dijadikan satu disiplin akademik di universiti, maka pensyarah atau profesor yang akan menyampaikannya perlulah memahami sejarah pemikiran Islam dengan agak mendalam, terutama aspek epistemologinya; di samping itu dia harus mengenal budaya Melayu dengan agak mendalam, juga asas-asas pemikiran sastera moden di Barat. Tanpa pengetahuan ini, dia akan lebih cekap mengelirukan para pelajar daripada memberi pengetahuan yang seimbang (yakni, tidak terlalu berat sebelah ke arah Barat seperti yang terdapat dalam buku Dr. Norhayati ini). Maka itulah dia perlu menggunakan teori yang akan memberi keseimbangan itu dalam feminisme beradab.  Pendapat Elaine Showalter yang dikutip di atas boleh digunakan untuk membina teori ini, asal saja paksinya konsep ilmu yang benar.  Dr. Norhayati hanya membuang masa membicarakan “sastera ranjang” di Indonesia tanpa mengambilkira kualiti karya yang dibicarakan beliau dengan mengambil karya picisan dan lucah sebagai bahan yang kononnya menggambarkan puitika wanita Indonesia.  Adakah masyarakat Indonesia sudah serosak itu, atau sastera moden Indonesia begitu bobrok hingga menjadi begitu biadab? Adakah Dr. Norhayati ingin memberitahu kita bahawa sastera moden Indonesia telah berjaya mewujudkan masyarakat permisif (permissive society) yang merayakan seks bebas? Adakah ini perkembangan terbaru di Indonesia yang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia? Atau semua ini adalah kelainan yang timbul dari faham liberal yang ekstrem? Semua ini perlu dijelaskan dengan tuntas, jika Dr. Norhayati ingin bukunya diterima sebagai sumbangan bererti dalam pengajian sastera di Malaysia. Jikalau beliau enggan melakukannya, maka beliau akan dianggap seorang Ayu Utami dalam kritikan sastera dan dalam pengajaran sastera di universiti. Sekali lagi, kita mahu penjelasan yang jujur dari segi akademik, walaupun mungkin tidak jujur dari segi moral. Kejujuran akademik itu bererti terdapat perbahasan terbuka untuk mencari kebenaran akademik, yakni kebenaran yang diasaskan kepada penggunaan bahan dan sumber dan cara sumber itu dianalisis untuk sampai kepada kesimpulan yang boleh diterima dari segi akademik, yakni yang dicapai melalui analisis dan penilaian yang cermat berasaskan ukuran tertentu. Ukuran yang dipakai juga memerlukan penjelasan, sebab kita pun ingin tahu apakah yang dapat dicapai dengan menggunakan ukuran itu. Sejauh mana ukuran tadi boleh digunakan untuk menguji sesuatu andaian yang dibuat. Semua ini tidak terdapat dalam buku Dr. Norhayati, kerana terlalu rimbun dengan ocehan tentang seks bebas, seolah-olah seks bebas itu menjadi ukuran dalam kemajuan berfikir dan kemajuan masyarakat secara umum. Tidakkah ini merupakan pengaruh “pemikiran songsang” dalam sastera Indonesia yang dibawa oleh Ayu Utami, yang kemudiannya dibawa masuk ke dalam dunia akademik dan kritikan sastera Malaysia oleh Dr. Norhayati? Beberapa ukuran yang digunakan oleh Dr. Norhayati berasaskan pandangan beberapa orang sarjana Barat, masih bersifat andaian, oleh itu tidak semestinya betul. Dengan hal yang demikian, tidak dapat diterima seolah-olah itulah gambaran watak wanita Indonesia. Pengaruh ajaran Freud dan para pengikutnya di Perancis terlalu kuat, yang mungkin sesuai untuk mencirikan perilaku wanita Barat yang liar; tetapi tentu saja tidak cocok dengan perilaku wanita Timur yang lebih sopan tindak tanduknya. Jika kita mahu memakainya, maka perilaku itu lebih mencerminkan watak pengarang yang digambarkan melalui watak novel mereka. Pandangan ini  diasaskan kepada bacaan saya seperti yang dihuraikan dalam bab 4.

Paling menarik dalam buku Dr. Norhayati ini ialah bahagian kesimpulan, apabila beliau merumuskan bagaimana pengarang Indonesia dan Malaysia memperagakan kecekapan masing-masing dalam empat faktor penilaian yang diberikan oleh Showalter, yang dijadikan ukuran dan kemuncak penilaian oleh Dr. Norhayati. Dia memuji pengarang Indonesia yang berjaya melepasi kekangan masyarakat untuk menulis dalam gaya Ayu Utami, yang dikatakan merubah sama sekali penggunaan bahasa dalam sastera Indonesia moden. Membaca huraian dalam bahagian ini mengingatkan saya kepada peri hidup manusia Jahiliah sebelum Islam, yang bebas lepas tidak terikat kepada peraturan, kecuali yang telah ditetapkan oleh lelaki yang berkuasa, seperti kebebasan membunuh anak perempuan, boleh memiliki seberapa ramai jariah, boleh berperang hanya kerana sedikit persinggitan dari segi maruah, dan hal-hal seumpama itu. Menurut Dr. Norhayati, sastera moden Indonesia telah diberi wajah baru yang progresif apabila Ayu Utami dan lain-lain penulis wanita yang dikajinya tidak lagi ragu-ragu untuk memecahkan segala tabu dan larangan masyarakat. Menurut beliau, itulah pembaharuan dan kemajuan yang belum lagi dapat dicapai oleh para penulis wanita Malaysia, yang masih tersipu-sipu bila berbicara tentang seks, dan tidak mahu menggunakan bahasa yang kesat dan kasar demi kemajuan sastera dan pembebasan wanita daripada segala jenis kekangan yang mereka hadapi sekarang, dari segi agama, ekonomi, politik, kesopanan, penggunaan bahasa lucah dan sebagainya. Nampaknya dalam hal ini penulis wanita Malaysia lebih maju daripada rakan mereka di Indonesia, dalam erti mereka (penulis wanita Malaysia) tetap menjaga maruah kewanitaan mereka walaupun sekali sekala mereka agak keras mengkritik ketidakadilan kaum lelaki yang kononnya membelenggu kebebasan mereka. Apabila semua kesimpulan ini dihitung dan diteliti, maka saya menjadi lebih yakin bahawa yang diperlukan oleh para sasterawan Melayu (jantan atau betina) ialah kembali beradab dengan memahami konsep ilmu yang benar. Saya yakin, dengan kemampuan para sasterawan ini, kita akan dapat membina satu warisan persuratan yang hebat dan beradab berasaskan konsep ilmu yang benar itu, yang terikat kepada taklif sebagai pegangan secara fitrah. Jika para sasterawan wanita Indonesia berlumba-lumba ingin kembali ke zaman Jahiliah, maka para sasterawan wanita Malaysia pula berusaha melakukan perubahan dalam konteks yang dibenarkan oleh konsep ilmu yang benar dan sandaran kepada taklif. Mereka lebih beradab, oleh itu jika mereka masih mahu menggunakan feminisme untuk melahirkan perubahan yang mereka ingini, maka cadangan supaya dijana feminisme beradab itu cocok dan wajar sekali dilakukan oleh penulis wanita Malaysia.

Setelah anda memahaminya secara lengkap, terutama dalam konteks konsep ilmu yang benar berasaskan ajaran tauhid itu, maka anda akan dapat melihat dunia dari perspektif yang jelas, dengan itu menolak segala bentuk karya yang menghina agama atau yang dengan sengaja menentang agama seperti novel Saman itu. Anda akan membawa semua pelajar anda, terutama sekali semua wanita ke jalan selamat dan beradab sopan yang tinggi, tidak lagi tak tentu arah seperti yang dikonsepsikan dalam feminisme Barat yang matlamatnya mahu memberontak dan menafikan hak kaum lelaki sambil membesar-besarkan kononnya hak wanita yang tertindas di dalam sitem patriaki yang dikuasai lelaki.  Sekarang anda akan jadi lebih cerdik untuk menerima peranan lelaki dan peranan anda sendiri sebagai wanita, yang saling memerlukan, dan kemuncak dari saling memerlukan itu ialah membina keluarga bahagia dan mendidik anak-anak untuk menjadi manusia beriman dan bertakwa. Jika anda fikir feminisme beradab boleh melakukan  perkara ini, boleh mencapai matlamat ini, maka teruskanlah membina feminisme beradab itu. Tetapi dalam Islam feminisme seperti yang dihuraikan oleh Dr. Norhayati dalam bukunya tidak diperlukan, kerana semua jenis ilmu untuk keperluan manusia sudah dibakukan dalam tamadun Islam. Tinggal hanya mengenalnya dan mengambil faedah daripadanya. Itulah yang tidak dilakukan oleh kebanyakan para pengikut faham feminisme yang ada di Malaysia, yang mengheret mereka ke jurang kesesatan ilmu, yang akhirnya merosakkan akidah mereka sebagai penganut Islam. Orang yang  cerdik dan sayangkan agamanya tidak berasa bangga menjadi pengkhianat nilai-nilai agamanya hanya untuk mendapat kebebasan melakukan kejahatan seperti yang ditonjolkan dalam karya Indonesia yang mendapat sanjungan Dr. Norhayati Ab. Rahman dalam bukunya.

A. Samad Said, ketika ditegur oleh Shahnon Ahmad tentang realisme magis, dengan sinis berkata begini: “Seboleh-bolehnya saya juga tidak mahu masuk neraka kerana Realisme Magis.” Siapakah di antara penganut feminisme di Malaysia, di kalangan sasterawan atau sarjana, yang berani berkata, “Soal syurga dan neraka ini tidak relevan, kedengaran begitu aneh dan melucukan bagi penganut feminisme”.  Walaupun terdapat beberapa bahagian yang melucukan dalam buku ini dan dalam feminisme, namun masuk neraka bukanlah perkara yang melucukan.   Wallahu a’lam.


Mohd. Affandi Hassan,
10 Oktober 2012.