Tuesday, October 30, 2012

DIPERLUKAN PENJELASAN LENGKAP TENTANG KONSEP TEORI DALAM KRITIKAN SASTERA


Kira-kira 18 tahun dahulu, Dewan Bahasa dan Pustaka mengadakan seminar Nadwah Ketakwaan Melalui Kreativiti, membentang 10 kertas kerja tentang sastera Islam (termasuk satu yang tidak berkaitan dengan sastera Islam tetapi memakai judul kertas sastera Islam). Pada 28-29 September 2012 baru lepas, Universiti Perguruan Sultan Idris mengadakan Seminar Teori dan Kritikan Sastera Malaysia, mengemukakan 12 kertas kerja (dalam Prosiding terdapat 11 buah kertas kerja sahaja, kertas kerja Prof. Ungku Maimunah tentang PB tidak sempat dicetak).  Seminar UPSI tidak mengkhususkan kepada sastera Islam, tetapi semua kertas kerja menuju ke arah itu. Apakah kemajuan yang telah dicapai  yang dapat kita lihat? Dari segi tajuk yang dibincangkan, terdapat kemajuan dengan adanya tambahan tajuk-tajuk tertentu; tetapi dari segi penggunaan istilah “teori”, masih terdapat masalah yang agak serius yang memerlukan penjelasan.  Istilah “teori” digunakan sewenang-wenangnya dalam Nadwah dan juga dalam seminar UPSI ini; malah begitu keliru dan kacaunya sehingga semua kertas kerja yang dibentang dipanggil “teori” walaupun ciri-ciri sebuah “teori” sama sekali tidak ada. Mengapakah ahli-ahli akademik kita membenarkan perkara ini, kekeliruan dan kekacauan ini, terjadi kepada mereka? Mengapa mereka membiarkan diri mereka hanyut dalam perbincangan yang seolah-olah tentang “teori” tetapi tidak, kerana tidak memenuhi ciri-ciri sebuah “teori”. Apakah ciri-ciri itu telah saya sentuh dalam sekurang-kurangnya tiga posting dalam blog ini.  Huraian itu tidak lengkap, secara umum saja, tetapi cukup untuk memahami apa yang biasanya dimaksudkan dengan istilah “teori”.

Kedua-dua seminar yang disebut di atas melakukan kesalahan yang perlu diperbetulkan, apatah lagi apabila kesalahan itu dilakukan oleh para ahli akademik sendiri yang memang berkewajiban untuk mempertahankan kedudukan akademik mereka dengan menghindar sebarang kekeliruan, terutama sekali terhadap para pelajar.  Dalam Nadwah, kertas kerja Dr. Abdul Rahman Napiah aka Mana Sikana dibenarkan untuk dibentang hanya kerana judulnya berbunyi, “Teori Sastera Moden dari Perspektif Islam”, padahal kertas itu tidak kena mengena dengan sastera Islam, malah seratus peratus mengenai teori sastera Barat yang diambil daripada pemikiran Harold Bloom, seorang sarjana Yahudi yang memang memperjuangkan idea Yahudi dalam teori sasteranya (bukti: salah satu buku penting dari tiga serangkai buku penting beliau berjudul, Kabbalah and Criticism.)  Kertas kerja itu mengenai teksdealisme, satu idea yang amat mengelirukan, yang dari segi akademik tidak mempunyai mutu ilmiah sama sekali. Kertas itu mengemukakan empat “prinsip” yang dikatakan akan mencernakan teks yang unggul: (1) kehadiran, (2) perlanggaran, (3) pengukuhan, dan (4) individualisme. Khadiran merujuk kepada pengalaman yang dilalui pengarang dan lintasan “pemikiran” yang bermain di dalam otaknya. Untuk membuktikan “kehadiran”  itu penting, Mana Sikana memberi contoh Usman Awang yang menulis drama Matinya Seorang Pahlawan. Kata beliau, drama ini terilham daripada Hikayat Hang Tuah dan drama Ali Aziz, Jebat Menderhaka. Katanya, drama ini memberi tafsiran baru kepada konsep wira, “dan ternyata ia memberi impak yang besar dan kukuh dalam konsep kewiraan orang Melayu” (hal.232); oleh itu drama ini adalah sebuah teks yang unggul. Kesimpulan Mana Sikana tidak benar, malah terlalu jauh lari dari kenyataan yang tidak disedari beliau. Apa yang disebutnya sebagai perubahan dan kehadiran itu tidak lain daripada pengaruh Marxisme dalam sastera Melayu moden, yang memungkinkan Usman Awang, seorang sasterawan penganut faham realisme sosialis, yang menjadi pegangan Asas 50, menulis sebuah drama berasaskan Marxisme. Mana ada pengaruh Islam di situ? Contoh ini saja sudah cukup untuk menolak teksdealisme yang tidak kena mengena dengan apa-apa keunggulan selain keunggulan dari segi kekeliruan pencetus idea ini. Dari segi perkembangan ilmu, atau perkembangan akademik, adakah pengalaman dalam realisme sosialis sesuatu yang akan membuahkan keunggulan dalam penulisan seseorang pengarang Islam? Dalam penulisan seorang penganut faham komunis mungkin betul, tetapi tidak dalam pengalaman seorang sasterawan Islam.  “Prinsip” kedua, perlanggaran,  lebih-lebih lagi tidak berguna kerana tidak diberi takrif yang jelas apakah maksud dan matlamat “perlanggaran” itu, selain daripada melakukan perubahan. Bagaimana kita mengukur perubhan itu memang diperlukan dan mendatangkan kebaikan? Semua ini tidak jelas dalam apa yang dinamakan “prinsip perlanggaran” ini. Mana Sikana memberi contoh novel Shahnon Ahmad, Patriach: “Novel ini memperlihatkan sifat-sifat perlanggaran terutama dalam peghasilan novel baru” ( dalam Nadwah Ketakwaan Melalui Kreativiti, hal. 233; seterusnya akan disebut Nadwah diikuti halaman buku). Antara perlanggaran itu ialah unsur realisme magis yang terdapat di dalam novel ini.  Maka berkatalah Mana Sikana dengan penuh keyakinan: “Di dalamnya [yakni teks atau novel] ada unsur-unsur magis dan sihir yang akan segera larut dalam diri khalayak” (Nadwah, hal. 241). Shahnon Ahmad sendiri menolak sebarang unsur realisme magis, dan menempelak A. Samad Said yang banyak menggunakannya dalam novel Hujan Pagi, dengan amaran keras penggunaan realisme magis akan menggelincirkan akidah, sehingga A. Samad Said merajuk sinis sambil berkata, dia pun seberapa boleh tidak mahu masuk neraka kerana realisme magis (Dewan Sastera, Julai 1997). Adakah ini bererti realisme magis bukan faktor yang membolehkan seorang sasterawan mencapai keunggulan? Dalam hal ini, “konsep” perlanggaran itu memang tidak boleh dijadikan ukuran untuk menghasilkan karya yang unggul, kecuali jika kita menerima bulat-bulat cara berfikir dan cara menulis para sasterawan Barat. Di kalangan mereka, tidak ada batasan itu, oleh itu semua perkara boleh dilanggar, kerana itulah muncul karya picisan yang ditulis dengan indah dari segi bahasa, tetapi kosong dari segi makna. Inilah karya-karya picisan dan lucah yang menjadi kegemaran para sasterawan Barat. Anda tentu masih ingat betapa dahsyatnya perlanggaran yang dilakukan oleh Salman Rushdie, penulis novel The Satanic Verses. Bagi orang Barat, karya itu adalah karya pascamoden yang hebat, sebuah karya pascamodenisme yang unggul mengikut ukuran Mana Sikana. Jika itulah hasil dari perlanggaran, maka amatlah tidak siuman untuk menjadikan perlanggaran suatu faktor dalam mencapai karya unggul. Dengan itu “prinsip” kedua ini pun tidak boleh dipakai, kerana eksperimen atau apa juga perubahan yang terhasil dari perlanggaran itu seringkali bertentangan dengan worldview Islam. Aspek ini telah dibicarakan dengan mendalam oleh Dr. Zulkarnain Mohamed dalam tulisannya (Kedudukan Ilmu Dalam Kesusasteraan, hal. 83-157).  Seterusnya “prinsip” ketiga, pengukuhan, “didefinisikan sebagai usaha pendewasaan pengarang untuk penghasilan teks yang unggul” (Nadwah, hal. 235). Yakni, “pengukuhan ialah usaha pematangan, pengejapan dan penyempurnaan dalam berkarya”.  Caranya tidak jelas, oleh itu anda boleh lakukan apa saja yang anda suka untuk memastikan anda menghasilkan karya yang unggul.  Akhir sekali, “sebuah teks yang unggul ialah yang mempunyai keperibadiannya sendiri dan biasanya mengasyikkan. Di dalamnya ada unsur-unsur magis dan sihir yang akan segera larut dalam diri khalayak” (Nadwah, hal. 241).  Bagaimana prinsip ini diserlahkan boleh apa saja, tidak terikat kepada apa-apa syarat asalkan yang dilakukan itu menghasilkan teks yang unggul. Kemuncak keunggulan itu ialah lahirnya prinsip keperibadian (individualisme).  Bagi Dr. Mana Sikana, unsur magis dan sihir menjadi sebahagian daripada syarat tercapainya matlamat teks yang unggul itu. Bagaimana soal magis dan sihir ini boleh masuk dalam kerangka teksdealisme hanya menjadi persoalan jika kita  mahukan keunggulan itu berjiwa Islam; tetapi oleh sebab teksdealisme tidak kena mengena dengan Islam, sebaliknya erat dengan nilai-nilai Barat yang memang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, unsur apa pun yang dibawa masuk tidak menjadi persoalan, seperti kita lihat “pelanggaran” Salman Rushdie yang menulis The Satanic Verses memperlihatkan keunggulannya kerana menghina Nabi SAW dan menghina Islam, suatu bukti bahawa “pelanggaran” adalah sama dengan bid’ah dalam Islam. Banggakah seorang sasterawan Islam melanggar agamannya sendiri demi mencapai keunggulan dirinya dan karyanya?

Sebenarnya apa yang dibebelkan oleh Dr. Mana Sikana tidak memberikan kepada kita apa-apa insight yang boleh membantu kita memahami apa sebenarnya keunggulan teks itu. Jika anda membaca Heidegger, anda akan segera teringat kritikan beliau tentang ocehan dan omongan, idle talk, dalam tulisan yang berpretensi ilmiah, padahal hanya sejenis omongan sahaja. Jika anda bandingkan ini dengan pandangan Harry G. Frankfurt tentang bullshit dalam kebudayaan Amerika, anda mungkin mendapat contohnya di Malaysia dalam teksdealisme.  Menarik juga para pertama buku kecil Frankfurt: “One of the most salient features of our culture is that there is so much bullshit” (On Bullshit, hal. 1). Adakah ini menggambarkan juga bidang kesusasteraan Melayu? Terutama sekali bidang kritikannya? Jika kita dapat menggunakan teksdealisme sebagai contoh dan bukti, nampaknya penyakit di Amerika itu sudah lama bertapak di Malaysia dalam bidang kritikan dan kesusasteraan. Ini semua terjadi kerana kita tidak memberi perhatian sewajarnya kepada penggunaan konsep yang tepat dalam tulisan ilmiah kita, misalnya konsep “teori” yang seringkali dipakai apabila orang bercakap tentang kritikan sastera.  Kehadiran unsur bullshit ini dalam kritikan sastera Melayu moden menjadi penghalang kepada kemajuan sebenar yang kita ingini. Kita mengingini persuratan Melayu moden berteraskan ilmu yang benar, seperti yang kita warisi sebelum dimusnahkan oleh Asas 50 sejak tahun 1950-an hingga kini, yang sangat gigih dipertahankan sehingga unsur bullshit ini dijadikan budaya arus perdana dan diberi kedudukan tinggi melalui kemunculan Panel Anugerah Sastera Negara yang memilih para sasterawan negara.  Dalam bahasa mudah yang saya pakai, inilah budaya pandirisme. Dalam budaya pandirisme ini, konsep ilmu kadang-kadang disebut sambil lalu, sambil lewa, tetapi tidak menjadi teras perkembangan tamadun dan budaya moden di Malaysia. Tentulah anda akan berkata, jika ini semua bullshit, maka ini bertentangan dengan kenyataan, kerana kita mempunyai beribu buah sekolah yang tinggi pencapaian akademiknya, dan kita mempunyai berpuluh buah universiti dengan para profesor yang semuanya bertaraf kelas dunia. Tetapi bolehkah kita berkata, dengan meyakinkan, bahawa pengajaran kesusasteraan di universiti kita tidak tercemar sedikit pun dengan budaya bullshit? Jika kita membaca Prosiding Seminar Teori dan Kritikan Sastera Malaysia (2012) dan Nadwah Ketakwaan Melalui Kreativiti (1995), kita mungkin menelan air liur berkali-kali kerana suara tersekat-sekat di kerongkong kerana serba salah sama ada mahu mengiakan atau pun tidak. Sebenarnya pertanyaan itu tidak perlu dijawab sama ada dengan sepatah “ya” atau “tidak”; kerana jawapan demikian akan membuktikan memang terdapat budaya bullshit itu. Kita memerlukan jawapan yang lebih bijaksana: “Memang ada kelemahan, tetapi dalam banyak hal kita telah jauh maju, malah dapat menandingi pengajaran sastera di mana-mana saja di atas dunia, oleh itu ramai di antara student kita diterima dengan mudah untuk melanjutkan pelajaran pasca ijazah mereka dan ramai yang pulang dengan kejayaan cemerlang yang kini menjadi profesor yang tersohor di Malaysia, seperti Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh, Prof. Mohd. Yusof Hasan, Prof. Shahnon Ahmad, Prof. Mohd. Mokhtar Hassan dan ramai lagi ...”  Dengan pengakuan itu, kita boleh bergerak setapak yang amat penting, iaitu perlunya konsep “teori” yang kita gunakan sewenang-wenang itu dikawal sedikit supaya tidak terlalu liar seperti rusa masuk kampung dalam dunia akademik kita. Bayangkan sebuah manual untuk melahirkan “modal insan” menurut corak UMNO/BN, yang dahulunya dikenali sebagai Teori SPB4K kini menjadi Teori SPB4L, akhirnya dilengkapkan menjadi tiga teori bersepadu: SPB4K, SEB4K dan SSB4K yang kesemuanya terdapat 12K yang menjadi unsur penting dalam pembinaan peribadi “modal insan” acuan UMNO/BN.  “Teori” ini telah melahirkan ramai doktor SPB4K atau SPB4L yang kini mengajar kritikan sastera di beberapa buah universiti. Tidakkah perkembangan ini membenarkan kenyataan Harry G. Frankfurt dalam bukunya On Bullshit? Di sini kita boleh pakai nasihat Dr. Mana Sikana, betapa pentingnya sifat keberanian dan kebijaksanaan dalam menangani masalah “teori-teorian” agar supaya tercapai hasil yang benar-benar unggul, bukan yang bersifat bullshit (Nadwah, hal. 228-229).

Kemunculan teksdealisme dalam kritikan sastera Malaysia adalah sesuatu yang amat malang.  Satu malapetaka yang tidak dapat dibaca sehinggalah munculnya gagasan Persuratan Baru menolak semua kepalsuan yang dibawanya. Lebih malang lagi apabila terdapat sarjana yang bergelar profesor menerima teksdealisme untuk dijadikan sandaran kepada beberapa tesis sarjana dan kedoktoran dalam sastera, padahal teksdealisme tidak mampu sama sekali menonjolkan analisis yang tajam dan kritis yang seharusnya ada dalam tesis sarjana dan kedoktoran. Teksdealisme tidak mempunyai sebarang ukuran yang boleh digunakan untuk menilai makna keunggulan teks yang menjadi obsesi Dr. Mana Sikana aka Abdul Rahman Napiah. Sepanjang kertas yang dibentang oleh Dr. Mana Sikana dalam Seminar Nadwah itu, tidak muncul-muncul ukuran yang boleh digunakan untuk menentukan sesebuah karya itu mencapai keunggulan yang dimaksudkan. Contoh yang diberikan oleh Dr. Mana Sikana terhadap karya Shahnon Ahmad dan Usman Awang tidak boleh dijadikan pegangan, tidak boleh dipakai untuk dijadikan bukti keunggulan karya yang dipilih daripada dua orang sasterawan negara itu, seperti yang telah saya jelaskan di atas. Kedua-dua contoh itu sebenarnya tidak memperlihatkan keunggulan karya yang dipilih; malah dalam kes Shahnon Ahmad, sudah jelas faktor yang dipilih oleh Dr. Mana Sikana tentang realisme magis tidak dapat digunakan kerana teknik itu ditolak oleh Shahnon Ahmad sendiri, oleh itu bagaimana teknik itu boleh digunakan untuk menilai keunggulan karya Shahnon Ahmad yang dipilih sebagai contoh? Demikian juga drama Usman Awang, yang lahir bukan kerana Usman Awan ingin mencapai keunggulan dalam penulisan drama, tetapi kerana pegangannya terhadap faham  realisme sosialis yang menjadi dasar Asas 50. Adakah Dr. Mana Sikana ingin kita terima bahawa faham realisme sosialis itu adalah penentu kemajuan dan keunggulan karya sastera Melayu moden? Adakah ini bermakna segala kritikan saya selama ini bahawa kesusasteraan Melayu moden telah membawa nilai-nilai baru yang negatif dan palsu telah merosakkan nilai-nilai tamadun kita memang tepat, seperti yang dicontohkan oleh Dr.  Mana Sikana dalam teksdealismenya? Sekiranya anda tidak faham keterangan saya, baca beberapa kali, Insha Allah anda akan faham maksud saya. Sekarang saya bertanya lagi: Tidakkah kritikan saya itu telah dibuktikan betul oleh teksdealisme?  Ertinya, melalui teksdealisme, semua nilai-nilai buruk dalam tamadun kita, yang disalur melalui karya sastera, diberi pengiktirafan dan dijadikan arus perdana melalui Panel Anugerah Sastera Negara. Saya telah banyak menulis tentang perkara ini, oleh itu tidak perlu diulang di sini.  Anda mungkin tidak bersetuju dengan kesimpulan saya, tetapi anda tidak dapat menolak bukti-bukti yang diberikan oleh teksdealisme dalam usahanya mencari keunggulan, padahal yang terjadi adalah sebaliknya.  Anda perlu ulang membaca ayat ini untuk sampai kepada makna yang dimaksudkan. Ketika itu nanti baru anda tahu cerita sebenarnya.  Selepas  itu baru anda  faham mengapa teksdealisme adalah malapetaka sastera Melayu dan kritikan sastera di Malaysia. Teksdealisme itu sendiri palsu, maka proses yang kononnya diperlukan untuk mencapai keunggulan teks adalah juga palsu. Anda perlu lihat kembali dengan kritis bagaimana teksdealisme memperbodohkan anda, sampai-sampai memakai nama Islam untuk menyembunyikan wajah buruknya yang tidak dapat diterima oleh sesiapa pun yang siuman. Semua ini terjadi kerana konsep “teori” dalam kritikan  tidak diperhalusi dan difahami terlebih dahulu, sehingga apa saja “idea palsu” diterima sebagai berpotensi untuk dijadikan teori kritikan.  Demikian juga halnya SPB SEB SSB 3K (tiap satu) adalah sejenis manual untuk melahirkan modal insan acuan UMNO/BN, yang disaring daripada beberapa panduan mudah dalam pengurusan Barat. Walaupun disebut manusia yang akan dilahirkan itu manusia Islam, tetapi cara mendapatnya melalui idea Barat, bukan berteraskan prinsip-prinsip Islam. Disebut konsep tauhid, tetapi ditinggalkan konsep taklif yang dari situ akan difahami hakikat insan, hakikat ilmu, hakikat amal dan jika ingin diterapkan dalam sastera, apa pula hakikat seni yang difahami dalam Islam.  Kalau anda ingin bercakap tentang Islam, asasnya mestilah dari Islam, bukan dari Barat, bukan dari de Bono misalnya.  Sekali lagi konsep “teori” perlu diperjelas dalam konteks seperti ini, supaya para pengikut dan penyokong tidak hanyut dalam kekeliruan berterusan.

Siapakah yang akan membincangkan selok belok “teori” ini? Mujurlah kita mempunyai ramai ahli akademik dari segala bidang yang boleh membantu. Pada waktu ini kita perlukan penjelasan ini supaya satu standard boleh ditetapkan apabila kita berbicara tentang konsep “teori”, seperti mudahnya kita kenal jika disebut kelapa yang tidak sama dengan kepala, walaupun kedua-duanya terdiri dari lima abjad. Dengarnya mudah, tetapi tidak semudah itu apabila kita bercakap tentang “teori”. Bilakah kita akan dapat melahirkan standard yang dimaksudkan itu?  Kita perlukan standard itu supaya tidak keliru meracau lagi seperti yang terjadi sekarang. Itulah cabaran kita dalam kritikan yang mesti diselesaikan dengan tuntas.

Gagasan Persuratan Baru membahagikan karya kreatif kepada tiga kategori: karya persuratan berasaskan konsep ilmu yang benar, menggunakan wacana untuk menyampaikan cerita; karya sastera yang mengutamakan emosi dan imaginasi bebas (hingga sampai ke alam ruh dan dunia selepas mati!), menjadikan cerita lebih penting daripada wacana bersifat ilmu; dan karya picisan dan lucah, yang menggunakan unsur seks dan lain-lain kejahatan manusia untuk bercerita dengan maksud menghibur dan mencari wang (biasanya karya begini mudah dijual).  Ketiga-tiga kategori ini telah dihuraikan di dalam buku Gagasan Persuratan Baru: Pengenalan dan Penerapan. Sejenis standard telah diusahakan melalui kategori itu, yang terbuka untuk disanggah dan dibahaskan seberapa kritis yang anda terdaya melakukannya.  Saya sebut perkara ini sekadar contoh bagaimana orang berfikir tentang teori, yang walaupun sekali imbas nampaknya susah, tetapi apabila difahami seperti sepatutnya boleh membantu sesiapa juga yang ingin menganalisis dan menilai karya kreatif dengan objektif, tepat dan jitu, tidak berpusing-pusing seperti dalam dua contoh yang saya bahaskan di atas. Orang yang terbuka untuk belajar akan mendapat manfaatnya.

Mohd. Affandi Hassan
30/10/2012No comments:

Post a Comment