Tuesday, October 23, 2012

KECELARUAN KOGNITIF DALAM PEMBINAAN TEORI SASTERA: KES PROF. DR. MANA SIKANA aka PROF. DR. ABDUL RAHMAN NAPIAH


[Catatan: Prof. Dr. Zawiah Yahya dalam bukunya, Reading Approaches in Malay Literature: Critical Theory in the  Making, memperkenalkan Mana Sikana begini: “Abdul Rahman Napiah (a.k.a. and henceforth, Sikana)”, hal. 75).  “Mana” tertinggal.  Dalam tulisan ini saya ikut stail beliau, tanpa meninggalkan Mana].

Penulis sejarah sastera Malaysia akan mendapati tahun-tahun 1980 hingga 2000 adalah era “teori” dalam sastera Melayu. Begitu banyaknya “teori” dicetuskan, hingga sastera Melayu menjadi mandul dan mundur serta keliru (confused) tidak tahu mana satu yang akan dipilih di antara sekian banyak “pisang goreng” teori sastera itu. Penjelasan tentang “teori” itu begitu miskin dan cetek, tidak mungkin memberi perangsang (motivation) kepada pembaca, terutama sekali para pelajar universiti yang meraba-raba mencuba memahaminya. Penggunaan istilah “teori” dalam sastera Melayu adalah satu penyelewengan istilah yang tidak sepatutnya berlaku ketika kita sudah mempunyai beribu profesor sastera dan puluhan ribu sarjana sastera.  Perkara ini telah saya sentuh dalam beberapa tulisan saya dalam blog ini, oleh itu tidak perlu diulang lagi dalam tulisan ini. Berapa banyakkah tesis sarjana dan kedoktoran telah ditulis berasaskan “teori” palsu ini?  Anggaran saya, hingga sekarang tidak kurang dari 300 buah tesis sarjana dan kedoktoran telah ditulis beradasarkan “teori” palsu yang sebenarnya bukan teori ini, dengan itu kesan negatifnya terhadap kualiti akademik tentulah sangat besar. Antaranya, berasaskan “teori” palsu itu, beberapa dapatan yang tidak tepat dan tidak konkrit telah diajukan sebagai dapatan ilmiah. misalnya, sebuah tesis kedoktoran yang telah dicetak membicarakan kemunculan sajak-sajak Islam dalam kesusasteraan Melayu, dilihat dari segi simbolisme yang dipakai.  Banyak sekali maklumat yang dikumpul oleh penulis ini, namun tidak muncul seorang atau dua orang “penyair” (lebih tepat pensajak) Islam secara khusus, walaupun disebut berpuluh nama penulis sajak yang semuanya dipanggil “penyair Islam” kerana terdapat beberapa kata bersifat keagamaan dalam sajak-sajak mereka. Mengapa tidak muncul tokoh yang kita tunggu-tunggu itu? Inilah masalah metodologi dan “teori” yang digunakan, seolah-olah mata jaring (atau pukat) yang terlalu kecil, sehingga sekecil-kecil ikan pun tidak dapat lari. Siapakah yang akan menulis sebuah tesis yang lebih khusus, menggunakan teori yang berupaya menangkap ikan besar ke dalam jaring atau pukatnya, sehingga kita dapat membaca dengan meyakinkan analisis yang mendalam tentang tiga empat orang pensajak kita yang boleh dipanggil “penyair Islam”. Jika teksdealisme boleh melakukannya, tentu saja boleh dipakai, tetapi khusus untuk tesis ini nampaknya digunakan takmilah (lawan teksdealisme).

Di tengah-tengah kekeliruan dan keadaan kucar kacir inilah timbul rungutan seperti yang disuarakan oleh Prof. Dr. Abd. Rahman Napiah aka Mana Sikana yang diluahkannya dalam Seminar Teori dan Kritikan Sastera Malaysia (UPSI, Tanjung Malim, 28-29 September 2012). Rungutan dan keluhan beliau wajar diturunkan di sini kerana perkara yang beliau timbulkan itu telah saya bincang sejak tahun 1970-an lagi dalam tulisan saya dekad itu. Inilah rungutan dan keluhan Dr. Mana Sikana (kutipan ini agak panjang, harap bersabar membacanya):

“Kita selalu mengharapkan para mahasiswa yang akan menjadi pelapis baik sebagai pengkritik juga penulis. Tetapi rupa-rupanya, seperti yang diketahui umum, meskipun banyak institusi  yang menyediaka kursus penulisan kreatif dan deskriptif, mengajar teori-teori sastera moden dan pascamoden, sayangnya sangat sedikit bilangan yang menceburkan diri dalam kegiatan sastera; lebih-lebih lagi dalam bidang kritikan. Dunia sastera mengalami kehilangan atau ketidak-pedulian lagi di kalangan para siswazah itu, dan ini terjadi tahun demi tahun. Seolah-olah tugas mereka terhadap dunia sastera tamat setelah bekerja dan membiarkan segala teori kritikan dan kajian lusuh begitu sahaja di kertas ijazah. Harapan kita untuk melihat di kalangan mereka muncul sebagai pengkritik nampaknya tidak terkabul.
            Melahirkan pengkritik yang cukup iltizam  kini hampir-hampir begitu mendesak. Kita sangat kekurangan pengkritik. Sesungguhnya sekian lama kita gagal melahirkan kritikawan yang baru dan berwibawa. Di manakah silapnya? Meletakkannya kesalahan semata-mata kepada universiti tidak cukup alasan juga, kerana selama ini pun terutamanya di tahun 1970-an para penulis dan pengkritik muda adalah hasilan daripada universiti. Kita sedar yang ketara kemerosotannya ialah masa terkini. Dilihat daripada konteks perkuliahan dan kerja kursus, mahasiswa terkini lebih baik daripada yang silam. Daripada pengalaman berani  dinyatakan pelajar sekarang mendapat pengetahuan yang luas dalam penteorian sastera” (Prosiding Seminar Teori dan Kritikan Sastera Malaysia, 2012, hal.139).

Apa sebenarnya yang terjadi? Bodoh sangatkah pelajar yang ambil sastera itu? Atau guru-guru mereka  ada masalah kognitif? Saya akan komen sedikit tentang perkara ini. Sebelum itu, sedikit lagi maklumat yang lebih mengejutkan (?):  Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh pernah klaim sejak tahun 1984 lagi muridnya ketika itu kira-kira 4000, kini sudah melebihi 12,000, dan semua mereka, kata beliau, lebih tahu sastera daripada Mohd. Affandi Hassan “si pengkritik” penghuni gua batu! (Itu kata-kata beliau sendiri. Semak Berita Minggu, Disember 1983 dan 1 Januari 1984). Yang kita tahu, satu-satunya murid Prof. Dr Muhammad Hj. Salleh yang jempulan sebagai sarjana dan pengkritik ialah Maka Sikana aka Abd. Rahman Napiah sendiri. Sekarang sudah berapa ribu murid Mana Sikana pula? Katalah 20,000 (atau mungkin lebih), tentu pelik jika tidak ada seorang pun daripada sejumlah itu yang menonjol sebagai pengkritik. Sekiranya kita hitung beratus lagi profesor sastera yang ada di Malaysia, hampir jutaan murid mereka sudah diajar “ilmu” sastera. Tidak masuk akal jika tidak muncul seorang dua yang dapat menandingi Mohd. Affandi Hassan itu. Sayangnya Mohd. Affandi Hassan tak boleh klaim berapa ramai muridnya, kerana dia bukan guru di universiti, hingga Prof. Rahman Shaari dengan rasa simpati dan sedih berkata kenalah Prof. Ungku Maimunah kasi inaugural lecture (kini diterjemahkan sebagai syarahan perdana) on behalf of Mohd. Affandi Hassan. (Anda boleh baca rintihan Prof. Rahman Shaari ini dalam Mingguan Malaysia, 16/12/2007, yang antara lain berkata: “Sukar sekali untuk kita menemukan pandangan Ungku Maimunah sendiri, malah kelihatannya Ungku Maimunah memang berhasrat membiarkan ketiadaan pandangannya. Mungkin beliau berpendapat, eloklah beliau menyampaikan pandangan Mohd. Affandi Hassan melalui satu syarahan perdana, kerana Mohd. Affandi tidak mempunyai kedudukan untuk berbuat demikian”.  Prof. Rahman Shaari adalah murid Prof. Dr. Mana Si Kana kerana beliau menyelia tesis sarjana Rahman Shaari  yang diterbitkan oleh DBP dan yang Mohd. Affandi Hassan ulas dengan kritis dalam Dewan Sastera, diterbitkan semula dalam Kesusasteraan Melayu: Mitos dan Realiti (Esei/Kritikan Hadiah Sastera Malaysia 1988/89) (DBP, 1994). Prof. Dr. Mana Sikana patut berasa bangga kerana sekurang-kurangnya beliau mempunyai seorang murid yang tidak saja seorang profesor, tetapi juga pakar sajak dan pembaca sajak terbilang di Malaysia.  Syarahan perdana Prof. Rahman Shaari berjudul, Kemantapan Puisi Melayu Moden: Satu Tinjauan (2004) telah juga diulas oleh Mohd. Affandi Hassan dalam blognya di sana sini. Sekarang kita tunggu syarahan perdana Prof. Dr. Abd. Rahman Napiah aka Mana Sikana pula, mudah-mudahan dalam masa terdekat, dengan tajuk khusus mengenai “teori” sastera Malaysia. Ini peluang baik untuk beliau memperkatakan apa juga yang beliau mahu tentang “teori” sastera Malaysia, yang menurut Dr. Faisal Tehrani dalam bukunya Wacana Sastera Islam di Malaysia dan Indonesia (UPM, 2012): (merujuk kepada PB)  “Gagasan ini dapat diterima dan dirujuk sebagai sebuah teori memandangkan telah ada satu metodologi tertentu untuk membaca, dan merungkaikan teks sastera. Kedudukan ini menjadikan Persuratan Baru berbeza berbanding dengan wacana sastera Islam yang lain” (hal. 151.) 

Sebelum saya komen pandangan Prof. Dr. Mana Si Kana aka Dr. Abd. Rahman Napiah, saya mahu rujuk makalah Prof. Ugku Maimunah dalam seminar itu.  Panjang juga beliau huraikan tentang kekeliruan sarjana dalam memahami Persuratan Baru. Kerana kertas itu tidak sempat dimasukkan ke dalam Prosiding,  baiklah saya sebut apakah kekeliruan itu.  Kekeliruan itu disebut oleh Prof. Ungku Maimunah di bawah tajuk, “Siratan Makna (Stylization of Ideas) dan Teknik Bercerita” (hal. 35-40 makalah).  Sebelum itu sedikit penjelasan tentang stylization of ideas. Ada orang kurang senang mengapa saya guna bahasa Inggeris. Mudah saja: saya sudah agak Persuratan Baru akan dibicarakan dalam banyak bahasa, terutama dalam bahasa Inggeris. Saya tolong penulis/pembicara itu dengan menterjemahkan maksud saya, supaya istilahnya tidak berubah dan maknanya jelas.  Demikian juga istilah “genuine literature” untuk Persuratan Baru, lebih dulu saya terjemahkan kerana saya tidak boleh biarkan sesiapa yang ingin menulis dalam bahasa Inggeris pandai-pandai sendiri menterjemahkan Persuratan Baru sesuka hati mereka; tidak adil kepada saya dan lebih-lebih lagi tidak adil bagi si penulis yang sudah keliru dan menulis berasaskan kekeliruan itu. “Genuine literature” merujuk kepada konsep ilmu yang benar dalam epistemologi Islam, supaya konsep taklif boleh difahami dengan betul mengikut worldview Islam. Anda tidak perlu menganut Islam untuk memahaminya; seperti juga para sarjana kita tidak perlu jadi Kristian atau Yahudi untuk menggunakan istilah dan teori Barat. Tentang perkara ini saya akan sebut lagi kemudian nanti kerana penting untuk melihat hipokrasi manusia akademik dalam sikap mereka tentang ilmu. Tunggu sedikit lagi.

Kekeliruan pertama dari segi konsep, mengapa idea perlu di-“stylize”? Mudah saja: idea perlu dikonkritkan, supaya boleh dilihat bentuknya. Inilah sifat seni yang universal. Perhatikan bagaimana Basho menulis haikunya. Ada pendapat yang berkata, haiku tidak perlu distylize, terus saja diberi imej yang dikehendaki: seperti katak melompat ke dalam kolam dan terdengar percikan air, dalam haiku Basho yang paling terkenal. Katak, perbuatan melompat, kolam yang sunyi, percikan air, disirat begitu teliti untuk memberi makna tertentu mengikut Zen Buddhism. Jadi terdapat siratan makna di situ. Waktu saya sendiri menulis “haiku”, saya perlu jelaskan bahawa “haiku” yang saya tulis tiga baris, tidak ditentukan oleh suku kata atau perkataan yang berkaitan dengan musim dan lain-lain. Jadi saya mulai buku saya begini: Lima-tujuh-lima/ Itukah haiku?/ Nih, kacang goreng (Five-seven-five/ Is that haiku?/ No, peanuts!). Saya beri versi saya begini: Apakah haiku?/ Bonsai intelektual/ Hablur cermin dunia (What is a haiku?/ An intellectual bonsai/ Shimmering crystals of radiance). Berasaskan definisi itulah saya tulis sajak-sajak tiga baris. Satu contoh: Belalang melompat/Padang luas kosong/ Helang di gunung (Gasshopers jumping/ wide vacant field/ Eagles on the mountain). Haiku ini tepat sekali menggambarkan apa yang berlaku dalam Seminar Teori dan Kritikan Sastera Malaysia, jika anda faham maksud haiku itu. Adakah helang peduli kepada belalang yang melompat di padang kosong? Inilah contoh siratan makna, stylization of ideas. Tentulah anda boleh gunakan istilah perlambangan, kiasan, metafor, dan segala macam yang anda tahu dan biasa gunakan. Tetapi anda tidak berpijak kepada keseluruhan makna  sebaik saja anda memisahkan haiku tadi dengan istilah-istilah yang sudah menjadi klise dalam kritikan sastera. Saya tidak mahu yang klise itu digunakan lagi, kerana melalui stylization of ideas, anda melontar sebuah hablur (crystal) pemikiran anda untuk direnung. Adakah anda seorang ahli sihir yang meramal menggunakan hablur? Tidak. Anda seorang pemikir yang mencantumkan semua maksud anda dalam siratan yang kemas, yang sebaik saja anda ceraikan (cerakin) melalui istilah klise tadi, anda tidak lagi mempunyai hablur pemikiran penulis yang anda nilai, tetapi kecetekan anda sendiri yang terus memakai istilah klise tadi. Itulah maksud stylization of ideas. Anda boleh dapat ini dalam Pujangga Melayu, ketika Prof. Awang sedang berbicara dengan isterinya tentang memberi nama rumah mereka. Bacalah di situ.  (Ini hanya satu contoh, di antara beratus contoh yang terdapat dalam novel itu).  Stylization of ideas betul-betul menguji kepintaran anda berfikir dan membuat tafsiran, jika anda seorang pembaca yang cerdik. Tepat sekali istilah yang digunakan oleh Prof. Ungku Maimunah jenis bacaan ini, iaitu mod bacaan intelektual berbeza dengan mod bacaan cerita. Dalam contoh yang saya beri, penggunaan klise tadi adalah bacaan dalam mod bacaan cerita. Bagi seorang penulis kreatif pula, stylization of ideas memberinya kesempatan yang benar-benar mencabar untuk menyirat makna hasil kreatifnya itu begitu kemas (oleh itu indah dan bermakna) sehingga sebaik saja diceraikan dengan menggunakan istilah klise tadi, yang dilihat bukan lagi sebuah hablur yang bersinar dengan makna dan keindahan, tetapi hanya pecahan kaca seolah-olah hablur tadi dihempaskan dengan marah kerana tidak dapat dibaca. (Mungkin anda perlu menjadi seorang ahli sihir atau peramal intelektual untuk membaca hablur di depan anda. Ini bahasa metafor, oleh itu anda mesti berhati-hati membacanya.) Semoga dengan penjelasan ini, anda sedikit sebanyak boleh membayangkan apa dia yang dikatakan stylization of ideas itu. Jadi tidak perlu ada kekeliruan lagi. Kecuali jika anda menghadapi masalah kognitif. Itu soal lain, yang boleh dibantu oleh seorang psychiatrist. Sekarang sudah jadi satu cerita berbeza pula!

Prof. Ungku Maimunah menyebut satu contoh lagi, yang pernah saya dengar, tuduhan yang mengatakan PB yang menekankan ilmu, akan hanya melahirkan karya yang kaku, tanpa sebarang emosi yang sihat.  Seorang teman saya, kini seorng profesor, memberitahu bagaimana anaknya begitu terharu, menitiskan air matanya, ketika membaca episod ibu Prof. Awang sedang membelai ibunya (nenek Awang) sambil membisikkan sebuah hadis yang terkenal, seorang ibu menjaga anaknya supaya hidup; seorang anak menjaga ibunya sementara  menunggu saat kematian ibunya. Bagaimanakah dua jenis kasih sayang itu dapat dibandingkan? Kerana itulah Allah Ta’ala mengharamkan sang anak menderhakai ibunya (tiga kali Rasulullah s.a.w sebut). Hanya hati yang kering dari iman dan tidak mempunyai perasaan halus saja yang tidak tersentuh dengan episod ini!

Seterusnya kekeliruan tentang rumus tertentu, misalnya cerita pendek mesti pendek, novelet mesti lebih pendek daripada novel biasa; terikat pula kepada pengenalan, klimaks dan peleraian dari segi teknik; sebaliknya PB yang mengutamakan ilmu membebaskan dirinya daripada rumus cerita dan membikin-cerita serta kekangannya. Stylization of ideas memberi kebebasan sepenuhnya kepada penulis untuk membina karyanya dalam bentuk yang disenanginya, asal tidak melanggar prinsip-prinsip Persuratan Baru. Salah satu pelanggaran itu ialah kegemaran penulis tertentu menulis tentang alam ghaib, seperti alam ruh, syurga dan neraka dan seumpamanya. Larangn Islam bermaksud untuk menyelamatkan akidah, kerana perbuatan itu seolah-olah mencabar kekuasaan Allah Ta’ala yang menguasai alam ghaib. Dunia dengan segala peristiwanya dan segala karenahnya tidak akan habis diteroka oleh penulis yang paling handal sekali pun. Kerana itu penulis handal ini memilih dengan cermat bahan yang akan dijadikan tema tulisannya. Bebas sepenuhnya untuk membuat kebaikan; ditegah sekeras-kerasnya daripada berbuat kejahatan kerana ini merugikan diri sendiri dan masyarakat.

Kekeliruan yang dibicaraka oleh Prof. Ungku Mimunah timbul kerana pembicara belum menguasai Persuratan Baru, tetapi sudah bersedia untuk mencabarnya berasaskan kekeliruan kefahamannya. PB mudah difahami, jika anda tidak menghadapi masalah kognitif dan jika pengalaman intelektual anda agak luas, terutama sekali dalam sejarah pemikiran Islam, dalam ilmu falsafah, dan tentu sekali dalam kritikan sastera Barat. Satu aspek yag sering dilupakan, iaitu anda mestilah mempunyai pengalaman membaca karya dunia yang sudah diakui umum memang bernilai tinggi. Siapa mereka (pengarang atau penulis yang dimaksudkan) tidak perlu disenaraikan di sini, kerana anda perlu mengetahuinya berasaskan pengetahuan anda dalam kritikan sastera Barat, kerana semua tokoh itu memang menjadi bahan kajian mendalam dalam teori-teori Barat. Tetapi jangan lupa tradisi kebudayaan anda sendiri, yang mesti dikuasai terlebih dahulu. Rujukan paling penting untuk memahami kebudayaan dan sejarah tamadun Melayu ialah buku Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas, Islam Dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu, syarahan pengukuhan beliau 1972. Buku ini sepatutnya menjadi bacaan wajib semua pelajar sastera dari tahun pertama hingga seterusnya. Dua perkaa mengapa buku ini perlu dijadikan bacaan wajib. Pertama, Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas telah meletakkan standard yang tinggi dalam bidang akademik Malaysia, yang seharusnya dijadikan panduan, rujukan dan sandaran apabila kita ingin membuat perbandingan. Kedua, metodologi yang digunakan oleh Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas wajar dicontohi oleh semua sarjana Malaysia, supaya mereka tidak terjerumus dalam keadaan “cetek meraba-raba” ketika membicarakan aspek akademik ini. PB dapat difahami dengan mudah jika faktor di atas diberi perhatian. Mengapakah anda perlu memahami PB? Sekarang kita akan lihat dengan kritis sungutan Dr. Mana Sikana yang dikutip di atas.

Saya kira jawapan kepada sungutan Dr. Mana Sikana aka Dr. Abd. Rahman Napiah itu telah diberikan oleh seorang penulis yang memakai nama K. B. Tan, yang menulis satu nota yang saya fikir amat penting diberi perhatian jika kita mahu, betul-betul mahu, menjawab kemusykilan Dr. Abd. Rahman Napiah aka Dr. Mana Sikana itu. Saudara K. B. Tan menulis dalam ruangan “Reaksi” dalam Dewan Sastera 1997 (sayangnya bulan terbit tidak tercetak dalam dokumen yang diberikan kepada saya oleh seorang teman). Saudara K. B. Tan memberi judul tulisan (atau nota reaksinya), “Antara Ilmu dan Retorik Kosong”.  Saya tertarik membaca ayat pertama beliau: “Sastera Melayu masih ditukangi penukang sastera yang lemah pemikirannya.” Menurut K. B. Tan, pandangan itu diberikan oleh Azizi Hj. Abdullah (Berita Minggu, 30 Mac 1997). Lalu beliau memberi pendapat beliau: “Saya juga berpendapat bahawa sumbangan beberapa orang sarjana sastera harus dinilai semula. Kenyataan ini dibuat atas penelitian saya terhadap tulisan mereka yang jelas memperlihatkan ketidakupayaan untuk menulis dengan jelas dan bernas.” Seterusnya beliau menyambung: “Izinkanlah saya mengenengahkan hasil tulisan salah seorang sarjana sastera yang jarang-jarang memperlihatkan ciri-ciri penulisan yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk tujuan ini dua kritikan yang tersiar di dalam Dewan Sastera (Februari dan Mac 1997) dengan tajuk “Lantai T. Pinkie A. Samad Said: Nostalgia Tragis”, serta satu siri rencana yang tersiar di dalam Utusan Malaysia pada tahun 1994 akan dirujuk”. Yang menarik ialah siri tulisan dalam Utusan Malaysia itu ditulis oleh Dr. Mana Sikana aka Dr. Abd. Rahman Napiah, seperti yang diakuinya dalam buku Prosiding, hal. 118, cuma tahunnya September dan Oktober 1993, membicarakan teksdealisme, yang memang disebut oleh K. B. Tan dalam notanya.  Tulisan dalam Dewan Sastera itu pun memang punyanya Dr. Mana Sikana.  Jadi saudara K. B. Tan mengkhususkan komentarnya terhadap kegiatan akademik Dr. Mana Sikana aka Abdul Rahman Napiah. Terhadap soalan Dr. Mana Sikana mengapa sukar mendapat pengkritik baru, jawapannya berada di dalam sikapnya terhadap ilmu, yang pada umumnya kontra-akademik, yakni sejenis kepura-puraan akademik yang nampaknya secara lahiriah seolah-olah menyokong perkembangan akademik, tetapi pada hakikatnya cuba menghalang perkembangan itu sekiranya perkembangan tadi dikira boleh mencabar kedudukannya sendiri. Inilah sikap beliau yang sebenar seperti tertera dalam ucapannya dan sikapnya: (komen Mana Si Kana terhadap gagasan Persuratan Baru)“Masyarakat sastera, terutamanya pelajar institusi pengajian tinggi kurang berminat  mendekati dan mengaplikasi teori ini, akhirnya ia hanya hidup di atas kertas sahaja. Meski kita sedar, ada usaha daripada beberapa pengkaji sastera yang cuba mengetengahkannya, tetapi ia tetap kurang menarik perhatian.” (hal. 119-120). Pandangan Mana Si Kana ini cocok dengan maklumat yang saya terima tentang sikap beliau terhadap gagasan Persuratan Baru.  Mana Sikana sangat terkilan dengan kelahiran gagasan Persuratan Baru yang begitu kemas, berupa satu sistem pemikiran tentang “sastera Islam” yang boleh diikuti dan difahami dengan mudah oleh sesiapa saja yang ingin memahaminya. Mana Sikana menganggap PB adalah saingan kepada “taabudiyyah” yang beliau lakar beberapa tahun lebih awal, sehingga beliau dengan bangga mendakwa bahawa beliaulah pelopor dan pecetus “teori” sastera Islam paling awal (rujuk klaim beliau dalam Prosiding, hal. 116: “Taabudiyyah merupakan teori sastera Malaysia kali pertamanya dicipta di tanah air” iaitu tahun 1984 lagi, dicetak 1986 dalam bukunya, Teori dan Kritikan Sastera: Kaedah dan Aplikasi).  Kini tiada siapa pun tahu apa bendanya “taabudiyyah” itu, malah Mana Si Kana sendiri meninggalkannya, lalu “mencipta” teksdealisme, sebuah teori sastera Islam juga katanya, padahal bukan teori sastera dan tidak juga mengenai sastera Islam. Kini beliau mempunyai dua buah “teori” sastera Islam; satu sudah mati, satu lagi sudah terhuyung hayang menunggu tersungkur kerana didapati bukanlah “teori” sastera Islam, tetapi “teori” sastera sekular totok. Ini kesimpulan Prof. Zawiah Yahya: “Teksdealisme can be described as the secular version of Takmilah. The basic idea of achieving the perfect and the ideal is the same, but the route taken and the compass used are naturally quite different” (hal. 81, Reading Approaches in Malay Literature: Critical Theory in the Making, UKM 2010). Prof. Zawiah menyenaraikan Derrida, Lacan, Kristeva, Bakhtin sebagai sumber ambilan Mana Si Kana. Sangat aneh mengapa beliau tidak menyebut Harold Bloom, sarjana Amerika yang menggunakan idea Kabbala Yahudi untuk membina teori sasteranya, malah menulis sebuah buku, Kabbalah and Criticism yang menjadi sebahagian daripada tiga serangkai buku kritikan beliau yang terkenal; dua buah lagi ialah The Anxiety of Influence dan A Map of Misreading.  Seluruh idea tentang teksdealisme diambil secara totok daripada buku-buku tersebut, terutama sekali dua buah yang disebut kemudian. Istilah yang digunakannya pun diambil bulat-bulat daripada buku-buku Harold Bloom, seperti tertulis dalam rencana beliau yang disiarkan dalam Utusan/Mingguan Malaysia. Tetapi yang paling aneh ialah mengapa Mana Si Kana mengemukakan dua “teori” sastera Islam: yang pertama nampaknya sudah pupus, ditinggalkan terus oleh Mana Sikana sendiri. Bolehkah sebuah “teori” ditinggalkan begitu saja, seperti orang meninggalkan kucing tua di rumah ibadat untuk memastikan ada penjaganya. Satu lagi, yang tidak kurang pula menghairankan:  Bagaimana pula teksdealisme tiba-tiba menjadi Islam? Sudahkah masuk Jawi atau bersunat? Mana Sikana mengaku sendiri sumber “teorinya” daripada Derrida, Lacan, Kristeva, Bakhtin dan lain-lain. Bila pula orang-orang ini masuk Islam sehingga layak menjadi sumber sebuah teori sastera Islam yang dirumus oleh Dr. Mana Sikana aka Dr. Abdul Rahman Napiah. Kalau mereka kafir dan atheis, bagaimana mereka boleh dijadikan sumber sebuah teori sastera Islam? Nampaknya ahli sihir Firaun lebih baik daripada mereka kerana para ahli  sihir ini percayakan wujudnya Allah Ta’ala, sedangkan tokoh-tokoh yang menjadi sumber teori sastera Islam Dr. Mana Sikana itu tidak peduli pun ada tidaknya tuhan, malah sebagai atheis mereka menolak kewujudan Tuhan. Ini kes berat, kata orang Kelantan yang cakna terhadap persoalan begini. Teori sastera Islam bersumber daripada atheis? Kata lagi orang Kelantan yang bijaksana, sekarang kucing sudah bertanduk, tetapi sudah hilang ekornya, oleh itu kepalanya berpusing-pusing mencari ekornya yang hilang. Kelakar orang Kelantan ini sangat dalam maknanya, tetapi sayang hanya diketahui oleh orang-orang Kelantan saja.

Kata Dr. Mana Sikana menegaskan teksdealisme itu “teori” sastera Islam bersumber daripada sarjana mulhid:  “Idea teksdealisme ialah hasil pergomolan pelbagai teori sastera moden dan pascamodenisme yang saya kuasai sedikit demi sedikit, serta melalui penyaringan Islam yang saya lakukan sendiri. Melalui beberapa orang tokoh, terutama Lacan, Derrida dan Kristeva, saya mempelajari bagaimana kaedah mereka membina teori sastera.” (daripada makalah, “Teori sastera moden daripada perspektif Islam”, oleh Mana Sikana, dimuat dalam Nadwah Ketakwaan Melalui Kreativiti (DBP 1995), hal. 228.)

Apakah yang dimaksudkan dengan “penyaringan Islam” oleh Dr. Mana Sikana aka Dr. Abd. Rahman Napiah?  Dalam tulisan yang panjang itu tidak sepatah pun dijelaskan, kerana seluruh makalah itu membicarakan teksdealisme sebagai satu huraian bersifat sekular bagaimana apa yang disebut sebagai “teks unggul” itu boleh dihasilkan oleh seseorang pengarang.  Apakah maksud “keunggulan teks” itu? Apakah ukuran yang menentukan sesuatu teks itu mencapai taraf “keunggulan” yang dimaksudkan?  Tidak diberikan penjelasan sedikit pun tentang ukuran yang dipakai,  sebaliknya yang diceritakan dengan penjang lebar ialah proses mendapatkan “keunggulan” itu menurut fahaman umum yang dipakai dalam teori sastera Barat, bukan dalam acuan Islam. Proses itulah yang ditiru dan disalin bulat-bulat daripada pemikiran Harold Bloom dalam tiga buah bukunya yang disenaraikan di atas. Dalam tulisan asal yang tersiar dalam akhbar, Dr. Mana Sikana aka Dr. Abd. Rahman Napiah menggunakan istilah-istilah yang dipakai oleh Harold Bloom dalam buku-bukunya. Antaranya yang kerap disebut ialah serangkai konsep yang diperkenalkan oleh Harold Bloom, paling penting ialah konsep dan istilah clinamen, yang dijadikan prinsip “pelanggaran” dalam teksdealisme oleh Dr. Mana Sikana aka Dr. Abd. Rahman Napiah. Lain-lain istilah  sila rujuk buku-buku Harold Bloom yang disenarai di atas.  Satu lagi istilah Harold Bloom yang jadi favourite Dr. Mana Sikana aka Dr. Abd. Rahman Napiah ialah “misprison” atau “misreading”.  Selepas penjelasan ini, sesiapa juga yang ingin berbicara tentang teksdealisme perlu membaca Harold Bloom terlebih dahulu.

Perihal Harold Bloom ini penting dalam konteks lain. Kata Dr. Mana Sikana aka Abd. Rahman Napiah:  “Sebuah lagi teori sastera ialah Hermeneutik Kerohanian, yang berasalkan daripada gagasan Husserl, Heidegger dan Gadamar yang disaring daripada mekanisme interpretasi Bible; juga di kalangan orang Greek sebagai menafsir patung-patung kedewaan bagi melihat siratan fikiran dan kesedaran pengukirnya, teori sastera hermeneutik bertugas untuk mencari makna  kuasa besar pengarang. Md Salleh Yaafar telah menggunakan kaedah  hermeneutik ini untuk menafsirkan puisi Amir Hamzah.” Mengapa “teori” Md. Salleh  Yaafar diberi perhatian agak istimewa dengan tempelak itu? Padahal beliau tidak menciplak apa-apa idea daripada Harold Bloom.  Menurut maklumat yang saya terima, Dr. Mana Sikana mempunyai seorang teman rapat di sebuah univesiti, ingin memohon jawatan profesor. Sebelum ditemuduga, VC universiti berkenaan menerima sepucuk surat yang menceritakan perihal permohonan itu diajukan oleh sarjana berkenaan dengan mengemukakan sokongan akademik, berupa sebuah tulisan yang diciplak daripada kertas seorang sarjana di sebuah universiti. Berasaskan maklumat ini, permohonan itu ditolak.  Untuk membela temannya itu, Dr. Abd. Rahman Hanafiah aka Dr. Mana Sikana  mengkritik Md. Salleh Yaafar seolah-olah beliau bersalah membongkar kepalsuan akademik temannya itu. Padahal Md. Salleh Yaafar hanya bertindak sebagai seorang ahli akademik yang jujur.  Pada mulanya Md. Salleh Yaafar tidak digambarkan begitu buruk oleh Dr. Mana Sikana aka Abd. Rahman Napiah.  Tetapi selepas kes sahabat beliau, terdapat perubahan.  Kes ini penting kerana ia berkaitan dengan rungutan Dr. Mana Sikana aka Dr. Abd. Rahman Napiah.  Amat sukar hendak membina generasi pengkritik sastera yang baru jika para ahli akademik mencontohi cara Prof. Dr. Mana Sikana (aka Abd. Rahman Napiah) yang bersikap negatif terhadap ilmu. Beliau tidak menghormati ilmu, malah mengkhianatinya. Lihat judul makalah beliau tentang teksdealisme, yang mendakwa teksdealisme sebuah “teori” sastera Islam, padahal tidak sebesar zarah pun terdapat unsur Islam. Lagi pula, teksdealisme bukan jawapan kepada pembinaan “teori” sastera Islam, kerana tidak jelas apakah teras “teori” itu. Mudah saja untuk berkata diasaskan kepada konsep tauhid, tetapi apakah bukti konsep tauhid itu menjadi asasnya? Jika tauhid itulah yang dijadikan asas, yang akan lahir ialah takmilah seperti yang dibangunkan oleh Dr. Shafie Abu Bakar. Dalam kes teksdealisme ini, sesuatu karya akan mencapai keunggulannya jika memenuhi syarat-syarat yang dikemukakan oleh Panel Anugerah Sastera Negara, iaitu berasaskan eksperimen, tidak mempunyai tema tertentu, tidak didaktik, dan banyak lagi yang tidak dan ditidakkah dengan tegas oleh Panel Anugerah Sastera Negara untuk menegaskan pendirian sekular mereka. Dari segi itu Panel lebih tegas, walaupun ukurannya salah dilihat dari perspektif Islam. Bagaimana pula teksdealisme dikira tidak bersalah dan tidak bertentangan dengan Islam, padahal keunggulan teks yang diwar-warkannya itu memang tepat dengan ukuran Panel Anugerah Sastera Negara.  Lagi pula, dalam kes ini terdapat kontradiksi yang amat  memeranjatkan. Kata Dr. Mana Sikana aka Dr. Abd. Rahman Napiah, dia “menyaring” unsur-unsur Islam ke dalam teksdealisme; padahal jika teksdealisme itu benar-benar berjiwa Islam, mengapa pula ciri-ciri Islam “disaring”, ditapis, dipilih-pilih? Apa jenis logik yang dipakai di sini? Beginikah seorang sarjana Islam bekerja? Yang patut berlaku sebaliknya, teksdealisme itu “menyaring” beberapa konsep Barat yang tidak bertentangan dengan Islam, lalu diberi penjelasan mengapa saringan itu diperlukan dalam teksdealisme, padahal dalam gagasan Persuratan Baru tidak ada pun saringan itu, namun teori sastera Islam dapat dibina dengan meyakinkan dan dapat pula mencabar kewarasan teori Barat sendiri. Bagaimana diadakan saringan, bila Dr. Mana Sikana menerima realisme magis yang ditolak oleh Shahnon Ahmad, untuk menilai novel Shahnon, Patriach (hal. 233 dalam Nadwah ...). Ini sesuai dengan pendirian beliau bahawa antara ciri karya unggul ialah terdapat “di dalamnya unsur-unsur magis dan sihir yang akan segera larut dalam diri khalayak” (Nadwah ..., hal. 241).  Apakah maksud beliau dengan ungkapan “segera larut dalam diri khalayak’ itu? Semua ini, dan banyak lagi, perlu dijelaskan oleh Dr. Mana Sikana aka Dr. Abd. Rahman Napiah jikalau beliau benar-benar jujur bahawa teksdealisme itu sebuah “teori” sastera Islam. Kita akan patahkan hujah-hujah beliau, jika ada, satu persatu untuk membuktikan sebaliknya.

Jika kita membaca laporan Shamsuddin Jaafar tentang Nadwah Sastera Islam (Dewan Sastera, Januari 1994, mulai hal. 18-19) kita akan dapati teksdealisme telah ditolak oleh peserta nadwah itu, sebaliknya mereka menerima Pendidikan Estetika Daripada Pendekatan Tauhid sebagai model. Inilah kesimpulan Shamsuddin Jaafar yang mencerminkan pandangan peserta nadwah: “... buku Mohd. Affandi Hassan, Pendidikan Estetika Daripada Pendekatan Tauhid  banyak disebut di dalam nadwah itu sebagai model ...” (hal. 19, kesimpulan).  Tentu saja Dr. Mana Sikana bukan sebahagian daripada mereka.  Bagaimanakah Dr. Mana Sikana aka Dr. Abd. Rahman Napiah boleh mengaku beliau menjana teori sastera Islam jikalau beliau sendiri meremehkan Pendidikan Estetika Daripada Pendekatan Tauhid dan Gagasan Persuratan Baru: Pengenalan dan Penerapan, dengan kata-kata yang tidak seharusnya keluar daripada seorang sarjana yang mengaku mencintan ilmu seperti yang dikehendaki dalam Islam:  “Barangkali kita masih ingat ada sebuah gagasan teori sastera Islam yang dikemukakan oleh Mohd. Affandi Hassan ... Sebenarnya teori ini adalah hasil dari pengembangan daripada penulisan pengarangnya dalam bukunya Pendidikan Estetika Daripada Pendekatan Tauhid 1992, yang antara lainnya mengherdik sastera Melayu yang keterlaluan dirasuk oleh sastera Barat. Masyarakat sastera, terutamanya pelajar di institusi pengajian tinggi kurang berminat mendekati dan mengaplikasi teori ini, akhirnya ia hanya hidup di atas kertas sahaja. Meski kita sedar ada usaha daripada beberapa pengkaji sastera yang cuba mengetengahkannya, tetapi ia tetap kurang menarik perhatian” (hal. 119-120, Prosiding.)  Waktu ucapan seangkuh itu diucapkan oleh Dr. Mana Sikana aka Dr. Abd. Rahman Napiah, Persuratan Baru telah dibincangkan dengan mendalam dalam syarahan perdana Prof. Ungku Maimunah (2007, Kritikan Sastera Melayu: Antara Cerita Dengan Ilmu) dan dalam bukunya yang penting, berupa kuliah MASTERA 2008, Dinamika Pemikiran Sastera Melayu (2009); dan buku yang diselenggarakan oleh beliau, Kedudukan Ilmu Dalam Kesusasteraan: Teori dan Praktis (2010), untuk menyebut beberapa contoh yang terlalu mudah didapati  dan memang mendapat sambutan baik, sehingga dua buah buku yang diterbitkan oleh UKM itu sedang dalam cetakan kedua, manakala syarahan perdana itu pula sudah habis stok. Alhamdulillah. Apakah kualiti ilmiah, kualiti akademik Prof. Dr. Mana Sikana aka Prof. Dr. Abd. Rahman Napiah, apabila beliau menyebut Pendidikan Estetika Daripada Pendekatan Tauhid “mengherdik sastera Melayu yang keterlaluan dirasuk oleh sastera Barat”, tanpa menyentuh sepatah kata apakah isi buku itu, yang kini (sejak 2004) telah diterima sebagai salah sebuah karya penting Abad 20/21 dalam “The Annotated Bibliography Project” yang dianjurkan oleh Aga Khan University Institute for the Study of Muslim Civilisations (rujuk hal. 150 Gagasan Persuratan Baru: Pengenalan dan Penerapan untuk melihat dokumen tentang projek ini). Jika anda perhatikan kelakuan sasterawan dan sarjana Melayu terhadap kejadian ini, anda akan melihat bagaimana sasterawan dan sarjana Melayu melompat dan menjerit kegembiraan apabila Prof. A. Teeuw mengisytiharkan Salina sebuah novel bertaraf antara bangsa; tetapi para sasterawan dan sarjana sastera diam membisu apabila Pendidikan Estetika Daripada Pendekatan Tauhid diangkat sebagai sebuah karya penting Abad 20/21 dalam pembinaan tamadun Islam. Tidak seorang pun tahu, malah majalah-majalah Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri tidak tahu, padahal yang mengangkat buku itu ialah Prof. Ulrich Kratz dari School of Oriental & African Studies, University of London. Prof. Ulrich Kratz, by the way, adalah seorang konsultan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri. Jadi apabia Dr. Mana Sikana aka Dr. Abd. Rahman Napiah, seorang profesor di UPSI, menulis kertas kerjanya untuk Seminar Teori dan Kritikan Sastera Malaysia, beliau terus mengulang kutukannya dan rasa marah dan benci terhadap buku itu sambil menulis kembali kemarahannya itu dalam kertas kerjanya yang terbaru: “Pendidikan Estetika Daripada Pndekatan Tauhid antara  lain mengherdik sastera Melayu yang keterlaluan dirasuk oleh sastera Barat”. Itu sajakah isinya? Dengan sikap begini, bagaimana kita boleh percaya kata-kata Prof. Dr. Mana Sikana aka Prof. Dr. Abd. Rahman Napiah yang “meratap” sukarnya mendapat pengkritik  baru/muda dari sekumpulan 20,000 orang muridnya yang sudah beratus mendapat gelar doktor falsafah dan sarjana sastera. Sebabnya mudah: jika gurunya mempunyai sikap negatif terhadap ilmu, menulis karya akademik yang tidak mencapai standard yang wajar dari segi akademik, dan tidak dapat menerima kelebihan orang lain yang dianggapnya saingan yang berbahaya terhadapnya dan kumpulannya, maka tidak mungkin sarjana yang begini perangainya akan mendorong murid-muridnya menjadi lebih pandai daripadanya.  

Bandingkan pandangan seorang sarjana cerdik yang terlebih dahulu menyelidik sebelum membidik kesimpulannya: “Gagasan Persuratan Baru yang dipelopori oleh Mohd. Affandi Hassan ternyata merupakan satu gagasan yang lebih tersusun berbanding dengan gagasan sastera Islam yang muncul sebelumnya. ... Jika diperhalus, gagasan ini memperlihatkan beberapa percanggahan yang memerlukan pembaikan. Meskipun demikian, gagasan ini dapat diterima dan dirujuk sebagai sebuah teori memandangkan telah ada satu metodologi tertentu untuk membaca, dan merungkaikan teks sastera. Kedudukan ini menjadikan Persuratan Baru berbeza berbanding dengan wacana sastera Islam yang lain”. (Dr. Faisal Tehrani aka Faisal Musa dalam bukunya, Wacana Sastera Islam di Malaysia dan Indonesia (2012), hal. 150-151.

Atau pandangan Prof. Ungku Maimunah Mohd. Tahir yang berikut (tentang penglibatan beliau dan Prof. Madya Dr. Mohd. Zariat Abdul Rani meneliti Persuratan Baru):

“Seterusnya, bergelut dengan PB merupakan satu pegalaman akademik yang bagi kami cukup intellectually stimulating, iaitu begitu menguja dan mengasah ketajaman pemikiran kami. PB benar-benar mencabar daya intelektual kami, dan memaksa kami untuk bekerja keras meneliti, mendalami serta memperhalusi masalah sastera Melayu secara tekun, jitu dan menyeluruh. Di samping itu, ia juga menuntut keberanian dan kesabaran yang tinggi terutamannya dalam mengharungi liku-liku dunia kesarjanaan sastera Melayu dewasa ini yang rata-rata hostile dan sedia berprasangka terhadap PB serta idea-idea seumpamanya, selain cenderung pula untuk ber’adawah sesama sendiri. Ternyata, penerapan PB sebagai kerangka analisis menjadikan tulisan kami kritikal dan sering pula menggugah medan keselesaan (comfort zone) dunia sastera Melayu dewasa ini iaitu keutamaan cerita. Ini jelas tidak disenangi. Reaksi sedemikian, yang tidak pula diiringi perbincangan jitu tentang PB atau analisis-analisis yang kami ketengahkan, malah menyerlahkan dengan lebih jelas lagi kepada kami betapa perlunya perspektif alternatif yang menyuburkan ilmu sebagai tunggak tulisan. Ini membuat kami semakin jelas tentang apa yang perlu kami terus lakukan. Kami perpendirian bahawa usaha yang kami lakukan adalah didorong dan terbit tidak lain dan tidak bukan melainkan daripada rasa cinta kami yang mendalam terhadap ilmu, serta keprihatinan kami terhadap masa depan persuratan dan tamadun Melayu.” (Gagasan Persuratan Baru: Pengenalan dan Penerapan, UKM 2008, hal 215).

Sudah jelas bahawa komen meremehkan oleh Prof. Dr. Mana Sikana aka Prof. Dr. Abd. Rahman Napiah tentang Persuratan Baru tidak cocok dengan kedudukannya sebagai seorang ahli akademik yang sewajarnya dihormati, seorang profesor pula, yang diamanahkan untuk bercakap benar kepada para peserta seminar yang terdiri daripada ahli-ahli akademik dan para profesor serta para pelajar beliau sendiri.  Katalah beliau memang jujur ketika membuat komen yang meremehkan itu, adakah beliau melakukannya sebagai seorang profesor yang berwibawa? Seorang profesor yang berwibawa tentu saja menyemak maklumatnya terlebih dahulu, dan sekiranya dia tidak pasti dia akan bertanya atau paling baik mendiamkan diri  (seperti yang dinasihatkan oleh Nabi SAW kepada orang Islam) supaya tidak terlalu ketara motifnya yang boleh dituduh tidak baik itu. Jika beliau memang tidak jujur dan tidak amanah, bagaimana beliau akan membina para pelajar yang jujur dan mencintai ilmu, padahal guru mereka sendiri tidak amanah dan begitu mudah meremehkan ilmu.  Jika kita kaji semua ini, maka rungutan beliau yang saya salin di atas ternyata hanya omong kosong, sejenis retorik kosong seperti yang dituduh oleh K. B. Tan dalam notanya kepada Dewan Sastera.  Apakah jenis peribahasa atau bidalan yang boleh kita gunakan untuk menggambarkan keadaan ini? 

Paling dikesali, semua ini terjadi di Universiti Perguruan Sultan Idris, tempat para guru dididik untuk menjadi cerdik dan mencintai ilmu, supaya jujur dan amanah dalam mendidik para pelajar mereka. Dan jika kita benar-benar jujur, Persuratan Baru sangat wajar jika dijadikan subjek utama dalam pendidikan sastera. Tetapi yang kita perlukan, sebenarnya, ialah memulai pendidikan estetika daripada pendekatan tauhid, dengan menggunakan gagasan Persuratan Baru sebagai landasannya.  Beranikah UPSI melakukannya sebagai hasil seminar yang diadakan itu? Seperti yang diajarkan kepada kita, semuanya hanya akan terjadi dengan izin Allah, dan tiada sebarang tentangan daripada sesiapa sekali pun boleh menghalangnya. Peringatan al-Quran: “Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan daripada Allah dengan kesabaran dan dengan doa (solat); sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar.” 


Katalah teksdealisme itu boleh dipakai untuk menilai seseorang pengarang dari segi kemajuan kepengarangannya (bukan karyanya), bagaimana pula kita boleh menilai seorang ahli akademik dan seorang pengkritik sastera yang unggul? Mungkin untuk para kritikus kita boleh gunakan teori tikusdealisme, yakni kritikus yang ideal itu mempunyai empat unsur juga seperti dalam teksdealisme.  Masalah besar ialah keempat-empat faktor itu bukan ukuran, hanya pemerian (description) tentang sesuatu proses yang perlu dilalui. Ukuran tidak begitu: pengkritik perlu tunjukkan dia faham konsep yang rumit-rumit, boleh gunakan konsep dengan cekap, tahu batas-batasnya, hujahnya bernas, buktinya utuh, sistem pemikirannya jelas, dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan kecemerlangan akademik.  Semua ini, menurut K. B. Tan, tidak ada pada Dr Mana Sikana aka Abdul Rahman Napiah, sehingga memaksanya menulis satu nota untuk meluahkan kejengkelannya.  Jadi jelaslah teori tikusdealisme tidak boleh dipakai walaupun setaraf dengan teksdealisme.

Jika anda ingin tahu dan mahu melihat bagaimana seorang mahaguru tulen mendidik pelajar beliau mencapai standard yang tinggi, anda bacalah buku Adab dan Peradaban: Karya Pengi’tirafan untuk Syed Muhammad Naquib al-Attas (2012). 

Dalam tahun 1994, saya terbitkan kumpulan haiku Melayu, berjudul Cendera Kirana, yang saya gunakan untuk kursus pengurusan peringkat tinggi di INTAN dalam pemikiran kreatif. Dalam buku itu terdapat sebuah haiku berikut: Belalang melompat/ Padang luas kosong/ Helang di gunung (hal. 4). Tentu anda masih ingat beberapa peribahasa Melayu yang bercerita tentang belalang dan helang ini. Helang dari  atas gunung boleh nampak belalang yang melompat di padang luas kosong; tetapi nampakkah belalang helang yang di atas gunung? Itulah perbezaannya.

Mohd. Affandi Hassan,
22 Oktober, 2012.

4 comments:

 1. Cukup cukuplah tu..berbaik-baiklah kita sesama Islam. Di hari baik bulan baik ini sama-samalah kita memaafkan antara satu sama lain. Kalau ada silap Mana Sikana, maafkanlah beliau...

  ReplyDelete
 2. Salam sdr. Anonymous.

  Terima kasih atas nasihat dan peringatan ikhlas. Mohon maaf kepada semua yang tersinggung dengan tulisan saya, terutama sekali Sdr. Mana Sikana. Senang hati kita bila diberi peringatan yang baik itu. Terima kasih.

  ReplyDelete
 3. minta izin untuk menggunakan bahan karya dan kritikan ini untuk bahan penulisan saya kelak..

  ReplyDelete
 4. minta izin untuk menggunakan bahan karya dan kritikan ini untuk bahan penulisan saya kelak..

  ReplyDelete