Monday, August 15, 2016

PENGGUNAAN KONSEP DAN ISTILAH YANG MENGELIRUKAN DALAM SASTERA MELAYU (Bahagian III)

Penerbitan Sastera Teras Negara Bangsa yang gagal sebagai hasil akademik itu sebaliknya menjadi bukti dan hujah betapa tidak perlunya  gelaran sasterawan negara diwujudkan. Karya mereka tidak dibicarakan dengan mendalam dalam SKPM, untuk dijadikan bukti bahawa hasil sastera yang bermutu boleh diberi keduduan sebagai sebahagian daripada unsur pembinaan tamadun ilmu di Malaysia. Oleh sebab perkara ini tidak terjadi, maka kehadiran para sasterawan negara sudah jelas dibuktikan tidak layak diberi kedudukan begitu istimewa kerana karya mereka tidak mencapai taraf yang membolehkan kita menerimanya sebagai sumbangan ilmu yang bermakna yang menjadi kebanggaan kita.  Kesimpulan ini dibuktikan lagi kebenarannya apabila kita meneliti dengan kritis kertas kerja yang membincangkan “pemikiran’ para sasterawan negara ini, yang keseluruhannya hanya tidak lebih daripada keghairahan penulisnya memperkenalkan segala macam pendekatan seolah-olah semua itu akan menjadi bukti kehebatan karya para sasterawan negara; sebaliknya yang dapat kita lihat bukanlah kehebatan karya para sasterawan negara ini, kerana yang terjadi ialah betapa rakus para sarjana menggunakan segala macam pendekatan yang semuanya tidak menyerlahkan pemikiran para sasterawan negara, sebaliknya menyerlahkan aneka ragam teori sastera Barat yang tidak dapat dibuktikan memberi manfaat untuk menilai karya para sasterawan negara ini dengan objektif dari segi pemikiran mereka.  Adakah pendekatan yang dipilih tidak sesuai atau sememangnya karya para sasterawan negara tidak menyerlahkan apa-apa keistimewaan sebagai hasil pemikiran yang mendalam walau apa pun pendekatan yang dipakai.  Saya cukup terbuka untuk memberi peluang kepada para sarjana ini menulis kertas kerja yang benar-benar menyerlahkan “pemikiran” para sasterawan negara ini dalam satu perbincangan khusus untuk itu, untuk dijadikan bukti bahawa karya sastera, terutama yang dihasilkan oleh para sasterawan negara, memang layak dijadikan teras negara bangsa dalam membangun tamadun ilmu di Malaysia. ITBM saya harap akan bermurah hati untuk mengendalikan pertemuan itu sekali lagi, dengan fokus kepada sumbangan  ilmu para sasterawan ini dalam perkembangan intelektual Malaysia.  Ketakutan para sarjana dan sasterawan untuk membincangkan dengan mendalam aspek ilmu ini membuat kita hairan, apakah yang menghalang mereka dari bercakap tentang ilmu yang dikaitkan pula dengan sumbangn para sasterawan negara dan lain-lain sasaterawan.  Sekiranya sastera tidak mencerminkan kecemerlangan ilmu, seperti yang terserlah dalam karya, maka sudah pasti sastera tidak layak dijadikan teras negara bangsa. Jika hakikat ini ditolak atau paling tidak diabaikan, maka apakah asas yan g boleh dijadikan hujah bahawa sastera layak menjadi teras negara bangsa?  Kita telah melantik ramai sasterawan negara, yang secara popular dianggap hebat, tetapi mereka belum lagi dinilai daripada perspektif ilmu, mengenai sumbangan mereka dalam perkembangan ilmu. Itulah yang menjadi fokus kita sekarang.  Penelitian saya selama ini menolak bulat-bulat bahawa sastera yang dicipta oleh para sasterawan negara sekalipun layak dijadikan teras negara bangsa. Saya telah menjelaskan persoalan ini panjang lebar, dengan itu anda boleh dengan mudah mematahkan dan menolak hujah-hujah saya supaya kedudukan para sasterawan ini menjadi lebih jelas dari perspektif sumbangan mereka terhadap perkembangan ilmu dan pemikiran.  Tetapi sekiranya semua para sarjana dan sasterawan menganggap pandangan kritis saya hanya sejenis “salakan anjing kurap”, seperti yang ditegaskan oleh Prof. Muhammad Haji Salleh dan Dr. Fatimah Busu, maka pandangan anda juga perlu dinilai lebih kritis lagi, untuk mengelak daripada dianggap sebagai tidak lebih daripada sejenis salakan serigala ganas yang liar!  Tentu saja tamadun kita tidak dibangunkan daripada salakan serigala liar ini.  Tetapi inilah hegemoni yang dipaksa ke atas kita, supaya menerima pandirisme yang berada dalam karya para sasterawan negara sebagai  asas pembinaan tamadun ilmu kita. Adakah ini yang kita mahu?

Beberapa istilah kampungan sering digunakan oleh peneliti sastera ketika membicarakan kehebatan karya kreatif, dimulai oleh Panel Anugerah Sastera Negara yang mereka selerakkan dalam laporan mereka. Antaranya yang terkenal ialah “istilah” kelainan, eksperimen, perubahan,  pembaharuan, gaya bahasa yang indah dan lain-lain.  Tetapi semua “istilah” yang disebarkan oleh Panel dan diikuti oleh para sarjana ciritan, tidak diberi penjelasan dan definisi,  oleh itu kita tidak tahu apakah maksud mereka sebenarnya. Misalnya, apabila mereka bercakap tentang kelainan, apakah yag mereka maksudkan? Contoh-contoh yang diberikan oleh Panel hanya sekadar untuk membela para sasterawan yang mereka pilih untuk dilantik menjadi sasterawan negara.  Tentang A. Samad Said, mereka berkata kelainan  sasterawan ini ialah dalam pendetailan gambaran dalam novel atau cerita pendeknya, umpamanya tentang longkang yang kotor. Mengapa “kelainan” begini diperlukan dan diberi pujian? Adakah dengan “kelainan” seumpama ini sesebuah karya akan menjadi hebat dari segi pemikirannya? Tidak, malah yang menonjol ialah sifat sensasinya. Malah inilah maksud kelainan yang dibanggakan oleh Panel, seperti yang kita dapat dalam laporan mereka.  Raja sensasi dalam penulisan novel barangkali tepat sekali jatuh kepada Anwar Ridhwan, yang boleh kita temui dalam novel-novelnya, dengan mencapai tingkat tertinggi dalam Naratif Ogonshoto yang penuh sensasi itu; hingga kisah bahtera Nabi Nuh dalam al-Quran pun dijadikannya sensasi. Kalau anda tidak dapat memahami maksud saya, baca kembali novel ini dan lihat bagaimana sasterawan ini dengan sewenang-wenang menjadikan kisah al-Quran itu hanya sejenis legenda, seperti yang ditegaskan oleh Dr. Noriah Taslim dalam kertas kerjanya.  Mengapa “kelainan” itu tidak dikaitkan dengan pemikiran yang mencabar pembaca dan mencabar keseluruhan konsepsi kita tentang penulisan kreatif? Ambil contoh konsep stylization of ideas yang menjadi salah satu prinsip dalam penulisan karya persuratan, tidakkah konsep ini, apabila dipakai dalam penulisan kreatif, memaksa anda menyirat pemikiran anda dan cara anda melahirkannya dalam ruang naratif yang tidak lagi hanya untuk bercerita dan mencari sensasi, tetapi untuk mewacanakan pemikiran anda sehingga tercapai matlamat penulisan kreatif untuk mencerdikkan pembaca dan pada waktu yang sama membuat anda menjadi bijaksana untuk membaca ayat-ayat Allah dalam kehidupan manusia keseluruhannya. Inilah satu aspek yang dibincangnan dengan mendalam oleh Prof. Ungku Maimunah Mohd. Tahir ketika membicarakan episod kecil dalam Pujangga Melayu ketika Awang mencadangkan nama kediaman mereka “Teratak Desa.”  (Anda boleh baca dalam Kulah MASTERA Prof. Ungku Maimunah 2008, anjuran DBP.)

Demikian juga konsep (?) pembaharuan dan perubahan yang dilemparkan oleh Panel Anugerah Sastera Negara, tidak pernah diberi definisi oleh mereka dalam laporan mereka, sehingga apa yang mereka maksudkan dengan pembaharuan dan perubahan itu hanya aspek sensasi biasa yang sama sekali tidak memberi makna yang mendalam dalam konteks stylization of ideas yang saya maksudkan.  Lain-lain “istilah” yang mereka pakai yang tidak perlu saya ulas di sini, sama juga keadaan dan kedudukannya, hanya sejenis usapan jempul yang tidak memberi apa-apa makna yang mendalam dalam penulisan kreatif. Sebabnya sangat mudah: mereka berada dalam dunia klise yang sudah hanyut menjadi sampah sarap dalam pemikiran manusia kerana konsep-konsep klise itu (seperti plot, perwatakan, dan seterusnya yang anda  sudah tahu) tidak membawa kita kepada kesedaran untuk mengenali matlamat hidup manusia yang sebenar. Dengan itu, kita tidak ada pilihan lain, kecuali untuk kembali kepada konsep ilmu yang benar, kerana itulah saja yang boleh membawa kita memahami tindakan manusia sejagat ketika mereka membuat keputusan dalam kehidupan mereka. Itulah yang dilakukan dalam Pujangga Melayu.

Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya, 15/8/2016

No comments:

Post a Comment