Monday, November 19, 2012

CENGKAMAN PENGARUH BUDAYA PANDIRISME KE ATAS KESUSASTERAAN MELAYU MODEN


Posting bertarikh 1/11/2012 dan 15/11/2012 membuktikan betapa kuatnya cengkaman budaya pandirisme dalam kesusasteraan Melayu, khususnya dalam bidang akademik dan kritikan sastera.  Sejauh mana pengaruh cengkaman budaya pandirisme itu bertapak dalam kritikan sastera Malaysia? Barangkali pertanyaan ini boleh digunakan untuk membaca sebuah buku terbaru terbitan Dewan Bahasan Pustaka, Pemikiran Sasterawan Negara Shahnon Ahmad (2012, jumlah halaman 529+ prakata dan pengenalan oleh Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh mulai hal. ix-xxiii).  Buku ini penting kerana pengenalannya diberikan oleh seorang tokoh akademik yang telah dianugerahkan gelaran Tokoh Akademik Negara, di samping gelaran Sasterawan Negara. Pengenalan beliau menjadi sangat bermakna jika dilihat dari beberapa saranan besar beliau tentang mutu akademik dalam kritikan sastera dan juga di kalangan para sarjana. Saya telah mengulas perkara ini agak panjang dalam tulisan saya yang dimuat dalam Kedudukan Ilmu Dalam Kesusasteraan: Teori dan Praktik (UKM, 2010; diselegaggarakan oleh Prof. Ungku Maimunah Mohd. Tahir). Untuk pengetahuan pembaca yang tidak membaca buku itu, saya akan ulang pendapat Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh yang perlu diberi perhatian serius untuk kemajuan akademik dalam kritikan sastera Malaysia.

Dalam pengenalannya kepada buku tentang Shahnon Ahmad itu, Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh hanya bercerita tentang “keunggulan” sasterawan itu, tetapi tidak memberikan pandangan kritis beliau berasaskan analisis dan penilaian yang konkrit, bukan hanya meluahkan semula pendapat penulis kertas kerja yang ramai itu. Sekarang kita lihat apa yang “cuba diingini” (frasa ini sumbang, tetapi sesuai sebagai  gaya retorik) oleh beliau, tetapi tidak mungkin terlaksana kerana keterbatasan beliau sendiri sebagai seorang ahli akademik yang bukan luar biasa seperti misalnya seorang Sutan Takdir Ali Sjahbana, atau kerana beliau begitu terbelenggu dengan klise yang kini dijadikan pendapat arus perdana dalam kritikan sastera Melayu, dengan naungan dan sokongan Panel Anugerah Sastera Negara, yang Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh dan Prof. Emeritus Shahnon Ahmad sendiri sudah berkali-kali menjadi anggotanya.  Kedua-dua mereka bukanlah tokoh akademik luar biasa seperti luar biasanya Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas sebagai mahaguru dan seorang ahli akademik yang teliti dan amat perceptive, yang meletakkan standard yang tinggi dalam bidang akademik untuk dirinya dan para murid beliau (lihat sebagai contoh buku Adab dan Peradaban: Karya Peng’tirafan untuk Syed Muhammad Naquib al-Attas, 2012).  Tetapi kedua-duanya amat popular sebagai tokoh popular, bukan sebagai tokoh yang benar-benar tokoh seperti seorang Sutan Takdir Ali Sjahbana atau Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas.  Maka itulah buku terbaru tentang Shahnon Ahmad ini ditulis secara popular dalam bentuk cerita akademik, sesuai dengan corak kritikan cerita yang amat popular di kalangan ahli akademik Malaysia, tetapi tetap cerita kerana kekeringan analisis yang mendalam yang akan benar-benar menonjolkan ketokohan beliau seperti yang berlaku terhadap Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas dalam buku yang disebutkan itu. 

Prof. Dr. Muhamad Salleh yang menulis pengenalan kepada buku Shahnon Ahmad ini nampaknya telah mengkhianati hasrat hati beliau sendiri yang diucapkannya dalam satu pertemuan penting yang membicarakan kritikan sastera Nusantara. Antara lain kata beliau: “... [S]udah puluhan tahun kita menggunakan teori yang muncul di Barat untuk menilai diri kita yang bukan Barat, sebaliknya dibentuk oleh bahasa Melayu dengan wataknya yang khusus pula. Jadi kita sudah lama melakukan kesalahan dalam menilai karya kita, kadang-kadang termasuk saya sendiri”. (Dalam Teori dan Kritikan Sastera Melayu Serantau (DBP, 2005); dalam ucap utama beliau yang panjang).  Kalau sudah sedar menggunakan teori Barat itu satu kesalahan, mengapa diteruskan dengan leluasa dalam membicarakan karya Shahnon Ahmad, dengan direstui oleh Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh sendiri? Tidak sepatah pun disebut ole Tokoh Akademik Negara ini mengenai perkara ini, dengan itu kita dapat membuat kesimpulan mudah bahawa beliau hanya melontarkan saja pendpat itu, tetapi tidak mempercayainya.  Dia tahu, tanpa teori Barat karya beliau sendiri tidak dapat dibicarakan dengan megah, seperti yang kita lihat dalam buku tentang beliau, Critical Perspectives on Muhammad Haji Salleh (ed. Zawiah Yahya, DBP 2003). Apakah maksud dan matlamat Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh mengucapkan ucapan keprofesorannya yang bersemangat itu? Hanya untuk bermuka-muka, kononnya dia cukup sedar akan “masalah” yang sebenarnya bukan masalah, tetapi menjadi masalah baginya kerana dia telah “mengadakan” satu macam “teori” sastera yang dinamakannya “Puitika Sastera Melayu”, yang diucapkannya dalam syarahan perdana, sebagai satu sumbangan besar dalam bidang keilmuan sastera, tetapi tidak dipedulikan oleh ahli akademik sendiri dan tidak digunakan dalam sebarang kajian sastera. Dalam syarahan perdana itu pun dia hanya bercerita tentang sastera Melayu lama, kayak  seorang penglipur lara sesuai dengan pengakuannya sendiri bahawa dia di dalam syarahan itu bersimpuh di depan tokoh “besar” (?) penglipur lara yang bernama Pak Mahmud Awang Batil dari Negeri Indera Kayangan!  Saya tekankan perkara ini di sini kerana pengenalan yang dibuat oleh Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh itu amat mengecewakan, padahal dia telah diberi peluang yang begitu baik dan luas terbuka untuk memperincikan pendapatnya yang saya kutip tadi.  Biarlah kita peringatkan beliau bahawa penggunaan teori Barat dalam sastera Melayu tidak dapat dielakkan, tidak ada pilihan kecuali jika beliau mahu menggunakan Gagasan Persuratan Baru, satu-satunya gagasan dalam kritikan sastera Melayu yang boleh dipanggil sebuah “teori”.  Beliau juga diberi kesempatan untuk menyebut Persuratan Baru sebagai seorang sarjana yang bergelar Tokoh Akademik Negara yang mentereng itu, tetapi sebaliknya dia memperlihatkan sikap selekeh dari segi akademik dengan maksud untuk memperlekehkan Persuratan Baru dengan menyamakan Persuratan Baru dengan Persuratan Melayu, sama seperti yang dilakukan oleh Panel Anugerah Sastera Negara dalam Laporan 2003.

Dengan hanya memilih untuk bercerita, meluahkan kembali secara ringkas kertas kerja tertentu, maka kritikan sastera Malaysia tidak dapat melonjakkan dirinya daripada cengkaman  budaya pandirisme yang selesa berada di bawah bayangan teori Barat, walaupun sang profesor mengatakan perbuatan itu satu kesalahan yang wajar diperbetulkan. Profesor ini amat jelas  memberi pandangan yang tidak diyakininya. Nampaknya semua penulis kertas kerja menempelak beliau kerana tidak seorang pun daripada mereka memperdulikan amaran beliau supaya meninggalkan teori Barat kerana “kita yang dibentuk oleh bahasa Melayu  dengan wataknya yang khusus”  itu tidak wajar menggunakan teori Barat “untuk menilai diri kita yang bukan Barat.”  Dari satu segi, pandangan Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh ada benarnya, kerana dalam buku ini jelas sekali teori Barat telah gagal menyerlahkan kehebatan Shahnon Ahmad sebagai pemikir dan penulis karya kreatif. Walaupun di sana sini diperlihatkan bagaimana hebatnya Shahnon Ahmad “menulis” tentang berbagai aspek kehidupan orang Melayu, tetapi yang dipilih oleh beliau bukanlah kumpulan yang membentuk dan membina tamadun Melayu, sebaliknya segelintir watak biasa yang dikuasai hawa nafsu dan amat cetek pula perwatakannya digambarkan oleh pengarang ini.  Apakah sebenarnya yang dicari oleh sasterawan ini? Melalui karyanya, sangat jelas kegemarannya kepada sensasi dan persoalan seks, kerana menurut beliau (secara jujur, mungkin) aspek seks itu menjadi bumbu penting dalam penulisan kreatif (lihat Dewan Sastera, Oktober 1997).  Antara lain kata Shahnon Ahmad:  “... [U]nsur-unsur lucah itu perlu wujud kerana itulah realiti pun, ... hanya dijadikan semacam umpan dalam babak-babak kehidupan kini yang sememangnya serba lucah ...” (hal. 40).  Dengan sikap itu, Shahnon Ahmad tidak segan-segan lagi menjadikan unsur seks sebagai antara unsur utama dalam karyanya dari dahulu hingga kini (contoh terbaik ialah TIVI yang dengan tidak bertanggungjawab dilontar olehnya sebagai ‘karya berunsur Islam yang mithali’ (Dewan Sastera, Oktober 1997, “Shahnon Ahmad dan TIVI”). Tidak seorang pun penulis kertas kerja cuba menganalisis persoalan ini, terutama sekali mengapa Shahnon Ahmad mengambil pendirian itu.

Pada hemat saya, inilah bukti bahawa Shahnon Ahmad pada dasarnya seorang novelis Barat yang menulis dalam bahasa Melayu. Konsep sasteranya adalah konsep sastera yang difahami di Barat. Walaupun beliau dikatakan pernah membincangkan tentang sastera Islam, tetapi dalam karyanya tentang Islam itu lebih sarat dengan babak-babak seks, tidak langsung membicarakan persoalan Islam secara mendalam. Aspek ini sebenarnya menarik untuk diperkembangkan dalam “teori sastera Islam” bikinan Shahnon Ahmad, kerana peranan seks dalam agama Hindu, sebagai perbandingan, muncul dengan mewah dalam arca dan candi yang khusus memperaga kemewahan seks dengan aneka ragam aksinya  dalam kehidupan manusia. Jika Shahnon Ahmad meneruskan usahanya dalam “teori sastera seks Islam”, maka kita akan mendapat satu bentuk pemikiran yang mungkin original dan berani, yang menjadikan karya lucah beliau, TIVI, sebagai kemuncak karya Islam versi Shahnon Ahmad yang menurutnya berunsur sufistik dan layak diletakkan sebagai “karya Islam mithali” (lihat penegasan beliau dalam Dewan Sastera, Oktober 1997). Memang itulah sifat dan ciri karya Shahnon Ahmad, iaitu menyentuh secara popular dan ringan segala persoalan masyarakat yang dilihatnya dalam akhbar dan TV untuk dijadikan bahan novel dan cerita pendeknya dengan menjadikan unsur seks sebagai unsur penting. Kerana itu karyanya tidak membicarakan sesuatu persoalan secara mendalam, tetapi hanya menyentuh sipi-sipi sekadar untuk menunjukkan beliau kononnya prihatin kepada persoalan itu. Boleh dikatakan semua penulis kertas kerja, dan terutama sekali Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh, terpedaya dengan cara Shahnon Ahmad ini, oleh itu mereka dengan ghairah mengisytiharkan bahawa Shahnon Ahmad adalah “pemikir” yang handalan, padahal tidak sebuah pun novelnya yang ditulis dan diterbitkan, membentangkan dengan meyakinkan sesuatu persoalan dalam konteks pemikiran seperti yang dimaksudkan dalam karya-karya Iqbal, malah dalam karya-karya Sutan Takdir Ali Sjahbana sekalipun.  Sebagai perbandingan, tentang unsur seks ini, kita lihat pendapat Oakley Hall, seorang novelis yang juga seorang pensyarah kreatif di University of California at Irvine, dalam bukunya yang ditulis khas untuk rujukan para pelajarnya, The Art & Craft of Novel Writing, 1973), yang menyediakan satu bab khusus, bab yang diberi tajuk, “Information and Sex” (hal. 128-138). Kata beliau: “[Sex] has become almost one of the components of the novel, like plot, character, and setting; indeed sex is inextricable from both plot and character. Plot turns on sexual tensions, and sex is a useful method of presenting character” (hal. 133). Itulah pada hakikatnya pendapat Shahnon Ahmad sendiri ketika mempertahankan TIVI, sebuah novel yang sarat dengan adegan seks dan diberi status sebagai sebuah karya mithali dalam genre sastera Islam versi beliau!.  Pendeknya, seperti yang ditunjukkan dalam kertas kerja dalam buku ini, setiap buah novel Shahnon Ahmad menjadikan seks sebagai paksi naratif yang memenuhi ruang naratif cerita sensasi yang dihidangnya. Baik novel politik mahu pun novel agama, paksi naratifnya adalah unsur seks, kerana menurut Shahnon Ahmad seks dan kelucahan adalah realiti masyarakat yang perlu dijadikan tema karya kreatif yang “bermutu”!

Siapakah Shahnon Ahmad sebenarnya? Soalan ini penting apabila dikaitkan dengan kesimpulan Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas dalam syarahan pengukuhan beliau (1972), yang mengkritik para sasterawan sebagai golongan pinggiran yang tidak mendalam pengetahuannya tentang tradisi dan budaya Melayu dan cetek pula pengetahuannya tentang tamadun Barat yang menjadi tempat pergantungannya, oleh itu para sasterawan ini adalah kumpulan yang “cetek meraba-raba”. Adakah Shahnon Ahmad termasuk ke dalam golongan ini? Jika tidak, mengapa beliau dikecualikan?  Soalan ini penting diberi jawapan dan penjelasan untuk memastikan kedudukan Shahnon Ahmad sebagai “pemikir” itu bukan sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang pada hakikatnya bertentangan dengan kenyataan.  Tidak sebuah pun daripada tulisan yang terdapat dalam buku ini cuba memberi jawapan kepada persoalan ini, malah bagi mereka ini tidak penting, dengan alasan Panel Anugerah Sastera Negara telah menerima beliau sebagai seorang tokoh yang layak menerima gelaran sasterawan negara. Tetapi jawapan kepada soalan itu amat penting kerana dari jawapan itulah kita dapat membuktikan kedudukan Shahnon Ahmad sebagai “pemikir”.  Perkara ini menjadi lebih penting lagi apabila dikatakan beliau seorang “pelopor” dalam penulisan novel yang bercorak politik.  Apakah pemikiran politik beliau? Ada usaha untuk menunjukkan beliau seorang sasterawan yang telah mentakrifkan dengan mendalam unsur kepemimpinan dalam politik Melayu. Tetapi tidak ada pun sebarang bukti dikemukakan dalam mana-mana tulisan mengenai beliau, meskipun kita diperlihatkan rangkain gambar rajah yang bersimpang siur dalam tulisan seorang pakar Shahnon Ahmad, untuk kononnya membuktikan Shahnon Ahmad seorang pemikir yang unggul dalam aspek kepemimpinan politik Melayu ini.

Kesan saya sendiri adalah berbeza. Semua rajah dan gambar yang bersimpang siur itu hanya menceritakan betapa kelam-kabutnya penulis yang cuba menaikkan taraf Shahnon Ahmad sebagai pemikir politik.  Saya rujuk di sini tulisan Prof. Emeritus Yusof Hasan yang sudah diterima sebagai pakar ulung tentang pemikiran Shahnon Ahmad.  Dalam novelnya yang dikatakan bercorak politik itu, kita tidak mendapat apa-apa imbasan tentang falsafah politik Shahnon Ahmad. Kita hanya mendapat cerita mengenai kononnya para pemimpin politik yang korup, tamak, penipu dan sebagainya. Persoalan paling penting di sini ialah, dalam sistem apa orang-orang ini beroperasi? Adakah sistem itu bikinan baru atau lanjutan daripada sistem lama? Apabila kita bertanyakan soalan-soalan ini, kita ingin mendapat jawapan kepada satu soalan penting: Mengapa orang Melayu mendapat pemimpin seperti yang mereka dapat sekarang? Apakah pengaruh yang menjadi sumber lahirnya para pemimpin yang korup dan sebagainya itu? Adakah mereka terpengaruh dengan Dua Mitos Agung dalam politik Melayu?  Semua ini tidak diberikan dalam mana-mana novel Shahnon Ahmad yang dikatakan menjadi pelopor novel politik Melayu itu. Semua ini mengarah ke arah pemitosan belaka, tidak diasaskan kepada analisis mendalam dengan cukup pembuktian. “Analisis” yang pada umumnya cetek seperti yang diberikan dalam beberapa kertas kerja tidak boleh diterima sebagai hujah, kerana di situ memang tidak ada hujah kecuali cerita tentang kehebatan Shahnon Ahmad. Dengan itu, adalah lebih wajar dan lebih tepat untuk kita membuat kesimpulan bahawa Shahnon Ahmad bukanlah seorang pemikir, tetapi hanya seorang pencatat biasa seperti seorang wartawan yang membuat catatan tentang peristiwa yang berlaku. Itulah sifat karya sasterawan ini, dan ini membuktikan betapa tepatnya pemerhatian Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas dalam syarahan pengkukuhan beliau itu.

Mohd. Affandi Hassan,
19/11/2012.

No comments:

Post a Comment