Wednesday, August 23, 2017

SESAT DALAM BELANTARA AMBIGUITI DAN SELESA BERADA DI SITU


[Amaran Penting: Sebelum anda membaca entri yang akan mengejutkan anda ini, baca dahulu Catatan Penting di akhir entri ini. Kalau tidak, anda akan pengsan bila membaca entri ini.]

Kali ini saya akan berbicara tentang kesesatan intelektual dan bagaimana kesesatan ini dijadikan panduan oleh para sarjana dan sasterawan yang berada di dalamnya. Pada umumnya semua entri di dalam blog ini membicarakan dari pelbagai perspektif tentang persoalan penting ini. Mengapa mereka seronok berada dalam kesesatan intelektual? Saya perlu memberikan sedikit penjelasan, atau gambaran, tentang kesesatan intelektual yang menjadi tajuk kali ini.  Selepas itu anda mungkin faham mengapa mereka ini cukup selesa berada di dalam belantara ambiguiti, sesat meraba-raba tetapi tidak mahu mencari jalan keluar walaupun jalan keluar itu telah diberi oleh burung enggang keluar masuk hutan; mereka juga tidak mahu menjadikan babi hutan (wild hogs) yang kerap menyerang tanaman para petani di pinggir hutan untuk keluar dari belantara intelektual itu. Pelik, tetapi benar. Inilah tajuk yang kita akan bicarakan.

Pemburu atau pengutip barang hutan (rotan, damar dan sebagainya) tidak memerlukan kompas kerana pengalaman mereka sendiri menjadi kompas yang paling cekap memberi mereka arah ke mana saja yang mereka mahu. Di dalam dunia ilmu tidak begitu. Anda perlu mencari guru dan belajar daripada guru itu. Sekiranya mereka belajar di universiti, adakah mereka mendapat guru yang terbaik, yang tidak membuat mereka sesat Barat? Tidak semestinya, kerana guru mereka, seperti mereka, amat terpesona dengan budaya intelektual Barat.  Tidak sukar untuk mendapat bukti tentang perkara ini. Anda hanya perlu membaca kertas kerja yang membicarakan “pemikiran” para sasterawan negara, nescaya anda akan melihat dengan mata terbeliak akan betapa bangga, dan angkuhnya, para penulis kertas kerja memperagakan “recipe knowledge” dalam kertas yang mereka bentang dengan megah mentereng!

Dari penjelasan ringkas di atas, jelaslah kesesatan intelektual adalah pilihan sendiri yang dilakukan dengan sedar. Memang mereka ini mahu menjadi sesat dari segi intelektual kerana mereka dapat penyelesaiannya dari teori Barat. Ini memudahkan mereka, lagi pula mereka mendapat “recipe knowledge” daripada guru-guru mereka yang juga mengalami kesesatan intelektual dalam memahami konsep sastera yang seluruhnya tertumpu dan diperoleh daripada teori Barat.  Inilah kes guru kencing berdiri murid kencing berlari.

Apa yang disebut sebagai kesesatan intelektual dalam entri ini ialah keengganan untuk berubah dengan berpindah dari sifat taasub kepada teori sastera Barat kepada sifat terbuka kepada ilmu, yakni berpindah dari sikap ingkar ilmu kepada konsep ilmu yang benar yang bersumber daripada al-Quran. Mengapa tidak mahu membuat perubahan ini? Keengganan inilah yang dimaksudkan dengan kesesatan intelektual.  Dari mana sumber teori sastera Barat? Kita boleh membuat kesimpulan dengan selamat bahawa para sarjana dan sasterawan yang ingkar ilmu ini tidak tahu  dari manakah sumber ilmu dalam teori sastera Barat. Dari perspektif ini, mereka buta teori, hanya menjadi pengikut teori Barat secara membuta tuli. Adakah ini satu keistimewaan seperti yang mereka tayangkan dalam tulisan mereka?

Sekurang-kurangnya terdapat tiga kesan besar akibat sesat dalam belantara teori sastera Barat ini. Pertama, para sarjana (ciritan) dan sasterawan terlalu terikat kepada teori sastera Barat, tetapi bukan teori yang terbaik. Apakah pilihan mereka? Kita tidak tahu dengan pasti. Dalam kritikan sastera Barat, tumpuan utama hanya kepada tiga perkara: pengarang, karya, pembaca. Setiap tumpuan mempunyai teori tersendiri. Pada waktu ini nampaknya penekanan lebih kepada pembaca dan pengguna sastera, yang melahirkan teori hermenuetik. Yang penting bagi mereka ialah membuat tafsiran yang betul dan tepat. Tafsiran itu lebih penting daripada biografi penulisnya, kerana dari tafsiran itu akan lahir beberapa kesan tertentu. Paling penting ialah dalam konteks pengajaran sastera. Bagi  sarjana Barat, tumpuan kepada karya seperti yang dilakukan oleh Kritikan Baru (New Criticism) tidak banyak memberi faedah, oleh itu New Criticism dianggap sudah mati. Tumpuan kepada pengarang/penulis yang melahirkan romantisisme juga ditolak, tetapi inilah yang menjadi favourite di Malaysia. Dengan terpilihnya sasterawan negara sebagai mercu tanda dalam penulisan kreatif, maka lahirlah para Brahmin sastera yang tidak boleh disentuh, hanya boleh dipuji dan disanjung. Tentulah kita berasa rimas, dan mual, jika setiap kali kita sebut nama seseorang sasterawan  negara, kita diwajibkan memulai dengan Sasterawan Negara Muhammad Haji Salleh, padahal beliau kini lebih terkenal sebagai seorang pemanjat kilang berkarat.

Feudalisme corak Brahmin ini membawa balik faham Hindu dalam kehidupan intelektual Melayu moden, dijelmakan dalam dunia sastera mereka, dan diajar pula kepada pelajar untuk memuja para Brahmin sastera yang digelar sasterawan negara. Hakikat ini memang tidak dapat ditolak kerana mereka memang mahu gelaran mereka disebut setiap kali nama mereka disebut.  Terdapat satu keanehan yang lucu di sini: jika anda terlupa menyebut gelaran itu, anda dianggap biadab, tidak menghormati tokoh yang sudah diberi gelaran istimewa itu (di negara lain tidak ada gelaran ini). Yang lucu ialah: adab berkait rapat dengan ilmu, bukan fantasi. Sastera telah menolak ilmu seperti yang mereka buktikan dengan menolak PB; oleh itu sasterawan yang menolak ilmu dan mengutamakan fantasi bukanlah melahirkan karya beradab, oleh itu tidak layak dijadikan teras negara bangsa. Sebenarnya anda tidak beradab jika menggunakan gelaran itu, yakni jika anda faham makna adab. Ini mesti jelas, tidak boleh dikelirukan.  Semua ini telah dijelaskan dengan terperinci dalam kesimpulan 1972. Sila lihat di sana.

Kesan kedua menimbulkan kecelakaan intelektual yang sangat parah dalam sikap negatif para sarjana (ciritan) dan para sasterawan terhadap perubahan, yang akhirnya menimbulkan sikap anti-ilmu yang keterlaluan. Bagi mereka sikap anti-ilmu, atau lebih tepat disebut sebagai ingkar ilmu, adalah perlu kerana sastera Melayu ditegakkan dalam konteks itu. Apa akan jadi kepada sastera Melayu jika konsep ilmu itu dijadikan paksi kepada penulisan kreatif?  Para sarjana (ciritan) dan sasterawan (picisan) cukup sedar bahawa jika ini berlaku, maka seluruh hasil karya mereka tidak lagi unggul, sudah berada di tempat kedua dengan wujudnya karya persuratan yang berasaskan konsep ilmu yang benar. Dengan itu kedudukan para sasterawan negara sebagai Brahmin sastera dalam konteks sekarang, akan berubah menjadi badut sastera pula, pemegang amanah sastera hogwash di Malaysia. Seperti yang saya tegaskan berulang kali, peranan sastera hogwash ini amat negatif dalam pendidikan sastera, yang berakhir dengan mengajar pelajar menjadi bodoh, bukan sebaliknya.

Kesan ketiga yang amat buruk dari segi moral ialah pengaruh negatif Mutual Admiration Club yang dipelopori oleh para sasterawan negara dan kini mengikat segala penerbitan tentang sastera yang boleh kita dapat dalam Dewan Sastera.  Majalah sastera ini kini sudah bertukar menjadi majalah untuk para sasterawan negara dan penyokong mereka. Keruntuhan moral intelektual yang berlaku telah menjadikan tulisan tentang sastera sangat cetek, tiada pemikiran baru, tiada analisis mendalam terhadap persoalan penting (malah mereka tidak tahu pun apakah persoalan penting itu), dengan memberi penekanan kepada para Brahmin sastera.  Kemunculan Brahmin sastera ini telah saya sebut sejak tahun 1970-an lagi, bukan perkara baru. Ini telah menimbulkan sejenis budaya sastera yang baru, yang dalam bahasa Inggeris dipanggil sastera hogwash, sastera yang mengarut.  Hasil sastera mengarut, sastera hogwash ini antaranya ialah Naratif Ogonshoto  yang disokong dengan kritikan jenis hogwash dalam “teori kerancuan sastera” bikinan Dr. Mohamad Saleeh Rahamad.  Siapakah sebenarnya anggota Mutual Admiration Club yang telah berjaya mewujudkan sejenis hegemoni sastera hogwash dalam sastera Melayu? Mereka adalah para Brahmin sastera yang memberi warna baru kepada sastera Melayu dengan menonjolkan sastera hogwash sebagai arus perdana, seperti yang disebut dengan panjang lebar oleh seorang penulis kertas kerja ketika membicarakan wajah sastera Melayu masa depan. Adakah anda terperanjat jika sastera Melayu masa depan adalah sastera hogwash ini? Nampaknya begitulah yang diingini oleh penulis kertas kerja yang saya maksudkan, yang cuba memperagakan karya perdana, tetapi karya perdana dalam genre sastera hogwash. Sungguh ironik!

Walaupun kemunculan Mutual Admiration Club, yang menurut sasterawan negara Muhammad Haji Saleh sudah ada sejak tahun 1973 lagi (bukan baru sebenarnya), menjadi penghalang kepada perubahan dalam pemikiran sastera, namun kumpulan Mutual Admiration Club ini telah berjaya membawa sastera Melayu ke taraf dunia melalui Naratif Ogonshoto dan sajak-sajak Muhammad Haji Salleh yang diterjemahkannya sendiri ke dalam bahasa Inggeris, malah Naratif Ogonshoto sendiri telah diterjemahkan ke dalam dua bahasa dunia yang besar iaitu bahasa Inggeris dan Russia, membuktikan betapa besarnya jasa kumpulan Mutual Admiration Club ini, walaupun karya mereka dalam konteks ilmu adalah jenis sastera hogwash, sastera yang mengarut.  Anda perlu perhatikan catatan mengenai konsep hogwash ini, yang diberi di bawah.

Catatan penting: Perkataan hogwash adalah jenis kiasan gayang (istilah Za’ba), bermaksud begini: “If you describe what someone says as hogwash, you think it is nonsense.” (Collins Cobuild Learner’s Dctionary.)  Sastera hogwash bukan untuk membersihkan khayalan mengarut dari karya, sebaliknya memperkaya khayalan dan fantasi yang penuh sensasi dalam karya. Keadaannya berbeza sama sekali dengan karya persuratan, yang menjadikan ilmu sebagai paksi penulisan kreatif.  Dua konsep ini mesti difahami dengan jelas. Jika anda telah membuat pilihan, teruskan saja. Kebebasan memilih diberikan kepada anda; dan ini diikuti dengan kebebasan untuk mengkritik anda yang memilih sastera hogwash.

Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya, 23/8/2017.

No comments:

Post a Comment