Tuesday, June 22, 2010

Padah Tiadanya Langkah Kaedah Dalam Penilaian

   Pada asasnya Panel Anugerah Sastera Negara mempunyai dua pilihan dalam melaksanakan kerja-kerja penilaian mereka. Pertama dengan membina mitos; kedua dengan menyerlahkan pemikiran dalam karya yang dinilai dan juga dalam analisis mereka sendiri. Pilihan pertama adalah yang paling mudah, dan itulah yang mereka lakukan selama tiga puluh tahun ini. Mereka tidak pernah mencuba pilihan kedua, suatu keputusan yang cukup menghairankan bagi sekumpulan sarjana dan pakar dalam bidang kesusasteraan yang diberi tanggungjawab yang begitu besar dan begitu penting untuk membina bidang kritikan sastera di Malaysia. Apakah yang menghalang mereka daripada menggunakan pilihan kedua itu? Nampaknya mereka terlalu dikongkong oleh pengalaman pembelajaran tentang kesusasteraan yang mereka dapat dari Barat. Keterikatan mereka kepada Barat, nilai-nilai Barat, pendekatan Barat, pemikiran Barat, dan lain-lain yang bersifat Barat adalah akibat sistem pendidikan negara yang menjadikan Barat sebagai rujukan dan ikutan dalam membangun negara. Para sarjana, pengkritik dan sasterawan ini tidak pernah “memberontak” terhadap kepalsuan nilai-nilai Barat dan kesementaraan pendekatan yang mereka kemukakan, yang selalu berubah-ubah seperti yang ditunjukkan oleh Prof. Ungku Maimunah dalam huraiannya. Oleh itu mereka tidak dapat melihat kepalsuan mereka sendiri, seperti yang ditunjukkan oleh Prof. Md. Salleh Yaafar dalam kes Muhammad Hj. Salleh melawan Mohd. Affandi Hassan. Inilah cabaran besar yang mesti dilalui dengan berani berasaskan ilmu, bukan yang berasaskan emosi atau kepercayaan yang berasaskan kejahilan.

   Kita harus berani untuk bertanya: Adakah Panel Anugerah Sastera Negara telah memberikan kepada kita kaedah penilaian karya kreatif yang terbaik, yang betul-betul akademik, yang boleh dijadikan pegangan kita? Mujurlah caranya telah diberikan oleh Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh dalam beberapa tulisannya, umpamanya dalam tulisannya di Berita Minggu 25 Disember 1983 dan 1 Januari 1984. Oleh sebab Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh telah berulang kali dilantik menjadi ahli panel Anugerah Sastera Negara, maka sumbangan beliau untuk membaiki dan meninggikan kualiti penilaian Panel Anugerah Sastera Negara perlu dibincangkan dengan berterus terang. Dalam tulisan beliau, dengan tegas beliau telah memperingatkan perlunya “langkah kaedah” (istilah beliau) dalam kritikan dan penilaian, dengan menetapkan empat prinsip yang wajib diikuti oleh sesiapa juga yang ingin mengkritik dan menilai karya sastera. Empat prinsip itu ialah: (a) konsep dan tujuan kritik; (b) alatan dan bahasa; bentuk. Dari bentuk kritikan, Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh menekankan pentingnya tulisan itu mempunyai arah yang betul, dibentangkan dengan teratur, tidak melompat-lompat huraiannya, kemas dan tersusun rapi. Mengenai etika, beliau menegaskan pentingnya pengkritik dan penilai mengikuti pandangan arus perdana, tidak cuba menekankan pandangan sendiri yang berbeza jauh daripada pandangan arus perdana yang disenangi pembaca. Penulis yang melanggar arus perdana adalah tidak beretika, oleh itu segala pendapatnya tidak perlu dipertimbangkan. Bagi seorang pensajak yang megah melaungkan “aku sudah belajar/ jadi kurang ajar”, tentulah amat janggal untuk memberi nasihat kepada orang lain supaya “memelihara etika” dalam kritikan dan penulisan, kecuali jika makna etika itu ialah yang diberikan olehnya sendiri, bukan yang difahami oleh masyarakat umum atau yang diberi maknanya dalam kamus (seperti Kamus Dewan). Dari segi alatan dan bahasa pula, beliau menegaskan pentingnya menggunakan bahasa yang lemah lembut, sesuai dengan budi bahasa orang Melayu yang tidak mengkritik berterus terang, tetapi melalui sindiran. Bahasa yang keras dan kasar serta angkuh bunyinya adalah bahasa yang menghina dan merendahkan orang lain. Menggunakan bahasa dan istilah yang tepat adalah tuntutan akademik yang mesti diperhatikan dengan teliti. Yang paling penting dalam prinsip kritikan Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh ialah mengenai “konsep dan tujuan kritik”. Menurut beliau, prinsip penting kritikan ialah “menimbulkan apa yang sebenarnya terdapat dalam karya yang dikajinya.” (Penekanan ditambah). Untuk melakukan ini, pengkritik perlu bertanggungjawab terhadap karya, penulis, dan pembaca. Tegas beliau: “Bertanggungjawab kepada karya bermakna kritikawan itu melihat, tanpa prejudis atau perasaan permusuhan atau perasaan ingin memulaukan penulis atau karyanya. Semua karya mempunyai unsur kuat-lemahnya, tinggi-rendahnya dan halus-kasarnya. Seperti juga kelemahan harus ditunjukkan (juga dengan "bahasa kritikan yang objektif dan peka.)”

   Nampaknya prinsip-prinsip penting kritikan dan penilaian karya ini tidak diketahui oleh Panel Anugerah Sastera Negara, kerana tidak terdapat dalam laporan mereka. Dalam semua laporan Panel Anugerah Sastera Negara, tidak terdapat di mana-mana sekali pun “langkah kaedah” yang ditunjukkan oleh Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh, hatta dalam laporan yang beliau sendiri menjadi salah seorang ahli panel. Mengapa hal ini terjadi? Jawapannya telah diberikan oleh Prof. Mohd. Mokhtar Abu Hassan dalam kutipan pendapat beliau tentang “keselekehan akademik” yang diberikan di atas. Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh sendiri tidak mahu mengikut petuanya yang baik itu, apatah lagi para ahli panel yang memang secara profesional sedar akan perkara-perkara yang ditimbulkan oleh Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh itu. Oleh itu siapakah yang perlu ikut petua itu? Mungkin guru-guru sastera, murid-murid sekolah, para pelajar universiti, terutama pelajar tahun empat yang disegani oleh Prof. Dr. Muhammad Hj.Salleh sendiri. Kerana tidak adanya “langkah kaedah” itu, maka seluruh laporan Panel Anugerah Sastera Negara saling bertentangan, tidak menjurus kepada pengertian yang mendalam yang dianjurkan oleh Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh, tidak mempunyai ukuran yang boleh diuji ketepatannya, tidak berupaya menilai sesebuah karya dengan “menimbulkan apa yang sebenarnya terdapat dalam karya yang dinilai” itu. Sebagai contoh, Laporan 2009, yang Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh sendiri duduk sebagai ahli panel, telah gagal menimbulkan “apa yang sebenarnya terdapat” dalam cerita pendek “Dunia Adalah Sebuah Apartmen” yang mendapat pujian panel, padahal karya itu hanya sebuah cerita pendek biasa yang nilai estetiknya hanya terdapat pada persetubuhan haram antara watak-wataknya, tidak pada pemikiran yang mendalam tentang makna kehidupan moden, jika itulah yang menjadi persoalan, yang sewajarnya ditunjukkan dalam perilaku dan pemikiran watak Melayu/Islam yang pergi ke luar negeri untuk berzina. Panel menegaskan inilah sebuah cerita pendek yang telah berjaya memberi jalur baru yang penting dalam perkembangan cerita pendek Malaysia. Bagaimana kesimpulan ini dibuat? Sekiranya dimulai dari awal dengan “langkah kaedah” menurut petua Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh, tentulah keraguan begini tidak timbul, sekurang-kurangnya kita akan faham mengapa kesimpulan itu dibuat oleh panel. Dalam keadaan sekarang, kesimpulan itu tergantung, tidak ada asasnya, tidak dibuktikan dengan fakta dan hujah.  

   Adakah Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh berpuas hati dengan pencapaian terbaru laporan panel Anugerah Sastera yang masih membeberkan klise lama? Semua ini perlu penjelasan, dan inilah yang kita tidak dapat. Dari segi ini, sudah jelas prinsip etika yang disebut oleh Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh itu tidak dipedulikan oleh beliau sendiri dan oleh panel Anugerah Sastera Negara. Yang sangat jelas ialah betapa panel Anugerah Sastera Negara terus menerus menggunakan ukuran Barat, walaupun Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh sendiri telah mengaku perbuatan itu satu kesilapan besar yang perlu dihentikan. Dalam Laporan 1985, yang Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh duduk sebagai ahli panel, kita diberitahu sebuah novel tidak perlu mesej, tidak perlu mempunyai matlamat, tidak harus dalam bentuk yang macam mana sekali pun menggunakan khutbah, dan tidak perlu didaktik. Yang menentukan nilai karya ialah kepandaian meniru teknik Barat, seperti yang dilakukan oleh A. Samad Said, yang diberi pujian dan sanjungan oleh ahli panel. Apakah maksud semua kesimpulan ini? Sekali lagi kita tidak diberi penjelasan. Sekiranya “langkah kaedah” yang dipetuakan oleh Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh dilaksanakan, mungkin tidak timbul lagi segala kontradiksi yang cukup mewah dihidangkan dalam Laporan 1985 itu, yang telah saya jelaskan di atas.

   “Langkah kaedah” yang dimaksudkan oleh Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh tidak sama dengan pembahagian laporan itu kepada bab-bab tertentu, yang dikhususkan kepada genre tertentu. Maksud “langkah kaedah” ialah pendahuluan kritis yang disediakan oleh anggota panel, menjelaskan ukuran yang mereka pakai, pendekatan yang mereka gunakan dan mengapa, kekuatan dan kelemahannya, dan matlamat yang ingin dicapai dengan menggunakan pendekatan tertentu diikuti dengan kriteria yang menjadi asas penilaian.

   Sebagai contoh, “langkah kaedah” boleh berbunyi begini: “Kami menggunakan kaedah dekonstruksi untuk menilai karya sasterawan yang kami pilih kali ini. Kami dapati, dari penelitian awal kami, karya beliau akan lebih tertonjol jika digunakan teori dekonstruksi yang kini menjadi pendekatan popular di Barat. Teori ini menitikberatkan pemikiran dalam karya sastera; oleh itu supaya tidak kelihatan terlalu condong ke Barat, kami juga menggunakan kaedah yang dianjurkan oleh gagasan Persuratan Baru kerana kaedah itu menekankan aspek pemikiran dalam karya sastera, dengan itu karya sasterawan ini lebih wajar dinilai daripada perspektif pemikiran yang dianjurkan oleh gagasan Persuratan Baru. Dalam melaksanakan tugas kami, kami akan banyak menggunakan beberapa istilah dan ukuran yang dipakai dalam kedua-dua pendekatan ini, seperti yang akan kami jelaskan satu persatu. ...” (sekurang-kurangnya 10 halaman baru jelas). [“Langkah kaedah” yang disediakan oleh Panel Anugerah Sastera Negara dengan bantuan dan penyeliaan Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh tentulah lebih baik daripada contoh yang sederhana ini.]  

   Dengan penjelasan itu, setiap keputusan dan penilaian yang dibuat oleh panel akan diasaskan kepada ukuran tertentu yang boleh diuji ketepatannya. Itulah baru sebuah laporan yang mantap dan akademik. Tetapi inilah yang tidak dibuat, hatta oleh Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh sendiri yang menganjurkan prinsip-prinsip kritikan beliau. Inilah yang menjadi tanda-tanya sepanjang hayat!!

   Selain dari itu, perkara yang paling menghairankan ialah mengapa semua panel yang ditubuhkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka untuk mencari sasterawan negara memilih perzinaan sebagai tema agung dalam sastera Melayu moden. Perhatikan bagaimana mereka memuji Salina, kini mereka memuji “Dunia Adalah Sebuah Apartmen” pula; kedua-duanya mendewakan perzinaan sebagai tema agung sastera Melayu. Apakah yang hendak diperjuangkan oleh sasterawan Melayu dan panel penilai mereka? Sebagai golongan yang siuman, mereka harus memperlihatkan tindakan mereka juga siuman.

No comments:

Post a Comment