Friday, June 18, 2010

Konsep Ilmu yang Kabur dan Keliru

      Masalah “pemikiran” ini menjadi amat rumit dan amat mengelirukan bagi Panel Anugerah Sastera Negara yang meneliti karya-karya Muhammad Hj. Salleh, seperti yang diperlihatkan oleh mereka dalam Laporan 1991. Matlamat dan tujuan Laporan 1991 ialah untuk memperlihatkan kehebatan “pemikiran” Muhammad Hj. Salleh sebagai seorang pensajak (yakni ‘penulis sajak’) yang mendalam ilmunya dan dengan itu sajak-sajaknya kaya dengan “kebijaksanaan” yang memberi manfaat besar kepada pembaca, masyarakat dan bangsa Melayu. Tetapi semua kata-kata sanjungan yang dipakai oleh Panel Anugerah Sastera Negara 1991 tidak dapat membuktikan hakikat sebenar kedudukan Muhammad Hj. Salleh sebagai seorang “pemikir” dalam sajak-sajaknya. Muhammad Hj. Salleh sendiri menolak beberapa tanggapan Panel Anugerah Sastera Negara 1991, apabila beliau “membuang” (yakni tidak memasukkan) beberapa buah sajak yang dijadikan bukti oleh panel bahawa beliau seorang “pemikir” yang teliti (kesimpulan panel yang kerap diulang-ulang) dan mendalam, dengan tidak memasukkannya ke dalam dua kumpulan sajak-sajak pilihan beliau, Sebuah Unggun Di Tepi Danau (DBP, 1996) dan Aksara Usia (DBP, 1998). Tidak sebuah pun sajak di dalam dua kumpulan sajak-sajak pilihan itu, yang sebelum dimasukkan ke dalam dua kumpulan itu, yang digunakan oleh panel penilai untuk menilai sumbangan Muhammad Hj. Salleh, boleh dikemukakan sebagai bukti bahawa pensajak ini seorang “pemikir”, seperti misalnya Iqbal itu seorang pemikir agung dalam syair-syairnya, dengan tema utama mengenai pembentukan peribadi yang unggul berasaskan nilai-nilai Islam.

  Muhammad Hj. Salleh hanya muncul sebagai seorang pencatat pengalaman perjalanan yang sangat berminat memperagakannya kepada pembaca betapa luasnya dan jauhnya perjalanan beliau, padahal dari segi ilmu tidak ada apa-apa yang boleh dibanggakan. Malah dalam banyak hal catatan perjalanan beliau penuh kontradiksi, tidak seimbang dengan pujian panel penilai, dan dengan malang pula pensajak ini memperlihatkan tidak saja kekeliruan beliau, malah kecacatan tanggapan beliau yang sungguh menghairankan, misalnya dalam sajak “Baris-baris Dari Muzium Goethe”. (Sebuah Unggun Di Tepi Danau, hal. 5). Dalam sajak ini Muhammad Hj. Salleh dengan penuh kagum menerima Goethe sebagai “milik bangsa dan tamadun Melayu” kerana kebijaksanaan penyair itu; dan kekaguman ini menggelincirkan beliau sehingga menerima juga Mephistopheles, Raja Iblis dalam Faust karya Goethe sebagai tokoh yang wajar dikagumi (dalam ucapannya, “dan memihak pada pintar mephistopheles”). [Huruf tebal ditambah].

  Adakah perasaan kagum yang berlebihan dan melampau ini hasil “pemikiran” beliau? Tidak ada bukti dapat dikemukakan, kecuali hanya berupa lintasan spontan seorang pensajak yang ingin memperagakan pengalamannya di luar negeri dan pernah bertemu Goethe, walaupun hanya di muzium. Walaupun Muhammad Hj. Salleh pernah sampai di Kaherah, tetapi beliau tidak berminat untuk menziarahi makam tokoh-tokoh Islam di Kaherah, tidak menyebut nama mereka, tidak tertarik dengan pencapaian ilmu mereka, dan tidak sedikit pun berasa kagum dengan kehebatan mereka sebagai ahli ilmu, atau ulama atau tokoh pahlawan. Semua ini menolak dengan mudah dan berkesan tanggapan panel penilai yang berkata, “Puisi-puisi yang membawa unsur keagamaan yang mula digarapnya sejak tahun 1970-an lagi, terus muncul dalam karya-karyanya yang mutakhir’. (Hal. 21 Laporan 1991). Jika yang dimaksudkan oleh Panel Anugerah Sastera Negara 1991 sajak-sajak seumpama “Baris-baris Dari Muzium Goethe”, maka kesimpulan panel tidak saja meleset, tetapi bertentangan dengan bukti yang ada. Di tempat lain panel membuat kesimpulan yang tidak masuk akal kerana amat bertentangan dengan hakikat sebenar kedudukan Muhammad Hj. Salleh sebagai seorang sasterawan, ahli akademik, dan seorang intelektual yang sungguh istimewa. Kata panel: “Membaca puisi [yang dicontohkan di halaman 22-23 Laporan 1991] di atas, seperti juga dengan banyak puisinya yang lain, suatu kesan yang akan kekal dalam ingatan pembaca ialah stail Muhammad, pemilihan diksinya yang cukup berhati-hati, sasaran makna yang lebih menuju intelek, sehingga puisi-puisinya sangat berperspektif intelektual” (hal. 23). Contoh dari “Baris-baris Dari Muzium Goethe” menafikan sama sekali kesimpulan ini. Kita lihat pula sebuah sajak sasterawan ini yang cukup terkenal, iaitu sajak “Pulang Si Tenggang”. Sajak ini cukup istimewa dalam pengertian negatifnya, lebih-lebih lagi apabila dibaca bersama pujian tinggi panel terhadap sasterawan ini.

  Kata panel: “Muhammad adalah seniman yang dalam dirinya subur segala bibit kehalusan dan kemurnian nilai-nilai lama daripada tradisi nenek moyangnya. Dan dalam dirinya juga tumbuh subur kesedaran cendekia yang tinggi yang menginginkan perubahan seperti yang pernah dipelajari dan dihayatinya dalam pengembaraannya” (hal. 25). Jika pujian ini dipadankan dengan sajak “Baris-baris Dari Muzium Goethe”, maka tidak satu pun pujian itu boleh dipakai. Bagaimana seorang yang halus jiwanya, seorang seniman yang cintakan warisannya, boleh menerima Goethe dan Mephistophelesnya sebagai warisan nenek moyangnya juga? Jika benarlah pensajak ini memiliki “bibit kehalusan dan kemurnian nilai-nilai lama daripada tradisi nenek moyangnya”, bagaimana beliau boleh menulis sajak “Pulang Si Tenggang”yang terang-terang menentang nilai-nilai tradisi? Dalam sajak itu, beliau cukup bangga mengaku “aku sudah belajar/ jadi kurang ajar, /memeluk kenyataan dengan logika baru,/ berdebat dengan hujah pejal dan nyaring. /tetapi juga/ bersopan santun, menghormati/ manusia dan kehidupan” (Sebuah Unggun Di Tepi Danau, hal. 223). Pengakuan pensajak ini menolak dengan tegas segala pujian panel penilai yang mendakwa beliau mempunyai segala macam keistimewaan seperti yang dipaparkan dalam sedikit kutipan di atas. Apakah yang indah dalam dongeng Si Tenggang yang dijadikan model oleh Muhammad Hj. Salleh? Jika kita membaca sajak ini bersama sajak “Baris-baris Dari Muzium Goethe” yang memperlihatkan pensajak sangat kagum kepada kepintaran Mephistopheles itu, maka kita akan mendapat kuncinya yang membolehkan kita memberikan penilaian yang tepat kepada pensajak ini. Pada umumnya beliau adalah seorang pensajak romantik, yang mempunyai ciri-ciri seorang tokoh romantik. Saya telah menghuraikan perkara ini dalam sebuah kertas kerja berjudul, “Dari Danau ke Taman: Sajak-sajak Muhammad Hj. Salleh dan Wan Mohd. Noor” (Majlis Bicara Buku: Mutiara Taman Adabi, karya Prof. Dr. Wan Mohd Noor Wan Daud. Balai Seminar, DBP Wilayah Timur, Kota Baharu, 21 September 2003). Menurut Jacques Barzun, sifat-sifat seorang romantik itu antaranya: “bombastic, conservative, emotional, fanciful, formless, futile, irrational, materialistic, ornamental, stupid, unreal, melodramatic, adventurous, passionate, wild, dan lain-lain. Menurut rumusan Chris Baldick, “the romantics turned to the emotional directness of personal experience and to the boundlessness of individual imagination and aspiration” (The Oxford Dictionary of Literary Terms, 1990, hal. 193). Secara tidak langsung Panel Anugerah Sastera Negara 1991 mengakui hakikat ini apabila panel itu menerima dengan sanjungan usaha Muhammad Hj. Salleh mengembalikan Si Tenggang, anak derhaka, ke dalam sastera Melayu moden dalam kutipan penting yang berikut: “Maka Si Tenggang itu (yakni Muhammad Hj. Salleh) tidak pulang seperti Si Tenggang sebelumnya yang takbur dan bongkak, membenci dan memusuhi kaum dan ibu kandungnya. Dengan kesedaran perasaan dan keyakinan yang kental, Muhammad menghadapi realitinya, menghadapi persoalan dan masalah kewujudan diri dalam perkelilingannya” (hal. 25). 
 
   Panel 1991 dengan itu mengesahkan sikap dan sifat romantik pensajak Muhammad Hj. Salleh yang digambarkan oleh Chris Baldick dalam kutipan di atas. Muhammad Hj. Salleh sendiri dengan tegas dan berani mengaku perkara ini di tempat lain, apabila beliau menegaskan: “I was a linguistic and cultural schizophrenic . English colonized me, yet it was my lifeblood.” (Rujuk Critical Perspectives on Muhammad Hj. Salleh, hal. 20-21). Pengakuan yang jujur ini mengukuhkan keyakinan kita sifat romantik Muhammad Hj. Salleh. Dalam konteks lain, sebagai membuktikan kebenaran penilaian Panel 1991 tentang Muhammad Hj. Salleh “yang subur kehalusan dan kemurnian nilai-nilai lama” Melayu yang menjadi pegangannya, beliau meluahkan kesopanan dan kehalusan budi bahasanya dalam serangan peribadi yang amat keras terhadap Mohd. Affandi Hassan yang telah mengkritik kertas kerja beliau, “Kritikan Sastera Malaysia dan Beberapa Saranan”. Kata Muhammad Hj. Salleh: “Mohd. Affandi Hassan bukanlah seorang kritikawan yang menulis kritikan, yang menjadi suatu genre kesusasteraan. ... Mohd. Affandi juga tidak dapat dikategorikan sebagai sasterawan, ... Oleh sebab yang ditulis oleh Mohd. Affandi itu bukan kritikan dan oleh itu bukan kesusasteraan, maka pendapat-pendapatnya yang tidak ada dasar sastera tidak perlu dibincang secara serius” (Berita Minggu, 25 Disember 1983). Sebagai seorang sarjana yang menekankan kesopanan dan bahasa yang halus, sesuai dengan tamadun Melayu, beliau menegaskan, Mohd. Affandi Hassan tidak mempunyai etika, oleh itu Mohd. Affandi "tidak lebih dari penghuni gua di zaman neolitik yang tidak berbudi bahasa ...(Berita Minggu/Nadaminggu, 1/1/1984). Dengan sikap positif itu, Muhammad Hj. Salleh menggunakan kebijaksanaannya dan kepakarannya dalam kesusasteraan untuk mengutuk tulisan Mohd. Affandi Hassan habis-habisan, dengan memberikan senarai panjang terhadap keburukan dan kejahatan beliau. Tidak ada percubaan untuk membahaskan pandangan kritis Mohd. Affandi Hassan; sebaliknya Muhammad Hj. Salleh mengemukakan senarai panjang dan terperinci, mendedahkan 70-75 keburukan/kejahatan Mohd. Affandi Hassan. 
 
    Agak aneh mengapa beliau lebih berminat dengan keburukan yang dicari-carinya, sehingga tidak langsung berminat membahaskan beberapa idea pokok dalam tulisan Mohd. Affandi Hassan. Satu-satunya pendapat beliau yang baik ialah apabila beliau berkata: “Dengan jujur saya sarankan bahawa Mohd. Affandi berguru kepada Baha Zain, sekurang-kurangnya dalam penggunaan bahasa kritikan jikalau tidak dalam hal-hal lainnya. Malah beliau boleh juga mempelajari tentang nada dari Ramli Isin, suara yang tenang dan sabar, kerana bahasa Ramli jelas lebih tenang dan bersabar dari bahasanya.” (Berita Minggu, 1 Januari 1984). Saranan beliau yang jujur itu sesuai dengan kesimpulan beliau bahawa Mohd. Affandi Hassan perlu sedar “bahawa pelajar tahun empat saya memahami konsep sastera dengan lebih wajar lagi dari konsep sasteranya yang jikalau saya dapat gunakan perkataan beliau sendiri agak ‘kacau’ malah konsep ini tidak bertanggungjawab dan agak negatif.” Sebagai satu penghormatan yang jujur, Muhammad Hj. Salleh memulai tulisannya seperti berikut: “Dalam pengalaman kesusasteraan Malaysia, tradisional dan moden, kita belum perpeluang untuk bertemu dengan seorang penulis seperti Mohd. Affandi Hassan. Malah dalam pengalaman saya sendiri membaca dari kritikan sastera Inggeris, Amerika Syarikat atau Jepun, penulis seperti beliau adalah suatu fenomenon yang tidak pernah wujud.” (Berita Minggu, 25 Disember 1983). Walaupun nadanya cukup menghina dan memang dimaksudkan untuk menghina, namun Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh telah menyatakan sesuatu yang betul, yang mungkin tidak dimaksudkannya. Buku Mohd. Affandi Hassan, Pendidikan Estetika Daripada PendekatanTauhid (1992) telah diterima oleh sebuah universiti Islam di London sebagai sebuah buku utama Abad 20 dalam tamadun Islam, dan dimasukkan ke dalam projek bibliografi yang sedang diusahakan oleh universiti itu. Sudah pasti, dan memang wajar, jika Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh tidak pun tahu buku itu wujud, oleh itu tentulah beliau tidak pernah membacanya. Sebagai seorang sarjana sastera yang ulung di Malaysia dan di peringkat antarabangsa, tentulah amat mengaibkan jika beliau tidak tahu menahu tentang buku kecil itu. Oleh itu, pada pendapat saya, kesimpulan Muhammad Hj. Salleh untuk merendahkan kebolehan orang lain itu memang boleh diterima sekiranya kita tidak mahu berubah seperti yang disarankan oleh Mohd. Affandi Hassan dalam bukunya tadi, yang kemudiannya dihuraikan dengan lebih mendalam oleh beliau dalam gagasan Persuratan Baru. Tetapi menurut Panel 1991, Muhammad Hj. Salleh sendiri mahukan masyarakatnya berubah, iaitu dengan kembali kepada falsafah Si Tenggang dan kepintaran Mephistopheles. Nampaknya sebahagian besar sasterawan Melayu, pengkritik dan ahli akademik menerima saranan Muhammad Hj. Salleh. Maka itulah pendapat beliau wajib dibahaskan dengan lebih mendalam supaya pilihan yang dibuat itu benar-benar pilihan yang terbaik, rasional dan tidak akan menjerumuskan kita ke dalam kesesatan yang dikutuk oleh al-Quran (Q 26: 124-127). Saya fikir permintaan ini adil dan wajar. Oleh itu saya ingin menyambung sedikit lagi membicarakan Laporan 1991 untuk menyerlahkan wajah sebenar kesusasteraan Melayu baru yang dianggap oleh Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas berada “di pinggiran” dan “keliru meraba-raba” itu.

No comments:

Post a Comment