Monday, April 3, 2017

NOVEL MINI ENSIKLOPEDIA, PUJANGGA MELAYU, EDISI KE-2 2017 SUDAH TERBIT DENGAN TAMBAHAN INDEX LENGKAP

Sebuah penerbit yang dikendalikan oleh anak muda progresif sepenuhnya telah menerbitkan edisi ke-2 novel mini ensiklopedia, Pujangga Melayu (2017).  Terima kasih kepada Klasika Media yang tabah berjuang untuk mengembalikan semula kegemilangan persuratan Melayu.  Novel mini ensiklopedia ini untuk semua pembaca, tidak hanya untuk peminat karya kreatif seperti selalunya. Novel yang tebal ini (lebih 700 halaman) membahaskan semua aspek kehidupan bangsa Melayu, sambil mengajak mereka membaca dengan kritis dan kreatif sebuah karya yang lain dari yang lain ini.  Dengan rendah diri, tetapi tegas, saya klaim novel mini ensiklopedia ini muncul gagah untuk mengatasi semua karya para sasterawan negara, yang akan kelihatan amat kerdil jika dinilai secara perbandingan dengan Pujangga Melayu.  Kesimpulan ini bukan satu cabaran, tetapi satu kenyataan akademik yang mengajak semua sarjana sastera tampil mempertahankan karya para sasterawan negara tanpa melupakan maruah akademik mereka untuk menganalisis dan menilai novel mini ensiklopedia ini serentak dengan semua karya para sasterawan negara.  Satu kerja yang mudah bagi yang tahu melakukannya dan mempunyai kejujuran akademik untuk melakukannya dengan objektif.

Prof. Madya Mohd. Zariat Abdul Rani dari UPM, dalam sebuah tulisannya yang diterbitkan dalam Pertanika J. Soc. Sci. & Hum. 16(2): 187-201 (2008), bertajuk  ‘Wacana’ dan ‘Cerita’ dalam Novel Pujangga Melayu oleh Mohd. Affandi Hassan, telah membuat rumusan seperti berikut:

RUMUSAN

Dengan menerapkan PB yang dengan ketara membezakan antara ‘ilmu’ dan ‘cerita’ sebagai kerangka, analisis ini berhasil menemui beberapa perkara penting tentang penggemblengan ‘ruang naratif’ Pujangga…. Analisis mendapati bahawa novel memperlihatkan keprihatinan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang ditawarkan oleh ‘ruang naratif’ bagi tujuan pengisiannya, iaitu sama ada untuk ‘isian cerita’, atau ‘isian wacana’. Analisis juga mendapati bahawa novel telah memanfaatkan kedua-dua bentuk isian, iaitu ‘isian cerita’ dan ‘isian wacana’ guna mengisi ‘ruang naratif’nya. Dalam konteks kedudukan antara kedua-dua jenis isian tersebut, analisis mendapati bahawa ‘isian wacana’ lebih mendominasi ‘ruang naratif’ Pujangga…, dan ‘isian cerita’ hanya digembleng untuk tujuan menghadirkan ‘wacana’. Selain menjelaskan tentang keutamaan novel terhadap ‘ilmu’, dapatan-dapatan yang diperoleh di atas dengan sendirinya menyerlahkan komitmen Mohd. Affandi yang didapati berusaha untuk merealisasikan seruannya sendiri supaya karya sastera dimanfaatkan sepenuhnya sebagai wadah ilmu yang legitimate.”


Rumusan ini boleh dijadikan asas untuk memulai satu perbincangan akademik mengenai Pujangga Melayu dibandingkan dengan seluruh karya para sasterawan negara, untuk  melihat sejauh mana novel mini ensiklopedia ini boleh dijadikan asas untuk membuat penilaian terhadap seluruh karya para sasterawan negara.  Tentu saja para sarjana sastera tidak akan menerima cadangan ini, kerana mereka sudah terikat dan memang mengikatkan diri mereka untuk hanya menggunakan ukuran menurut teori sastera Barat, untuk memastikan karya para sasterawan  negara itu selamat. Menurut pandangan para sarjana ini, penilaian berasaskan selain dari ukuran teori sastera Barat akan menjadikan karya para sasterawan negara tidak relevan lagi, oleh itu boleh diketepikan.

Saya pernah menyatakan bahawa kemunculan para sasterawan negara adalah satu jenayah intelektual yang amat memalukan kita, kerana para sasterawan negara ini dijadikan begitu istimewa dengan gelaran yang mesti disebut, mengatasi kedudukan para ulama dan cendekiawan Melayu yang jauh lebih berilmu dan berjasa kepada perkembangan tamadun Malaysia.  Lebih memalukan kita ialah apabila  terdapat di kalangan para sasterawan negara ini tokoh yang bertindak aneh, dan melucukan, untuk memanjat bumbung kilang besi berkarat untuk mencari ilham menulis kertas kerja suatu persidangan penulis seluruh Malaysia. Tidak saja kelakuan ini lucu dan naif, malah telah menjatuhkan maruah kreatif seluruh sasterawan negara, dengan mengemukakan satu pertanyaan budak-budak sekolah, “Inikah kelakuan sasterawan negara?”  Semua ini terjadi kerana mereka ini keliru dalam konsep ilmu, tidak tahu dari manakah kita boleh dapat sumber ilmu. Kerana tidak tahu sumber ilmu, maka tokoh ini menjadikan kilang besi berkarat sebagai sumber ilmu, atau sekurang-kurangnya percaya bumbung kilang besi berkarat boleh memberikannya ilham untuk menulis kertas kerja yang bermutu tinggi. Tentu saja seorang sarjana yang begini sikapnya terhadap ilmu tidak layak tampil untuk membicarakan sebuah novel yang unik seperti novel mini ensiklopedia itu.  Lagi pula golongan ini terlalu angkuh untuk membicarakan sesuatu karya yang di luar Mutual Admiration Club. Mereka gemar memuji sesama sendiri dan berasa selesa puji-memuji satu sama lain.


Dengan adanya indeks disediakan oleh Klasika Media untuk Pujangga Melayu, pembaca akan lebih mudah melihat isian novel ini yang diperincikan di dalam indeks itu.  Antara teknik yang digunakan novel ini ialah penggunaan sisipan yang menjadi sebahagian daripada struktur novel, dengan itu sisipan itu tidak boleh diremehkan begitu saja seperti yang dilakukan oleh Prof. Rahman Shaari ketika membicarakan kemantapan sajak Melayu, telah meninggalkan sajak-sajak penting yang jauh lebih bermutu daripada karya para sasterawan negara sendiri yang menjadi sisipan dalam novel mini ensiklopedia ini.  Novel mini ensiklopedia ini memaksa para sarjana  mengubah persepsi mereka tentang novel, yang tidak lagi hanya untuk bercerita secara sensasi seperti yang ditulis oleh para sasterawan negara.  Pendekatan yang dipakai oleh Prof. Madya Mohd. Zariat Abdul Rani dalam esei beliau yang saya rujuk bolehlah dijadikan satu standard dalam analisis novel jenis karya persuratan seperti Pujangga Melayu.


Satu kelebihan yang ada pada PB ialah mengenai cara membaca sesuatu karya kreatif. Dalam teori sastera Barat, terutama yang diwakili oleh Derrida dan Barthes, masalah besar mereka ialah bagaimana membaca karya kreatif yang mereka kaitkan dengan tafsiran. Bagi mereka membaca bukan untuk mencari makna, sebaliknya mereka menolak apa juga maksud penulis yang bagi mereka tidak penting. Sesuatu teks sentiasa berkecamuk dengan ambiguiti, oleh itu maknanya tidak stabil, kerana bagi mereka dalam setiap teks terdapat apa yang mereka sebut aporia,  yang boleh kita terjemahkan sebagai “kemaharajalelaan makna”.

Persuratan Baru menolak aporia kerana teks persuratan mempunyai matlamat untuk menyerlahkan keindahan dan makna, yakni teks yang indah dan bermakna.  Keindahan tidak saja dalam penggunaan bahasa tetapi juga dari segi kemampuan mewacanakan idea dan pemikiran, bukan hanya sekadar bercerita. Aspek ini amat ditekankan dalam PB, oleh itu penggunaan ruang naratif dalam PB diberi keutamaan dalam konteks menyampaikan wacana, bukan hanya untuk bercerita. Prof. Madya Mohd. Zariat Abdul Rani telah menjelaskan aspek ini dengan baik dalam rencana beliau yang dirujuk. Dari segi pemakaian bahasa, diutamakan aspek makna dalam konteks kesempurnaan bahasa berasaskan konsep ihsan, yakni keindahan bahasa berasaskan konsep ihsan. (Aspek ini telah dijelaskan beberapa kali dalam blog ini.)  Jika aspek ini diberi perhatian, maka tidak mungkin terdapat aporia di dalam teks, kerana konsep ihsan itu sendiri menolak secara total aspek aporia di dalam teks sebagai salah satu ciri “ingkar ilmu” yang ditekankan oleh Prof. Wan Mohd. Nor. Dalam konteks ini, aporia adalah teknik yang digunakan Iblis untuk memperdayakan manusia. Al-Quran menegaskan bahawa sifat iwajan (crookedness) ditolak sama sekali oleh al-Quran kerana jika ini berlaku, maka panduan yang diberikan al-Quran akan penuh dengan ambiguiti dan aporia.   Aspek ini menjadi prinsip penting dalam karya persuratan, oleh itu perwatakan dalam karya persuratan akan mengarah kepada mencapai kedudukan untuk menjadi contoh teladan yang terbaik (uswatun hasanah), dengan itu apa juga jenis sensasi dalam perwatakan ditolak bulat-bulat.  Berasaskan penjelasan ringkas (tapi sudah mencukupi) yang diberikan di sini, maka bagaimana Pujangga Melayu harus dibaca?  Pertanyaan ini saya kemukakan untuk anda yang akan membaca Pujangga Melayu dengan kritis dan kreatif.

Apakah yang dimaksudkan dengan bacaan yang kritis dan kreatif?  Sesuatu bacaan menurut PB akan menjadi kritis apabila diasaskan kepada konsep ilmu yang benar. Dua perkara penting yang perlukan penjelasan: pertama, makna ilmu yang benar; kedua, sumber ilmu dan perbezaannya dengan maklumat. Dua aspek ini telah diulang-ulang berkali-kali dalam blog ini, oleh itu tidak perlu lagi diulang di sini.  Memahami konsep ilmu adalah kunci untuk anda membaca dengan kritis; oleh itu anda akan mengerti mengapa saya menolak percubaan ITBM dan DBP untuk menjadikan sastera teras negara bangsa. Perbezaan antara ilmu dan maklumat juga sangat penting, kerana jika kedua-duanya disamakan, seperti dalam karya Dr. Norhayati Ab. Rahman dan Dr. Mawar Shafei, maka hasilnya amat mengelirukan dan lebih mendekati sampah akademik walaupun diberi anugerah segala macam. Hakikat ini mesti difahami dengan mendalam, supaya anda tidak terpedaya dengan retorik peragaan dan fatamorgana bahasa yang sering menjadi teknik analisis para sarjana ciritan dalam tulisan mereka.  Kemunculan Gagasan Persuratan Baru ialah untuk menghapuskan kepalsuan dan penipuan akademik yang berleluasa dalam sastera Melayu.  Beberapa contoh yang dianalisis dengan kemas telah diberikan oleh Prof. Ungku Maimunah Mohd. Tahir dalam tulisan beliau. Antara lain rujuk Gagasan Persuratan Baru, edisi kedua; dan dua buah lagi: Ilmu Teras Persuratan Melayu, dan Islam dan Pengaruh Barat Dalam Kritikan.  Para sarjana yang meremehkan buku-buku ini sebenarnya meremehkan diri mereka sendiri, yang jelas tidak dapat menghasilkan karya yang lebih bermutu daripada tiga buah rujukan di atas. Sekiranya ada (saya tidak berjumpa), sila kemukakan kepada khalayak untuk dinilai dengan objektif dan diberi kedudukan sewajarnya.


Saya selalu menegaskan, kadang-kadang  sambil bergurau, sesiapa juga yang membaca Pujangga Melayu dengan kritis dan kreatif akan mendapat faedah yang tidak terfikirkan oleh mereka selama ini, dan ini akan membuat mereka menjadi lebih cerdik. Penegasan dan kesimpulan saya cukup kuat hujah dan buktinya di dalam novel mini ensiklopedia ini, yang banyak membuat rujukan dalam perkembangan ilmu dan tamadun yang dibina oleh Islam di seluruh dunia. Jika anda menelusuri rujukan itu, saya pasti anda akan mendapat gambaran yang jelas tentang kehebatan tamadun Islam. Inilah yang akan membuat seseorang pembaca yang membaca karya ini dengan kritis dan kreatif menjadi lebih cerdik dan terbuka kepada ilmu yang menjadi teras tamadun Islam. Saya fikir pembaca muda yang bukan dari aliran sastera akan mendapat faedah yang lebih besar daripada buku Pujangga Melayu kerana mereka lebih terbuka kepada ilmu. Pembaca dari aliran sastera telah ditutup kesedaran mereka kepada ilmu oleh para pensyarah mereka sendiri atau sekurang-kurangnya guru sastera yang sangat terbatas pengetahuannya tentang peranan ilmu dalam pembinaan tamadun. Walau bagaimanapun, saya sangat optimis bahawa mereka ini pun akan sedar bahawa mereka sudah lama dikelirukan oleh guru-guru sastera, baik di universiti mahu pun di sekolah-sekolah, yang telah menghidangkan pengajaran sastera yang sudah menjadi klise di kalangan sarjana Barat sekali pun. 


Kesimpulan dan Cabaran


Berapa lama lagikah para sarjana sastera sanggup memperhambakan diri mereka kepada teori sastera Barat? Sikap “lembu kenyang”  yang mereka tunjukkan dalam kelakuan akademik mereka membuat kita berasa hairan bagaimana kumpulan “lembu kenyang” ini sanggup menjadi hamba pemikiran orang lain yang asing dari segi budaya dan agama, iaitu para sarjana Barat yang membina teori-teori sastera yang kini menjadi ikutan para sarjana sastera Malaysia.  Apakah yang istimewa dalam teori sastera Barat itu? Dan jika pun terdapat keistimewaan, adakah para peniru dan pengekor teori Barat ini juga istimewa? Dari perspektif yang bagaimana mereka, para pak turut yang berlagak seperti “lembu kenyang” ini, istimewa? 

Menjawab beberapa soalan yang saya kemukakan ini amat penting, kerana dari jawapan itulah kita dapat menilai sumbangan mereka yang sebenar dalam memajukan pemikiran dalam bidang kreatif dan akademik yang berkaitan dengan penulisan, yang kini lebih popular dengan panggilan “sastera”.  Seperti yang anda boleh kesan, jika anda sensitif kepada persoalan ilmu dan pemikiran dalam “sastera” yang saya bangkitkan dalam beberapa siri tulisan terakhir ini, anda akan dapati dua tema utama yang ingin saya ketengahkan. Pertama, mengapa begitu kuat sekali sikap anti-ilmu, atau ingkar ilmu, di kalangan sarjana sastera?  Kedua, dan ini saya kira lebih penting, mengapa mereka tidak mahu para sasterawan negara dinilai berasaskan sumbangan mereka kepada budaya ilmu dan pemikiran bernas dalam “kesusasteraan”? Mengapa mereka menolak “pemikiran” sebagai asas penilaian? Jika sesungguhnya para sasterawan negara ini golongan pemikir yang handal, mengapa mereka takut dinilai dengan persis dan objektif sumbangan mereka dalam “pemikiran” itu? 

Saya mendapat kesan, mereka ini hanya bercakap kosong tentang “pemikiran”, tetapi amat bacul dan sekali gus angkuh bila dicabar untuk dinilai dari perspektif ilmu dengan daya kreatif yang tinggi. Maka itulah saya ajukan satu  penyelesaian yang mudah, iaitu dengan memujuk para sasterawan negara dan para penyokong mereka tampil dengan gagah berani ke medan akademik untuk menumpaskan Pujangga Melayu  dan Gagasan Persuratan Baru yang memang amat dibenci dan dimusuhi oleh mereka.  Mereka tidak dapat menolak kenyataan ini, kerana sejak mereka mula menilai peranan ilmu dalam sastera dan persuratan ketika menilai Pendidikan Estetika daripada Pendekatan Tauhid, mereka telah menunjukkan ketakutan mereka dengan menolak karya itu kerana pendahuluannya menyebut perkataan “ketayap” yang dipakai bersama “baju kot”! Mereka mengaku isi buku itu bagus, tetapi mereka marah dengan perbandingan yang disebut di dalam buku itu. Mereka bertindak seperti budak-budak ingusan, bukan sebagai sarjana. Hingga sekarang tidak seorang pun daripada mereka berani tampil dengan kontan menolak buku itu; lebih-lebih lagi apabila buku kecil itu mendapat penghargaan di luar negeri; dan berasaskan pemikiran dalam buku itulah lahir beberapa buah buku lagi membicarakan Gagasan Persuratan Baru.  Manakala pihak yang menentang dan meremehkan pemikiran yang dicabar oleh buku itu tidak melahirkan apa-apa yang benar-benar hebat dari segi pemikiran dan sumbangan intelektual yang memang kita harapkan.

Itulah situasi yang ada, dan masih berleluasa hingga sekarang. Kita berada dalam situasi anti-ilmu ini sejak 1990-an lagi, malah lebih awal, hingga kini. Apakah yang menyebabkan hal ini berlanjutan? Jawapan yang mudah yang selalu saya berikan ialah, mereka amat marah dengan kemunculan PB yang mencabar dengan kontan kemunculan sasterawan negara dan para penyokong mereka yang terdiri daripada para sarjana ciritan.  Mereka tidak langsung mempunyai hujah dan bukti untuk menolak PB yang kini sudah menjadi Jabal Tariq dalam kesusasteraan Melayu, yang mereka tidak berdaya menawannya kerana mereka bukan pahlawan ilmu seperti Tariq bin Ziad seorang pahlawan.  Tetapi cabaran PB tetap mereka akan hadapi selama-lamanya; maka itulah saya dengan rendah hati mengajak mereka yang berada dalam Mutual Admiration Club itu tampil dengan lembing ilmiah mereka untuk mempertahankan karya para sasterawan negara, yang menurut PB tidak satu pun dapat mengatasi Pujangga Melayu dengan segala sisipan yang ada di dalamnya.

Menerima sesuatu yang baik adalah tanda orang berilmu. Menolaknya kerana keangkuhan dan hasad adalah sifat Iblis. Hakikat ini telah dicatat di dalam al-Quran dan Sunnah. Jika anda lebih selesa berada dalam kumpulan kedua, teruskanlah.

Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya, 29/3/2017.

No comments:

Post a Comment