Thursday, April 20, 2017

NARATIF OGONSHOTO DAN PUJANGGA MELAYU: Antara Dunia Penglipur Lara dengan Dunia Ilmu

Dalam perbincangan mengenai Naratif Ogonshoto dan Pujangga Melayu, saya menggunakan pandangan Dr. Mohamad Saleeh Rahamad dan Prof. Pogadaev dari Russia sebagai panduan. Profesor inilah yang menterjemahkan novel agung ini ke bahasa Russia dengan judul (terjemahan Melayu oleh beliau sendiri) Cerita yang Benar dan Khayalan  daripada Kepulauan Ogonshoto (2006) ditaja oleh DBP dan dua buah organisasi Russia. Makalah Dr. Saleeh berjudul “Naratif Ogonshoto: Ibarat Madu Lewat Saringan” (Dewan Sastera, September 2005, hal. 74-80), yang juga disiarkan Jurnal Pengajian Media Malaysia, jilid 7 no. 1 2005, hal. 91-99. Makalah ini penting kerana telah diberi Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2004-2005.  Dalam kajian ilmiah tentang novel agung ini, makalah Dr. Mohamad Saleeh Rahamad adalah yang paling lucu yang pernah saya baca. Saya akan jelaskan nanti.

Malaysia beruntung telah mempunyai novel terbesar sepanjang zaman karya Dr. Anwar Ridhwan, seorang sasterawan negara. Novel ini sudah dijadikan buku teks, oleh itu telah masuk bilik darjah untuk dipuji oleh para pelajar dan guru-guru sastera. Novel agung ini mendapat pujian tinggi daripada Panel Anugerah Sastera Negara seperti tertulis dalam laporan mereka. Kata Panel: “Akhir kata, novel-novel Anwar Ridhwan, sama ada yang bersifat eksperimental atau konvensional, tidak dapat dibaca dan difahami secara mudah. Karyanya mempunyai sistem makna yang berlapis-lapis, dan menuntut renungan serta pentafsiran yang juga berlapis-lapis. Bahasa yang digunakannya padat dengan irama dan puisi, personifikasi, lambang dan ciri-ciri abstrak yang kadang-kadang sukar dikecapi rasa dan difahami akal. Usaha mencari makna kadang-kadang berdepan dengan bayang-bayang yang teramat asing dan penuh misteri. Pembaca dibawa melihat permasalahan sosial dan manusiawi dalam satu pencarian intelektual, secara meluas, mendalam dan melepasi sempadan hal-hal peribadi. Pada akhir pencarian itu, pembaca akan merasa puas, faham dan sedar.” (kesimpulan, halaman 36-37.)

Kesimpulan ini ditulis dalam bahasa Inggeris dengan menggunakan perkataan Melayu (bukan bahasa Melayu). Inilah bahasa yang dipakai oleh Panel Anugerah Sastera Negara, iaitu suatu jenis penglipur lara akademik yang boleh disesuaikan dengan karya Anwar Ridhwan yang memang diakui termasuk jenis penglipur lara. Sifat penglipur lara karya Anwar Ridhwan digambarkan seperti berikut oleh Panel Anugerah Sastera Negara: “Dunia Ogonshoto yang padat dengan misteri, ilmu sihir, firasat, mitos dan simbolisme itu masih berakar pada realiti dunia. … Kesannya ialah ciptaan sebuah dunia yang separa-nyata dan separa-magis”.  (hal. 33).  Apakah kesimpulan anda bila membaca kesimpulan ini? Inilah dunia penglipur lara yang tidak ada unsur Islamnya, dunia animisme yang diberi nama baru sebagai magic realism (bahasa Melayu: realisme magis) dalam sastera Barat. Oleh itu tidak hairan jika Seminar “Pemikiran” sasterawan negara Anwar Ridhwan bertemakan “Memperbaharu Tradisi ke Pentas Global”.  Yang dimaksudkan dengan “tradisi” itu ialah tradisi penglipur lara, bukan tradisi persuratan yang bercorak Islam. Ini ditegaskan oleh Panel dalam kutipan di atas.

Kalau kesimpulan Panel tepat, maka apakah yang istimewa tentang novel agung ini? Kalau hanya sekadar ditulis untuk menyambung dunia penglipur lara dengan dunia moden, maka perlukah ditulis novel agung ini? Membawa kembali dunia animisme setelah Melayu itu dididik untuk menjadi cerdik melalui ajaran tauhid, maka bagaimana pula dikatakan sasterawan negara ini membawa kemajuan baru dalam bentuk eksperimen dan innovation dalam penulisan kreatif, jika matlamat akhir karya itu untuk menyesatkan suatu bangsa yang sudah menerima kebenaran tauhid?  Semua kesimpulan ini tidak lebih dari bullshit, seperti yang dihuraikan dengan mendalam oleh Prof. Frankfurt dalam bukunya, On Bullshit; dan dalam buku yang ditulis dalam bahasa Melayu, Pandirisme Dalam Komuniti Dunia. Sekiranya sesebuah karya seperti Naratif Ogonshoto ini hanya sejenis bullshit, tidak mungkin novel ini boleh diberi kedudukan sebagai novel agung dalam sastera Melayu. Ada sesuatu yang tidak kena di sini, dan hal ini dijelaskan dengan mendalam oleh Dr. Mohamad Saleeh Rahamad dalam tulisannya. Kita lihat tulisan beliau sekarang.

Dalam makalah yang menerima  Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2004-2005 itu, ada satu perkataan yang disebut berulang-ulang dalam makalah yang berprestij ini, iaitu perkataan “kerancuan”, yang diberi kedudukan istimewa sebagai tajuk penting dalam perbincangan, “Kerancuan Bentuk dan Makna.” Kata Kamus Dewanrancu tidak teratur, campur aduk, kacau (bahasa);  kerancuan keadaan rancu (tidak teratur dan sebagai); kekacauan  (kekeliruan penggunaannya hanya akan meningkatkan kadar kerancuan kita berbahasa). Kita lihat pula Kamus Besar Bahasa Indonesia.  rancu tidak teratur; campur aduk; kacau (tentang berfikir, bahasa dan sebagainya);  kerancuan  hal rancu; kekacauan; kerincuan.

Bagi Dr. Mohamad Saleeh Rahamad, “kerancuan” adalah satu konsep penting yang mempengaruhi kualiti sesebuah karya cereka. Semakin rendang kerancuannya, semakin tinggi kualiti novel penglipur lara; dengan itu kerancuan adalah faktor penting dalam penulisan novel, sehingga menjadi ukuran yang akan menentukan kualiti sesebuah novel. Betapa pentingnya kerancuan itu dalam Naratif Ogonshoto  dianalisis dengan terperinci oleh Dr. Mohamad Saleeh Rahamad dalam makalahnya yang diberi Hadiah Sastera Perdana Malaysia itu. Dr. Saleeh membuktikan dalam tulisannya itu betapa Anwar Ridhwan menggunakan aspek kerancuan itu secara maksimum, sehingga novel agungnya itu bolehlah digelar “novel kerancuan agung Malaysia”. 

Apakah yang mendorong Anwar Ridhwan menulis karya berasaskan konsep kerancuan ini? Mengikut Dr. Saleeh, tujuannya ialah untuk menghidupkan kembali penglipur lara dalam bentuk moden, sehingga menjadi genre global.  Kesimpulan ini penting, kerana tanpa disedari oleh beliau, nampaknya beliau menerima kesimpulan saya selama ini bahawa Anwar Ridhwan adalah seorang penglipur lara moden, mengambil tempat Pak Hassan yang gagal menghidupkan kembali penglipur lara dalam Hari-hari Terakhir Seorang Seniman.  Kegagalan Pak Hassan adalah kerana beliau bukan seorang seniman yang berfikir dan sanggup bertindak dengan tegas menghadapi cabaran dunia moden yang tidak berminat lagi kepada penglipur lara.  Anwar Ridhwan mengambil tempat itu, dan berjaya, menurut Dr.  Saleeh Rahamad, meletakkan penglipur lara ke taraf global. Kata Dr. Saleeh, “Naratif Ogonshoto muncul sebagai teks sastera rakyat moden yang dapat berdiri sebagai teks pascamoden multiwacana – pascakolonialiti (walaupun pascakolonialiti juga termasuk dalam kategori pascamoden), tekstualisme baru, dan realisme magis. Tiga unsur yang menjadi pasak teks ini – strukturnya Sejarah Melayu, ceritanya bercorak cerita rakyat, dan pemikirannya yang bersifat political dimension – mengeluarkannya daripada kelompok karya parokial, jumud, klise, dan mediocre. Karya ini berjarak jauh daripada persoalan setempat tetapi tetap mempunyai signifikasinya dalam penerimaan tempatan kerana nilai kesejagatan yang dikemukakannya. Oleh yang demikian, kedudukannya dapat dibariskan dalam jejeran sastera bertaraf dunia.”

Itulah permulaan tulisan beliau, yang juga menjadi kesimpulan beliau dalam penilaian beliau terhadap novel agung sastera Melayu ini. Kemudian di bawah tajuk, “Kerancuan Bentuk dan Makna”, Dr. Mohamad Saleeh Rahamad menegaskan, “Sebagai hasil seni, Naratif Ogonshoto tidak memberikan makna yang pasti atau bersifat polos, sebaliknya pelbagai tafsiran dapat diberikan lantaran kompleksitinya. Naratif Ogonshoto termasuk dalam karya yang kompleks walaupun dikisahkan menurut aturan naratif yang tradisional. Pembaca dipaksa mencari makna yang tersirat di bawah lapisan naratif ala cerita rakyat yang tampak mudah ini.”  Kemudian Dr. Mohamad Saleeh Rahamad memetik Anwar Ridhwan, “… kata paling terpilih, bagai madu lewat saringan. Kata-kata terpilih itu pula tidak pernah mempunyai makna tunggal, tetapi membawa makna berlapis-lapis serta perlambangan” (muka surat 119 edisi 2001). Di sini Anwar Ridhwan bercakap dalam teka teki seorang resi tua dalam cerpen “Pentafsir”. Timbulnya istilah cerpen itu kerana menurut Anwar Ridhwan sendiri Naratif Ogonshoto adalah sebuah antologi cerpen, yang dirangkaikan menjadi sebuah “novel”. Itulah inovasi beliau, yang telah dijadikan genre oleh para pendeta Buddha beribu tahun dahulu dalam cerita-cerita berbingkai yang memang disukai oleh orang Melayu, seperti misalnya Hikayat Singa dengan Lembu.

Membaca huraian Dr. Mohamad Saleeh Rahamad mengenai “kompleksiti” novel cerita pendek ini memberi kita gambaran yang jelas tentang makna “kerancuan” yang beliau pakai. Jika kita menerima definisi “kerancuan” yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia bahawa “kerancuan” dalam konteks pemikiran dan penggunaan bahasa bererti “kekacauan” berfikir dan kelemahan menggunakan bahasa yang tepat, maka memang tepat novel agung ini menyerlahkan aspek yang disebut oleh kamus itu.  Sekarang bermulalah simpang siur penghujahan seorang sarjana sastera yang dari segi gaya mirip sekali dengan gaya “mat rempit” yang berkeliaran di jalan-jalan raya Malaysia.  Perkataan “mat” adalah kependekan daripada “mati” kerana ramai sekali pemuda Melayu yang “merempit” itu “mati” gara-gara dadah “merempit”, sejenis penyakit psikologi yang belum lagi dihuraikan dengan mendalam oleh para psikologis Melayu. “Merempit” adalah sejenis dadah perilaku yang digemari pemuda Melayu, samalah seperti gaya sensasi digemari oleh para sasterawan dan diberi sanjungan tinggi oleh para sarjana (ciritan) sastera. Naratif Ogonshoto adalah sebuah karya sensasi yang menjadikan sensasi sebagai gaya penulisan yang amat digemari oleh para sasterawan negara dan para pengikut mereka. Kejayaan terbesar Naratif Ogonshoto bukan kerana “pemikiran”, yang tidak ada; tetapi kerana gaya sensasi yang sungguh hebat memenuhi ruang naratif novel agung ini.  Novel sensasi ini mengemukakan contoh “pemikiran” dalam konteks “kerancuan” yang diberi definisi oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, yang turut diperagakan oleh Dr. Mohamad Saleeh Rahamad dalam tulisannya yang diberi Hadiah Sastera Perdana Malaysia.  Pemilihan juri untuk memberi hadiah “berprestij” itu sendiri adalah penyerlahan aspek “kerancuan” dalam penilaian sastera di kalangan para juri, yang telah dihuraikan dengan mendalam oleh Prof. Ungku Maimunah Mohd. Tahir dalam tulisan beliau, “Novel Harga Sebuah Maruah oleh Azizi Haji Abdullah: Kepincangan Penilaian Sebuah Pemenang Sayembara” (Bab 10,  Islam dan Pengaruh Barat dalam Kritikan, UKM 2016).

Adalah sesuatu yang amat ironis apabila “istilah” kerancuan yang dipakai oleh Dr. Mohamad Saleeh Rahamad dalam makna yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menjadi ciri dan sifat penulisan akademik yang bersimpang siur dengan penghujahan yang saling bertentangan dan saling menafikan. Misalnya, sarjana ini mengatakan Naratif Ogonshoto itu sebuah karya penglipur lara, tetapi pada waktu yang sama dia menegaskan inilah sebuah karya moden yang menggunakan teknik penulisan moden sehingga menjadikannya sebuah karya pascamoden kerana menolak adanya nilai mutlak dalam karya seni, sesuai dengan faham pascamodernisme itu sendiri yang tidak menerima kedudukan nilai mutlak yang diajarkan oleh agama. Bagaimana hal ini boleh terjadi amatlah menghairankan bagi yang tidak familiar dengan cara para sarjana kita yang begitu kuat dipengaruhi teori sastera Barat cuba berlagak sebagai sarjana yang tahu segala-galanya, seperti yang diperlihatkan oleh Dr. Mohamad Saleeh Rahamad dalam makalahnya ini.  Risiko menjadikan diri anda tahu segala-galanya ini ialah anda akan berada dalam kontradiksi yang anda tidak sedar. Contoh dari tulisan Dr. Mohamad Saleeh Rahamad.  Menurut beliau, “Anwar Ridhwan memang pakar bercerita sama seperti pakarnya watak  penglipur lara Pak Hassan dalam novelnya Hari-hari Terakhir Seorang Seniman. Dengan mewarisi kebebasan penglipur lara itu Anwar hanya berperanan sebagai penyampai cerita dalam penyamaran modennya tanpa menghadirkan peringatan yang didaktis secara superficial. Cerita-ceritanya berlangsung seperti yang kononnya berlaku sahaja dan terpulang kepada pembaca untuk menangkap maksud yang tersirat di sebalik setiap episod tersebut. Anwar seolah-olah ingin berlepas tangan daripada kritikan yang tersirat dalam Naratif Ogonshoto walaupun pada bahagian awal ditegaskan hak cipta miliknya.” Untuk klaim hak cipta miliknya (Anwar) adalah praktik yang wajar menurut undang-undang, tak perlu diberi komen apa-apa untuk tidak kelihatan pelik (saya hampir mengatakan bodoh!).  Yang ingin kita persoalkan, benarkah Pak Hassan seorang pakar bercerita? Jelas tidak, malah dia amat bodoh kerana tidak dapat memahami situasi yang telah berubah. Dia masih berada dalam dunia khayal dan angan-angan tukang cerita murahan. Adakah inilah juga kedudukan Anwar Ridhwan sendiri? Nampaknya begitulah, jika kita membaca kesimpulan Dr. Mohamad Saleeh Rahamad sebagai seorang sarjana yang teliti. Dengan membuat kesimpulan bahawa Anwar Ridhwan “hanya berperanan sebagai penyampai cerita dalam penyamaran modennya tanpa menghadirkan peringatan yang didaktis secara superficial,” maka jelaslah Dr. Mohamad Saleeh Rahamad tidak membaca Naratif Ogonshoto sebagai seorang sarjana yang teliti and smart.  Mana boleh dia membuat kesimpulan yang begitu naif dan kebudakan, padahal Naratif Ogonshoto adalah sebuah karya didaktik yang seratus persen mengarah kepada kepercayaan karut yang ditegaskan sendiri oleh Dr. Saleeh dan kemudiannya diikuti dan disahkan oleh Panel Anugerah Sastera Negara bahawa inilah sebuah karya yang “berdiri sebagai sebuah teks yang lengkap teradun pelbagai unsur daripada pelbagai sumber, dan teks ini terhasil sebagai karya yang tinggi nilainya ibarat madu yang telah melalui proses penyaringan daripada sumber yang pelbagai.” Tidakkah itu amat jelas unsur didaktiknya? Jelaslah jika anda seorang penulis, anda akan tetap mahu menyampaikan sesuatu yang dinamakan unsur didaktik itu, sekiranya anda seorang penulis yang bertanggungjawab. Buat apa menulis jika tidak ada perutusan tertentu? Itulah yang dinamakan unsur didaktik itu. Saya menekankan soal remeh ini untuk memulai perbincangan tentang Pujangga Melayu, yang seratus peratus sebuah karya didaktik yang ditulis dengan indah dan bermakna, satu slogan didaktisisme yang jelas bahawa itulah yang menjadi matlamat penulisan novel persuratan itu.

Pujangga Melayu adalah sebuah karya didaktik yang ditulis dengan teliti oleh seorang pemikir yang tahu dengan jelas dan pasti apa yang ditulisnya itu akan berupaya memberi pendidikan kepada pembacanya untuk menjadi lebih cerdik dan lebih terbuka kepada ilmu.  Semua unsur ini tidak ada di dalam Naratif Ogonshoto, menurut Dr. Mohamad Saleeh Rahamad. Kalau begitu, memang benarlah kesimpulan saya bahawa Naratif Ogonshoto tidak wajar dan tidak perlu ditulis kerana tidak memberikan kita apa-apa yang berguna, maka dengan itu juga karya ini tidak layak dijadikan salah satu landasan untuk memberi gelaran sasterawan negara kepada penulisnya kerana tidak mempunyai apa-apa makna kepada bangsa dan negara, selain hanya untuk bercerita yang kaya dengan sensasi dan sifat sadistik yang terlalu melampau, seperti yang diakui oleh Dr. Mohamad Saleeh Rahamad ketika beliau menyebut beberapa contoh, umpamanya cerita pendek “Hering”.  Sarjana ini memuji tinggi karya Anwar Ridhwan ini, tetapi pada waktu yang sama beliau menolaknya dalam kontradiksi yang terlalu jelas, jika anda membaca makalah beliau dengan kritis.  Apakah yang ingin disampaikan beliau? Mungkin beliau pun mahu lari  dari sifat yang dikatakannya didaktik dan superficial itu, dengan menghasilkan sebuah tulisan yang memang didaktik dan superficial. Izinkan saya menggunakan istilah Prof. Frankfurt yang terkenal, bullshit.  Inilah tulisan bullshit untuk memuji sebuah karya bullshit!   Atau dalam bahasa yang lebih lunak dan lebih enak didengar, inilah karya yang menayangkan wajah huduh pandirisme dalam sastera Melayu.  Sekarang anda boleh gunakan istilah yang sama untuk menilai Pujangga Melayu, untuk membuktikan bahawa anda juga termasuk di dalam golongan bullshit itu.  Saya telah menulis sebuah buku untuk menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan pandirisme, berjudul Pandirisme Dalam Komuniti Dunia. Sekarang anda mendapat peluang yang amat baik untuk menggunakan konsep pandirisme itu untuk menilai Pujangga Melayu dan Naratif Ogonshoto, satu perbandingan yang akan membuat anda terbelalak biji mata setelah dapat melihat dengan jelas kedudukan sebenar Naratif Ogonshoto dalam persuratan Melayu. Inilah antara cabaran yang anda perlu lakukan untuk mengangkat Naratif Ogonshoto dan menolak Pujangga Melayu sebagai sebuah karya yang tidak mempunyai kualiti, kecuali sifat didaktiknya yang terlalu menitikberatkan aspek ilmu yang benar, padahal menurut para sarjana dan sasterawan, konsep ilmu tidak diperlukan dalam penulisan yang berkualiti seperti yang ditunjukkan oleh Anwar Ridhwan dalam Naratif Ogonshoto.  Jika anda suka, anda boleh gunakan pandangan saya dalam entri bertarikh 15/4/2017 untuk menilai dua buah “buku cerita” ini; atau anda boleh saja menggunakan mana-mana teori Barat yang anda faham (mestilah faham betul-betul, bukan memakai nama saja tetapi tidak tahu dengan mendalam isinya).  Sama ada anda gagal atau berjaya mempertahankan Naratif Ogonshoto sebagai karya terbesar dan teragung dalam sastera Melayu, sangat bergantung pada kefahaman anda tentang konsep ilmu, sama ada mengikut acuan Barat atau acuan Islam yang ditawarkan oleh Gagasan Persuratan Baru. Cabaran ini sangat wajar dan tidak berat sebelah, kerana seperti yang anda ketahui dan yang menjadi pegangan anda sebagai seorang sarjana, maruah akademik anda memerlukan anda mempertahankannya dengan kegigihan seorang ahli ilmu, bukan sebagai pengguna teori yang superficial!

Sifat superficial makalah Dr. Mohamad Saleeh Rahamad ini boleh dilihat dengan jelas, dan mengejutkan, apabila beliau menulis begini: “Dalam Naratif Ogonshoto, kepercayaan superstitious yang berlegar di kalangan masyarakat Melayu, kisah bahtera Nabi Nuh daripada al-Quran, kisah Si Tenggang, ciptaan teropong ajaib dalam novel Putera Gunung Tahan … diolah semula dengan gaya yang  tersendiri tanpa dipaliti gejala plagiat. … Dalam bab “Bahtera” juga kisah pembinaan bahtera oleh nakhoda yang percaya akan berlakunya gempa bumi merupakan peminjaman daripada kisah Nabi Nuh yang membina bahtera besar bagi menyelamatkan kaumnya daripada banjir besar.”  Kebenaran al-Quran dicampur-adukkan dengan mitos dan kepercayaan karut. Yang melakukannya Anwar Ridhwan; diterima dengan baik dan pujian oleh Dr. Mohamad Saleeh Rahamad, seolah-olah mereka berdua ini tidak pernah masuk masjid dan tidak pernah dengar azan dan tidak tahu wujudnya al-Quran untuk memberi bimbingan kepada semua umat manusia. Bagaimana al-Quran boleh disetarafkan dengan kepercayaan karut masyarakat Melayu? Perlukan penjelasan …

Kesimpulan Penting

Tajuk yang menjadi  perbahasan saya kali ini sangat penting. Pertama sekali, dalam mana-mana penilaian sekalipun, yang layak mempertahankan diri hanya karya itu sendiri, bukan penulisnya, tidak juga para penyokong penulis karya itu. Beri peluang kepada karya itu sendiri mempertahankan dirinya sebagai sebuah karya yang bermutu tinggi dan layak diberi perhatian serius.  Kedua, anda boleh menggunakan apa juga teori yang anda mahu, atau yang anda rasa selesa, dengan syarat anda tidak menolak konsep ilmu yang benar sekiranya anda seorang sarjana Islam. Jika anda bukan sarjana Islam sekali pun anda masih boleh menggunakan  Gagasan Persuratan Baru, samalah seperti anda yang Islam menggunakan teori Barat yang ditulis oleh seorang  mulhid (atheist).  Tetapi di Malaysia hampir semua sarjana dan pengkritik sastera (dengan beberapa pengecualian yang kecil jumlahnya) dan para sasterawan menolak konsep ilmu yang benar, walaupun mereka beragama Islam. Mereka sangat takut karya mereka akan masuk tong sampah (kata-kata ini pernah diucapkan oleh seorang ahli Panel anugerah sastera) sekiranya Gagasan Persuratan Baru, atau secara umumnya teori yang berpaksikan tauhid,  digunakan untuk menilai karya mereka. Kalau sudah begitu bagus, mengapa takut dinilai daripada perspektif mana sekali pun? Ini membuktikan karya anda tidak sebaik yang anda fikirkan dan yang anda diberitahu oleh orang-orang yang belum tentu  berilmu dan ikhlas memuji anda.

Saya cadangkan, ITBM dan DBP mengadakan satu diskusi ilmiah untuk membincangkan perkara ini, jika anda semua serius tentang persoalan yang kita bincangkan ini. Biar Naratif Ogonshoto dan Pujangga Melayu mempertahankan diri masing-masing ketika menghadapi kritikan daripada sesiapa sekalipun.

Catatan kecil: Terdapat beberapa poin penting yang saya tidak sebut dalam entri ini, yang akan saya bincang sekiranya perlu. Rasanya yang ada ini sudah mencukupi buat sementara waktu. Matlamat saya hanya untuk membuat anda berfikir dengan serius, dan membahaskan dengan kritis dan akademik persoalan yang saya timbulkan di sini.  Terima kasih.


Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya, 19/4/2017.No comments:

Post a Comment