Monday, February 20, 2017

WATAK DAN PERWATAKAN DALAM SASTERA MELAYU: Penggunaan ruang naratif dan Kesannya Dalam Perwatakan

Sudahkah sastera Melayu mempunyai watak yang kuat, cerdik, dan memenuhi konsep uswatun hasanah dalam perwatakan Islam?  Jenuh saya mencarinya dalam karya para sasterawan negara, belum lagi bertemu. Adakah belum ditulis? Atau memang tidak perlu dalam karya para sasterawan negara kerana sasterawan negara itu sendiri adalah watak yang kuat sebagai uswatun hasanah di kalangan sasterawan.  Dr. Mohamad Saleeh Rahamad cuba mengemukakan Presiden, tokoh besar dalam Naratif Ogoshonto, sebagai contoh uswatun hasanah dari perspektif kejahatannya, tetapi belum lagi meyakinkan saya inilah watak uswatun hasanah yang kita cari. Saya tidak dapat agak pendirian Anwar Ridhwan tentang persoalan ini.  Pentingkah pandangan beliau diambil-kira? Bagaimana dengan Salina? Dalam karya A. Samad Said, watak yang kuat tidak diperlukan, kerana beliau hanya menulis tentang “orang kecil” yang tertindas. Tidak bolehkah “orang kecil” yang tertindas itu muncul sebagai watak uswatun hasanah?  Ada sarjana mengatakana watak unggul dalam  Salina ialah anak muda yang bernama Hilmi, iaitu gambaran A. Samad Said sendiri.  Ada sarjana mengemukakan Pak Hasan, seniman yang bukan seniman, sebagai tokoh “orang kecil” terbesar dalam sastera Melayu, seorang tukang cerita yang mewarisi Pawang Ana dan Pak Mahmud Awang Batil. Seperti yang kita tahu, dan diakui oleh Prof. Emeritus Dr. Muhammad Haji Salleh, tokoh uswatun hasanah yang menjadi model unggul dalam kehidupan intelektual dan contoh akademik beliau ialah Pak Mahmud Awang Batil. Sarjana besar ini duduk bertimpuh dalam majlis Syarahan Perdana beliau, menghormati tokoh uswatun hasanah dari Perlis itu. Nampaknya kita tidak kurang watak-watak unggul yang layak diberi gelaran uswatun hasanah dalam sastera Melayu.

Oleh itu, apakah yang menjadi masalah? Sebelum soalan ini diberi jawapan yang memuaskan anda, atau yang paling tepat memberi gambaran sebenar kedudukan persoalan ini dalam sastera Melayu, saya ingin mengemukakan watak Polan Cupan sebagai watak paling jempul dalam sastera Melayu. Tujuan saya hanya untuk memberi anda peluang membantah, atau menolaknya dengan hujah dan analisis yang masuk akal. Pada mulanya saya ingin membawa watak Presiden, ciptaan Anwar Ridhwan, yang mendapat pujian tinggi daripada Dr. Mawar Shafei seperti yang dipaparkannya dalam bukunya yang berpengaruh itu, sebuah kajian yang mendapat beberapa hadiah untuk membuktikan kualiti akademiknya yang tinggi.  Tetapi apabila saya membandingkan watak ini dengan penjahat Mafia, dan kualiti “pemikirannya” seperti yang digambarkan oleh Anwar Ridhwan, adalah mustahil untuk menjadikan watak Presiden ini watak paling unggul dalam sastera Melayu, walaupun telah disepakati oleh para sarjana, sasterawan, dan pengkritik sastera ketika membentangkan kertas kerja pada “Seminar Pemikiran Sasterawan Negara Anwar Ridhwan” bahawa inilah dia orangnya yang boleh dijadikan watak paling unggul dalam sastera Melayu kerana kehebatannya sebagai seorang pemimpin yang kejam. Menurut Dr. Mohamad Saleeh Rahamad dalam kertas kerjanya, Anwar Ridhwan telah memperlihatkan  ketangkasan intelektualnya menyusun sebuah novel besar yang hanya menceritakan bagaimana kejahatan dirancang dengan teliti oleh seorang pemimpin agung yang tidak kurang pula liciknya seperti pengarang novel ini sendiri. Kita seolah-olah sedang menghadapi dua tokoh besar: penulis novel yang begitu kaya dengan imaginasi yang pelik-pelik; manakala wataknya pula berjaya menggunakan imaginasi sang pengarang untuk mencapai cita-cita politiknya. Keselarian dua gerakan ini melahirkan sebuah novel yang luar biasa, menurut para penilai. Tetapi bagi saya terdapat satu kemusykilan kecil, mengapa Anwar Ridhwan begitu serius bercerita tentang kejahatan. Adakah kejahatan itu, dalam makna terbalik, sejenis uswatun hasanah kepunyaan manusia tidak bermoral seperti Presiden?  Kalau inilah tafsirannya, maka memang munasabah jika semua penilai novel ini telah tertipu untuk memuji karya ini “beyond imagination”!  Walaupun begitu, saya masih tidak dapat menerima watak Presiden itu watak paling unggul; tetapi yang jelas Anwar Ridhwan itulah yang unggul dalam usahanya menjalin sebuah novel yang penuh dengan sensasi dan kejahatan yang luar biasa yang dalam kehidupan manusia biasa tidak akan terjadi walaupun dia seorang Botak Chin yang jahat, tetapi baik itu (dia seorang hero seperti Robin Hood).  Oleh itu, saya masih mempertahankan Polan Cupan sebagai watak yang mempunyai perwatakan paling unggul yang pernah diwujudkan dalam sastera Melayu.


Jika anda mambaca “Rumah Impian Polan Cupan” dengan kritis, anda akan dapat mengesan tiga perkara yang menjadi ciri perwatakan Polan Cupan. Pertama, dia seorang genius yang luar biasa ketika masa budak-budak sekolah lagi, seperti yang diakui oleh guru matematiknya. Kedua, dia seorang watak yang amat jujur dalam kehidupannya. Ketiga, dia seorang pencipta yang berjaya mencipta bahan binaan. Seterusnya, setelah dia akhirnya hendak digunakan oleh pihak penguasa untuk mendapat faedah daripada ciptaannya dan menjadikan mereka kaya raya, maka dia dengan tegas memberitahu isterinya bahawa dia akan membina satu cip komputer yang akan ditanam dalam setiap manusia yang berniat jahat supaya cip komputer itu membetulkan niat jahat itu. Polan Cupan menggunakan nano technology yang digunakan dalam Artificial Intelligence (AI) untuk membina bahan binaan dan cip komputernya.  Jika anda baca dua karya ini, satu oleh 
Anwar Ridhwan, dan satu lagi “Rumah Impian Polan Cupan”, anda akan melihat kontras yang sangat jelas dari segi pemikiran seorang pemikir tulen dengan seorang yang pura-pura menggelar dirinya pemikir (seperti Pak Hassan menjadikan dirinya “seniman” penglipur lara.)  Bagaimana hal ini boleh terjadi?  Rahsianya mudah saja. Rahsia itu berada dalam penggunaan “ruang naratif” untuk membina sebuah karya persuratan; manakala Anwar Ridhwan menggunakan sepenuhnya aspek sensasi dalam sastera yang boleh difikirkannya untuk menulis novel agungnya. Oleh itu, apabila novel agung ini dinilai dari perspektif “ruang naratif”, novel ini hanyalah sebuah novel picisan yang tidak menonjolkan pemikiran yang mendalam tentang makna “kejahatan” dalam kehidupan manusia seperti yang disebut di dalam Surah at-Tin. Sila baca tafsirannya dalam Tafsir al-Misbah oleh M. Quraish Shihab. Saya bawa perkara ini kerana Anwar Ridhwan mengatakan novelnya adalah sebuah novel berciri Islam.

Pada umumnya, para sarjana, pengkritik sastera dan para sasterawan menolak konsep uswatun hasanah itu, yang menurut mereka hanya khusus untuk Nabi SAW sahaja. Hanya baginda saja yang berhak mendapat gelaran itu, tidak para pengikut baginda. Saya sebenarnya tidak tahu adanya fatwa ini, tetapi jika inilah pendirian mereka (sarjana, pengkritik sastera, para sasterawan),  maka ini tidak bererti para sasterawan boleh sewenang-wenang menulis sesuka hatinya dengan mengetepikan aspek moral dan kebaikan kerana mereka juga faham maksud mana satu yang makruf mana pula yang mungkar. Dalam karya mereka, saya lihat mereka lebih cenderung mengambil yang mungkar itu untuk dijadikan tema agung mereka, seperti yang dibuktikan oleh Anwar Ridhwan dalam Naratif Ogonshoto. Oleh itu, tepatlah penolakan mereka terhadap aspek uswatun hasanah itu, yang mereka sendiri tidak perlukan.  Tetapi ini menimbulkan satu persoalan besar, seperti yang disebut dengan tegas oleh Prof. Emeritus Dr. Muhammad Haji Salleh ketika mengkritik penggunaan teori Barat untuk menilai karya sastera yang ditulis dalam bahasa Melayu. Kata beliau: “Sudah puluhan tahun kita menggunakan teori yang muncul di Barat untuk menilai diri kita yang bukan Barat, sebaliknya dibentuk oleh bahasa Melayu dengan wataknya yang khusus pula. Jadi kita sudah lama telah melakukan kesalahan dalam menilai karya kita, kadang-kadang termasuk saya sendiri.” (Teori dan Kritikan Sastera Melayu Serantau, DBP 2005, hal. 14.) Saya tidak fikir Prof. Emeritus Dr. Muhammad Haji Salleh percaya dengan apa yang diucapkannya. Semua kertas kerja yang dibentangkan dalam “Seminar Pemikiran Sasterawan Negara Muhammad Haji Salleh” 2013, menggunakan teori sastera Barat, dan Prof. Emeritus Dr. Muhammad Haji Salleh sangat gembira kerana hanya melalui teori sastera Barat saja karya beliau akan “kelihatan” bernilai tinggi. Contoh terbaik ialah kertas kerja Arbak Othman yang menggunakan teori semiotik, yang menurutnya berjaya mengangkat karya tokoh besar ini sebagai karya yang bermutu intelektual. Oleh sebab tidak ada kertas yang ditulis berasaskan pendekatan Gagasan Persuratan Baru, kesimpulan Arbak Othman tidak dapat diuji dalam konteks yang berbeza, yang memang diminta oleh Prof. Emeritus Dr. Muhammad Haji Salleh sendiri dalam kutipan di atas.

Implikasi ucapan profesor ini cukup besar terhadap dirinya sendiri dan teman-temannya para sasterawan negara. Mereka dipilih oleh Panel Anugerah Sastera Negara yang menggunakan sepenuhnya teori sastera Barat untuk memilih mereka. Jika perbuatan itu salah, maka pemilihan mereka sebagai sasterawan negara adalah salah, batal, tidak sah. Tidak seorang pun di antara sasterawan negara peduli akan hakikat ini; begitu juga para sarjana sastera, pengkritik sastera, dan para sasterawan seluruhnya. Jika demikian keadaannya, maka yang salah, yang silap, dalam memberikan pendapat, ialah sasterawan negara dan profesor pencen Dr. Muhammad Haji Salleh. Apakah kaitannya keadaan ini dengan konsep watak dan perwatakan dalam sastera Melayu?  Kita tidak saja tidak mempunya watak yang kuat dalam karya sastera; kita juga mempunyai watak yang rapuh di kalangan para sasterawan. Kerana itulah konsep watak dan perwatakan ini hanya digunakan ketika membicarakan novel atau cerita pendek, tetapi tidak sikap penulisnya. Kita tidak saja mempunyai watak yang klise dalam karya kreatif; kita juga mempunyai watak yang klise di kalangan para sasterawan sendiri. Keadaan ini menjadi salah satu sebab mengapa kesusasteraan tidak memberi inspirasi kepada para pelajar, yang membuat mereka bosan membacanya, dan ini akhirnya menjadikan pengajaran sastera lesu kerana penuh dengan klise yang membosankan. Para sasterawan, sarjana dan guru-guru sastera telah membunuh pengajaran sastera dan membuatnya tidak relevan. Dalam keadaan inilah ketibaan Gagasan Persuratan Baru memberi harapan dan makna baru setelah kaedah ini mengajar para pelajar dan guru-guru mereka juga untuk menjadi cerdik dengan memberi penekanan kepada konsep ilmu, dan seterusnya kepada konsep stylization of ideas dalam penulisan kreatif. Tetapi inilah yang ditentang hebat oleh para sarjana, sasterawan dan pengkritik sastera kerana mereka terdedah kepada kritikan yang tidak boleh mereka tangkis kerana keadaan mereka yang cetek meraba-raba.

Siti Aisyah binti Mohamad Salim dalam tesis sarjananya telah menunjukkan dengan jelas betapa pentingnya konsep “ruang naratif” dalam penulisan kreatif. Ketika membicarakan novel Isa Kamari Duka Tuan Bertakhta, sebuah novel yang mendakwa ingin menulis kembali sejarah Singapura mengikut pandangan orang Melayu, menjadi “huru hara” kehilangan arah yang dimaksudkan kerana tidak memperdulikan aspek “ruang naratif” itu dalam membina novel ini. Siti Aisyah telah mengemukakan beberapa contoh untuk membuktikan kebenaran kesimpulannya (rujuk entri khusus untuk tajuk ini), yang wajar mendapat perhatian Isa Kamari dan menerimanya dengan hati terbuka. Aspek ini penting kerana novel ini boleh ditulis semula dengan memberi perhatian kepada penggunaan ruang naratif untuk mencapai maksud tertentu. Hal yang sama juga berlaku kepada novel paling ulung di Malaysia, Naratif Ogonshoto karya Anwar Ridwan, yang menghadapi masalah yang sama seperti yang ditunjukkan di atas, dan dibuktikan dengan jelas oleh Nur Fatiha Fadila binti Abu Bakar dalam tesis sarjananya. Pengajaran yang paling penting di sini ialah konsep watak dan perwatakan itu memainkan peranan penting dalam kejayaan sesebuah novel yang serius.  Seperti yang ditunjukkan di atas, Dr. Mohamad Saleeh Rahamad juga menghadapi masalah yang sama, apabil beliau merayau-rayau dari satu bab ke satu bab untuk membuktikan kehebatan Naratif Ogonshoto, tetapi terjadi sebaliknya apabila yang dipaparkannya itu hanya peristiwa sensasi yang menjadi tunjang novel terbesar Malaysia ini, yang kini telah menguasai dunia menurut para sarjana dan sasterawan sendiri.  Klaim seperti ini, yang pada mulanya lucu kemudiannya menjadi lucah apabila novel ini, dilihat dalam konteks penggunaan ruang naratifnya, hanya sebuah novel picisan yang kering dari segi pemikiran, malah menjadi beban kepada pembaca yang serius yang merasa mereka diperbodohkan dengan sensasi yang tidak masuk akal dan tidak diperlukan dalam sebuah karya serius yang didakwa menyerlahkan intelektualiti yang tinggi di samping unsur Islam. Kedua-duanya tidak ada, malah pengaruh sensasi itu begitu ketara hingga kisah Nabi Nuh ‘a.s. juga disensasikan dalam novel ini, seperti yang didakwa dengan bangga oleh Dr. Mawar Shafei dalam “kitabnya” tentang aspek tekstualiti dalam karya Anwar Ridhwan.  Sekiranya hal-hal begini berlaku atau dilakukan oleh orang bukan Islam, sudah lama dikutuk bila orang Islam tahu tentang perkara ini. Tetapi kerana yang melakukannya orang Islam sendiri, maka dibiarkan saja.

Mengapa ruang naratif itu penting dalam pembinaan watak dan perwatakan?  Kita lihat persoalan ini dengan membandingkannya dengan konsep plot kerana konsep ini sudah lama dikenali di kalangan sasterawan; tetapi mereka baru sahaja mendengar konsep “ruang naratif”, setelah muncul Gagasan Persuratan Baru. Dalam konsep plot itu selalu disebut adanya urutan peristiwa, sama ada secara kronologi, imbas kembali dan sebagainya. Plot berguna untuk bercerita, dan manipulasi plot boleh melahirkan cerita yang bermacam-macam ragam, yang sensasi (biasanya inilah yang menjadi pilihan), yang khurafat, yang segala macam.  Tidak ada ini semua dalam teknik menggunakan “ruang naratif”, yang lebih terarah kepada pemikiran, perbahasan, penjelasan, dan lain-lain yang semuanya tertumpu pada pembinaan wacana. Tidak seperti penggunaan plot untuk bercerita, penggunaan ruang naratif untuk mewacanakan sesuatu tesis atau persoalan utama, umpamanya mengapa korupsi dibudayakan dalam politik dan pentadbiran. Untuk menulis tentang perkara ini, anda perlukan pengetahuan dan ilmu, seperti ilmu ekonomi, ilmu sains politik dan lain-lain. Dari perspektif pembangunan ekonomi, ada teori pembangunan yang membenarkan korupsi. Dalam politik, seperti dalam pelaksanaan sistem demokrasi, terdapat ekonomi kapitalis yang seluruhnya diasaskan kepada keuntungan (profit). Untuk mendapat keuntungan itu, dibenar, malah kadang-kadang digalakkan korupsi. Bagaimana anda melihat 1MDB? Di mana anda mahu letakkan projek 1MDB ini? Inilah antara persoalan yang perlu diwacanakan dengan teliti untuk memastikan karya anda adalah karya yang serius, membicarakan persoalan itu dengan menggunakan daya kreatif anda sebagai seorang pengarang. Jika anda bijak, dan tajam pemikirannmya, novel anda akan menjadi tumpuan pembaca lebih daripada analisis secara ekonomi atau politik tentang 1MDB.

Persoalan tentang watak dan perwatakan tiba-tiba menarik perhatian setelah novel Naratif Ogonshoto diisytiharkan sebagai novel teragung dalam sastera Melayu, walaupun watak yang menjadi tumpuan dalam novel itu ialah seorang Mafia (Melayu? Islam?) yang tidak mempunyai nama, hanya gelaran sebagai Presiden, seorang tokoh yang amat zalim dan tidak berperikemanusiaan. Bagaimana seorang penjahat, yang diakui oleh semua pengulas dan pentafsir novel ini, dijadikan watak penting dalam sastera Melayu? Apakah ukurannya, yang sebenarnya tidak dikemukakan dalam mana-mana ulasan dan analisis tentang novel ini, hatta dalam kertas kerja tentang “pemikiran” Anwar Ridhwan sekali pun.  Yang sering ditonjolkan ialah novel ini sebagai penjelmaan Hikayat Sejarah Melayu, menjadikannya sebuah hikayat moden yang membicarakan tentang kezaliman seorang “ketua negara”. Anehnya, Dr. Noriah Taslim melihat novel ini dalam konteks  “sastera adab” yang menurutnya menjiwai hikayat-kihayat Melayu yang penuh dengan nasihat untuk berbuat baik. Pertanyaan saya yang masih berdengung dalam telinga sensitiviti saya ialah: Adakah Noriah Taslim membaca dirinya sendiri dan “pengetahuannya” tentang sastera adab dalam hikayat Melayu? Lihat contoh ini: “Pelbagai kelibat amaran dibayangkan – penampilan ikan paus biru, penyu besar, riak-riak gunung berapi, tetapi kerana terlalu tenggelam dalam nafsu kuasa dan kekayaan, watak-watak ini menganggap semua itu adalah dongeng rakyat. Akhirnya, kemurkaan maha kuasa sudah tidak dapat dibendung lagi dan dilontarkan sekali gus melalui episod tsunami yang melenyapkan seluruh pulau Ogonshoto. Hatta balasan Allah berlangsung tanpa tolak ansur dan tanpa belas kasihan-Nya lagi. Tragedi legenda pendosa silam seperti cerita bahtera nabi Nuh, cerita kota tenggelam dan legenda kejadian laut hitam yang terdapat dalam tradisi Islam dihidupkan semula Tajus Salatin (kitab adab Melayu yang tulen), diulang lagi dalam naratif ini sebagai amaran kepada raja-raja yang zalim.””  Seterusnya tegas beliau: “Naratif Ogonshoto sama seperti karya-karya adab Melayu, menjadi sebuah cerita masa silam yang membawa muatan moral politik yang arkaik dan berulang-ulang dalam sejarah manusia. Novel ini melihat huru hara alam sebagai manifestasi balasan Allah terhadap dosa-dosa manusia yang melampau, manusia diberi pelbagai peringatan, diberi peluang untuk membersihkan dosanya, pun mereka memilih untuk kekal dalam kemungkarannya, justeru wajar menerima balasan.” .... Dan seterusnya ...

Bacaan dan tafsiran sarjana “sastera adab” ini adalah bacaan yang luar biasa, yang amat pelik, dan tidak masuk akal. Apakah asas tafsiran beliau yang memuji karya picisan ini begitu tinggi sampai menggelarkannya karya warisan “sastera adab”?  Seolah-olah pelesit sastera telah menguasai imaginasi!  Bagaimana nama Allah SWT dikaitkan dalam sebuah novel picisan? Tragedi legenda pendosa silam seperti cerita bahtera nabi Nuh, ... diulang lagi dalam naratif ini? Apa jenis bacaan yang ditonjolkan  kepada kita oleh Dr. Noriah Taslim, yang memanggil peristiwa banjir besar itu “legenda” silam?  Tepat sekali andaian saya bahawa keadaan yang pelik begini hanya mungkin apabila sudah dirasuk pelesit sastera. Dalam sastera adab pun konsep pelesit ini dibayangkan juga dalam karya-karya adab yang berupa hikayat yang disebut oleh Dr. Noriah Taslim sendiri.

Satu tragedi dalam tafsiran telah berlaku, gara-gara terlalu ingin menyanjung karya picisan ini begitu berlebihan, sama berlebihannya kejahatan para watak dalam karya ini. Dalam konteks inilah kita perlu memahami peranan watak dan perwatakan dalam karya kreatif.  Tetapi kerana sasterawan, sarjana, dan pengkritik sastera menolak konsep ilmu yang benar sebagai asas penilaian, maka mereka pun terjebak dalam kehidupan seperti yang dialami oleh para pelakon dalam Naratif Ogonshoto, tetapi dalam perspektif mereka sebagai “ahli ilmu” yang tamak dengan pujian setelah menolak konsep ilmu yang benar sebagai asas penilaian mereka. Sekali lagi, saya ingin mengulang saranan saya supaya mereka ini membaca tafsiran Surah at-Tin.

Begitulah duduknya perkara.


Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya, 20/2/2017.

No comments:

Post a Comment