Monday, February 6, 2017

ASPEK SENSASI SEBAGAI TEKNIK BERCERITA DALAM DUKA TUAN BERTAKHTA OLEH ISA KAMARI.

Dalam tesis sarjananya, Siti Aisyah binti Mohamed Salim memberi ruang agak besar kepada aspek sansasi dalam penulisan novel.  Dalam kajiannya, Siti Aisyah memberi penegasan yang agak serius tentang penggunaan aspek sensasi ini, yang menurutnya telah mencacatkan novel Isa Kamari yang  ditulis untuk membuat tafsiran baru (altenatif) terhadap sejarah Singapura, yang bertentangan dengan sejarah rasmi Singapura.  Bolehkah kita pisahkan sensasi dari pada cerita? Salah satu sifat cerita ialah sensasi, oleh itu sensasi dan cerita berjalan seiring, tidak mungkin dipisahkan. Hakikat ini dibuktikan dengan jelas dalam analisis Siti Aisyah, malah beliau juga membuktikan sensasi seringkali bertukar menjadi lucah (vulgar) dengan memberikan beberapa contoh, yang menurut beliau tidak diperlukan, malah mengganggu pembacaan. Dalam sastera moden Malaysia, sifat vulgar ini sifat utama karya sasterawan negara Shahnon Ahmad, yang sudah diterima oleh Panel Anugerah Sastera Negara sebagai “gaya Shahnon” yang hidup dan realistik. Inilah salah satu ciri yang membuat karya Shahnon Ahmad menyerlahkan realiti kehidupan kampung dengan manusianya yang suka mencarut, menyumpah, menyeranah, memaki hamun, dan bercakap kasar serta biadab. Dalam konteks mereka, semua itu terdapat “seni kehidupan” mereka yang menentukan mereka mempunyai budaya tersendiri. “Orang Kedah memang begitu!”, tegas mereka dengan bangga. Adakah orang Saingapura juga begitu? Kalau kita melihat kutipan yang diambil oleh Siti Aisyah, nampaknya gaya ini memang milik manusia yang berbangsa Melayu, sama ada jenis Jawa, Kedah, Bugis, Minang dan seterusnya. Kalau begitu, apabila gaya vulgar ini dipakai dengan selesa oleh Isa Kamari, maka dia hanya meneruskan saja tradisi hidup kampungan yang agak biadab dan kasar. Cuma dalam konteks Isa Kamari, yang berazam hendak menulis sejarah alternatif bangsa Melayu Singapura, gaya yang dipilihnya hanya membuktikan sikap memandang rendah orang Inggeris, Cina dan India terhadap orang Melayu Singapura adalah cocok dengan tabiat Melayu sendiri.  Persoalan yang timbul ialah: Adakah Isa Kamari sedar akan hal ini? Nampaknya beliau tidak sedar, kerana mungkin itulah juga gaya hidupnya sendiri. Semua kelemahan ini, menurut Siti Aisyah, hanya dapat dikesan jika digunakan pendekatan Gagasan Persuratan Baru yang memakai konsep dan teknik tertentu dalam penulisan karya persuratan, karya yang nampaknya dicuba menulisnya oleh Isa Kamari. Dari segi ini, permintaan Isa Kamari supaya ada yang menganalisis karyanya daripada perpektif PB, menunjukkan dia ingin menguji sejauh mana dia berjaya melakukan perubahan dalam penulisan novelnya. Malangnya, Siti Aisyah telah menafikan hasrat Isa Kamari itu dalam tesisnya. (Rujuk penjelasan Siti Aisyah di halaman 189, dan seluruh Bab 5, khususnya bahagian 5.5. mulai halaman 179-191). 

Sekarang timbul persoalan lain yang lebih serius. Sekiranya analisis Siti Aisyah yang berasaskan PB itu betul, maka dia seolah-olah telah menolak sebuah novel penting dengan menggunakan PB, yang tidak sesuai dengan novel itu. Inilah persoalan yang paling serius dalam kritikan sastera Melayu. Selama ini kita lihat tiada seorang pun di antara para sasterawan mempersoalkan kesesuaian teori dan pendekatan Barat dalam menilai novel Melayu. Yang membuat kacau ialah PB, yang pandai-pandai meletakkan ukuran  yang berbeza dan berlainan sama sekali dengan yang pernah dinikmati dengan aman oleh para sasterawan, yakni pendekatan dan teori sastera Barat. Mari kita bertanya satu soalan yang nakal, tetapi penting ditanyakan kerana kesannya amat besar dalam cara berfikir kita.  Antara dua kedudukan ini, teori kritikan Barat dan PB, mana satu yang benar-benar mencerminkan keupayaan intelektual dan keupayaan kreatif seorang sasterawan? Siti Aisyah dengan tegas mengatakan PB itulah yang seharusnya digunakan untuk menilai karya kreatif seperti novel dan sebagainya, kerana PB dapat menghuraikan dengan jelas satu persatu keunggulan sesebuah karya hanya kerana satu faktor saja, iaitu kerana penilaian PB diasaskan kepada konsep ilmu yang benar.  Saya fikir Isa Kamari juga sedar akan hal ini, maka itulah dengan ikhlas beliau “mendambakan” karya beliau dinilai daripada perspektif PB. Itulah kelebihan beliau yang tidak ada pada para sasterawan Malaysia.  Tentu saja para sasterawan, sarjana dan pengkritik sastera Malaysia akan tertawa girang sambil bersorak dengan gembira, “Kesimpulan ini gila dan tak masuk akal. Apa halnya para sasterawan, sarjana dan pengkritik Barat yang terus menggunakan teori mereka sendiri, adakah mereka juga melakukan kesilapan?”  Saya tidak perlu menjawab soalan ini. Cukup dengan berkata bahawa hanya PB sahaja yang dapat menghadapi teori sastera Barat sambil memberitahu mereka, anda tidak mempunyai matlamat kecuali untuk mencipta dan berdebat tidak ada hujungnya; sedangkan kami yang mewakili PB tahu matlamat kami dan kami juga komited kepada matlamat itu kerana kami menerima satu hakikat yang kamu tidak terima, yakni kami dijadikan untuk melaksanakan taklif dalam kehidupan ini. Seperti yang dihuraikan oleh Shah Wali Allah, taklif itu mempunyai tiga rahsia: ilmu perngetahuan; keadilan; dan usaha ikhtiar yang terbaik. Apa salahnya dengan konsep itu? Maksud saya, apa kurangnya konsep taklif itu dalam epistemologi mana-mana mazhab ilmu sekali pun?  Masalah sarjana Melayu, para sasterawan dan penghkritik sastera, ialah mereka tidak mendalami aspek ini, malah mereka bersikap angkuh tidak bertempat dengan menolak bulat-bulat konsep ilmu yang benar sebagai tidak relevan dalam penulisan kreatif.  Walaupun mereka tidak mempunyai hujah dan tidak pula cuba mengemukakan hujah dalam membuat keputusan cetek meraba-raba yang mereka sanjung itu,  mereka tidak pula bersedia untuk melihat persoalan ini secara serius seperti misalnya dengan mendekati PB, dan jika mereka benar-benar golonghan intelektual seperti yang mereka dakwa, mereka sepatutnya sudah lama menangkis PB secara ilmiah. Mereka anggap usaha itu sia-sia, malah merugikan mereka kerana kini mereka harus mempertahankan kedudukan mereka sendiri dan kedudukan teori Barat dalam sastera Melayu. Semua ini membuktikan mereka sebenarnya menjadikan sensasi murahan (vulgarity),  sebagai  ciri utama penulisan kreatif, seperti yang dibuktikan oleh Shahnon Ahmad dalam karyanya (semua karyanya, termasuk yang dipanggilnya sastera Islam), dan oleh Isa Kumari yang juga terjebak dalam dunia sensasi sehingga menggagalkan usahanya untuk menulis sebuah sejarah alternatif dalam bentuk cereka, kerana tenggelam dalam dunia sensasi itu.  Jika kita melihat persoalan ini dalam konteks PB, kita akan dapat gambaran yang jelas tentang kelebihan PB yang boleh mengenal pasti aspek sensasi dan picisan dalam penulisan sastera Melayu.

Dalam konteks sastera Melayu, yang diperkukuh oleh Panel Anugerah Sastera Negara, penggunaan unsur sensasi tidak saja wajar, malah diperlukan untuk melahirkan kesan dramatik dalam penulisan novel atau penulisan cereka secara umum.  Oleh itu, kegagalan Isa Kamari menampilkan sejarah alternatif melalui karya kreatif tidaklah merupakan kegagalan besar, malah hal ini boleh saja diberi penghargaan sewajarnya bahawa selagi dan selama para sasterawan masih menulis dalam bayangan teori sastera Barat, dia tidak akan dapat melonjakkan dirinya untuk keluar dari dunia sensasi itu. Bagi sasterawan Malaysia, hal ini adalah satu kelebihan. Bagi Isa Kamari, yang nampaknya sedar akan kekurangan dan kelemahan teknik ajaran teori Barat ini, masih tidak berupaya mengatasinya kerana kefahamannya tentang masalah ilmu dalam penulisan masih berada di peringkat primer.

Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya, 6 Februari 2017.No comments:

Post a Comment