Thursday, February 9, 2017

MEMBINA BUDAYA ILMU DALAM DUNIA SASTERA YANG ANTI-ILMU


Catatan:  Cadangan yang dikemukakan di sini jika diusahakan akan memberi manfaat yang amat besar kepada sastera Melayu, apabila “achievements” para sasterawan dan lain-lain boleh dilihat dalam bentuk buku yang pastinya akan ditulis oleh sarjana sastera yang pakar dalam bidang masing-masing.  Kita berharap cadangan ini menjadi kenyataan.


Penyelidikan akademik yang dilakukan oleh beberapa orang peneliti sastera, seperti yang ditunjukkan dalam beberapa entri  di sini, menyerlahkan betapa besarnya pengaruh sensasi dalam penulisan kreatif dalam sastera Melayu. Ada beberapa kesimpulan yang boleh diambil daripada hasil kajian ilmiah itu. Pertama, sensasi hanya menyerlahkan kelemahan kreatif dan kecacatan intelektual yang dipamerkan dengan jelas oleh dua orang tokoh besar sastera Melayu, Anwar Ridhwan di Malaysia dan Isa Kamari di Singapura. Kedua-duanya adalah penulis kreatif yang rajin dan agak berbakat, tetapi telah dipengaruhi dengan kuat, sehingga boleh dikatakan sudah sampai ke tahap fanatik,  oleh teknik sensasi yang dijelaskan dengan amat cermat oleh dua orang sarjana yang membicarakan karya mereka dengan kritis. Menurut Siti Aisyah, ketika menegur Isa Kamari menggunakan kemaluan haiwan untuk melahirkan kesan humor, Siti Aisyah memberi komennya seperti ini: “Babak ini seterusnya dicemari dengan ayat ‘kemaluannya’ (merujuk pada lembu) yang besar dan panjang terhayun-hayun ketika ia melangkah di sisi pagar.’  Dalam hal ini, kehadiran ayat yang merincikan kemaluan seekor haiwan ternyata sengaja dihadirkan bagi membangkitkan unsur sensasi. ... ayat yang sensitif ini langsung tidak menyokong jalan cerita, jauh sekali membawakan wacana. Maka ia sekadar didatangkan untuk memberikan unsur hiburan dan sensasi bagi mengejapkan minat pembaca pada novel.”   Walaupun babak yang dikritik oleh Siti Aisyah kecil saja, tetapi ia menarik perhatian pembaca kerana apa juga pembicaraan mengenai “kemaluan manusia yang dikiaskan dengan menyebut kemaluan haiwan”, akan menarik minat pembaca. Lebih interesting lagi, Siti Aisyah mengalih kritikannya kepada kelakuan permaisuri sultan Singapura yang begitu tertarik merenung, sambil tersenyum, “benda yang terbonjol” di celah kelangkang seorangh Tamil Islam yang datang meminta kerja di istana. Apakah yang mendorong Isa Kamari membawa episod ini dalam novelnya, yang ditegaskannya ditulis khusus untuk membina wacana dalam penulisan sejarah alternatif bagi orang Melayu Singapura? Saya agak, dari penjelasan dan analisis Siti Aisyah, tujuannya hanya untuk bersenang-senang, tidak sekali-kali untuk dijadikan bukti bahawa inilah perilaku manusia yang akan menjadi tokoh sejarah alternatif itu.  Kini kita sampai kepada kesimpulan kedua.

Kesimpulan kedua ini secara khusus merujuk kepada kemampuan berfikir dalam bentuk kreatif, yang tidak dapat diangkat menjadi kekuatan kreatif tanpa pengetahuan yang baik tentang konsep ilmu dalam penulisan kreatif.  Kelemahan ini tidak saja dialami oleh Isa Kamari ketika menulis novelnya yang penting itu; malah seorang sasterawan negara yang diberi pujian paling tinggi oleh para penilai dan pengkritik sastera untuk novelnya Naratif Ogonshoto, terjebak dalam lumpur kreatif yang bila diangkat ke darat hanya memamerkan lumpur di kaki  kreatif yang tidak wangi sama sekali, seperti yang ditegaskan oleh para pemuji Anwar Ridhwan bahawa lumpur itu sangat istimewa.  Saya sengaja menggunakan retorik dalam konteks pretensi intelektual yang menjadi alat yang tumpul tetapi amat digemari oleh para sarjana sastera.


Kesimpulan ketiga, yang terpenting, ialah mengenai peranan ilmu dalam penulisan kreatif, yang amat dicemuh oleh para sasterawan dan diejek dengan kasar oleh para sarjana yang cukup bergaya menayangkan syahwat hasad  mereka seperti lembu Isa Kamari menayangkan kemaluannya yang berayun-ayun ketika berjalan... Jika anda merasa sukar untuk memahami sindiran ini, maka anda sudah sah berada dalam dunia sensasi yang teruk, dengan itu menerima yang sensasi itu sebagai realiti. Sebenarnya para sasterawan yang suka meniru, seperti Shahnon Ahmad, sudah lama sedar tentang perkara ini, apabila mereka sangat terpesona dengan realisme magis yang mereka tiru dan jadikan sebagai sebahagian daripada teknik cereka mereka. Pada zaman Asas 50, mereka gunakan istilah realisme sosialis dengan slogan “sastera untuk masyarakat” ketika mereka  miskin, tetapi selepas mereka diberi gelaran sasterawan negara, slogan itu menjadi “sastera untuk Mutual Admiration Club.” Dengan slogan itu, mereka tidak lagi boleh dikritik, tetapi sangat bangga memperlihatkan syahwat hasad  mereka dengan meremehkan konsep ilmu yang benar dalam penulisan yang diperkenalkan oleh PB.

Para sasterawan ini tidak saja menggunakan unsur syahwat dalam karya mereka untuk menarik minat pembaca (seperti yang diakui dengan tegas oleh Shahnon Ahmad dalam temubual di Dewan Sastera 1997, bahawa unsur lucah dan porno itu penting untuk menarik minat pembaca), tetapi juga menjadikan syahwat hasad sebagai kekuatan “rohani” untuk menolak peranan ilmu yang benar dalam karya sastera, supaya yang bersifat lucah dan sebagainya itu boleh diteruskan dengan selesa, sebagai falsafah kreatif yang menjadi pegangan Sahnon Ahmad dengan sokongan seluruh sasterawan Melayu. Inilah juga yang menjadi falsafah penulisan  cereka yang dipraktikkan oleh Anwar Ridhwan dan Isa Kamari, dengan sedikit perubahan yang masih samar-samar dalam percubaan Isa Kamari untuk menulis sebuah karya yang asasnya masih fiksi, bukan konsep ilmu seperti yang didambakan beliau ketika menyebut betapa novel agungnya, Duka Tuan Bertakhta dianalisis menggunakan PB.  Saya sendiri mendambakan para sasterawan Malaysia mendambakan betapa bagusnya jika karya mereka dianalisis berasaskan PB.  Tetapi harapan ini tidak mungkin terjadi, kerana kuatnya syahwat hasad para sasterawan ini.  Apakah yang mendorong para sasterawan ini menjadikan nafsu hasad mereka untuk menolak konsep ilmu dalam penulisan kreatif?  Sebenarnya mereka tahu PB berupaya menganalisis karya mereka dengan objektif; tetapi kerana mereka sendiri  tahu dan sedar karya mereka tidaklah sebaik yang mereka sangka, maka adalah lebih selamat jika pendekatan PB tidak digunakan. Jadi puncanya ialah kesedaran mereka akan kelemahan karya mereka sendiri, yang boleh dilindungi dengan mudah dengan menggunakan teori sastera Barat.  Mereka telah melihat ini dalam kertas kerja yang membicarakan “pemikiran” para sasterawan negara.

Untuk membina budaya ilmu dalam sastera Melayu yang para sasterawannya dikuasai syahwat hasad  yang kuat, yang lebih mengutamakan kelestarian syahwat hasad mereka daripada perkembangan ilmu, maka kita hanya mempunyai dua pilihan. Pertama,  memperkukuhkan lagi status quo yang ada dengan beberapa projek yang boleh dilaksanakan dengan mudah oleh DBP atau ITBM.  Antaranya, salah satu atau kedua-dua organisasi ini mengusahakan penerbitan yang agak lengkap tentang perkembangan intelektual berasaskan penerbitan karya sastera dalam segala genre, mulai tahun 1900 hingga terkini (2017), tanpa meninggalkan sesiapa pun yang bergelar penulis yang telah menerbitkan buku masing-masing. Kita mahu melihat perkembangan “pemikiran” dalam karya kreatif kita. Supaya boleh berlaku adil kepada semua jenis penulis, pendekatan yang dipakai ialah teori sastera Barat sepenuhnya, untuk melihat sejauh mana benarnya andaian yang biasa dibuat bahawa tanpa teori sastera Barat tidak ada sastera Melayu moden. Dalam penelititian ini, dibincangkan juga perkembangan kritikan, dengan memberi tumpuan, jika dapat, kepada sesuatu teori tertentu, misalnya Kritikan Baru (New Criticism).  Dalam perkembangan terbaru tentu saja kita perlu membicarakan sejauh mana teori pascamodernisme berpengaruh dalam perkembangan intelektual Malaysia dan sejauh mana pengaruh itu positif dari segi ilmu dan kefahaman tentang sastera.  Satu perbincangan khusus tentang para sasterawan negara juga perlu ditulis, termasuk kritikan terhadap mereka, jika ada. Kita tidak perlu membuat pengecualian dalam perbincangan ini. Di samping itu sumbangan sebenar Panel Anugerah Sastera Negara dalam bidang kritikan perlu ditulis dengan objektif, termasuk kritikan terhadap sumbangan mereka.  Apakah nilai-nilai teori sastera Barat yang mereka gunakan dan sejauh mana nilai-nilai Barat itu telah berjaya meningkatkan kualiti karya kreatif kita. Satu lagi projek yang sangat penting, yang telah dimulai oleh DBP, ialah pemilihan karya terbaik Malaysia sejak 1900 hingga terkini (2017), baik dalam bidang kreatif mahu pun dalam bidang kritikan.  

Kedua, membicarakan dengan kritis pemikiran baru, jika ada, yang boleh membina atau mungkin juga meruntuhkan usaha para sasterawan menulis karya mereka dalam semua bidang. Salah satu perkara yang perlu mendapat perhatian dalam konteks ini ialah kemungkinan wujudnya genre baru dalam sastera Melayu moden, jika ada. Jika tidak ditemui, maka kita perlu bincangkan dengan mendalam sumbangan genre lama dalam melonjakkan kefahaman kita kepada kesusasteraan. Umpamanya, adakah kemunculan sajak-sajak moden telah mengubah cara berfikir masyarakat Malaysia seperti yang pernah terjadi di Perancis dan di Jerman apabila lahir beberapa orang pengarang besar mereka dalam abad-abad tertentu. Maklumat tentang aspek ini sangat banyak, dan cukup mudah didapati.  Selain dari itu, kita juga perlu tahu dengan agak mendalam sebarang pemikiran baru yang cuba diketengahkan, dan kesannya terhadap perkembangan kreatif di Malaysia.  Itulah antara lain projek yang boleh kita usahakan dengan mudah kerana kita mempunyai ramai sarjana yang berkualiti untuk menulis tentang tajuk-tajuk yang dicadangkan itu.

Jika dua pendekatan ini dilaksanakan, saya yakin kita dapat meletakkan sumbangan para sasterawan ini di tempat yang sewajarnya, dan ini boleh dijadikan bahan pendidikan di sekolah-sekolah. Kita juga boleh mengenal pasti karya kita yang benar-benar berkualti dari segi pemikiran dan penggunaan teknik baru dalam penulisan. Semua ini perlu mendapat perhatian para sarjana dan dihuraikan dengan objektif.

Jika projek yang disarankan di sini dikerjakan dengan cermat dan objektif, banyak sekali maklumat yang boleh kita ketahui dalam usaha kita untuk meletakkan para sasterawan dan karya mereka di tempat yang layak dengan sumbangan mereka. Pada waktu ini terdapat kritikan yang agak keras bahawa sumbangan para sasterawan negara tidak seberapa, tetapi sanjungan terhadap mereka jelas melampaui hasil karya mereka. Kesimpulan seumpama ini, jika tidak tepat, perlu dihapuskan melalui penilaian yang benar-benar objektif ke atas karya mereka. Penggunaan teori sastera Barat tidak wajar dijadikan halangan untuk mendapat kesimpulan yang tepat dan objektif, jika dikerjakan dengan kesedaran teori yang benar-benar mantap ketika memakai teori itu dalam membuat penilaian yang objektif tadi.  Kita sudah mempunyai ramai profesor sastera yang handal, yang tentu saja dapat menghasilkan semua projek yang kita senaraikan itu dengan bantuan para pelajar mereka sendiri, perkara yang lumrah dilakukan di Barat sendiri dan sudah semestinya diteruskan di negara kita tanpa sebarang keraguan dari segi kualiti akademik. 

Jika semua projek yang dicadangkan di sini dianggap tidak berfaedah, membuang masa dan belanja, maka apakah projek yang berfaedah?  Sekiranya tidak ada alternatif yang dikemukakan, yang akan membolehkan kita mengetahui apa yang sebenarnya berlaku dalam budaya ilmu yang dipelopori oleh para sasterawa ini, maka anda telah meletakkan diri anda seperti unta yang ditutup matanya yang berjalan beribu batu mengelilingi kincir air, tetapi tidak sampai ke mana, hanya berpusing-pusing di tempat yang sama. Adakah itulah yang menjadi pilihan anda? Tetapi andainya menjadi sarjana kincir air itu pilihan anda, maka teruskan saja projek unta di kincir air itu. Sekurang-kurangnya ada juga usaha gigih untuk melakukan sesuatu yang berfaedah, walaupun hanya berlagak seperti unta di kincir air.  Jika anda golongan pemikir yang cerdik, yang tajam pemerhatiannya, maka anda akan dapati sastera kincir air tidak ke mana-mana, seperti yang dibuktikan daripada karya para sasterawan negara sekali pun. Mereka hanya mengitar semula penglipur lara yang memang digemari oleh masyarakat Melayu dan mudah pula diucapkan oleh para sasterawan dalam karya penglipur lara mereka. Anwar Ridhwan, sebagai sasterawan negara, telah membuktikan dunia penglipur lara Pak Hassan itulah pilihan terbaik. Itulah sastera kincir air yang menjadi kebanggaan para sasterawan negara dan amat digemari oleh para sarjana kita sendiri, seperti yang mereka buktikan dari pujian tinggi yang mereka berikan kepada karya terbesar sastera Melayu, Naratif Ogonshoto oleh Anwar Ridhwan, yang dikatakan oleh para sarjana adalah Sejarah Melayu abad ini, yang perlu dicontohi. Kalau itulah pilihan anda, maka wajarlah Naratif Ogonshoto dibicarakan dalam pelbagai pendekatan, termasuk dari segi falsafahnya, dari segi teknik baru dalam cara bercerita, dan secara keseluruhan menjadi lambang kecanggihan berfikir seorang sasterawan negara.  Tokoh-tokoh akademik yang layak dan dapat melaksanakan usaha ini telah ada, iaitu mereka yang membentang kertas kerja dalam “Seminar Pemikiran Sasterawan Negara Anwar Ridhwan.” Adakah inilah cara terbaik untuk membina budaya ilmu di negara kita? Saya fikir tidak sukar untuk membuktikannya. Oleh itu, bolehlah diteruskan.

Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya, 8 Februari 2017.No comments:

Post a Comment