Friday, January 30, 2015

BEBERAPA PRINSIP UTAMA UNTUK MEMAJUKAN PERSURATAN MELAYUKemunculan gagasan Persuratan Baru tidak dapat dielakkan lagi daripada bertapak dengan kukuh dalam bidang kreatif dan akademik di Malaysia, walaupun masih menghadapi tentangan kuat dan penafian daripada para sasterawan dan sarjana. Kedudukan teori Barat itu sendiri sedang dipersoalkan dengan kritis sehingga menimbulkan perasaan tidak selamat di kalangan penganut teori Barat di Malaysia. Walaupun ketakutan itu tidak berasas, namun para penganut teori Barat ini tidak rela berpisah dengan teori Barat kerana ketergantungan kepada teori Barat itu memberi pulangan faedah yang amat lumayan, baik dari segi kewangan, pangkat, mahu pun status.  Semua ini tidak dapat diberikan oleh gagasan Persuratan Baru, oleh itu tidak ada maknanya jika gagasan Persuratan Baru diberi tempat yang sama dengan yang diberikan kepada teori sastera Barat. Halangan paling utama ialah tidak seorang pun sarjana Barat pernah menulis tentang Persuratan Baru, dengan itu Persuratan Baru hanya berada di peringkat kampung atau local, masih jauh lagi untuk menjadi saingan apatah lagi cabaran kepada teori sastera Barat yang dicetuskan dan dikembangkan di Barat oleh para ahli akademik yang terkenal dan sangat berpengaruh. Bila saya dengar argumen ini, pada mulanya saya tersenyum sinis, tetapi kemudiannya tertawa gembira kerana argumen beginilah yang saya tunggu-tunggu selama ini. Selama ini kita selalu mendengar macam-macam istilah digunakan untuk mengkritik “kestabilan mental” para sarjana, yang menurut mereka tidak stabil disebabkan terlalu bergantung kepada selimut Barat yang tebal yang memang tidak diperlukan dalam negara berhawa panas seperti Malaysia. Ada di antara mereka berkata menggunakan selimut tebal dari Barat itu sejenis kebebalan intelektual yang memalukan, kerana teori Barat tidak menjamin boleh menghuraikan dan menilai dengan objektif karya Malaysia yang ditulis dalam bahasa Melayu dan pengarangnya  mempunyai peribadi tersendiri pula.  Lagi pula, kata yang lain yang ingin menunjukkan sudah ada kesedaran di kalangan sarjana dan sasterawan peri adanya “perhambaan ilmu” yang tidak ketara, tetapi disedari kewujudannya, yang mereka sebut “minda tertawan”. Tetapi pengalaman saya bergaul dan membaca tulisan sarjana dan sasterawan di Malaysia, meyakinkan saya bahawa mereka mungkin memiliki “minda tertawan” itu, tetapi mereka sebenarnya sangat gembira dan senang hati berada dalam tawanan minda itu kerana dari keadaan tertawan itulah mereka mendapat faedah yang saya sebut di awal tulisan ini. Jadi istilah “minda tertawan” ini tidak bermakna apa-apa, kerana manusia yang dikatakan tertawan mindanya itu memang gembira berada dalam tawanan, oleh itu perkara ini tidak menjadi isu sama sekali. Malah yang menjadi isu ialah apa bila terdapat kritikan supaya mereka membebaskan diri dari tawanan perhambaan ilmu itu. Ini yang mereka tidak mahu lakukan, kerana “pembebasan” itu akan  hanya merugikan mereka sendiri dan menyusahkan kerja mereka sebagai ahli akademik. Kata mereka, teori Barat adalah universal, dipakai oleh semua manusia akademik  seluruh dunia. Mengapa ahli akademik Malaysia perlu dikecualikan? Dalam dunia yang mengamalkan kebebasan memilih, para sarjana Malaysia telah memilih untuk memihak kepada teori sastera Barat. Hormatilah kebebasan itu, tegas mereka. Adakah ini bermakna mereka menentang perubahan dan the so called experiment dalam penulisan kreatif? Seperti yang telah saya tegaskan berkali-kali, kebebasan memilih itu dilihat dalam konteks “perhambaan ilmu” yang disebutkan, oleh itu perubahan tidak hanya akan terjadi dalam konteks “perhambaan ilmu” tadi. Jika anda membaca laporan Panel Anugerah Sastera Negara, inilah makna perubahan itu. Inilah juga yang dihuraikan oleh para sarjana dalam tesis Ph.D. dan buku-buku mereka yang ditulis dalam konteks “perhambaan ilmu” tadi. Saya telah menyebut perkara ini banyak kali; untuk mudah lihat sepintas entri bertajuk “Keunggulan yang Cacat”. Lihat juga bagaimana para sarjana kita memuji dan mengangkat para sasterawan negara, khususnya untuk rujukan mudah tulisan Dr. Mohamad Saleeh Rahamad tentang novel-novel Anwar Ridhwan.

Isunya ialah, “perhambaan ilmu” bukanlah sesuatu yang tidak baik, malah patut digalakkan, terutama sekali di kalangan penulis kreatif, supaya karya mereka boleh diberi penilaian yang amat positif dan lebih mudah difahami kerana mereka memakai bahasa sastera yang universal. Inilah perspektif yang digunakan untuk menilai dan memilih para sasterawan negara. Saya kira perkara ini sudah jelas dan tidak perlu dijelaskan lagi. Sudah terang lagi bersuluh. Khusus untuk para sasterawan, bagi mereka berada dalam kandang “perhambaan ilmu” lebih selesa dan lebih bebas untuk mereka mencipta karya yang disenangi di Barat, dengan itu mereka mempunyai peluang untuk merebut Hadiah Nobel Sastera. Jika inilah ketakutan mereka, mereka sebenarnya takutkan kelemahan kognitif mereka dan keupayaan kreatif mereka yang amat terbatas. Mereka tidak perlu takut kerana mereka menulis karya sastera yang bertaraf dunia dan pastilah akan mendapat pengiktirafan seluruh dunia. Mereka mempunyai seluruh sarjana dan pengkritik sastera untuk menyokong mereka. Adakah itu tidak cukup?

Tetapi terdapat isu yang sangat penting yang cuba dielakkan oleh para sasterawan dan sarjana sastera supaya tidak dibincangkan dengan meluas. Itulah isu tentang ilmu, khususnya tentang konsep ilmu yang benar dalam penulisan kreatif dan penilaiannya. Kata mereka, isu ini sebenarnya non-issue, tetapi sengaja ditonjolkan dan dibuat-buat untuk menyekat perkembangan sastera Melayu moden yang universal, yang boleh difahami dan dinikmati oleh manusia seluruh dunia.  Kemajuan kita, tegas mereka, ialah bersama manusia sejagat, bukan bersama Islam yang menetapkan adanya konsep ilmu yang benar.  Kita boleh terima hujah ini jika mereka ini benar-benar yakin bahawa itulah kekuatan mereka. Dengan itu, kita boleh saja benarkan mereka mengusahakan apa yang mereka mahu dan berasa tenteram melakukannya. Tetapi inilah yang mereka tolak, kerana kata mereka, jika konsep ilmu yang benar itu dibenarkan menjadi aliran penting (jika tidak pun aliran utama) dalam penulisan Malaysia, maka kedudukan mereka akan tergugat dan ini mereka anggap menceroboh kebebasan mereka.  Isunya mudah saja: mereka tolak konsep ilmu yang benar kerana jika ini diterima, maka akan muncullah karya persuratan yang akan menjadi saingan kepada karya sastera dan kepada teori Barat yang menjadi pegangan mereka.  Para sarjana berkata, karya persuratan berteraskan ilmu yang benar itu belum lagi tertulis, dan mungkin tidak akan tertulis kerana konsep itu bertentangan dengan  konsep kreatif yang difahami dalam sastera yang melahirkan karya kreatif itu. Kata mereka, jika diperlukan tapisan sekali pun, karya sastera boleh saja diteruskan tanpa gangguan, karya sastera yang memenuhi nilai-nilai Islam. Di sinilah mereka keliru, atau dengan sengaja mengelirukan diri. Karya persuratan yang mengutamakan wacana dalam konteks ilmu yang benar tidak boleh disamakan dengan karya sastera yang mungkin ditulis dalam bentuk cerita yang dikatakan sesuai dengan nilai-nilai Islam itu. Yang membezakan dua kategori karya ini ialah konsep wacana dan cerita. Dalam karya persuratan, wacana mengambil tempat utama untuk memberi ruang yang secukupnya dalam ruang naratif supaya wacana tadi boleh diolah dengan mendalam dengan cerita memainkan peranan kedua untuk membantu wacana tadi ditulis dalam teknik stylization of ideas. Teknik ini merangkum kedua-dua aspek itu ke dalam satu kesatuan kreatif yang indah dan bermakna. Penjelasan tentang stylization of ideas ini telah diberikan oleh Prof. Ungku Maimunah Mohd. Tahir dalam Kuliah MASTERA beliau yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya sendiri telah menjelaskan bagaimana episod kecil tentang memberi nama rumah itu menjadi satu episod penting kerana di situlah diberi makna kehidupan berasaskan konsep taklif yang merangkum aspek kerohanian dan kebendaan dalam satu kesatuan yang harmoni, seimbang dan menyeluruh (complete). Penggunaan teknik stylization of ideas (siratan makna) itu bertujuan untuk memastikan penggunaan ruang naratif  mencapai matlamat karya persuratan untuk mencapai matlamat indah dan bermakna. (Sila lihat Gagasan Persuratan Baru untuk penjelasan seterusnya.)

Terpulang kepada anda untuk melihat mengapa karya persuratan itu tidak sama dan tak mungkin sama dengan karya sastera.  Dan mengapa karya persuratan itu lebih terjamin kualitinya sebagai karya seni.  Semua ini telah dijelaskan dengan agak mencukupi dalam Gagasan Persuratan Baru. Bagi penulis pula, bagaimana stylization of ideas itu boleh dijadikan teknik penulisan terpulang sepenuhnya kepada kreativiti anda untuk mencubanya. Yang penting anda perlu memahami dengan agak mendalam prinsip-prinsip gagasan Persuratan Baru, terutama sekali konsep ilmu yang benar, konsep wacana, cerita, paksi naratif, ruang naratif, dan lain-lain. Apabila sudah dapat menguasainya, anda seperti sorang nakhoda kapal besar, boleh belayar ke mana saja yang anda mahu, memuat apa saja yang anda pilih, dan singgah di mana saja yang anda rasa selesa. Kemahiran yang anda kuasai dalam stylization of ideas, samalah dengan kemahiran anda sebagai nakhoda. Nakhoda dan penulis perlu tahu matlamat masing-masing, tahu isi muatan masing-masing. Perbandingan ini nampak mudah, tetapi bila anda berada di lautan bergelora, baru tahu mampu tidak anda melayarkan kapal anda dengan selamat. Demikian juga, bila anda mula menulis, baru anda tahu kemampuan anda untuk memikul beban intelektual dan memastikan hasilnya tidak selekeh. Contoh yang diberikan oleh Prof. Ungku Maimunah Mohd. Tahir dalam analisis beliau terhadap novel Fatimah Busu, Salam Maria, boleh dijadikan panduan untuk melihat bagaimana muatan yang tidak sesuai dan berlebihan tidak saja mencacatkan novel, malah menjadikannya hanyut dalam cerita sensasi. Satu contoh lagi diberikan oleh Dr. Zulkarnain Mohamed dalam analisisnya terhadap novel Arena Wati, Cakra Waruga. (Bab 9, dalam Gender dalam Sastera Melayu, UKM 2013, disunting Ungku Maimunah Mohd. Tahir.  Tentang Salam Maria, lihat bab 9,  Gagasan Persuratan Baru, edisi 2. UKM 2014).  Sebagai perbandingan, lihat komen saya tentang novel-novel Anwar Ridhwan dalam “Keunggulan yang Cacat”, entri bertarikh 28 Oktober, 2014.  Apakah asas yang dijadikan  ukuran oleh para sarjana dan pengkritik sastera yang memuji novel Fatimah Busu, Arena Wati  dan Anwar Ridhwan? Apa pula asas penilaian Prof. Ungku Maimunah Mohd. Tahir, Dr. Zulkarnain Mohamed, dan Mohd. Affandi Hassan? Mana satu yang lebih objektif dan lebih tepat antara dua perspektif ini? Sekarang anda tidak boleh mengelak lagi, mahu tidak mahu anda harus membuat kesimpulan anda sendiri berasaskan kefahaman anda antara dua pendirian ini. Mana satu pilihan anda bergantung kepada sejauh mana anda dapat melihat perbezaan antara dua pendirian ini. Bukan melihat seperti Pak Pandir melihat timbunan padi hampa; tetapi melihat sebagai seorang yang tahu membezakan padi berat dan padi hampa.  Nampaknya mudah, tetapi itulah yang mengelirukan Pak Pandir  … dan mungkin mengelirukan orang  lain juga ketika berada dalam keadaan yang sama!  Kalau perkara semudah itu boleh mengelirukan, maka apatah lagi perkara serumit ilmu yang selalu disamakan dengan maklumat dalam karya kreatif sasterawan Melayu, dan mereka menjadi begitu kecewa dan marah ketika diberitahu tentang kekeliruan mereka. Memilih untuk terus berada dalam kekeliruan bukanlah pilihan yang bijak, tetapi nampaknya inilah pilihan majoriti para sarjana dan sasterawan, berasaskan kebiasaan mereka yang selesa berada dalam kekeliruan itu. Maka tentulah sangat aneh dan tidak masuk akal sama sekali apabila mereka menuduh orang  yang tidak sehaluan dengan mereka sebagai biadab, tiada susila, dan tiada etika penulisan. Semua ini terjadi dari sangkaan mereka bahawa mereka adalah golongan majoriti, oleh itu mestilah berada di pihak yang benar, kerana merekalah yang satu-satunya berada dalam apa yang mereka namakan arus perdana. Dalam konteks inilah mereka ini mewakili golongan humbug yang dihuraikan dengan jelas oleh Max Black dalam kuliahnya mengenai perkara ini, diterbitkan dengan judul “The Prevalence of Humbug”, oleh ahli falsafah Amerika Max Black. (Max Black, The Prevalence of Humbug and Other Essays, Cornell University Press, 1983).

“Peganglah bara, baru tahu panas api.”

Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya, 29/1/2015.


No comments:

Post a Comment