Tuesday, May 23, 2017

WUJUDKAH PEMIKIRAN TANPA ILMU?

Terdapat satu keanehan yang istimewa dan membanggakan dalam sastera Melayu, iaitu peri wujudnya “pemikiran” dalam karya sastera yang dengan jelas menolak unsur ilmu. Bagaimana “pemikiran” boleh wujud tanpa unsur ilmu? Telah berkata para sarjana, pengkritik, dan sasterawan, bahawa sastera tidak perlukan ilmu. Sastera adalah cerita, dan cerita adalah hiburan, dan setiap cerita diasaskan kepada konsep fictionality, bukan konsep ilmu. Jika anda membaca karya para sasterawan negara, yang telah diterima sebagai pengasas pembinaan tamadun seperti yang ditegaskan oleh ITBM dalam buku mereka, Sastera Teras Negara Bangsa, anda akan dapat melihat betapa kuatnya semangat anti-ilmu di kalangan sasterawan, sarjana dan pengkritik sastera.  S. Othman Kelantan, yang telah menegaskan bahawa jika seorang penulis mahu menulis tentang ilmu, tulislah buku ilmiah, bukan karya kreatif. Inilah pegangan para sasterawan, sarjana dan pengkritik sastera.  Karya Anwar Ridhwan, Penyeberang Sempadan, telah dipuji sebagai sebuah karya intelektual, sebuah karya ilmu.  Sekarang mana satu yang betul? Kini seolah-olah para sasterawan berusaha menulis karya intelektual supaya mendapat pujian para sarjana.  Adakah ini satu perubahan?  Tidak juga, kerana mereka menolak konsep ilmu yang benar, tetapi menerima dengan baik konsep fictionality sebagai asas bersastera. Demikian hebatnya kekeliruan tentang konsep ilmu dalam sastera Melayu.  Tidak hairan jika mereka (tiga kumpulan tadi) menolak Gagasan Persuratan Baru kerana tidak seorang pun di antara mereka yang sudah dapat menulis sebuah karya seperti Pujangga Melayu yang ditulis seluruhnya berasaskan konsep ilmu yang benar.  Bagi mereka, novel persuratan ini adalah sebuah karya yang gagal dan membosankan kerana terlalu banyak khutbah dan syarahan yang membuat pembacanya tertidur!  Mereka memuji Naratif Ogonshoto yang berasaskan fictionality sepenuhnya, tetapi pada waktu yang sama mereka juga menegaskan Naratif Ogonshoto adalah sebuah karya intelektual, yang berunsur Islam pula!  Kalau sudah berunsur Islam, bermakna mengutamakan ilmu yang benar. Tetapi novel ini menjadikan kejahatan dan  perilaku yang weird sebagai unsur utama dalam cereka, yang seluruhnya berasaskan fictionality  yang anti-ilmu dan anti moral. Demikian hebatnya kekeliruan dalam sastera Melayu!  Semua ini memberi gambaran yang jelas tentang betapa kuatnya pengaruh Barat dalam sastera Melayu, sehingga menjadikan para sasterawan, sarjana, dan pengkritik sastera terhuyung hayang mabuk Barat, tetapi pada waktu yang sama ingin juga dikenali sebagai penulis intelektual, yang tidak mengutamakan ilmu, sebaliknya mengutamakan  fictionality. Kemabukan ini tidak dapat dielakkan, kerana kesetiaan kepada pengaruh Barat tetap dikekalkan kerana itulah yang paling mudah dilakukan, tidak perlu berfikir, cukup dengan hanya meniru.

Maka terjadilah pertarungan merebut pengaruh antara para peniru ini  dengan para pemikir sastera Melayu yang menerima kembali konsep persuratan dan mula membicarakan karya kreatif dalam konteks wacana  berasaskan ilmu yang benar.

Tidak ada sebab yang munasabah untuk para sarjana, pengkritik sastera dan para sasterawan untuk memberi pendapat yang tidak benar, seperti dengan gigih sekali berkata Naratif Ogonshoto itu sebuah karya besar dan terbaik dalam sejarah penulisan novel Malaysia, padahal apabila dianalisis berasaskan konsep ilmu yang benar, novel itu hanya mengarut dan bertentangan dengan nilai-nilai murni yang dijadikan projek pendidikan oleh Kementerian Pelajaran.  Hingga kini belum lagi tampil sesiapa pun yang menyanggah kesimpulan ini, yang sekali gus menolak semua penilaian yang dilontarkan oleh para sarjana, pengkritik sastera dan sasterawan. 

Kemunculan Gagasan Persuratan Baru dengan serta-merta menjadikan konsep fictionality itu adalah simbol anti-ilmu dan anti-intelektual, sebagai sumber kemunduran berfikir  yang diiringi dengan kekacauan makna kreatif yang hanya bergantung pada sensasi, bukan stylization of ideas seperti yang diberi bentuk oleh PB yang menjadikan kreativiti itu didefinisikan sepenuhnya dalam konteks taklif, oleh itu kreativiti itu diasaskan kepada konsep ilmu, keadilan, dan usaha ikhtiar yang terbaik dari segi mencapai matlamat untuk mencipta hasil kreatif yang “indah dan bermakna”.  Ungkapan “indah dan bermakna” diasaskan sepenuhnya kepada konsep taklif, oleh itu menolak sepenuhnya konsep fictionality yang menjadi tunjang kreatif para sasterawan, yang dijadikan asas untuk melaksanakan teknik sensasi sepenuhnya seperti yang ditunjukkan oleh Anwar Ridhwan dalam novel-novelnya.  Dalam konteks inilah karya Anwar Ridhwan dan para sasterawan negara lainnya adalah karya picisan yang penuh sensasi hasil dari imaginasi berteraskan fictionality, bukan menyerlahkan hakikat ilmu.  Kesimpulan ini tidak dapat dielakkan, dan tidak dapat ditolak. Gagasan Persuratan Baru, yang hadir sebagai satu sistem yang lengkap, memperkenalkan standard yang jelas dalam penulisan kreatif dan dalam penilaiannya, oleh itu amatlah sukar untuk anda memperlekehkannya, kerana yang terjadi anda sendirilah yang akan menyerlahkan keselekehan anda sebagai pengkritiknya. Kesimpulan ini telah dihuraikan dengan jelas dalam satu tulisan oleh Prof. Ungku Maimunah Mohd Tahir dalam kertas kerja beliau yang disiarkan dalam   ASIATIC, VOLUME 9, NUMBER 1, JUNE 2015:   “ Persuratan Baru: An Alternative Paradigm to Western Literary Methodologies”.   Anda boleh baca di sana.KESIMPULAN

Saya tidak ada masalah dengan para sarjana, pengkritik sastera, dan para sasterawan jika mereka mahu forever  memperhambakan diri mereka menjadi jurucakap yang cetek meraba-raba kepada teori sastera Barat, dan bangga memperagakan kecetekan kefahaman mereka terhadap teori Barat yang mereka banggakan bahawa merekalah golongan yang tahu apakah sebenarnya “sastera” dan apakah yang sebenarnya boleh dibuat oleh konsep sastera yang menjadi pegangan mereka, yakni konsep fictionality dan sensasi sebagai wahananya. Tetapi saya perlu menegaskan lagi di sini, bahawa sumbangan mereka dari segi intelektual dan pemikiran dalam pembinaan tamadun negara ini tidaklah sebesar mimpi mereka yang bombastik yang dengan agak biadab mengatakan bahawa sastera itulah yang layak menjadi teras negara bangsa.  Mereka mengadakan persidangan besar khusus untuk mencanang kembali slogan Asas 50 yang telah gagal memperkaya dan memperkasa pemikiran bangsa kita, yang pada hakikatnya menjadikan ilmu sebagai musuh kerana mereka tidak dapat menerima bahawa sumber ilmu itu hanya dari al-Quran, kerana menurut mereka jika mereka menerima hakikat itu akan hancurlah segala sumbangan mereka selama ini yang menurut mereka akan diketepikan.  Jika apa yang mereka panggil sebagai “sumbangan” itu tidak seberapa, malah hanya mengusutkan lagi kefahaman mereka tentang ilmu, maka kedegilan mereka  untuk mempertahankan kekeliruan mereka bukanlah sesuatu yang mulia dan bermaruah.

Apakah pilihan mereka? Jika mereka benar-benar percaya sumbangan mereka begitu besar dan amat bermakna kepada pembangunan tamadun kita, maka mereka seharusnya terbuka untuk dinilai dengan sehabis kritis dan objektif. Penilaian ini boleh dibuat dengan adil dan objektif oleh Gagasan Persuratan Baru, seperti yang ditunjukkan dengan jelas dalam makalah Prof. Ungku Maimunah yang saya rujuk itu.  Selain dari itu, Prof.  Muhammad Bukhari Lubis dalam syarahan perdananya yang saya rujuk banyak kali dalam blog ini  mencadangkan  supaya diwujudkan disiplin “kesusasteraan Islami bandingan” dalam sistem pendidikan kita di universiti.  Cadangan ini, jika dilaksanakan, akan membuka mata para sarjana dan pengkritik sastera Melayu akan kekayaan ilmiah dalam bidang kreatif dan akademik yang kini tidak diketahui mereka. Beberapa contoh yang disebut oleh Prof. Bukhari Lubis dalam syarahan perdananya menjadi bukti betapa perlunya kita wujudkan disiplin yang beliau cadangkan itu untuk membantu para sarjana dan pengkritik sastera mengenal dunia lain yang lebih hebat daripada hanya menjadi hamba teori sastera Barat.  Jangan salah faham, saya tidak menentang teori sastera Barat; tetapi saya selalu mengingatkan anda supaya memahami dengan mendalam tiga perkara tentang teori sastera Barat ini: sumber ilmu yang menjadi rujukan mereka; tafsiran mereka terhadap ilmu; dan sikap mereka terhadap disiplin ilmu dari budaya lain.  Semua peringatan ini tidak bermakna apa-apa jika anda siang-siang lagi sudah menolak konsep adab dalam epistemologi Islam, tetapi dengan tidak sedar mempraktikkan aspek ‘iwajan dalam pemikiran dan tulisan anda.  Anda selalu bercakap tentang kebenaran dan kejujuran, tetapi anda melakukan sebaliknya. Kalau begitu, apakah makna kejujuran dan kebenaran dalam fahaman anda?

Selain dari membaca dan memahami dengan mendalam teori sastera Barat, anda perlu juga membaca dan memahami Gagasan Persuratan Baru. Kerana itulah yang anda perlukan untuk menjadi sarjana yang jujur dan tahu makna kebenaran dalam dunia ilmu.


Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya, 22 Mei 2017.

Catatan: selamat berpuasa dan Selamat Hari Raya ‘Idul Fitri kepada semua. Maaf zahir batin.  Kita hanya berbeza pendapat, tetapi tidak bersengketa.


No comments:

Post a Comment