Sunday, March 13, 2016

MAWAR TIDAK SAMA DENGAN ROS: Satu Analisis Berasaskan Dekonstruksi Bikinan Jacques Derrida

Mathnawi Rumi telah diterjemahkan dengan lengkap ke dalam bahasa Melayu, dan sebuah lagu telah dihasilkan berasaskan terjemanah itu, berjudul “Mawar”.  Melodinya bagus, peyampaiannya juga menarik; tetapi di situ kita tidak bertemu dengan Rumi, kita hanya bertemu “duri-duri mawar” yang kehilangan bunganya yang harum.   Saya sering mengambil satu kutipan pendek  tentang “mawar” yang diterjemahkan dalam bahasa Inggeris, (Camille & Kabir Helminski, Rumi Delight: Kuala Lumpur, 1996,  hal. 100):

If your thought is a rose,
you are a rose garden;
If it is a thorn,
You are fuel for the bath stove. 

Walaupun ringkas, maknanya seluas angkasa lepas. Dari sekuntum bunga mawar (kini bahasa Melayu telah menerima perkataan “ros” untuk bunga mawar) anda boleh membina satu taman yang penuh dengan bunga ros yang beraneka warna, yang didatangi lebah, rama-rama dan segala serangga yang sukakan manisan dalam  bunga mawar itu. Bila sudah jadi sebuah taman, maka kita tidak saja melihat keindahan  sebuah taman, tetapi juga keharuman bunga mawar itu sendiri.  Sekuntum bunga tidak boleh dipanggil sebuah taman; tetapi sekumpulan bunga yang sama warnanya boleh menjadi sebuah taman yang menyebarkan keharuman mawar satu warna. Sekarang anda faham apa maksud taman dan di mana letaknya sekuntum mawar di dalam taman itu. Tidak perlu penjelasan lagi.

Apakah peranan duri di situ? Adakah yang membina taman yang indah itu duri atau bunga mawar?  Anda boleh saja menggunakan metafor “taman berduri” untuk merujuk kepada sesuatu organisasi yang megah, tetapi penuh “duri”. Bolehkah kita berkata 1MDB adalah sebuah “taman berduri”.   Saya telah cuba memberi makna dan kedudukan 1MDB sebagai sejenis plot dalam sebuah karya kreatif Malaysia (lihat entri bertarikh 4 Ogos 2015).  Dalam “Taman 1MDB” tidak ada yang harum. Yang terserlah hanya kebusukan yang berasal daripada ketamakan dan kerakusan manusia untuk mendapat feadah peribadi dengan menggunakan nama rakyat untuk menghalalkan rasuah secara besar-besaran. Rasuah adalah duri dalam daging politik dan kebudayaan Malaysia, oleh itu rasuah tidak mungkin dibina menjadi taman dan diberi nama “Taman Rasuah.”  Jika betul ada “Taman Rasuah” di negara Malaysia, maka apa yang dikatakan “taman” itu tentulah penuh dengan najis rasuah yang busuk dan amat kotor. Jadi tidak mungkin sesiapa juga membina sebuah taman daripada kegiatan rasuah, walaupun dengan memberinya nama 1MDB.  Kini anda faham apa yang dimaksudkan dengan rasuah dalam politik.

Dalam konteks inilah tajuk entri ini  harus dibaca. Nama mawar itu asli Melayu  (walaupun mungkin berasal daripada bahasa lain, seperti asli itu sendiri berasal daripada bahasa Arab), tetapi nama “ros” adalah baru, berasal daripada bahasa Inggeris.  Bolehkah kita berkata “ros” sebagai nama tidak asli, walaupun bunganya asli.  Jika kita lihat ini dalam konteks pembangunan negara yang amat jelas meletakkan 1MDB sebagai satu projek raksasa dalam pembangunan negara,  maka dari perspektf mana projek gergasi ini secara asli dikonsepsikan untuk rakyat?  Saya telah menulis berapa buah cerita pendek untuk menghuraikan aspek ini, antaranya “Pak Mat Pembangunan”, “Papan Kemajuan”, dan “Tenggelam di Lautan China” (lihat kumpulan cerita pendek  Mimpi Rakyat  dan Bukan Ahli UMNO).  Cerita pendek ketiga itu dijadikan judul sebuah kumpulan cerita pendek.  Dengan membaca tiga buah cerita pendek itu, jika anda seorang pembaca yang cerdik dan cekap berfikir, anda boleh memahami mengapa saya menjadikan 1MDB satu perkembangan baru dalam penggunaan plot dalam penulisan kreatif Malaysia.  Kelahiran 1MDB dalam pembangunan Malaysia telah dibayangkan secara kreatif dalam novel Aligupit.  Novel politik pembangunan itu  menegaskan betapa pentingnya Kerajaan Kedua dalam politik Malaysia.  Dalam konteks inilah lahir 1MDB.  

Kita lihat aspek ini dalam konteks yang diberikan oleh konsep intertekstualiti yang kini menjadi kegemaran dan kemegahan para sasterawan  dan sarjana sastera Malaysia.  Sebuah tesis Ph.D. telah ditulis oleh Dr. Mawar Shafie untuk membicarakan “tekstualiti” ini, dalam bukunya Novel Intertekstual Melayu  (Penerbit UKM, 2010).  Tesis yang dijadikan buku ini penting kerana penulisnya menggunakan konsep “intertekstualiti” untuk menilai karya sasterawan negara Anwar Ridhwan dan seorang penulis Indonesia (yang terkenal dengan novelnya mengenai kentut yang dilepaskan ke alam semesta menjadikan seluruh dunia berbau busuk).  Apakah yang dapat diberikan oleh intertekstualiti kepada perkembangan kreatif di Malaysia?  Seperti novel kentut karya Putu Widjaya, maka demikianlah intertekstualiti memberikan sejenis kentut intelektual kepada penulisan kreatif dan kritikan sastera di Malaysia.  Pada halaman 176 bukunya, Dr. Mawar Shafie memberikan kita Jadual 4.5 dengan tajuk yang amat memeranjatkan, “Pemindahan dari al-Quran ke Naratif Ogonshoto.”  Anwar Ridhwan dikatakan telah menggunakan kisah Nabi Nuh ‘a.s. menghadapi banjir besar dalam konteks interteks perihal berlakunya tsunami dalam novel apabila seekor penyu gergasi keluar dari pertapaannya di dalam sebuah gua rahsia.  Bagaimana sebuah kisah benar di dalam al-Quran boleh dijadikan perbandingan dengan kisah khayal dalam sebuah novel?  Jika anda melihat perbandingan ini dalam konteks duri mawar yang disebut oleh Rumi, anda akan dapat melihat  bagaimana Dr. Mawar  Shafie, dalam keghairahnnya untuk mengangkat novel Anwar Ridhwan, menyamakan cerita benar dalam al-Qruan dengan kisah khayal dalam sebuah novel. Dengan  demikian, kebenaran diletak setaraf dengan pembohongan.  Pembohongan dalam bentuk fictionality sebuah novel menerima kedudukan yang tinggi dalam konteks intertekstualiti yang dijadikan teknik bercerita dalam sebuah novel.  Dalam karya kreatif saya sendiri, saya menggunakan teknik sisipan untuk memperkuat makna yang saya maksudkan  untuk memberi peluang kepada pembaca  untuk menangkap makna yang dimaksudkan dalam karya itu. Tekstualiti yang digunakan Anwar Ridhwan dan diberi  kedudukan yang setaraf dengan cerita di dalam al-Quran, seperti yang ditafsirkan oleh Mawar Shafie, akan membawa pembaca hanyut dalam kekeliruan yang tidak perlu, oleh itu perlu ditolak supaya kekeliruan yang dibanggakan oleh Mawar Shafie itu tidak diteruskan dalam penulisan kreatif.  Di sinilah kita perlukan konsep ilmu yang benar yang diajarkan oleh al-Quran sendiri, yang menegaskan dengan amat jelas bahawa al-Quran tidak mengandungi sifat ‘iwajan (crookedness atau kebengkokan) yang diserlahkan dalam konsep intertekstualiti.  Penjelasan lanjut diberikan oleh al-Quran dalam Surah al-Kahfi.  Sila rujuk di situ jikalau anda mahu memahami maksud ‘iwajan yang ditegaskan dalam al-Quran. (Lihat juga entri bertarikh 4 Januari 2015). 

Jikalau anda dapat menerima begitu mudah konsep intertekstualiti, dan menggunakannya dengan perasaan bangga  dalam karya akademik anda, padahal anda tahu konsep itu hanya bikinan manusa biasa yang kemampuan intelektualnya tidaklah terlalu tinggi sehingga  membuat anda amat kagum; maka bagaimana pula anda menjadi ragu dan mungkin benci untuk menerima konsep ‘iwajan  yang sumbernya al-Quran sendiri? Demikian  pentingnya memahami konsep ilmu yang benar, dan melihat peranan anda sebagai manusia yang berilmu.

Dengan mengemukakan contoh ini, anda akan dapat memahami dengan lebih jelas mathnawi Rumi yang saya kutip itu.  Sekarang anda akan dapat melihat bahawa yang diberikan oleh karya sastera, seperti yang dimegahkan dalam karya para sasterawan negara, adalah duri-duri yang hanya layak dijadikan bahan bakaran untuk memanaskan air seperti yang ditegaskan oleh Rumi. Inilah makna kepalsuan yang sebenarnya, yang memaksa kita menolak karya para sasterawan negara sebagai karya yang penuh dengan sifat-sifat ‘iwajan.  Anda akan mengenal kepalsuan ini jika anda menjadikan konsep ilmu yang benar sebagai asas untuk menganalisis dan menilai karya kreatif. Demikianlah seterusnya, berasaskan konsep ilmu yang benar tadi, anda akan dapat melihat dengan jelas kepalsuan konsep intertekstualiti yang menjadi kemegahan para sarjana sastera dan sering ditonjolkan dalam karya atau tulisan “akademik” mereka.

Dalam mathnawi yang saya salin terjemahannya itu, di mana anda melihat sifat-sifat intertekstualiti? Biar anda sendiri menjawabnya.  Sekiranya anda berkata puisi itu terlalu singkat untuk menggunakan intertekstualiti yang boleh memperkaya makna puisi itu, maka anda telah menerima hakikat bahawa apa yang dipanggil intertesktualiti itu bukanlah syarat untuk menjadikan puisi itu indah dan amat mendalam maknanya. Kita lihat pula apa kata Dr. Mawar Shafie yang menilai novel Hari-hari Terakhir Seorang Seniman oleh Anwar Ridhwan.  Kata sarjana intertekstualiti ini: “Menerusi novel pertama ini, pengarang kembali jauh ke pangkal tradisi kepengarangan Melayu; masuk semula ke genre sastera lisan iaitu cerita rakyat lipur lara.” (hal. 159).  Keistimewaan novel ini ialah kerana cuba menghidupkan tradisi penglipur lara yang sudah jauh ketinggalan zaman dan tidak relevan lagi dengan manusia beragama Islam yang mempunyai tradisi keilmuan yang tinggi dalam pembinaan tamadun mereka.  Inilah usaha bodoh watak Pak Hassan yang lemah daya fikirnya dan tidak mengenal tradisi intelektual bangsanya sendiri yang begitu kaya. Watak Pak Hassan adalah satu watak yang sangat lemah, lembik dan keliru seperti budaya penglipur lara itu sendiri. Apakah yang istimewa di sini? Menurut Mawar Shafie, yang mewakili seluruh sarjana sastera Melayu yang tidak lagi menerima tradisi persuratan Melayu yang berasaskan ilmu itu, novel ini istimewa kerana “kekayaan” unsur intertekstualitinya. Menurut Dr. Mawar Shafie: “Tindakan kembali kepada ‘tradisi’ merupakan refleksi penghargaan Anwar Ridhwan terhadap khazanah tradisi kesusasteraan Melayu; merujuk, mengaplikasi, memperaga dan melestari peranannya dalam penghasilan sebuah teks sastera moden.” Lalu ditegaskannya dengan nada megah: “Ia dibuktikan  melalui beberapa proses pemindahan, pembaikian (sic), penciptaan baru dan persamaan daripada cerita rakyat “Si Gembang” atau “Teluk Bidung Kota Lama” ke novel Hari-hari Terakhir Seorang Seniman.”  Seterusnya Dr. Mawar Shafie (mewakili sebahagian besar sarjana Melayu yang memuji novel ini), memuji sasterawan negara Anwar Ridhwan: “Apa yang jelas melalui novel ini, Anwar Ridhwan memperlihatkan kemahirannya masuk ke dalam diri dan pemikiran watak seorang tua seperti Pak Hassan dengan menggembeling plot naratif serta konflik hipoteksnya.  Jelas melalui proses interteskstual, kekacauan fikiran dan penderitaan Pak Hassan dijelmakan dengan lebih jelas dengan sokongan hipoteks menguatkan lagi struktur naratif novel.”   (hal. 132) . Kesimpulan ini tidak saja amat naif kerana tergelencong jauh dari sifat sebenar persuratan Melayu yang berasaskan ilmu, bukan lagi berasaskan khayalan untuk berhibur seperti yang terdapat dalam cerita-cerita penglipur lara. Dr. Mawar Shafie menyebut kejayaan Anwar Ridhwan ialah kerana kejayaannya menggunakan intertekstualiti dalam novelnya untuk menjelmakan kekacauan fikiran Pak Hassan. Benarkah kesimpulan Dr. Mawar Shafie tepat dengan saranan Rumi dalam mathnawi beliau yang saya kutip?  Jikalau kita membaca novel ini dengan kritis dan kreatif, berasaskan konsep ilmu yang benar yang menjadi teras dalam tradisi persuratan Melayu, maka yang menghadapi kekacauan fikiran itu ialah Anwar Ridhwan yang menulis novel ini dan Dr. Mawar Shafie yang menilainya.  Jelaslah intertekstualiti tidak dapat membantu mereka melihat kedangkalan intelektual novel ini, yang tepat sekali dengan kritikan Rumi, “if it is a thorn, you are fuel for the bath stove.”  Anwar Ridhwan tidak berbicara tentang keharuman mawar intelektual persuratan Melayu yang berasaskan ilmu yang benar, demikian juga Dr. Mawar Shafie sendiri gagal secara total untuk membuktikan bahawa penggunaan intertekstualiti dalam penulisan kreatif berupaya melahirkan sebuah novel yang kaya dengan aspek pemikiran yang waras (bukan yang kacau), yang benar-benar mencerminkan tradisi penulisan Melayu dalam persuratan Mereka. (Keterangan lanjut terdapat dalam entri bertarikh  16 Jun 2015 dan yang berikutnya bertarikh 24 Jun 2015).

Saya ulangi kesimpulan saya untuk memberi anda peluang mencabarnya.

Jikalau anda dapat menerima begitu mudah konsep intertekstualiti, dan menggunakannya dengan perasaan bangga  dalam karya akademik anda, padahal anda tahu konsep itu hanya bikinan manusa biasa yang kemampuan intelektualnya tidaklah terlalu tinggi sehingga  membuat anda amat kagum; maka bagaimana pula anda menjadi ragu dan mungkin benci untuk menerima konsep ‘iwajan  yang sumbernya al-Quran sendiri? Demikian  pentingnya memahami konsep ilmu yang benar, dan melihat peranan anda sebagai manusia yang berilmu.

Mohd. Affandi Hassan,  12 Mach 2016.  Petaling Jaya.

Catatan: (1)   Anda boleh menggunakan konsep intertekstualiti  untuk memahami mengapa saya memberi tajuk entri ini seperti di atas. Mengapa “ros”  penting dalam tajuk ini?  Jika anda masih ingat perbincangan saya tentang 1MDB sebagai teknik baru dalam penulisan kreatif, yang memberi keutamaan kepada pembohongan dan sebagainya, maka anda akan membaca “ros” dalam konteks itu.

(2)  Rujukan kepada mathnawi Rumi untuk memberikan gambaran kepada anda apa yang dimaksudkan dengan pemikiran dalam karya kreatif.

(3)  Penggunaan intertekstualiti dalam menganalisis novel Melayu telah mengetepikan aspek pemikiran berasaskan konsep ilmu yang benar, dan mengaburkan serta mengelirukan aspek ukuran yang dipakai untuk menentukan bernilai tidaknya sesebuah karya kreatif daripada perspektif ilmu. Anda harus membezakan konsep ilmu dan maklumat, yang anda boleh dapat dalam Gagasan Persuratan Baru, edisi kedua. Perbezaan ini penting untuk anda memahami konsep karya persuratan, karya sastera, dan karya picisan. Pembahagian itu diasaskan kepada konsep wacana dan cerita. Anda akan menjadi seorang sarjana poyo (meminjam  slanga anak muda) jika anda tidak dapat memahami perbezaan ini, seperti yang kita dapat lihat dengan jelas dalam kertas kerja “Seminar Pemikiran Sasterawan Negara  Anwar Ridhwan”, anjuran DBP, Julai 2013.


(4)   Bahagian IV danV ulasan buku ITBM, Sastera Teras Negara Bangsa, akan menyusul dalam masa terdekat.
2 comments:

 1. Asslm.wbkth.

  Tulisan yang menarik, mencabar wibawa jiwa dan ketajaman minda...syabas!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sdr. Ramlee Wahab, terima kasih kerana membaca blog ini.

   Ada teguran mengatakan saya terlalu memberi perhatian kepada sasterawan negara, seolah-olah mereka saja yang wujud dalam sastera Melayu. Perlukah saya jawab? Beginilah, untuk mudah difahami. Katalah saya suka ayam percik, dan memilih ayam percik dari masakan yang lain, dan setelah merasanya berkata dengan tegas: Ini bukan ayam percik, ini ayam bakar yang tak masak disapu santan masam, bukan ramuan percik yang betul. Sekira-kira begitulah karya para sasterawan negara ini. Dipasarkan sebagai ayam percik yang tak masak, dengan ramuan santan yang masam, bukan ramuan ayam percik yang betul. Bagi orang yang tak pernah makan ayam percik, atau tidak mempunyai pengalaman menikmati ayam percik yang tulen, yang asli, maka dia pakai hantam saja, tak kira kualitinya kerana dia memang tidak tahu kualiti ayam percik yang sebenar. Itulah kedudukan para sarjana yang memuji melangit para sasterawan negara ini, dengan menempelkan segala istilah dari Barat yang mereka sendiri tidak faham secara mendalam dan dalam konteks yang melahirkan konsep-konsep yang mereka ratah mentah-mentah itu. Saya akan menulis tentang isu ini pada kesempatan lain, secara khusus, walaupun sebenarnya telah saya sebut banyak kali dalam blog ini. Isunya ialah mereka ini tidak mempunyai konsep ilmu yang betul, dan menolak konsep ilmu yang betul itu. Mereka tidak dapat membezakan antara ilmu dan maklumat, seperti mereka tidak dapat membezakan ayam percik yang tulen dengan ayam mantah yang disapu santan masam, bukan ramuan percik yang sebenar.

   Delete