Tuesday, March 15, 2016

Bahagian II: MAWAR TIDAK SAMA DENGAN ROS: Satu Analisis Berasaskan Dekonstruksi Bikinan Jacques Derrida

Jacques Derrida telah memberikan kepada masyarakat Barat satu ucapan paling terkenal, dan paling membingungkan, yang dalam bahasa Inggerisnya berbunyi:  “Nothing exists out side a context.”  Huraian paling lengkap, yang saya tahu sepajang pembacaan saya, diberikan oleh Simon Critchley dalam bukunya, The Ethics of Deconstruction: Derrida & Levinas  (Blackwell, 1992).  Kalau anda perhatikan, tidakkah ini hantu bungkus yang pernah diucapkan oleh New Criticism yang menegaskan setiap karya sastera itu autonomous, dan semua penilaian hendaklah dilakukan dalam konteks itu.  Kerana itu orang yang tidak sukakan dekonstruksi menegaskan bahawa dekonstruksi adalah wajah baru yang sama saja dengan New Criticism, atau paling tidak bersumber dan dipengaruhi oleh New Criticism.  Biarlah sarjana Barat berkelahi sesama mereka mengenai perkara ini. Yang ingin saya bincang di sini ialah, di manakah kedudukan intertekstualiti jika dilihat dalam konteks ini?  Jika dekonstruksi betul, maka tidak ada intertekstualiti yang dikosepsikan oleh Julia Kristeva.  Jika kesimpulan ini benar, maka seluruh penilaan Dr. Mawar Shafie terhadap novel Anwar Ridhwan adalah khayalan belaka. Bagi saya sendiri, kedua-duanya  adalah kemuncak kekeliruan dalam teori sastera Barat, yang telah mempengaruhi kritikan sastera Malaysia  begitu rupa sehingga melahirkan penilaian yang sangat keliru dan cetek meraba-raba.  Kesimpulan ini telah dibayangkan dalam bahagian pertama entri ini.

Apakah sebenarnya yang dimaksudkan oleh Derrida?  Critchley cuba menjawabnya dengan mengemukakan dua kutipan yang seakan-akan sama, tetapi berbeza (hal. 25).  Menurut beliau, “... the first claims that there is no ‘outside text’, no text outside, whereas the second claims that there is  nothing outside the text, that the text outside is nothing, implying by this that any reading that refers the text to some signified outside textuality is illusory.”  (Sila baca baik-baik supaya anda tidak terkeliru dengan ungkapan “textuality is illusory”.)  Anwar Ridhwan dalam novel-novelnya banyak sekali memasukkan “teks” yang dipilihnya untuk dijadikan sebahagian daripada novelnya, sesuai dengan pendapat Kristeva yang mengatakan, “In its structures, writing reads another writing, reads itself and constructs itself through a process of destructive genesis.” (hal. 77).  Apakah maksud Kristeva? 

Kita lihat bagaimana Dr. Mawar  Shafie memberi penjelasannya.  Tegas Dr. Mawar Shafie dengan meyakinkan: “Proses mengada-adakan ini antara lain memperlihatkan kerincian Anwar Ridhwan terhadap hipoteks  yang dirujuknya dan ia diterima sebagai maklumat tambahan yang dibekalkan pengarang novel. Ia juga merupakan pantulan kreativiti pengarang mengadun beberapa hal di luar hipoteks ke dalam hiperteksnya. Kecenderungan ini dalam intertekstualiti dilihat sebagai differential, non-stable atau non-unitary.” (hal. 123.)  Apa maksud tiga perkataan Inggeris itu? Mengapa tidak saja disimpulkan dengan menggunakan bahasa Melayu? Nampaknya Dr. Mawar Shafie sedang bermain dengan intertekstualiti, seperti Anwar Ridhwan yang bermain dengan cerita-cerita penglipur lara sebagai sumber “pemikirannya.”  Adakah “pemikiran” beliau sampai ke tahap menghidangkan ilmu seperti yang diakuinya dalam beberapa tulisan beliau dan percakapan beliau (sepanjang yang sampai kepada saya.)   Saya tidak fikir begitu, dan ini dalam konteks intertekstualiti tidak merupakan satu kelemahan, kerana telah ditegaskan oleh Julia Kristeva dengan tagas seperti ini: “Literature confirms all the hypotheses of all the human sciences; it gives the linguist as well as the historian its surplus value, on the condition that it remain in the shadows of knowledge as a passive thing, never as an agent. This means that, not specified as a precise object, delineated in its totality by an autonomous, and circumscribed theory looking for its truth, literature does not give rise to specific knowledge, but to applications  of doctrines that are nothing but ideological excercises since they are empirical and fragmented.” (hal. 95; huruf condong asal).  Terus terang, aku tidak tahu apa maksud Kristeva, kerana aku bukan ahli akademik. Aku perlukan penjelasan daripada para sarjana sastera yang pakar dalam tekstualiti.  Yang penting ialah kesimpulan dan penegasan Kristeva bahawa lirearture does not give rise to specific knowledge, but to applications of doctrines.”  Bagus juga jika kita dapat mendengar pendapat para sarjana sastera Malaysia yang memutuskan dalam Sidang Kemuncak Penulis Malaysia bahawa sastera perlu dijadikan teras negara bangsa, kerana sastera adalah sumber ilmu. (Sila rujuk buku ITBM, Sastera Teras Negara Bangsa, 2014.)  Kalau mengikut fahaman saya terhadap pandangan Kristeva, yang menjadi rujukan Dr. Mawar Shafie, karya sastera tidak perlu mengandungi ilmu dalam bentuk apa sekali pun, cukup dengan bercerita saja. Inilah pandangan dan keyakinan para sarjana sastera Malaysia dan para sasterawan.  Atas dasar inilah mereka menolak konsep ilmu yang benar, dengan itu menerima ‘iwajan sebagai sesuatu yang tidak dapat dielakkan dalam karya kreatif, kerana sifatnya yang fictional itu.  Kalau begitu, mengapa pula sastera mahu dijadikan teras negara bangsa? Ini tidak dijelaskan oleh para penulis kertas kerja Sidang Kemuncak Penulis Malaysia 2014.

Bagaimana kita dapat menyelesaikan kekusutan ini, yang menjadi kebanggaan Anwar Ridhwan dalam karyanya dan diberi pengiktirafan tinggi oleh Dr. Mawar Shafie?  Nampaknya kita tidak dapat mengelak daripada kembali kepada al-Quran, khususnya untuk memikirkan dengan waras empat ayat pertama dalam Surah al-Insan. Ini dia ayat-ayat itu:

1.  Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?
2.  Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), kerana itu Kami menjadikan dia mendengar dan melihat.
3.   Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
4.   Sesunguhnya Kami menyediakan kepada orang-orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala.  (Terjemahan daripada Al-Quran dan Terjemahnya).


Apakah konteks ayat-ayat ini?  Tentu kita masih ingat ayat “perjanjian azali” antara manusia di alam ruh yang bersaksi, “Tidakkah Aku Tuhan kamu? mereka menjawab, bahkan kami bersaksi Engkaulah Tuhan kami.”  Inilah asas kejadian manusia, yang hanya dapat diketahui melalui ilmu yang benar yang diajarkan al-Quran.  Kalau begitu, mengapa kita perlu bersusah payah, berhempas pulas cuba memahami segala macam teori sastera Barat, dan menggunakannya untuk menilai amal kita dalam seni mengarang?  Nampaknya pengarang Islam tidak mempunyai pilihan, kecuali menerima hakikat ilmu seperti yang diajarkan oleh al-Quran, yang menjadi sumber ilmu yang utama.  Sekarang kita perlu memberi penegasan yang jujur, apakah kedudukan sebenar para sasterawan negara jika dinilai daripada perspektif ilmu yang benar itu?  Kalau kita tidak berani menghadapi soalan ini, maka jelaslah sasterawan negara tidak layak diberi kedudukan begitu tinggi dalam pembinaan tamadun kita. Tetapi kita tidak perlu menghumban mereka ke Laut China Selatan; sebaliknya kita perlu menilai karya mereka daripada perspektif ilmu yang benar. Itu saja. Dan ini tidak sulit dilakukan, kerana dekonstruksi sendiri mengakui bahawa “deconstruction is justice” (ini ucapan Derrida sendiri; dikutip oleh Simon Critchley dalam makalahnya yang dimuat di dalam Deconstruction and Pragmatism, ed. Chantal Mouffe, London, 1996: 34), walaupun konsep keadilan (justice) itu berbeza daripada yang difahami dalam Islam, yakni meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya.  Yang hendak ditekankan di sini ialah betapa kesedaran kepada keadilan itu juga disedari oleh Derrida.  Kalau begitu, tidaklah sukar untuk menempatkan para sasterawan negara ini pada tempat yang layak bagi mereka, dari perspektif keadilan yang difahami dalam Islam, agama mereka semua. Kita belum lagi mempunyai sasterawan negara bukan Islam, atau bukan Melayu.  Ini suatu perkara yang sangat pelik. Lebih dari 20 tahun dulu, Pujangga Melayu  telah menyuarakan bahawa tentulah sudah muncul seorang sarjana bahasa Melayu dari kalangan  bukan Melayu  yang layak diberi gelaran pendeta. Belum adakah?

Anda perlu membaca kembali kesimpulan dalam bahagian pertama:

Jikalau anda dapat menerima begitu mudah konsep intertekstualiti, dan menggunakannya dengan perasaan bangga  dalam karya akademik anda, padahal anda tahu konsep itu hanya bikinan manusa biasa yang kemampuan intelektualnya tidaklah terlalu tinggi sehingga  membuat anda amat kagum; maka bagaimana pula anda menjadi ragu dan mungkin benci untuk menerima konsep ‘iwajan  yang sumbernya al-Quran sendiri? Demikian  pentingnya memahami konsep ilmu yang benar, dan melihat peranan anda sebagai manusia yang berilmu.

Mohd. Affandi  Hassan,
Petaling Jaya,  15. 3. 2016.


No comments:

Post a Comment