Friday, March 9, 2018

MENGAPA HIKAYAT SALIM ADIL MUNCUL DALAM BENTUKNYA YANG ADA?Kemunculan the poetics of adultery dalam sastera Melayu yang saya bincang dalam entri yang lepas, dipelopori oleh seorang pensyarah di Universiti Malaya (bagaimana Universiti Malaya boleh menerima beliau adalah suatu tindakan tidak siuman), membuktikan betapa karutnya kesarjanaan tentang sastera di negara Malaysia ini; dan lebih teruk lagi diterima dengan begitu bangga sehingga diberi hadiah istimewa. Pastilah yang menilai tulisan sarjana ini tidak ada maruah intelektual sedikit pun, menerima suatu tindakan yang tidak boleh diterima sama sekali oleh manusia Melayu yang mendengar azan paling tidak lima kali sehari.  Bayangkan, seorang sarjana Islam menjadikan perzinaan sebagai sumber puitika sastera wanita Indonesia dan Malaysia. Di mana sifat siuman sarjana ini, atau memang sepatutnya begitu kerana sudah mabuk dengan teori feminisme Barat yang jelas mengarut itu.  Lebih mengarutkan lagi, terdapat pula sekumpulan penilai yang lebih mengarut lagi dalam penilaian mereka, termasuk Universiti Malaya sendiri, yang menerima buku sarjana ini untuk diberi hadiah istimewa.  Kalau anda tidak sensitif kepada persoalan yang begitu jelas berada di depan mata anda, maka anda turut menerima perzinaan sebagai asas puitika sastera wanita Indonesia dan Malaysia. Dalam konteks inilah sangat penting kemunculan Hikayat Salim Adil difahami dengan jelas, kerana inilah sebuah karya yang membawa kembali sifat siuman yang begitu teruk di kalangan sarjana Melayu. Lihat kembali hal. 58-59 Hikayat Salim Adil.  Tidakkah ini tidak siuman?

Entri kali ini tidak dapat dielakkan, kena juga tulis kerana pembaca Hikayat Salim Adil  kebanyakannya memerlukan bantuan untuk memahami karya ini. Mana-mana yang membuat “kritikan” maka pandangan itu sangat berguna untuk mengukur sejauh mana hikayat ini difahami pembaca yang serius. Para sarjana tidak berminat kerana mereka memang bersikap ingkar ilmu, malah terang-terang bersikap anti-ilmu yang benar. Oleh itu penjelasan ini penting untuk membantu pembaca mendapat input intelektual ketika membaca karya ini.

Mengapa karya ini dimulai dengan prakata? Tidak memerlukan penjelasan. Oleh itu kita tinggalkan saja. Terus saja ke Ruang Pertama. Bahagian ini penting kerana huraian dalam bahagian ini boleh dijadikan lonjakan untuk memahami karya ini seterusnya, terutama sekali kutipan penting dari Susan Sontag di halaman 18.  Mengapa kutipan itu penting? Sebenarnya itulah kunci untuk memahami karya ini. Baca baik-baik kutipan itu dan cuba renung dengan mendalam apa yang tertulis di situ.  Apakah yang tersirat dalam kutipan itu?  Apabila anda sampai ke Ruang 2, anda sepatutnya sudah bersedia untuk mula memahami rahsia kreatif seorang pengarang yang berfikir, bukan yang hanya ingin bercerita.

Apakah yang ada dalam Ruang 2 itu?  Inilah asas kefahaman anda bila anda memilih untuk membaca hikayat ini sampai habis. Jika anda faham Ruang 2 ini, anda akan mula merasa cetusan pemikiran yang segar yang akan membolehkan anda menggunakan pengalaman itu untuk membaca karya para sasterawan negara, misalnya.  Ini bererti Hikayat Salim Adil menjadi asas ukuran penilaian anda ketika menilai dengan cermat dan kritis karya para sasterawan negara.  Bagaimana ini boleh berlaku?  Untuk memahaminya, kita perlu lihat kedudukan  “Karya Falsampah” dalam konteks keseluruhan teknik Hikayat Salim Adil.

Kekuatan Hikayat Salim Adil yang tidak ada dalam mana-mana karya para sasterawan negara ialah dalam pembaharuan teknik yang menyatukan tiga komponen: wacana, cerita, dan pemikiran.  Ketiga-tiga aspek ini dijalin dalam teknik stylization of ideas  (siratan makna) yang diperkenalkan oleh Gagasan Persuratan Baru.   Contoh terbaik untuk memahami konsep ini ialah dengan menganalisis “Karya Falsampah” yang termaktub dalam Ruang 2. Ruang 2 mengemukakan satu wacana mengenai teknik bercerita yang  sebelum ini tidak pernah berlaku dalam penulisan kreatif. Mari kita baca bersama Ruang 2 dengan kritis dan kreatif.

“Karya Falsampah” adalah kunci untuk memahami Hikayat Salim Adil keseluruhannya.  Perhatikan bagaimana “Karya Falsampah” ditulis, dan mengapa diberi judul yang mengaibkan.  “Falsampah” adalah singkatan daripada “fasal sampah” dalam sastera atau karya sastera. Sesuatu karya menjadi “karya sampah” jika tidak memenuhi syarat yang paling minimum, terdiri daripada tiga syarat utama yang juga menjadi ciri utama sebuah karya yang bermutu. Dalam konteks kreatif Melayu (atau Malaysia), yang menjadi syarat pertama sesebuah karya bermutu ialah karya itu mesti bertujuan, atau mempunyai matlamat, untuk mencerdikkan bangsa Melayu. Syarat kedua, supaya syarat pertama dapat dipenuhi, maka karya itu perlu jelas konsep ilmunya, yakni karya itu perlu berasaskan konsep ilmu yang benar yang bersumber dari al-Quran. Dengan itu karya yang dimaksudkan perlu diberi teknik yang akan membolehkan karya itu memenuhi dua syarat tadi, yakni menggunakan teknik stylization of ideas. Ini penting kerana pada waktu ini, setelah persuratan Melayu diketepikan, maka yang mengambil tempat para ulama dan cendekiawan ialah para sasterawan yang hanyut dalam ambiguiti nilai, dan ahli politik yang korup. Dua kumpulan inilah yang mewujudkan projek sasterawan negara; oleh itu semua yang  telah dilantik menjadi sasterawan negara terdiri daripada anggota Mutual Admiration Club belaka. Mereka terdiri daripada satu kumpulan sasterawan yang tidak memenuhi tiga syarat utama yang disebut di atas. Hasil karya mereka adalah picisan, anti-ilmu, penuh sensasi, sehingga akhirnya menerima nihilisme sebagai satu unsur baru dalam karya sastera seperti yang kita dapat lihat dengan jelas dalam Naratif Ogonshoto yang nihilistic itu. Di mana terdapat nilai-nilai murni dalam karya teragung itu, walaupun negara, kononnya, mengutamakan nilai-nilai murni dalam masyarakat dan pendidikan negara.  Dalam penilaian karya picisan ini, kita disogok dengan sejenis “teori” yang tidak siuman yang dipanggil “teori kerancuan sastera”, dicetuskan oleh Dr. Mohamad  Saleeh Rahamad dalam sebuah eseinya yang mendapat Hadiah Sastera Kebangsaan 2005 tajaan Dewan Bahasa dan Pustaka.  Kekacauan dalam penilaian sangat nyata, kerana tiadanya standard yang jelas yang dipakai. Hal ini telah dibicarakan dengan mendalam oleh Prof. Ungku Maimunah Mohd. Tahir dalam banyak tulisan beliau; telah juga dibuktikan dengan jelas dalam tesis sarjana Nur Fatiha Fadila Abu Bakar yang membicarakan empat buah novel Anwar Ridhwan. Apa lagi bukti yang kita mahu? Yang perlu dilakukan oleh para sarjana dan pengkritik sastera ialah memberi sanggahan paling kritis kepada hasil analisis yang saya sebutkan itu. Mereka harus melakukannya dengan segera supaya mereka tidak kelihatan sebagai golongan yang telah memberi penilaian palsu terhadap karya yang tidak bermutu, yang pada hakikatnya adalah picisan.  Kerja mereka sebenarnya menjadi mudah kerana mereka hanya diperlukan membaca dengan kritis dan kreatif karya saya sendiri untuk disanggah dengan membandingkannya dengan karya para sasterawan negara. Saya telah memberi jalan kepada mereka bagaimana ini boleh dilakukan dengan mudah dalam beberapa entri dalam blog ini.  Cabaran ini perlu mereka sambut dengan berwibawa sesuai dengan kedudukan mereka sebagai sarjana sastera, pengkritik dan sasterawan unggul.  Saya telah bermurah hati memberi jalan kepada mereka melalui Gagasan Persuratan Baru dan penggunaan bahasa berasaskan konsep ihsan (lihat tulisan saya dalam Adab dan Peradaban, bab 19.)  Pendeknya, anda tidak kekurangan bahan untuk menolak dengan tuntas segala cabaran akademik yang saya lontarkan kepada mereka untuk memastikan penilaian saya terhadap para sasterawan negara tidak berasas. Makin lama anda menunda sanggahan anda, maka jelas anda berada dalam keadaan yang disebut oleh Prof. Jeff Mason dalam bukunya, Philosophical Rhetoric (Routledge, 1989) dalam kata-kata berikut ketika mengkritik para ahli falsafah: “All the allusions to high-flown philosophical theories, the quest for truth, the ideals of education, and so on, are nothing but artful ruses” (hal. 17).  Inilah yang kita dapati dalam Laporan Panel Anugerah Sastera Negara, dalam tulisan para profesor sastera ketika memuji para sasterawan negara. Paling menonjol, tentu saja, ialah pujian Dr. Mohamad Saleeh Rahamad terhadap karya nihilistik dan picisan yang berjudul Naratif Ogonshoto, karya Anwar Ridhwan. [Rujukan tentang makna “ruse”, lihat Collins Cobuild Learners Dictionary: “A ruse is an action or plan which is intended to deceive”. Seterusnya Chambers 2-in-1 Dictionary:  “a clever stratagem intended to deceive”. Ini pula terjemahan  dalam Kamus Inggeris-Melayu Dewan:  “helah, muslihat; tipu helah.]  Saya memberi anda peluang seluas-luasnya untuk melihat berapa banyak “ruses” dalam karya kreatif saya dan dalam karya akademik membicarakan Gagasan Persuratan Baru dan dalam penilaian saya terhadap karya para sasterawan negara.

Kembali kepada Hikayat Salim Adil,  kita pergi ke halaman 58-59 tentang satu penipuan akademik paling unggul apabila seorang sarjana yang mendapat hadiah berprestij diberikan oleh Universiti Malaya dan Dewan Bahasa dan Pustaka mengemukakan the poetics of idultery dalam bukunya  Puitika Sastera Wanita Indonesia dan Malaysia: Satu Bacaan Ginokritik  (Penerit USM 2012), tesis Ph.D. seorang sarjana terkenal, Dr. Norhayati Ab. Rahman.  Dari segi akademik, pembohongan akademik dan penipuan intelektual seumpama ini tidak boleh dimaafkan, apatah lagi diberi hadiah.  Tetapi perkara seumpama ini sering berlaku dalam penilaian di Malaysia, oleh itu dibenarkan dan digalakkan supaya yang palsu begini terus maju dan para sarjana dan sasterawan terus diberi pujian dan sanjungan.  Inilah contoh yang disebut oleh Prof.  Jeff Mason “nothing but artful ruses”.  Oleh itu tidaklah pelik dan menghairankan jika para sarjana sastera, sasterawan dan pengkritik menerima the poetics of adultery yang ditaja oleh Dr. Norhayati Ab. Rahman melalui bukunya itu sebagai sesuatu perkembangan baru yang membanggakan, yang sesuai dengan retorik Panel Anugerah Sastera sendiri. Buktinya jelas apabila buku itu mendapat hadiah daripada dua organisasi terkenal Malaysia, DBP dan Universiti Malaya.

Kemunculan Hikayat Salim Adil memberi anda peluang melihat dengan jelas bagaimana “artful ruses” yang disebut oleh Prof. Jeff Mason dalam kutipan di atas berleluasa dalam sastera Melayu dalam segenap bidang. Hikayat Salim Adil memberi anda hujah untuk menolak “artful ruses” itu. 

Ada sebuah buku kecil mengenai kegagalan feminisme di Barat sejak 5000 tahun hingga kini, karangan Prof. Mary Beard, Women & Power: A Manifesto  (London Review: Profile Books, 2017).  Buku ini saja pun sudah cukup untuk menjadi bukti betapa palsunya konsep ginokritik yang diperkenalkan oleh Shawalter; apatah lagi jika dirujuk pula karya  Prof. Mimi Marinucci, Feminism is Queer:  The intimate connection between queer and feminist theory  (2nd, edition, Zed Book: London, 2016; edisi pertama 2010).  Dalam buku Prof. Mary Beard, hal. 80, terpampang poster pilihan raya Donald Trump  sebagai Perseus memenggal kepala Hilary Clinton sebagai Medusa.  CNN yang sepanjang masa membelasah Presiden Amerika ini menyiarkan gambarnya bersama seorang pekerja sex, yang diakuinya dilangganinya. Kini di Barat tidak ada pelacur; diganti dengan pekerja sex yang dihalalkan.  Itulah realiti feminisme di Barat, yang dibanggakan oleh sarjana dan sasterawan kita yang buta politik dan buta budaya Barat.  Inilah kumpulan yang menerima the poetics of adultery sebagai satu penemuan dan kemajuan baru dan pembaharuan dalam sastera Melayu.  Jacques Barzun dalam bukunya, The Culture We Deserve (Wesleyan University Press ,1989) menulis sebuah bab, “License to Corrupt”, mengenai perubahan dalam perkembangan bahasa, menyentuh juga tentang sastera, yang memang berlaku dalam sastera Melayu. Hasilnya ialah the poetics of adultery. Tanpa Hikayat Salim Adil anda tidak akan mengerti semua ini. Demikianlah kehebatan karya ini sebagai sebuah karya pemikiran, karya intelektual. Layaklah karya ini menjadi Sebuah Autobiografi Intelektual tokoh yang bernama Salim Adil.

Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya, 9 Mac 2018.


No comments:

Post a Comment