Saturday, December 2, 2017

MAKSUD TERSEMBUNYI

Dalam entri yang lepas, anda tentu boleh agak mengapa diturunkan kutipan berikut: “Kita terima sajalah penilaian Panel Anugerah Sastera Negara. Mereka lebih tahu.”

Mengapa entri itu disimpulkan dengan ungkapan itu?  Saya yakin ramai di antara anda yang tahu dan faham maksudnya. Kesimpulan itu muncul dalam para terakhir entri itu, ketika membicarakan kemungkinan Prof. Dato’ Rahman Shaari mendapat hasrat beliau untuk dijadikan seorang sasterawan negara. Mengapa “dijadikan”, tidak dilantik?  Retorik seumpama ini anda akan dapati berlambak dalam Hikayat Salim Adil. Saya kini sedang mengajak anda membaca Hikayat Salim Adil dengan kritis dan kreatif.  Perhatikan permulaan para akhir yang panjang dalam entri itu:  “Di mana Hikayat  Salim Adil dalam kemelut kepalsuan akademik ini? Pertanyaan ini benar-benar mencabar kewibawaan para ahli akademik, pengkritik sastera dan para sasterawan.” 

Mereka yang menggelar diri mereka sarjana sastera, pengkritik sastera, dan para sasterawan, tidak dapat mengelak dari menghadapi cabaran ini ketika membaca Hikayat Salim Adil.  “Kemelut kepalsuan akademik” yang disebut dalam kutipan itu adalah satu kenyataan yang terseringai dengan luas dari wajah mereka yang dimaksudkan dalam kutipan itu. Sekarang Hikayat Salim Adil sedang mencabar mereka, adakah mereka akan meneruskan “kemelut kepalsuan akademik” itu sebagai penipuan intelektual yang dibanggakan?  Saya berpendapat, perkara ini telah dibudayakan dalam kritikan sastera Melayu, oleh itu bukan satu kesalahan atau penipuan akademik. Itu sebabnya karya-karya yang terpilih untuk memenangi hadiah sastera adalah karya sampah dan picisan, yang dikritik oleh Salim Adil. Saya yakin inilah akibat pandirisme yang mencengkam sastera Melayu sekarang, dan akan diteruskan untuk beberapa ketika lagi.  Oleh itu bersedialah untuk menerima keputusan yang telah dibudayakan itu, dengan itu karya picisan dan cetek akan terus diberi hadiah kerana penulisnya adalah anggota Mutual Admiration Club yang juga dianggotai oleh para juri yang menilai karya para anggota Mutual Admiration Club yang termaklum. 

Cabaran Hikayat Salim Adil dapat dilihat dalam dua perspektif. Pertama, sebagai sebuah karya yang merangkum tiga genre sekali gus. Kedua, sebagai karya kreatif yang sekali gus juga sebuah karya akademik.  Apakah implikasinya? Jelaslah Gagasan Persuratan Baru memberi ruang yang amat luas untuk sesiapa juga yang mahu menulis karya kreatif menggunakan tekniknya untuk menulis karya kreatif yang bercorak akademik; dan karya akademik yang bercorak kreatif. Inilah makna pembaharuan yang sebenarnya, yang bertunjangkan faham ilmu yang benar.  Anda boleh gunakan Hikayat Salim Adil untuk menilai karya agung sastera Melayu, Naratif Ogonshoto, sama ada karya itu dapat diuji kesempurnaannya dalam dua perspektif yang disebutkan. Katalah semua ini tidak relevan, kerana karya besar dan teragung dalam sastera Melayu ini boleh berdiri sendiri tanpa disandarkan kepada mana-mana teori atau sebarang ukuran yang boleh menjejaskan kedudukan agung karya itu,  apa yang perlu dikemukakan ialah ciri-ciri keagungan karya itu perlu dijelaskan satu persatu dan mahu tidak mahu tidak dapat  mengelak dari aspek perbandingan. Katalah anda berkata ada kucing yang sangat besar, adakah maksudnya sama besar dengan harimau atau lebih besar daripada gajah. Sekiranya kucing dibandingkan sesama kucing, maka itu tidak lebih dari perbandingan kucing, bukan perbandingan sebenarnya. Kalau hanya di antara kucing saja kucing anda dikatakan besar, maka semua tikus akan tertawa kerana mereka juga boleh berkata ada tikus yang besar yang ditakuti kucing! Oleh itu, sebarang perbandingan mestilah jelas. Kerana itulah saya masih pertahankan pendirian saya bahawa karya teragung sastera Melayu ini mesti diuji dengan membandingkannya dengan Pujangga Melayu; dan kini dengan Hikayat Salim Adil pula sesuai dengan kedudukan hikayat itu yang terdiri daripada tiga genre yang saya sebutkan. Mahu lari ke mana lagi? Tidak ada ruang untuk lari, kecuali berdepan dengan kenyataan bahawa hanya dengan membuat perbandingan saja barulah kita dapat melihat keistimewaannya.  Samakah besarnya dan tangkas berlari kuda padi dengan kuda bima? Kalau anda tidak tahu apakah kuda bima anda tidak dapat membuat perbandingan dengan kuda padi. Mungkin ada yang akan berkata kuda padi lebih besar daripada kuda bima.  Kalau anda tidak tahu bagaimana jenis kuda padi itu, pergi ke Sabah, jumpa orang Bajau dan tanya mereka. Atau pergi ke negeri Arab, dan tanya mereka bagaimana bentuknya kuda bima itu.

Kesimpulannya? Pujangga Melayu dan Hikayat Salim Adil adalah jenis kuda bima; dan Naratif Ogonshoto adalah jenis kuda padi.

Kalau pengetahuan anda tidak sampai ke tahap ini, maka anda samalah dengan keldai yang ditutup matanya berpusing-pusing di kincir air.

Kini anda akan dapat melihat dengan jelas mengapa Gagasan Persuratan Baru itu istimewa sebagai satu hasil pemikiran yang teliti dan lengkap sebagai satu sistem pemikiran yang boleh digunakan untuk memandu anda menulis karya kreatif dan menilainya berasaskan ukuran Gagasan Persuratan Baru.  Dengan kefahaman ini, anda dapat melihat dengan jelas kritikan dan ejekan Prof. Dato’ Rahman Shaari terhadap syarahan perdana Prof. Ungku Maimunah ibarat keldai di kincir air, berjalan beratus batu tetapi tetap di tapak yang sama. Pengetahuan jenis keldai di kincir air tentulah tidak dapat melihat keistimewaan Gagasan Persuratan Baru, dan berasaskan pengetahuan keldai di kincir air itu anda dengan sombong berkata, Gagasan Persuratan Baru itu mudah, beratkan ilmu ringankan cerita, lalu dengan bangga berkata (berasaskan ilmu keldai di kincir air), “Aku pun boleh menulis karya mengikut acuan PB dengan memberatkan ilmu dan meringankan cerita sekiranya aku terdorong!” Itulah yang terjadi bila anda tidak dapat membezakan jenis kuda padi dengan kuda bima. Bagi anda semua kuda anda borong adalah kuda padi saja.  Inilah maksud “cetek meraba-raba” yang disebut oleh Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas dalam syarahan pengukuhan beliau 1972 di UKM.

Hikayat Salim Adil ditulis untuk membuat anda berfikir tentang isu-isu yang dibangkitkan di dalam novel persuratan itu.  Sebagai contoh, khusus dalam kritikan sastera, isunya ialah apakah ukuran yang kita pakai untuk menentukan sesebuah karya kreatif itu benar-benar berkualiti.  Isu ini tidak jelas pada waktu ini, kerana itulah terjadi pemilihan berdasarkan pertimbangan yang tidak tepat dan tidak wajar, seperti yang dihuraikan dengan terperinci oleh Prof. Ungku Maimunah mengenai novel Azizi Haji Abdullah,  Harga Sebuah Maruah  ( dalam  Islam dan Pengaruh Barat dalam Kritikan.)  Contoh isu lain ialah tentang penulisan sejarah intelektual dalam persuratan Melayu (termasuk dalam sastera Melayu).  Sejarah ini penting untuk melihat kemajuan yang telah kita capai dan tokoh-tokohnya.  Khusus yang menjadi minat saya ialah analisis yang mendalam tentang karya para sasterawan negara berasaskan PB.  Sudah tiba masanya penilaian oleh Panel Anugerah Sastera Negara dicabar dan dibuktikan tidak wajar.  Beberapa entri dalam blog ini telah membincangkan isu ini.

Kemunculan Hikayat Salim Adil memulai sejarah baru dalam penulisan kreatif berbentuk novel dalam sastera Melayu.  Karya ini mencabar kedudukan novel teragung sastera Melayu yang semakin jelas sifat nihlisnya; di samping itu Hikayat ini juga meletakkan asas-asas yang kukuh dalam membuat penilaian terhadap karya kreatif dalam sastera Melayu, terutama karya para sasterawan negara. Sejauh mana karya para sasterawan negara itu boleh dipertahankan  diberi ukuran standard yang berbeza daripada yang digunakan oleh Panel Anugerah Sastera Negara, dengan itu keputusan Panel dicabar oleh Hikayat Salim Adil dengan memberikan ukuran yang lebih tepat dan jelas yang berada dalam Hikayat itu sendiri. Apakah cabaran itu diberi penjelasan yang terperinci dalam Hikayat Salim Adil, oleh itu anda perlu membacanya dengan kritis dan kreatif untuk mengenal pasti ukuran itu.

Satu cara mudah untuk melakukannya ialah dengan membuat senarai lengkap kelemahan Hikayat Salim Adil dan berasaskan senarai itu dibuat penilaian yang objektif bahawa Hikayat Salim Adil adalah sebuah karya picisan.  Tetapi jangan berhenti di situ. Anda sekarang perlu membuat senarai panjang tentang kekuatan dan kelebihan Naratif Ogonshoto sebagai novel teragung dalam sastera Melayu, yang tidak terdapat dalam Hikayat Salim Adil, yang mungkin memberi tumpuan kepada nilai-nilai ilmu dan makruf. Berasaskan dua senarai ini, anda sekarang boleh membuat kesimpulan mana satu antara Hikayat Salim Adil dan Naratif Ogonshoto yang menyerlah kekuatan dari segi teknik, pengisian ilmu, penghujahan kepada isu-isu penting dalam masyarakat, dan seterusnya mengikut suka hati anda sendiri menentukannya. Dengan cara ini, anda dengan mudah boleh melihat Hikayat Salim Adil sebagai sebuah karya picisan, jika dibandingkan dengan Naratif Ogonshoto yang muncul sebagai sebuah karya ilmu dan serasi dengan ajaran al-Quran (seperti yang didakwa oleh Anwar Ridhwan sendiri dan Dr. Mawar Shafei yang menegaskan Anwar Ridhwan menggunakan alusi Banjir Besar zaman Nabi Nuh ‘a.s.)  Alusi Banjir Besar ini dijadikan Dr. Mawar Shafei sebagai sejenis mitos sama dengan kejadian tsunami yang diramal oleh Resi Tua dengan memberi hujah sebaik saja penyu gergasi keluar dari pertapaannya, maka terjadilah tsunami, dan ini memang betul berlaku dalam novel ini.  Bagaimana Dr. Mawar Shafei boleh merendahkan darjat kisah Nabi Nuh sedemikian rupa memerlukan beliau memberi penjelasan dan penafian. Beliau misalnya boleh berkata, dia menggunakan konsep intertekstualiti untuk menjelaskan kewarasan (lebih tepat kegilaan) perbandingannya itu. Ini bererti, dia menyamakan kisah benar dalam al-Quran dengan kisah penglipur lara yang digunakan oleh Anwar Ridhwan.  (Rujuk hal. 175, Novel Intertekstual Melayu, UKM 2010).    Atau al-Quran pun mempunyai makna berlapis-lapis seperti novel Naratif Ogonshoto? Konsep intertekstualiti membuat seseorang sarjana menjadi begitu jauh terkeliru, satu bukti betapa karutnya konsep interteks itu.  Bagus juga sekiranya ada pembelaan daripada para sarjana terhadap kesimpulan saya itu.  Intertekstualiti telah dikutuk oleh al-Quran dalam ayat pertama Surah al-Kahfi, dalam istilah (?) ‘iwajan.  Pembaca blog ini tentu masih ingat entri saya mengenai persoalan ini.

Jika anda melihat aspek ini dalam Hikayat Salim Adil, ternyata Hikayat Salim Adil jauh lebih siuman dan lebih kuat kedudukannya sebagai sebuah karya berasaskan ilmu. Saya terbuka untuk dikritik.

Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya, 30 November 2017.

No comments:

Post a Comment