Saturday, January 21, 2017

Arah dan Matlamat Masih Kabur?

Apakah yang ingin dicapai oleh sastera Melayu moden? Pertanyaan ini berbentuk retorik, bukan untuk mencari jawapan; kerana jawapan itu sendiri berada dalam pertanyaan itu.  Kemunculan para sasterawan negara telah gagal memberi arah yang jelas kepada pertanyaan itu, kerana mereka sudah ditakdiskan oleh para sarjana ciritan dan para sasterawan picisan sebagai golongan yang paling unggul dalam perkembangan tamadun ilmu Malaysia. Kesimpulan ini menjadi masalah besar kepada para sarjana ciritan dan sasterawan negara sendiri, kerana mereka tidak mempunyai hujah sama sekali untuk mempertahankan kesimpulan mereka. Mereka tidak mahu dinilai semula sekiranya penilaian itu akan meletakkan mereka bukan di atas takhta keunggulan, tetapi sebaliknya berada di atas tong kayu gabus yang berselerak di Jalan Chaw Kit, Kuala Lumpur.  Inilah kenyataan yang tidak dapat mereka tangkis dengan hujah, kerana karya mereka sendiri tidak berupaya menentang  serangan berteraskan konsep ilmu yang benar yang menjadi pegangan mereka sebagai penulis Islam tetapi tidak mereka laksanakan. Bagaimana ini boleh berlaku? Mudah. Mereka menolak konsep ilmu yang benar dengan alasan yang tidak masuk akal bahawa karya kreatif tidak perlu berlandaskan konsep ilmu, seperti yang dibuktikan dalam semua karya seluruh dunia.  Adakah ini pandangan yang waras dan betul? Kita ambil satu contoh daripada Thomas Mann, yang disebut oleh Harold Barrett dalam bukunya Rhetoric and Civility (1991; rujuk halaman 148). Perhatikan dengan wajar dan siuman kesimpulan Barrett ini: “A willingness to engage with others, making a willing presence as an active, cooperative, and motivated player in social interaction is essential to community welfare; the will to help shape public order.  Passivity reduces benefits and alters the character of an axchange, and withdrawal by one party ends it. To speak up, to speak out – indeed to speak to any indicated chosen end, may be an act of civility, for as Thomas Mann said, ‘Speech is civilization it self. The word, even the most contradictious word, preserves contact – it is silence which isolates.’”  Kutipan dari Thomas Mann daripada novelnya, The Magic Mountain.  Sangat jelas pentingnya unsur “ilmu” dalam kutipan yang pendek dan ringkas itu dalam karya penulis Barat sekali pun. Tetapi kerana sarjana ciritan tidak membaca, maka mereka dengan bodohnya membuat kesimpulan yang tidak masuk akal bahawa “ilmu” tidak penting dalam karya kreatif. Berada dalam kebodohan begini hanya boleh dilanjutkan dengan bersemangat andainya para sarjana ciritan dan sasterawan picisan ini tidak membaca; yang terjadi mungkin kerana penguasaan bahasa Inggeris mereka sangat lemah. Nampaknya inilah arah dan matlamat mereka sebagai sarjana ciritan dan sasterawan picisan. Mereka adalah manusia bacul dari segi intelektual, oleh itu tidak bersedia untuk berdialog mengenai masalah arah dan matlamat yang dibincangkan di sini.  Padahal persoalan ini sangat penting, dan keengganaan mereka untuk berdialog seperti yang dicadangkan oleh Barrett menjadikan sastera Melayu moden bangkut dari segi intelektual. Ini telah dibuktikan dengan sangat jelas oleh Panel Anugerah Sastera Negara dalam laporan mereka; dan saya telah mengkritik kebaculan intelektual ini dalam banyak entri dalam blog ini.  Sekarang saya dengan penuh hormat mencabar mereka untuk menjelaskan mengapa konsep ilmu yang benar itu tidak penting dan tidak wajar dijadikan teras dalam penulisan kreatif untuk memastikan arah dan matlamat itu jelas serta menjadi tumpuan dalam penulisan kreatif.

Mohd. Affandi Hassan,

Petaling Jaya, 22 Januari 2017.

No comments:

Post a Comment