Thursday, May 19, 2016

EDISI KEMAS KINI Sastera Teras Negara Bangsa, ITBM 2015

Buku ITBM ini diterbitkan edisi kedua 2015, dengan tambahan ucapan bekas MB Kedah dan ucap utama Tan Sri Prof. Dr. Mohd. Kamal Hassan, dengan judul yang amat memikat, “Penulisan umum dalam era keruntuhan tamadun dunia moden: tanggungjawab moral yang semakin berat.”  Sejauh mana ucap utama ini dibincang dalam Sidang Kemuncak Penulis Malaysia 2014 ini tidak terbayang dalam buku ini, tidak ada laporan sama sekali, walaupun diberi nama “edisi kemas kini”. Nampaknya ITBM tidak tahu makna kemas kini, atau editornya hanyut dalam khayalan entah apa-apa. Sangat wajar kita tahu apakah yang dibincangkan oleh para penulis handalan yang diberi tempat dalam sidang kemuncak ini, lebih-lebih lagi di situ tercokol empat orang sasterawan negara.  Kita mahu tahu apakah reaksi empat orang tokoh agung sastera Melayu moden ini mengenai ucap utama yang begitu penting. Berkali-kali Prof. Kamal Hassan menyebut tentang tanggungjawab moral dan peranan ilmu dalam penulisan, yang dikaitkan dengan sumber ilmu daripada al-Quran dan Sunah.  Agaknya kerana sangat terpengaruh dengan Laporan Panel Anugerah Sastera Negara yang menegaskan tidak perlu moral dalam sastera, tidak perlu unsur didaktik dan segala macam, oleh itu tidak diperlukan “khutbah” dan perbincangan tentang perkara penting dalam masyarakat (seperti yang ditunjukkan dalam Hikayat Buyung Lurus), maka para sasterawan dan sarjana ini menjadi marah apabila mereka diminta memberi perhatian kepada aspek moral dan ilmu. Adakah semua ahli sidang sedang berborak tentang karya mereka masing-masing ketika ucap utama itu diucapkan? Mengapa mereka mendiamkan diri? Adakah mereka semuanya tidak mempunyai tanggungjawab moral dan tanggungjawab ilmu? Inilah perkara yang perlu dimuat dalam edisi kemas kini ini. Nampaknya catatan persidangan yang begitu besar belanjanya itu tidak dibuat; atau jika dibuat, ditulis bukan sebagai laporan yang profesional seperti yang berlaku dalam sidang sebesar ini. Shame on you, ITBM. 

Kalau ITBM semalas itu, atau kalau editornya (salah seorang editor ialah seorang  sarjana sastera yang amat terkenal, ketua satu persatuan penulis yang penting pula) tidak tahu bekerja, sepatutnya CEO ITBM sendiri memilih editor yang baik untuk menerbitkan buku penting ini. Buku ini penting kerana ITBM memberitahu kita sastera adalah teras negara bangsa, oleh itu amat wajar jika kandungan buku ini menyerlahkan sedikit perbincangan mengapa sastera wajar dijadikan teras negara bangsa.  Lagi pula, ucap utama itu sendiri memberi panduan kepada para peserta sidang ini untuk membincangkan perkara penting yang sedang dihadapi dunia masa kini. Cetek sangatkah pengetahuan para peserta sidang, sehingga tidak memberi reaksi sepatutnya kepada ucap utama yang penting itu.  Barang diingat, dalam sidang ini tercokol empat orang pemikir agung sastera Melayu, yang diberi gelaran sasterawan negara. Adakah mereka sendiri tidak dapat memahami permasalahan yang disebut satu persatu dalam ucap utama itu? Saya agak, lebih tepat jika kita membuat andaian, para sasterawan negara dan para pengikut mereka yang berada di sidang itu tidak menganggap masalah tamadun moden yang dibincang dengan terperinci oleh Prof. Kamal Hassan sebagai penting, kerana yang memberi ucap utama itu bukan seorang sasterawan negara, tidak juga seorang sastrerawan. Kalau begitu, ITBM sudah buat silap besar, tidak memberi laluan kepada para sasterawan negara itu memberi ucap utama masing-masing dalam sidang sasterawan itu. Dalam bahasa yang saya pakai, inilah contoh pandirisme yang menjadi kemegahan para sasterawan.  Mereka selesa mendengar ucapan yang membicarakan mimpi di atas bumbung kilang berkarat, atau celoteh dangkal para sasterawan negara dalam kertas kerja mereka. Kalau anda membaca dengan “cool”, objektif dan saksama kertas kerja para sasterawan negara ini, anda akan berasa sangat kasihan bagaimana mereka boleh diberi kedudukan itu padahal mereka tidak dapat menyerlahkan keunggulan “pemikiran” mereka dalam wacana ilmiah yang boleh mendorong pembaca berfikir dengan mendalam persoalan yang mereka timbulkan.  Keinginan mereka untuk memuji diri dan kumpulan mereka terlalu besar, seperti yang dapat kita lihat dengan jelas dalam kertas kerja Muhammad Haji Salleh dan Kemala. Tepat sekali sidang kemuncak ini adalah sidang kemuncak Mutual Admiration Club yang penuh dengan  pretensi intelektual dan retorik peragaan yang disalut dengan fatamorgana bahasa yang dangkal. Kalau anda tidak dapat memahami kesimpulan ini, anda perlu baca pandangan saya tentang perkara ini yang disiarkan dalam blog ini.

Akhirnya, sekiranya ITMB begitu malas membuat edisi yang benar-benar kemas kini tentang sidang penting ini, sekurang-kurangnya mereka boleh memasukkan resolusi panjang yang dicapai oleh sidang kemuncak.  Resolusi itu penting dimasukkan kerana tidak ada perkara baru yang diputuskan, hanya ulangan klise yang telah diutara sekian lama dan sekian banyak dalam sidang-sidang yang lain. Resolusi itu juga memperlihatkan sifat tamak para sasterawan meminta itu dan ini untuk faedah peribadi mereka; dan jika mereka mencadangkan penubuhan beberapa projek dan institusi tertentu, mereka tidak segan-segan mencadangkan merekalah yang patut mendapat faedahnya, terutama di kalangan para sasterawan negara. Bacalah resolusi itu dengan teliti dan anda akan melihat sifat tamak manusia dalam usaha mereka mendapat faedah untuk mereka dan kumpulan mereka. Baca dengan kritis.  Resolusi itu amat jelas bersikap anti-ilmu; dengan itu dokumen ini menjadi contoh dan hujah yang amat jelas tentang betapa kukuhnya pandirisme dalam sastera Melayu moden.

Mohd. Affandi Hassan,

Petaling Jaya, 19/5/2016.

No comments:

Post a Comment