Friday, May 27, 2016

AVANT-GARDE DALAM SASTERA POPULAR MALAYSIA

Istilah avant-garde amat digemari oleh para sarjana sastera dan sasterawan Malaysia,  sehingga melahirkan tokoh avant-garde terkenal bernama Mana Sikana, yang klaim dialah pelopor avant-garde dalam sastera Melayu dengan cerita-cerita pendeknya yang meniru gaya avant-garde Barat. Bagi Mana Sikana, avant-garde adalah simbol kejayaan seseorang penulis, dan setiap karya avant-garde adalah bermutu tinggi. Dalam konteks Malaysia, gerakan pascamodernisme Barat dianggap satu gerakan paling unggul dalam penulisan kreatif. Oleh itu Mana Sikana menjadikan pelanggaran, atau gaya avant-garde Melayu, sebagai puncak keunggulan dalam penulisan karya kreatif. Dan inilah yang dibuat oleh para sasterawan negara. Mana Sikana meletakkan mereka di atas takhta keunggulan kerana mereka telah melakukakan pelanggaran itu dalam karya mereka. Maksudnya, para sasterawan negara ini adalah penulis avant-garde yang istimewa, yang membolehkan mereka diberi kedudukan tinggi oleh Panel Anugerah Sastera Negara dan Mana Sikana, pelopor avant-garde Malaysia.

Pada mulanya ini tidak menimbulkan masalah, sehinggalah lahirnya apa yang disebut “sastera indie” dan penerbit indie. Mereka adalah golongan penulis dan penerbit muda yang berdikari, tidak mahu berada dalam kandang rasmi kerjaan atau sesiapa juga, seperti yang amat disenangi oleh persatuan penulis Malaysia yang mendapat banyak wang daripada kerajaan.  Inilah golonga avant-garde yang sebenarnya, yang bertindak dan menulis dalam gaya avant-garde.  Saya mula berkenalan dengan kumpulan avant-garde ini dalam Pesta Buku Antarabangsa baru lepas. Penerbit indie paling terkenal ialah Dubook Publisher, yang menurut maklumat yang disampaikan kepada saya, sudah begitu established dan sudah kaya raya. Tahniah.

Apakah jenis buku yang mereka terbitkan? Perhatikan judul dua buah buku yang saya beli dari penerbit indie ini: Terima Kasih Si Babi Hutan: Tuhan Kini Aku Datang, oleh  Ismail Ariffin@Lepat. Sebuah lagi, Sekolah Bukan Penjara Universiti Bukan Kilang, oleh Zul Fikri Zamir.  Buku ini menarik kerana memuat isu semasa yang hangat dibincang dalam masa terdekat ini. Judulnya memang memikat, menggambarkan keadaan sebenar dalam dua institusi yang berlainan. Saya sendiri pernah berkata, universiti bukan tempat mengajar anak muda menjadi kuli. Sekarang semua pihak yang terlibat dengan universti sangat sibuk berbicara betapa perlunya universiti melahirkan graduan yang boleh bekerja dan laku dalam pasaran pekerjaan.  Boleh bercakap Inggeris, kerana pasaran pekerjaan sekarang didominasi oleh bahasa Inggeris dan bahasa Mandarin. Bahasa Melayu sudah dipinggirkan dan dijadikan bahasa percakapan ahli Dewan Rakyat, sangat buruk dan tersekat-sekat pula pengucapannya. Sekarang mereka menggunakan bahasa Inggeris, kerana Speaker sendiri pun kadang-kadang menggunakan bahasa Inggeris. Sekarang Dewan Rakyat sendiri nampaknya sudah menerima pengaruh avant-garde dalam politik, apabila wakil rakyat yang tidak dapat berbicara dalam bahasa Inggeris yan g baik dan sangat fasih dalam bahasa Melayu yang buruk bertukar ganti memakai kedua-dua bahasa itu. Kita kini menunggu penggunaan bahasa Mandarin pula. Ini akan terjadi jika kuasa ahli dewan rakyat yang fasih berbahasa Mandarin semakin kuat dan yang menjadi ahli yang berhormat ramai yang fasih Mandarin. Akan terjadi. Malaysia sebuah negara liberal dan bisa saja mengubah polisi jika perubahan itu menentukan kemenangan parti yang berkuasa. Kumpulan Mandarin akan memberi kata dua: Kalau mahu laksanakan hukum Islam (hudud), kami terima dengan syarat bahasa Mandarin menjadi bahasa rasmi Malaysia. Baru-baru ini Ketua Menteri Sarawak kasi tahu sama rakyat  Sarawak bahawa bahasa Inggeris sudah dijadikan bahasa rasmi Sarawak. Ada kita dengar bantahan? Tidak ada. Rakyat Sarawak memang menunggu perisytiharan ini. Tahniah.  Satu gerakan pascamodernisme yang selaras dengan gerakan  avant-garde dan kemunculan penerbit indie dan buku-buku indie dalam bahasa Melayu. Dari segi mereka memilih bahasa Melayu, nampaknya mereka lebih maju dan yakin akan penggunaan bahasa Melayu dalam perniagaan dan kerja seni/kreatif. Tahniah.

Menurut falsafah avant-garde,  yang menerima pengaruh yang kuat daripada pemikiran Nietzsche, tidak ada karya atasan dan karya bawahan dalam gerakan pascamodernisme. Kedua-duanya setaraf.  Perhatikan penegasan ini: “This philosophical doctrine asserts that the world should not be bifurcated into a world of superior intellectual values and inferior everyday values”  (Bryan S. Turner, Orientalism Postmodernism & Globalism, hal. 125. )

Tetapi berbeza dengan gerakan avant-garde dalam sastera dan penerbitan. Pada mulanya digosipkan, tetapi akhirnya jadi kontroversi apabila buku-buku indie dipersoalkan kualitinya, dan secara rasmi dianggap merosakkan bahasa Melayu. Adakah ini bermakna bahasa para sasterawan negara yang terbaik? Kita dapati terdapat sasterawan negara yang menggunakan bahasa pasar, atau bahasa kontot-kontot, atau bahasa carutan yang disalin daripada percakapan/dialog orang kampung sebelah utara. Inikah bahasa sastera yang indah? Tunggu dulu.  Istilah keindahan bahasa ini tidak jelas, masih kabur, dan amat keliru dalam sastera Malaysia, hatta di kalangan para sasterawan negara sendiri yang menulis karya avant-garde mereka.  Lihat bagaimana Shahnon Ahmad menulis novel TIVI. Adakah bahasanya indah dan intelektual? Bagi Shahnon Ahmad, bahasa sastera tidak perlu bertaraf intelektual, tetapi mesti menunjukkan realiti masyarakat. Maka itulah bahasa TIVI dan Ranjau  Sepanjang Jalan.  Bahasa kampungan telah diterima oleh Panel Anugerah Sastera Negara sebagai contoh bahasa kreatif yang baik.  Terdapat kelainan di dalamnya, kata Panel. Ada eksperimen, kata mereka lagi. Tidak ada yang membantah, kecuali jika anda membaca tulisan saya. Tentang karya lucah, yang dikatakan menjadi karya laris penulis indie, nampaknya sukar juga hendak menyalahkan mereka, kerana seorang sarjana sastera yang menulis tesis Ph.D. tentang puitika sastera wanita, memilih karya Indonesia, yang down right lucah, Saman (sebuah karya lucah dan picisan), sebagai menggambarkan puitika wanita Indonesia. Ini memang dibenarkan dalam avant-garde, dalam gerakan pascamodenisme. Ingat saja bagaimana Duchamp mengemukakan “urinal” sebagai karya beliau, yang tidak pun dibuatnya sendiri, melainkan dibeli di kedai, dibawa pulang, diberi tandatangannya yang mahal itu, tanda tangan seorang tokoh besar avant-garde. Kalau inilah perilaku avant-garde, dan diikuti oleh para sarjana, sasterawan dan sebagainya, maka tidak ada alasan untuk mengkritik penulis indie daripada bersikap kurang ajar. Tidakkah seorang sasterawan negara terkenal telah mengajar mereka, “aku sudah belajar/ jadi kurang ajar”?  Sekiranya para sasterawan negara dinilai daripada perspektif avant-garde seperti yang dilakukan selama ini, maka para penulis indie pun berhak bersikap kurang ajar, jika mereka mahu. Dalam dunia avant-garde, tidak ada perbezaan yang kurang ajar dan yang tidak. Semuanya kurang ajar, jika kita menilainya daripada perspektif ilmu yang benar.  Jangan bimbang untuk menjadi kurang ajar, kerana anda mungkin diletak di atas takhta keunggulan, atau menerima hadiah “berprestij” (kata mereka). 

Kesimpulan ini penting anda renung:  “The second feature of this list of post- modernisms is the effacement in it of some key boundaries or separations, most notably the erosion of the older distinction between high culture and so-called mass or popular culture.  This is perhaps the most distressing development of all from an academic standpoint, which has traditionally had a vested interest in preserving a realm  of high or elite culture against the surrounding environment of philistinism ...”  (Fredric Jameson, dalam Hal Foster ed. The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture, hal. 112).  Jika anda ragu-ragu untuk memahami kutipan ini, bacalah Pandirisme Dalam Komuniti Dunia. Mungkin boleh membantu.

Good luck to you all, para penulis indie.

Mohd. Affandi Hassan,

Petaling Jaya,   27/5/2016.

No comments:

Post a Comment