Sunday, September 24, 2017

KESAN INGKAR ILMU DALAM PERKEMBANGAN INTELEKTUALCatatan:  Entri ini menyimpulkan semua entri sejak 2010 hingga terkini. Walaupun kesimpulan ini nampak panjang, tetapi tidaklah panjang sangat.  Kesimpulan ini  akan membantu anda memahami seluruh entri blog ini dan membuat agakan apakah tema utama blog ini.

Apakah yang mendorong para sarjana, pengkritik sastera dan sasterawan bersikap ingkar ilmu?  Saya melihat persoalan ini sebagai kesan daripada pengaruh negatif teori sastera Barat yang tidak dikuasai dengan mendalam oleh para sarjana ini.  Sepatutnya teori sastera Barat memberi kesan positif kepada para sarjana ini, andainya mereka benar-benar memahaminya.  Banyak perkara yang boleh dipelajari daripada teori sastera Barat, jika kita tahu menggunakannya.  Sikap ingkar ilmu merugikan sarjana sastera sendiri kerana mereka terpisah daripada khazanah tamadun Islam dalam pelbagai disiplin.  Penyakit akademik ini boleh diatasi dengan membaca Imam al-Ghazali yang dalam tulisannya banyak memberi panduan bagaimana ilmu yang difahami dan dipraktikkan dalam Islam boleh dijadikan pendorong dalam memahami sumbangan intelektual tamadun bukan Islam (secara khusus, tamadun Barat.)  Satu masa dulu saya telah menyenaraikan beberapa buah buku yang  boleh dimanfaatkan. Senarai itu saya ulang dalam entri terakhir tahun 2014. Kalau tidak dihanyutkan banjir, rasanya masih ada. Anda boleh rujuk entri Disember 2014, yang kesemuanya wajar diulang baca.

Kesan negatif sikap ingkar ilmu ini sangat besar, dan amat merugikan kita.  Kerugian paling besar ialah apabila mereka bersikap anti pembaharuan yang sebenar, yang berasaskan ilmu.  Memahami konsep ilmu yang benar adalah wajib, kerana hanya dari situ sahaja anda akan tahu makna tauhid, makna taklif, makna syahadah, makna azan dan mengapa al-Quran diturunkan kepada semua umat  manusia dan  kesannya mengenai semua makhluk.  Contoh mudah: jika anda sedang berperang, jangan bakar tanaman; jangan bakar rumah, jangan rosakkan air. Dalam peperangan moden, semuanya dimusnahkan. Dalam sastera moden pula, semuanya  dibenarkan; maka dari situ lahirlah karya yang memuja faham syirik ditulis oleh orang Melayu yang beragama Islam; karya lucah yang juga ditulis oleh penulis  Islam yang mengaku dia faham agama dan hormatkan al-Quran. Bukan sembarangan orang yang buat kerja ini. Mereka diberi gelaran sasterawan negara. Inilah kecelakaan besar (dalam bahasa Inggeris, disaster)  yang “diwariskan” kepada masyarakat.  Itulah kesan yang boleh kita lihat akibat ingkar ilmu.

Tetapi akibat terbesar ialah apabila orang ini menjadi angkuh dan hatinya kaya dengan belerang hasad. Apa yang boleh kita lihat akibatnya? Mereka memuja teori sastera Barat dan karya Barat; tetapi mereka remehkan cetusan pemikiran tokoh mereka sendiri.  Mereka tolak Gagasan Persuratan Baru dan remehkan Pujangga Melayu dengan mengangkat Naratif Ogonshoto yang mengagungkan faham syirik sebagai asas karya itu. Jangan-jangan mereka tidak tahu, atau remehkan konsep syirik walaupun mereka mengaku Islam.  Belum ada lagi para penyanjung Naratif Ogonshoto tampil menafikan novel agung itu berasaskan faham syirik. Kita mahu dengar bagaimana mereka mengemukakan hujah bahawa kesimpulan ini tidak benar.  Mereka mesti membersihkan Naratif Ogonshoto dari sebarang kutukan sekiranya mereka benar-benar percaya novel itu adalah novel teragung dalam sastera Melayu. Jika anda menggunakan ilmu sebagai asas penilaian, dari perspektif mana novel agung itu diasaskan kepada konsep ilmu yang benar yang menjadi pegangan orang Islam?  Sekiranya anda gagal membersihkan novel agung itu dari ciri-ciri syirik, kumpulkan semua naskhah novel agung  itu dan buang ke dalam Sungai Kelang untuk menjadikan sungai itu lebih kotor lagi.

Sekarang mungkin ada di antara anda yang menggigil marah atau menggigil takut dan malu besar membuat kesilapan kerana terlalu “cerdik” sehingga tidak dapat mengesan kesilapan itu akibat ingkar ilmu.  Mana satu pun pilihan anda, kewajipan anda sekarang ialah membetulkan kesimpulan ini jika tafsirannya salah. Tunjukkan tafsiran yang benar, dengan mengemukakan hujah dan bukti. Bawa hujah dan bukti anda, dan buktikan anda adalah sarjana yang boleh dipercayai dan punya kewibawaan ilmiah yang tidak dapat digugat.

Walaupun sarjana, pengkritik, dan sasterawan amat tidak senang dengan kemunculan  Gagasan Persuratan Baru dan novel mini ensiklopedia Pujangga Melayu,  masa depan persuratan Melayu memihak kepada PB, dengan karya sastera akan terus bekerjasama dengan karya lucah dan picisan. Para sasterawan negara tidak perlu gusar, kerana mereka masih terus dipanggil “sasterawan negara” walaupun kedudukan mereka tidak sama dengan para pujangga yang menghasilkan karya persuratan.


Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya, 24/9/2017
No comments:

Post a Comment