Wednesday, April 29, 2015

TEKSDEALISME MANA SIKANA ANTARA BIJAK PANDIR DAN BIJAK PANDAI DALAM BUDAYA PANDIRISMEPak Pandir, ahli falsafah Melayu terulung, kini mempunyai saingan sengit dengan tokoh besar kritikan sastera Melayu, Mana Sikana yang mencetuskan teksdealisme, satu cara “berfikir” kuno Abad 19 yang sudah lama ditinggalkan di  Eropah, tetapi kini dihidupkan kembali dalam budaya pascamodenisme Malaysia yang dipelopori oleh Mana Sikana, pengarang Sasterawan Negara di Takhta Keunggulan.  Kemunculan buku ini membuktikan istilah bijak pandir menjadi aras tanda yang penting dalam membuat penilaian yang tepat dan saksama ke atas sebarang kegiatan yang bersifat intelektual, tetapi tidak mencapai kualiti sebenar yang dituntut oleh ilmu, sebaliknya yang terhasil hanyalah usaha remeh-temeh dalam bentuk bullshit yang diiklankan sebagai keunggulan pencapaian ilmu, padahal semuanya tidak lebih daripada pretensi intelektual semata-mata.  Kritikan sastera di Malaysia menjadi mandul, naif dan keliru dengan munculnya teksdealisme sebagai sejenis penglipur lara dalam pembicaraan sastera. Sifat penglipur lara ini terbayang dalam dua wajah. Wajah pertama sebagai pembawa obor pandirisme; wajah kedua sebagai pembina mitos palsu di kalangan para sasterawan.  Dalam wajah pertama, teksdealisme tidak dapat membezakan topeng yang dipakainya sendiri mana satu yang membicarakan proses perkembangan kreatif seoranmg pengarang; mana satu pula  mengenai ukuran yang boleh dipakai untuk menilai karya pengarang. Dua topeng ini berbeza tidak saja dari segi fungsi, tetapi dari segi kesannya terhadap hasil kreatif yang diusahaksan oleh pengarang/sasterawan. Topeng pertama memberi corak kepada biografi seseorang sasterawan, menceritakan proses mengarang yang dilaluinya, sama ada dengan meniru teknik orang lain, terutama dari Barat, atau mengambil dari tradisi bercerita dalam budayanya sendiri, yakni budaya penglipur lara. Contoh pertama ialah cara yang diambil oleh A. Samad Said, yang dipuji oleh Panel Anugerah Sastera Negara kerana kepandaian A. Samad Said menggunakan teori dan teknik pengarang Barat yang dibacanya.  Dalam contoh kedua, kita lihat keghairahan Anwar Ridhwan menggunakan penglipur lara Melayu sebagai asas untuk bercerita dalam novel-novelnya.  Apabila Mana Sikana, ketika membicarakan dua orang sasterawan negara ini, menegaskan kedua-duannya telah “melanggar” konvensi penulisan di Malaysia, maka beliau berkata begitu ketika sedang bermimpi di atas bumbung kilang berkarat, seperti yang dilakukan oleh gurunya Prof. Emeritus Dr. Muhammad Haji Salleh.  Mana Sikana tanpa disedari atau tidak, telah menolak bulat-bulat dakwaannya bahawa teksdealisme menerima penyaringan ketat dogma Islam untuk mengelak daripada tersesat, seperti yang ditegaskannya dalam kertas kerjanya ketika membicarakan teksdealisme di nadwah sastera Islam di Dewan Bahasa dan Pustaka 1994. Beliau dengan bangganya memuji semua sasterawan negara dalam bukunya Sasterawan Negara di Takhta Keunggulan kerana semua mereka telah membuat “pelanggaran” yang berani untuk meninggalkan nilai-nilai agama dan budaya Melayu untuk memastikan mereka muncul dengan hebat sebagai pembawa nilai-nilai moden dan pascamodern untuk dijadikan nilai baru dalam masyarakat, tanpa perlu membuat apa-apa saringan daripada perspektif Islam.  Saya telah menyalin buktinya yang saya ambil daripada tulisan beliau.  Pendapat beliau sebenarnya disokong oleh Panel Anugerah Sastera Negara dalam semua laporan mereka, yang juga telah saya tunjukkan buktinya yang diambil daripada laporan mereka. Inilah “pelanggaran” yang dimaksudkan oleh Mana Sikana. Semua ini terjadi kerana makna dan maksud kesusasteraan dilihat seluruhnya daripada perspektif Barat yang memang menggalakkan “pelanggaran” seperti yang dimaksudkan oleh Mana Sikana. Lagi pula idea ini diambilnya daripada Harold Bloom, dan beliau mengakuinya. Dalam istilah yang saya pakai, inilah maksud “bijak pandir” yang melahirkan pandirisme dalam sastera Melayu moden.  Penjelasan terperinci tentang “sastera Islami” telah diberikan oleh Dr. Zulkarnain Mohamed dalam tulisanya, “al-Quran, Ilmu, Disiplin Islami dan Sastera,” yang dimuat dalam buku suntingan Prof. Ungku Maimunah Mohd. Tahir, Kedudukan Ilmu dalam Kesusasteraan: Teori dan Praktis (Bangi: ATMA, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2010. Edisi kedua dengan judul baru, Ilmu: Teras Persuratan Melayu, sedang dalam peyelenggaraan). Mengenai “bijak pandir” dan persoalan ilmu dalam kesusasteraan Melayu moden boleh dibaca dalam tulisan saya (dimuat dalam buku yang sama), berjudul “Mengembalikan Peranan Ilmu Yang Benar dalam Persuratan Melayu.”
Dengan nada yang angkuh, tetapi naif, tanpa mengemukakan sebarang hujah yang mantap dan bukti yang diperinci dalam analisis akademik yang teratur, buku Mana Sikana Sasterawan Negara di Takhta Keunggulan memberikan kita contoh terbaik tentang peranan “bijak pandir” dalam kritikan sastera. Semua contoh karya yang diberikan Mana Sikana dalam bukunya ini tidak sedikit pun menujukkan adanya keunggulan dalam karya para sasterawan negara ini. Malah Mana Sikana tidak menjelaskan maksud “keunggulan” yang ditakhtakan itu. Dengan memberi kesimpulan yang naif bahawa Malaysia hanya mempunyai tiga orang pensajak yang unggul, tetapi tidak dapat dibuktikan dalam contoh-contoh yang diberikannya, maka Mana Sikana hanya menunaikan tugasnya sebagai  “bijak pandir” yang cukup seronok bermain dengan istilah kosong tentang modenisme dan pascamodernisme sehingga Islam ditundukkannya kepada keserasian dengan ciri-ciri pascamodernisme tadi. (Rujuk terutamanya hal. 38-39). Satu-satunya keunggulan negatif yang ditunjukkan oleh pensajak Muhammad Haji Salleh ialah ucapannya yang termasyhur seluruh dunia, “aku sudah belajar/jadi kurang ajar” dalam “Pulang Si Tenggang” dan kekaguman beliau terhadap kepintaran mephistopheles (raja Iblis) ketika melawat Muzium Goethe. Ungkapan “kurang ajar” dalam terjemahan Inggeris yang dilakukan oleh penulisnya sendiri diterjemahkan sebagai “I have learned to be critical” setelah belajar di Universiti Michigan.  Tetapi “kurang ajar”  tidak sama dengan “critical”. Semua ulama Islam adalah “critical”, tidak menerima sesuatu pendapat tanpa “demonstration” (pembuktian) dan mereka adalah manusia yang paling tawaduk, bukan yang kurang ajar!  Bagusnya dalam sastera tidak ada ajaran sesat, oleh itu sasterawan yang kurang ajar tidak perlu dihukum; malah diberi pembelaan yang bersungguh-sungguh oleh pengkritik seperti Mana Sikana dalam bukunya ini.  Itulah keistimewaan para sasterawan, terutama sekali para sasterawan negara yang diletak di atas takhta keunggulan oleh Mana Sikana.

Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya, 29/4/2015

No comments:

Post a Comment