Sunday, April 26, 2015

MANA SIKANA DAN KEBANGKERAPAN KRITIKAN SASTERA MELAYUApakah yang ingin dicapai oleh Mana Sikana dalam kritikan sastera dengan menjadikan bullshit sebagai asas teksdealisme?  Supaya anda boleh memahami dengan lebih mudah dan jelas maksud saya, perhatikan kesimpulan Mana Sikana tentang Mazhab Sastera Islam Shahnon Ahmad: “... aliran sastera Islam Shahnon Ahmad selari dengan dunia pascamoden terkini.  ... sastera Islam Shahnon Ahmad sempurna dari segi teoretisnya dan selari dengan suasana masyarat pascamoden dan hipermoden.  Maka di situlah kekuatan dan keistimewaan sastera Islamnya justeru selari dengan zamannya yang gemerlap dengan tanda-tanda ...” (hal. 39, Sasterawan Negara di Takhta Keunggulan.)  Soalan pertama: untuk sempurna dan istimewa, Islam mesti ikut zaman pascamoden?  Soalan kedua: apakah yang sempurna dan istimewa zaman pascamoden itu?  Apabila saya tanya dua soalan ini kepada seorang yang kurang siuman tetapi masih pandai bercakap, dia menjerkah saya dengan soalan ketiga: “Kamu gilakah? Siapa kata Islam itu mesti ikut zaman?”  Bila saya beritahu dia, yang berkata itu sasterawan negara Shahnon Ahmad dan pengkritik sastera Mana Sikana, dia tersengih agak kemaluan, sambil berkata perlahan, “Kalau begitu mestilah betul. Aku ingat tadi kamu yang kata!” Dia terus tertawa kuat sambil melambai tangan masuk longkang mengambil sesuatu!  Saya terperanjat melihatnya begitu gembira mengambil sesuatu dari dalam longkang, tetapi selepas saya sedar dia tidak siuman, maka saya hanya menggeleng kepala.  Sebenarnya dia seorang terpelajar dan pernah menjadi guru sastera, itu yang membuat saya terus bertanya beliau.  Sekarang saya harus membuat pilihan, Mana Sikana atau bekas guru yang dalam longkang itu?  Nampaknya kedua-duanya betul, lebih-lebih lagi Mana Sikana kerana beliau seorang peneliti sastera yang popular yang telah melantik Shahnon Ahmad menjadi Raja Novelis Malaysia.  Tentu saja beliau mempunyai hujah yang kuat, berasaskan penelitiannya yang cermat.  Tetapi kesimpulan beliau tentang Mazhab Sastera Shahnon Ahmad dan kedudukan Shahnon Ahmad sebagai Raja Novelis Malaysia memerlukan penjelasan, untuk memahami mengapa beliau bertindak demikian. Penjelasan itu diberinya dalam suatu seminar penting di Dewan Bahasa dan Pustaka, “Nadwah Kesusasteraan Islam 1414 H., 1-3 Disember 1993.”  Kertas kerja nadwah ini diterbitkan dengan judul, Nadwah Ketakwaan Melalui Kreativiti, diselenggarakan oleh S. Jaafar Husin (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995). Mana Sikana membentang sebuah kertas kerja bertajuk, “Teori Sastera Moden daripada Perspektif Islam” (hal. 221-245).  Kertas itu tidak langsung berbincang teori moden daripada perspektif Islam, kecuali beberapa singgungan yang ringkas dan kabur. Kertas itu sebenarnya mengiklankan teksdealisme, sebagai satu “teori” sastera. Menarik juga peringatan Mana Sikana: “Membina jejak di atas bekas-bekas langkah orang lain, mungkin merupakan suatu cara yang mudah untuk menghasilkan teori sendiri; tetapi tanpa jaringan keislaman, kadang-kadang ini boleh menyesatkan, justeru dalam teks dan falsafah teori tersebut sering tersembunyi akar kepercayaan tradisi sesuatu bangsa itu” (hal. 226). Seterusnya beliau berbicara tentang teksdealisme: “Idea teksdealisme ialah hasil pergomolan dengan pelbagai teori sastera moden dan pascamodenisme yang saya kuasai sedikit demi sedikit, serta melalui penyaringan Islam yang saya lakukan sendiri. Melalui beberapa orang tokoh, terutama Lacan, Derrida dan Kristeva, saya pelajari bagaimana kaedah mereka membina teori sastera.” (hal. 228).  Demikianlah cerita Mana Sikana.  [Huruf condong dalam kutipan di atas ditambah.]

Adakah Mana Sikana menunaikan janjinya itu dalam kesimpulan beliau tentang Mazhab Sastera Islam Shahnon Ahmad?  Jika anda membaca bukunya, Sasterawan Negara di Takhta Keunggulan, dengan kreatif dan kritis, anda akan dapati Mana Sikana lebih engrossed malah “menggilai” apa juga yang difahami beliau dengan modenisme dan postmodenisme, tanpa sedikit pun memberi perhatian kepada peranan Islam dalam memahami teori sastera moden. Dia terjun sepenuhnya ke dalam lautan gelita yang bergelora untuk menilai para sasterawan negara daripada pespektif teksdealisme yang seratus peratus mendukung idea Barat. Maka tidaklah hairan jika Mana Sikana memuji Shahnon Ahmad seperti dalam kutipan di atas, pada permulaan tulisan ini.  Di atas dasar itulah Shahnon Ahmad diisytiharkan oleh Mana Sikana sebagai Raja Novelis Malaysia. Tidak ada kaitan langsung dengan nilai-nilai Islam, tetapi seluruhnya diasaskan kepada nilai-nilai modenisme dan postmodenisme Barat yang sekular dan anti-agama. Shahnon Ahmad menjadi Raja Novelis Malaysia kerana serasi dan mencerminkan nilai-nilai postmodernisme dalam karyanya. Nampaknysa Shahnon Ahmad bangga dan bersetuju dengan gelaran itu. Tahniah.

Bolehkah kita terima kesimpulan Mana Sikana? Pertanyaan ini tidak penting bagi para sarjana dan para sasterawan, terutama sekali dari kalangan para sasterawan negara sendiri. Mereka berterima kasih kepada Mana Sikana yang bergerak seribu langkah lebih maju daripada Panel Anugerah Sastera Negara yang hanya memberi gelaran sasterawan negara, tetapi tidak melantik salah seorang dari mereka  menjadi Raja Novelis Malaysia.  Penghormatan ke atas Shahnon Ahmad dan semua sasterawan negara dengan gelaran itu sangat tinggi prestijnya, membenarkan kesimpulan kita selama ini bahawa sastera Melayu moden tidak diasaskan kepada nilai-nilai ilmu yang benar yang diajarkan oleh Islam, sebaliknya menerima sepenuhnya pengaruh Barat, sehingga seorang pensajak sufi harus menggunakan alusi Mark Antony dan Cleopatra (Laporan 2012, hal. 20) untuk menjadi ahli sasterawan dunia, seperti yang ditegaskan oleh Panel Anugerah Sastera Negara ketika membicarakan keistimewaan Kemala sebagai seorang pensajak yang layak diberi gelaran sasterawan negara yang telah menulis sajak-sajak yang “semerbak dengan wangian kerohanian yang dapat menyuburkan kehidupan insani” (Laporan 2012, hal. 21).  Mana Sikana mendudukkan Kemala sebagai pensajak terbesar Malaysia selepas Muhammad Haji Salleh dan Baha Zain, tiga orang pensajak utama negara Malaysia.  Anda boleh agak dengan mudah siapa di antara tiga pensajak besar itu yang layak diberi gelaran Raja Pensajak Malaysia.  Ramai sasterawan dan sarjana Malaysia yang cenderung untuk menerima Kemala sebagai pensajak sufi Malaysia yang pertama selepas Hamzah Fansuri dari Acheh, Abad 16. Bayangkan berapa lama kita harus menunggu untuk menyaksikan kelahiran pensajak sufi kita sendiri, yang telah memberikan kepada kita “wangian kerohanian” menerusi sajak-sajak sufinya. Tahniah.

Ketiga-tiga mereka telah melakukan “pelanggaran” masing-masing, dengan Muhammad Haji Salleh memperkenalkan Si Tenggang sebagai seorng intelektual; Baha Zain yang “menangguhkan kebenaran”, dan Kemala yang menerima Mark Antony dan Cleopatra sebagai ikon kesufian kerana percintaan mereka yang begitu intim.  Jika kita melihat apa yang disebut sebagai “pelanggaran” ini dalam konteks budaya ilmu dalam kebudayaan Melayu, kita dapati ketiga-tiga pensajak ini tidak sedikit pun menggambarkan keunggulan ilmu sebagai asas dan teras penulisan, malah sebaliknya ketiga-tiga mereka adalah individualis yang lebih mengutamakan pencapaian peribadi daripada menyerlahkan keunggulan pemikiran Islam mereka dalam persajakan. Dari segi ini, kedudukan mereka sebagai sasterawan negara tidak mencerminkan kecemerlangan berfikir dan mencipta karya yang asli seperti yang kita dapat ketika membaca karya-karya Iqbal misalnya. Sebenarnya mereka tidak mahu dibuat perbandingan dengan Iqbal atau mana-mana penyair Islam, kerana menurut mereka perbuatan itu tidak wajar dan tidak adil kerana mereka sendiri pun sedar di mana kedudukan sebenar mereka dalam dunia puisi yang berasaskan pemikiran filsafat. Kalau begitu, bagaimana mereka layak diberi gelaran sebagai sasterawan negara Malaysia jika mereka tidak layak berada setaraf dengan seorang penyair Islam seperti Iqbal? Apa maknanya menjadi seorang sasterawan negara jika mereka hanya berasa selesa bercanda sesama sendiri di dalam kolam pandirisme? Ternyata teksdealisme dan pencetusnya Mana Sikana telah memberikan mereka gambaran palsu menggunakan kata-kata yang kaya dengan fatamorgana bahasa dalam retorik yang penuh pretensi intelektual, tetapi sebenarnya berada dalam dunia mitos yang nampak gemerlapan, tetapi “api” yang nampak gemerlapan itu hanya cahaya yang dipancarkan untuk tontonan, tidak berupaya merebus segenggam beras sekali pun. Itulah hakikat sasterawan negara ini yang sebenarnya.

Semua ini menimbulkan persoalan besar yang perlu diberi penjelasan oleh Mana Sikana: Apakah ukuran yang digunakannya untuk meletakkan para sasterawan negara ini di atas takhta keunggulan? Apakah makna keunggulan di situ? Keunggulan yang bercirikan ukuran yang berasaskan nilai-nilai moden dan posmodenisme? Atas dasar apa ukuran itu sesuai untuk digunakan bagi menilai keunggulan sasterawan negara? Beliau telah menjawabnya ketika melantik Shahnon Ahmad sebagai pencetus Mazhab Sastera Islam Shahnon Ahmad, tetapi adakah “mazhab” itu satu mazhab sastera Islam yang mencerminkan konsep ilmu yang difahami dalam Islam?  Ini yang tidak jelas, malah dapat dikatakan bahawa Mazhab Sastera Islam Shahnon Ahmad itu bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.  Mana Sikana tidak mungkin dapat memberi penjelasan yang diperlukan sekiranya beliau mengasaskannya kepada teksdealisme yang menjadi kekasihnya dalam kritikan sastera, kerana teksdeallisme sudah jelas menentang prinsip Islam seperti yang ditunjukkan oleh Mana Sikana ketika memuji Mazhab Sastera Islam Shahnon Ahmad yang dikutip di permulaan tulisan ini. Inilah yang menyebabkan kritikan sastera Mana Sikana menghadapi kebangkerapan analisis kerana tidak berupaya melepaskan dirinya daripada kekeliruan dari segi konsep ilmu seperti yang difahamkan dalam Islam.  Semua klaim yang dibuat Mana Sikana bahawa beliau menyaring prinsip-prinsip Islam ditolaknya sendiri ketika memuji Mazhab Sastera Islam Shahnon Ahmad.

Jadi, siapakah sebenarnya Mana Sikana? Di manakah kedudukannya dalam bidang kritikan sastera Melayu moden?  Jawapan ini hanya boleh diberikan oleh para sarjana, mungkin juga sasterawan sendiri. Tetapi mereka tidak akan menjawabnya, kerana semua jawapan mereka akan mendedahkan kedudukan sebenar Mana Sikana dalam kritikan sastera Melayu, yang akan membuat para sarjana dan sasterawan sendiri tidak enak.  Mereka sendiri akan terpalit.

Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya, 26 April 2015.


No comments:

Post a Comment