Friday, April 24, 2015

TAKHTA TEKSDEALISME MANA SIKANA YANG RAPUH DAN REPUTPerlukah sasterawan negara diletak di atas takhta? Katalah sasterawan negara itu berbisa seperti ular tedung: bertambahkah bisanya jika diletak di atas takhta?  Menurut Mana Sikana, sasterawan negara layak didudukkan di atas takhta keunggulan kerana gelaran sasterawan negara itu sendiri melayakkannya diletak di atas takhta.  Tetapi logik takhta Mana Sikana tidak dapat mengubah nilai karya para sasterawan negara yang kedudukannya hanya ditentukan oleh kualiti karya mereka, bukan takhta yang disediakan oleh Mana Sikana berasaskan empat tiang teksdealisme yang diperbuat daripada agar-agar yang keras bila sejuk tetapi hancur bila panas.  Kita perlukan tiang yang tetap kuat teguh baik ketika sejuk mahu pun ketika panas; dan tiang ini hanya dapat disediakan dengan campuran ramuan yang diambil daripada falsafah seni berasasksn konsep ilmu yang benar.  Kontradiksi yang terdapat dalam buku Mana Sikana,  Sasterawan Negara di Takhta Keunggulan, perlu diberi perhatian kerana ada persamaan dengan laporan Panel Anugerah Sastera Negara sendiri, yang juga kaya dengan kontradiksi yang tidak sepatutnya ada jika laporan itu ditulis lebih cermat, hati-hati dan mementingkan kualiti akademik sesuai dengan kedudukan ahli Panel dan kepakaran mereka. Saya telah menulis banyak tentang perkara ini, jadi tidak perlu diulang di sini. Sesiapa yang berminat bolehlah teliti sendiri hujah-hujah saya  dalam tulisan-tulisan itu. Yang ingin saya bangkitkan di sini dua perkara: (1) adakah kita berpuas hati dengan  penilaian yang dibuat oleh Panel Anugerah Sastera Negara dan sarjana seperti Mana Sikana? Adakah penilaian mereka benar-benar menggambarkan kualiti sebenar karya para sasterawan negara ini?  (2) Jika terdapat kesangsian dalam penilaian mereka, adakah ini bermakna pemilihan Kementerian Pendidikan untuk mengambil novel sasterawan negara sebagai teks sastera satu pilihan yang wajar? (Contoh: Naratif Ogonshoto telah dipilih untuk dijadikan teks. Perlukah ditarik balik jika penilaiannya menimbulkan masalah akademik?).  Jika keputusan ini ingin diteruskan, pendekatan yang digunakan untuk membaca dan menganalisis novel itu harus dapat menentukan kualiti sebenar novel itu berasaskan ukuran yang objektif. Dalam hal ini, pendekatan yang ditawarkan oleh gagasan Persuratan Baru boleh digunakan untuk membolehkan para pelajar melihat kekuatan sebenar novel itu dan tafsirannya yang tepat atau sekurang-kurangnya berasaskan hujah yang mantap.  Pendedahan begitu akan menyediakan pelajar berfikir dengan aktif, dan dapat membaca karya dengan kreatif dan kritis, yang akan mendorong mereka membuat penilaian yang diasaskan kepada hujah yang padat. Sekarang cara lama yang digunakan tidak mendorong pelajar berfikir dan membuat penilaian yang objektif.  Sudah tiba masanya pelajar diperkenalkan pendekatan baru berasaskan ilmu.

Apakah kerosakan yang telah dilakukan oleh teksdealisme dalam sastera Melayu? Kerosakan paling utama ialah dalam memahami konsep teori. Mana Sikana menegaskan teksdealisme sebuah teori, tetapi dia tidak memberikan apa-apa prinsip atau ciri utama yang boleh dijadikan ukuran dalam membuat analisis dan penilaian. Empat perkara yang ditonjolkannya itu bukan ukuran yang boleh digunakan untuk menilai dan menganalisis sesebuah karya; hanya barangkali berguna untuk memperihalkan proses penulisan seseorang sasterawan, tetapi tidak dapat digunakan untuk menilai karya mereka. Apa yang disebut sebagai “kehadiran” terlalu kabur dan keliru: Apa sangkut pautnya dengan karya seseorang sasterawan?  Lionel Trilling menulis hanya sebuah novel, yang diberi pengiktirafan tinggi oleh pengkritik dan sarjana Amerika Syarikat; tetapi beliau lebih tertonjol sebagai seorang pengkritik sastera.  Demikian juga apa yang disebut “pelanggaran”, juga tidak mempunyai kaitan dengan nilai karya, kerana untuk menilai karya yang terhasil daripada pelanggaran itu kita perlukan ukuran lain. Saya beri contoh sajak Muhammad Haji Salleh, “Pulang Si Tenggang”. Sajak itu tetap tidak bermutu jika dinilai daripada perspektif ilmu dan pemikiran, walaupun telah membuat “pelanggaran” yang hebat dengan menjadikan Si Tenggang seorang intelektual. Yang menerima pilihan Muhammad Haji Salleh hanya kawan-kawan terdekat beliau dan pembaca yang tidak diberi maklumat yang betul. Apakah aspek “pengukuhan” untuk dapat dijadikan ukuran tentang keunggulan seseorang sasterawan? Jika dimaksudkan berkaitan dengan eksperimen, pembaharuan dan lain-lain yang biasa disebut-sebut, maka bagaimana kita boleh berkata setiap eksperimen itu mempunyai nilai tinggi atau menaikkan kualiti sesuatu karya. Contoh yang saya beri: novel Naratif Ogonshoto tidak dapat diterima sebagai sebuah novel intelektual, seperti yang dibuktikan oleh Nur Fatiha Fadila dalam tesis sarjana beliau.  Katalah anda ingin mempertahankan novel itu sebagai sebuah novel intelektual, anda harus mengemukakan hujah-hujah baru kerana hujah-hujah lama telah ditolak dengan tuntas. Anda hanya membuang masa jika anda cuba melakukannya kerana memang tidak diperlukan. Novel itu sendiri menjadi bukti bukan sebuah novel intelektual, hanya sebuah novel sensasi berlatarkan penglipur lara.  Semua peristiwa yang dijadikan bumbu cerita adalah berlatar belakang kisah-kisah berciri penglipur lara. Kalau begitu, di mana aspek intelektualnya, di mana pula pembaharuannya, eskperimennya? Adakah mencipta sebuah pulau khayalan satu eksperimen? Disebut watak utama seorang yang zalim, tiada belas kasihan. Tetapi kerana berlaku dalam khayalan, maka watak ini terpisah dari realiti masyarakat, oleh itu tidak bermakna apa-apa. Mesti diletak dalam masyarakat yang sebenar, jika mahu bercakap tentang kuasa dan korupsi. Kalau anda berkata keseluruhan novel itu merupakan satu simbolisme tentang kezaliman dan sebagainya, maka apakah simbolisme zakar yang tercacak keras ketika tuannya sudah mati dan dipotong oleh sang gadis diberi makan kepada burung hering? Adakah zakar itu sebesar bangkai rusa atau paling tidak napuh?  Ini bukan simbolisme, yang begitu naif dan terlalu dibuat-buat. Inilah jenis sensasi murahan yang tidak mempunyai erti apa-apa jika dinilai dari perspektif intelektual, jika betullah novel ini sebuah novel intelektual. Pendeknya, kesimpulan saya bahawa kelemahan besar karya Anwar Ridhwan adalah perwatakan yang tidak relevan dan tidak ditempatkan dalam keadaan yang biasa dialami oleh semua manusia, bukan dalam mimpi, adalah tepat.  Berasaskan kesimpulan ini, sebagai penglipur lara pun novel ini tidak meninggalkan kesan emosi, apatah lagi kesan intelektual. Kalau begitu, mengapa novel ini diberi pujian tinggi oleh para sarjana seperti Umar Junus, Dr. Saleeh Rahamad, Mawar Shafie dan lain-lain?  Jawapan paling mudah dan tepat ialah kerana kekeliruan mereka dalam konsep ilmu, di samping ceteknya pengalaman pembacaan ke atas karya besar dunia, dan kefahaman yang cetek tentang teori sastera Barat. Mereka menilai sebagai peniru, bukan sebagai sarjana yang mendalam dan luas pengalaman intelektualnya. Para penilai ini hanya sekadar kenal beberapa nama dan serba sedikit tentang pemikiran mereka, itulah yang dijadikan modal.  Sekadar recipe knowledge. Ini jelas dalam buku Mana Sikana Sasterawan Negara di Takhta Keunggulan.  Teguran K. B. Tan yang saya salin adalah tepat. (Tulisan asal beliau dalam Dewan Sastera, Mei 1997, hal.56).

Kehadiran teksdealisme dalam kritikan sastera Melayu adalah satu malapetaka yang besar, yang mengusut dan mengelirukan kefahaman tentang kritikan sastera di kalangan para sarjana dan pelajar universiti yang mengambil  mata pelajaran sastera.  Dengan menggunakan “pendekatan” (ini pun tidak tepat, apatah lagi jika dipanggil ‘teori’) teksdealisme, karya-karaya tidak bermutu yang ditulis oleh para sasterawan diberi kedudukan tinggi kerana disangka penulis karya-karya itu memenuhi tuntutan empat faktor kejayaan seseorang sasterwan menurut teksdealisme. Ini menimbulkan salah faham apabila kesahihan “pendekatan” itu dicabar, dan cabaran itu tidak dapat diatasi. Demikianlah yang terjadi pada Mana Sikana sendiri, yang menulis tentang para sasterawan negara, dengan itu lebih tertumpu membicarakan proses yang dilalui oleh seseorang pengarang, bukan kualiti karyanya yang tidak disentuh secara akademik. Apabila seorang sarjana memberi gambaran palsu terhadap seseorang sasterawan dan hasil karyanya, seperti yang dilakukan olehj Mana Sikana dalam bukunya, maka akibatnya pencapaian pengkritik dan ahli akademik sendiri sangat rendah dan amat mengelirukan. Kekeliruan ini telah saya bincang dalam entri yang lepas, ketika membicarakan buku Mana Sikana ini.  Sesiapa juga yang meragui analisis saya, sila tampil ke depan membentangkan hujah anda dan dengan itu sekali gus menolak hujah yang saya kemukakan. Inilah caranya kita mengukur perkembangan ilmu dalam bidang akademik, dan ini mesti dilakukan secara tuntas supaya apa juga kekeliruan yang timbul dapat diperbetulkan.  Jika ini tidak diberi perhatian serius, maka para sarjana kita akan terus memperagakan bullshit yang mereka hasilkan sebagai kritikan sastera yang berkualiti.  Kritikan yang bercorak bullshit ini telah ditolak dengan tuntas dalam analisis Nur Fatiha Fadila ketika membicarakan  novel-novel Anwar Ridhwan dalam tesis sarjana beliau.

Apakah pilihan kita?  Kita harus melihat bidang kritikan ini  sebagai satu bidang akademik yang mementingkan disiplin ilmu yang khusus yang memberi perhatian kepada karya kreatif dalam konteks pembinaan karya itu sendiri, sama ada bersumber sepenuhnya kepada apa yang disebut “daya imaginasi” yang menjadikan khayalan sebagai wahana untuk bercerita; atau sebaliknya menjadikan wacana sebagai asas untuk menyerlahkan kemampuan intelektual dan kemampuan kreatif sekali gus ketika membina karya mereka.  Teksdealisme tidak dapat memberikan dua keperluan ini kerana teksdealisme tidak dibina berasaskan prinsip yang memblehkannya menghalusi sebarang karya kreatif daripada perspektif ilmu. Untuk melakukan ini diperlukan ukuran tertentu yang membolehkan teksdealisme menghuraikan dengan tuntas mengapa sesebuah karya kreatif ditulis dan diberi bentuk seperti yang terdapat dalam karya itu. Semua ini tidak dapat dilakukan oleh teksdealisme, oleh itu penggunaannya untuk menilai karya sastera adalah palsu dan terlalu longgar, hanya berasaskan agakan semata-mata, tidak berasaskan ukuran yang boleh diuji ketepatannya. Inilah yang disediakan oleh gagasan Persuratan Baru, oleh itu penilaian yang dilakukan dengan menggunakan ukuran yang dikemukakan oleh Persuratan Baru boleh dilihat dengan jelas membicarakan kualiti kreatif sesebuah karya dan juga kualiti pemikiran yang terkandung dalam karya itu.  Untuk melihat bagaimana ini dilakukan, sila rujuk Gagasan Persuratan Baru, edisi kedua (2014).  Ini juga merupakan cabaran kepada kepalsuan teksdealisme yang gagal memberikan analisis yang mantap kerana tiadanya ukuran yang jelas.  Sehingga cabaran Persuratan Baru ini dibuktikan salah, maka teksdealisme akan kekal sebagai ocehan (idle talk) yang bercorak bullshit sahaja.  Dua konsep ini (idle talk dan bullshit) perlu difahami dengan mendalam sebelum sebarang sanggahan dikemukakan.  Dalam bahasa yang mudah, teksdealisme perlu membuktikan dirinya bukan idle talk dan tidak termasuk dalam kategori bullshit seperti yang dimaksudkan oleh dua konsep ini.  Saya telah memberikan rujukannya yang agak lengkap untuk memahami dua konsep ini dalam entri bertajuk, “Pandirisme dalam komuniti dunia”.

Sebagai kesimpulan ringkas, saya ingin menegaskan bahawa teksdealisme tidak dapat menilai kualiti sebenar sesebuah karya kreatif kerana tidak ada ukuran untuk berbuat demikian; sebaliknya yang boleh dibuat oleh teksdealisme hanyalah menyerlahkan penilaian palsu yang bertentangan dengan kualiti sebenar yang ada pada karya berkenaan. Kedudukannya samalah dengan mimpi sastera Prof. Emeritus Dr. Muhammad Haji Salleh yang bermimpi di atas bumbung kilang berkarat, yang melontarkan idea berkarat yang tidak berfaedah dalam konteks perkembangan ilmu.  Itukah wajah sebenar sastera Melayu yang  telah melahirkan sasterawan negara dan teksdealisme?

Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya, 23 April 2015.


1 comment:

  1. BUKU MANA SIKANA

    Sekarang pesta buku antarabangsa sedang berlangsung di KL. ITBM ada booth sendiri. Saya anjurkan para sasterawan, sarjana, pengkritik sastera dan pembaca yang serius membeli dan membaca buku Mana Sikana Sasterawan Negara di Takhta Keunggulan untuk melihat sejauh mana pendapat beliau boleh dipakai/terima dan adakah teksdealisme berupaya menghuraikan kedudukan sebenar para sasterawan negara dari segi memahami kualiti karya mereka (dengan memberi penekanan kepada keaslian, pemikiran, dan kecanggihan perwatakan dalam karya kreatif). Benarkah kesimpulan saya bahawa teksdealisme hanya sejenis bullshit dan idle talk dan tidak layak diberi kedudukan sebagai teori sastera. Kritikan saya tentang buku ini dalam blog ini perlu dibaca dengan sehabis kritis dan kreatif supaya anda sendiri dapat menilainya dengan objektif dan saksama, sama ada saya sendiri menulis bullshit atau idle talk yang sia-sia. Kita telah terlalu lama berada dalam dunia bullshit dan idle talk ini; sekaranglah masanya untuk membahaskan perkara ini dengan tuntas dan objektif. Saya berharap ITBM sendiri boleh menerima kritikan dan jika perlu kritikan itu diterbitkan oleh ITBM, sesuai dengan fungsi ITBM untuk membantu dalam perkembangan ilmu. Saya faham harapan ini tidak mungkin tercapai kerana kuatnya pengaruh pandirisme dalam budaya ilmu di negara kita, yang dicengkam dengan kuatnya oleh Mutual Admiration Club di bawah naungan Panel Anugerah Sastera Negara sendiri, yang tidak membenarkan sebarang kritikan terhadap para sasterawan negara. Kalau kita memang bangga dengan kelahiran gologan Brahmin dalam sastera Melayu, yang hanya boleh dipuji, bukan untuk dikritik (kecuali kritikan untuk memuji dan mengangkat mereka seperti yang dibuat oleh Mana Sikana), maka teruskanlah budaya pandirisme itu jika kita betul-betul berasa selesa dan bangga berada di dalam budaya pandirisme itu, walaupun sikap ini bertentangan dengan intelektualisme yang selalu kita canangkan menjadi matlamat kita. Bagusnya ialah, kita sudah biasa dan dapat menerima pembohongan intelektual sebagai salah satu kejayaan kita. Dengan kata-kata yang penuh hikmah, kita telah membudayakan pembohongan intelektual ini dalam kesusasteraan Melayu. Sebab itulah teksdealisme masih terus terpakai.

    ReplyDelete