Monday, September 12, 2016

KEMUNCULAN TOKOH JENAKA MELAYU MODEN: Memahami Kemunculan Pandirisme Dalam Perkembangan Intelektual dan Sastera Malaysia

Dalam rangkain cerita penglipur lara Melayu, terdapat sekumpulan tokoh besar dalam sastera lisan yang menghuni dunia jenaka Melayu, lantas mereka dikenali sebagai tokoh-tokoh cerita jenaka Melayu. Siapakah mereka? Nama-mana mereka lebih terkenal daripada nama-nama para sasterawan negara yang muncul mulai tahun 1981 sebagai hasil usaha kumpulan Asas 50 yang berhijrah ke Malaysia untuk memitoskan golongan mereka dan penyokong mereka dengan memilih beberapa orang di antara mereka untuk diberi gelaran “sasterawan negara”.  Mereka adalah tokoh-tokoh penglipur lara Melayu moden yang menggelarkan diri mereka “sasterawan”, mengaku mereka adalah pembina budaya intelektual moden dalam sejarah kebudayaan Malaysia.  Kedudukan mereka dalam kebudayaan Melayu sebagai golongan pinggiran yang cetek meraba-raba telah dihurai dan dibincangkan oleh Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas dalam syarahan pengukuhan beliau yang diucapkan di Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur dalam tahun 1972.  Sebuah buku telah diterbitkan dengan judul, Islam Dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu.  Untuk beberapa ketika yang pendek saja selepas syarahan itu dilakukan, timbul bantahan yang dikepalai oleh Prof. Ismail Hussein, mewakili GAPENA, yang menolak syarahan pengukuhan itu.  Keangkuhan reaksi mereka, di kalangan sasterawan yang mendakwa mereka adalah “ahli waris sastera dunia”, menjadi suatu jenaka intelektual yang terkenal dalam sejarah cerita jenaka Melayu.  Bantahan itu tidak pernah ditolak secara ilmiah atau secara akademik baik berupa buku, mahupun berupa tesis sarjana dan Ph.D.  Tidak seorang pun pelajar sastera berminat untuk mengupas dengan kritis kesimpulan Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas, mungkin kerana mereka tidak mempunyai hujah, atau lebih munasabah ialah kerana tidak ada penyelia yang mahu menjadi penyelia membahaskan tesis itu. Mana  Sikana, seorang tokoh terbesar jenaka intelektual Melayu yang telah menulis buku khusus dalam usahanya memitoskan para sasterawan negara, tidak pernah mencadangkan kepada para pelajarnya yang ramai supaya membahaskan kesimpulan analisis Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas. Hasilnya, jenaka penglipur lara moden yang dibina oleh Asas 50 dan suku sakat mereka, cuba diberi  wajah oleh Panel Anugerah  Sastera Negara dengan menulis laporan Panel untuk memitoskan para sasterawan negara pilihan mereka; tetapi laporan itu ditulis dan disusun begitu rupa untuk tidak menyerlahkan kualiti akademik dalam  kritikan sastera, hingga tiada siapa pun menerimanya sebagai sumbangan penting dalam bidang kritikan sastera Melayu. Oleh itu, sumbangan mereka tidak disebut dan tidak dianalisis oleh sekumpulan (3 orang) penulis sejarah kritikan sastera Melayu yang diketuai oleh Prof. Hashim Awang (dengan dua orang pembantu daripada DBP, termasuk Kemala yang kemudiannya dilantik menjadi seorang sasterawan negara) yang menulis buku,  Sejarah Kesusasteraan Melayu Moden: Esei Kritikan   (2003).  Komen ringkas saya tentang buku ini terdapat dalam buku, Ilmu Teras Persuratan Melayu (UKM. 2016;  suntingan Prof. Ungku Maimunah Mohd. Tahir,  hal. 313):  [Prof. Hashim Awang dan rakan-rakannya] “tidak pun menjeling laporan Panel Anugerah Sastera Negara, yang beliau sendiri anggotai, suatu keputusan yang amat dikesali  kerana dokumen yang begitu penting diketepikan begitu saja,  padahal banyak perkara yang boleh dibahaskan. Nampaknya Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri tidak menganggap dokumen yang diterbitkannya itu penting dalam bidang kritikan.  ... Bagi saya keputusan itu tidak wajar dan tidak akademik, mengingat betapa besarnya kesan negatif laporan Panel Anugerah Sastera Negara itu terhadap perkembangan kritikan dan perkembangan ilmu di Malaysia.” 

Kesan paling negatif laporan itu ialah memberi wajah palsu kepada para sasterawan negara, kerana karya mereka tidak mencapai tahap pujian setinggi langit ketujuh  yang diberikan kepada mereka oleh Panel.  Dengan wajah palsu ciptaan Panel Anugerah Sastera Negara inilah para sasterawan negara mendapat penghormatan yang tidak layak diberikan kepada mereka, kerana amat jelas laporan itu ditulis begitu rupa untuk tidak meyakinkan kita bahawa para sasterawan ini adalah  “pemikir” sastera yang telah mengangkat darjat perkembangan intelektual Malaysia, sebaliknya yang ditekankan oleh laporan ialah betapa  mereka hanya terserlah sebagai para peniru teknik sastera Barat, seperti yang ditegaskan oleh Panel Anugerah Sastera Negara dalam semua laporan mereka.  Para sasterawan negara, dan Panel yang menilai mereka, mungkin secara sedar memperlihatkan mereka sebagai kumpulan pinggiran dalam kebudayaan Melayu, yang kedudukannya “cetek meraba-raba” dalam warisan persuratan mereka sendiri dan dalam teori sastera Barat yang mereka tiru. Inilah penegasan yang dibuat oleh Prof Syed Muhammad Naquib al-Attas dalam syarahan pengukuhan beliau di UKM 1972, yang hingga kini belum disanggah dan tidak disebut dalam buku Prof. Hashim Awang.

 Buku Prof Hashim Awang ini, yang sepatutnya menjadi sebuah buku penting dalam sejarah pemikiran sastera, dengan sengaja dijadikan hanya sejenis penglipur lara dalam kritikan sastera, yang penuh dengan cerita-cerita di sekitar beberapa orang penulis “kritikan sastera” yang tidak penting tetapi dijadikan penting untuk sekadar menerbitkan sebuah buku tentang kritikan.  Begitu besar pengaruh penglipur lara ini dalam sastera Melayu moden sekalipun, sehingga sebuah buku tentang kritikan sastera ditulis dalam bentuk kritikan cerita (atau cerita tentang kritikan sastera), yang membolehkan para penulis ini menyebut beberapa nama “pengkritik” yang dianggap oleh mereka sebagai “pelopor kritikan” sastera Melayu. Dua perkara penting yang dapat kita lihat dalam konteks ini: (1) betapa ceteknya idea tentang kritikan di kalangan para sarjana sastera;  (2) betapa miskinnya kritikan sastera Melayu dengan idea bernas yang boleh membina tradisi pemikiran tentang penulisan kreatif dan  penilaian tentang hasil penulisan kreatif itu.  Keadaan ini sebenarnya disedari oleh para sarjana ciritan dan sasterawan picisan, tetapi mereka memilih untuk mengambil sikap “lembu kenyang” (lihat entri bertarikh 27 Ogos 2016) dengan membiarkan saja dua keadaan ini berterusan kerana mereka mendapat faedah dari keadaan ini.  Kedudukan mereka sebagai kumpulan  “lembu kenyang” tidak tergugat, oleh itu mereka berasa lebih selamat kerana tidak dibicarakan dengan kritis oleh teman-teman mereka yang berada dalam Mutual Admiration Club yang menjadi kandang mereka. Mereka berada di bawah naungan Panel Anugerah Sastera Negara sendiri, yang membuat mereka berasa selamat.  Buku yang membicarakan perkara ini sudah banyak ditulis, misalnya oleh Dr. Zulkarnain Mohamad, Islam, Feminisme Barat dan Sastera Melayu (bersama Prof. Ungku Maimunah Mohd. Tahir; UKM, 213), Kesusasteraan Islami: Analisa Teori dan Aplikasi (2002).  Dua buah buku suntingan Prof. Ungku Maimunah Mohd. Tahir banyak membicarakan perkara ini: Islam dan Pengaruh Barat dalam Kritikan (UKM, 2016); dan Ilmu Teras Persuratan Melayu (UKM, 2016.  Pendahuluan beliau kepada Gagasan Persuratan Baru (edisi kedua) oleh Mohd. Affandi Hassan (UKM 2014) juga menjadi rujukan utama.   Bacaan wajib yang utama ialah syarahan pengukuhan Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas 1972, Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu.

Satu projek besar untuk memperkasa sastera Melayu (?) telah diadakan oleh ITBM dengan menganjurkan Sidang Kemuncak Penulis Malaysia 2014 (SKPM). Membaca makalah yang dibentangkan, memberitahu kita tanpa ragu-ragu tiada perancangan teliti dibuat dalam pembaziran wang untuk sastera ini. Tajuk-tajuk yang dipilih pada umumnya sangat “koman” (perkataan ini saya dapati mula digunakan oleh Pendeta Za’ba sendiri), klise, tidak menyerlahkan pembentangan tajuk yang tersusun. Paling selekeh ialah perbincangan tentang kritikan sastera, yang hanya disebut dalam satu perenggan pendek oleh Prof. Muhammad Haji Salah dalam kertasnya yang sangat puitis tajuknya, “Mimpi sastera di atas bumbung kilang yang berkarat”.  Apakah motif Profesor Muhammad Haji Salleh memilih tajuk yang digemari oleh budak-budak Tadika ini?  Sekiranya ini dimaksudkan untuk menimbulkan satu kejutan, maka makalah ini memang mengejutkan kerana tidak lebih daripada “a kind of ramblings” tanpa sebarang isian akademik yang memang kita amat harapkan daripada Tokoh Akademik Negara ini, yang juga seorang sasterawan negara dan bagi Mana Sikana satu-satunya “Raja Penyair Malaysia”.  Beliau menyentuh dalam satu perenggan pendek tentang kritikan sastera, sebagai seorang maharaja dalam dunia akademik. Perhatikan kata-katanya yang angkuh tidak bertempat: “Kritikan sastera ialah satu sayap sastera yang sudah patah – sebahagiannya dipatahkan orang gasang dan tidak berbudi sastera, yang menulis dengan kata-kata racun dan kebencian, tanpa etika dan maruah diri atau hormat  terhadap penulis lain”.  Ucapan ini, kerana terbit dari hati nurani seorang yang amat jujur dalam sastera Melayu, menjadi sangat pelik dan biadab kerana tidak dibincangkan dengan mendalam apakah sebenarnya yang menjadi masalah dalam kritikan sastera Melayu. Muhammad Haji Salleh sangat bangga dengan kata-kata puitis beliau, “aku sudah belajar, jadi kurang ajar”.  Tetapi ucapan ini, walaupun penting, tidak cukup untuk membicarakan persoalan kritikan sastera Melayu. Satu-satunya usaha terancang dan dilaksanakan dengan kesungguhan akademik ialah usaha saya memperkenalkan Gagasan Persuratan Baru, yang pada waktu Profesor Muhammad Haji Salleh menulis kertasnya, sudah mempunyai dokumen yang lebih dari mencukupi untuk dijadikan perbincangan akademik yang menarik, terutama sekali penegasan saya terhadap pentingnya konsep ilmu dalam sastera, dan bagaimana ini diwujudkan dalam Persuratan Baru telah dihuraikan dengan panjang lebar dalam banyak tulisan saya dan tulisan sarjana lain yang berminat dalam bidang ini.  Jelaslah Profesor Muhammad Haji Salleh tidak mempunyai maruah akademik dan maruah intelektual yang sepatutnya ada pada dirinya sebagai seorang Tokoh Akademik Negara, meskipun beliau sangat bangga telah “belajar jadi kurang ajar.”  Kita boleh terima “kekurangan-ajaran” beliau dalam bentuk yang paling ekstrim sekalipun, asal saja dikemukakan secara akademik dan objektif. Apakah yang menghalang beliau untuk menerima hakikat bahawa kemunculan gagasan Persuratan Baru adalah satu perkembangan paling bermakna dalam bidang kritikan sastera Melayu?  Beliau diberi  ruang dan peluang yang sangat luas untuk membincangkan dengan kritis Persuratan Baru, atau lebih baik lagi jika beliau mengemukakan hujah-hujah beliau mengapa Persuratan Baru perlu ditolak dan diperangi habis-habisan secara total dan terang-terangan. Ini yag kita tunggu dari tokoh-tokoh besar seperti beliau, Mana Sikana, Baha Zain, Prof. Dato’ Rahman Shaari dan lain-lain yang memang tokoh-tokoh akademik yang hebat di Malaysia, malah Profesor Muhammad Haji Salleh sendiri menyuruh penulis lain belajar daripada Baha Zain yang hebat itu.  Apa salahnya jika mereka sendiri belajar daripada Persuratan Baru tentang peranan ilmu yang benar dalam bidang kreatif dan akademik. Saya yakin mereka akan mendapat manfaat besar, dan jika mereka benar-benar jujur dari segi akademik, mereka akan memperjuangkan Persuratan Baru sebagai satu alternatif dalam teori sastera yang boleh menghadapi pengaruh teori sastera Barat, apatah lagi Profesor Muhammad Haji Salleh sendiri pernah mengemukakan rintihan beliau betapa beliau dan rakan-rakannya telah banyak berbuat kesalahan dalam menilai karya sastera Melayu dengan menggunakan teori sastera Barat. (Jika anda berminat, sila rujuk ucaputama beliau yang diterbitkan dalam buku,  Teori dan Kritikan Sastera Melayu Serantau (DBP 2005).  Lihat juga makalah saya dalam Ilmu Teras Persuratan Melayu (edisi 2, UKM 2016) untuk mendapat sedikit maklumat yang amat berguna tentang aspek ini dalam persuratan Melayu.)  Beliau dan teman-temannya tidak perlu berasa rendah diri untuk mempelajari tentang sesuatu yang relevan kepada kritikan sastera yang jelas mereka tidak tahu. Dalam pengalaman  pembacaan saya yang agak luas, saya tidak pernah bertemu dengan mana-mana sarjana yang bangga menjadi seseorang yang jahil. Tidak patut jika terdapat sarjana Malaysia bangga menjadi seseorang yang jahil, padahal peluang untuk belajar luas terbuka. Bacalah tentang Persuratan Baru, untuk memberikan anda pengalaman intelektual yang sangat menarik dan mencabar.

Bagi Profesor Muhammad Haji Salleh dan rakan-rakannya, menyahut cabaran seumpama ini adalah biasa baginya, oleh itu dalam tahun 1983, selepas 10 tahun Seminar Kritik Sastera diadakah di Johor Bahru, maka Universiti Kebangsaan Malaysia, di bawah kepemimpinan Prof. Muhammad Haji Salleh, mengadakan “Simposium Kritikan Sastera” 1983, kertas-kerjanya diterbitkan dengan judul, Kritikan: Situasi Mutakhir dan Arah Masa Depan (DBP, 1985).  Buku ini diselenggarakan oleh Prof. Sahlan Mohd. Saman.  Profesor Muhammad Haji Salleh sangat marah dan kecewa membaca kritikan saya terhadap kertas kerja simposium  ini, kerana katanya semua kertas itu adalah kertas yang tidak dikemaskini, hanya berupa draf sahaja. Tetapi apabila kita membaca buku yang diterbitkan, semua teguran saya dalam kritikan saya masih tercokol di situ, tidak diadakan pembetulan dan kertas yang berupa draf itu disiarkan sepenuhnya. Malunya saya membaca buku ini, kerana sedar saya telah memberi penghargaan yang tinggi dengan membuang masa saya membicarakan kertas kerja simposium itu, padahal para penulis, editor dan penyelenggara simposium itu sendiri tidak peduli sedikit pun kualiti akademik mereka. Oleh itu, apabila Profesor Muhammad Haji Salleh menulis kertas kerja untuk Sidang Kemuncak Penulis Malaysia 2014 di atas bumbung kilang berkarat, maka kita dapat bayangkan siapa sebenarnya “orang gasang”  yang dimaksudkan oleh Profesor Muhammad Haji Salleh dalam kertas kerjanya yang amat selekeh itu.  Di sinilah terletaknya kejujuran beliau yang tidak boleh kita persoalkan.  Beliau dan rakan-rakannya telah ketinggalan zaman terlalu jauh dalam dunia akademik ini, oleh itu sangatlah sukar untuk beliau dan rakan-rakannya menghadapi cabaran baru dalam dunia intelektual dan akademik dalam sastera Melayu terkini. Sungguh malang bagi sastera Melayu yang telah dimundurkan dan dikelirukan oleh mereka ini.  Jikalau saya dengan keras menolak kemunculan sasterawan negara, maka penolakan itu berasaskan unsur pandirisme yang begitu ketara dalam karya mereka.  Pandirisme adalah kemuncak pencapaian para sasterawan picisan dan para sarjana ciritan dalam sastera Melayu, suatu keadaan yang amat jelas dalam kertas kerja Sidang Kemuncak Penulis Malaysia ini, yang diterbitkan dengan judul yang amat mengelirukan,  Sastera Teras Negara Bangsa.

Simposium kritikan dan SKPM ini nampaknya tidak dapat mengatasi Seminar Kritik Sastera 1973 yang telah meletakkan asas perbincangan serius tentang kritikan sastera.  Jasa paling besar Profesor Muhammad Haji Salleh dalam seminar 1973 itu ialah menimbulkan peri wujudnya Mutual Admiration Club dalam  sastera Melayu.  Pemerhatian beliau yang tajam itu akhirnya menjadi kenyataan dengan wujudnya para sasterawan negara yang sekali gus adalah ahli Mutual Admiraton Club yang menurut para sasterawan diketuai oleh Profesor Muhammad Haji Salleh sendiri. Mereka memberi contoh paling konkrit tentang andaian ini dalam kertas kerja beliau untuk SKPM 2014. Selain dari itu, kata qaul yang sahih, kemunculan para sasterawan negara sendiri membuktikan betapa kuatnya pengaruh Mutual Admiration Club ini, sehingga Shahnon Ahmad membantah keras pemilihan Baha Zain sebagai sasterawan negara padahal beliau adalah penulis sajak-sajak kontot saja. Kemudian Profesor Muhammad Haji Salleh sendiri menggesa para sasterawan dan pengkritik sastera menjadikan Baha Zain guru dan contoh ikutan mereka. Ini semua adalah bukti betapa kuatnya pengaruh Mutual Admiration Club ini dalam sastera Melayu. Dalam konteks inilah lahirnya pandirisme, dan terbitnya buku Pandirisme Dalam Komuniti Dunia (2016).  Idea tentang pandirisme ini saya kemukakan dalam kertas kerja panjang yang saya bentang di UKM (di bawah Projek DAMAI anjuran ATMA) tahun 2004. Kertas itu kemudiannya diringkaskan dan disiarkan dalam Gagasan Persuratan Baru, edisi 2 (2014, bab 5). Pentingnya pandirisme perlu dilihat dalam konteks stylization of ideas, yang dijelaskan dengan agak terperinci dalam Gagasan Persuratan Baru edisi kedua, hal. 330-336. Kedua-dua dokumen ini penting dalam konteks seminar tentang pemikiran sasterawan negara yang dianjurkan oleh DBP. Kini kita sudah mempunyai tidak kurang dari 200 makalah tentang sasterawan negara, membicarakan “pemikiran” mereka. Tetapi benarkah kertas yang begitu banyak ditulis membicarakan aspek “pemikiran” para sastrerawan negara ini?  Dalam penelitian saya, setelah mengikuti beberapa buah seminar yang sempat saya hadir, saya tidak menemui sebuah pun makalah itu membicarakan aspek “pemikiran” ini. Kesemuannya adalah  kertas kerja biasa yang cetek meraba-raba, yang hanya menggunakan beberapa pendekatan Barat yang tidak semuanya relevan. Saya pernah bertanya Prof. Dato’ Rahman Shaari dalam seminar pemikiran A. Samad Said (2003) adakah  A.  Samad Said seorang pemikir?  Beliau menjawab tidak. Saya tidak pasti sama ada beliau sudah mengubah pendiriannya pada waktu ini.  Sebenarnya Panel Anugerah Sastera Negara sendiri lebih banyak berbicara tentang para sasterawan negara ini sebagai tukang cerita, atau penglipur lara, bukan golongan pemikir. Kalau kita masih berminat tentang aspek “pemikiran” ini, kita perlu memberikan beberapa kriteria yang boleh digunakan ketika menilai karya mereka dari perspektif “pemikiran”. Jika kita bersetuju dengan saranan ini, kita perlu melihat mereka dari perspektif ilmu, dan tidak boleh tidak perlu menggunakan konsep ilmu yang benar sesuai dengan kedudukan mereka sebagai seorang “pemikir” yang kenal dan tahu sumber ilmu. Siapakah di antara mereka yang dapat memenuhi ukuran ini? Maka itulah pentingnyaq konsep stylization of ideas seperti yang dijelaskan dalam Gagasan Persuratan Baru, di samping itu memahami dengan agak mendalam aspek pandirisme dalam karya para sasterawan negara ini. Jika mereka lulus ujian ini, maka mereka bolehlah digelar seorang “pemikir”.  Jika tidak lulus, maka mereka tetap sasterawan negara, tetapi pada peringkat penglipur lara saja, sekumpulan tukang cerita yang mewarisi cerita-cerita penglipur lara Melayu. Yang paling jelas dalam aspek ini ialah Anwar Ridhwan, yang diakui oleh para sarjana sebagai seorang “pencerita” bukan seorang “pemikir”.  Bagaimana dengan sasterawan yang lain? Anda sendiri perlu membuat keputusannya.  Kita mahu dengar keputusan anda dan ukuran yang anda pakai, suatu permintaan biasa dalam dunia akademik, atau dalam kritikan sastera yang diamalkan di Barat sekalipun.  Saya tidak fikir permintaan ini melanggar tatasusila akademik yang dipraktikkan di Malaysia.

Di sinilah anda perlu mendekati dengan kritis dan kreatif gagasan Persuratan Baru, menggunakannya dalam analisis dan penilaian anda supaya apa yang anda faham tentang “pemikiran”  itu terserlah dengan jelas dalam karya para sasterawan negara ini. Kerja ini bukannya sukar, hanya bergantung pada sikap anda saja, sama ada positif atau negatif.   Sebenarnya anda tidak perlu membuat pilihan pun, hanya membetulkan sikap anda saja.  Jika ini pun anda tidak boleh buat, lebih baik anda panjat bumbung kilang yang berkarat dan bermimpi di atas bumbung tentang pemikiran sasterawan negara. Kalau hasilnya bagus, kita wajib terima dengan senang hati dan perasaan bangga, sekurang-kurangnya anda membuktikan tempat baru pilihan anda itu adalah yang terbaik untuk tempat berfikir!

Untuk saya sendiri, saya hanya membiarkan kucing saya saja naik bumbung mengejar tikus. Itu kerja dia. Biarlah diteruskannya.

Kesudahannya ...

Mengapakah badan-badan penulis di daerah, negeri, wilayah dan peringkat nasional tidak berminat dalam kegiatan intelektual seperti yang dibincangkan dalam entri ini? Badan-badan penulis daerah dan negeri hanya berminat membaca sajak-sajak celoteh sesama mereka, dalam satu kumpulan Mutual Admiration Club mereka sendiri; jadi mereka memang tidak berminat kepada aspek pemikiran ini kerana mereka tidak tahu apa-apa, kecuali menulis sajak celoteh dan membacakannya sambil memuji sesama sendiri.   PENA dan GAPENA mempunyai wang yang banyak dalam tabung mereka. Ke mana perginya wang itu?  Sekali sekala patut juga diadakan persidangan, atau apa saja nama yang anda suka berikan,  untuk berbincang dengan serius tentang pekembangan intelektual dan perkembangan pemikiran dalam sastera kerana kita pun sudah mempunyai tokoh-tokoh besar dalam bidang teori sastera. Jika persidangan seumpama ini diadakan, untuk teksdealisme saja boleh dicerna paling kuang 10 kertas kerja, manakala teori-teori lain boleh saja mengemukakan 10 buah kertas kerja juga sesuai dengan kedudukan teori itu dalam bidang akademik Malaysia. Untuk gagasan Persuratan Baru, diperlukan hanya satu kertas kerja yang boleh menganalisis dengan mendalam aspek utama PB, untuk diperkenalkan kepada para sarjana dan sasterawan yang tidak tahu menahu PB sudah lama wujud dan sudah pun diterima di luar negeri.  Tetapi belum lagi bertaraf antarabangsa seperti teori-teori Mana Sikana, Muhammad Haji Salleh,  Hashim Awang dan lain-lain tokoh besar teori sastera Melayu yang kini sudah agak ramai, tetapi tidaklah bising kecuali teksdealisme.  Kita mempunyai ramai ahli akademik yang pakar dalam bidang masing-masing, oleh itu tentu saja boleh memberi sumbangan yang amat diperlukan pada waktu ini dalam bidang pemikiran ini.  Usaha yang dibuat di UPSI baru-baru ini amat dialu-alukan. Itulah yang kita mahu. Kita sudah banyak berbicara tentang pemikiran para sasterawan negara; sudah tiba waktunya kita berbicara dengan serius tentang pemikiran para pengkritik dan sarjana  kita sendiri, terutama yang telah mencernakan teori mereka masing-masing. Semoga saranan ini diberi sokongan positif.


Mohd. Affandi Hassan,

Petaling Jaya, 8 Ogos 2016.

Note: In English this post should read:  "The emergence of clowns in modern Malay literature  - the function of mediocrity (pandirisme) in the intellectual development of Malay literature."

No comments:

Post a Comment