Tuesday, September 6, 2016

KEGAGALAN PENGAJARAN SASTERA DI UNIVERSITI DAN DI SEKOLAH

Salah satu kecelakaan yang dihadapi oleh pelajar universiti dan pelajar sekolah menengah yang mengambil mata pelajaran sastera ialah mereka dipaksa  – untuk  lulus periksa – membaca karya-karya picisan berupa novel, sajak, drama dan sebagainya yang ditulis oleh para sasterawan  (tentunya termasuk karya sasterawan negara) yang cetek meraba-raba, yang tidak berilmu dan anti-ilmu. Persoalan ini sudah lama disedari di Amerika Syarikat selepas terjadi serangan Amerika ke atas Vietnam dan pembunuhan beramai-ramai rakyat Vietnam oleh Amerika Syarikat, pengganas dunia yang mendakwa menjadi simbol kebebasan manusia sejagat dan yang mengamalkan demokrasi.  Seorang tokoh yang berpengaruh di Amerika Syarikat, Lionel Trilling dalam bukunya Beyond Culture membahaskan bagaimana pengajaran sastera moden mendatangkan masalah kepada kehidupan intelektual Amerika.  Catatan tentang pengalaman beliau di Amerika, yang menjadi orang pertama memperkenalkan subjek ini, amat menarik untuk diikuti dan dijadikan peringatan bagi para sarjana sastera.  Bagi beliau, masalah paling besar ialah kedudukan karya moden sebagai sumber pedagogi: Adakah karya yang begitu individualistik mempunyai nilai moral yang tinggi dan sesuai untuk diteladani? 

Nilai murni yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia tidak selalunya berasaskan ajaran moral, tetapi lebih untuk memperkuat kedudukan kerajaan supaya para pelajar tetap setia setelah keluar sekolah dan bekerja. Apa yang disebut oleh Kementerian Pelajaran sebagai nilai-nilai murni sebenarnya adalah nilai-nilai palsu. Jika anda ragu-ragu membaca kesimpulan saya, biarlah saya ceritakan sedikit tentang kumpulan cerita pendek Angin Dari Gunung yang diselenggarakan oleh Prof. Madya Abdullah Tahir (al-Marhum) dan diterbitkan oleh DBP.  Buku itu pada mulanya dicadangkan akan dijadikan salah sebuah buku teks dalam pengajaran sastera, tetapi tidak dibenarkan kerana di dalamnya terdapat cerita pendek “Angin Dari Gunung” yang menjadikan seorang guru di pedalaman menentang General Orders dengan memberi cuti kepada murid sekolah supaya mereka mengiringi jenazah seorang pemimpin kampung yang terkenal. Perbuatan itu melanggar Perintah Am.  Bila saya memberitahu pegawai Kementerian bahawa tuduhan itu tidak betul, dan menjelaskan tujuan Cikgu Mansur ialah untuk menghormati seorang tokoh yang berjasa di kampung, yang seluruh hidupnya mengamalkan nilai-nilai murni untuk diteladani oleh masyarakatnya, maka pegawai tersebut memberitahu, nilai murni dalam konteks Kementerian tidak berunsur ingkar perintah seperti yang dilakukan oleh Cikgu Mansur. Maksudnya, nilai murni itu ialah nilai rasmi yang ditetapkan oleh Kerajaan. Apakah bezanya ini dengan yang berlaku di universiti? Para sarjana sastera sendiri menerima versi nilai murni Kementerian Pelajaran dengan mempertahankan kesesuaian novel Naratif Ogonshoto karya Anwar Ridhwan kerana beliau seorang sasterawan negara, walaupun novel itu memperagakan segala kejahatan manusia yang bernama pemimpin dan manusia yang menjadi pengikutnya, sebuah novel sensasi yang tidak ada nilai intelektual dan nilai moralnya yang murni. Anda dijemput membaca analisis mengenai persoalan ini dalam tulisan Prof. Ungku Maimunah Mohd. Tahir, dalam analisisnya, “Kritikan Sastera Melayu: Konteks dan Praktik”, dalam Islam dan Pengaruh Barat dalam Kirtikan (2016).  Makalah ini penting diberi perhatian kritis kerana di situ dibincangkan dengan penghujahan yang mantap betapa kelirunya penilaian yang dipakai oleh para sarjana sastera sewaktu mereka meletakkan sesuatu karya sasterawan sebagai karya bermutu.  Bagaimana penilaian itu dibuat dianalisis oleh Prof. Ungku Maimunah Mohd. Tahir dalam makalahnya,  dalam bab 10, buku yang sama, sewaktu beliau membicarakan penilaian para juri ketika memilih novel Azizi Haji Abdullah untuk diberi hadiah satu peraduan mengarang anjuran DBP. Penganjur menetapkan beberapa kriteria; para juri pula menetapkan kriteria mereka sendiri dengan tidak memberi perhatian kepada ukuran yang diberikan kepada mereka.  Hasilnya agak melucukan apabila satu kumpulan juri  yang menilai buku saya Pendidikan Estetika Daripada Pendekatan Tauhid mendapati buku itu tidak diplomatik (hal. 24).  Dengan demikian, walaupun juri mengakui isi buku itu “agak baik”, menjadi tidak bernilai kerana tidak diplomatik!  Sebaliknya, buku yang “tidak bernilai akademik” diberi hadiah kerana berada dalam kumpulan Mutual Admiration Club mereka.  Saya maksudkan buku Dr. Norhayati Ab. Rahman dan Dr. Mawar Shafie, yang juga dianalisis oleh Prof. Ungku Maimunah dalam makalahnya.

Nampaknya kedudukan para sasterawan negara amat goyah sekarang,  kerana para sarjana tidak mahu lagi mereka diusik, pemilihan mereka adalah muktamad, walaupun penilaian yang dibuat oleh Panal Anugerah Sastera Negara amat banyak kelemahannya, seperti yang dihuraikan oleh Prof. Ungku Maimunah dalam tulisannya. Saya sendiri menolak penilaian Panel, kerana sangat bertentangan dengan sifat sebenar karya yang dinilai oleh mereka. Saya tetap dengan pendirian saya bahawa karya para sasterawan negara memang tidak mempunyai kualiti kreatif yang hebat, dan tidak ada sedikit pun pemikiran yang boleh dibanggakan. Saya telah menjelaskannya dalam banyak tulisan. Kedudukan para sasterawan negara tidak boleh dipertahankan, hatta dengan menggunakan teori sastera Barat sekali pun.  Saya boleh cabar sesiapa juga yang menjadi ahli Panel untuk berbahas tentang ukuran yang mereka pakai dan kualiti karya para sasterawan negara sendiri, sekali pun dilihat dari perspektif teori sastera Barat. Sekiranya karya para sasterawan negara ini dinilai dari perspektif Persuratan Baru, tidak sebuah pun karya itu boleh berdiri sendiri menghadapi kriteria penilaian bersandarkan konsep ilmu yang benar.  Inilah persoalan besar dalam pendidikan sastera di Malaysia, apabila para sarjana bersikap seperti kumpulang samseng untuk mempertahankan kedudukan para sasterawan negara ini berasaskan ukuran yang keliru, cetek meraba-raba.  Inilah ajaran mereka di universiti, dan inilah yang menyebabkan sastera mati beragan, tidak boleh hidup dalam dialog ilmiah yang benar-benar memperihalkan hakikat karya para sasterawan negara.  Secara intrinsik, karya mereka tidak boleh dipertahankan dari segi kreatif dan tidak juga dari perspektif intelektual. Jadi, apa gunanya disimpan para sasterawan negara ini. Saya tidak bermaksud menarik balik gelaran mereka. Tidak. Saya hanya berharap mereka dinilai dengan kritis dan kreatif, sesuai dengan kedudukan mereka. Mereka tidak perlu takut untuk dinilai, kerana memang mereka diberi gelaran untuk dinilai dari masa ke semasa sesuai dengan perkembangan ilmu dalam masyarakat Malaysia. Ini proses biasa dalam dunia akademik, oleh itu tidak perlu dijadikan isu.  Kategori karya persuratan bukanlah satu kategori baru yang sengaja dicari-cari untuk menafikan kehadiran para sasterawan negara yang berada di luar kategori itu.  Kategori itu sudah ada, seperti yang dibuktikan oleh Prof. Madya Dr. Mohd. Zariat Abdul Rani yang membicarakan karya Abdul Kadir Adabi,  Melati Kota Bharu.  Apa yang boleh dibuat oleh para sarjana ciritan sekarang ialah menolak analisis Dr. Mohd. Zariat sebagai tidak tepat, sengaja diada-adakan. Nanti penilaian mereka, terutama oleh Panel Anugerah Sastera Negara sendiri, akan dibuktikan dengan hujah  dan bukti yang  diambil daripada hujah mereka sendiri adalah penilaian yang sengaja dicari-cari dan diada-adakan. Malah hal ini telah dibayangkan dengan jelas dalam analisis Prof. Ungku Maimunah sendiri dalam  dua buah buku yang disunting beliau itu.  Para sasterawan negara ini patut dikasihani kerana telah diterbangkan ke langit ke tujuh oleh Panel Anugerah Sastera Negara, sehingga mereka tidak boleh turun lagi. Sampai berapa lama mereka boleh berada di angkasa pujian Panel?  Musibah ini tidak patut ditimpakan ke atas para sasterawan ini.  Mereka tidak saja sasterawan sensasi yang menggunakan sensasi sebagai gaya; tetapi mereka sendiri disensasikan oleh Panel Anugerah Sastera Negara dan para penilai lain, seperti yang dapat kita saksikan dalam kes Naratif Ogonshoto dan “Pulang Si Tenggang”.  Kita perlu bantu mereka untuk membawa mereka kembali ke dunia nyata, dengan memberi mereka tempat dan kedudukan yang layak untuk mereka. Ini hanya boleh dilakukan oleh Persuratan Baru. Nampaknya mereka tidak ada pilihan lain.

Satu-satunya pilihan yang ada pada para sarjana sastera ini ialah memahami dan menggunakan konsep “underlabouring” yang diperkenalkan kembali oleh Prof. Wilkinson dalam bukunya A Fresh Look  At Islam ....  Dalam tamadun ilmu Islam, konsep ini telah dipraktikkan beribu tahun dahulu lagi, apabila setiap ulama besar mempunyai murid masing-masing yang menghuraikan setiap pendapat dan ijtihad mereka, sehingga mereka sendiri muncul sebagai ulama besar pula. Demikianlah ilmu diperkembangkan dalam tamadun Islam, yang kemudiannya merebak ke Eropah dan seluruh dunia. Dalam negara kita, praktik ini dilakukan oleh para murid Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas. Saya fikir  persuratan Melayu Abad 21 akan muncul sebagai gerakan intelektual yang kuat jika konsep ini dijadikan ikutan oleh para sarjana kita. Apa salahnya menghidupkan kembali tradisi ilmu yang baik, sambil membina kembali warisan persuratan Melayu.  Di sinilah ITBM dan DBP boleh memainkan peranan mereka masing-masing.  Saya sangat optimis akan muncul di kalangan anak muda yang cintakan ilmu untuk kembali kepada tradisi persuratan Melayu sambil menjadi ahli waris tradisi keilmuan Islam yang sangat hebat itu.

Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya,  6 September 2016.


No comments:

Post a Comment