Friday, April 29, 2016

PENERIMAAN TERHADAP GAGASAN PERSURATAN BARU

Perlukah gagasan Persuratan Baru diterima oleh semua orang? Bagi saya pertanyaan ini tidak siuman, kerana Islam sendiri pun tidak diterima oleh semua orang. Malah amat ironik apabila orang Islam, yang mengaku amat cintakan Islam, tidak menerima Islam secara keseluruhan. Adakah ini kerana Islam tidak sempurna?  Ini satu soalan yang benar-benar mencabar sifat siuman orang yang bertanya.  Kesempurnaan Islam telah ditegaskan dengan sangat jelas di dalam al-Quran, sehingga tidak perlu dijadikan isu sama sekali. Anda akan berkata: Kalau begitu mengapa orang Islam sendiri ada yang tidak menerima kesempurnaan Islam?  Ini bukan masalah saya. Para ulama telah menghuraikannya dengan luas dan mendalam. Anda mungkin dengan nakal bertanya: Adakah anda pasti para ulama itu telah menjawab kemusykilan kami?  Bagi saya jawapannya sangat mudah, dan memang telah ditegaskan dalam al-Quran:  Jawapan kepada soalan anda telah pun diberikan oleh Iblis, ketika dia berkata dia lebih mulia daripada Nabi Adam ‘a.s. kerana dia dijadikan daripada api.  Sekarang saya serahkan anda untuk berdialog dengan Iblis, kerana semua kemusykilan anda memang boleh dijelaskan oleh Iblis berasaskan logiknya.  Saya yakin anda akan berasa puas kerana anda telah mendapat sumber logik anda daripada Iblis sendiri, yang begitu hebat kemampuan intelektualnya hingga dapat memperdaya Nabi Adam ‘a.s supaya melanggar perintah Allah. Dalam teori sastera Malaysia, anda akan berada di takhta keunggulan jika anda melanggar semua peraturan, kerana anda telah diberitahu, dan anda sendiri telah menerimannya, bahawa pelanggaran adalah kawajipan utama yang mesti dilakukan oleh seorang sasterawan yang akan membolehkannya berada di takhta keunggulan sebagai sasterawan negara. Inilah penegasan Sikana (Mana Sikana aka Dr. Abdul Rahman Napiah), dalam dua buah bukunya yang diterbitkan oleh ITBM:  Sasterawan Negara di Takhta Keunggulan (2015), dan Berdiri di Akar Diri: Kritikan Sastera Melayu Pascamoden (2013).  Perkara yang paling menghairankan di sini ialah, bagaimana sarjana sastera dan para sasterawan boleh menerima “pelanggaran” Sikana sebagai ukuran keunggulan seseorang sasterawan dan karyanya, padahal mereka tahu “pelanggaran” adalah konsep yang diajarkan oleh Iblis? Kalau “pelanggaran” Sikana tidak sama dengan yang diutarakan oleh Iblis, dari mana beliau mendapat idea itu dan apakah maksudnya dalam kritikan sastera? Dalam dua buah bukunya itu, Sikana tidak memberikan penjelasan yang sewajarnya. Yang kita dapat hanya ini (yang paling jelas):  Di bawah tajuk “Pelanggaran Paksi Utama”, Sikana menulis begini:  “Pelanggaran ialah konsep yang membawa unsur revolusi dalam sastera. Penciptaan yang bersifat konventional dan mentradisi, harus dilakukan pemberontakan, rombakan dan pengubahan untuk meneroka sesuatu yang baharu. Bagi mencipta sebuah teks yang unggul, pengarang harus mempunyai sifat berani dan bijaksana. Berani mengemukakan sesuatu idea dan pemikiran yang baharu dan bersedia untuk melakukan inovasi. Bijaksana pula merupakan sifat yang mendorong pekerjaan teks itu supaya dilakukan dengan penuh kesedaran dan bergerak dalam landasan keilmuan. Tanpa sifat tersebut, teks-teks yang dihasilkan hanya akan bergerak dalam lingkungan tradisinya dan tidak memecah kepada teks-teks yang unggul.”  (Berdiri di Akar Diri, ... hal. 88).  Saya sangat bersimpati dengan Mana Sikana dengan memberikan kutipan yang agak panjang ini, walaupun saya sedar ini hanya idle talk, sejenis bullshit dalam kritikan sastera yang memang kita selalu dapat dalam tulisan penulis ini.  Andaikan apa yang beliau tulis itu masuk akal, maka siapakah di antara sasterawan negara yang memenuhi syarat bullshit beliau?  Siapa di antara sasterawan negara itu yang boleh digelar pemberontak tradisi penulisan; tradisi siapa; apakah yang baharu dalam karya mereka; apakah idea baharu dan pemikiran baru yang inovatif dalam karya para sasterawan negara ini.  Kerana saya telah banyak menulis tentang mereka, saya hanya persilakan anda membaca dengan kritis, dan cerdik,  “Keunggulan yang Cacat” (entri 28/10/2014, satu pandangan kritis terhadap sumbanga sasterawan negara dari segi pemikiran dan keupayaan kreatif.)  Saya tidak fikir Sikana seorang pemikir yang serius, walaupun beliau cukup yakin teksdealisme bikinan beliau itu suatu hasil pemikiran yang terunggul, sesuai dengan namanya.  Tetapi jika anda membaca dengan kreatif dan kritis, sebagai seorang yang kenal dengan teori sastera Barat yang berselirat dengan ambiguiti itu, anda akan dapati teksdealisme adalah contoh yang unggul dalam budaya pandirisme yang kini menjadi  arus perdana dalam sastera Melayu.  Kalau anda ragu-ragu dengan kesimpulan ini, saya telah menghuraikannya dengan mendalam dalam Pandirisme Dalam Komuniti Dunia (Kuala Lumpur: Klasika Media, 2016).  Anda boleh mengkritik buku itu sehabis kritis yang anda boleh usahakan. Tetapi jika anda seorang sarjana yang jujur, saya pasti anda akan menerima kehadiran buku itu sebagai suatu sumbangan yang bermakna dalam perkembangan intelektual Malaysia, khususnya dalam bidang kritikan sastera.

Sekarang kita mempunyai dua pendapat mengenai sumbangan para sasterawan negara ini: satu yang dikemukakan Sikana melalui teksdealisme  yang saya tolak bulat-bulat sebagai hanya sejenis bullshit saja;  kedua, yang dibicarakan dalam entri 28/10/2014 itu.  Adakah kedua-dua pendapat ini betul? Atau kedua-duanya salah? Atau yang paling tepat ialah entri “Keunggulan yang Cacat” itu, yang menggunakan konsep pandirisme sebagai ukuran. Para sarjana, dan sasterawan, perlu membuat pilihan; atau sekurang-kurangnya membahaskan dengan kritis dua pandangan yang sangat berbeza ini.  Dalam penelitian saya, para sasterawan negara tidak boleh lagi bergantung pada “pelanggaran” Sikana, setelah mengetahui maksud “pelanggaran” dalam konteks Islam, yang bersumber dari perderhakaan Iblis.  Ciri-ciri “pelanggaran” yang disenaraikan oleh Sikana tidak satu pun boleh dipakai untuk mengukur sumbangan pemikiran para sasterawan negara ini. Kalau anda paling malas pun, anda boleh baca sepintas lalu laporan Panel Anugerah Sastera Negara, nescaya anda dapati Panel hanya melakukan kerja mudah mencari fakta-fakta tertentu yang selalunya tidak tepat untuk membuktikan para sasterawan negara ini wajar diberi gelaran itu. Misalnya, apakah yang revolusioner tentang A. Samad Said, Muhammad Haji Salleh, Shahnon Ahmad, Baha Zain? Usman Awang dipuji kerana menggunakan unsur-unsur pantun dan sebagainya dalam sajaknya; Anwar Ridhwan pula menggunakan penlipur lara sebagai asas penulisan novelnya. Apakah yang revolusi dalam penulisan mereka? Saya telah berikan penjelasannya dalam “Keunggulan yang Cacat.”

Sama ada anda menggunakan teksdealisme, atau gagasan Persuratan Baru, anda akan dapati tidak seorang pun di antara sasterawan negara itu memenuhi tuntutan teksdealisme yang bersifat bullshit itu, apatah lagi tuntutan Persuratan Baru yang mengasaskan penilaian kepada konsep ilmu yang benar.  Anda akan dapati para sasterawan negara sekarang sedang berada dalam keadaan yang amat sulit, kerana teksdealisme yang sepatutnya mengangkat mereka ke atas takhta keuggulan, tidak dapat melakukannya kerana cici-ciri keunggulan bikinan Sikana itu tidak ada dalam karya para sasterawan negara ini. Lagi pula mereka sendiri tidak mahu dinilai daripada perspektif teksdealisme, yang secara tegas menolak peranan tradisi dalam penulisan, sesuatu yang menjad kemegahan para sasterawan negara sendiri.  Apakah akan jadi jika karya para sasterawan negara ini dinilai daripada perspektif Persuratan Baru? Jawapannya telah kita dengar, diberikan oleh seorang tokoh yang menjadi anggota Panel Anugerah Sastera Negara, yang dikatakan telah berkata, ketika menolak Persuratan Baru, bahawa jika karya para sasterawan negara ini dinilai dari perspektif Persuratan Baru, semua karya para sasterawan negara ini akan dimasukkan ke bakul sampah!  Saya amat berharap orang yang berkata itu berani muncul di depan khalayak, kerana beliau telah menghina Persuratan Baru dan para sasterawan negara sendiri.  Tidak mungkin seorang yang begitu bacul dan tidak bertanggungjawab diberi tugas untuk memilih para sasterawan negara, dengan berada dalam Panel Anugerah Sastera Negara.

Sekarang kita sampai kepada perkara yang ingin kita bincangkan: Adakah mutual admiration club itu benar-benar wujud? Tokoh yang mula-mula bercakap tentang perkara ini  tidak lain daripada Prof. Emeritus Dr. Muhammad Haji Salleh sendiri, dalam kertas kerja beliau untuk Seminar Kritik Sastera 1973 di Johor Baru. Kertas itu dimuat dalam buku terbitan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (nama lama),  Kritik Sastera di Malaysia: Kertas Kerja Seminar Kritika Sastera 1973 (1974).  Menurut beliau: “Ada kumpulan-kumpulan penulis yang saling memuji satu sama lain sebagai ahli-ahli suatu mutual admiration club.”  (Kutipan penuh dimuat dalam Pandirisme dalam Komuniti Dunia (hal. 12-13).  Pandangan tokoh besar sastera Melayu ini sangat menarik, jika dikaitkan  dengan pertanyaan, Adakah para sasterawan negara ahli kepada mutual admiration club? Muhammad Haji Salleh memberikan jawapannya dalam tulisannya yang dimuat dalam buku ITBM, Sastera Teras Negara Bangsa (2014).  Dengan yakin beliau menegaskan, “Kembalilah mencari contoh ... daripada Baha Zain” (hal. 206).  Kebetulan Baha Zain menyumbang satu kertas kerja dalam buku itu, maka teruslah saya baca rencana beliau,  “Meneguhkan sastera dalam agenda transformasi negara.”  (hal. 227-239). Membaca tulisan klise ini, saya menjadi amat gerun untuk memberi komen, kerana  jika inilah karya yang saya disuruh “mencari contoh,”  maka saya tidak perlu membuang masa, kerana contoh yang jauh lebih baik dan lebih akademik saya boleh dapati daripada sebuah tulisan yang ditulis oleh seorang mahasiswa dari Amerika yang membicarakan tentang New Criticism, yang tidak boleh ditulis oleh Muhammad Haji Salleh sendiri mahu pun oleh Baha Zain, walaupun mereka berdua adalah warisan New Criticism di Malaysia. (Sila rujuk,  Glen W. Butler, “New Criticism: The Challenger, the Winner, and the Lasting Legacy.”  Lethbridge Undergraduate Research Journal.  Volume 1 Number 1, 2006.)  Saya belum lagi bertemu esei mengenai New Criticism sebaik tulisan mahasiswa ini.  Saya agak, tidak ada sarjana sastera berminat dengan teori ini, kerana tidak berguna bagi mereka; walaupun teori ini luas dipergunakan.

Para sasterawan negara masih boleh bertahan kerana semua mereka adalah hasil daripada gerakan Mafia sastera, seperti yang diutarakan oleh A. Samad Ismail sejak 1998 dan mungkin sebelumnya.  Gelaran Mafia sastera itu mungkin kedengaran terlalu kasar, maka gelaran yang paling enak ialah yang diberikan oleh Muhammad Haji Salleh sendiri, iaitu mereka semua mendapat perlindungan dalam mutual admiration club, yang dipayungi oleh Panel Anugerah Sastera Negara.  Jikalau anda seorang pembaca yang kritis, dan dapat melihat logik  yang dipakai oleh Sikana dalam teksdealisme dan laporan Panel Anugerah Sastera Negara,  anda akan dapat melihat betapa pentingnya mutual admiration club itu dalam mempertahankan kedudukan para sasterawan negara ini. Jikalau anda meneliti analisis Sikana ketika memberi kedudukan istimewa kepada para sasterawan negara ini dengan meletakkan mereka di atas takhta keunggulan; dan anda dapat melihat pula “keunggulan” Panel Anugerah Sastera Negara menjadikan teori sastera Barat sebagai teras huraian mereka untuk membuktikan para sasterawan negara ini layak diberi gelaran sasterawan negara, dan lebih penting anda sedar bahawa baik Sikana mahupun Panel Anugerah Sastera Negara, kedua-duanya menjadikan teori sastera Barat sebagai dahan tempat mereka bergantung, maka jika dahan itu runtuh dipotong secara intelektual dan “keunggulan” ilmu yang benar, maka dahan manakah yang akan menjadi tempat berpaut para sasterawan negara ini sebelum mereka jatuh ke lautan ambiguiti dalam kegiatan mereka?  Seperti yang telah ditentukan oleh Sikana dalam teksdealisme, seorang sasterawan harus menjadi seorang revolusioner dan anti-tradisi untuk melanggar segala peraturan yang ada, maka pelanggaran itu telah dihujahkan oleh Panel Anuterah Sastrera Negara dengan memperincikannya dalam konteks eksperimen, kelainan,  dan sebagainya yang anda boleh baca dalam laporan Panel. Tetapi ceritanya belum selesai, kerana anda harus sedar bahawa teori sastera Barat mendapat ilham dan kekuatan logik daripada pelanggaran Iblis seperti yang diceritakan di dalam al-Quran. Jika anda berasa bangga menjadi ahli waris sastera Barat, maka anda tidak ada pilihan selain menerima hakikat bahawa warisan itu adalah diterima secara langsung oleh teori sastera Barat daripada pelanggaran Iblis itu. Untuk memudahkan anda memahami kesimpulan ini, anda mesti berlumba-lumba membaca dengan rakus buku yang sangat penting yang memberikan anda penjelasan tentang aspek ini dengan jelas dan mudah dibaca, iaitu buku Stephen R.C. Hicks, Explaining Postmodernism: Skepticism and Socialism from Rousseau to Faucault (2004; tarikh yang sama Balai Maqamat dan Hikayat Buyung Lurus disiapkan).  Buku ITBM Sastera Teras Negara Bangsa adalah warisan terus dari teori sastera Barat ini.  Dalam pendahuluan kepada buku ITBM itu, Ketua 1 PENA,  Dr. Mohamed Saleeh Rahamad, menulis tentang betapa pentingnya sastera, yang memberi hegemoni kepada pembinaan tamadun. Beliau mengambil idea ini daripada  Faucault.

Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya, 28/4/2016.
No comments:

Post a Comment