Saturday, April 16, 2016

SENARAI ENTRI BLOG PERSURATAN BARU

Catatan: Saya sediakan senarai ini untuk kemudahan pembaca membuat rujukan, di mana perlu, sempena penerbitan Pandirisme Dalam Komuniti Dunia.  Suka atau tidak suka, pandirisme kini berada dalam arus perdana dalam perkembangan intelektual di Malaysia. Hang Jebat tentu amat terharu kerana yang mengepalai revolusi pemikiran di Malaysia bukan beliau, tetapi Pak Pandir.  Itulah kehendak sejarah, kehendak orang Melayu sendiri, yang mendapat dukungan para sarjana dan sasterawan sendiri.  Dalam sebuah negara yang menjadikan pandirisme sebagai ukuran dalam kemajuan intelektual mereka, semuanya menjadi mudah, kerana padi hampa sama tarafnya dengan padi berat seperti yang diajarkan oleh Pak Pandir. Itulah yang kita dapat, apabila sasterawan negara berada di atas takhta tong susu dari kayu gabus, dengan kedudukan yang lebih tinggi daripada para ulama dan cendekiawan yang hanya duduk di tikar sembahyang atau di atas sejadah.

2010

1.  24/12/2010   Menghidupkan kembali Persuratan Melayu dalam abad 21 melalui gagasan Persuratan Baru

2.  21/12/2010  Gosip sastera dalam blog penulis muda

3.   21/12/2010  Gagasan Persuratan Baru menghadapi cabaran daripada golongan Mafia sastera dan kumpulan munafik sastera

4.  6/12/2010   Anti Ilmu atau cetek ilmu?  Seminar pemikiran DBP yang gagal menyerlahkan pemikiran

5.  6/12/2010  Mempersiapkan generasi persuratan menghadapi cabaran abad 21 dan kegagalan generasi sastera menyerlahkan budaya ilmu

6.  3/12/2010  The Bullshit Theory of Democracy dan Sastera Melayu moden

7.  1/12/2010  Perlukah sarjana menjelaskan takrif dan maksud “pemikiran” sebagai istilah?

8.  22/11/2010  Membina generasi taklif dengan kesedaran taklif yang tinggi

9.  20/11/2010  Cabaran intelektual dan cabaran kreatif generasi persuratan

10.  8/11/2010  Biarlah karya kamu dan pengkritik kamu berbicara tentang diri kamu

11.  10/11/2010  SEA Write Award dan maruah para sasterawan

12.  6/11/2010  Generasi persuratan mengambil alih generasi sastera yang tidak relevan lagi

13.  3/11/2010  Mewujudkan Hadiah Persuratan PETRONAS, hapuskan anugerah sastera negara dan gelaran sasterawan negara

14.  1/11/2010  Adakah penilaian Panel Anugerah Sastera Negara dibatalkan oleh pendapat Muhammad Haji Salleh

15.  30/10/2010  Sajak sebagai mantra baru dalam sastera Melayu moden

16.  29/10/2010  Mengapa mesti anti khutbah?

17.  30/10/2010  Siapakah makhluk yang anti khutbah itu?

18.  27/9/2010  Kewajaran gagasan Persuratan Baru

19.  28/9/2010  Kewajaran gagasan Persuratan Baru (bahagian II)

20.  30/9/2010  Kewajaran gagasan Persuratan Baru (bahagian III)

21.  30/9/2010  Kewajaran gagasan Persuratan Baru (bahagian IV)

22.  6/8/2010  Mengelak dari terjerumus dalam kegiatan bullshit, idle talk, “berputar-purat” sebagai ciri utama pemikiran sarjana, pengkritik, dan sasterawan

23.  5/8/2010  Apa maksud/makna “berputar-purat”?

24.  3/8/2010  Seminar pemikiran akan menguji kejujuran dan kehendalan akademik penulis kertas kerja

25.  29/7/2010  Adakah bullshit sama dengan pemikiran di Malaysia?

26.  27/9/2010  Mengapa seminar pemikiran Muhammad Haji Salleh sangat penting

27.  22/7/2010  Seminar pemikiran sasterawan negara Muhammad Haji Salleh

28.  3/7/2010  Wacana membentuk cerita ATAU cerita membentuk wacana? ATAU  bukan keduanya... ATAU boleh jadi kedua-duanya (bah. I)

29.  5/7/2010  Wacana membentuk cerita .... (bah. II)

30.  7/7/2010  Wacana membentuk cerita ... (bah. III)

31.  8/7/2010  Wacana membentuk cerita ... (bah. IV)

32.  14/7/2010  Wacana membentuk cerita ... (bah. V).

                                                Tahun 2011

33.  16/6/2011  Perubahan nilai yang merugikan tamadun Melayu

34.  9/11/2011  Beban intelektual beban akademik dan beban moral dalam kesusasteraan Melayu moden

35.  17/12/2011  Komen cetek dan dangkal sama penting dengan yang bernas untuk mengukur kemampuan intelektual seseorang

36.  14/12/2011  Realisme sebagai puaka intelektual dan puaka akademik dalam perkembangan sastera Melayu moden

37.  5/12/2011  Teruskanlah kekeliruan itu jika anda selesa berada dalam kekeliruan

38.  29/11/2011  Membina institusi sastera melalui pembinaan mitos

39.  20/11/2011  Wujudkan Hadiah Persuratan PETRONAS untuk memartabatkan bahasa Melayu dan Ilmu

40.  13/11/2011  Kembali ke pangkal jalan:  membendung sikap negatif panel anugerah sastera negara

41.   9/11/2011   Beban intelektual, beban akademik, dan beban moral dalam kesusasteraan Melayu moden

42.  20/10/2011   Konsep wacana dalam Persuratan Baru (bah. III/akhir)

43.  5/11/2011  Konsep wacana ... (bah. II)

44.  6/10/2011  Konsep wacana ... (bah. I)

45.  19/9/2011  Penulisan semula sejarah negara versi Majlis Profesor Negara

46.  15/9/2011  Sejarah kemerdekaan dan gagsasan Persuratan Baru

47.  11/9/2011  The bullshit theory of revised Malaysian history (oleh Majlis Profesor Negara)

48.  10/9/2011  Hadiah Persuratan PETRONAS

49.  6/9/2011  Kesusasteraan Melayu sudah mati di Malaysia (ruh Islamnya)

50.  4/9/2011  Peminggiran pelajaran sastera di Malaysia

51.  2/9/2011  Kelesuan berfikir dalam kesusasteraan Melayu

52.  31/7/2011  Perubahan untuk apa? Ke arah mana?

53.  23/7/2011  Golongan bijak pandir dalam kesusasteraan Melayu moden

54.  21/7/2011  Kemanusiaan (humanity), Humanisme, dan faham Jahiliah moden

55.  18/7/2011  Panel Anugerah Sastera Negara sebagai ahli waris sastera Barat.

56.  17/7/2011  Kegagalan Panel Anugerah Sastera Negara memberi arah yang betul dalam kritikan sastera dan penilaian sastera

57.  17/7/2011  Persuratan Baru merombak kaedah lama dalam analisis dan penilaian karya kreatif

58.  16/7/2011  Persuratan Baru merombak kaedah lama dalam analisis dan penilaian karya kreatif (mengapa Panel Anugerah Sastera Negara perlu dikritik)

59.  14/7/2011  Persuratan Baru merombak kaedah lama dalam analisis dan penilaian karya kreatif (Gaya PB IV)

60.  12/7/2011  Persuratan Baru merombak kaedah lama (bah. III)

61.  7/7/2011  Persuratan Baru merombak ... (gaya Persuratan Baru, bah. II)

62.  1/7/2011  Sarjana dan pengkritik sastera bisu tanpa teori Barat

63.  23/6/2011  Bolehkah sasterawan negara berfikir sambil memberi nashat lucu?

64.  6/6/2011  Persuratan Baru merombak  kaedah lama dalam analisis dan penilaian karya kreatif

65.  1/6/2011  Apakah sumbangn sebenar Laporan Panel Anugerah Sastera Negara (bah. III)

66.  25/5/2011  Fitnah dalam politik dan fitnah dalam sastera (hah. III)

67.  18/5/2011  Fitnah dalam politik dan fitnah dalam sastera (bah. II)

68.  16/5/2011  Fitnah dalam politik dan fitnah dalam sastera

69.  14/5/2011  Benarkah sastera Melayu moden dipinggirkan?

70.  17/4/2011  Pemikiran Sisyphus dalam pemikiran sastera Melayu moden

71.  13/4/2011  Kelesuan berfikir dalam kesusasteraan Melayu 

72.  24/3/2011  Sasterawan negara ternyata tidak relevan dalam perkembangan budaya ilmu di Malaysia

73.  15/3/2011  Sebuah nota paria tentang sastera yang tidak paria

74.  12/3/2011  Gagasan Persuratan Baru sebagai kayu ukur dalam penilaian karya kreatif dan analisis akademik

75.  21/2/2011  Antara pariah, Brahmin, dan jiwa Dravidian dalam budaya Melayu

76.  5/1/2011  “Kalau kail panjang sejengkal ...”

TAHUN 2012

77.  23/1/2012  Karya persuratan, karya sastera, karya picisan dalam sastera Melayu

78.  1/2/2012  Mencorak perkembangan persuratan Melayu abad 21

79.  16/2/2012  Menetapkan ukuran dalam kritikan

80.  14/3/2012  Gagasan Persuratan Baru mencabar teori sastera Barat

81.  28/3/2012  Era kegemilangan padirisme di Malaysia

82.   4/4/2012  Taklif dalam seni mengarang: menolak kepalsuan pengajaran sastera dalam kaedah dan teori sastera Barat

83.  3/5/2012  Nilai murni yang kotor

84.  19/5/2012  Kecelaruan kognitif dan kehilangan hujah gerombolan pengekor teori sastera Barat

85.  14/6/2012  Bisukah sastera Melayu tanpa teori sastera Barat?

86.  25/6/2012  Era penentuan dalam perkembangan persuratan Melayu berasaskan ilmu yang benar

87.  8/7/2012  Gaya Persuratan Baru

88.  29/8/2012  Kubur, sasterawan dan kesudahan hidup manusia

89.  7/9/2012  Apakah jenis perubahan dan kemajuan yang kita mahu?

90.  8/9/2012  Menghadapi kerugian yang sengaja diusahakan

91.  13/9/2012  Menghadapi cabaran atau lari dari cabaran? Anda perlu jelas di mana anda berada

92.  15/9/2012  Anjakan sistem pendidikan...?  Anjakan ke arah mana?

93.  19/9/2012  Membakukan ukuran dalam kritikan sastera

94.  29/9/2012  Lagi tentang pembakuan ukuran dalam kritikan sastera

95.  4/10/2012  Sastera tidak perlu ilmu, karya kreatif tidak perlukan pemikiran untuk bernilai tinggi

96.  14/10/2012  Teori sastera Barat dalam tangan sarjana Islam

97.  23/10/2012  Kecelaruan kognitif dalam pembinaan teori sastera: kes Dr. Mana Sikana aka Dr. Abdul Rahman Napiah

98.  25/10/2012  Dunia akademik yang sensitif?

99.  30/10/2012  Diperlukan penjelasan lengkap tentang konsep teori dalam kritikan sastera

100.  1/11/2012  Sekitar konsep teori dalam budaya pandirisme

101.  29/11/2012  Cengkaman pengaruh budaya pandirisme ke atas kesusasteraan Melayu moden

102.  23/11/2012  Pandirisme dalam pendidikan sastera dan penilaian kreatif

103.  1/12/2012  Sejauh mana rasionalnya dunia sastera dan dunia kritikan Malaysia?

104.  4/12/2012  Benarkah sasterawan negara bukan golongan pemikir?

105.  7/12/2012  Penjelasan yang tidak perlu tetapi perlu dilayan

106.  12/12/2012  Gagasan Persuratan Baru dan Kamus Dewan: nota hujung tahun 2012

107.   15/12/2012  Memperkasa ilmu dan persuratan Melayu: mengapa anugerah sastera perlu diganti dengan Hadiah Persuratan PETRONAS?

ENTRI TAHUN 2013

108.  1/1/2013  Tindakan tidak rasional mengangkat sasterawan negara lebih tinggi daripada ahli ilmu

109.  14/8/2013  Beberapa perkembangan menggalakkan dalam sastera Melayu: kemunculan Mutual Admiration Club di kalangan para sasterawan negara dan para penyokong mereka

110.  28/7/2013  Ikhlas mempelajari dan menyebarkan ilmu: satu peringatan tentang kedudukan ilmu dalam kritikan sastera Malaysia

111.  23/7/2013  Talbis Iblis dalam kritikan sastera dan penilaian karya sastera Malaysia

112.  2/7/2013  Persuratan Baru dalam arus perdana kritikan sastera Malaysia

113.  2/6/2013  Kedudukan sasterawan negara yang semakin sukar

114.  31/5/2013  Beban intelektual sasterawan negara: krisis nilai yang berpanjangan

115.  26/4/2013  Dirgahayu Pak Pandir yang memilih padi hampa

116.  25/4/2013  Persuratan Baru menyerlahkan kecemerlangan persuratan Melayu

117.  23/4/2013  Pandirisme mencetus keghairahan retorik peragaan dalam kritikan sastera

118.  16/4/2013  Pandirisme dalam kritikan sastera Malaysia: (retorik peragaan sebagai gaya akademik yang popular)

119.  9/4/2013  Yang tempatan dan yang Barat dalam teori sastera: menyubur atau mengelak pandirisme dalam kritikan sastera?

120.  31/3/2013  Sasterawan negara 13 paling beruntung?

121.  24/3/2013  Retorik peragaan dalam seminar enam orang sasterawan negara

122.  21/3/2013  Baha Zain: penerima anugerah sasterawan negara paling bergaya

123.  26/2/2013  Hadiah sastera perdana Malaysia: Celebrating pandirisme dalam kritikan sastera Melayu

124.  1/2/2013  Pentamilan dan pengkelingan budaya Melayu: satu analisis awal tentang peranan emosi Dravidian dalam budaya Melayu  [nota: sebuah makalah penting yang perlu dibaca kerana kaitannya dengan sikap para sarjana dan sasterawan Melayu terhadap ilmu dan sifat emosional mereka]

125.  11/1/2013  Cemuhan bukan kritikan

126.  1/1/2013  Tindakan tidak rasional mengangkat sasterawan negara lebih tinggi daripada ahli ilmu

ENTRI 2014

127.   31/12/2014  Jangan baca karya sasterawan negara, tetapi baca buku-buku ini

128.  22/12/2014  Nilai sebenar (intrinsic value) karya vs. nilai fatamorgana

129.  21/12/2014  Gagasan Persuratan Baru sebagai ukuran baku dalam kritikan sastera

130.  20/12/2014  Sekali lancung ke ujian ...

131.  19/12/2014  Konsep ilmu yang benarmencabar kejujuran intelek sarjana

132.  17/12/2014  Beberapa catatan hujung tahun blog Persuratan Baru: mengembalikan maruah ilmiah dalam pengajaran sastera

133.  15/12/2014  Kesan negatif pemilihan teks yang salah dalam pendidikan sastera: tolak novel Naratif Ogonshoto sebaga buku teks sastera

134.  13/12/2014  Kesimpulan dari satu perbincangan panjang dan kritis

135.   12/12/2014   Sebuah karya kreatif untuk bersantai: “Karya Falsampah”

136.  10/12/2014  Di mana tempatnya sasterawan negara dalam budaya ilmu?

137.  5/12/2014  Kumpulan 12 dalam politik sastera Malaysia: kesan negatif wujudnya Mutual Admiration Club dalam sastera Melayu

138.  1/12/2014  Sidang kemuncak penulis Malaysia 2014

139.  28/11/2014  Sesat dalam belantara maklumat: peranan teori sastera Barat dalam sastera Melayu moden (bah. III)

140.  Sesat dalam belantara maklumat: peranan teori sastera Barat dalam sastera Melayu moden (bah. II)

141.  20/11/2014  Sesat dalam belantara maklumat: peranan teori sastera Barat dalam sastera Melayu moden (bah. I)

142.  17/11/2014  Cabaran pandirisme yang perlu disanggah

143.  13/11/2014  Membaca dan menilai teks: perlunya kajian kes tentang Panel  Anugerah Sastera Negara

144.  6/11/2014  Menilai karya kreatif dari perspektif perbandingan berasaskan konsep ilmu yang benar

145.  5/11/2014   Samakah retorik teh tarik Baha Zain dengan pretensi intelektual Muhammad Haji Salleh dan “idle talk” Martin Heidegger?

146.  2/11/2014   Kesilapan memalukan yang perlu dihapuskan

147.  28/10/2014   Keunggulan yang cacat:  satu pandangan kritis terhadap sumbangan sasterawan negara dari segi pemikiran dan keupayaan kreatif

148.   10/10/2014   Pretensi intelektual dalam kritikan sastera Melayu

149.   8/10/2014  Sebuah karya yang unik

150.  14/9/2014  Kritikan sastera Melayu antara retorik peragaan dan fatamorgana bahasa:  pandirisme yang gigih dipertahankan

151.  9/9/2014   Fatamorgana bahasa dan kritikan sastera dan penilaian karya

152.   8/9/2014  Fatamorgana bahasa dalam karya akademik dan karya kreatif di Malaysia

153.   5/9/2014  Wajarkah para sasterawan negara dinilai dengan penulis yang tidak setaraf dengan mereka?

154.   31/8/2014  Benarkah tidak ada sarjana ciritan?

155.   18/8/2014  Sanggahan terhadap gagasan Persuratan Baru

156.  17/8/2014  Menghadapi cabaran:  satu cabaran untuk para sasterawan negara, sarjana, pengkritik dan penilai sastera

157.   13/8/2014  Kritikan sastera yang naif, keliru dan anti-ilmu

158.  6/8/2014  Menapak di Balai Maqamat

159.  22/7/2014   Balai Maqamat  sebagai ukuran kemampuan intelektual pembaca kritis

160.  3/7/2014  Semakin cepat kita betulkan, semakin baik untuk kita

161.  29/6/2014   Catatan 4 untuk bahagian I: Bolehkah anda menulis sajak Inggeris menggunakan bahasa Melayu?

162.  26/6/2014   Catatan 3 untuk Bahagian I: sarjana ciritan dalam budaya pandirisme, pandai tulis dan pandai mengarang

163.  25/6/2014  Catatan 2 untuk Bahagian I

164.   24/6/2014  Catatan untuk Bahagian I

165.  24/6/2014  Kemunclan sasterawan negara a dalah satu penyelewengan budaya yang amat besar dan yang paling bodoh yang kita lakukan ketika kita  seharusnya sudah cerdik

166.  16/6/2014  Terorisme dalam sastera Melayu

167.  15/6/2014  Lagi tentang Balai Maqamat

168.  14/6/2014   Nota kecil tentang Balai Maqamat

169.   11/6/2014  Balai Maqamat: sinar baru persuratan Melayu

170.  10/6/2014  Revolusi pandirisme dalam sastera dan kritikan sastera

171.  7/6/2014  Feminisme: malapetaka sastera Melayu moden

172.  5/6/2014  Pandirisme progresif dan Panel Anugerah  Sastera Negara: peranan parasite dalam kritikan sastera

173.  2/6/2014  Manakah karya besar sasterawan negara?  Mengalu-alukan kemunculan pandirisme progresif dalam sastera Melayu moden

174.  31/5/2014  Hudud dan kesusasteraan Melayu moden: tertegaknya pandirisme dan Mutual Admiration Club dalam sastera Melayu moden
[catatan: antara tulisan yang terpanjang]

ENTRI TAHUN 2015

175.  24/6/2015  Kesilapan besar melantik sasterawan negara masih boleh dibetulkan

176.  16/6/2015  Sastera tidak dapat dijadikan teras negara bangsa

177.  13/6/2015  Kekeliruan yang membawa kepada sikap biadab  terhadap ilmu dan budaya Melayu

178.  8/6/2015  Antara cabaran intelektual dan retorik teh tarik

179.  1/6/2015  Teksdealisme lambang pandirisme dalam kritikan sastera

180.  22/5/2015  Pandangan kritis tetapi positif terhadap teksdealisme  Mana Sikana yang gagal sebagai kaedah kritikan

181.  2/5/2015  Mana Sikana dan gagasan Persuratan Baru:  siapa melanggar siapa?

182.  29/4/2015  Teksdealisme  Mana Sikana antara bijak pandir dan bijak pandai dalam budaya pandirisme

183.   26/4/2015  Mana Sikana dan kebangkerapan kritikan sastera Melayu

184.  19/4/2015  Mana Sikana penulis  Sasterawan Negara di Takhta Keunggulan: kegagalan teksdealisme memahami keunggulan sejati

185.  6/4/2015  Korupsi budaya dan akademik: berani untuk mengaku silap dan membetulkannya

186.  4/4/2015  Revolusi Persuratan Melayu: menangani perubahan abad 21 yang tidak dapat dielakkan

187.  9/3/2015  Cabaran pandirisme dalam kegiatan intelektual

188.  6/3/2015  Sedikit nota tentang membaca dengan kreatif dan kritis

189.  3/3/2015  Menghadapi cabaran intelektual dari Barat dalam perkembangan sastera Melayu moden

190.  21/2/2015  Pandirisme dalam kritikan sasteraa Melayu

191.  30/1/2015  Beberapa prinsip utama untuk memajukan persuratan Melayu

192.  28/1/2015  Sasterawan negara, sarjana sastera sebagai pembuli sastera Melayu.

193.  25/1/2015  Pak Pandir, pandirisme dan budaya pandirisme dalam sastera Melayu

194.  19/1/2015  Kegagalan sidang kemuncak penulis Malaysia dan maknanya dalam perjuangan mendaulatkan ilmu dalam Persuratan Baru

195.   18/1/2015  Pengkanunan sasterawan negara adalah satu jenayah intelektual dalam kesusasteraan Melayu

196.  16/1/2015   Siapakah penghalang kemajuan berfikir dalam kesusasteraan Melayu

197.  14/1/2015  Sidang kemuncak penulis Malaysia yang kaya cadangan tetapi miskin pemikiran bernas

198.  4/1/2015  Sasterawan negara bukan golongan pemikir dan mereka tahu

199.  3/1/2015  Anda tahu makna stylization of ideas?

Tambahan yang tertinggal dalam senarai, Julai-Oktober 2015

200.  5/7/2015  Kejujuran akademik dan keterampilan penilaian dalam kritikan sastera

201.  14/7/2015  Kayu buruk dalam sastera Melayu: memberi tempat yang wajar kepada sasterawan negara

202.  Gagasan Persuratan Baru mencerdikkan pelajar dan bangsa Melayu

203  25/7/2015  Jangan malukan dunia akademik dan cemarkan kebudayaan Melaysia

204.  30/7/2015  Memberi makna kepada kegiatan kreatif berasaskan konsep ilmu yang benar

205.  1/8/2015  Pemikiran dalam karya kreatif  (sentuh fasal 1MDB)

206.  4/8/2015  Plot 1MDB: satu teknik dalam naratif pascamodenisme

207.  11/8/2015  Wajah-wajah pandirisme  di sebalik baju intelektual palsu

208.  14/8/2015  Indera bau dalam kritikan sastera: satu cara pembelaan terhadap para sasterawan negara

209.  1/9/2015  Pandirisme, feminisme, sobbing orgasm dalam kritikan sastera Melayu

210.  14/9/2015  Sejarah yang keliru atau ahli sejarah yang buntu-keliru

211.  30/9/2015  Teruskanlah kekeliruan jika anda selesa berada dalam kekeliruan

212.  3/10/2015  Ulasan buku: Sastera teras negara bangsa (ITBM 2014)

213.  5/10/2015  Ulasan buku: sastera teras negara bangsa (bah. II)

214.  Ulasan buku: sastera teras negara bangsa (bah. III)


BLOG TAHUN 2016

215. 13/3/2016   Mawar tidak sama dengan ros: satu analisis berasaskan dekonstruksi bikinan Jacques Derrida

216.  15/3/2016  Bahagian II: Mawar tidak sama dengan ros:  satu analisis ...

217.  20/3/2016   Bahagian III (penutup): Mawar tidak sama dengan ros: satu analisis ...

218.  21/3/2016  Bantahan dan jawapan (Bahagian III:  Mawar tidak sama dengan ros...)

219.  26/3/2016  Kritikan sastera Barat sebagai lambang kemenangan Iblis memperdaya manusia: Satu wacana dalam “Decolonising the University.”
[peranan Iblis sudah disebut dalam entri 23/7/2013, dalam senarai no. 111.]

220.  28/3/2016  Krtikan sastera Barat ... (Bah. II)

221.  30/3/2016  Kritikan sastera Barat ... (Bah. III)

222.  31/3/2016  Seni avant-garde  di era pascamodenisme

223.  6/4/2016  Pandirisme Dalam Komuniti Dunia sudah terbit

224.  11/4/2016  Rupanya kamu semua takutkan pelanggaran

No comments:

Post a Comment