Monday, January 23, 2012

Karya Persuratan, Karya Sastera, Karya Picisan/Popular/Erotik Dalam Sastera Melayu

Terdapatnya tiga kategori karya itu sudah diterima kewujudannya oleh sasterawan, sarjana dan pengkritik sastera, walaupun ada yang tidak bersetuju dengan kategori karya persuratan kerana menurut mereka karya sastera akan menduduki tempat kedua. Apa salahnya? Apakah yang istimewa tentang karya sastera sehingga perlu diutamakan? Dahulu pun kita sudah wujudkan karya picisan sebagai satu kategori; tetapi ini tidak menyekat penulis karya picisan dan erotik daripada dipilih sebagai sasterawan negara. Walaupun memang terdapat sasterawan negara yang menulis karya picisan sebelum dan selepas diangkat menjadi sasterawan negara, namun institusi itu bukanlah suatu institusi yang picisan. Kerajaan telah berbelanja banyak wang, berpuluh juta, untuk melaksanakannya. Panel Anugerah Sastera Negara diberi kebebasan tersendiri dalam penilaian mereka, dan salah satu kebebasan itu ialah menerima karya picisan sebagai sebahagian daripada karya yang layak diberi kedudukan yang akan menentukan boleh tidaknya seorang sasterawan diangkat menjadi sasterawan negara. Pada mulanya hanya tiga atau empat kategori  dikenal pasti: karya sastera, karya picisan, karya popular, karya erotik dan pornografi. Dalam sastera Melayu moden, karya erotik dan pornografi itu biasa dipanggil karya lucah; tetapi pada umumnya sebuah novel erotik seperti novel-novel Yahya Samah lebih tepat dipanggil novel erotik, bukan pornografi. Sebaliknya novel SN Shahnon Ahmad TIVI adalah karya lucah, yakni sebuah karya pornografi totok. Tetapi mengapakah SN Shahnon Ahmad bermati-matian mempertahankan novel lucah porno itu sebuah karya “Mithali Islam”? Dia menganggap  novel lucahnya itu sebuah karya sastera Islam yang tertinggi tarafnya, iaitu karya mithali (sama tarafnya dengan gelaran Ibu Mithali yang dianugerahkan oleh kerajaan kepada ibu-ibu Melayu yang menyokong atau bersimpati dengan UMNO dan telah berjaya melahirkan anak dan mendidik mereka hingga berjaya dalam pelajaran).  Malah ada sarjana (tentu saja termasuk SN Shahnon Ahmad sendiri) yang meletakkan novel lucah/pornografi itu sebagai karya sufi, atau sekurang-kurangnya sebuah karya yang kaya dengan unsur sufi. Kesimpulan ini berasaskan ajaran Hindu yang melihat persetubuhan itu sebagai penjelmaan kepuasan syahwat (seks) tertinggi yang menjadi matlamat kehidupan manusia, seperti yang ditegaskan oleh Freud dan diberi tafsiran “falsafah” dalam teori dekonstruksi ajaran Derrida (sang mulhid) yang dipanggil “jouissance” (puncak kepuasan syahwat).

Istilah jouissance ini digunakan pada mulanya oleh Roland Barthes, yang membezakan antara “plaisir” (pleasure) dengan “jouissance” (bliss) yang didapati daripada sebuah teks yang sama ada bercorak readerly atau writerly.  Teks yang readerly  ialah yang mesra pembaca, yang boleh difahami dan diberi makna kerana ditulis dalam acuan yang sedia ada. Inilah barangkali ciri utama karya para sasterawan negara, yang disanjung kerana “pandai” meniru teknik Barat dan cekap pula melakukan “eksperimen” yang juga diilhamkan daripada perkenalan dengan karya Barat. Inilah jenis karya orang yang “pandai menulis”, tetapi tidak pandai mengarang.  Pandangan ini telah saya kemukakan sejak tahun 1970-an lagi, dan saya masih berpegang kepada kesimpulan itu kerana bukti-bukti yang dapat dilihat terlalu banyak sehingga tidak mungkin saya mengubah kesimpulan saya yang tidak popular itu.

Para sasterawan memang pandai menulis, kerana matlamat mereka ialah bercerita. Segala-galanya tertumpu pada cerita; dan sebuah novel hanya menjadi sebuah novel kerana keutamaan cerita itu. Kata E. M. Forster, “novel adalah cerita”; lalu tanpa ragu-ragu sedikit pun semua sasterawan Malaysia menerima pendapat E. M. Forster itu sebagai satu-satunya prinsip dan ukuran yang akan menentukan sesebuah novel itu sebuah novel atau tidak. Sikap tidak rasional ini akhirnya berakhir dengan sikap tidak siuman apabila “cerita” itu dipertahankan begitu rupa dengan memberi hujah bahawa al-Quran sendiri menggunakan cerita dan menjadikan cerita sebagai cara berdakwah dan tarbiah. Maka lahirlah apa yang kini sedang giat dipromosikan sebagai Teknik Surah Yusuf yang kononnya meniru “cerita” al-Quran, dengan matalamat untuk mendapat keuntungan material dengan menulis kisah-kisah cinta murahan atas nama Islam.

Begitu murah harga “cerita” al-Quran itu bagi mereka, boleh dijadikan iklan dalam perdagangan penerbitan dan penjualan cerita picisan. Tentulah tidak siuman jika pandangan E. M. Forster dalam bukunya Aspects of the Novel (berasal dari sebuah syarahan, 1927) dijadikan hujah untuk membuat kesimpulan bahawa cerita juga salah satu unsur penting dalam al-Quran. Inilah jawapan Dr. Zulkarnain Mohamed dalam makalahnya (memetik pendapat Sayid Sayid Abd al-Razik dalam bukunya, Kaedah Islam dalam Kritikan Sastera):  “Abd al-Razik mengemukakan tiga saranan yang jelas, iaitu pertama cerita al-Quran tidak boleh dikaji dengan pengukuran genre sastera yang bersifat insani. Seterusnya, kajian cerita dalam al-Quran tidak boleh dicampuradukkan dengan karya sastera insani walaupun kedua-duanya disentuh dalam satu kajian. Selain itu, cerita dalam al-Quran  tidak wajar ditiru. Sebaliknya, ia hanya perlu dijadikan panduan atau metode kajian” (dalam makalahnya, “Pendekatan Ta’amul-Taklif dalam Kajian Sastera”, SARI 29 (1)(2011), hal. 142).  Penegasan ini sudah cukup untuk mengembalikan sifat rasional seorang sasterawan atau sarjana sastera yang cuba menggunakan al-Quran untuk berhujah bahawa cerita adalah salah satu aspek penting dalam al-Quran, dikemukan secara simplistic tanpa memahami konsep “cerita” dalam al-Quran seperti yang ditegaskan dalam kutipan di atas.  Fahaman ini jelas sekali mempunyai hubungan perdagangan cerita dalam bentuk novel, dengan misalnya menggunakan surah-surah tertentu dalam al-Quran untuk mengabui dan mengaburi pembaca yang cetek pengetahuan agamanya bahawa “cerita” yang mereka hidangkan itu berunsur Islam, meskipun dari segi ilmu bertentangan dengan ajaran Islam. Pertentangan itu terlihat misalnya dalam keutamaan yang diberikan kepada emosi dalam pembinaan cerita, dengan misalnya menjadikan cinta muda mudi sebagai landasan untuk bercerita; padahal dalam Islam yang lebih utama ialah ilmu, dan bukan sebarang ilmu, tetapi ilmu yang benar. Yang terjadi adalah sebaliknya: cerita cinta berasaskan teknik jempulan tadi disensasikan hingga kepada kulit buku yang menonjolkan wajah wanita yang diberi celak yang tebal dan solekan yang berlebihan. Isinya pun begitu juga, hanya tak lebih daripada sejenis solekan yang disensasikan dengan memakai judul yang membuat pembaca yang tahu sedikit tentang agama berasa amat tidak selesa. Kerana kedudukan ilmu yang benar itu begitu penting, maka seharusnya cerita tunduk kepada keutamaan ilmu itu, dengan memberi ruang yang lebih besar untuk wacana yang bersifat keilmuan. (Untuk memahami persoalan ini, sila rujuk makalah Prof. Madya Dr. Mohd. Zariat Abdul Rani, “Materialisme, Islam dan Nilai Kesasteraan: Satu Penilaian Terhadap Novel-novel Popular Islami Terbitan PTS Sdn. Bhd. Berdasarkan Persuratan Baru”, dibentangkan di Perhimpunan Penulis Muda Nasional ke-3, anjuran PENA, Akademi Kenegaraan, Kuala Lumpur, 16-18 Disember 2011. Dalam kertasnya itu Dr. Zariat membuat kesimpulan, novel-novel yang dikajinya itu tidak pun sampai ke taraf karya sastera, hanya layak dipanggil karya popular yang tidak bermutu dari segi pemikiran dan tidak pula mencapai standard yang diharapkan dari segi tekniknya.) 

Apa yang berlaku dalam usaha menulis dan menerbitkan novel popular Islami itu ialah ketandusan idea bernas yang boleh mendorong pembaca berfikir. Ini terjadi, mereka berhujah, ialah kerana pembaca tidak mahu dibebankan dengan idea yang berat-berat; lagi pula, kata mereka, lebih utama menarik minat membaca daripada memberikan idea yang berat-berat yang membebankan pembaca sehingga mereka tidak berminat membaca buku. Pendapat ini hanya lahir daripada penulis atau sasterawan yang sebenarnya tidak mampu berfikir dan cetek pula pengetahuannya; lagi pula dorongan mendapat “kejayaan” dalam bentuk wang ringgit jauh lebih besar daripada usaha jujur dan berterusan dalam membina ketangkasan berfikir masyarakat.  Jadi persoalan sebenarnya ialah pengaruh materialisme yang kini sudah menjadi tumpuan para penulis. Semakin kuat pengaruh ini, semakin lesu cara berfikir para sasterawan, dan kesannya ke atas kesusasteraan Melayu memang jelas; kesan itu kelihatan juga dalam cara Panel Anugerah Sastera Negara menilai karya kreatif apabila mereka pun memberi tumpuan kepada aspek materialisme ini. (Untuk memahami kesimpulan ini anda perlu membaca laporan Panel dengan kritis.)

Saya menegaskan tadi para sasterawan ini memang pandai menulis, tetapi tidak pandai mengarang. Termasuk dalam kumpulan ini ialah para sasterawan negara sendiri, yang memang pandai menulis, terutama menulis karya picisan dan amat menonjol gaya erotiknya. Mereka bangga menjadi sasterawan yang pandai menulis itu, kerana mereka dipuji oleh Panel Anugerah Sastera Negara, walaupun terhadap karya-karya lucah dan erotik mereka. Ini memang ditegaskan dalam laporan Panel terhadap sumbangan Abdullah Hussein, Samad Said, Shahnon Ahmad (sekadar menyebut beberapa nama yang paling menonjol) yang telah menghasilkan karya picisan, lucah dan erotik.  Apakah maksud pandai mengarang dalam konteks ini? Dalam konteks gagasan Persuratan Baru, “mengarang” bererti mewacanakan pemikiran dengan penghujahan, analisis, pembuktian, dan sebagainya yang berkaitan dengan cara mengolah sesuatu idea dengan jelas dan sistematik untuk menghasilkan sebuah karya kreatif (seperti novel atau cerita pendek) yang sekali gus indah dan bermakna: indah dari segi gubahan berbentuk cerita yang disampaikan melalui wacana; bermakna dari segi persembahan wacana yang disampaikan dalam bentuk cerita yang terkawal untuk menzahirkan hakikat realiti berasaskan konsep ilmu yang benar. Hasilnya ialah sebuah karya persuratan, bukan karya sastera seperti yang kita ketahui. Yang menentukan di mana duduknya sesebuah karya, sama ada karya persuratan atau karya sastera, ialah konsep taklif yang menjadi asas bagaimana wacana dan cerita diberi bentuknya dalam karya tersebut. (Huraiannya telah dijelaskan dalam Pendidikan Estetika Daripada Pendekatan Tauhid dan Gagasan Persuratan Baru: Pengenalan dan Penerapan).

Mungkin kita tidak sedar betapa Roland  Barthes telah memberi sumbangan besar kepada sastera Melayu dalam mengelirukan para sasterawan dan sarjana sastera. Dalam sebuah tulisannya berjudul, “Unsur-unsur Teori Dalam Kesusasteraan Melayu dan Nusantara” (kertas berkala UKM, 1988), yang menjadi bahan  syarahan perdananya (1989),  Prof. Dr. Muhammad Hj. Salleh berkata begini:  “Untuk memulakan perbincangan ini saya ingin mendapat manfaat dari akal jernih Barthes (1979) yang banyak memikir dan menulis tentang konsep karya dan teks” (hal. 38, huruf tebal ditambah). Seterusnya kata Prof. Dr. Muhammad Hj Salleh lagi: “Dengan bekalan wawasan Barthes dan Kristeva ini kita mungkin boleh melihat sastera kita, mengambil manfaat darinya tetapi dengan kritis dan penyesuaian yang perlu.” (hal. 40).  

Apakah akal jernih Barthes itu? Idea Barthes yang terkandung dalam konsep teks (dalam pemikiran Barthes, baca seks) yang bersifat readerly (atau readable; daripada bahasa Perancis lisible yang dalam bahasa Inggeris bermaksud legible) dan writerly (yakni yang bersifat scriptible dalam bahasa Perancis)  menjurus ke arah apa yang dikenal sebagai “puncak shahwat” dalam persetubuhan, yang ditonjolkan dalam istilah Perancis jouissance (diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris sebagai enjoyment, bliss).  Inilah ciri utama semua karya sastera, terutama yang bercorak picisan, erotik dan lucah. Anda tidak boleh membataskan maksud picisan itu hanya dalam konteks seks saja; kerana lebih banyak yang picisan itu dari segi pemikiran dan penghujahan dalam kritikan dan penulisan karya kreatif. Anda boleh merujuk banyak tulisan/makalah yang menghuraikan perkara ini (yakni, tulisan picisan atau penilaian picisan yang mengaku akademik); antaranya yang terbaru ialah makalah Prof. Ungku Maimunah dalam kertas yang dibentangkan oleh beliau pada pertemuan Seminar SKIM XXII di UKM, Bangi, pada 29-30 November 2011, berjudul “Novel Harga Sebuah Maruah oleh Azizi Hj. Abdullah: Kepincangan Penilaian Sebuah Pemenang Sayembara”. Makalah itu menjelaskan bagaimana pincangnya penilaian yang dibuat; yakni penilaian yang picisan.  Dari segi pemikiran, sajak “Pulang Si Tenggang” adalah sebuah sajak picisan yang menonjolkan faham individualisme yang berlebihan sehingga sanggup menerima nilai-nilai negatif yang menjadi dasar dongeng “Si Tenggang Anak Derhaka” dalam budaya Melayu.  Dari segi pemikiran, ini juga berupa “kepincangan penilaian” seorang penulis yang hanya “pandai menulis”.  Kepincangan dan sifat picisan ini dapat dilihat dalam makalah akademik (so called academic  paper!) yang banyak ditulis dalam seminar yang kerap diadakan, misalnya yang ditulis oleh A. Rahim Abdullah dari ASWARA tentang novel Kawin-kawin oleh Azizi Hj. Abdullah, berjudul  “Ideologi dan Dunia Makar Dalam Novel Kawin-kawin” (Seminar Antarabangsa Kesusasteraan Melayu XI, UKM, 7-8 Disember 2011). Novel itu sendiri adalah sebuah novel picisan; kertas kerja tentangnya juga sebuah kertas kerja picisan. Penggunaan istilah “ideologi” dalam tajuk itu sendiri membuktikan sifat picisannya, yang digunakan secara “makar” dalam kertas itu, tidak terdapat analisis yang boleh dijadikan sandaran sekira-kira agak wajar bahawa penggunaan istilah “ideologi” itu cocok dengan kandungan novel picisan itu. (Untuk melihat aspek picisan novel ini, lihat kertas kerja saya, “Unsur Jenaka Dalam Novel Kawin-kawin: Kegagalan Intelektual Seorang Sasterawan” (Seminar Jenaka Melayu Nusantara, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 21-23 Ogos 2003).

Inilah faham yang dipakai dan dipertahankan oleh para sarjana dan sasterawan Malaysia, termasuk sasterawan negara. Inilah hujah, atau jenis hujah yang digunakan oleh Shahnon Ahmad apabila beliau mempertahankan novel lucahnya TIVI sebagai novel Islam yang mithali, yang wajib dicontohi dan dihargai, dipandang tinggi sebagai hasil realisme yang menjadi dasar semua karya para sasterawan Malaysia.  Tepat sekali kesimpulan Pascale Casanova dalam bukunya, The World Republic of Letters (2004) yang menegaskan bahawa semua prinsip dan ukuran yang terpakai dalam sastera ditetapkan sama ada di Paris atau London. Walaupun Shahnon Ahmad menegaskan karya lucahnya bercorak Islami (bukan itu saja, tetapi yang mithali pula!), namun beliau menggunakan ukuran yang ditetapkan di Paris, bukan ukuran yang ditetapkan dalam Islam, seperti yang ditunjukkan oleh Dr. Zulkarnain Mohamed dalam makalah beliau bagaimana karya bercorak itu dinilai. Jika anda membaca laporan Panel Anugerah Sastera Negara, anda akan melihat dengan terang seperti anda melihat cahaya matahari terik waktu siang yang panas bagaimana mereka menggunakan ukuran dari Paris dan London untuk menilai karya para sasterawan negara. Anda mungkin bertanya: So what? Apa salahnya? Andalah yang lebih layak menjawabnya, bukan saya atau sesiapa sekali pun, kecuali anggota Panel Anugerah Sastera Negara dan orang yang sejenis dengan mereka dan sejenis pula dengan anda yang menyokong mereka.

Sekarang sudah agak jelas mengapa kita perlu meletakkan karya kreatif dalam tiga kategori. Jika kategori karya persuratan itu ditolak atau diketepikan, maka kita akan meletakkan semua karya kreatif kita seperti yang dihuraikan oleh Roland Barthes.  Inilah yang terjadi, sama ada kita sedar atau tidak. Inilah yang mendorong Shahnon Ahmad dan para pengikutnya mendakwa novel picisan dan pornografi yang berjudul TIVI sebuah karya Islami kerana realisme yang didakwa Shahnon Ahmad benar-benar terjadi seperti yang dirakamkannya dalam novelnya adalah satu kenyataan yang tidak dapat dinafikan kelangsungannya dalam masyarakat Melayu, oleh itu wajar dijadikan sebuah novel yang realistik. Dari segi pandangan Roland Barthes dan sistem nilai Barat, pandangan Shahnon Ahmad ini tepat sekali. Tetapi jika dilihat dan dinilai dari nilai-nilai Islam, kesimpulan beliau itu batil, tidak boleh dipakai. Jika huraian Dr. Zulkarnain Mohamed dalam makalahnya difahami, anda akan melihat dengan jelas kepalsuan kesimpulan Shahnon Ahmad, para anggota Panel Anugerah Sastera Negara, dan para sarjana serta sasterawan yang terpesona dengan teori dan kaedah Barat. 

Dengan memberikan keutamaan kepada karya sastera yang dikatakan mencerminkan realisme, maka kita diberitahu karya sastera itu bermutu dan bernilai tinggi kerana cocok dengan realisme, walaupun tidak perlu mengetengahkan nilai-nilai Islam yang menjadi tunjang tamadun Melayu. Inilah pandangan Panel Anugerah Sastera Negara, yang menegaskan sastera tidak perlu didaktik, tidak perlu mempunyai matlamat apa-apa, tidak perlu menegaskan pendirian moral kerana kebebasan itu lebih penting daripada apa juga sekatan yang bersifat moral, dan tidak perlu dikaitkan dengan sebarang nilai yang bersifat keagamaan. Jika anda membaca dengan teliti laporan Panel Anugerah Sastera Negara, inilah kesimpulan mereka dan inilah yang menjadi panduan para sasterawan dan menjadi ukuran penilaian di kalangan sarjana dan pengkritik sastera. Tentu saja pendirian begini tidak wajar dan amat bertentangan dengan nilai-nilai yang diberi keutamaan dalam tamadun Melayu yang bercorak Islam itu.

Mengapa mesti dipisahkan nilai-nilai Islam dalam karya sastera? Sekiranya ada yang menolak adanya pemisahan itu, mengapa pula mereka tidak boleh menerima kehadiran unsur-unsur Islam itu dalam penilaian karya para sasterawan negara? Lebih tegas lagi, mengapa Panel Anugerah Sastera Negara menolak nilai-nilai Islam dalam penilaian mereka? Di sini tidak saja berlaku kontradiksi, tetapi juga penentangan yang amat ketara dan mendapat sokongan dan dukungan para sasterawan, sarjana dan institusi seperti Dewan Bahasa dan Pustaka. Dalam keadaan inilah kita perlukan karya persuratan, yang akan menjadi ukuran kepada kemajuan yang telah dicapai dalam penulisan kreatif di Malaysia. Jika dibiarkan sastera bersendirian dan bebas malakukan apa saja, maka kita akan terus keliru dan akan terus memberi kedudukan tinggi yang tidak wajar, yang salah, kepada karya picisan dan karya yang mendaulatkan nilai-nilai relatif dari Barat. Keadaan ini akan menjadi lebih buruk apabila seorang sasterawan yang diberi gelaran sasterawan negara menggunakan penghormatan dan kedudukannya itu untuk menulis karya tidak bermutu, karya picisan, dan diberi pujian pula kerana kedudukannya, tanpa mengambil kira sejauh mana melesetnya penilaian yang diberikan dan betapa kelirunya ukuran yang digunakan.  Mahu tidak mahu kita harus meletakkan ukuran yang objektif, tepat dan jitu berasaskan konsep ilmu yang benar, dan hasil kreatif itu mencerminkan hakikat taklif dalam kehidupan manusia. Pendeknya, kita perlu mengajar kembali masyarakat kita, terutama para pelajar, bahawa kedudukan nilai-nilai mutlak dalam kehidupan manusia bukanlah perkara baru; tetapi diketepikan dan dipandang salah akibat penerimaan melulu nilai-nilai Barat yang sering dikaitkan dengan kemajuan dan pembangunan, yang asasnya ialah materialisme dalam kemajuan ekonomi dan hedonisme dalam budaya. Tetapi di Barat sendiri hal ini sudah lama dipersoalkan. Seorang tokoh kritikan sastera yang terkenal dari Britain, Terry Eagleton (bukunya diterjemahkan ke bahasa Melayu oleh Prof. Dr. Muhammad Hj Salleh), seorang pengikut faham Marxism, memberikan pendapatnya yang tegas menggesa nilai-nilai mutlak itu dijadikan ukuran kembali dalam kehidupan masa kini. Jika anda berminat, sila rujuk bukunya After Theory (2003) atau pandangan kritis terhadap buku itu yang boleh dicapai melalui Internet. 

Sarjana dan sasterawan Malaysia tidak usah mengarut mengaku karya dan pemikiran mereka yang berteraskan teori dan faham sastera Barat itu bersifat universal. Orang Barat sendiri pun tidak mengatakan karya mereka universal atau teori mereka universal. Hanya kita yang tak kenal betul-betul pemikiran mereka dan tidak tahu dengan mendalam tradisi bangsa dan agama sendiri, yang “cetek meraba-raba”,  yang terkinja-kinja mahu diakui kononnya karya mereka universal kerana ditulis dalam bentuk dan wajah pemikiran Barat. Sebenarnya anda hanya tidak lebih daripada appendix Barat, yang mereka sendiri pun tidak mahu terima kerana sebab-sebab yang mereka sendiri tahu. 

Mohd. Affandi Hassan,
20/1/2012.

7 comments:

 1. assalamualaikum tuan,

  saya masih ingat tentang benih-benih tumbuhan yang ingin saya serahkan kepada tuan. Sebenarnya saya sudah siapkan, cuma kesihatan saya terganggu ketika mengikut kembara GAPENA ke Ranong. Seteruskan disebabkan keletihan yang berpanjangan selama sebulan perjalanan itu, saya batalkan segala pertemuan dengan rakan-rakan termasuk diri tuan.

  Saya mohon maaf dan insya-Allah akan terus cuba usahakan niat saya itu.

  Semoga tuan sentiasa dalam afiat-Nya, amin.

  wassalam.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Salam Puan JahRera.

   Terima kasih kerana masih ingat. Saya baru saja sebut perkara itu ketika berbicara dengan Sdr. Darma. Katanya puan ada datang ke rumahnya baru2 ini. Perkara ini timbul ketika saya tanya Darma dia masih menulis haiku atau tidak dengan bimbingan Puan. Mengenai benih itu, biarlah dulu; Insha Allah bila nanti tiba masa yang sesuai, semuanya akan berlaku secara natural. Terima kasih sekali lagi atas ingatan Puan.

   Delete
  2. salam pagi Jumaat yang mulia ini,

   Tuan,

   Saya pernah menziarah keluarga Tuan Darma Mohammad bersama sekumpulan peminat haiku pada tahun 2008. Malangnya percutian yang baru-baru ini, kesihatan saya menghalang niat ke sana lagi, termasuklah pertemuan dengan kawan-kawan lain.
   Dengan izin tuan, saya akan dapatkan nomber telefon tuan dari tuan darma.

   Semoga sihat selalu, amin.

   Delete
 2. assalamualaikum tuan,
  Bagaimana saya boleh hubungi Tuan? Boleh tak saya dapatkan emel Tuan?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sdr. Kunci

   Sila lihat respon saya di tempat sdr. mula2 kemukakan soalan sdr.

   Delete
 3. Salam Pak Affandi. Saya sudah lama menghantar emel kepada Pak Affandi tetapi tidak berbalas, apakah sudah diterima emel tersebut atau belum. Harap dapat penjelasan. Terima kasih.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sdr. Hafiz.

   Maaf. Mungkin saya terlepas pandang. Nanti saya semak, Insha Allah.

   Delete