Saturday, September 5, 2020

MENCARI PENGERTIAN BARU DALAM KEGIATAN PERSURATAN


Dengan lahirnya Gagasan Persuratan Baru, perbincangan secara lisan dan tulisan tentang kesusasteraan telah diberi dimensi baru yang berbeza daripada kebiasaan lama, apabila diberi keutamaan kepada konsep wacana dan cerita. Perubahan ini tidak difahami oleh para sarjana sastera, para sasterawan, dan para pengkritik sastera. Mereka masih berdegil kepada cara lama yang tidak saja outdated, tetapi lebih penting disedari dan difahami bahawa cara lama itu telah membawa orang sastera (sasterawan, sarjana, pengkritik) ke lembah kekusutan pemikiran tentang seni mengarang, dan pada waktu yang sama  mereka ini menjadi hamba kepada teori sastera Barat yang membawa mereka ke lembah belantara teori yang akhirnya telah menyesatkan mereka. Mereka telah sesat Barat, menurut ungkapan orang Kelantan. Kesesatan ini muncul dengan jelas apabila mereka menolak konsep ilmu yang benar dalam kegiatan penulisan dan kritikan terhadap hasil kegiatan tadi; akibat dari itu ialah mereka meraba-raba mencari makna daripada kepalsuan kegiatan mereka yang sesat meraba-raba itu.  These are strong words, tetapi itulah kenyataannya yang cuba dilindungi oleh para sasterawan, sarjana dan pengkritik sastera. Mereka tidak boleh menerima “kebiasaan baru” kerana sikap anti-ilmu yang menjadi pegangan mereka. Sebenarnya mereka ini adalah kumpulan anti-ilmu yang berpura-pura tahu tentang seni mengarang dan cara pengolahannya (dalam kritikan sastera).  Bukti terbaik ialah apabila mereka dengan angkuh menolak Gagasan Persuratan Baru sebagai hanya “salakan anjing kurap”, kata tokoh mereka yang bangga menjadi “sarjana” keliru dengan meletakkan penglipur lara setaraf dengan sarjana. Bodoh, tetapi diterima oleh kumpulan yang bangga dengan kebodohan mereka ini.

Untuk memahami kegilaan kepada yang disebut “teori sastera” hasil ciritan para sarjana yang menggila berebut-rebut kononnya menelurkan teori baru dalam kritikan sastera, maka terjadilah seperti yang dihuraikan oleh Prof. Ungku Maimunah Mohd Tahir dalam makalah beliau yang terbaru. Lihat kutipan penting ini:

“Dalam konteks sastera Melayu, dekad 1990-an dan berikutnya menyaksikan
kemunculan pelbagai ‘teori’ atau ‘kerangka analisis’ tempatan seperti
Takmilah, Pengkaedahan Melayu, Pendekatan Firasat, Kata Kunci,
Teksdealisme, Persuratan Baru dan sebagainya dengan pengertian
‘teori’ yang pelbagai, yang dalam banyak hal tidak pula memperlihatkan
fahaman tentang ‘teori’ serta fungsinya yang tepat dan jitu. Namun,
hakikat kemunculan pelbagai ‘teori’ tempatan ini memberi isyarat betapa
tidak beresnya situasi sastera Melayu dewasa ini terutama situasi kritikan
sastera yang lantas mengundang kemunculan teori-teori tempatan tersebut.
Melatarbelakangi penampilan ‘teori’ tempatan ini ialah pengamatan
bahawa penghasilan sastera dan lebih-lebih lagi kritikan sastera, rata-
rata dilaksanakan dengan menggunakan teori, kerangka dan idea-idea
Barat, sesuatu yang dirasakan amat janggal dan tidak sesuai sama sekali.
Ditegaskan bahawa hal ini kerana teori-teori Barat adalah produk konteks
yang sangat berbeza daripada konteks tempatan sama ada dari segi agama,
budaya, nilai atau pandang hidup, dengan itu tidak dapat berlaku adil kepada
karya tempatan sama ada karya kreatif mahupun kritikan yang rata-rata
merupakan hasil penulis dan pengkritik Melayu yang beragama Islam.”

(Disiarkan dalam MANU Bil. 30, 1-45, 2019 (Disember)
E-ISSN 2590-4086© Ungku Maimunah Mohd. Tahir)    “SENDENG-BARAT DALAM SASTERA MELAYU MODEN: CABARAN SEBUAH CENGKAMAN
Western-bias in Modern Malay Literature:  The Challenge of a Stranglehold )


Dalam entri yang baru lepas (bertarikh 3 September 2020) saya mengajukan satu kesimpulan yang sangat penting, setelah menceritakan/menganalisis perkara-perkara yang berlaku dalam kritikan sastera Melayu, maka berbuatlah saya akan kesimpulan yang nakal dan sinis ini:

“Adakah anda setuju bulat-bulat dengan ukuran dan penilaian yang dibuat oleh anggota jawatankuasa pemilihan sasterawan negara? Saya tinggalkan soalan ini untuk anda jawab, jika mahu. Jika tidak mahu pun tidak mengapa. Inilah “normal baru” [norma?] dalam penilaian dan kritikan sastera Malaysia. Dengan sikap dan pendirian ini, tiada lagi karya sastera yang tidak bermutu.

Tidakkah itu merupakan kejayaan teragung dalam kritikan sastera Malaysia? Kita pun mahu tahu, siapakah pelopornya?  Saya yakin tiada seorang pun akan menjawab pertanyaan bodoh ini.  Walaupun bodoh, masalahnya kita semua mahu tahu!”

Sekiranya anda baca kesimpulan ini dalam konteks makalah Prof. Ungku Maimunah (kena baca keseluruhan makalah), maka anda akan lebih mudah memahami kesimpulan saya. Saya suka, dan kagum, dengan kesimpulan saya yang berbunyi:  “Dengan sikap dan pendirian ini, tiada lagi karya sastera yang tidak bermutu.”  Satu kesimpulan yang amat pintar, walaupun sinis, dan tepat dengan kejadian yang berlaku dalam sastera Melayu selepas 1981, tahun bermulanya dilantik para sasterawan picisan sebagai sasterawan negara.  Untuk berlaku adil kepada para sasterawan negara dan para penyokong mereka, dengan rendah hati saya cabar mereka supaya kemukakan sebuah karya (sebuah pun jadilah) yang dapat menandingi Pujangga Melayu atau Hikayat Salim Adil. Itulah implikasi kesimpulan saya yang berbunyi, “Dengan sikap dan pendirian ini, tiada lagi karya sastera yang tidak bermutu”!  Dengan itu kita selamatkan para sasterawan negara yang karya mereka bertaraf picisan, bahawa penarafan itu tidak perlu lagi, kerana semua karya yang diterbitkan adalah bermutu!

Adakah ini bererti saya memberi jalan kepada para sasterawan negara, sarjana yang menyokong mereka, dan pengkritik sastera yang sibuk memuji teman-teman mereka?  Tentu anda masih ingat bagaimana Prof. Mohammad Saleeh Rahamad memberi kedudukan yang amat istimewa kepada SN Anwar Ridhuan? Ini terdapat dalam satu esei beliau yang mendapat Hadiah Sastera Nasional (?) dalam bidang kritikan, dipilih oleh teman-teman beliau yang menjadi juri.  Dia sendiri mengaku dia terkejut, tetapi itu cara dan gaya kesopanan Melayu yang selalu merendah diri untuk mendapat pujian dan sanjungan.  Dilihat dalam konteks budaya Melayu ini, tidaklah sangat biadab jika saya memberi penghormatan kepada karya sendiri, berupa cabaran kepada sesiapa pun untuk menunjukkan kepada kita semua bahawa saya silap, dan bahawa semua karya para sasterawan negara tiada tandingan dan akan kekal begitu. Walaupun pendapat seumpama ini kurang asam, dan sudah pasti terlalu kaya dengan unsur bodohnya, namun usaha itu berguna juga untuk menggertak dan mengherdik pembaca yang kurang kepintaran memilih. Orang begini ramai, terutama sekali yang menjadi juri pertandingan atau apa-apa juga anugerah. Saya telah buktikan ini dalam sebuah buku khusus mengenai pemilihan sasterawan negara.

Tetapi masih tinggal lagi satu masalah, yang tidak dapat diselesaikan jika kita menolak konsep ilmu yang benar sebagai asas penilaian itu.  Oleh itu, mahu tidak mahu, anda perlu juga mengiktiraf Gagasan Persuratan Baru sebagai teori sastera yang paling canggih yang pernah dikemukakan oleh manusia, yang menjadikan semua teori sastera Barat sebagai teori picisan kerana setiap teori itu berasaskan andaian dan rumusan yang berubah-ubah, seperti yang anda sendiri tahu jika anda membaca dan meneliti teori mereka.  PB membawa manusia bertanya siapa dirinya, mengapa dia berada di dunia ini, ke mana yang hendak ditujunya. Semua ini tidak ada dalam teori sastera Barat, oleh itu bagi mereka prinsip paling utama ialah kebebasan peribadi untuk membuat pilihan dan penilaian. Dalam Islam, kedudukan demikian memang diminta oleh Iblis, dan Iblis diberi kebebasan untuk memusnahkan manusia. Inilah pilihan Barat dan ini terserlah dalam karya sastera mereka dan dalam cara mereka menilai karya kreatif. Supaya anda berpuas hati, anda boleh bertanya soalan ini, dan menjawabnya: Apakah yang istimewa Gagasan Persuratan Baru, dan apa pula yang picisan dalam teori sastera Barat? Saya yakin semua sarjana dan sasterawan Malaysia akan tertawa besar membaca pertanyaan ini, kerana itulah pertanyaan yang paling bodoh daripada seorang pemikir sastera Melayu yang hebat.


Bodoh, tetapi hebat. Itulah Pak Pandir yang melahirkan teori Pandirisme itu. Ada orang berkata, contoh Pandirisme teragung ialah Persuratan Baru. Yang setuju angkat tangan; yang tidak setuju pun angkat tangan juga. Orang Inggeris panggil situasi itu win-win situation.  Orang Melayu yang santun dan bersikap rendah diri memang mengamalkan itu; tetapi tidak saya. Itulah kelebihan saya yang menelurkan Gagasan Persuratan Baru itu untuk menjadi kayu ukur yang tepat ketika membuat penilaian terhadap karya kreatif.  Kesimpulan ini mesti dicabar sewajarnya; sayangnya sasterawan dan sarjana sastera, serta para pengkritik, mengambil sikap “lembu kenyang”.  Mengunyah saja sepanjang masa…  Pastilah lembu tidak mengunyah Gagasan Persuratan Baru, walaupun lembu masuk universiti dalam Pujangga Melayu!


Selamatlah jiwa yang sempurna!


Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya, 5/9/2020.
No comments:

Post a Comment