Tuesday, October 25, 2016

MAKNA PASCAMODERNISME DALAM SASTERA MELAYU: KEKELIRUAN YANG MEMBANGGAKAN

Perbincangan tentang pascamodernisme dalam sastera Melayu mungkin yang paling lucu dalam dunia, selain menyerlahkan  keunggulan kecacatan mental yang dipanggil schizophrenia di kalangan sarjana dan sasterawan. Raja lawaknya ialah Mana Sikana, “peneroka” pascamodernisme dalam sastera Melayu.  Antara penyokong intimnya ialah Dr. Mohamad Saleeh Rahamad dan Sasterawan Negara Prof. Emeritus Shahnon Ahmad.  Kedua mereka adalah tokoh besar dalam bidang akademik di Malaysia, oleh itu jasa mereka berdua mempertahankan pascamodernisme adalah amat memeranjatkan sarjana Barat yang menolak pembohongan pascamodernisme ini.  Kita lihat beberapa contoh daripada tulisan Mana Sikana.  Kita akan lihat bagaimana persampahan akademik yang diselerakkan oleh sarjana ini telah menjadikan pengajaran sastera di universiti menjadi beku dan tidak lagi diminati.  Kalau ini bukan salah beliau sepenuhnya, sekurang-kurangnya beliau dan rakan-rakannya memberi sumbangan besar menjadikan sastera Melayu lumpuh dan bangkut dari segi pemikiran kerana  kegiatan kumpulan penyampahan sastera ini terarah kepada mempertahankan sasterawan negara sebagai pencetus sastera sampah dalam konteks “ingkar ilmu” yang dibincang dalam tiga entri yang lepas.  Oleh sebab isu ini sudah menjadi semakin serius sekarang, setelah dibangkitkan secara konkrit dengan meletakkan isu ini dalam konteks “ingkar ilmu” itu, maka kedudukan penilaian sastera perlu dilihat kembali dengan lebih kritis dan serius.  Mana Sikana adalah wira yang angkuh mempertahankan penyampahan sastera oleh sasterawan negara ini, yang ditunjukkan oleh beliau dalam tiga buah bukunya (yang isinya dikitar semula dari tulisan lama beliau): (1) Berdiri di Akar Diri: Kritikan Sastera Melayu Pascamoden  (ITBM 2013); (2)  Sasterawan Negara di Takhta Keunggulan  (ITBM 2015);  (3) Penulisan Akademik Sastera  (DBP 2015).

Sejarah cemerlang kesarjanaan Mana Sikana diberi sorotan agak kritis oleh seorang penulis bernama K. B. Tan dalam tulisannya, “Antara Ilmu dan Retorik Kosong” (Dewan Sastera, Mei 1997, hal. 56).  Saya telah memberi komentar saya terhadap tulisan ini  dalam entri bertarikh 23/10/2012:  Saya tertarik membaca ayat pertama beliau: “Sastera Melayu masih ditukangi penukang sastera yang lemah pemikirannya.” Kesimpulan K. B. Tan saya kira tepat, dan ini mendorong saya mengumpulkan beberapa tulisan mengenai tokoh jempulan ini, “Teakdealisme Lambang Pandirisme Dalam Kritikan Sastera Melayu” (boleh dirujuk di Perpustakaan DBP, UM, UPM, UKM, USM dan UPSI).  Bagi saya inilah contoh bullshit  dalam sastera Melayu, yang saya huraikan lebih mendalam dalam buku saya, Pandirisme Dalam Komuniti Dunia. (Diterbitkan Klasika Media, 2016.)  Ketiga-tiga buah buku Mana Sikana yang saya senaraikan di atas adalah contoh terbaik antara beberapa contoh terkenal dalam kritikan sastera Melayu (termasuk kritikan saya terhadap buku Dr. Norhayati Ab. Rahman dan Dr. Mawar Shafie.)

Apakah jenis penyakit yang dihidapi oleh para sarjana ciritan ini?  Dalam tiga entri terdahulu, saya telah menjelaskan bahawa mereka adalah kumpulan yang cetek meraba-raba yang menentang konsep ilmu yang benar, yang kemudiannya terserlah apabila kegiatan mereka dinilai daripada perspektif “ingkar ilmu” yang dikemukakan oleh Prof. Wan Mohd. Nor Wan Daud.  Mereka melakukannya dalam tiga gaya atau teknik yang hebat: menggunakan pretensi intelektual, retorik peragaan, dan fatamorgana bahasa. Anda boleh membaca mengenai tiga teknik ini dengan merujuk kepada senarai entri yang saya berikan di hujung entri ini. Sila rujuk di sana.  Ketiga-tiga teknik ini digunakan secara meluas dengan amat berkesan dalam tulisan Mana Sikana, terutama sekali dalam buku yang saya senaraikan di atas.  Implikasinya ialah semua penilaian beliau adalah contoh penyampahan akademik yang membanggakan para sasterawan kerana penuh dengan penilaian yang bersifat bullshit seperti yang dihuraikan dengan mendalam oleh Prof. Harry G. Frankfurt dalam bukunya yang terkenal, On Bullshit.  Dalam caranya yang tersendiri, inilah keistimewaan Mana Sikana sebagai seorang sarjana terkenal Malaysia.  Keistimewaan beliau yang lain ialah “kegilaannya” kepada gerakan pascamodenisme yang bersifat schizophrenic. Kita lihat keistimewaan ini pula.

Amat jelas, dari tulisan beliau, Mana Sikana tidak tahu apa-apa tentang gerakan pascamodenisme ini, kecuali menyebut beberapa perktaaan (istilah?) yang disalin oleh K. B. Tan seperti berikut: analepsis, ikonikal, hipogram, reduksi trsnssendental, hogomolistik, idiogrsamatik, diparadiksiti, endeksikal,diparalelisasikan, konkritisi, plutonikal, purgasi, sisop0osisi, stikometri, melaforisme, epigramatik, metahistorikgrafik, genrologi, kutasi, afrodesiatik, rasional seminalis, teksdelaisme, paseigo debola, gynokritik, doxa, sui generis, per se notum, notum, anatheia.  Semua ini ditayangkan olleh Mana Sikana dalam tulisannya di Utusan Malaysia 1994 melalui tulisannya yang diminta oleh Chief Editor untuk menulisnya. Kita pun akan dapati perkataan-perkataan ini dalam tiga buah bukunya, dengan beberapa tambahan baru.  Inilah lagak sarjana besar kritikan sastera Malaysia, yang kini sudah pun diberi gelaran Raja Pengkritik Malaysia. Kalaulah “sastera” boleh bercakap, dia akan meludah penutur kata-kata ini kerana menghina sastera serendah itu.  Tetapi inilah yang dinamakan pascamodenisme dari perspektif Mana Sikana!

Satu perkara yang amat memeranjatkan kita ialah bagaimana seseorang yang siuman boleh tertarik kepada pacamodenisme.  Apakah istimewanya konsep ini dalam perkembangan intelektual Malaysia?  Senarai retorik peragaan dan pretensi intelektual yang diberikan oleh K. B. Tan yang saya salin menunjukkan  kesan yang amat negatif dari segi perkembangan tamadun berasaskan ilmu yang benar yang menjadi paksi dalam tamadun Islam. Apa yang diberikan oleh Mana Sikana melalui kegilaannya terhadap pascamodenisme adalah sensasi yang bertunjangkan sepenuhnya kepada cara hidup dan cara berfikir hedonistik berasaskan hawa nafsu. Inilah yang mendorongnya membuang apa juga unsur Islam dalam teksdealisme yang dulunya diakuinya mempunyai unsur-unsur Islam yang disaring dengan teliti, tetapi dibuang terus dalam teksdealisme yang dijadikannya asas menilai karya para sasterawan negara, diganti dengan unsur pascamodenisme yang penuh sensasi. Ini ditunjukkannya dalam pujiannya terhadap Shahnon Ahmad:

“Dalam konteks teks-teks keislaman Shahnon Ahmad ini, saya cuba hubungkan dengan konsumer pascamoden, apabila citraan erotis anutan golongan pascamodenis berupa umpan atau daya tarikan. Teks-teks pastik, kitsch, skizoprenia dan povalensik mempunyai unsur erotis. Keadaan sedemiian sesuai dengan masyarakat Barat yang segalannysa nihilistik, namun percikannya dapat dirasakan bertaburan dalam masyarakat kita. Dengan berpandangan sedemikian, aliran sastera Islam Shahnon Ahmad selari dengan dunia pascamoden terkini. Malah jika dilihat dalam konteks masa, TIVI itu sendiri mempunyai unsur teks  hipermodenisme, iaitu zaman yang sedang menanti selepas pascamodenisme, sebagai tanda menjelangnya alaf ketiga. Novel tersebut menyuguhkan gambaran begitu superrealistik atau hipererealistik, terutamanya dalam memberi lukisan tentang bagaimana berlakunya siberseks dalam kalangan keluarga. Ertinya, novel berunsur Islam dalam tanggapan Shahnon Ahmad ditandai oleh transparensi sosial.

Dengan keterangan itu, saya melihat bahawa sastera Islam
Shahnon Ahmad sempurna dari segi teoretisnya dan selari dengan suasana masyarakat pascamoden  dan hipermoden. Maka di situlah kekuatan dan keistimewaan sastera Islamnya justeru selari dengan zamannya yang gemerlap dengan tanda-tanda, imej, kejutan, display, prestij, hiperealiti. Bagaimanapun, saya bersetuju seandainya Shahnon Ahmad tidak membatasinya, tidak mustahil teks-teksnya akan tergelincir kepada dunia keterpesonaan dan erotisme.” (hal. 38-39, Sasterawan Negara di Takhta Keunggulan.)

Inilah contoh kesampahan (pure rubbish) dalam tulisan kritikan sastera yang sepatutnya mempunyai unsur akademik yang jelas. Inilah contoh bullshit dalam kritikan sastera. Perhatikan betapa berseleraknya sampah “istilah” yang bukan istilah, tetapi hanya ciri-ciri yang belum tentu mencerminkan pascamodenisme ala Malaysia yang menjadi kebanggaan Mana Sikana, tanpa sebarang penjelasan yang masuk akal. Saya hanya ingin membangkitkan dua isu yang memerlukan penelitian dan perdebatan: adakah novel TIVI itu novel Islami? Jika betul, adakah inilah contoh novel Islami yang unggul? Mana Sikana memberi kredit yang terlalu tinggi kepada kegiatan “sastera Islam” Shahnon Ahmad, yang pada hakikatnya tidak mencerminkan worldview Islam, tetapi hanya mengagungkan budaya hawa nafsu yang kononnya inilah keadaan masyarakat Islam sekarang di Malaysia. Kalau kita menerima bebelan Mana Sikana, kita akan dapati Malaysia sudah betul-betul sebuah negara Barat seperti Perancis, Jerman, Amerika Syarikat, Britain kerana memenuhi ciri-ciri pascamodenisme yang disenara000ikannya, dan semua para sasterawan adalah penganut faham pascamodenisme. Adakah ini suatu penilaian yang tepat dan siuman?

Satu perkara yang paling asas, yang tidak dapat tidak kita perlu jelaskan jika kita menerima novel-novel Shahnon Ahmad itu novel Islami yang unggul, kita perlu memberi analisis dan panilaian kita yang sekira-kira tepat dan jitu yang mencerminkan worldview Islam, bukan yang hanya bermain dengan Islam. Kita perlukan satu pendekatan yang boleh mengarah kita kepada mendapatkan jawapan yang kita cari itu. Sudah jelas teksdealisme sama palsunya dengan konsep novel Islami Shahnon Ahmad yang hanya mengutip ayat Quran dan hadis tetapi tidak mencerminkan worldview Islam yang berasaskan tauhid dan manusia yang terikat kepada taklif. Adakah watak-watak dalam novel Shahnon Ahmad watak-watak Islam yang memenuhi dua prinsip itu? Sudah sampai masanya Mana Sikana dan kawan-kawannya merasa dulu rasa intelektual Persuratan Baru, selepas itu ludahlah gagasan itu jika tidak bersetuju dengan selera anda. Jika itu keputusan anda, maka anda telah membuktikan Persuratan Baru bukanlah pendekatan Islam. Cabaran sudah dilontar kepada anda, ludahlah semahu anda, tetapi rasa dulu isinya.

Penyakit sensasi berlebihan yang ditunjukkan Mana Sikana tidak saja membuahkan kesimpulan yang tidak bertanggungjawab seperti dalam kutipan di atas, tetapi juga telah melampaui sifat schizophrenia yang membelenggu kewarasannya. Kita lihat pula pujiannya terhadap sajak-sajak Kemala. Pensajak ini diberi tempat kedua oleh Mana Sikana, selepas Muhammad Haji Salleh; yang ketiga ialah Baha Zain. Inilah tiga orang pensajak agung Malaysia. Masuk akal? Bagi saya ketiga-tiga mereka tidak dapat mengatasi, dari segi persajakan, T. Alias Taib. (Lihat entri paling terkemuka dalam blog ini, jika dilihat dari pageviews, bertarikh 30/10/2010, “Sajak sebagai mantra baru dalam sastera Melayu moden.”).  Nampaknya penilaian saya diterima baik, dan mereka bersetuju T. Alias Taib telah diketepikan dengan tidak adil. Tiga tokoh besar pensajak Mana Sikana itu kelihatan seperti budak-budak nakal jika dibandingkan dengan sajak-sajak intelektual, sajak pemikiran, Wan Mohd. Wan Daud.  Jika anda membaca puisi Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas (tidak banyak, tetapi bermutu), anda akan dapati sajak-sajak tiga tokoh Mana Sikana itu adalah sajak-sajak ingusan. Jangan terima bulat-bulat penilaian saya; anda perlu menelitinya dengan jujur, dan sebagai pembaca yang cerdik. Saya tidak ragu-ragu meletakkan Wan Mohd. Nor Wan Daud sebagai pelopor sajak intelektual Malaysia. Sesiapa juga yang mahu mencabarnya, silakan. Kita boleh berdebat panjang tentangnya.

Kembali kepada Mana Sikana dan Kemala. Kedua-duanya memiliki keangkuhan yang luar biasa. Kata Mana Sikana: “ukuran seorang pengkritik itu dapat dilihat dalam kemampuannya mengkritik puisi – pengkritik yang tidak pernah mengkritik puisi sebenarnya belum teruji  dan absah sebagai pengkritik yang asli.” (hal. 240, Sasterawan Negara di Takhta Keunggulan.)  Jika pendapat Mana Sikana ini benar, jelaslah beliau bukan pengkritik yang absah itu, bukan asli. Dia barangkali menulis tentang sajak dan memberi pandangan tentang sajak, tetapi tidak membuat kritikan yang mantap, yang boleh dipercayai. Padangannya terhadap tiga raja pensajak Malaysia itu terlalu cetek dan terlalu diada-adakan sesedap hatinya saja. Tetapi keangkuhannya boleh dilihat dengan amat jelas apabila Mana Sikana berkata: “Tugas mutlak yang dituntut oleh seorang pengkritik ialah keberaniannya dalam menghukum dan memberikan kedudukan.” (hal. 241).  Dia berlagak sebagai seorang maharaja yang memberi bintang-bintang kebesaran. Perhatikan perkataan “mutlak” yang dipakainya. Ini betul-betul gaya budak nakal, bukan gaya seorang sarjana. Seorang ulama pun tidak berani berkata, “Fatwa aku ini mutlak, tidak boleh ditolak!” 

Dengan sikap yang seangkuh itulah Mana Sikana menulis tentang Kemala dalam tulisannya yang berjudul, “Tariq al-Islami dalam sajak-sajak Kemala”. Tajuknya nampak seolah-olah hebat, tetapi setelah kita membaca pandangannya tentang Kemala, yang kita dapat adalah rubbish and bullshit.  Perhatikan ini: “Aroma dan isti’arahnya serta balaghahnya juga memang terasa mistifikasinya, tetapi Kemala seolah-olah tidak mahu menenggelamkan  dirinya secara mutlak ke lautan madu al-khamriyyat al-suffiyyah. Kebanyakan puisinya ialah tasawur dan nazariyyah tentang taabuddiyyah dan taqarrubiyyah seorang hamba kepada Tuhan-Nya tetapi dengan segala kekhusyukan dan kekhususannya, Kemala telah berdiri sebagai imam di negerinya itu.”  (hal. 246-247).  Beberapa perkataan Arab yang dipakainya hanyalah perhiasan kosong dalam konteks retorik peragaan yang penuh dengan pretensi intelektual yang kosong.  Tidak sebuah pun contoh sajak Kemala yang dipilihnya mencerminkan ciri-ciri yang diarabkannya itu. Sebaliknya, yang kelihatan jelas ialah betapa naifnya Kemala sebagai pensajak yang terlalu ghairah memuji dirinya. Lihat saja contoh panjang yang diturunkan Mana Sikana: Marilah kita membaca puisinya yang pertama:/Mim apa yang kau kenangkan Kemala/Mim rasa dalam terbenam di laut sukma/terpancar pada kata pada bisik/terhampar pada wajah dalam sepi/bagi puisi diam menarik ingin, lahir penyair/lipatlah sejarah ungu lembaran sobek/kata-kata kelam oleh titis air mata seniman.... (panjang lagi!).

Adakah inilah yang dipanggil tariq al-Islami itu? Di mana pula al-khamriyyat al-suffiyyahnya? Yang pasti Kemala sedang mabuk memuji dirinya. Inikah puisi Islam, puisi sufi? Tidak nampak apa-apa yang bersifat sufi dalam sajak-sajak naif yang mengada-ada ini, yang telah memeningkan kepala para Panel Anugerah Sastera Negara sehingga telah memutuskan dengan sewenang-wenang dalam kata-kata bombastik mereka, “Beliau menghadiahkan kepada perbendaharaan kesusasteraan Melayu puisi yang indah, mempunyai gaya khas yang tersendiri, dan sarat dengan renungan jiwa yang mendalam” Laporan 11, 2012, hal. 20) Lalu berkatalah Panel, dengan amat celupar dan tidak bertanggungjawab:  “Kemala juga berani menggunakan alusi daripada budaya lain seperti rujukan kepada Mark Anthony (sic, untuk Antony) dan Cleopatra. Perkara ini dilakukan bukan kerana tidak ada tokoh di kalangan penduduk tempatan, sebaliknya, penggunaan alusi asing ini memupuk hukum hidup yang universal dan lumrah. ... Justeru, alusi daripada berbilang budaya menjadikan karya penyair ini universal. Namun demikian, Kemala tetap bersandar kepada akar umbi Melayu dan ajaran Islam.” (hal. 20.)  Apakah yang ingin disampaikan oleh Panel? Pastilah ketika mereka memuji Kemala ketika mereka menulis laporan ini, mereka sedang mabuk al-khamriyyat al-suffiyyah yang sedang dinikmati oleh Mark Antony dan Cleopatra, seperti yang disimpulkan oleh Allan Bloom dalam bukunya, Love and Friendship, hal. 304:

“Antony and Cleopatra are enchanted with each other and unabashedly want to have sexual intercourse with each other as much as possible.”

Alusi ini digunakan Kemala bukanlah kerana minum khamar sufi, tetapi kerana khamar cinta berahi asmara dana!

Kucing betinaku yang baru lepas mengawan malu tersipu-sipu sambil menjilat bulu selepas mendengar aku bacakan episod ini. Dia tahu apa makna al-khamriyyat al-suffiyyah yang dimaksudkan oleh Mana Sikana, yang tidak diketahui oleh Panel Anugerah Sastera Negara. Yang tahu dan yang tidak tahu kedua-duanya minum tuak pandirisme.

Kesimpulan: demikianlah penyampahan kritikan sastera Melayu. Kesampahannya melucukan, tetapi implikasinya sangat serius.

Apakah kekuatan pascamodenisme? Faham Iblis ini menolak adanya kebenaran (the truth), dengan itu agama  tidak ada peranan dalam pascamodenisme. Seratus peratus menggalakkan budaya hedonisme ke kemuncaknya, tanpa memperdulikan moral dan apa juga nilai, kecuali nilai kebebasan penuh. Maksudnya, jika ada manusia ingin menjadi lembu, kambing, kuda, anjing, ikan paus, kelawar, mereka bebas melakukannya. Teknologi AI sudah ada, boleh buat semua itu. Sekarang manusia pascamoden mahu menjadi mesin dalam bentuk manusia.  Kata mereka, boleh dilakukan. Inilah kebudayaan yang ingin dibawa dan dijadikan asas tamadun negara Malaysia oleh Raja Pengkritik Malaysia, Mana Sikana. Kalau bukan itu maksudnya, buat apa tergila-gilakan faham pascamodenisme ini? Lagi pula, lihat saja apa jenis istilah yang dipakai oleh Raja Pengkritik Negara ini dalam tiga buah bukunya itu. Sangat hebat, tetapi tidak ada ilmu, hanya kepura-puraan intelektual yang dikenali sebagai pretensi intelektual. Usahanya untuk meletakkan para sasterawan negara di atas takhta keunggulan gagal seratus peratus, kerana tidak ada ukuran yang membolehkan mereka dinilai dengan objektif dan jitu. Panel Anugerah Sastera Negara sendiri memang tidak boleh diharapkan, jika kita mengambil laporan mereka sebagai dokumen yang penting. Apa ukuran yang mereka pakai? Hanya ukuran hawa nafsu mereka sendiri. Akhirnya segala-galanya ditentu oleh pandirisme, yang kini menjadi  sejenis hegemoni budaya, iaitu budaya pandirisme. So sorry for that!

Nota kecil: saya gunakan istilah kesampahan (contoh: “kesampahan idea dalam sastera Melayu)  dan penyampahan (contoh:  penyampahan penilaian dalam kritikan sastera.)

Senarai entri untuk rujukan:
23/10.2012, “Kecelaruan kognitif dalam pembinaan teori sastera: Kes Dr. Mana Sikana aka Dr. Abdul Rahman Napiah.”
30/10/2012, “Diperlukan penjelasan lengkap tentang konsep teori dalam kritikan sastera.”
24/3/2013, “Retorik peragaan dalam seminar enam orang sasterawan negara.”
28/10/2014, “Keunggulan yang cacat.”
10/10/2014, “Pretensi intelektual dalam kritikan sastera Melayu.”
9/9/2014, “Fatamorgana bahasa dalam kritikan sastera dan penilaian karya.”
14/10/2014, “Kritikan sastera Melayu antara retorik peragaan dan fatamorgana bahasa: Pandirisme yang gigih dipertahankan.”
8/9/2014, “Fatamorgana bahasa dalam karya akademik dan karya kreatif di Malaysia.”
1/6/2015, “Teksdealisme lambang pandirisme dalam kritikan sastera.”
19/4/2015, “Mana Sikana penulis Sasterawan Negara di Takhta Keunggulan: Kegagalan teksdealisme memahami keunggulan sejati.”


Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya, 25/10/2016.


1 comment:

  1. Ada kawan2 cakap saya terlalu keras, pendeknya menurut mereka inilah tulisan saya yang paling keras. Cuba lihat pandangan Franz Kafka ini, mungkin boleh membantu. Kata Kafka: We ought to read only the kind of books that wound or stab us. If the book we're reading doesn't wake us up with a blow to the head, what are we reading for?

    ReplyDelete