Sunday, October 23, 2016

BUDAYA SAMPAH DALAM KEHIDUPAN MODEN DAN DALAM PERKEMBANGAN INTELEKTUAL MALAYSIA

Dua entri tentang “ingkar ilmu”  sudah saya bicarakan, tanpa menggunakan istilah itu, dalam beberapa tulisan di majalah Widya 1982, dan sebuah dalam Mastika 1991 tentang peranan ilmu yang benar. Kini saya baru saja menyiapkan sebuah hikayat, dalam siri “hikayat” yang sedang saya usahakan untuk membicarakan isu-isu masyarakat secara kreatif. Saya baru saja selesai menulis “Hikayat Salim Adil” yang khusus membicarkan “budaya sampah” dalam masyarakat Malaysia. Saya menjadikan “sampah” sebagai paksi naratif suatu pembicaraan tentang budaya sampah ini dan bagaimana budaya ini diberi kedudukan tinggi dalam masyarakat, terutama melalui kesusasteraan.  Hikayat itu ditulis seluruhnya dalam konsep stylization of ideas,  untuk menambah lagi contoh tentang peranan ilmu dalam karya kreatif, yang amat galak dijadikan isu oleh para pembicara yang anti-ilmu, dan kini yang kita sebut sebagai yang “ingkar ilmu”.  Mereka yang galak mengutuk kehadiran ilmu dalam karya kreatif sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang konsep ilmu, tidak pernah memikirkannya, dan tidak mahu memikirkannya. Kerana ilmu itu menjadi asas kepada adab dan pembinaan peradaban, maka mereka yang keliru dan anti ilmu ini adalah golongan biadab yang kini sudah muncul sebagai golongan yang berkuasa, yang mempunyai hegemoni, dalam menentukan wajah kesusaseraan Melayu moden. Merekalah yang menjadi juara budaya sampah yang saya jadikan paksi naratif dalam “Hikayat Salim Adil”. Mereka telah berjaya mengadakan satu pertemuan penting anjuran ITBM, yang mereka gelar Sidang Kemuncak Penulis Malaysia 2014. Dalam sidang itulah hegemoni budaya sampah itu dirasmikan dengan penerbitan sebuah buku berjudul, Sastera Teras Negara Bangsa (ITBM 2014).

Dalam pemikiran Barat, isu-isu kesampahan ini dibicarakan dengan mendalam dan terperinci oleh Pitirim Sorokin dalam buku-bukunya, antara yang terkenal ialah The Crisis of Our Age (terbit pertama kali 1941),  dan The Basic Trends of Our Times (1964).  Sorokun berbicara tentang keruntuhan nilai dalam budaya hawa nafsu Barat (the sensate culture) yang seluruhnya berasaskan materialisme. Sejauh mana budaya hawa nafsu ini menguasai kesusastreraan Melayu moden? Bayangkan konsep kesusasteraan itu sendiri adalah penjelmaan daripada budaya hawa nafsu, maka sudah wajar dan munasabah jika karya sastera Melayu yang kita panggil sastera moden itu adalah hasil budaya hawa nafsu ini. Jika anda mahu contoh, bacalah karya para sasterawan negara. Karya terbesar sastera moden, menurut para sarjana sastera, ialah Salina oleh A. Samad Said, sebuah karya yang pertama kali diiktiraf sebagai yang bertaraf antarabangsa oleh Teeuw. Hebat. Apakah asas karya ini? Saya tidak perlu menjelaskannya, kerana telah dibicarakan dengan riuh dan geger oleh para sarjana yang memuji tinggi kemunculan seorang pelacur berjiwa murni (?) dalam budaya sampah Melayu.  Berasaskan andaian itu, para sarjana ciritan dan sasterawan picisan bangkit mempertahankan kedudukan Salina  sebagai sebuah karya besar Malaysia, yang melayakkan penulisnya, A. Samad Said, dicalonkan sebagai penerima Hadiah Nobel.  Usaha ini sangat bagus kerana Sweden sekarang adalah sebuah negara yang tidak mempunyai sampah, oleh itu mengimpot sampah dari luar negeri di sekitar negara Eropah. Sebaliknya Norway, sebuah negara yang kaya sampah, memohon kepada Sweden untuk menerima sampahnya, dengan membayar kepada Sweden sebagai royalti untuk membawa sampahnya masuk ke Sweden.  Sekarang Malaysia, melalu beberapa badan penulis dan  organisasi kerajaan seperti ITBM dan DBP, ingin membawa karya-karya sampah ini untuk dinilai kesampahannya sama ada sudah layak atau tidak diberi Hadiah Nobel. Dengan mencontohi Norway yang membayar Sweden untuk mengekspot sampahnya ke Sweden, Malaysia juga boleh berbuat demikian dengan membayar Sweden sekian banyak wang untuk memberi tempat kepada karya sampah dari Malaysia dinilai dalam jawatankuasa Hadiah Nobel. Idea ini munasabah dan patut sangat dilaksanakan oleh Malaysia kerana contohnya telah ada dalam konteks Norway tadi. Badan penulis, terutama PENA dan GAPENA,  perlu membuat keputusan untuk mendesak kerajaan melaksanakan idea ini, jika belum lagi dibuat atau tidak dijadikan resolusi dalam SKPM.

Kehadiran karya sampah ini penting dalam perkembangan budaya dan perkembangan intelektual di Malaysia dan telah dirasmikan oleh kerajaan sendiri yang memberi sumbangan kewangan yang besar kepada badan penulis yang disebut di atas, masing-masing mendapat 5 juta. Sekiranya Sweden bersetuju menerima 100 juta untuk maksud membeli Hadiah Nobel, maka sumber kewangannya sudah tersedia di dalam 1MDB yang telah memberi sumbangan kepada jemaah haji terpilih untuk naik haji. Mereka telah pun pergi dan sudah pun balik. Contoh telah ada, tinggal melaksanakannya saja. Para sarjana dan sasterawan boleh membuat desakan kepada kerajaan supaya menerima cadangan ini, demi kebaikan sastera moden Malaysia.

Dari segi akademik, belum lagi terdapat penyelidikan yang secara khusus menganalisis karya sampah ini pada peringkat MA dan Ph.D.  Oleh hal yang demikian, kehadiran karya sampah dalam sastera dan juga dalam bidang akademik masih agak kabur. Tetapi adakah ini bererti tidak ada karya sampah? Saya telah menulis tentang persoalan ini dalam beberapa entri, mempersoalkan kemenangan beberapa penerbitan akademik yang amat diragui kualitinya sebagai karya akademik. Saya memberi contoh buku Dr. Norhayati Ab. Rahman dan Dr. Mawar Shafie yang mendapat pengiktirafan yang amat tinggi dari universiti (UKM untuk buku Dr. Mawar Shafie) dan dari DBP (untuk buku Dr. Norhayati Ab. Rahman).  Kedua-duannya menerima hadiah istimewa peringkat negara. Bagaimana dan mengapa ini terjadi sudah juga saya jelaskan dalam beberapa entri, juga telah dipersoalkan dalam beberapa buah buku sastera. Sarjana sastera dan sasterawan tahu judul buku-buku itu, tidak perlu saya sebut satu persatu.  Berasakan bukti-bukti yang dibincangkan dalam entri dan dalam buku-buku berkenaan, sudah jelas memang terdapat karya sampah. Apakah sikap kita terhadap karya sampah ini?

Pertanyaan di atas boleh diberi jawapannya dengan mudah dan jelas jika anda menerima konsep “ingkar ilmu” yang dibicarakan dalam dua entri yang lepas.

Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya, 23/10/2016.No comments:

Post a Comment