Sunday, July 5, 2015

KEJUJURAN AKADEMIK DAN KETRAMPILAN PENILAIAN DALAM KRITIKAN SASTERAWalaupun kejujuran tidak penting dalam kerja-kerja akademik, namun para sarjana dan sasterawan Melayu selalu “menampilkan” diri mereka sebagai sarjana dan sasterawan yang jujur, dan para pengkritik mereka semuanya tidak jujur kerana mempertikai kemampuan akademik dan kemampuan kreatif mereka, yang tidak sepatutnya dipertikai kerana mereka telah membuktikannya dalam tulisan akademik dan dalam karya kreatif mereka. Menurut mereka, kritikan haruslah terarah kepada sanjungan dan pujian, sesuai dengan usaha jujur mereka menghasilkannya. Inilah yang dilakukan oleh Panel Anugerah Sastera Negara dalam laporan mereka. Pada pandangan Panel, apabila seseorang sasterawan telah layak diberi gelaran sastrerawan negara, maka secara automatik semua karya mereka adalah bermutu tinggi kerana telah diuji melalui perbincangan dan resensi buku dalam akhbar. Menurut mereka, semua karya itu telah dikaji dengan mendalam oleh para tokoh penyelidikan yang amat teliti membaca semua karya itu dan lebih teliti lagi menganalisis serta membuat penilaian berasaskan ukuran universal yang diterima oleh semua sarjana sastera dunia. Kualiti perbincangan dan resensi itu tidak penting, kerana yang penting dan lebih utama karya mereka mendapat perhatian dan tidak putus-putus dibicarakan oleh para sarjana dan lain-lain peminat sastera, termasuk guru-guru sastera yang telah menggunakan karya mereka dalam bilik darjah, oleh itu mempunyai pengalaman empirikal yang mencukupi untuk membuat kesimpulan bahawa semua karya para sasterawan negara adalah bermutu tinggi dan hakikat ini telah diakui dengan perbincangan yang panjang dan beraneka ragam dalam hayat karya itu. Berasaskan andaian ini, apa juga kritikan terhadap karya para sasterawan negara hanya menunjukkan satu perkara sahaja: iaitu perasaan benci dan dengki orang yang mengkritik. Mereka adalah golongan yang tidak jujur.

Di sini kita tidak berbicara tentang logik dan penghujahan tetapi tentang moral yang perlu ada di kalangan para pengkritik. Seorang pengkritik sastera hanya bermoral dan mempunyai integriti jika dia menerima dengan positif karya para sasterawan negara, tanpa mempersoalkan kualiti karya itu dan apakah ukuran yang dipakai untuk menentukan kualiti itu. Menurut Panel Anugerah Sastera Negara, yang menentukan kualiti dan ukuran sesebuah karya kreatif bukan pengkritik, tetapi sasterawan itu sendiri. Inilah logik yang dipakai oleh Panel Anugerah Sastera Negara ketika memuji karya A. Samad Said, yang terhasil daripada kemampuan A. Samad Said meniru dan menggunakan teknik Barat ketika menulis novelnya. Itulah juga yang dilakukan oleh Muhammad Haji Salleh yang memilih Si Tenggang sebagai wira dan ikon sastera Melayu moden. Kedua sasterawan ini telah memperlihatkan daya kreatif mereka yang tinggi, menurut Panel Anugerah Sastera Negara, apabila mereka “berjaya” mengubah persepsi umum tentang pelacuran dan kegigihan Si Tenggang untuk menjadi nakhoda yang berjaya dan kaya raya.  Kedua-dua sasterawan besar ini telah mengubah nilai masyarakat apabila mereka berjaya, melalui karya mereka, menjadikan kejahatan sebagai pendorong kejayaan seseorang, baik dia seorang pelacur mahupun dia seorang nakhoda. Sebaik saja ada pengkritik mempersoalkan kesimpulan Panel Anugerah Sastera Negara, maka pada ketika itulah kesusasteraan akan diikat dengan berbagai-bagai  peraturan yang tidak lagi mencirikan sifat tulen karya sastera yang mesti bebas dari sebarang ikatan, terutama yang bersifat moral. Inilah yang terjadi dalam kesusasteraan Melayu moden. Jika anda terima “logik” ini, maka anda akan mengerti mengapa Kemala, seorang pensajak sufi menurut Panel Anugerah Sastera Negara, menggunakan alusi Mark Antony dan Cleopatra untuk menggambarkan cinta berahi seorang pensajak sufi.  Seperti yang disebutkan oleh Allen Bloom, Mark Antony dan Cleopatra adalah dua orang “tokoh sufi” zaman bahari yang setiap masa mengadakan persetubuhan sebagai kemuncak keberahian sufi mereka. (Lihat Allen Bloom, Love and Friendship, hal. 304, dengan komen yang berbunyi: “Antony and Cleopatra are enchanted with each other and unabashedly want to have sexual intercourse with each other as much as possible”.)

Untuk melihat ketinggian maqam sufi mereka,  bandingkan dengan komen Panel Anugerah  Sastera Negara dalam laporan mereka tentang kesufian Kemala dalam karya sufinya yang universal.   “Sebagai penyair yang berjiwa besar, Kemala juga berani  menggunakan alusi daripada budaya lain seperti rujukan kepada Mark Anthony (sic) dan Cleopatra. Perkara ini dilakukan  bukan kerana tidak ada tokoh lain dalam kalangan penduduk tempatan, sebaliknya, penggunaan alusi asing ini memupuk renungan tentang hukum hidup yang universal dan lumrah. Malah dalam era globalisasi ini perlulah kita menyedari  tentang persamaan dan perbezaan antara Timur dengan Barat. Manusia, tidak kira negara asalnya, pada dasarnya menghadapi duka lara dan peristiwa yang amat menggembirakan dalam mengharungi lautan hidup. Justeru, alusi daripada berbilang budaya menjadikan karya penyair ini universal. Namun demikian, Kemala tetap bersandar kepada akar umbi Melayu dan ajaran Islam.” (Laporan 2012, hal. 20).

Apakah reasksi anda sebagai seorang sarjana yang jujur jika anda mendengar rungutan berupa reaksi seorang pembaca yang bukan cerdik sangat dan tidak pula sarjana sastera, apabila kutipan di atas ditunjukkan kepadanya, lalu dia berkata: “Apa ke jadahnya penulis laporan ini cakap? Mereka tahukah apa yang mereka cakap? Apa konteks Kemala ketika menyebut nama dua orang sufi universal ini?  Aku tak faham apa maksud penulis laporan ini bila mereka berkata Kemala tetap bersandar kepada akar umbi Melayu dan ajaran Islam kerana memberi contoh alusi ini? Apa jenis sampah yang dilemparkan oleh penulis laporan ini?” 

Walaupun yang memberi komen tidak berapa cerdik dan tidak pula seorang sarjana sastera, namun ada juga logiknya komen itu, yang mungkin lebih cerdik daripada komen Panel Anugerah Sastera Negara sendiri. Supaya perkara ini tidak berlarutan menjadi kemusykilan, ada baiknya jika ada di antara sarjana kita memberi sedikit penjelasan apa yang dimaksudkan oleh Panel dan apakah kaitannya dengan sajak-sajak sufi Kemala. Kalau apa yang disebut oleh Allen Bloom itu betul (dia tidak ada apa-apa keperluan untuk berbohong), dan kita berpegang kepada komen Panel, maka bolehkah kita berkata itulah sifat sajak sufi Kemala, yang dalam bahasa Mana Sikana, telah melanggar kebiasaan dan dengan itu melayakkannya diletak di takhta keunggulan?

Walaupun kita tidak dibenarkan mengkritik Panel Anugerah Sastera Negara, kerana kritikan itu bererti mengkritik para sasterawan negara sendiri yang tidak boleh dikritik, namun dalam perkara seserius ini, kita memerlukan sedikit penjelasan supaya sifat kesufian sajak-sajak Kemala itu benar-benar terserlah dan Kemala benar-benar “menghadiahkan kepada perbendaharaan kesusasteraan Melayu puisi yang indah, mempunyai gaya khas yang tersendiri, dan sarat dengan renungan jiwa yang mendalam” (Laporan 2012, hal.  20).  Kesimpulan ini sangat istimewa, sehingga memerlukan penjelasan, dan mungkin juga perbahasan, yang tidak diberikan oleh Panel dalam laporan mereka. Walaupun kita tidak dibenarkan mengkritik laporan Panel, namun tidak salah jika kita meminta mereka lebih bertanggungjawab dalam analisis dan penilaian mereka, tidak sekadar melemparkan pendapat yang tidak dihujahkan dengan mantap dan tidak pula  dibuktikan.

Dalam sastera Melayu moden,  keadaan ini digambarkan oleh Shahnon Ahmad dengan cantik sekali dalam novelnya, TIVI, yang menurutnya sebuah novel sufi tertinggi berasaskan ajaran Quran yang menghukum manusia berdosa. Novel sufi ini memaparkan persetubuhan bebas inter-keluarga antara anak perempuan dan ayah mereka, kononnya kerana pengaruh TV. Mana Sikana telah memuji novel sufi ini sebagai berikut, “Dalam konteks teks-teks keislaman Shahnon Ahmad ini, saya cuba hubungkan dengan konsumer pascamoden, apabila citraan erotis anutan golongan pascamodenis berupa umpan atau daya tarikan. Teks-teks pastik, kitsch, skizofrenia dan povalensik mempunyai unsur erotis. Keadaan sedemikian sesuai dengan masyarakat Barat yang segala-galanya nihilistik, namun percikannya dapat dirasakan bertaburan dalam masyarakat kita. Dengan berpandangan sedemikian, aliran sastera Islam Shahnon Ahmad selari dengan dunia pascamoden terkini. Malah, jika dilihat dalam konteks masa, TIVI itu sendiri mempunyai unsur teks hipermodenisme, iaitu zaman yang sedang menanti selepas pascamodenisme, sebagai tanda menjelangnya alaf ketiga.  Novel tersebut menyuguhkan gambaran begitu superrealistik atau hiperrealistik, terutama dalam memberi lukisan tentang bagaimana berlakunya siberseks dalam kalangan keluarga. Ertinya, novel berunsur Islam dalam tanggapan Shahnon Ahmad ditandai oleh transparensi sosial.  Dengan keterangan itu, saya melihat bahawa sastera Islam Shahnon Ahmad sempurna dari segi teoretisnya dan selari dengan suasana masyarakat pascamden dan hipermoden.  Maka di situlah kekuatan dan keistimewaan sastera Islamnya justreu selari dengan zamannya ...” (hal. 38-39,  Sasterawan Negara di Takhta Keunggulan, ITBM 2015.  Huruf condong ditambah). Buku “penting” Mana Sikana ini ada kemungkinan akan terpilih sebagai buku kritikan sastera terbaik tahun terbitnya yang akan dinilai oleh panel penilai Hadiah Sastera Perdana Malaysia, seperti terpilihnya karya picisan tentang feminisme, Puitika Sastera Wanita Indonesia dan Malaysia: Satu Bacaan Ginokritik.Bahagian II

Dalam Bahagian I,  saya telah memberi sedikit gambaran tentang realiti yang berlaku dalam sastera Melayu moden, yang menghambakan diri kepada teori sastera Barat dan dengan itu menilai karya kreatif daripada perspektif teori sastera Barat.  Apabila para pelajar sastera menjadi lebih cerdik dan lebih terbuka kepada konsep ilmu yang benar yang diajarkan dalam Islam, mereka akan mengutuk semua para sasterawan negara dan para sarjana yang meletakkan mereka di atas takhta keunggulan yang palsu sebagai golongan yang tidak berilmu yang menjadikan kegiatan kreatif dan kegiatan akademik sebagai wadah untuk memperbodohkan masyarakat untuk menerima nilai-nilai palsu yang mereka bawa berasaskan pengaruh Barat yang mereka terima tanpa sebarang penapisan kritis berasaskan konsep ilmu yang benar yang diajarkan oleh Islam.  Contoh-contoh yang diambil daripada Panel Anugerah Sastera Negara dan daripada para sasterawan negara sendiri menjadi bukti tentang kepalsuan yang dimaksudkan di sini, dilihat daripada sudut epistemologi Islam. Kita telah melihat bagaimana Panel Anugerah Sastera Negara menghina konsep sufi dan para penulis karya sufi dalam Islam dengan menjadikan sebutan ke atas Mark Antony dan Cleopatra sebagai ukuran untuk membolehkan seorang pensajak sufi (kononnya) mencapai taraf antarabangsa yang memang menjadi idaman para sasterawan negara. Kita juga telah melihat kepalsuan hujah Mana Sikana ketika mempertahankan “konsep sastera Islam Shahnon Ahmad” yang didapatinya menayangkan kemesuman budaya Barat moden yang dinamakan pascamodenisme itu, dengan memberi contoh novel Shahnon TIVI sebagai novel sufi seperti yang didakwa oleh Shahnon Ahmad sendiri (Dewan Sastera, Oktober 1997).  Semua ini adalah contoh kepalsuan yang lahir daripada pengaruh teori sastera Barat, yang menolak bulat-bulat epistemologi Islam tentang konsep ilmu yang benar. Inilah pegangan para sasterawan, dan khususnya para sasterawan negara, serta para sarjana yang menyokong mereka. Sebaik saja para pelajar sastera diberi pendedahan tentang konsep ilmu yang benar, dan pendedahan tentang kekeliruan yang mengusutkan dalam teori sastera Barat, maka para pelajar yang sudah celik mata ini akan mengutuk ahli akademik yang telah menyelewengkan mereka dengan memaksa mereka menerima sasterawan negara padahal mereka, para sastrerawan negara ini, tidak mempunyai apa-apa mesej yang akan membolehkan mereka (masyarakat dan para pelajar) menjadi cerdik dan sensitif kepada nilai yang tinggi dalam penilaian karya kreatif, berasasksn konsep ilmu yang benar. Para ahli akademik juga akan menerima kutukan sebaik saja kesedaran kepada konsep ilmu yang benar itu didedahkan kepada para pelajar sastera, di samping pendedahan kepada kepalsuan teori-teori sastera Barat. Mereka akan lebih bijak membuat pilihan berasaskan ilmu, bukan lagi berasaskan hawa nafsu budaya hawa nafsu (the sensate culture) yang kini diberi promosi yang begitu gigih oleh para sasterawan negara dan ahli akademik yang menyokong dan menyanjung mereka, seperti yang ditunjukkan oleh Mana Sikana yang menerima kekeliruan dan penyelewengan Shahnon Ahmad tentang konsep dan matlamat sastera Islam. Tulisan beliau dalam Dewan Sastera Oktober 1997 adalah contoh pembohongan yang amat nyata tentang kekeliruan beliau tentang konsep ilmu dan konsep sastera Islam, menggunakan al-Quran sebagai hujah untuk mempertahankan kekeliruan dan penyelewengan faham sastera beliau. Agama telah dijual  begitu murah untuk mempertahankan karya picisan.

Kunci penilaian yang betul dan tepat dengan kualiti karya ialah cara bacaan yang betul, berasaskan ukuran yang dapat diuji ketepatannya. Prof. Ungku Maimunah Mohd. Tahir telah menulis dengan agak terperinci cara bacaan Persuratan Baru dalam Gagasan Persuratan Baru, edisi kedua. Sila rujuk di sana untuk mendapat maklumat mengenai cara bacaan Persuratan Baru. Prof. Ungku Maimunah juga telah menunjukkan dalam beberapa tulisannya mengenai bacaan yang salah akan melahirkan penilaian yang salah. Lihat tulisan beliau dalam Ilmu: Teras Persuratan Melayu, edisi kedua (akan terbit). Saya sendiri telah membuat beberapa analisis tentang bacaan Panel Anugerah Sastrera Negara yang tidak tepat, antaranya dalam “Keunggulan yang Cacat” (dalam blog ini, bertarikh 28 Oktober 2014).  Menggunakan cara bacaan yang betul adalah penting untuk memastikan analisis kita tepat dan penilaian yang dibuat benar-benar berasaskan kualiti karya berkenaan.  Bacaan yang salah dan tidak berasaskan ukuran yang boleh diuji ketepatannya akan melahirkan tafsiran yang bercorak bullshit, yang tidak mencerminkan kualiti sebenar sesebuah karya. Inilah cara bacaan teksdealisme Mana Sikana, yang hasilnya hanya longgokan bullshit semata-mata. (Penjelasan tentang bullshit dalam entri 10/3/2015, “Pandirisme dalam Komuniti Dunia”.)

Dengan munculnya Gagasan Persuratan Baru dalam gelanggang kritikan sastera Melayu, para sarjana dan pelajar mereka di setiap peringkat pengajian di universiti perlulah memahami Gagasan Persuratan Baru supaya tidak kelihatan terlalu ketinggalan zaman dalam pemikiran tentang kritikan sastera yang kini berada di tengah-tengah gelanggang sastera Melayu. Sebagai pendekatan kritikan yang berasaskan konsep ilmu yang benar dalam Islam, Persuratan Baru mencabar semua teori sastera dunia, tanpa kecuali, untuk membuktikan bahawa bacaan berasaskan teori-teori Barat dan lain-lain adalah berbeza dengan bacaan yang dianjurkan oleh Persuratan Baru. Perbezaan itu telah dihuraikan dengan mendalam dalam tulisan Prof. Ungku Maimunah Mohd. Tahir dalam Gagasan Persuratan Baru, edisi kedua. Sila lihat di sana.  Memahami perbezaan ini adalah satu kewajiban akademik dan kewajiban intelektual yang tidak dapat diabaikan oleh sesiapa juga yang ingin berbicara dengan ilmiah tentang kesusasteraan dan karya kreatif.  Selepas kemunculan Persuratan Baru dalam dunia kritikan sastera Melayu, kita dapat melihat dengan jelas kumpulan sarjana ciritan yang sebelumnya tidak disedari kewujudannya.  Kumpulan sarjana ciritan ini telah berjaya mewujudkan Mutual Admiration Club di kalangan para sasterawan dan sarjana, yang akhirnya berjaya memilih sekumpulan yang dipanggil “sasterawan negara” di kalangan mereka. Dalam tahun 1973, sewaktu membentangkan sebuah kertas kerja di Seminar Kritik Sastera 1973 (seminar pertama kritikan), seorang sarjana bernama Dr. Muhammad Haji Salleh, penulis sajak “Batu-batu” yang terkenal kerana dikritik hebat oleh para sasterawan, telah mengutuk kemunculan Mutual Admiration Club dalam sastera Melayu. Lihat kutipan panjang tentang perkara ini dalam entri bertajuk, BEBERAPA PERKEMBANGAN MENGGALAKKAN DALAM SASTERA MELAYU: Kemunculan Mutual Admiration Club di Kalangan Para Sasterawan Negara dan Penyokong Mereka (entri bertarikh 14 Ogos 2013).  Disalin sedikit sedutan:

 

“Sebagai seorang pengadil, seorang kritikus itu bukanlah manusia yang mudah bertolak angsur di dalam hal nilai-nilai sastera – yang mungkin dilonggarkan untuk kawan-kawannya dan diperketatkan untuk musuhnya. Tulisan begini sebenarnya bukanlah kritikan tapi propaganda: dan ini leluasa sekali pada hari ini. Ada kumpulan-kumpulan penulis yang saling memuji antara satu sama lain sebagai ahli-ahli suatu mutual admiration club. Di dalam kumpulan-kumpulan begini penulis-penulis yang terlalu sederhana kebolehannya dan daya kreatifnya ataupun fikirannya dipuji tinggi-tinggi dan dibandingkan dengan pujangga yang besar di Barat.  Atau pun dicarinya saja sifat-sifat yang baik  dan dibesar-besarkannya, dan dibutakannya mata penilainya kepada keburukannya”.  (Dalam Kritik Sastera di Malaysia, KKBS 1975, hal. 66).

 

Selepas diwujudkan gelaran sasterawan negara 1981,  Mutual Admiration Club muncul sebagai satu gerakan yang amat berpengaruh dalam sastera Melayu moden, diketuai oleh Prof. Muhammad Haji Salleh sendiri yang menjadi salah seorang anggota Panel yang memilih sasterawan negara 1981.  Beliau sendiri diberi gelaran itu sepuluh tahun kemudian, dalam tahun 1991. Bukti paling kukuh betapa besarnya pengaruh Mutual Admiration Club ini ialah dengan pemilihan Baha Zain sebagai sasterawan negara 2013 sebagai sasterawan negara ke 12. Pemilihan beliau ditentang hebat oleh Shahnon Ahmad yang berpendapat Baha Zain tidak layak diberi kedudukan itu kerana beliau hanya menulis sajak-sajak kontot. Ketika membuat kritikan ini, Shahnon Ahmad mungkin lupa bahawa Baha Zain, bersama Dr. Muhammad Haji Salleh adalah antara anggota Panel terawal (anggota pelopor?) Panel Anugerah Sastera Negara. Rujuk senarai anggota Panel 1981 (Dr. Muhammad Haji Salleh) dan 1985 (Baha Zain duduk bersama Dr. Muhammad Haji Salleh dan  Y. Bhg. Datuk Prof. Haji Shahnon Ahmad sebagai anggota panel untuk memilih A. Samad Said sebagai sasterawan negara. Sebelum itu A. Samad Said adalah anggota Panel, yang sejak 1981 dilantik sebagai anggota Panel).  Sekadar satu makluman yang mungkin boleh menarik perhatian, A. Samad Said setelah dipilih sebagai sasterawan negara, memberitahu saya secara lisan bahawa dia “terpaksa” terima anugerah itu setelah didesak oleh kawan-kawan. Dia telah menolaknya ketika dicadangkan kali pertama.

 

Setelah tiada lagi sasterawan yang layak diberi gelaran sasterawan negara, maka Panel memilih Baha Zain sebagai sasterawan negara 12 (2013). Tentu saja pemilihannya tiada kaitan dengan Mutual Admiration Club; tetapi timbul kemusykilan mengapa Baha Zain diketepikan begitu lama? Dalam masa yang panjang itu, menurut Shahnon Ahmad, tiada karya yang outstanding yang dihasilkan oleh Baha Zain yang melayakkannya untuk dijadikan sasterawan negara. Hanya selepas beliau dilantik sebagai sasterawan negara barulah karya lamanya menjadi outstanding. Sekali lagi Shahnon Ahmad terlupa bahawa memang tidak ada di antara sasterawan negara itu yang betul-betul menghasilkan karya yang outstanding itu. Hanya selepas dipilih sebagai sasterawan negara barulah mereka didapati menghasilkan karya yang outstanding.  Cerita ini agak rumit dan panjang ceritanya untuk difahami; tetapi konsep Mutual Admiration Club yang diberikan oleh Dr. Muhammad Haji Salleh 1973 dan dikutuknya ketika itu, nampaknya memainkan peranan yang besar dalam pemilihan sasterawan negara ini dan dalam menentukan kualiti karya mereka. Nampaknya terdapat semacam pembinaan mitos yang dirancang dan disengajakan. Sekadar penjelasan cetek tentang persoalan ini, anda boleh rujuk entri bertarikh 28 Oktober 2014, “Keunggulan yang Cacat”.  Tajuknya agak lucu, sesuai dengan hakikat yang terserlah apabila karya para sasterawan negara ini dinilai dari perspektif Persuratan Baru berasaskan konsep ilmu yang benar.  Tidak seorang pun di antara para sasterawan negara ini boleh bertahan jika dianalisis dan dinilai daripada perspektif ilmu. Mereka perlukan teori sastera Barat untuk mengunggulkan karya mereka sehingga layak didudukkan di takhta keunggulan menurut teksdealisme Mana Sikana. Semua ini, jika dilihat daripada perspektif konsep ilmu yang benar, adalah lambang pandirisme, bukan lambang pemikir yang  layak diberi kedudukan lebih tinggi daripada para ulama dan cendekiawan Melayu yang telah membina budaya ilmu melalui persuratan Melayu.  Para sasterawan, termasuk sasterawan negara, tidak sedar bahawa mereka telah mengetepikan dengan angkuh tradisi intelektual Melayu yang dibina melalui persuratan Melayu yang berasaskan konsep ilmu yang benar yang diajar oleh Islam, apabila mereka menolak tradisi bersumber ilmu yang benar itu dengan mengambil teori sastera Barat sebagai panduan dan perlindungan. Mereka telah meletakkan diri mereka dalam kandang perhambaan intelektual dan berasa amat selesa menjadi jurucakap teori sastera Barat. Mereka menjadi buntu, terhuyung-hayang dalam kekeliruan ilmu, sambil menjerit lantang bahawa mereka adalah ahli waris sastera dunia. Dalam Sidang Kemuncak Penulis Malaysia 2014, mereka menegaskan bahawa mereka harus dilonjakkan oleh Kerajaan Barisan Nasional untuk menjadi warga negara sasterawan dunia. Sidang Kemuncak  tidak langsung membicarakan konsep ilmu yang benar dan peranan ilmu dalam penulisan kreatif. Mereka anggap perkara itu terjadi secara tabii, tidak perlu diberi penekanan. Tetapi anggapan ini ternyata salah dan menyeleweng, seperti yang mereka lahirkan dalam karya mereka dan telah dibicarakan dengan kritis dalam blog ini. Sekali lagi, bacalah dengan kritis entri “Keunggulan yang Cacat” dan kritikan terhadap teksdealisme kerana memberi gambaran yang salah tentang sasterawan negara. “Keunggulan yang Cacat” berdiri di gelanggang kritikan untuk mencabar para pengikut teksdealisme bahawa mereka adalah kumpulan yang tidak bertanggungjawab dari segi ilmu apabila mereka mendewakan modenisme dan pascamodenisme dengan menjadikan nilai-nilai Islam mesti serasi dengan pascamodenisme dan haipermodenisme, seperti yang diisytiharkan oleh Mana Sikana dalam bukunya Sasterawan Negara di Takhta Keunggulan.  (Rujuk, antara lain, hal. 37, perenggan 3, hingga hal. 39).  Kesimpulan Mana Sikana di sini tidak saja cacat, tetapi yang lebih penting kesimpulan ini bertentangan dengan Islam. Tidak mungkin Mana Sikana membawa ajaran sesat dalam kritikan sastera; yang jelas beliau tidak mempunyai konsep ilmu yang jelas, dan tidak menerima konsep ilmu yang benar dalam Islam. Baginya, semuanya relatif, selalu berubah, dan itulah makna universalisme dalam sastera menurut fahamannya yang dicedok secara total daripada faham sastera Barat. Itulah makna kemajuan dalam sastera, menurut pencetus teksdealisme ini, yang pada hakikatnya tidak lebih hanya sejenis bullshit saja. Penjelasan lanjut tentang bullshit boleh dibaca dalam entri bertajuk, “Pandirisme Dalam Komuniti Dunia”. 

 

Memahami aspek bullshit dalam sastera Melayu ini penting bagi sesiapa juga yang berminat dalam sastera, terutama para pelajar dan guru-guru mereka ahli akademik.  Sastera Melayu moden terlalu kaya dengan unsur bullshit ini sehingga kebiasaan berada dalam dunia bullshit ini menumpulkan daya berfikir golongan yang sepatutnya boleh berfikir, seperti para sarjana dan pengkritik sastera. Kerana terlalu gelojoh dengan budaya bullshit, seorang sasterawan negara dan seorang profesor emeritus yang dihormati kepakaran sasteranya tidak mempunyai perasaan malu dan bangga dengan maruah intelektualnya sehingga dia sanggup memperbodohkan dirinya sendiri dalam keangkuhan bullshitnya dengan memberi wejangan kepada sasterawan Melayu untuk meniru Salman Rushdie. Adakah ini satu tindakan atau wejangan yang siuman?  Kegilaan seperti ini hanya terjadi apabila anda berada dalam budaya bullshit dan tidak tahu pula anda berada dalam budaya itu. Kalau kita mahu, kita boleh berkata inilah tragedi intelektual yang tidak sepatutnya wujud di kalangan para sarjana dan sasterawan kita.  Semuanya ini akibat daripada sikap anti-ilmu yang benar. Mereka sepatutnya cekap dan pintar membaca ayat-ayat Allah, bukan tenggelam dalam dunia gelita meraba-meraba dalam bimbingan syaitan. Hal ini memang diberi peringatan dalam al-Quran, dan anda tidak patut berasa tersinggung jika anda diberi peringatan.  Sekiranya anda seorang sarjana atau pengkritik sastera, anda tidak sepatutnya bangga menjadi sarjana ciritan.

 

Sidang Kemuncak Penulis Malaysia 2014 telah mengemukakan satu tajuk perbincangan yang penting tentang arah tuju sastera Melayu, diberi tajuk yang cukup menarik, “Wajah sastera Malaysia: Seharusnya bagaimana?”  Tetapi buku terbitan ITBM, Sastera Teras Negara Bangsa, tidak cuba menjawab soalan tadi dalam konteks yang jelas.  Isi kandungan buku itu berserabut dengan kekeliruan liar yang diberi kebebasan penuh untuk mencampakkan semua perbincangan dalam pretensi intelektual yang penuh dengan fatamorgana bahasa yang hanya menyerlahkan unsur ‘iwajan berasaskan sepenuhnya kepada kehendak budaya hawa nafsu yang hedonistik (the sensate culture of hedonism) seperti yang dihuraikan dengan mendalam oleh Pitirim  A. Sorokin dalam bukunya, The Crisis of Our Age (New York: E. P. Dutton & Co., Inc.,  1941). Sebagai para sarjana yang jujur yang selalu menekankan betapa perlunya kejujuran akademik dalam perbincangan tentang sastera, mereka seharusnya cuba memberikan penjelasan seberapa jelas yang boleh tentang wajah sastera Malaysia yang mereka mahu jadikan teras negara bangsa itu. Mengapa ini tidak dilakukan? Soalan ini perlu diberi jawapan, kerana mereka yang mendakwa mereka adalah paling jujur dalam kegiatan akademik, tidak sedikit pun menampakkan kejujuran itu dalam konteks adab yang selalu mereka jadikan tuduhan liar bahawa sesiapa juga yang mempersoalkan kejujuran mereka adalah biadab dan tidak diplomatik. Bagaimana mereka boleh klaim merekalah golongan yang paling beradab dan berakhlak tinggi jika mereka sendiri sebenarnya tidak tahu makna adab dalam konteks yang betul seperti yang dibicarakan dengan mendalam oleh Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas? Jika mereka tolak penjelasan Prof. Al-Attas, maka apakah jenis adab yang mereka perjuangkan dan ingin dijadikan teras negara bangsa? Inilah makna kejujuran akademik, dan maksud adab yang sebenar: mereka dituntut untuk tidak menolak sesuatu idea tanpa perbahasan yang mendalam dan jelas; mereka juga dituntut untuk menyerlahkan ketinggian adab mereka dengan menerima sesuatu idea setelah mereka tidak dapat mematahkan hujah yang dikemukakan oleh idea berkenaan. Inilah makna yang dibawa oleh konsep ilmu yang benar yang selalu diulang-ulang, yang melahirkan adab, yang memberi akibat kehilangan adab itu munculnya para pemimpin palsu dalam semua bidang kehidupan, termasuk dalam bidang sastera. Adakah para sarjana ciritan ini begitu yakin bahawa merekalah pemimpin tulen dalam bidang kesusasteraan, sehingga membolehkan mereka mengemukakan gesaan yang begitu berani bahawa sastera harus dijadikan teras negara bangsa? Untuk dapat dijadikan teras negara bangsa, mereka perlu menjelaskan arah tuju sastera seperti yang mereka ajukan dalam tajuk, “Wajah sastera Malaysia, seharusnya bagaimana?” Adakah wajah sastera Malaysia itu seperti yang ditunjukkan oleh para sasterawan negara dalam karya mereka? Saya telah menolaknya dengan hujah-hujah yang kuat, dan sebagai kumpulan sarjana dan ahli akademik yang jujur dan beradab, anda perlu mengemukakan hujah anda pula mengapa sumbangan para sasterawan negara itu boleh dijadikan teras pembinaan budaya ilmu di Malaysia? Saya kira satu permintaan yang wajar, tetapi tidak diberikan dalam buku Sastera Teras Negara Bangsa.  Saya tidak keberatan menerima keangkuhan akademik anda, yang dengan gelojoh menuduh semua pendapat yang anda tidak setuju sebagai biadab. Tetapi anda harus buktikan pendapat anda itulah yang terbaik, dengan mengemukakan hujah yang tegas dan jelas. Mengapa anda tidak mahu lakukan ini? Sastera Teras Negara Bangsa tidak memberikannya; tidak juga terdapat dalam karya para sasterawan negara.  Ke manakah arah tuju Sidang Kemuncak Penulis Malaysia 2014 yang melahirkan Sastera Teras Negara Bangsa? Sampai bila anda harus bermain dengan retorik?  Keempat-empat sasterawan negara yang menulis kertas kerja dalam buku ini telah gagal memberikan arah tuju yang anda sendiri kemukakan dalam pertanyaan, “Wajah sastera Malaysia, seharusnya bagaimana?”  Yang boleh menjawab soalan itu Gagasan Persuratan Baru, yang anda tolak. Di manakah kejujuran akademik anda?

 

Makna adab dalam Persuratan

Tidak hanya pada ujaran

Sekadar manis dalam sebutan.

Adab sebenar terasnya ilmu

Pembeza yang benar dengan yang semu

Dapat mengenal ocehan palsu.

Adab itu mutiara bermutu

Bukan hanya longgokan batu.

 

Mohd. Affandi Hassan,

2 Julai 2015.

No comments:

Post a Comment