Wednesday, July 22, 2015

GAGASAN PERSURATAN BARU MENCERDIKKAN PELAJAR DAN BANGSA MELAYUDalam bahagian akhir/kesimpulan entri bertarikh 19 Mac 2015, saya menulis begini:

Saya telah memberi perhatian kepada para pelajar sastera di sekolah menengah dan universiti kerana mereka telah dinafikan daripada mendapat pilihan terbaik dalam pendidikan sastera dengan tidak mendedahkan mereka kepada peranan ilmu dan konsep ilmu yang benar.  Dalam hal ini, mereka telah dikhianati oleh ahli akademik yang bersikap anti-ilmu tetapi taasub kepada teori sastera Barat. Inilah sikap yang melahirkan pandirisme dalam kritikan sastera dan dalam pengajaran sastera. Dengan membiarkan para pelajar menjadi pengikut pandirisme, ketika mereka telah diberi peluang untuk mempelajari sastera dan kritikan sastera berasaskan konsep ilmu yang benar yang ditekankan oleh gagasan Persuratan Baru,  maka para pelajar ini terus dibiarkan berada di pinggiran dalam budaya ilmu dan budaya intelektual kita, dengan hanya dibekalkan dengan recipe knowledge yang cetek meraba-raba, seperti yang dijelaskan dengan mendalam oleh Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas dalam syarahan pengukuhannya, Islam Dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu (1972).  Inilah sebuah buku ilmiah yang perlu dijadikan bacaan wajib kepada para pelajar universiti, bukan buku kritikan yang picisan yang ditulis oleh Dr. Fatimah Busu. Para pelajar sendiri harus bersikap terbuka untuk meneliti dengan kreatif dan kritis Gagasan Persuratan Baru, edisi kedua, supaya mereka tidak terus berada dalam budaya pendirisme yang sudah dijadikan arus perdana oleh para sarjana dan pengkritik sastera yang bersikap anti-ilmu itu.  Pesan saya kepada mereka, jangan biarkan diri anda diajar menjadi bodoh ketika anda sudah ada pilihan terbaik untuk menjadi cerdik.  Kini anda berada dalam era naratif kritikan yang dinamik, berasaskan konsep ilmu yang benar. Anda tidak perlu lagi berada dalam kolam pandirisme yang sudah berlumut airnya.  Sebagai pelajar, anda boleh mulai untuk berubah menjadi cerdik dengan membaca “Rumah Impian Polan Cupan” secara kreatif dan kritis.  Kualiti pemikiran dan tahap kognitif anda boleh diukur dengan mudah dengan melihat cara anda membicarakan karya ini. 

Entri kali ini khusus untuk para pelajar dan siswa, termasuk guru sastera. Saya tuju khas untuk para pelajar di UPSI kerana ada di antara mereka akan jadi guru sastera.  Kita perlukan guru sastera yang berkualiti, yang saya harap akan lahir dari UPSI khususnya.  Insha Allah.  Mereka inilah yang akan mencerdikkan bangsa kita.

Perjuangan untuk mencerdikkan bangsa Melayu ini menjadi tema kepengarangan saya sejak remaja, baik dalam karya kreatif mahu pun dalam karya kritikan dan akademik.  Tidak banyak kejayaan atau kemajuan yang saya perolehi, tetapi telah ada sedikit kesedaran di kalangan pembaca yang kritis untuk cuba memahami PB dengan kritis. Jumlah tidak menggusarkan saya. Yang menggusarkan saya mengapa bangsa Melayu terlalu sukar untuk menjadi cerdik dan merdeka dari segi pemikiran? Saya sampai kepada kesimpulan bahawa hal ini terjadi kerana para sarjana tidak memainkan peranan mereka dengan berkesan.  Sarjana juga memberi sumbangan untuk tidak mencerdikkan para pelajar.  Bila saya baca tulisan para sarjana dan pengkritik sastera yang memuji seseorang sasterawan melebihi langit ketujuh, maka saya selalu bertanya dengan rasa aneh yang melucukan: Mengapa para sarjana ini memilih untuk tidak menyerlahkan  kecerdikan mereka padahal tugas utama mereka  ialah mencerdikkan pelajar mereka?  Apabila kita baca tulisan mereka yang berbicara tentang “pemikiran” para sasterawan negara, mereka tidak pun menyentuh tentang “pemikiran”, hanya membuat senarai tentang kehebatan para sasterawan negara yang bertentangan dengan karya yang mereka kupas. Agak melucukan apabila di dalam senarai itu selalu saja disebut “pengaruh” yang diterima oleh seseorang sasterawan negara dalam tulisan mereka. Paling jelas ialah pujian terhadap novel Anwar Ridhwan Naratif Ogonshoto, yang dikaitkan dengan megahnya dengan nama Machiavelli dan konsep interteks. Adakah ini berupa faktor yang menjadikan novel itu begitu istimewa? Bila saya baca pujian yang menyeramkan dalam kertas kerja Dr. Noriah Taslim (“Kembali ke Akar: Menilai Genre, Pemikiran Politik dan Adab dalam Naratif Ogonshoto”) yang antara lain berkata, “Salah satu pengalaman tekstual yang menyentuh pemikiran semasa membaca novel ini ialah tentang beratnya muatan politik yang dikendongnya.  ... Demokrasi di Ogonshoto mengikut Anwar adalah demokrasi yang dipenuhi titik-titik kontradiksi – satu mimicy dan mockery sekali gus. ... Salah satu pemikiran politik yang menjadi teras kebanyakan karya adab (cermin untuk raja-raja) atau hidayat silam ialah pemikiran politik atau adab Islam. ...  Semasa meneliti karya Anwar ini  saya terkesan wujudnya kelibat-kelibat pemikiran adab yang terdapat dalam teks-teks besar yang membicarakan tentang politik Melayu abad pertengahan seperti Sejarah Melayu dan Tuhfat al-Nafis, malah Hikayat Raja Pasai. Teks-teks tersebut mencernakan pemikiran politik Islam ... Naratif Ogonshoto sama seperti karya-karya adab Melayu, menjadi sebuah cerita masa silam yang membawa muatan moral politik yang arkaik dan berulang-ulang dalam sejarah manusia. Novel ini melihat huru hara alam sebagai manifestasi balasan Allah terhadap dosa-dosa manusia yang melampau; manusia diberi pelbagai peringatan, diberi peluang untuk membersihkan dosanya, pun mereka memilih untuk kekal dalam kemungkaran, justeru wajar menerima balasannya. Idea moral ini yang mengintipatikan perjalanan sejarah dalam tamadun manusia silam kini dibayangkan semula dalam karya ini sebagai amaran masa depan ... Novel ini dianggap oleh ramai pengkritiknya sebagai “luarbiasa”. Saya amat bersetuju ...”, maka  membaca semua pujian dan kekaguman ini mambuat kita terasa ada sesuatu yang pincang kerana tidak dibahaskan secukupnya supaya boleh difahami.  Semua ini hanya sejenis pretensi intelektual yang kaya dengan fatamorgana bahasa yang amat bertentangan dengan kualiti sebenar novel ini, yang akan diberi penjelasannya nanti.

Dr. Noriah Taslim menegaskan akan membincangkan novel  penglipur lara itu dari segi epistemologi, yang boleh difahami berasaskan ilmu, tetapi huraian beliau tidak menjurus ke arah itu; sebaliknya memberi penekanan kepada beberapa aspek sastera tradisional yang tidak langsung berkaitan dengan aspek epistemologi. Apa maksud epistemologi pada fahaman beliau? Tentulah amat menarik jika beliau dapat membuktikan novel picisan itu (picisan jika dinilai daripada perspektif epistemologi) ditulis berdasarkan ilmu dan benar-benar menyerlahkan kefahaman yang mendalam tentang “epistemologi”. Dalam pengertiannya yang paling asas, dan paling mudah, epistemologi bermaksud teori ilmu.  Teori ilmu yang bagaimana? Tentu saja bukan epistemologi Islam, yang sumber ilmunya tidak sama dengan epistemologi Barat.

Novel Naratif Ogonshoto tidak sedikit pun memberi imbasan yang paling minimum sekalipun dilihat dari perspektif epistemologi Islam. Paling tidak, adakah perwatakan utama dalam novel ini mencerminkan hakikat insan dari perspektif epistemologi Islam?  Jika benar novel ini ditulis berasaskan epistemologi Islam, bagaimana pula semua wataknya  tidak memenuhi prinsip uswatun hasanah yang difahamkan dalam Islam? Tidak satu pun watak di dalam novel ini yang boleh dicontohi. Semua mereka adalah watak-watak terkutuk. Para sarjana berkata novel ini mempunyai lapis-lapis makna yang kaya dan pelbagai, seperti yang ditegaskan oleh Dr. Mohamad Saleeh Rahamad dalam kertas kerjanya (akan dibincang kemudian). Apa dia lapis-lapis makna yang kaya dan pelbagai itu?  Contoh-contoh yang diberikan oleh Dr. Noriah Taslim tidak pula membuktikan adanya lapis-lapis makna yang pelbagai yang boleh ditafsirkan dalam konteks epistemologi Islam. Sekiranya bukan epistemologi Islam yang dimaksudkan beliau, maka kita perlu memberi perhatian kepada klaim Anwar Ridhwan sendiri yang menegaskan bahawa novelnya ini berwajah Islam dalam bentuk perlambangan yang anti-Islam. Maksud beliau, wajah buruk yang anti-Islam itu perlu dibaca dalam konteks Islam supaya terserlah dengan jelas wajah-wajah kejahatan yang mendominasi keseluruhan novel ini. Dengan dakwaan Anwar Ridhwan ini, beliau sebenarnya telah menolak  ciri-ciri Islam kerana asas penulisannya bukan epistemologi Islam, tetapi berasaskan faham pascamodernisme yang dibicarakan dalam konteks pascakolonial, seperti yang ditegaskan berkali-kali oleh Dr. Mohamad Saleeh Rahamad dalam kertas kerjanya. Kalau inilah yang dimaksudkan dengan pelbagai lapis makna, maka tidak terserlah sama sekali makna yang boleh dikatakan bersifat Islam secara kabur sekali pun. Maka yang berlapis-lapis itu tidak ada kaitan langsung dengan nilai-nilai Islam yang ditegaskan dalam epistemologi Islam, dengan penekanan yang paling utama kepada konsep insan dan konsep amal dalam kehidupan manusia beragama. Jika ini bukan tujuan novel ini ditulis, oleh itu tidak boleh ditafsirkan dalam konteks epistemologi Islam, maka apa yang disebut makna yang berlapis-lapis itu adalah makna yang berada di luar nilai-nilai Islam. Kalau begitu, nilai siapa yang menjadi teras novel ini? Jika kita dapat menerima kesimpulan Dr. Noriah Taslim bahawa novel ini mempunyai keistimewaan dari segi struktur dan imaginasi, maka dalam bentuk apa kedua-dua ciri ini membolehkan kita membuat tafsiran daripada perspektif Islam. Dr. Noriah Taslim ada menyebut bahawa novel ini dimodelkan daripada karya adab dalam sastera Melayu tradisional, dengan memberi rujukan kepada Sejarah Melayu. Rujukan ini terlalu dicari-cari, bertentangan dengan konteks novel yang purely imaginative dan penuh sensasi, yang bermodelkan cerita penglipur lara, oleh itu novel itu sendiri adalah novel penglipur lara yang tidak kena mengena dengan karya nasihat (wisdom literature) dalam sastera tradisional. Dalam Sejarah Melayu sendiri aspek nasihat ini adalah tambahan oleh editor yang mengumpul cerita salasilah raja-raja itu, satu tambahan baru yang tidak wujud dalam teks asal. Mungkin ditambah oleh Tun Seri Lanang atau Tun Bambang yang menulis semula Sejarah Melayu (rujuk edisi Raffles yang dirumikan oleh Abdul Rahman Haji Ismail). Dr. Noriah Taslim menegaskan, interteks dan kecelaruan fakta sejarah adalah biasa dalam sastera adab, kerana yang penting ialah teladan yang ingin dijadikan pengajaran. Maksudnya, pengajaran yang baik, menurut sastera adab Melayu, boleh didapati dalam pembohongan fakta. Dan inilah yang dijadikan contoh oleh Naratif Ogonshoto, jika betul bacaan saya terhadap kesimpulan Dr. Noriah Taslim. Andainya kesimpulan saya salah sekali pun tidak penting, kerana hal ini dibenarkan dalam sastera adab Melayu. Saya kutip kesimpulan Dr. Noriah Taslim (yang menjadi panduan saya): “Sebagai karya historiosofi, peristiwa dipilih untuk nilai moralnya; untuk tujuan moral – cerita rakyat, dongeng-dongeng di pelabuhan, motif dan tema daripada pelbagai sumber disirat masuk tanpa memperhitungkan kebenaran/kesahihan sejarahnya.”  Inilah antara lain sifat “istimewa” Naratif Ogonshoto dan karya adab Melayu. Tentu saja ciri ini bertentangan dengan epistemologi Islam, yang menjadi dasar penulisan Naratif Ogonshoto, seperti yang ditegaskan oleh Anwar Ridhwan dan para sarjana yang menyanjung tinggi karya ini.  Tetapi ini dibenarkan, maka itulah Anwar Ridhwan membuat editing yang sangat berani tentang banjir besar Nabi Nuh ‘a.s., yang terang-terang memalsukan cerita al-Quran.  Moralnya ialah, untuk mendapat kesan sastera dalam sebuah cereka yang imaginatif, apa juga kepalsuan boleh saja diselit atau disirat kerana ini dibenarkan dalam sastera adab Melayu.  (Sebagai perbandingan, sila rujuk tesis sarjana Nur Fatiha Fadila binti Abu Bakar, “Intelektualisme dalam Lima Novel Anwar Ridhwan  dari Sudut Persuratan Baru” (UPM, 2014), hal. 178).  Sebagai wejangan kecil, saya kutip syair yang dibaca oleh Anwar Ridhwan dalam penerimaan anugerah sasterawan negara:  “Sastera itu adab persuratan/ Pelbagai makna serta tafsiran/ Namun bakat serta indah penulisan/ Tentang Tuhan, makhluk-Nya  dan pemikiran” (anda perlu baca keseluruhan syair ini). Sebagai perbandingan  kecil yang tidak signifikan,  tetapi hanya sekadar “pengajaran moral” dalam sastera adab Melayu, bandingkan dengan pandangan saya ini: “Makna adab dalam Persuratan/ Tidak hanya pada ujaran/ Sekadar manis dalam sebutan. /Adab sebenar terasnya ilmu/ Pembeza yang benar dengan yang semu/ Dapat mengenal ocehan palsu./ Adab itu mutiara bermutu/ Bukan hanya longgokan batu” (dalam entri bertarikh 4 Julai 2015).
Bahagian II

Apakah yang “luarbiasa” dalam novel ini, seperti penegasan Dr. Noriah Taslim? Yang dikatakan luar biasa itu ialah ciri  umum karya novel Melayu yang penuh dengan sensasi; dan dari segi ini novel ini sangat kaya dengan sensasi untuk menarik perhatian pembaca. Semua episodnya disensasikan begitu rupa untuk menimbulkan kesan dramatik yang palsu, yang dibuat-buat. Novel ini adalah sebuah novel lucah dari segi idea, seperti juga novel TIVI sebuah novel lucah dari segi seks. Kedua-dua novel ini, jika dinilai dari segi pemikirannya, adalah novel picisan. Sebuah novel picisan menjadi picisan kerana idea (jika ada) yang cuba diolahnya bantut, tidak dapat diwacanakan dalam konteks naratif yang kemas dan padat  yang disusun dengan cermat dalam satu ruang naratif yang padu, yang memberi keutamaan kepada wacana dan ilmu dengan muatan cerita yang cocok dengan matlamat wacana tadi untuk membina sebuah karya yang indah dan bermakna. (Untuk memahami maksud “indah dan bermakna” ini sila rujuk Pendidikan Estetika daripada Pendekatan Tauhid).  Sekiranya novel ini benar-benar berasaskan epistemologi Islam, berasaskan konsep ilmu yang benar yang difahami dalam Islam (Anwar Ridhwan membayangkannya dalam syair penerimaan anugerah, tetapi masih lagi dalam keadaan “cetek meraba-raba”), dan berasaskan konsep adab yang ditegaskan oleh Dr. Noriah Taslim yang difahami dalam Islam, maka perwatakannya akan memenuhi syarat uswatun hasanah, yang memberikan contoh terbaik dari segi moral dan nilai Islam.  Semua ini tidak ada dan tidak mungkin terdapat dalam sebuah novel yang dikosepsikan seluruhnya berasaskan imaginasi yang tidak terkawal yang hanya mencari sensasi pada peringkat emosi rendah manusia, yang bersifat kebinatangan. Kalau hal ini tidak jelas bagi seorang sasterawan negara, yang klaim dia menulis sebuah karya intelektual berasaskan worldview Islam, maka hasilnya ialah sebuah karya sensasi, sebuah penglipur lara yang hanyut dalam imaginasi sehingga penulisnya yang klaim dia mendukung nilai-nilai Islam tetapi melakukan editing yang songsang terhadap kisah seorang Nabi yang bertaraf Ulul Azmi.

Dalam tulisannya Dr. Mohamad Saleeh Rahamad cuba mengelak daripada pendekatan yang dibuat oleh Dr. Noriah Taslim, dengan memilih idea Marxist yang dikonsepsikan oleh Gramsci menggunakan istilah subaltern  (bolehkah kita terjemahkan dengan istilah Soekarno, golongan Marhaen?). Maka berkatalah Dr. Mohamad Saleeh Rahamad dengan penuh yakin:  “Dengan kedudukan sebagai wacana subaltern, pengarang memulakan teks ini dengan menceritakan keburukan Presiden Ogonshoto.”  Apakah yang dikatakan wacana subaltern itu? Menurut Dr. Mohamad Saleeh Rahamad, “Episod-episod dalam Naratif Ogonshoto mewakili suara subaltern, iaitu golongan yang dipermainkan oleh Presiden secara konspirasi lalu membentuk sebuah wacana yang discursive”. Tunggu sekejap: Adakah ini bermakna suara golongan tertindas dan tertipu itu suara dominan, atau suara diktator itulah yang dominan? Di sini kita dapat dua tafsiran, iaitu yang diberikan oleh Dr. Noriah Taslim, dan yang diberikan oleh Dr. Mohamad Saleeh Rahamad.  Mana satu yang lebih tepat, atau kedua-duanya tepat, atau ada pilihan ketiga, kedua-duanya hanya sejenis bullshit dalam konteks idle talk semata? Saya cuba menjawab soalan ini dalam entri bertarikh 24 Oktober 2014  dengan judul “Keunggulan yang Cacat”.  Anda boleh baca, jika mahu, entri tersebut. Bagi saya yang menarik ialah kesimpulan Dr. Mohamad Saleeh Rahamad yang berbunyi:  “Semua ini dimungkinkan oleh kedudukan teks ini sebagai sastera rakyat, atau lebih tepat, sastera rakyat moden, bukan lagi sastera feudal.”  Adakah ini bermakna apa yang disimpulkan oleh Dr. Noriah Taslim itu hanya sejenis omongan saja, kerana beliau nampaknya lebih cenderung untuk mengatakan novel ini mewakili suara feudal, dalam konteks sastera adab yang ditonjolkan oleh beliau. Sebenarnya di sini tidak ada kontradiksi, kerana yang jelas inilah natijah kesarjanaan yang “cetek meraba-raba” yang menolak adanya konsep ilmu yang benar.   Walau apa pun istilah yang anda gunakan untuk menegakkan keadaan “cetek meraba-raba” itu, anda hanya berada dalam kekeliruan besar kerana anda tidak meletakkan pilihan anda berasaskan ilmu. Dengan itu penilaian yang anda buat terhadap novel picisan ini adalah penilaian yang juga bersifat picisan, yang tidak menjelaskan keadaan sebenar seperti yang dibayangkan oleh Naratif Ogonshoto sebagai hasil pemikiran yang tuntas, atau jika anda mahu, sebagai hasil yang benar-benar berciri intelektual, bukan hanya yang berada pada peringkat pretensi intelektual.  Nampaknya anda tidak mungkin sampai ke peringkat analisis seperti ini, kerana alat analisis yang anda gunakan tidak boleh dipakai untuk menilai karya ini dengan objektif dan tepat dengan keampuhan struktur yang membina karya ini sebagai sebuah karya intelektual. Konsep yang anda gunakan sudah tumpul dan tidak mungkin dapat digunakan dengan berkesan untuk menilai sebuah karya yang sebenarnya sangat simple, tetapi menjadi seolah-olah “kusut dan kompleks” kerana anda berada dalam keadaan “cetek meraba-raba” dari segi konsep ilmu yang anda faham, sekiranya anda mempunyai kefahaman yang baik tentang konsep ilmu. Kita dapat melihat yang berlaku di sini ialah konsep sastera yang difaham dan dikonkritkan dalam karya kreatif adalah konsep yang sangat cetek, yang tidak sampai ke taraf ilmu. Maka itulah terjadi kontradiksi dalam penilaian, kerana semua penilaian itu  dilakukan dalam konteks penolakan ilmu yang benar.  Jika ini diteruskan dengan seluruh kesedaran dan kedegilan seorang sarjana ciritan, maka kita akan terus gagal mencerdikkan bangsa kita. Kita menerima hegemoni pandirisme sebagai ukuran, bukan hegemoni  akademik yang bersifat keilmuan.

Dr. Mohamad Saleeh Rahamad menggunakan pendekatan klise dalam kritikan sastera Melayu, iaitu menceritakan kembali kandungan buku, dengan itu meninggalkan begitu saja beberapa aspek penting yang disebutnya sepintas lalu. Sarjana Melayu masih lagi menulis kritikan cerita, menyalin dengan rajin ringkasan cerita ketika mereka diperlukan membuat analisis yang objektif. Kita ingin tahu mengapa konsep subaltern itu  begitu penting dalam karya ini, padahal karya ini sebaliknya mengutarakan kejahatan seorang pemimpin yang dapat berkuasa dengan cara bertindak zalim.  Yang disebut suara subaltern itu adakah mempunyai konteks tertentu? Dia menyebut Gramsci, seorang Marxist. Kita tahu Asas 50 sangat kuat dipengaruhi pemikiran sosialis bercorak Marxist ini. Adakah maksud beliau novel ini merupakan lanjutan daripada pengaruh Asas 50? Selain dari itu, apa perlunya disebut-sebut Machiavelli?  Sebuah novel tidak menjadi agung hanya kerana menyebut nama Machiavelli. Dr. Saleeh Rahamad sering menyebut Sejarah Melayu untuk dikaitkan dengan Naratif Ogonshoto, dengan komen yang menarik, “Format naratif dalam Naratif Ogonshoto mengambil bentuk teks Sejarah Melayu”, dengan episod yang bersifat mendiri tetapi secara keseluruhannya menerangkan bahawa sesebuah negara akan runtuh akhirnya akibat kezaliman pemerintahnya.  Perbandingan ini tidak saja tidak tepat, tetapi amat mengelirukan kerana seluruh cerita/episod dalam Naratif Ogonshoto berbentuk sensasi, yang tidak ada dalam Sejarah Melayu. Pembunuhan yang ketara dalam Sejarah Melayu bukanlah pembunuhan yang sensasi, seperti dalam Naratif Ogonshoto.  Dalam konteks Melaka, pembunuhan itu bukanlah suatu kezaliman pada zaman itu, tetapi suatu kemestian dalam budaya yang meletakkan maruah lebih besar dan lebih tinggi kedudukannya daripada agama dan keadilan; malah pembunuhan itu sesuatu yang adil sama ada untuk menutup maruah atau menjaga maruah dalam konteks menuntut bela. Untuk kembali ke zaman Melaka dan menyaring pengajaran daripada perilaku pembesar Melaka adalah suatu pilihan yang tidak bertanggungjawab, jika tidak diberi konteks yang betul. Apakah konteks yang betul itu? Melaka telah memberikan satu sistem pentadbiran kepada orang Melayu yang masih diteruskan hingga sekarang, yang kini dijadikan salah satu unsur penting dalam sistem politik Melayu moden yang menjadikan raja-raja Melayu sebagai “the custodian of the Malay race”! Ini sebenarnya adalah sesuatu yang amat istimewa bagi raja dan orang Melayu sendiri. Adakah ini bermakna mereka mewarisi kezaliman Zaman Melaka? Soalan ini tidak mungkin dijawab oleh Naratif Ogonshoto yang kelihatan sangat naif dibandingkan dengan Sejarah Melayu. Anda hanya boleh faham hakikat ini jika anda menelitinya daripada perspektif Dua Mitos Agung dalam politik Melayu. Daripada menyebut Machiavelli, inilah aspek politik yang perlu anda sebut, dan faham implikasinya dalam sistem politik yang ada sekarang. Hal ini saya bayangkan dengan agak jelas dalam Aligupit. Kalau sarjana Melayu rajin membaca, dia mungkin bertemu dengan Aligupit, dan jika dia seorang yang pintar dan cerdik, dia akan membuat perbandingan yang lebih menarik antara Aligupit dengan Naratif Ogonshoto. Aligupit, sebagai sebuah novel idea, mengajak anda berfikir dan cuba mengerti apakah yang sedang berlaku dalam politik Melayu sekarang. Sekurang-kurangnya anda tahu bahawa kita sebenanya mempunyai dua kerajaan. Anda akan mendapat jawapannya jika anda membaca Aligupit dengan kreatif dan kritis, yang anda tidak mungkin dapat daripada Naratif Ogonshoto: yang pertama itu berasaskan pemikiran; yang kedua berasaskan sensasi.

 Mengapa setiap penentangan di Tanah Melayu mesti bercorak sosialis? Soalan ini tidak dapat dielak jika kita meneliti sejarah perjuangan politik Melayu peringkat awal, selepas dimulai oleh para ulama jauh sebelum itu. Dari segi sejarah, yang awal menentang penjajahan ialah para ulama, dengan itu politik di Tanah Melayu dicorakkan oleh mereka. Mengapa tiba-tiba berubah arah? Semua ini perlukan penjelasan, dan sang sasterawan sendiri nampaknya menulis dalam sejenis kekosongan sejarah dengan mengambil jalan mudah untuk berkhayal sepenuhnya, dengan itu membebaskan dirinya daripada memahami sejarah perjuangan bangsanya. Tidak saja dia tidak berminat kepada persoalan masyarakat Melayu yang masih mencari pemimpin besar yang boleh dipercayai dan yang cukup berpengaruh untuk membebaskan rakyat daripada belenggu feudalisme dan sikap tidak kritis sehingga boleh menerima apa saja yang dilontarkan oleh ketua mereka seperti yang dapat kita lihat sekarang? Sebuah novel besar, jika kita percaya kita memerlukan novel besar itu, harus membicarakan masalah masyarakatnya sendiri, bukan memilih jalan khayal untuk kononnya melontarkan idea besar sebagai karya universal yang boleh diterima di mana saja sebagai suatu dongeng? Naratif Ogonshoto adalah sebuah dongeng moden yang tidak berasaskan apa-apa pemikiran filsafat yang akan membolehkannya memberi makna baru kepada dunia, jika benarlah sarjana kita obses sangat dengan aspek universal itu. Dalam konteks ilmu, yang disorak-sorak oleh para sarjana ini tidak bererti apa-apa, kerana yang diperlukan oleh bangsa Melayu ialah karya-karya yang boleh mencerdikkan mereka. Di manakah karya begitu? Novel Anwar Ridhwan ini lebih-lebih lagi mengusutkan pembaca yang tidak kritis, dengan memberi isyarat yang palsu tentang makna kehidupan manusia bertamadun. Apakah yang mendorong sasterawan ini memilih kejahatan untuk diusap oleh para sarjana yang cetek meraba-raba? Sampai bila para penulis kita hanya menyerlahkan kebolehan mereka sebagai penglipur lara. Kita perlukan penulis yang tajam pemikirannya dan memahami keperluan masyarakatnya. Naratif Ogonshoto tidak dapat memenuhi fungsi intelek itu, walaupun Dr. Saleeh Rahamad memberitahu kita novel ini memerlukan kecanggihan taakul untuk memahaminya. Ini satu pendapat yang amat aneh apabila disuarakan oleh seorang ahli akademik, yang nampaknya membacakan terlalu banyak “makna” yang tidak terdapat di dalam novel ini, yang hanya diada-adakan oleh mereka dalam konteks pretensi intelektual yang cukup kaya dengan fatamorgana bahasa yang tidak memberi apa-apa makna yang boleh mencerdikkan pembaca, khususnya bangsa Melayu yang masih jauh ketinggalan dalam aspek pemikiran ini. What a let down! Inilah yang boleh kita panggil cara berfikir “baju baru sang maharaja”, yang hanya disedari telah ditipu oleh tukang jahit kelentong yang menggunakan retoriknya untuk menjahitkan baju paling cantik untuk sang raja. Jika anda teliti perilaku para sasterawan dan ahli akademik yang memuji mereka, anda akan dapat melihat perilaku tukang jahit kelentong yang sangat pandai bermain retorik. Kita masih berada dalam dunia yang penuh dengan pretensi retorik peragaan yang tidak berisi sebenarnya. Barangkali di sinilah keistimewaan novel Anwar Ridhwan ini.  Jika anda tahu serba sedikit tentang teori politik dunia, novel ini terlalu naif dan cetek dari segi “pemikiran” politik, terutama tentang teori demokrasi yang dalam praktiknya dipergunakan sewenang-wenang oleh “kuasa besar” dunia untuk menakluk negara yang menolak demokrasi. Demokrasi adalah punca korupsi yang dijadikan projek dalam pembangunan ekonomi yang ditentukan oleh pemenang pilihan raya. Satu aspek demokrasi yang jarang dibincang di Malaysia ialah yang diungkapkan oleh para ahli akademik dalam bidang politik sebagai “the mobilization of bias”.  Untuk menang pilihan raya, parti politik mengemukakan manifesto masing-masing, yang digunakan sepenuhnya untuk mendapat sokongan pengundi dengan menggunakan pendekatan (strategi) “the mobilization of bias”, yakni pengundi digerakkan untuk percaya kepada manifesto melalui teknik “mobilization of bias”. Siapa yang banyak wang dan kuasa, berada dalam keadaan yang selesa, oleh itulah mana-mana parti yang berkuasa akan mempertahankan kuasanya bermati-matian melalui “mobilization of bias” itu.  Inilah kekejaman tersembunyi, yang melahirkan kezaliman ekonomi, pendidikan, penerangan/maklumat  dan sebagainya. Maklumat dikawal ketat dan digunakan untuk maksud propaganda, bukan untuk memberi maklumat yang telus. Perbincangan tentang aspek ini terdapat dalam Aligupit, tetapi tidak ada dalam Naratif Ogonshoto.  Idea tentang dua kerajaan yang dibincang dalam Aligupit boleh membantu rakyat/pengundi untuk memahami bagaimana mereka tertipu dan ditipu dalam pilihan raya dalam sistem demokrasi. Di Malaysia, demokrasi digunakan untuk memperbodohkan rakyat supaya dengan itu mereka terus bergantung pada parti pemerintah. Pilihan mereka ditentukan oleh pemerintah, dalam sistem demokrasi  yang mengamalkan “the mobilization of bias”. Adakah demokrasi memberi kebebasan, atau hanya janji tentang kebebasan?  Dalam kritikan sastera pun begitu: pujian yang berlebihan tidak menjanjikan apa-apa, selain dari menutup kelemahan novel yang terserlah apabila dinilai dengan kritis dan kreatif.

Kesimpulan Kritis

Perbincangan kritis yang diangkat di sini memberi isyarat bahawa banyak  sekali yang tidak beres dalam kritikan dan penilaian sastera.  Pujian yang luar biasa terhadap novel Naratif Ogonshoto menimbulkan kemusykilan bersifat psikologi dan sekali gus akademik: Adakah para sarjana yang berlumba-lumba memberikan pujian yang begitu bombastik itu akibat dari keinginan untuk menumpang kedudukan Anwar Ridhwan, bukan kerana kualiti novelnya yang tulen.  Bagi orang yang tidak terpesona, atau sekurang-kurangnya yang tidak lekas terpesona, novel Anwar Ridhwan adalah begitu biasa dan cetek pengolahannya, tetapi sangat kaya dengan sensasi yang bertaraf rendah. Sensasi yang bertaraf tinggi, jika kita boleh berkata begitu, ialah satu episod dalam The Brothers Karamazov  apabila seorang paderi  mencium kaki seorang watak yang dianggap hina dalam novel itu, sehingga menjadi satu episod yang terkenal dalam sastera Barat.  Saya telah mengkritik pujian yang bombastik dan keliru seperti ini dalam kertas kerja yang dibentang dalam Seminar Jenaka Nusantara (anjuran DBP di Universiti Malaya, 2003) ketika membicarakan novel Kawin-kawin yang menang Hadiah Sako. Prof. Ungku Maimunah Mohd. Tahir telah meneliti dengan cermat penilaian terhadap novel Harga Sebuah Maruah (rujuk makalah beliau, “Novel Harga Sebuah Maruah oleh Azizi Haji Abdullah: Kepincangan Penilaian Sebuah Pemenang Sayembara,”  kertas kerja yang dibentangkan di Sim;posikum Kebudayaan Indonesia – Malaysia XII (SKIM XII) anjuran bersama Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universitas Padjadjaran, Indonesia  di Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi,  29 – 30 November, 2011.)  Analisis dan huraian Prof. Ungku Maimunah sangat penting kerana kertas ini meneliti dengan cermat bagaimana sesuatu keputusan pertandingan menulis dinilai. Saya salin kesimpulan beliau yang penting, untuk menjadi renungan dan peringatan kepada para sarjana, terutama yang menjadi penilai.

“Analisis di atas menunjukkan wujudnya kepincangan yang amat ketara dalam penilaian dan pengiktirafan novel HSM.  Ternyata, kepakaran mantap dan mendalam tentang sastera yang semestinya ada bagi urusan penilaian dan pengiktirafan, jelas tidak ketara. Malah kekeliruan dan kecetekan fahaman yang terserlah, yang seterusnya dijadikan panduan penilaian. Analisis kritis dengan mudah dapat mendedahkan bahawa dakwaan tentang kekuatan dan keistimewaan novel itu sebenarnya tidak mempunyai asas yang kukuh, yang boleh dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Malah dalam banyak hal, dakwaan yang dibuat terang-terangan bercanggah dengan bukti dalaman novel yang dinilai. Berdepan dengan keadaan seperti ini, adalah munasabah dan bertanggungjawab sekiranya kepakaran yang mantap dan mendalam disyaratkan sebagai asas penilaian, sementara laporan yang terhasil daripada penilaian tersebut dipastikan lebih mantap dan bertanggungjawab, bukan dakwaan atau hujah yang bersifat umum, jauh sekali retorik yang gah semata.

            Kepincangan penilaian yang diperlihatkan dalam analisis di atas menarik perhatian kepada perkara yang lebih penting iaitu kriteria penilaian yang tertumpu pada kefahaman prioriti cerita. Adakah kriteria penilaian seperti ini yang terbaik bagi kita dan dapat menjamin akan terhasilnya karya yang bermutu tinggi untuk diwariskan sebagai khazanah bangsa yang boleh dibanggakan? Ternyata kefahaman tersebut mengetepikan ilmu iaitu teras sebuah tamadun yang berjaya. Tentu sekali mengekalkan kefahaman yang dingin terhadap ilmu bukanlah satu pilihan yang bijak, lebih-lebih lagi apabila ada pilihan lain, yang bertunjangkan keyakinan yang murni dan kefahaman yang utuh terhadap keutamaan ilmu dan kerelevanannya dalam penulisan kreatif.

            PB menyediakan satu gagasan yang jelas tentang peri pentingnya ilmu itu diutamakan, di samping peka pula terhadap kedudukan, fungsi dan bentuk kehadiran cerita, dan dengan itu memastikan karya kreatif dihasilkan dan dinilai dengan penuh wibawa, bebas dari kekeliruan dan kekaburan di samping peka kepada seni. Ini adalah anjakan yang dinamik, yang menjanjikan hasil persuratan yang tinggi ilmunya dan halus pula seninya. Dalam konteks kesusasteraan Melayu, inilah sebenarnya anjakan yang diperlukan.”

Naratif Ogonshoto juga menghadapi masalah yang sama.  Inikah jenis sastera yang ingin dijadikan teras negara bangsa?  Hanya Pak Pandir yang boleh menjawab soalan cepu mas ini.  Dirgahayu pandirisme.

Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya,  21 Julai 2015.

1 comment:

  1. PB menyediakan satu gagasan yang jelas tentang peri pentingnya ilmu itu diutamakan, di samping peka pula terhadap kedudukan, fungsi dan bentuk kehadiran cerita, dan dengan itu memastikan karya kreatif dihasilkan dan dinilai dengan penuh wibawa, bebas dari kekeliruan dan kekaburan di samping peka kepada seni. Ini adalah anjakan yang dinamik, yang menjanjikan hasil persuratan yang tinggi ilmunya dan halus pula seninya. Dalam konteks kesusasteraan Melayu, inilah sebenarnya anjakan yang diperlukan.”

    ReplyDelete