Tuesday, March 3, 2015

MENGHADAPI CABARAN INTELEKTUAL DARI BARAT DALAM PERKEMBANGAN SASTERA MELAYU MODENWalaupun kini sudah terdengar istilah yang seolah-olah mempersoalkan  pengaruh Barat dalam pemikiran sarjana Melayu dalam ungkapan “minda tertutup”, namun penggunaan istilah “minda” itu sendiri adalah bukti dan contoh betapa kuatnya belitan pengaruh Barat dalam pemikiran Melayu.  Kalau sudah begitu, bagaimana anda boleh bercakap tentang “minda tertutup” sebagai satu kritikan terhadap pengaruh Barat dalam membina dan membelenggu pemikiran sarjana Melayu?  Inilah satu contoh pandirisme yang selalu saya bicarakan, yang tentu saja tidak disukai oleh para sasterawan, sarjana dan lain-lain.  Kata mereka, semua ini terjadi kerana salah faham tentang peranan pengaruh Barat dalam pembinaan sastera Melayu moden. Menurut mereka, peranan teori sastera Barat sangat besar dalam perkembangan sastera dan kritikan sastera Melayu, oleh itu tidak wajar dikritik atau disangsikan seolah-oleh hanya keburukan belaka yang terjadi, padahal tanpa teori sastera Barat dan tanpa pengaruh sastera Barat, tidak mungkin lahir novel-novel yang ditulis oleh para sasterawan negara sendiri. Bagi mereka, tidak mungkin wujud para sasterawan negara tanpa pengaruh Barat.  Malah, tegas mereka, Panel Anugerah Sastrera Negara sendiri telah menerima dengan baik pengaruh itu dalam semua laporan mereka, oleh itu tidak wajar dicabar kerana dari segi kenyataannya, secara empiris, sastera dan kritikan sastera Melayu memang lahir daripada pengarauh teori dan karya sastera Barat.

Para sasterawan negara dan anggota Panel Anugerah Sastera Negara sendiri tidak ragu-ragu menerima pegaruh Barat itu sebagai sah, dan amat diperlukan jika sastera Melayu moden ingin maju dan akhirnya akan mendapat perhatian antarabangsa, yang dari situ akan memberi peluang kepada para sasterawan Malaysia dipertimbang untuk dianugerah Hadiah Nobel Sastera. Tidakkah mendapat Hadiah Nobel itu satu projek besar sastera Melayu moden?  Maka apabila Prof. Emeritus Dr. Muhammad Haji Salleh dalam Sidang Kemuncak Penulis Malaysia 2014 mencadangkan supaya sasterawan Malaysia meniru Salman Rushdie, maka yang  terbayang dalam fikiran beliau ketika itu ialah betapa gentingnya kedudukan sasterawan Malaysia sekarang yang terumbang ambing dalam konflik nilai dan dalam kefahanan yang betul tentang the nature of literature, yakni modern literature.  Ketika beliau mencadangkan perkara ini, beliau mungkin sudah lupa kritikan beliau dalam tahun 2005 yang menyatakan dengan tegas betapa silapnya sasterawan dan sarjana Malaysia yang menjadikan teori dan pendekatan sastera Barat dalam membuat penilaian terhadap karya Melayu. Dalam tafsiran saya, tidak ada kontradiksi yang serius dalam dua pandangan yang berbeza ini; sebaliknya kekeliruan begini tidak mungkin terjadi jika sekiranya terdapat kefahaman yang mendalam tentang teori sastera Barat dan tamadun Barat; dan pada waktu yang sama adanya sikap terbuka kepada tamadun Islam dan pengaruhnya dalam pembinaan tamadun dunia. Kerana kekurangan ini, maka kita boleh membuat kesimpulan bahawa inilah kesan  recipe knowledge  yang tahap pengetahuannya berlegar di sekitar sekumpulan maklumat yang terbatas. Kebenaran kesimpulan ini terbayang jelas dalam tulisan mereka dan dalam penilaian mereka, terutama sekali yang mereka hasilkan untuk memperkatakan “pemikiran” para sasterawan negara. Kepentingan recipe knowledge ini telah diterima oleh Panel Anugerah Sastera Negara dalam laporan mereka, oleh itu telah dikanunkan dalam sastera Melayu moden. Dengan itu tidak timbul lagi persoalan tentang pengaruh teori sastera Barat dalam kritikan sastera Melayu.

Namun demikian, peranan sastera Barat masih menjadi persoalan besar yang perlu diselesaikan apabila ditinjau daripada perspektif peranan ilmu yang benar dan kedudukan ilmu dalam sastera Melayu.  Bagi para sarjana dan para sasterawan sendiri, perkara ini bagi mereka bukan persoalan, oleh itu diremehkan begitu saja. Dengan sikap negatif ini, mereka cuba membawa perubahan dalam sastera Melayu moden, tetapi mereka tidak jelas apakah maksud perubahan itu? Bagi mereka, berubah hanya berpidah tempat, atau mencuba apa yang mereka namakan tema baru dalam penulisan kreatif, atau membawa masuk teori baru (yang sebetulnya tidak baru), atau teknik baru (juga bukan baru, jika contoh yang mereka berikan seperti realisme magis, stream of consciousness). Perlukah kita kepada pembaharuan? Pembaharuan yang bagaimana? Ini semua persoalan yang tidak dibicarakan walaupun sangat penting dalam konteks perkembangan ilmu atau dalam konteks budaya ilmu yang ingin kita bina.  Kedudukan ilmu dalam karya sastera itu sendiri tidak jelas, dengan itu maklumat yang dipindahkan dari buku teks atau buku-buku bacaan yang dijadikan sebahagian daripada karya kreatif tadi ditafsirkan sebagai ilmu, yang memberi makna bahawa ilmu dan maklumat adalah sama dari segi makna dan statusnya. Inilah punca kekeliruan yang dijadikan perdebatan yang sia-sia; dan yang lebih mengusutkan perdebatan sia-sia ini dikatakan perdebatan tentang ilmu.  Nampaknya di kalangan sasterawan sudah ada sejenis perlumbaan untuk masing-masing mendakwa karyanya berunsur ilmu kerana di dalamnya disebut teori-teori tertentu atau faham politik tertentu.  Dari segi itu, sudah ada keinginan untuk dikaitkan dengan ilmu, yang dikira akan memberi prestij kepada karya mereka.  Perbuatan ini sebenarnya merendahkan darjat ilmu dan tidak sekali-sekali menaikkan prestij novel yang dikatakan berunsur ilmu itu.  Di sinilah pentingnya konsep ilmu itu dijelaskan.

Salah satu sifat ilmu yang utama, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ghazali, ialah kesan ilmu itu terhadap keyakinan manusia kepada kewujudan dan keesaan Allah swt. Tingkat itu tidak akan sampai sekiranya sumber ilmu itu sendiri tidak mengakui adanya Allah swt, dengan itu menolak bulat-bulat peranan wahyu dalam kehidupan manusia. Salah faham yang paling besar dalam perkara ini ialah apabila orang Islam sendiri berkata Islam hanya untuk orang Islam, sedangkan sastera untuk semua manusia, oleh itu universal. Berasaskan premis yang salah ini, maka ada di antara sarjana Melayu yang beragama Islam sendiri yang berpendapat demikian, oleh itu mereka membuat kesimpulan jika kita mahu bersastera,  yang pertama perlu ditolak ialah konsep ilmu seperti yang difahamkan dalam Islam. Mereka menyamakan kebenaran dengan kesejagatan karya sastera sebagai ciptaan kreatif manusia. Dengan sikap ini, bagi mereka tidak wujud kebenaran, apatah lagi keyakinan seperti yang dihuraikaqn oleh Imam
Ghazali. Kesimpulan mereka amat aneh dan boleh dikatakan tidak siuman, kerana tanpa mereka sedari mereka telah menolak adanya iman dalam kehidupan manusia dan betapa pengaruh iman itu dalam mencorak kehidupan manusia beriman. Inilah asas mereka untuk menolak gagasan Persuratan Baru misalnya. Apabila kesimpulan ini dihadapkan kepada mereka, maka mereka menafikan mereka menolak iman dan konsep ilmu yang benar; mereka hanya tidak bersetuju dengan gagasan Persuratan Baru kerana tidak menepati dengan ciri-ciri sastera seperti yang difahamkan seluruh dunia, yang universal sifatnya. Itulah yang membuat ada di antara mereka mencadangkan supaya para sasterawan Melayu meniru, atau belajar daripada Salman Rushdie yang tidak saja menolak wahyu tetapi juga menghina para nabi seperti yang diperlihatkannya dalam novelnya The Satanic Verses. Seterusnyha mereka akan mempertahankan Salman Rushdie dengan berkata novel itu tetap novel yang baik dan tidak kena mengena dengan penghinaan terhadap keluarga Rasulullah SAW!.  Tentulah amat aneh apabila dalam Sidang Kemuncak Penulis Malaysia 2014 nama Salman Rushdie naik dengan  megah dalam perbincangan setelah diajukan oleh seoranag sasterawan negara. Kini anda faham mengapa saya menolak kewujudan sasterawan negara sejak 1981 lagi, kerana saya sudah dapat melihat dengan jelas hal seperti ini akan terjadi akibat pengaruh teori dan nilai sastera Barat yang amat medalam di kalangan para sasterawan. Penjelasan lebih terperinci telah saya berikan seadanya dalam “Keunggulan yang Cacat”. Lihat di sana.  Contoh ini menjadi bukti yang jelas betapa teori dan pendekatan Barat telah gagal menilai dengan tepat sebuah karya yang sebenarnya menghina nilai-nilai kita sendiri yang menjadi pegangan kita.  Saya tidak tahu sama ada terdapat bantahan atau tidak dalam Sidang Kemuncak itu apabila this kind of bullshit diketengahkan oleh sasterawan negara ini. Adakah semuanya menikus?

Kehadiran teori dan pendekatan kritikan sastera Barat dalam sastera Melayu moden akan terus menerus menjadi persoalan dan masalah besar jika tidak ditangani dengan cermat dengan menjadikan konsep ilmu yang benar sebagai asas penilaian sejauh mana teori dan pendekatan itu boleh dipakai dan setakat mana boleh dipercayai. Kesedaran ini sangat penting, jika kita terima kesimpulan Imam Ghazali tentang makna dan maksud ilmu dalam kehidupan manusia beriman, iaitu ilmu yang benar itu seharusnya memberi kita keyakinan yang penuh tentang kewujudan Allah SWT yang menjadi sumber kehidupan dan sumber ilmu yang mutlak.  Sumber-sumber lain dalam Islam ditentukan kedudukannya dari perspektif al-Quran.  Membaca, apatah lagi menggunakan teori Barat tanpa kesedaran ini, akan menjauhkan kita daripada hakikat kejadian insan, dengan itu orang dengan mudah akan hanyut dan sesat dalam belantara “ilmu” dari Barat. Jurang paling mudah membuat seseorang terjatuh ke dalam gaung kekeliruan ialah konsep universalisme, yang menjadi kegemaran para sarjana dan sasterawan Malaysia (lihat di atas tentang aspek ini). Jika anda fikirkan dengan mendalam, konsep ini dalam pengertiannya dalam budaya Barat hanya sejenis bullshit, yang amat mengelirukan. Mendakwa bahawa karya sastera harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal itu betul; tetapi tidak dalam konteks universalisme. Saya ingin memberi satu contoh bagaimana hal ini difahami di Barat.

Dalam bukunya, The Significance of Theory oleh Terry Eagleton, terdapat interview  beliau, “Criticism, Ideology and Fiction.” Inilah kesimpulan beliau yang bagi saya cukup menarik:

“I am horrified by the dearth of ideas in contemporary English fiction, which I think has its roots in a certain ingrown English empiricism and commonsensicality,  and I think that if there is to be a viable fiction of the left, as well as a theory, then it has to find ways of bringing creative and intellectual discourses together.” (hal. 89). (huruf condong ditambah).

Ini pula komen saya selepas membacanya: “Baca interview ini pada 13 Julai 2009. Bagus juga “conclusion” di atas, sokong yang aku buat melalui Gagasan Persuratan Baru!!.”  Jadi, great ideas sudah pun wujud di Malaysia, yang menyatukan yang kreatif dan yang bersifat intelektual dalam Persuratan Baru.

Sebenarnya kita boleh mendapat kebijaksanaan dan manfaat dari mana saja, daripada seorang Marxist atau sesiapa juga sarjana Barat boleh memberi manfaat jika kita membacanya dalam konteks ilmu yang benar. Saya yang sudah membaca begitu banyak buku dan tulisan yang ditulis oleh para sarjana kita dan juga sasterawan, tidak pernah bertemu dengan pendapat sebernas yang diberikan oleh Terry Eagleton tentang “to find ways of bringing creative and intellectual discourses together,”  kerana kita sebenarnya tidak berfikir dengan serius, tetapi terlalu cepat untuk meniru dan menggunakan sesuatu yang belum tentu memberi manfaat kepada kita dan bangsa kita.

Inilah peringatan Prof. Fazlur Rahman yang perlu difikirkan dengan mendalam:

“Given the depth of human self-deception, how important it is that man be ‘awakened’ to his real nature, to be responsible before God, to think thoughts and do deeds that would be consequential,  for upon this depends the whole destiny of man and of God’s purposes for man.” (hal. 33, Major Themes of the Quran).

Sangat mudah ...!

Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya,  3 Mac 2015.

No comments:

Post a Comment