Thursday, March 19, 2015

CABARAN PANDIRISME DALAM KEGIATAN INTELEKTUALDengan munculnya Kuliah Perdana PB membicarakan peranan pandirisme dalam perkembangan budaya ilmu di Malaysia, maka kritikan sastera kini menghadapi masalah kredibiliti yang serius. Selepas ini, semua kritikan dan kerja akademik dalam kesusaseraan akan dinilai sama ada hasilnya hanya mencerminkan pandirisme atau mengemukakan analisis, hujah dan penilaian yang berasaskan konsep ilmu yang benar.  Kini para pelajar universiti yang memahami kedudukan pandirisme dalam perkembangan intelektual di Malaysia mempunyai ukuran yang pasti yang boleh diuji kebenarannya dan kredibilitinya apabila mereka membaca sebarang tulisan kritikan, tulisan akademik atau hasil kreatif para sasterawan.  Mereka boleh bertanya: Adakah ini hanya gambaran pandirisme, atau benar-benar hasil akademik yang bermutu berasaskan analisis dan penghujahan yang objektif?  Adakah karya ini menggambarkan keupayaan kreatif yang tinggi berasaskan ilmu atau hanya mencerminkan pandirisme?  Pertanyaan seperti ini disedari pentingnya kerana sudah sekian lama kita dilamun ombak pandirisme tanpa kita sedar.  Sekarang kita boleh mambaca dengan kreatif dan kritis untuk menilai kualati intelektualnya, supaya tidak membuang masa membaca sesuatu yang picisan dan dangkal tetapi diberi pujian tinggi oleh mereka yang mengamalkan pandirisme dengan berselindung di ketiak teori Barat.

Kesimpulan di atas telah ditunjukkan oleh Nur Fatiha Fadila Abu Bakar dalam tesis sarjana beliau. Tesis itu berjaya memperlihatkan dengan jelas bagaimana membaca dengan kreatif dan kritis berasaskan konsep ilmu yang benar memberi kesempatan untuknya menilai karya-karya Anwar Ridhwan dengan objektif, yang boleh dihujahkan dengan jelas kerana adanya konsep-konsep yang boleh mambantu seseorang membuat penilaian itu dengan menggunakan pendekatan yang disediakan oleh gagasan Persuratan Baru.  Kesilapan para sarjana dalam penilaian mereka terjadi kerana mereka bertindak persis seperti yang dilakukan oleh Pak Pandir, iaitu terpesona melihat padi hampa yang bertimbun. Demikianlah para sarjana ini sering kali menggunakan teori Barat yang tidak pun dikuasai dengan baik untuk dijadikan asas penilaian mereka, dengan itu gagal membaca dan menilai karya secara kreatif dan kritis. Kegagalan ini dicatat dengan teperinci oleh Nur Fatiha Fadila dalam tesis sarjananya, diikuti dengan sanggahan yang lunak tetapi tepat memperlihatkan kesilapan penilaian yang tidak berasaskan konsep ilmu yang benar. Semua sarjana yang membicarakan karya Anwar Ridhwan menilainya daripada perspektif “intelektual,” tetapi gagal membuktikan unsur intelektual dan unsur Islam yang diklaim oleh Anwar Ridhwan sendiri wujud dalam novel-novel yang dinilai mereka. Penjelasan saya dalam “Keunggulan yang Cacat” mungkin boleh dirujuk sebagai perbandingan.  Seterusnya, tulisan Prof. Ungku Maimunah Mohd. Tahir yang dijadikan Pendahuluan dalam buku Gagasan Persuratan Baru, edisi kedua, memberikan hujah yang mantap mengapa kita perlukan pendekatan yang berbeza dari yang biasa kita gunakan selama ini. Perhatikan pendapat ini, yang cukup relevan dengan persoalan yang dibangkitkan di sini.

“Theorizing can lead us into lines of inquiry that challenge received notions of entrenched understanding that may no longer be productive; it can create new vocabularies for talking about a subject and thus new ways of perceiving it”. (Gary Olson, dikutip oleh Thomas Kent dalam eseinya, “The Consequences of Theory for  the Practice of Writing”, dalam Publishing in Rhetoric and Composition, ed. by Gary A. Olson, Tod W. Taylor; State University of New York, 1997, hal. 157).

Kemunculan gagasan Persuratan Baru persis untuk memenuhi pemerhatian Gary Olson yang dikutip di atas, yang dibuktikan kebenarannya dalam tesis sarjana Nur Fatiha Fadila Abu Bakar yang disebut di atas.  Dengan adanya beberapa konsep baru dan penekanan kepada wacana dan cerita dalam konteks ilmu yang benar, maka penilaian terhadap novel-novel Melayu boleh dibuat dengan lebih mudah dan lebih tepat.  Ini mengejutkan sasterawan sendiri, yang tidak dapat menerima pendapat baru yang lebih tepat kerana bagi mereka kualiti novel-novel mereka, yang sebenarnya tidak berkualiti,  akan menurun dengan mendadak sehingga mereka tidak dapat menerimanya. Inilah pengalaman Fatimah Busu yang menulis sebuah penafian (Nyanyi Sunyi  Salam Maria Vs. Sarjana Nasi Dingin, 2007) yang pada hakikatnya membuktikan kebenaran penilaian yang dibuat oleh Prof. Ungku Maimunah Mohd. Tahir apabila beliau menilai dengan kritis novel Fatimah Busu yang amat disayangi oleh penulisnya, Salam Maria.  Sebagai sebuah novel yang diklaim oleh penulisnya membawa mesej Islam, Salam Maria telah mensensasikan Islam dengan pelbagai cerita sensasi untuk menarik minat pembaca, tetapi jelas telah gagal kerana pembaca juga tahu cerita-cerita sensasi itu tidak menggambarkan Islam dengan positif.  Misalnya, keberatan mereka yang paling utama ialah mengapa Islam harus dibawa ke dalam hutan. Sekiranya ini satu kaedah dakwah baru untuk mengajak rusa, kijang, harimau, gajah, biawak dan sebagainya masuk Islam, mereka sudah pun Islam sebagai makhluk yang tidak menanggung  tanggungjawab taklif. Ini hanya satu contoh, banyak lagi yang lain yang anda boleh kesan dengan mudah.  Kritikan Fatimah Busu terhadap Persuratan Baru ini dijadikan bacaan dan kajian di Universiti Malaya; tetapi pelajar tidak didedahkan kepada PB secara formal dengan membaca dan mengkaji Gagasan Persuratan Baru, edisi kedua. Saya yakin jika buku tentang PB itu dikaji dan dibahaskan dengan mendalam, para pelajar akan lebih tertarik kepada Gagasan Persuratan Baru dan ini akan membolehkan mereka membaca buku Fatimah Busu itu dengan lebih kreatif dan kritis.  Pelajar universiti harus diberi peluang ini; mereka wajar diberi maklumat baru dalam perkembangan kritikan sastera, apatah lagi perkembangan terbaru itu dicetuskan di negara ini sendiri. Dengan membiarkan para pelajar ini ketinggalan zaman, para pensyarah yang terlibat dalam pengajaran sastera boleh dituduh tidak menjalankan tugas mereka dengan jujur dan dengan penuh semangat cintakan ilmu. Ertinya, mereka tidak profesional.  Pelajar sendiri pula mestilah bersikap pro-aktif, mencari sendiri jika pensyarah mereka tidak mahu mendedahkan mereka dengan maklumat terbaru.  Walaupun terdapat profesor yang mendakwa beliau mempunyai 4000-5000 pelajar, tetapi jika pelajar itu didedahkan kepada recipe knowledge  saja, mereka tidak akan dapat memberi sumbangan yang bererti dalam perkembangan sastera, terutama dalam bidang akademik dan kritikan.  Tidak saja diperlukan kejujuran intelektual, tetapi diperlukan juga integriti akademik yang tinggi.  Nampaknya kedua-duanya tidak dipraktikkan, walaupun kita sering mendengar mereka selalu berkata betapa perlunya adab dan etika  dalam penulisan. Untuk orang lain, bukan untuk mereka.  Barangkali inilah bentuk ajaran sesat dalam bidang akademik.

II
Hanyut Dalam Arus Pandirisme

 Pandirisme kini diberi kedudulkan yang tinggi dengan prestij akademik yang dibanggakan dalam pengajaran sastera di Malaysia. Para pelajar yang tidak diberi kefahaman yang betul dalam teori sastera Barat, tidak bebas untuk mengemukakan pendapat kritis mereka dengan misalnya menggunakan pendekatan Persuratan Baru, yang dianggap oleh ahli akademik sebagai terkeluar dari arus perdana, oleh itu tidak wajar diperkenalkan kepada para pelajar untuk mengelak daripada terjadinya kekeliruan dalam memahami konsep sastera seperti yang diajarkan dalam buku-buku kritikan Barat.  Ahli-ahli akademik kita tidak berasa pelik untuk melarang para pelajar menggunakan pendekatan Persuratan Baru, sedangkan para pelajar ini diperkenalkan dengan bermacam-macam teori sastera Barat.  Sikap ini positif dari segi membantu pelajar supaya tidak keliru, tetapi dari segi perkembangan ilmu para pelajar ini akan rugi kerana mereka tidak didedahkan kepada pendekatan yang berbeza.   Sebenarnya para pensyarah bebas untuk memperkenalkan apa juga pendekatan yang mereka senangi, dan menolak sebarang percubaan tempatan sebagai tidak akademik dan tidak berada dalam arus perdana.  Dalam konteks ini, pelajar sendiri harus  bersikap terbuka untuk meneroka pandangan yang berbeza daripada yang mereka biasa temui diperkenalkan oleh para pensyarah mereka.  Gagasan Persuratan Baru akan memberikan mereka cara membaca dan menganalisis yang jauh berbeza daripada yang mereka dibiasakan oleh para pensyarah mereka. Inilah cabaran ilmiah yang wajar ditangani dengan objektif.

Saya ingin mencadangkan supaya para pelajar sastera digalakkan membaca dengan kritis laporan  Paneh Anugerah Sastera Negara untuk melihat bagaimana teori sastera Barat digunakan dalam membuat penilaian karya-karya para sasterawan negara.  Pengalaman intelektual begini berguna untuk mendidik para pelajar sastera melihat bagaimana sekumpulan pakar sastera menilai karya para sasterawan negara ini secara kreatif dan kritis.  Mereka harus didedahkan kepada ciri-ciri utama yang dipakai oleh Panel untuk membuat penilaian mereka.  Antaranya, adakah ukuran yang  mereka gunakan itu tepat dengan kualiti karya yang mereka nilai, sehingga pandangan mereka boleh dikira objektif dan tepat dengan ukuran yang mereka gunakan.  Misalnya, jika Panel berkara seorang sasterawan negara mempunyai kualiti intelektual yang jelas dalam karya mereka, adakah penilaian ini cocok dengan karya yang dipuji itu dan dengan kegiatan keseluruhan seseorang sasterawan negara. Apakah yang dimaksudkan dengan kualiti intelektual itu? Dengan cara ini, para pelajar sastera didedahkan kepada ukuran yang digunakan dan bagaimana ukuran itu memang diserlahkan dalam karya yang dinilai.  Terdapat kecenderungan di kalangan pembaca yang kritis untuk tidak menerima segala pujian dan  sanjungan para Panel Anugerah Sastera Negara dalam laporan mereka sebagai tidak tepat dan boleh dipersoalkan keutuhan akademiknya. Saya telah menurunkan beberapa contoh, terutama sekali yang mereka lemparkan dalam Laporan 2012 (lihat misalnya halaman 18, perenggan 2; hal. 20, perenggan 2; hal. 21 perenggan 3.)  Pembaca laporan ini akan lemas dalam pujian yang tidak setimpal dengan kualiti karya yang dipuji. Sekali lagi saya persilakan anda membaca dengan kreatif dan kritis “Keunggulan yang Cacat” dalam blog ini. Di situ anda diberi peluang seluas-luasnya untuk menolak hujah dan pembuktian yang diberikan untuk anda menyokong laporan Panel Anugerah Sastera Negara dan pendapat para sarjana yang naif dan tidak tepat ketika menilai karya para sasterawan negara ini.

III
Kembali Kepada Konsep Ilmu Yang Benar

Pendekatan dan teori bukan untuk memuji karya kreatif, sebaliknya digunakan untuk membaca karya itu dan memberi interpretasi yang munasabah berasaskan teori atau pendekatan yang digunakan. Tetapi di Malaysia, para sarjana menggunakan pendekatan dan teori sastera untuk memuji karya para sasterawan negara, seperti yang mereka tunjukkan dalam kertas kerja mereka ketika membicarakan “pemikiran” para sasterawan negara ini.  Perbuatan ini naif dan salah.  Ini bukan kerja ahli akademik atau pengkritik sastera; ini kerja penjual ubat (sales man).  Majoriti sarjana dan pengkritik sastera adalah para penjual ubat yang rajin, kerana kerja seperti itu mudah dan tidak perlukan maklumat yang terkini. Tidak perlukan analisis dan penghujahan yang mantap, cukup recipe knowledge saja.  Apabila recipe knowledge diberi kedudukan akademik, maka hasilnya sangat menghampakan, apatah lagi jika ini berlaku dalam penulisan tesis, hingga sampai ke peringkat Ph.D. sekali pun.  Kerana terlalu besar keinginan penulis tesis untuk mengangkat dan memuji sasterawan yang menjadi pilihannya,  maka lahirlah tesis yang berserabut dengan istilah yang digunakan tanpa sebarang pertimbangan ilmiah yang teliti. Untuk sekadar penjelasan, rujuk “Keunggulan yang Cacat” dalam blog ini.

Apakah yang menghalang para sarjana dan sasterawan untuk kembali kepada konsep ilmu yang benar? Alasan yang pernah saya dengar ialah: Kerana semua ini dimulai oleh Mohd. Affandi Hassan. Kami tidak suka cara beliau yang kasar dan biadab, tuduh semua orang bodoh dan tidak akademik.  Kami sarjana yang terlatih dan ada Ph.D! Dia ada apa? Yang saya tahu, setelah membaca komennya tentang syarahan perdana Prof. Ungku Maimunah, ialah pendapat Prof. Rahman Shaari yang berkata PB itu mudah saja, kalau saya mahu saya boleh tulis karya gaya PB bila-bila masa saja, beratkan ilmu kurangkan cerita, jadilah karya PB.  Cara Prof. Rahman Shaari memperkecilkan PB bagi saya sangat unik. Beliau sebenarnya tidak membaca dengan mendalam, oleh itu “beliau sebenarnya tidak tahu apa benda pun tentang PB” (Ini gaya kampungan, gaya retorik teh tarik!).  Untuk membuat kesimpulan begitu mudah, tanpa sebarang maklumat yang asas sekali pun tentang PB, diucapkan oleh seorang profesor, membolehkan saya berasa amat ragu tentang “ilmu” yang dipunyai oleh profesor seperti beliau. Kalau begitu, apa yang mereka ajarkan kepada para pelajar mereka? Mereka tidak mendidik pelajar mereka mencintai ilmu,  sebaliknya membenci ilmu dan orang yang cuba membawa konsep ilmu yang benar dalam persuratan Melayu moden. Bagi mereka perbuatan ini tinggi adabnya dan bijaksana dari segi akademik. Kalau itulah pandangan anda, teruskanlah. Biarkan pelajar anda dinafikan dari mendapat ilmu supaya anda semua boleh terus memperbodohkan mereka. Tentang perkara ini, lama dahulu,  dua dekad atau lebih, saya pernah menegaskan inilah caranya mengajar menjadi bodoh. Masih diteruskan? Nampaknya tidak ada perubahan, walaupun Panel Anugerah Sastera Negara dan para sasterawan selalu berkata betapa perlunya perubahan. Inilah hegemoni dalam pengajaran sastera, yang dibincang dengan geger dalam Sidang Kemuncak Penulis Malaysia 2014.

Satu-satunya cara memajukan pemikiran dan penulisan kreatif dalam persuratan Melayu moden ialah dengan mengembalikan peranan ilmu yang benar dalam pembinaan tamadun bangsa. Menjadikan sastera sebagai asas tamadun bangsa, seperti yang ditegaskan oleh Sidang Kemuncak Penulis Malaysia 2014, adalah satu kesilapan besar yang perlu diperbetulkan serta-merta. Tidak ada kompromi untuk meneruskan hegemoni pandirisme dalam pengajaran sastera di Malaysia, kalau kita mahu melihat persuratan Melayu moden melonjak maju dari segi kreatif dan kritikan.  Baca kembali kutipan daripada Gary Olson di atas. Anda tidak boleh mencapainya dengan memanjat bumbung kilang berkarat untuk bermimpi tentang kemajuan pemikiran. Bagaimana anda boleh berharap saya memuji anda jika perbuatan anda memang bodoh?  Untuk memahami kesimpulan ini, baca kembali “Keunggulan yang Cacat”.

Kesimpulan

Saya telah memberi perhatian kepada para pelajar sastera di sekolah menengah dan universiti kerana mereka telah dinafikan daripada mendapat pilihan terbaik dalam pendidikan sastera dengan tidak mendedahkan mereka kepada peranan ilmu dan konsep ilmu yang benar.  Dalam hal ini, mereka telah dikhianati oleh ahli akademik yang bersikap anti-ilmu tetapi taasub kepada teori sastera Barat. Inilah sikap yang melahirkan pandirisme dalam kritikan sastera dan dalam pengajaran sastera. Dengan membiarkan para pelajar menjadi pengikut pandirisme, ketika mereka telah diberi peluang untuk mempelajari sastera dan kritikan sastera berasaskan konsep ilmu yang benar yang ditekankan oleh gagasan Persuratan Baru,  maka para pelajar ini terus dibiarkan berada di pinggiran dalam budaya ilmu dan budaya intelektual kita, dengan hanya dibekalkan dengan recipe knowledge yang cetek meraba-raba, seperti yang dijelaskan dengan mendalam oleh Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas dalam syarahan pengukuhannya, Islam Dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu (1972).  Inilah sebuah buku ilmiah yang perlu dijadikan bacaan wajib kepada para pelajar universiti, bukan buku kritikan yang picisan yang ditulis oleh Dr. Fatimah Busu. Para pelajar sendiri harus bersikap terbuka untuk meneliti dengan kreatif dan kritis Gagasan Persuratan Baru, edisi kedua, supaya mereka tidak terus berada dalam budaya pendirisme yang sudah dijadikan arus perdana oleh para sarjana dan pengkritik sastera yang bersikap anti-ilmu itu.  Pesan saya kepada mereka, jangan biarkan diri anda diajar menjadi bodoh ketika anda sudah ada pilihan terbaik untuk menjadi cerdik.  Kini anda berada dalam era naratif kritikan yang dinamik, berasaskan konsep ilmu yang benar. Anda tidak perlu lagi berada dalam kolam pandirisme yang sudah berlumut airnya.  Sebagai pelajar, anda boleh mulai untuk berubah menjadi cerdik dengan membaca “Rumah Impian Polan Cupan” secara kreatif dan kritis.  Kualiti pemikiran dan tahap kognitif anda boleh diukur dengan mudah dengan melihat cara anda membicarakan karya ini.  

Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya, 17/3/2015.

No comments:

Post a Comment