Friday, March 6, 2015

SEDIKIT NOTA TENTANG MEMBACA DENGAN KREATIF DAN KRITISJika anda membaca entri bertajuk “Keunggulan yang Cacat”, anda akan melihat bagaimana membaca dengan kreatif dan kritis itu telah memberi kesimpulan yang amat berbeza dengan bacaan biasa yang dilakukan oleh Panel Anugerah Sastera Negara dan para sarjana yang membicarakan karya para sasterawan negara.  Idea membaca dengan kreatif dan kritis itu patut dipopularkan, kerana sangka saya selama ini mereka membaca dengan kreatif dan kritis. Rupanya tidak. Kalau mereka membaca dengan kreatif dan kritis, saya yakin mereka akan berubah dan akan lebih cerdik serta berhati-hati bila menganalisis dan menilai karya kreatif dan karya akademik. Membaca dalam mod bacaan intelektual atau dalam mod bacaan cerita memberi kesan yang berbeza. Membaca dengan kreatif dan kritis akan menjadikan sarjana dan sasterawan kita berfikir. Tidakkah ini bagus untuk mereka?

Dalam sastera Barat, dalam bidang kritikan dan akademik, anda akan melihat bagaimana kesan membaca dengan kreatif dan kritis ini dalam perkembangan kritikan Barat. Menurut rumusan Terry Eagleton, kritikan Barat mengalami tiga jalur asas: pada permulaannya memberi fokus kepada pengarang; kemudian beralih kepada karya itu sendiri yang autonomous; dan akhirnya memberi fokus kepada pembaca.  Buku-buku kritikan Eagleton wajar dibaca dengan kreatif dan kritis, seperti yang beliau sendiri lakukan ketika membicarakan teori-teori sastera Barat dan tokoh-tokohnya.  Ini boleh kita lihat dalam bukunya, Literary Theory: An Introduction. Andainya para sarjana dan sasterawan kita membaca dengan kreatif  dan kritis, tidaklah kita menjadi seteruk sekarang, menghamburkan segala aspek pandirisme untuk diperagakan sebagai karya kreatif atau hasil penyelidikan akademik. Oleh sebab pandirisme ini sangat penting dalam perkembangan akademik Malaysia, maka anda akan diberi peluang untuk melihat perkembangan pandirisme ini dalam tulisan saya yang berjudul, “Pandirisme dalam komuniti dunia” yang akan disiarkan dalam blog ini tak lama lagi.  Anda perlu membacanya dengan kreatif dan kritis untuk mendapat manfaat daripada analisis itu.

Setiap bulan sejak beberapa tahun ini kita diberi hidangan yang kaya dengan unsur pandirisme yang ditulis oleh para sasterawan negara dalam kolum masing-masing, sehingga bolehlah kita membuat kesimpulan bahawa Dewan Sastera yang begitu ghairah menyiarkan tulisan itu kini sudah menjadi pendukung pandirisme yang tegar dalam kritikan sastera Melayu. Tulisan-tulisan yang kualitinya hanya ocehan (idle talk) dalam bentuk bullshit yang disalut dengan pretensi intelektual yang palsu, pada umumnya bersikap angkuh kepada pembaca yang mereka anggap masih bodoh dan tidak boleh membuat pertimbangan sendiri secara kreatif dan kritis. Anda bacalah tulisan terbaru mereka dalam dua bulan ini jika anda  meragui kesimpulan saya.  Barangkali  bagi yang membaca tulisan yang bertajuk,  “Mimpi sastera di atas bumbung kilang yang berkarat” (dalam kumpulan kertas kerja Sidang Kemuncak Penulis Malaysia 2014, Sastera Teras Negara Bangsa), akan berasa hairan bagaimana seorang sasterawan negara boleh berada di atas bumbung untuk berfikir sambil bermimpi?.  Dalam mimpi itulah digesa untuk menjadikan Salman Rushdie sebagai contoh untuk menghasilkan karya yang “gemerlapan” ... Pelikkah jika ada yang menyokong “nasihat” ini dengan hardik yang keras, “Apa salahnya?”  Kerana khalayak sastera di Malaysia berdiam diri, atau memang tidak dilayan untuk mengemukakan bantahan, maka kumpulan Mutual Admiration Club ini seolah-olah digalakkan untuk melontarkan idle talk mereka sebagai bullshit yang penuh pretensi intelektual. 

Jelas bahawa tidak saja pandirisme diberi galakan dan sokongan, malah terdapat sikap toleransi yang berlebihan untuk memberi laluan mudah kepada para sasterawan negara ini menyerlahkan kegemerlapan retorik teh tarik mereka di dalam kolum bulanan mereka. Mungkin inilah yang diaksudkan dengan hegemoni oleh Dr. Mohamad Saleeh Rahamad dalam tulisannya yang dimuat dalam Sastera Teras Negara Bangsa.  Kata beliau dengan yakin, di bawah tajuk kecil “sastera sebagai tenaga hegemoni”, hal. 21: “Tenaga hegemoni yang dimiliki oleh kesusasteraan melampaui kuasa kententeraan yang keras atau undang-undang yang rigid (huruf condong asal) kerana kesusasteraan beroperasi secara halus, menjinakkan pemikiran dan perlakuan yang liar atau pun mengabsahkan konsepsi yang wujud dalam minda setiap anggota masyarakat. Keberdayaan kesuasasteraan sebagai tenaga hegemoni berkait erat dengan sifatnya yang diskursif.  Bahasa sebagai alat penjanaan idea dalam karya sastera tidak bersifat neutral , sebaliknyha mempunya upaya dan ideologi tertentu. Atau dalam erti kata lain, karya sastera adalah wacana, discourse, yang memiliki ideologi tersirat.”

Suara dan nada Marxisme sangat jelas, menunjukkan betapa kuatnya cengkaman  hegemoni Marxisme dalam kritikan sastera Melayu. Jika anda masih ingat pendapat Terry Eagleton dalam entri bertarikh 3 Mac 2015, tentang pemikiran dalam novel Inggeris terbaru, anda akan mempersoalkan kesimpulan Dr. Mohamad Saleeh Rahamad tentang “ilmu” (maksud beliau, pemikiran) dalam novel. Sila rujuk pendapat Terry Eagleton dalam entri itu.

Tetapi andainya anda membaca kutipan ini dengan kreatif dan kritis, dengan menggantikan “kesusasteraan” kepada “pandirisme”, anda akan dapati cengkaman hegemoni pandirisme itu suatu kenyataan (reality) yang amat jelas dalam cara berfikir dan bekerja para sarjana sastera.  Adakah ini bererti kesusasteraan yang difahami di Malaysia sama dengan pandirisme? Sekiranya anda bahaskan soalan ini dengan kreatif dan kritis, anda akan terkejut dan mungkin akan terpelanting ke atas bumbung kilang besi berkarat dan tak boleh turun kecuali dengan pertolongan Bomba! Itulah makna hegemoni daripada perspektif pandirisme. Tetapi pegaruh hegemoni yang kuat yang benar-benar  membelit seluruh anggota sarjana dan sasterawan ialah feudalisme intelektual yang diwarisi dari pengaruh Sejarah Melayu dan Hikayat Hang Tuah. Bagaimana hal ini terjadi? Jika anda masih ingat kritikan saya terhadap kedudukan dua hikayat ini dalam “minda” (sekarang saya terpaksa menggunakan istilah ini khusus untuk memerihalkan penjanaan intelektual mereka) para sasterawan dan sarjana ini, anda akan mula faham mengapa mereka  tidak boleh menerima perbezaan pendapat secara terbuka, kerana cengkaman feudalisme intelektual ini membuat mereka berasa selesa kerana dengan kuasa hegemoni yang mereka dapat melalui  feudalisme intelektual ini memberi mereka keuntungan dari segi mental dan dari segi material. Inilah sikap yang kemudiannya membentuk Mutual Admiration Club apabila sekumpulan daripada mereka diberi gelaran sasterawan negara dan ini mereka jadikan benteng untuk tidak boleh dipersoalkan lagi segala tindakan dan tingkah laku mereka. Kedudukan ini memberi mereka peluang dan ruang untuk menyebarkan pengaruh palsu mereka yang mereka bina dengan gigih melalui retorik teh tarik yang disokong dengan kuat menggunakan retorik peragaan yang penuh dengan pretensi intelektual itu. Kini para sasterawan negara ini meletakkan diri mereka sebagai golongan feudal intelektual yang tidak boleh dikritik, kerana ada di antara anggota panel Anugerah Sastera Negara yang pernah menegaskan mereka ini tidak boleh dinilai dengan menggunakan gagasan Persuratan Baru, kerana ini akan memungkinkan mereka dicampak ke dalam tong sampah!. (Sangat penting jika kita mendapat penafian atau pengakuan tentang perkara ini supaya kita dapat mengetahui dengan jelas kedudukan ilmu yang benar dan khususnya tentang  gagasan Persuratan Baru di kalangan anggota panel Anugerah Sastera Negara.) Kita akan dapati mereka (para sasterawan negara) tidak layak diberi kedudukan yang lebih mulia dan lebih tinggi daripada para ulama dan cendekiawan dalam kebudayaan Melayu. Anggapan ini memang benar, dan telah diberi bukti, secara tidak langsung melalui analisis Nur Fatiha Fadila dalam tesis sarjananya, yang membicarakan aspek intelektualisme Anwar Ridhwan dalam novel-novelnya. (Lihat komen saya di akhir tulisan ini).  Hujah paling kuat pernah diberikan oleh Prof. Ungku Maimunah dalam satu makalah yang membicarakan novel Harga Sebuah Maruah.  Makalah ini merupakan  antara contoh terbaik  bagaimana membaca dengan kreatif dan kritis.  Di sini anda lihat mod bacaan intelektual dan mod bacaan cerita tercantum dalam teknik membaca dengan kreatif dan kritis. (Untuk rujukan, sila lihat entri bertarikh 12 Mei 2012, “Kecelaruan Kognitif dan Kehilangan Hujah ...”).  Demikian juga tulisan beliau untuk Kuliah MASTERA yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka,  Dinamika Pemikiran Sastera Melayu, terutama sekali ketika beliau menghuraikan makna realisme seperti yang difahami oleh para sarjana dan sasterawan Malaysia. Analisis beliau terhadap novel Salam Maria (lihat dalam Gagasan Persuratan Baru, edisi kedua) sudah menjadi contoh klasik dalam analisis novel yang didekati dengan pembacaan yang kreatif dan kritis. Dengan contoh-contoh ini, anda kini, saya harap, boleh faham apa maksudnya membaca dengan kreatif dan kritis. Hasil bacaan lurus, dengan tumpuan kepada cerita, yang kini menjadi satu-satunya cara bacaan oleh para sarjana dan sasterawan, ternyata gagal menghasilkan penilaian yang tepat. Ini telah dibuktikan dengan konkrit dalam tesis sarjana Nur Fatiha Fadila, “Intelektualisme dalam Lima Novel Anwar Ridhwan dari Sudut Persuratan Baru” (UPM 2014). Saya tidak ragu-ragu menyatakan bahawa analisis dan penilaian beliau akan menjadi standard dalam cara membaca dan menilai novel-novel Melayu (dan lain-lain novel) serta karya kreatif secara umum; malah boleh juga digunakan untuk menilai karya akademik. Jika kita membandingkan tesis sarjana ini dengan tesis Ph.D. Dr. Mawar Shafie dan Dr. Tengku Intan Marlina yang juga membicarakan novel-novel Anwar Ridhwan, dari segi kualiti analisis dan penilaian, kita dapat melihat dengan jelas kekuatan analisis Nur Fatiha Fadila dan kemampuannya membuat penilaian yang sukar disangkal.  Kini anda berpeluang untuk melihat keterampilan seorang sarjana yang menggunakan kaedah Persuratan Baru dengan para sarjana yang mengenepikan konsep ilmu yang benar dan memilih untuk menggunakan recipe knowledge dalam analisis mereka. Pembaca yang kreatif dan kritis akan dapat melihat dengan jelas kualiti akademik para pengguna recipe knowledge ini.

Semua ini menunjukkan betapa pentingnya pembacaan yang kreatif dan kritis menjadi amalan para sarjana, jika mereka mahu meningkatkan kualiti akademik mereka dalam analisis dan membuat penilaian terhadap karya kreatif dan karya akademik.

Nota hujung.
Disalin rujukan yang relevan daripada makalah Prof. Ungku Maimunah Mohd. Tahir tentang novel Harga Sebuah Maruah.

Antara beberapa penilaian berasaskan pandirisme yang dicatat oleh Prof. Ungku Maimunah dalam makalahnya, yang paling cantik ialah huraian beliau mengenai ukuran yang ditetapkan yang dilanggar sepenuhnya dalam penilaian karya. Inilah ukuran atau kriteria yang ditetapkan oleh urus setia sayembara: "Pada peringkat akhir, panel telah meneliti manuskrip berdasarkan tiga kriteria iaitu adanya pemikiran, etika dan visi hidup positif dalam persoalan, penampilan perwatakan positif serta dinamik, dan kemampuan pengarang menggunakan teknik penulisan baharu yang berdaya kreatif dengan gaya dan kebahasaaan yang menarik".  Dan ini pula ulasan Prof. Ungku Maimunah dalam analisisnya: "Analisis Harga Sebuah Maruah jelas menunjukkan teknik penulisannya jauh daripada baharu, malah memperlihatkan pembikinan cerita yang konvensional, yang sangat lumrah kelihatan dalam aktiviti penghasilan novel, dan dalam konteks sekarang, dianggap lusuh, mundur dan ketinggalan zaman.  Ini bererti kriteria teknik penulisan baharu jelas tidak dipenuhi oleh Harga Sebuah Maruah. Ini sekali gus mempertikaikan penilaian yang dibuat dan pengiktirafan yang diberikan itu.  Berdepan dengan analisis ini, adalah sukar untuk mengatakan Harga Sebuah Maruah telah memenuhi kriteria "menggunakan teknik penulisan baharu yang berdaya kreatif." Dalam konteks ini, kemenangan Harga Sebuah Maruah tidak dapat tiada perlu dibaca sebagai kegagalan Laporan mengaplikasikan kriteria yang ia sendiri gariskan".   

Kemudian Prof. Ungku Maimunah mengajukan satu soalan yang sangat penting: "Mengapakah [kegagalan] ini terjadi?  Adalah sukar untuk mengatakan para pengadil tidak arif tentang konsep-konsep sastera, yang dalam konteks plot dan formula di atas itu [beliau merujuk formula E. M. Forster yang terkenal itu], merupakan antara konsep sastera yang paling asas sekali. Sudah barang tentu  sayembara seistimewa Sayembara Mengarang Sempena Jubli Emas DBP menghimpunkan sebagai pengadilnya sarjana atau pakar sastera yang terkemuka, yang tentu sekali tidak mungkin keliru atau mudah dikelirukan oleh pengertian plot dan formula yang sangat asas itu. Atau, adakah kriteria yang digariskan itu lebih merupakan melepaskan batuk di tangga, sebagai memenuhi formaliti yang perlu ada, tetapi tidak mengikat, malah boleh diabaikan. Apa pun jua penjelasannya, analisis menunjukkan dengan jelas kriteria "teknik penceritaan yang baharu" tidak diaplikasikan oleh para penilai, seperti juga Harga Sebuah Maruah tidak memenuhi kriteria berkenaan. Ini sekali gus bererti mempertikaikan penilaian yang dibuat dan pengiktirafan yang diberikan itu bukanlah sesuatu yang tidak wajar, malah ia sesungguhnya perlu diusahakan demi memastikan integriti penilaian itu sendiri, di samping menjaga mutu karya yang diiktiraf." Jika kita melihat "kelemahan" ini dalam konteks pandirisme, maka apa yang terjadi bukanlah sesuatu yang memalukan, atau yang perlu menimbulkan rasa susah hati para penilai dan orang yang dinilai.  Memang itulah yang terjadi dan pasti akan terjadi dalam konteks budaya pandirisme itu. Seperti juga Pak Pandir terselamat kerana memilih padi hampa dan memikulnya menyeberang anak sungai, maka demikianlah juga para anggota panel telah berjaya melaksanakan tugas mereka dengan berjaya, sama ada mereka memilih karya yang tidak bermutu atau menulis laporan yang juga tidak bermutu.  Huraian kritis yang diberikan oleh Prof. Ungku Maimunah adalah tepat sekali dengan standard yang terpakai dalam kritikan arus perdana yang berlaku sekarang. Inilah yang saya maksudkan dengan celebrating pandirisme.”


Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya, 6 Mac 2015.2 comments:

 1. Muhammad FakhruddinApril 15, 2015 at 11:12 PM

  Assalamualaikum Tuan,

  saya mengikuti tulisan-tulisan tuan di blog ini. Terima kasih kerana mengenalkan saya kepada karya-karya ilmiah bukan sahaja ilmuan tempatan, tetapi luar negara seperti Terry Eagleton.

  Insya-Allah saya akan mencari dan membaca karya beliau.

  Saya juga sedang mengusahakan kajian peringkat sarjana, bukan bidang sastera, tetapi menggunakan novel-novel tempatan sebagai bahan kajian. Boleh saya dapatkan emel tuan untuk saya bertanya beberapa perkara?

  Terima kasih.

  ReplyDelete
 2. Assalamualaikum wr.wb,
  saya IBU ZALMA ingin mengucapkan banyak terimah kasih kepada AKI KOMO atas bantuan AKI.
  kini impian saya selama ini sudah jadi kenyataan dan berkat bantuan AKI KOMO pula yang telah memberikan
  angka ritual kepada saya yaitu 4 angka dan alhamdulillah itu benar2 terbukti tembus. sekali lagi makasih ya AKI karna
  waktu itu saya cuma bermodalkan uang pemasangan 500 ribu dan akhirnya saya menang. Berkat angka GAIB hasil ritual AKI KOMO
  saya sudah bisa buka usaha kecil_cecilan yaitu BENKEL MOTOR/MOBIL dan TOKO SEMBAKO kini kehidupan keluarga saya jauh lebih baik dari
  sebelumnya,bagi anda yg ingin seperti saya bisa merubah hidup anda selama ini jadi lebih baik melalui jalan TOGEL silahkan HUB/SMS AKI KOMO di nomor(((085">319">483">234)))

  Anda akan mendapatkan Ramalan angka “super jitu” apabila anda sudah terlebih dahulu : mengirimkan SMS Nama,alamat,pekerjaan,no HP yang bisa dihubungi, serta sudah mengirim mahar untuk pembelian alat ritual sesuai kesepakatan.
  Adapun Sedikit Pengganti Biaya Ritual Untuk Mendapatkan Angka Ghoib Dari AKI Yang Anda Harus Kirim Terlebih Dahulu..
  Pembayaran biaya ritual untuk mendapatkan angka ramalan bisa di tanyakan langsung Dengan AKI KOMO Untuk Konsultasi lebih lanjut.
  http://livesporttoto-damacai.blogspot.com


  Ramalan AKI memang memiliki ramalan GAIB” yang dijamin 100% tembus atau silahkan anda buktikan sendiri...!!!

  ..(`’•.¸(` ‘•. ¸* ¸.•’´)¸.•’´)..
  «´ 085_319_483_234 ¨`»
  ..(¸. •’´(¸.•’´ * `’•.¸)`’•.¸ )..  ReplyDelete